15.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, być delikatnym jest świadomością ciała. Dzieci, nie powinnyście mieć żadnych diabelskich sanskar dąsania się lub płakania. Macie tolerować szczęście i cierpienie, szacunek i brak szacunku.

Pytanie:
Jaka jest główna przyczyna, że usługa staje się powolna?

Odpowiedź:
Usługa staje się powolna, gdy z powodu świadomości ciała zaczynacie patrzeć na słabości innych. Nie żyć z kimś w zgodzie to także jest świadomość ciała. Bycie delikatnym to mówienie: Nie mogę żyć z takim to a takim; nie mogę pozostać tutaj. Mówić takie słowa oznacza stać się kolcem i być nieposłusznym. Baba mówi: Dzieci, jesteście duchowym wojskiem i dlatego powinnyście być obecne, gdy tylko otrzymacie rozkaz. Nie dawajcie wymówek odnośnie niczego.

Om śanti.
Duchowy Ojciec siada tutaj i wyjaśnia duchowym dzieciom. Dzieci, pierwsza nauka, którą otrzymujecie, jest taka, abyście uważały siebie za dusze. Pozostawcie świadomość ciała i stańcie się świadome duszy. Jestem duszą. Tylko, gdy stanę się świadoma duszy, mogę pamiętać Ojca. Tamto to ścieżka ignorancji, a to jest ścieżka wiedzy. Tylko jeden Ojciec, który wszystkich zbawia, daje wiedzę. On jest bezcielesny, to znaczy On nie ma ludzkiej postaci. Nikt w ludzkiej postaci nie może być Bogiem. Wszystkie dusze są bezcielesne. Jednak, z powodu świadomości ciała, one zapomniały, że są duszami. Ojciec mówi: Teraz macie powrócić do domu. Uważajcie siebie za dusze. Tylko, gdy uważacie siebie za dusze i pamiętacie Ojca, wasze grzechy z wielu żyć mogą być spalone. Nie ma na to żadnego innego sposobu. To dusze stają się nieczyste i czyste. Ojciec wyjaśnił, że czyste dusze istnieją w złotym i srebrnym wieku. Następnie, w królestwie Rawana, dusze są nieczyste. To, jak ci, którzy byli czyści, stali się nieczyści, jest także wyjaśnione na obrazie schodów. 5000 lat temu, gdy wy, dusze, byłyście w siedzibie spokoju, byłyście czyste. Jest to także zwane lądem nirwany. Później, w żelaznym wieku, gdy staliście się nieczyści, wzywaliście: O, Oczyścicielu, przyjdź! Ojciec wyjaśnia: Dzieci, tylko Ja mogę dać wam wiedzę na temat zmieniania się z nieczystych w czystych. Ta wiedza potem zanika. Ojciec Sam musi przyjść i dać nam tę wiedzę. Tutaj ludzkie istoty stworzyły dużo pism. W złotym wieku nie ma żadnych pism. Tam nie ma śladu ścieżki czczenia. Ojciec mówi: Tylko dzięki Mnie możecie stać się czystymi z nieczystych. Czysty świat z całą pewnością musi być stworzony. Dzieci, przychodzę i uczę was radża jogi. Macie sobie także wdrażać boskie cnoty. Dąsać się lub płakać tzn. mieć diabelską naturę. Ojciec mówi: Dzieci, macie tolerować szczęście i smutek, szacunek i brak szacunku. Nie wolno wam stawać się delikatnymi. Powiedzieć „Nie mogę zostać w tym miejscu” to także jest bycie delikatnym. Nie powinniście mieć żadnych myśli takich jak „Natura tego jest taka. Ten jest taki.” Tylko kwiaty stale powinny pojawiać się na waszych ustach. Nie pozwalajcie aby kolce wyłaniały się z waszych ust. Tak dużo dzieci nadal pozwala aby kolce wyłaniały się z ich ust. Złościć się na kogoś to także bycie kolcem. Dużo dzieci nie potrafi ze sobą żyć w zgodzie. Z powodu świadomości ciała one stale nawzajem patrzą na swoje słabości i dlatego są w nich ich własne słabości. Dlatego usługa staje się powolna. Baba rozumie, że to także wydarza się zgodnie z dramatem. Każdy ma być przekształcony. Gdy wojsko idzie na wojnę, jego obowiązkiem jest walczyć z wrogiem. Wojsko jest także wzywane, gdy są powodzie lub jakieś zaburzenia. Wtedy wojsko zaczyna wykonywać pracę robotników. Rząd nakazuje wojsku przenosić błoto itp. Jeśli ktoś by nie poszedł, zostałby zastrzelony. Trzeba słuchać rozkazów rządu. Ojciec mówi: Wy także jesteście zobowiązani do służenia. Natychmiast powinniście być gotowi, by służyć, kiedykolwiek Ojciec poprosi was, byście poszli i służyli. Jeśli nie akceptujecie tego, nie jesteście uważani za część tego wojska. Tacy nie mogą pozostać w sercu Ojca. Jesteście pomocnikami Ojca w dawaniu każdemu posłannictwa. Na przykład, jeśli gdzieś w odległości 10 mil jest otwarte duże muzeum, wy nadal macie tam chodzić i służyć. Nie wolno wam myśleć o kosztach. Otrzymujecie rozkazy najwyższego ze wszystkich Rządu, od nieograniczonego Ojca, którego prawą ręką jest Dharamradż. Jeśli nie przestrzegacie Jego śrimatu, upadacie. Śrimat mówi: Uczyńcie swoje oczy cywilizowanymi. Miejcie odwagę, by pokonać żądzę. To są rozkazy Baby. Jeśli ich nie przestrzegacie, zostajecie całkowicie zmiażdżeni. Wtedy stracicie szansę, by zdobyć królestwo na 21 żyć. Ojciec mówi: Dzieci, nikt za wyjątkiem was nie może Mnie poznać. Ci, którzy przyszli w poprzednim cyklu, będą stale, stopniowo, ponownie się pojawiać. To są całkowicie nowe kwestie. To jest wiek Gity. Jednak w pismach nie ma żadnej wzmianki o zbieżnym wieku. Oni pokazali Gitę w miedzianym wieku, ale z pewnością to w zbieżnym wieku uczono radża jogi. Tego nie ma w niczyim intelekcie. Teraz jesteście upojeni wiedzą, podczas gdy tamci ludzie są upojeni ścieżką czczenia. Oni mówią: Nawet jeśli Bóg miałby przyjść, nie przestaniemy czcić. Ten obraz schodów pokazujący wznoszenie się i upadek jest bardzo dobry. Pomimo to oczy ludzi nie otwierają się. Oni są całkowicie pogrążeni w upojeniu Mają. Potrzeba długiego czasu, by wzrosło upojenie wiedzą. Przede wszystkim potrzebne są boskie cnoty. Jakiekolwiek rozkazy daje wam Ojciec, nie wolno wam dawać żadnych wymówek. Gdy mówisz „Nie mogę tego zrobić”, tzn. że jesteś nieposłuszny. Gdy otrzymujecie śrimat, by coś zrobić, powinniście rozumieć, że to jest wzniosła wskazówka Śiw Baby. Śiw Baba jest Dawcą Zbawienia. Dawca nigdy nie może dawać złych wskazówek. Ojciec mówi: Wchodzę w tego na końcu jego wielu żyć. Popatrzcie, jak Lakszmi go wyprzedza. Zapamiętano, że kobiety są zawsze z przodu. Najpierw jest Lakszmi, potem Narajan. Jacy są król i królowa, tacy poddani. Właśnie tak wzniośli macie się stać. Teraz na całym świecie jest królestwo Rawana. Wszyscy mówią, że chcą królestwa Boga (Ramy). Teraz jest zbieżny wiek. Królestwo Rawana nie istniało, gdy było królestwo Lakszmi i Narajana. Nikt nie wie, jak następuje zmiana. Każdy jest w całkowitej ciemności. Oni myślą, że żelazny wiek jest wciąż w stadium początkowym. A więc ludzie śpią nawet jeszcze bardziej. Tylko duchowy Ojciec daje wam, duchom tę duchową wiedzę. On uczy radża jogi. Kriszna nie mógłby być nazwany duchowym Ojcem. On nigdy nie powiedziałby: O, duchowe dzieci. Powinniście także pisać: Pełen duchowej wiedzy Ojciec daje wam, duchowe dzieci, duchową wiedzę. Ojciec wyjaśnia: Wszystkie ludzkie istoty świata są świadome ciała. Nikt z nich nie wie, że jest duszą. Ojciec mówi: Żadna dusza nie może się nigdy z niczym scalić. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, co to jest Daśera i Deepawali. Całe czczenie, które ludzie wykonują, jest ślepą wiarą. To nazywa się zabawą lalkami. To jest także zwane czczeniem kamienia. Teraz stajecie się tymi z boskimi intelektami. Dlatego już nie czcicie kamienia. Ludzie idą i kłaniają się posągom, ale niczego nie rozumieją. Mówi się: Wiedza, czczenie i brak zainteresowania. Wiedza trwa przez połowę cyklu, a potem zaczyna się czczenie. Teraz otrzymujecie wiedzę. Stąd jest brak zainteresowania czczeniem. Ten świat się zmienia. W żelaznym wieku jest czczenie. W złotym wieku nie ma czczenia. Tam każdy jest godny czci. Ojciec mówi: Dzieci, dlaczego skłaniacie swoje głowy? Przez połowę cyklu wycieraliście głowy o podłogę oraz wydawaliście pieniądze i niczego nie osiągnęliście. Maja całkowicie was oskalpowała i uczyniła was nędzarzami. Ojciec teraz przybył, by umieścić głowę każdego na właściwym miejscu. Teraz niektórzy Europejczycy także stopniowo zaczynają rozumieć. Baba wyjaśnił, że ludzie Bharatu stali się całkowicie tamoguni. Ci, z innych religii przychodzą później. Dlatego oni doświadczają mniej szczęścia i mniej cierpienia. Ludzie Bharatu doświadczają bardzo dużo szczęścia i bardzo dużo cierpienia. Na początku oni są tak bogaci; są panami świata. Tamci z innych religii nie są bogaci na początku. Oni stają się bogaci stopniowo wraz z rozwojem ich religii. Bharat stał się teraz najbiedniejszy ze wszystkich. To w Bharacie są ci ze ślepą wiarą. To także jest z góry ustalone w dramacie. Ojciec mówi: To, co uczyniłem niebem, teraz stało się piekłem. Ludzie tutaj stali się tymi z małpimi intelektami. Przychodzę, aby uczynić ich godnymi bycia w świątyni. Występki są bardzo silne. Dlatego jest dużo gniewu. Nie powinniście mieć żadnego gniewu. Bądźcie całkowicie słodcy i spokojni; w najwyższym stopniu słodcy. Wiecie także, że tylko garstka z multimilionów wyłoni się, by wziąć królewską pozycję. Ojciec mówi: Przyszedłem, aby zmienić was ze zwykłych ludzi w Narajana. W tym jest zapamiętanych 8 głównych klejnotów. Jest 8 klejnotów z Ojcem pośrodku nich. 8 zdaje z honorem i to także w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynią. Przełamanie świadomości ciała wymaga dużo wysiłku. Świadomość ciała musi być całkowicie usunięta. Niektórzy z tych, którzy mocno wierzą w wiedzę o żywiole brahm także są tacy. Oni wyrzekają się swoich ciał po prostu siedząc gdzieś. Po prostu siedząc, opuszczają swoje ciała i atmosfera staje się całkowicie cicha. Najczęściej oni opuszczają swoje ciała w czystych, wczesnych godzinach poranka. W nocy ludzkie istoty wykonują brudne czyny, a rano po wykąpaniu się itd., oni zaczynają pamiętać Boga i czcić Go. Ojciec stale wszystko wyjaśnia. Na wystawach itp. przede wszystkim przedstawiajcie Alfę. Najpierw Alfa, a potem beta, królestwo. Ojciec jest tylko jeden. On jest bezcielesny. Ojciec, Stwórca siada tutaj i przekazuje wam wiedzę o początku, środku i końcu stworzenia. Ten Sam Ojciec mówi: Stale pamiętajcie tylko Mnie. Wyrzeknijcie się wszystkich cielesnych związków. Uważajcie się za dusze i stale pamiętajcie tylko Mnie. Gdy przedstawicie im Ojca, nikt nie będzie miał odwagi, by to zakwestionować. Gdy oni mają wiarę w Ojca, powiedzcie im, w jaki sposób bierzecie 84 życia. Gdy oni raz zrozumieli cykl i Ojca, nie będą mieli żadnych pytań. Gdy wciąż tylko mówisz, dając im wiedzę bez przedstawienia najpierw Ojca, tracisz dużo czasu i krztusisz się. Przede wszystkim, przedstawcie aspekt Alfy. Oni niczego nie będą w stanie zrozumieć dopóki tylko mówicie dla samego mówienia. Usiądźcie z nimi i wyjaśniajcie bardzo wolno w prosty sposób. Ci, którzy są świadomi duszy, będą w stanie dobrze zrozumieć. Ci, którzy dobrze wyjaśniają, powinni pomagać w dużych muzeach. Pozostawcie swój ośrodek na kilka dni i idźcie im pomóc. Wyznaczcie kogoś, aby opiekował się waszym ośrodkiem, gdy wy wyjedziecie. Jeśli nie uczyniłeś nikogo podobnym do siebie i godnym opiekowania się twoim ośrodkiem, Ojciec może pomyśleć, że jesteś bezużyteczny i że nie służyłeś. Niektóre dzieci piszą do Baby i mówią: Jak mogę pozostawić tę usługę i tam jechać? Baba nakazuje wam pójść i służyć w szczególnym miejscu, gdzie jest wystawa. Jeśli nie uczyniłeś nikogo godnym opiekowania się ośrodkiem, wtedy, jaki jest z ciebie pożytek? Baba wam rozkazał. Dlatego macie tam szybko biec. Tacy nauczyciele są zwani maharati. Cała reszta to albo kawaleria albo piechota. Każdy ma pomagać w usłudze. Jeśli nie uczyniłeś nikogo podobnym do siebie przez tak dużo lat, to co robiłeś? W tak długim czasie nie uczyniłeś nikogo posłannikiem, który może opiekować się ośrodkiem? Tak dużo różnych rodzajów ludzi tutaj przychodzi. Dlatego potrzebujecie mądrości, by wiedzieć, jak z nimi rozmawiać. Z całą pewnością codziennie musicie słuchać murli. Jeśli nie słuchacie murli, otrzymujecie znak nieobecności. Dzieci, macie przystąpić do oblężenia (otoczenia) całego świata. Dzieci, służycie całemu światu, prawda? Uczynić nieczysty świat czystym to znaczy oblężyć go, prawda? Pokazujcie każdemu ścieżkę do lądów wyzwolenia i wyzwolenia w życiu oraz wyzwalajcie ich od cierpienia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stańcie się tymi, którzy mają spokojną i niezmiernie słodką naturę. Nigdy nie złośćcie się. Uczyńcie swoje oczy bardzo, bardzo cywilizowanymi.

2. Natychmiast bądźcie posłuszni rozkazom Ojca. Służcie czyniąc cały świat czystym z nieczystego, to znaczy przystąpcie do oblężenia go (otoczenia).

Błogosławieństwo:
Bądź stale zapalonym światłem i poznaj ważność siebie oraz swojego zadania.

Dzieci, jesteście światłami dla świata, a zatem przekształcenie świata nastąpi poprzez wasze przekształcenie. A więc niech przeszłość będzie przeszłością, poznajcie swoją ważność, swoje zadanie i stale bądźcie zapalonymi światłami. W sekundę możecie wprowadzić przekształcenie świata poprzez swoje przekształcenie. Po prostu praktykujcie bycie karma joginami w jednej chwili, a w następnej bądźcie w swoim stanie karmatycznym. Tak jak wasze stworzenie, żółw, wycofuje swoje organy w sekundę, w ten sam sposób, wy, stwórcy tak jak Ojciec, w oparciu o potęgę zanurzania, musicie zanurzać wszystkie swoje myśli i stabilizować się w jednej myśli.

Hasło:
Żeby doświadczyć stanu bycia pochłoniętym w miłości, zakończ bitwę pomiędzy pamiętaniem i zapominaniem.