15.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przybył, aby dać wam trzecie oko wiedzy, dzięki któremu przyszłyście, aby poznać początek, środek i koniec świata.

Pytanie:
Który aspekt potrafią wyjaśniać z odwagą tylko śakti, które są takie jak lwice?

Odpowiedź:
Wy, siakti, macie wyjaśniać ludziom z innych religii, że Ojciec mówi: Uważaj się za duszę, a nie za Najwyższą Duszę. Gdy uważasz się za duszę i pamiętasz Ojca, twoje grzechy będą usuwane i pójdziesz do lądu wyzwolenia. Twoje grzechy nie są usuwane poprzez uważanie siebie za Najwyższą Duszę. Tylko wy śakti, lwice, które macie wielką odwagę jesteście w stanie wyjaśniać ten aspekt. W wyjaśnianiu tego potrzebujecie praktyki.

Piosenka:
„Pokaż ścieżkę ślepym, drogi Boże...”

Om śanti.
Dzieci uważają to za trudne, a także zostało zauważone, że są trudności w pozostawaniu na duchowej pielgrzymce pamiętania. Na ścieżce czczenia ludzie błądzą od drzwi do drzwi. Wykonują dużo różnego rodzaju pokut, organizują ofiarne ognie, czytają pisma itp. Dlatego jest to nazwane nocą Brahmy. Przez pół cyklu jest to noc, a przez drugą połowę cyklu jest dzień. Brahma nie jest sam, prawda? Skoro on jest Pradżapitą Brahmą (ojcem ludzi) jego dzieci, córki i synowie, niewątpliwie będą tutaj. Jednak ludzie tego nie rozumieją. Dzieci, tylko Ojciec daje wam trzecie oko wiedzy, dzięki któremu otrzymujecie wiedzę o początku, środku i końcu świata. W poprzednim cyklu także byliście braminami, a następnie staliście się bóstwami. Ci, którzy takimi się stali, staną się takimi ponownie. Należycie do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Staliście się godni bycia czczonymi, a następnie czcicielami. W języku angielskim oni są nazwani „godnymi czczenia” i „czcicielami”. To Bharat staje się czcicielem na pół cyklu. Dusza akceptuje to, że była godna bycia czczoną i że następnie stała się czcicielem. Stajesz się czcicielem z bycia godnym czci, a następnie ponownie stajesz się czcicielem. Ojciec nie staje się godnym czczenia, ani też czcicielem. Mówicie, że gdy byliście bóstwami, byliście czyści i godnymi czczenia. Potem, po 84 wcieleniach, staliście się całkowicie nieczystymi czcicielami. Obecnie ludzie Bharatu, którzy należeli do oryginalnej, wiecznej religii bóstw niczego nie wiedzą o swojej religii. Ludzie ze wszystkich innych religii nie rozumieją kwestii, o których mówicie. Ci, którzy zostali nawróceni z tej religii, są tymi, którzy powrócą. Wielu zostało nawróconych. Ojciec mówi: Bardzo łatwe jest to dla tych, którzy są czcicielami Śiwy i bóstw. Ci z wszystkich innych religii zadają dużo pytań! Ci, którzy zostali nawróceni będą dotknięci przez te kwestie, przyjdą i spróbują to zrozumieć. W przeciwnym razie oni w to nie uwierzą. Wielu przybyło z Aria Samadżis. Niektórzy ze społeczności sikhów także tutaj przyszli. Ci, z oryginalnej wiecznej religii bóstw, którzy zostali nawróceni, na pewno powrócą do swojej religii. Na obrazie drzewa pokazano różne sekcje Oni wszyscy przyjdą ponownie w kolejności. Gałęzie i gałązki wciąż się wyłaniają. Dlatego, że tamte dusze są czyste, one mają bardzo dobry wpływ. Obecnie fundament religii bóstw nie istnieje, dlatego ma zostać ponownie położony. Macie uczynić ich braćmi i siostrami. Wszyscy jesteśmy duszami, braćmi, dziećmi jednego Ojca. Następnie stajemy się braćmi i siostrami. Teraz, nowy świat jest zakładany, dlatego przede wszystkim są potrzebni bramini. Pradżapita Brahma na pewno jest potrzebny do założenia nowego świata. Bramini stwarzani są poprzez Brahmę. To jest zwane także ofiarnym ogniem wiedzy Rudry. Bramini na pewno są do tego potrzebni. Dzieci Pradżapity Brahmy na pewno są potrzebne. On jest prapradziadkiem. Bramini są pierwszym numerem, szczytowym węzłem. Ludzie wierzą w Adama i Bibi lub w Adama i Ewę. Teraz stajecie się z czcicieli tymi, którzy stają się godnymi czci. Najlepszym memoriałem was wszystkich jest świątynia Diwala. Jesteście pokazywani jako siedzący w tapasji na ziemi. Królestwo jest pokazywane u góry, na suficie, a wy siedzicie tutaj w żywej formie. Wszystkie tamte świątynie będą zniszczone, a potem ponownie stworzone na ścieżce czczenia. Wiecie, że teraz studiujemy radża jogę, a następnie pójdziemy do nowego świata. Tamta to jest świątynia, która nie jest żywa, podczas gdy wy tutaj siedzicie w żywej formie. Główna świątynia została dokładnie stworzona. Oni przedstawili niebo na suficie. Gdzie indziej niebo mogłoby być pokazane? Możecie bardzo dobrze wyjaśniać ten temat. Mówcie im: Tylko Bharat był niebem, a teraz on stał się piekłem. Ludzie z tej religii szybko to zrozumieją. Wielu Hindusów także przeszło na inne religie. Macie czynić duży wysiłek, aby sprowadzić ich z powrotem. Baba wyjaśnia: Uważaj siebie za duszę i stale pamiętaj tylko Mnie! To wszystko! Nie rozmawiaj w ogóle o niczym innym! Ci, którzy nie mają tej praktyki, nie powinni nawet nic mówić. W przeciwnym razie oni będą znieważać imię Brahma Kumaris. Jeżeli przychodzą inni z różnych religii, wyjaśniajcie im: Jeżeli chcesz pójść do lądu wyzwolenia, uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Nie uważaj siebie za Najwyższą Duszę. Gdy będziesz uważać siebie za duszę i pamiętać Ojca, twoje grzechy z wielu wcieleń zostaną odcięte, a ty pójdziesz do lądu wyzwolenia. Ta mantra „manmanabhaw” jest dla ciebie wystarczająca. Jednak, aby mówić, potrzebujesz odwagi. Tylko Śakti, lwice, mogą wykonywać tę usługę. Sannjasini udają się zagranicę i zapraszają tutaj cudzoziemców mówiąc: Przyjedźcie, ja dam wam duchową wiedzę. Oni nawet nie znają Ojca. Oni uważają pierwiastek brahm za Boga i każdemu mówią, aby go pamiętali. Oni tylko dają tę mantrę, tak jak ptak jest wkładany do klatki. To wymaga czasu, aby wyjaśniać w ten sposób. Baba wam powiedział „Bóg Śiwa mówi”. To powinno być napisane na każdym obrazie.Wiecie, że każdy jest sierotą, bez swojego pana i mistrza. Ludzie wołają: Ty jesteś Matką i Ojcem. Dobrze, co to znaczy? Oni po prostu wciąż mówią „Dzięki Twemu miłosierdziu mamy wielkie szczęście”. Ojciec teraz uczy was dla szczęścia nieba i wy w tym celu czynicie wysiłek. Ci, którzy coś robią, otrzymują zwrot za to. Obecnie każdy jest nieczysty. Tylko niebo jest czystym światem, nowym światem. Tutaj ani jedna osoba nie może być satopradhan. Ci, którzy w złotym wieku byli satopradhan stali się tamopradhan i nieczyści. Wszyscy ci z religii chrześcijańskiej, którzy przybyli po Chrystusie byliby na początku satopradhan, prawda? Gdy są ich setki tysięcy, ich armia jest gotowa, aby się bić i zdobyć swoje królestwo. Oni doświadczają mniej szczęścia i mniej cierpienia. Nikt inny nie może doświadczyć szczęścia, które wy macie. Obecnie jesteście przygotowywani, aby pójść na ziemię szczęścia. Nikt z innych religii nie pójdzie do nieba. Żaden inny ląd nie może być tak czysty jakim był Bharat, gdy on był niebem. Tylko gdy Ojciec przychodzi, jest zakładane królestwo Boga. Tam nie ma kwestii żadnej wojny. Walka i bitwy zaczynają się znacznie później. Ludzie Bharatu nie walczyli tak dużo jak inni. Oni walczyli trochę między sobą i nastąpiły podziały. W miedzianym wieku oni atakują siebie nawzajem. Stworzenie tych obrazów wymaga wielkiej mądrości. Powinniście także pisać: Przyjdź i zrozum, w jaki sposób Bharat, który był kiedyś niebem, teraz stał się piekłem. Bharat był zbawiony, ale teraz jest zdegradowany. Tylko Ojciec może dać wiedzę, dzięki której otrzymujecie zbawienie. Ludzkie istoty nie mają tej duchowej wiedzy. Jedynie Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza ma tę wiedzę. Tylko Ojciec przekazuje tę wiedzę wam, dusze. Wszędzie indziej to ludzkie istoty przekazują wiedzę innym ludzkim istotom. Pisma zostały napisane przez ludzkie istoty i są studiowane przez ludzkie istoty. Tutaj, duchowy Ojciec was uczy i to wy, duchy uczycie się. To dusza studiuje. Tam ludzkie istoty piszą i uczą się. Najwyższa Dusza nie musi studiować żadnych pism ani podobnych rzeczy. Ojciec mówi: Nikt nie może otrzymać zbawienia poprzez studiowanie tamtych pism itd. Tylko Ja muszę przyjść i zabrać każdego z powrotem do domu. Na świecie są teraz miliardy ludzkich istot. Gdy w złotym wieku istniało królestwo Lakszmi i Narajana, tam było 900 tysięcy istot. To było bardzo małe drzewo. Pomyślcie o tym, dokąd odeszła cała reszta dusz? One nie połączyły się z pierwiastkiem brahm ani z wodą. One wszystkie pozostają w rejonie wyzwolenia. Każda dusza jest niezniszczalna i ma w sobie nagraną niezniszczalną rolę, która nigdy nie może zostać wymazana. Dusza nigdy nie może być zniszczona. Dusza jest tylko punktem. Nikt nie może jeszcze pójść do lądu nirwany. Każdy musi odgrywać swoją rolę. Gdy wszystkie dusze zeszły w dół, Ja wtedy przybywam i zabieram każdego z powrotem. Rola Ojca jest na końcu. Jest założenie nowego świata, a następnie zniszczenie starego świata. To również jest ustalone w dramacie. Gdy wyjaśniacie grupie Aria Samadżis, każdy z takiej grupy, kto mógł należeć do boskiej religii, będzie dotknięty tą wiedzą. On zrozumie, że to, co wy mówicie, jest rzeczywiście czymś właściwym. W jaki sposób Bóg może być wszechobecny? Bóg jest Ojcem, a my otrzymujemy od Niego dziedzictwo. Ktokolwiek z Aria Samadżis, kto przybywa do was, jest nazywany sadzonką. Wciąż im wyjaśniajcie i ci, którzy należą do waszego klanu przyjdą do was. Bóg, Ojciec pokazuje wam sposoby na stanie się czystymi. Bóg mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie! Jestem Oczyścicielem. Dzięki pamiętaniu Mnie twoje grzechy zostaną usunięte i pójdziesz do lądu wyzwolenia. To posłannictwo jest dla tych z wszystkich religii. Mówicie im: Ojciec mówi: Wyrzeknij się wszystkich cielesnych religii i pamiętaj Mnie, a staniesz się satopradhan z tamopradhan. Pozostaw świadomość bycia z Gudżratu lub też kimś takim a takim. Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. To jest ogień jogi. Każdy krok, który stawiasz masz stawiać z rozwagą. Nie każdy to zrozumie. Ojciec mówi: Tylko Ja jestem Oczyścicielem. Wy wszyscy jesteście nieczyści. Nikt nie może odejść do lądu nirwany, nie stając się najpierw czysty. Macie także zrozumieć początek, środek i koniec stworzenia. Jedynie rozumiejąc to w pełni, zdobędziecie wysoką pozycję. Ci, którzy mniej czcili, zrozumieją bardzo niewiele z tej wiedzy. Ci, którzy bardzo dużo czcili, wezmą dużo tej wiedzy. Macie wpajać wszystko to, co Ojciec wam wyjaśnia. To jest nawet łatwiejsze dla tych, którzy są na emeryturze. Oni odsunęli się od relacji z rodziną. Wiek emerytury jest po ukończeniu 60 lat. To wtedy oni przyjmują przewodnika. Obecnie, oni sprawiają, że nawet dzieci przyjmują przewodnika. W innym przypadku najpierw jest ojciec, potem nauczyciel, a następnie po ukończeniu 60 lat przyjmowany jest przewodnik. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą zbawienia. Żaden z tamtych przewodników nie może być dawcą zbawienia. Wszystkie te, to są metody na zarabianie pieniędzy. Istnieje tylko jeden Prawdziwy Przewodnik, Ten, który zbawia każdego. Ojciec mówi: Wyjaśniam wam esencję wszystkich Wed i pism. Wszystko to są szczegóły ścieżki czczenia. Każdy musi zejść w dół schodów. Mówi się: Wiedza, czczenia, a następnie jest brak zainteresowania czczeniem. Gdy otrzymujecie wiedzę, stajecie się tymi, którzy mają brak zainteresowania czczeniem. Macie brak zainteresowania do tego starego świata. Dokąd poszlibyście, gdybyście pozostawili ten świat? Wiecie, że ten świat zostanie zniszczony. Dlatego trzeba wyrzec się nieograniczonego świata. Nie możesz powrócić do domu, nie stając się najpierw czystym. Pielgrzymka pamiętania potrzebna jest do tego, aby stać się czystym. Po tym jak popłyną rzeki krwi w Bharacie, będą tam rzeki mleka. Wisznu został pokazany jako leżący w jeziorze mleka. Zostało wyjaśnione, że bramy wyzwolenia i wyzwolenia w życiu otwierają się poprzez tę wojnę. Im więcej postępu dzieci czynicie, tym bardziej ten dźwięk wciąż będzie się wydobywać. Teraz ma się odbyć wojna. Popatrzcie, co wcześniej nastąpiło z powodu tylko jednej iskry. Oni wierzą, że na pewno będą walczyć. Wojny trwają cały czas. Oni pomagają sobie nawzajem. Wy także potrzebujecie nowego świata. Dlatego stary świat na pewno musi być zniszczony. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ten stary świat ma być teraz zniszczony. Dlatego wyrzeknij się tego starego świata! Nie musisz pozostawiać świata i gdzieś się udawać, ale twój intelekt powinien o nim zapomnieć.

2. Aby pójść do lądu nirwany, stań się całkowicie czysty. W pełni zrozum początek, środek i koniec stworzenia i w nowym świecie weź wysokąpozycję.

Błogosławieństwo:
Wyrzeknij się snu niedbałości i stań się pogromcą snu oraz władcą globu.

Aby stać się wizerunkiem, który obdarza wizjami i daje wizje czcicielom, aby być władcą globu, stań się zwycięzcą nad snem. Gdy zapominasz o czasie zniszczenia zasypiasz snem niedbałości. Słuchaj wołań czcicieli, okrzyków cierpienia nieszczęśliwych dusz, dźwięku modlitw spragnionych dusz, a nigdy nie zaśniesz snem niedbałości. Teraz, stań się stale obudzonym światłem, wyrzeknij się wszelkiego snu niedbałości i stań się wizerunkiem, który daje wizje.

Hasło:
Współdziałaj w każdy możliwy sposób swoim ciałem, umysłem i bogactwem, swoimi myślami, słowami i czynami, a staniesz się łatwym joginem.