15.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie stać się prawdziwymi Waisznawami. Prawdziwi Waisznawowie zachowują czystą dietę, a także żyją w czystości.

Pytanie:
Poprzez przekształcenie, której słabości w cnotę, twoja łódź będzie mogła przepłynąć na drugi brzeg?

Odpowiedź:
Największą słabością jest przywiązanie. Z powodu przywiązania dokucza wam pamiętanie waszych krewnych. (Istnieje przykład małpy.) Jeżeli umiera krewny, rodzina pamięta go przez następne 12 miesięcy. Zakrywają twarze i wciąż płaczą, ponieważ stale go pamiętają. Jeżeli pamiętalibyście tak Ojca, dzień i noc, to wasza łódź przepłynęłaby na drugi brzeg. Jeżeli pamiętalibyście Ojca w taki sam sposób, jak pamiętacie waszych fizycznych krewnych, byłaby to dla was wielką fortuną.

Om śanti.
Ojciec codziennie wyjaśnia dzieciom: Uważaj się za duszę i przebywaj w pamiętaniu Ojca. Dzisiaj Baba dodaje do tej wskazówki: Nie uważaj Go tylko za Ojca. Masz również uważać Babę za jeszcze kogoś innego. Najważniejszym aspektem jest to, że jest On Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, Śiwą. On jest także zwany Bogiem, Ojcem. On jest On także Oceanem Wiedzy, a ponieważ jest Oceanem Wiedzy jest także Nauczycielem i uczy radża jogi. Tylko, kiedy to jest wyjaśnione, ludzie mogą zrozumieć, że uczy nas Prawdziwy Ojciec. On przekazuje nam ten praktyczny aspekt, że jest Ojcem każdego, a także Nauczycielem, oraz Dawcą Zbawienia. On jest również zwany tym, który posiada pełną wiedzę. Jest Ojcem, Nauczycielem, Oczyścicielem i Oceanem Wiedzy. Przede wszystkim chwal Ojca. On nas uczy. Jesteśmy córkami i synami Brahmy. Brahma także jest stworzeniem Śiw Baby, a teraz jest wiek zbieżny. Celem i nauką jest radża joga, On uczy nas radża jogi. To jest dowodem, że On także jest naszym Nauczycielem i że ta nauka jest dla nowego świata. Kiedy siedzisz tutaj umacniaj w sobie, to co masz wyjaśniać innym. Masz wdrożyć sobie tę wiedzę. Wiecie o tym, że niektórzy potrafią sobie wdrażać tę wiedzę bardziej, inni mniej. Ci, którzy są mądrzy w wiedzy są sławieni. Również ich pozycja staje się wysoka. Baba także, stale pokazuje wam, jakich zasad macie przestrzegać. Stajecie się pełnymi Waisznawami. Waisznawowie są wegetarianami, nie jedzą mięsa, nie piją alkoholu, itp. jednak żyją w występku żądzy. Jaki jest użytek z tego, że stają się Wajsznawami? Nazywają siebie należącymi do kasty Waisznawów, ale to oznacza, że nie jedzą cebuli i innych nieczystych (tamoguni) rzeczy. Dzieci, wy wiecie, jakie rzeczy są nieczyste, tamoguni. Niektórzy ludzie są bardzo dobrzy. Oni są zwani religijnymi osobami, albo czcicielami. Sannjasini są zwani czystymi duszami, a ci którzy dają dotacje (składają dary) są zwani dobroczynnymi duszami. To jest dowodem, że to dusza składa dary i wykonuje charytatywność. Dlatego mówi się: czysta dusza, dobroczynna dusza. Dusza nie jest odporna na wpływ czynów. Takie dobre określenia powinniście zapamiętywać. Mędrcy i święci są zwani wielkimi duszami. Nie mówi się: Wielka Najwyższa Dusza. Dlatego niewłaściwą rzeczą jest powiedzieć, że Bóg jest wszechobecny. Oni wszyscy są duszami; jest dusza w każdej ludzkiej istocie. Ci, którzy są wykształceni próbują udowodnić, że jest także dusza w drzewach. Mówią, że jest dusza w każdym z 8 mln 400 tys. gatunków. Pytają: Jak mogłoby wszystko rosnąć, jeśli nie byłoby w nich duszy? Ludzka dusza nie może migrować do rzeczy, które nie są żywe. Takie aspekty zostały zapisane w pismach. Np.: ktoś został wyrzucony z Dworu Indry i zmienił się w kamień. Ojciec jest teraz tutaj i wyjaśnia. On mówi do dzieci: Oderwij się od wszelkich cielesnych relacji i uważaj się za duszę. Stale myśl tylko o Mnie. Teraz kończycie swoje 84 życie. Teraz macie się stać satopradhan z tamopradhan. Ta ziemia cierpienia jest nieczystym lądem. Rejon spokoju i ziemia szczęścia, to są czyste miejsca. Tyle rozumiecie, prawda? Ludzie kłaniają się postaciom bóstw, które zamieszkiwały w ziemi szczęścia. To jest dowodem, że one były czystymi duszami w nowym świecie Bharatu. One miały wysokie pozycje. Teraz ludzie śpiewają: Jestem bez cnót, nie mam żadnych cnót. Naprawdę tak jest! Oni w ogóle nie mają żadnych cnót! Ludzkie istoty mają bardzo duże przywiązanie. Stale pamiętają tych, którzy umarli. Ich intelekty są stale świadome – to było moje dziecko. Jeżeli czyjś mąż lub dziecko umiera ona stale go pamięta. Wdowa będzie pamiętała bardzo dobrze swojego męża, niemal przez 12 miesięcy. Zakrywa twarz w żałobie i stale płacze. Jeżeli wy byście tak zakrywali swoje twarze i pamiętali w taki sam sposób Ojca, dzień i noc, wasze łodzie przepłynęłyby na drugi brzeg. Ojciec mówi: Tak, jak stale myślisz o swoim mężu, myśl o Mnie w taki sam sposób i pozbędziesz się swoich grzechów. Ojciec pokazuje wam różne sposoby, jak to czynić. Stale sprawdzaj swoje konto: Dzisiaj miałam tyle i tyle wydatków, a tyle i tyle korzyści. Ludzie każdego dnia podliczają swoje księgi rachunkowe. Niektórzy podliczają co miesiąc. Tutaj takie prowadzenie duchowej księgowości jest najbardziej konieczne. Ojciec stale wam o tym przypomina. On mówi: Dzieci, wy jesteście stukrotnie, tysiąckrotnie, milionkrotnie, miliardkrotnie fortunne. Te dzieci, które uważają się za fortunne, z całą pewnością będą bardzo dobrze pamiętały Ojca. One będą stawały się różami. To trzeba wyjaśniać jednym słowem. Macie się stać wonnymi kwiatami. Najważniejsze jest pamiętanie. Sannjasini używają określenia – joga. Twój fizyczny Ojciec nie powie do ciebie – myśl o mnie. Nawet cię nie zapyta, czy o nim myślisz. Ojciec naturalnie myśli o swoich dzieciach, a dzieci myślą o swoim ojcu cały czas, takie jest prawo. Tutaj trzeba was o to pytać, ponieważ Maja sprawia, że zapominacie. Kiedy przybywacie tutaj, to rozumiecie, że przybywacie do Ojca, a więc powinniście Go pamiętać. Dlatego Baba polecił stworzenie tych obrazów. Powinniście mieć te obrazy przy sobie. Przede wszystkim zaczynaj od chwały Ojca: To jest nasz Baba. Tak naprawdę On jest Ojcem każdego. On jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich, Oceanem Wiedzy i tym, który posiada pełną wiedzę. Baba daje nam wiedzę o początku, środku i końcu cyklu świata, dzięki czemu stajemy się znawcami trzech aspektów czasu (trikaldarsi). Żadna ludzka istota w tym świecie nie jest trikaldarsi. Ojciec mówi: Nawet Lakszmi i Narajan nie są trikaldarsi. Jaki oni mieliby z tego użytek, gdyby byli trikaldarsi? Wy stajecie się trikaldarsi i czynicie takimi innych. Jeżeli Lakszmi i Narajan posiadaliby tę wiedzę, to wtedy ona trwałaby od niepamiętnych czasów. Jednak pomiędzy dwoma cyklami jest zniszczenie, a więc ta wiedza nie może trwać od niepamiętnych czasów. Tak więc, dzieci powinniście bardzo dobrze pamiętać tę naukę. Wasza najwyższa ze wszystkich nauka odbywa się w wieku zbieżnym. Kiedy nie przebywasz w pamiętaniu i stajesz się świadomy ciała, Maja cię uderza. Kiedy staniecie się 16 boskich stopni pełni, to przygotowania do zniszczenia zostaną także zakończone. Oni czynią przygotowania do zniszczenia, a wy przygotowujecie się do wzięcia swojej niezniszczalnej pozycji. Nie było wojny pomiędzy Kurawami i Pandawami, wojna jest pomiędzy Kurawami i Jadawami. Pakistan został stworzony zgodnie z planem sztuki życia. To zaczęło się po waszym urodzeniu. Teraz, kiedy Ojciec przyszedł wszystko musi się wydarzać w sposób praktyczny. To o obecnym czasie mówi się, że rzeki krwi popłyną wszędzie, a potem popłyną rzeki ghii. Nawet teraz, popatrzcie! Oni stale tak bardzo walczą. „Oddajcie nam to miasto, bo inaczej zaczniemy wojnę.” „Wam tędy nie wolno przechodzić, to jest nasza droga.” Cóż oni mogą zrobić? W jaki sposób parowce będą mogły przepłynąć? Potem dyskutują. Z całą pewnością muszą pytać innych o radę. Wszelkie nadzieje jakie mieli, że otrzymają pomoc, są usuwane. Tutaj wojna domowa jest w planie sztuki życia. Ojciec teraz mówi: Słodkie dzieci, stańcie się bardzo, bardzo rozsądne. Kiedy odchodzicie stąd i powracacie do swoich domów, nie powinniście zapominać. Tutaj przybywacie by zgromadzić dochód. Kiedy tutaj przywozicie ze sobą małe dzieci, to jesteście do nich przywiązani. Przybyliście tutaj na brzeg Oceanu Wiedzy. Dlatego im więcej zarabiasz tym lepiej. Powinieneś całkowicie zająć się zarabianiem. Przybywacie tutaj, aby napełnić wasze fartuchy niezniszczalnymi klejnotami wiedzy. Ludzie śpiewają: O, Niewinny Panie napełnij nasze fartuchy! Czciciele udają się przed postać Śankara i mówią: Napełnij nasze fartuchy! Uważają Śiwę i Śankara za tego samego. Mówią Śiw Śankar, Mahadew (Wielkie Bóstwo). Tak więc Wielkie Bóstwo jest uważane przez nich za wyższe. Takie aspekty, jak ten muszą być bardzo jasno przez was zrozumiane. Dzieci, jest wam wyjaśniane: Jesteście braminami i teraz otrzymujecie tę wiedzę. Ludzkie istoty przekształcają siebie, kiedy się uczą. Ich zachowanie, ich działalność stają się bardzo dobre. Teraz się uczycie. Ci, którzy uczą się najwięcej, a także uczą innych, mają bardzo dobre maniery. Powiecie, że Baba i Mama mają najlepsze maniery. Ten Brahma jest starszą matką. Baba wchodzi w niego i stwarza was dzieci. Matka i Ojciec są połączeni. To są takie incognito kwestie. Tak, jak wy się uczycie, Mama także się uczyła. Ona została zaadoptowana. Zgodnie z planem sztuki życia, ponieważ była bardzo mądra, została nazwana Saraswati. Brahmaputra jest największą rzeką. Bramaputra spotyka się z oceanem. Ten Brahma jest największą rzeką, a więc on także jest matką. Najsłodsze dzieci, jesteście tak potężnie podźwigane. Dzieci, Ojciec widzi tylko was. On nie musi myśleć o nikim innym. Dusza tego Brahmy musi pamiętać tego Ojca. Ojciec mówi: My obydwaj spoglądamy na dzieci. Ja dusza nie muszę patrzeć na wszystko, jako niezależny obserwator. Jednak, jestem w towarzystwie Ojca. Dlatego ja także spoglądam na wszystko w taki sam sposób. Przecież przebywam z Ojcem! Jestem Jego dzieckiem i razem z Nim patrzę na wszystko. Staję się panem świata, a więc podróżuję wszędzie tak, jakbym to ja wszystko wykonywał. Daję driszti. Wszystko łącznie z ciałem musi być zapomniane. To jest tak jakby Ojciec i dziecko stało się jednym. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Czyńcie bardzo dużo starań. Naprawdę Mama i Baba służą najwięcej. W rodzinie także to matka i ojciec bardzo dużo służą. Ci, którzy służą z całą pewnością wezmą wysokie pozycje. Dlatego powinniście ich naśladować. Tak, jak Ojciec podźwiga tych, którzy Go znieważają, w taki sam sposób naśladujcie Ojca. Macie zrozumieć, co to znaczy. Ojciec mówi: Myśl o Mnie i nie słuchaj nikogo innego. Nawet kiedy ktoś coś mówi, słuchając masz nie słyszeć! Stale tylko się uśmiechaj i ta osoba automatycznie się uspokoi. Baba powiedział wam, że jeżeli ktoś się złości na ciebie, obsyp go kwiatami. Powiedz tej osobie: Ty mnie znieważasz, a ja ciebie podźwigam. Ojciec sam mówi: Ludzkie istoty całego świata znieważają Mnie. Tak bardzo Mnie znieważyły mówiąc, że jestem wszechobecny. Jednak Ja nadal podźwigam każdego. Dzieci, wy także macie każdego podźwigać. Pomyślcie tylko, jacy byliście, a jakimi się stajecie. Stajecie się panami świata. Nigdy nawet o tym nie pomyśleliście, ani też nawet nigdy wam się to nie śniło! Wielu miało wizje siedząc we własnych domach. Jednak nic nie wydarza się poprzez wizje. Drzewo będzie stopniowo stale rosło. Sadzonka nowego, boskiego drzewa jest sadzona. Dzieci, wiecie, że wasz ogród boskich kwiatów jest teraz tworzony. W złotym wieku będą tylko bóstwa. Ten czas nadejdzie ponownie, ponieważ cykl stale się kręci. To wy przejdziecie przez 84 życia. Skąd przybyłyby inne dusze? Żadna z tych dusz, które są w tej sztuce życia, nie może być wyzwolona ze swojej roli. Ten cykl stale się kręci. Dusza nigdy się nie zmniejsza, nie staje się nigdy większa, ani mniejsza. Najsłodsze dzieci, Ojciec wyjaśnia wam. On mówi: Dzieci, stańcie się dawcami szczęścia. Matka będzie mówić swoim dzieciom, by nie walczyły ze sobą. Dzieci, Nieograniczony Ojciec mówi wam: Pielgrzymka pamiętania jest bardzo łatwa. Na tamte fizyczne pielgrzymki chodziliście życie po życiu. Pomimo tego, wy dusze stale schodziłyście w dół schodów życia i stawałyście się grzeszne. Ojciec mówi: To jest duchowa pielgrzymka. Nie będziecie musieli powracać do tej ziemi śmierci. Ludzie z tamtych fizycznych pielgrzymek powracają i są tacy sami, jakimi byli zanim poszli na pielgrzymkę. Wy wiecie, że idziecie do nieba. Niebo istniało i zaistnieje ponownie. Ten cykl musi się obracać. Świat jest tylko jeden; nie ma innego świata w gwiazdach itp. Ludzie tak ciężko pracują swoimi głowami, by udać się tam i zobaczyć, co tam jest. Kiedy oni będą tak ciężko pracowali intelektami, śmierć do nich przyjdzie. Wszystko to, co oni robią, to nauka. Co stanie się, kiedy już tam dotrą? Przed nimi stoi śmierć. Z jednej strony udają się w kosmos i prowadzą badania, a z drugiej strony stale produkują śmiercionośne bomby. Popatrzcie tylko, jaki jest intelekt ludzkich istot! Oni rozumieją, że ktoś inspiruje ich do tego wszystkiego. Oni sami mówią, że światowa wojna z pewnością nastąpi. To będzie ta sama Mahabharadzka wojna. Dzieci, im więcej wysiłku czynicie, tym więcej inni z tego skorzystają. Wy tak czy inaczej jesteście dziećmi Boga, Khudy. Bóg uczynił was swoimi dziećmi. Dlatego stajecie się bogami i boginiami. Lakszmi i Narajan są zwani boginią i bogiem. Ludzie wierzą, że Kriszna jest bogiem. Nie tak wielu wierzy w Radhe. Istnieje chwała Saraswati, ale nie Radhe. Urna jest pokazywana na głowie Lakszmi. Ten błąd także popełnili. Nadali Saraswati wiele imion. Jesteście tymi samymi. Jesteście czczone jako boginie i jesteście także czczone jako dusze. Dzieci, Ojciec stale wam wszystko wyjaśnia. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym, dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ojciec podźwiga tych, którzy Go znieważają. Dlatego naśladuj Ojca. Kiedy ktoś mówi coś do ciebie, masz tego nie słyszeć. Po prostu stale się uśmiechaj. Słuchaj tylko Jednego Ojca.

2. Stańcie się dawcami szczęścia i każdemu rozdawajcie szczęście. Nie walczcie pomiędzy sobą i nie kłóćcie się. Stańcie się mądrzy i napełniajcie swoje fartuchy niezniszczalnymi klejnotami wiedzy.

Błogosławieństwo:
Składając obietnicę posiadania czystych myśli, przekształć swoją postawę i zasiądź na tronie serca.

Tron serca BapDady jest tak czysty, że tylko czyste dusze mogą stale na nim zasiadać. Ci, którzy mają nieczystość, czy w swoich umysłach wykonują cokolwiek wbrew kodeksowi zachowania wchodzą w stan schodzenia zamiast zasiadania na tronie. Tak, więc przede wszystkim przekształć swoją postawę składając obietnicę posiadania czystych myśli. Posiadając czystą postawę świat twojego przyszłego życia się zmieni. Natychmiastowym owocem złożenia obietnicy posiadania czystych i zdecydowanych myśli jest zasiadanie na tronie serca BapDady przez cały czas.

Hasło:
Gdy masz ze sobą wszystkie potęgi sukces wolny od przeszkód jest zagwarantowany.