15.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, w czasie wykonywania czynów, uważaj siebie za zakochanych i pamiętajcie Mnie, jednego Umiłowanego. Tylko poprzez pamiętanie oczyścicie się i pójdziecie do czystego świata.

Pytanie:
Dzieci, jakie rozkazy otrzymałyście od Ojca na czas Mahabharackiej wojny?

Odpowiedź:
Dzieci, rozkazy Ojca brzmią: Bądź świadomy duszy. Dawajcie każdemu to posłannictwo: Pamiętajcie Ojca oraz królestwo i przekształcajcie swoje zachowanie. Stańcie się bardzo, bardzo słodkie. Nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Wdróżcie sobie zwyczaj przebywania w pamiętaniu i obracajcie dyskiem samouświadomienia, czyńcie starania, by stale iść do przodu.

Om śanti.
Dzieci siedzą w pamiętaniu Ojca. Nie ma żadnego innego duchowego zebrania, gdzie każdy mówi, że wszyscy siedzą w pamiętaniu Ojca. To jest jedyne takie miejsce. Dzieci, wiecie, że Baba dał wskazówkę: Stale pamiętaj Ojca tak długo, jak długo żyjesz. Tylko Parlokik Ojciec mówi: O, dzieci. Wszystkie dzieci Go słuchają. Dzieci, On nie mówi tak tylko do was, ale mówi tak do każdego: Dzieci, przebywajcie w pamiętaniu Ojca, tak, by wasze grzechy wielu żyć, z powodu których nagromadziliście na sobie rdzę, mogły być usunięte, a wy, dusze stalibyście się satopradan. Dusze, byłyście oryginalnie satopradan, a potem, grając swoje role stałyście się tamopradan. Nikt oprócz Ojca nie może wypowiadać tych wzniosłych wersetów. Fizyczny ojciec miałby być może dwoje, czy czworo dzieci i im byłoby mówione, by powtarzały imię Ramy, albo imię Oczyściciela Ramy, który należy do Sity, albo by pamiętały śri Krysznę. Fizyczny ojciec nie powie: O, dzieci, teraz pamiętajcie mnie, swojego ojca. Ich fizyczny ojciec jest tak czy inaczej z nimi w domu, a więc nie ma kwestii pamiętania go. Nieograniczony Ojciec mówi tak do żywych istot. Przed Ojcem siedzą dusze. Ojciec was, dusz, przychodzi tylko raz po 5 000 lat, kiedy wy, dusze spotykacie Najwyższą Duszę. Ojciec mówi: Ja przychodzę i uczę was tej lekcji w każdym cyklu. Hej, dzieci, pamiętaliście Mnie: O, Oczyścicielu, przyjdź! Ja z całą pewnością przychodzę. Bo inaczej jak długo musielibyście Mnie dalej pamiętać? Na pewno byłaby jakaś granica tego. Ludzie nie wiedzą, kiedy kończy się granica żelaznego wieku. Ojciec musi także wam to powiedzieć. Oprócz Ojca nikt nie powie: O, dzieci, pamiętajcie Mnie. Najważniejsze jest pamiętanie. Nie jest czymś wielkim pamiętać cykl stworzenia, ale potrzeba wysiłku, by pamiętać Ojca. Ojciec mówi: Przez połowę cyklu jest ścieżka czczenia, a przez drugą połowę, ścieżka wiedzy. Wiedza jest nagrodą, którą otrzymujecie na połowę cyklu, a potem na połowę cyklu otrzymujecie nagrodę czczenia. Jest nagroda szczęścia, a ta druga to nagroda cierpienia. Została stworzona sztuka szczęścia i cierpienia. W nowym świecie jest szczęście, a w starym świecie cierpienie. Ludzie nic na ten temat nie wiedzą. Oni mówią: Usuń nasze cierpienie i daj nam szczęście! Królestwo Rawana trwa przez połowę cyklu. Nikt nie wie o tym, że oprócz Ojca nikt nie może usunąć twojego cierpienia. Lekarze leczą choroby ciała, ale to jest przemijające. To leczenie jest trwałe, na połowę cyklu. Nowy świat jest zwany niebem. Na pewno każdy tam byłby szczęśliwy. A gdzie byłaby cała reszta dusz? Nikt nie potrafi myśleć o tych kwestiach. Wiecie, że ta nauka jest czymś nowym i że Ten, który was uczy jest także nowy. Bóg mówi: Ja czynię was królami królów. To prawda, że w złotym wieku jest tylko jedna religia, a więc wszystkie inne religie z całą pewnością byłyby zniszczone. Teraz wiecie, co to jest nowy świat, jaki jest stary świat i kto zamieszkuje w złotym wieku. W złotym wieku jest królestwo jednej, oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Jest to coś, co wydarzyło się wczoraj. To jest historia 5 000 lat. Ojciec mówi wam, że 5 000 lat temu istniało królestwo bóstw. Bóstwa przechodząc przez 84 życia teraz stały się nieczyste. Dlatego one teraz wołają: Przyjdź i oczyść nas. Wszystkie czyste dusze zamieszkują tam w bezcielesnym świecie. Potem przychodzą w dół, by grać swoje role, a więc przechodzą przez stany sato, radżo i tamo. Ci, którzy są satopradan, o nich mówi się, że są wolni od występków. Ci, którzy są tamopradan, sami siebie nazywają występnymi. Oni wierzą, że bóstwa były wolne od występku, a oni sami są występni. Dlatego Ojciec mówi: Ta wiedza szybko wejdzie do intelektów tych, którzy czczą bóstwa, ponieważ oni należą do religii bóstw. Teraz wiecie, że byliście godni czczenia i staliście czcicielami. Chrześcijanie czczą Chrystusa, ponieważ należą do tej religii. Wy także jesteście czcicielami bóstw, a więc to znaczy, że należycie do tej religii. Bóstwa były wolne od występku a teraz stały się występne. Jest tak wiele ataków z powodu występku żądzy. Ojciec mówi: Poprzez pamiętanie Mnie oczyścicie się ze swoich grzechów i będziecie stale szczęśliwi. Tutaj w tym świecie jest stałe cierpienie i przemijające szczęście. Tam, nawet pomimo, że pozycja każdego jest inna, każdy jest stale szczęśliwy. Jest królestwo szczęścia, a także królestwo smutku (cierpienia). Kiedy przychodzi Ojciec, to królestwo występnych królów się kończy, ponieważ kończy się nagroda tego czasu. Dzieci, teraz wiecie, że macie przestrzegać śrimatu Ojca. Ojciec mówi: Tak jak Ja jestem Oceanem Spokoju i Oceanem Miłości, tak samo was takimi czynię. Ta chwała należy do jednego Ojca, to nie jest chwała żadnej ludzkiej istoty. Dzieci, wiecie, że Ojciec jest Oceanem Czystości. Kiedy my, dusze zamieszkujemy w najwyższej siedzibie, jesteśmy czyste. Dzieci, tylko wy macie tę bożą wiedzę. Nikt inny nie może jej mieć. Tak jak Bóg jest Oceanem Wiedzy, Tym, który daje wam dziedzictwo nieba, tak samo On musi uczynić swoje dzieci równymi sobie. Wcześniej nie wiedzieliście, kim jest Ojciec. Teraz wiecie, że Bóg, którego chwała jest tak wzniosła, czyni nas tak samo wzniosłymi. A więc macie uczynić siebie tak samo wzniosłymi. Niektórzy mówią, że ktoś ma bardzo dobre boskie cnoty, że jest taki jak bóstwo. Ktoś, kto ma spokojną naturę, nigdy nikogo nie oczernia, ani nie znieważa, o nim mówi się, że jest dobrą osobą. Jednak on nie zna Ojca ani cyklu świata. Ojciec teraz przychodzi i czyni was panami lądu nieśmiertelności. Nikt oprócz Ojca nie może was uczynić panami nowego świata. Ten świat jest stary, a tamten jest nowy. Tam jest królestwem bóstw. To królestwo nie istnieje w żelaznym wieku, ale istnieją wszystkie inne królestwa. Teraz wszystkie nie do policzenia królestwa będą zniszczone, a będzie założone jedno królestwo. Tylko, kiedy królestwo dłużej nie istnieje, przychodzi Ojciec i go zakłada. Nikt oprócz Ojca nie może tego uczynić. Dzieci, powinnyście tak bardzo kochać Ojca. Z całą pewnością czynicie to co Ojciec wam mówi. Przede wszystkim Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i służ, pokazując innym ścieżkę. Z całą pewnością to wpłynie na tych, którzy należą do religii bóstw. Chwalimy tylko jednego Ojca. Ojciec ma cnoty, a więc tylko On czyni nas cnotliwymi. Ojciec mówi: Hej, dzieci, stańcie się słodkie! Usiądźcie i wyjaśniajcie innym z miłością: Bóg mówi: Stale pamiętajcie tylko Mnie, a Ja uczynię was panami nieba. Teraz macie wracać do domu. Tuż przed wami jest wielkie zniszczenie starego świata. Wcześniej także, kiedy Bóg uczył radża jogi odbyła się Mahabharacka wojna. Teraz jest niezliczona ilość religii. W złotym wieku była tylko jedna religia, która teraz zanikła. Teraz Ojciec przychodzi i zakłada jedną religię, a niszczy niezliczoną ilość innych religii. Ojciec wyjaśnia: Ja tworzę ten ofiarny ogień i by zabrać was do lądu nieśmiertelności opowiadam wam historię nieśmiertelności. Jeżeli chcecie pójść do lądu nieśmiertelności, to z całą pewnością musi być zniszczona ziemia śmierci. Ojciec jest Stwórcą nowego świata, a więc On z całą pewnością musi przyjść tutaj. Przed wami są płomienie zniszczenia. Ludzie uwierzą, że mówicie prawdę i że to jest ta sama Mahabharacka wojna. Jest ona bardzo dobrze znana, a więc Bóg z całą pewnością istnieje tutaj i teraz. Możecie także im mówić, w jaki sposób Bóg przychodzi. Możecie powiedzieć każdemu, że Bóg wyjaśnia wam bezpośrednio. On mówi: Pamiętajcie Mnie. W złotym wieku wszyscy są satopradan, podczas gdy teraz są tamopradan. Teraz ponownie stańcie się satopradan tak, że będziecie mogli pójść do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Ojciec mówi: Jak będziecie pamiętać tylko Mnie staniecie się satopradan i staniecie się panami satopradan świata. Jesteśmy duchowymi przewodnikami na pielgrzymce „manmanabhaw”. Ojciec przychodzi i zakłada bramińską religię oraz religię dynastii słońca i księżyca. Ojciec mówi: Jeżeli Mnie nie pamiętacie, to nie będzie z was usunięty ciężar grzechów wielu żyć. To jest wasza największa troska. W czasie wykonywania czynów, w czasie spełniania swoich obowiązków, w czasie pracy, o moi zakochani, pamiętajcie Mnie, swojego Umiłowanego. Każdy z was musi w pełni opiekować się sobą. Pamiętajcie Ojca! Nie róbcie nic grzesznego. Stale przekazujcie posłannictwo Ojca do każdego domu i mówcie im, że Bharat był niebem i że było to królestwem Lakszmi i Narajana. Teraz świat jest piekłem. To jest ta sama Mahabharacka wojna dla zniszczenia piekła. Teraz stań się świadomy duszy. Rozkaz Ojca brzmi: Czy to akceptujecie, czy nie, Ja przyszedłem, by dać wam posłannictwo. Rozkaz Ojca brzmi: Przekazujcie każdemu posłannictwo Ojca. Niektóre dzieci pytają Ojca, w jaki sposób powinny służyć. Baba mówi: Stale dawajcie posłannictwo. Pamiętajcie Ojca i swoje królestwo a wasze końcowe myśli poprowadzą was do waszego celu. Idźcie do świątyń i do Gita patśali. Z upływem czasu znajdziecie wielu ludzi. Macie podźwigać tych, którzy należą do religii bóstw. Ojciec wyjaśnia: Stańcie się bardzo, bardzo słodcy. Jeżeli wasze zachowanie jest złe, wasza pozycja będzie zniszczona. Nie sprawiajcie nikomu cierpienia, pozostało bardzo mało czasu. Pamiętajcie umiłowanego Ojca, od którego otrzymujecie królestwo nieba. Jeżeli ktoś z was nie potrafi dawać wiedzy, to po prostu usiądź przed obrazem schodów życia i myśl w ten sposób: Przechodzimy przez wcielenia w taki sposób, w ten sposób cykl dalej się kręci. Wtedy będziecie mogli mówić o tym naturalnie. O czymkolwiek myślicie wewnętrznie z całą pewnością pojawia się to zewnętrznie. Staniemy się czyści poprzez pamiętanie Ojca, a następnie będziemy władać w nowym świecie. Teraz wznosimy się. Powinniście mieć takie wewnętrzne szczęście. Pójdziemy do rejonu wyzwolenia a potem do lądu wyzwolenia w życiu. Dochód jest bardzo wielki. Możecie prowadzić swój interes itp. ale po prostu intelektami pamiętacie Ojca. Ma być wdrożony ten zwyczaj pamiętania. Obracajcie dyskiem samorealizacji. Jeżeli wasze zachowanie jest złe, to nie będziecie mogli sobie wdrażać niczego i nie będziecie mogli nikomu wyjaśniać wiedzy. Czyńcie starania, by posuwać się dalej do przodu. Nie zostawajcie z tyłu. Jeżeli będziecie służyć na wystawach, doświadczycie bardzo dużo szczęścia. Po prostu mówcie im: Ojciec mówi, „Pamiętaj Mnie”. Jak pamiętacie cielesne istoty, gromadzicie grzechy. To Ja daję wam dziedzictwo. Ja jestem Ojcem każdego. Ja przychodzę i zabieram was w wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Powinniście się bardzo interesować tym, by służyć na programach i wystawach. Zwracajcie uwagę na służenie. Dzieci, same powinnyście o tym myśleć. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom, namaste.

Esencja dla dharny:
1. W pełni kochajcie jednego Ojca. Pokazujcie każdemu prawdziwą ścieżkę. Pracując i spełniając swoje obowiązki w pełni opiekujcie się sobą. Przebywajcie w pamiętaniu Jednego.

2. Powinnyście bardzo interesować się służeniem. Przekształcajcie swoje zachowanie i obracajcie dyskiem samorealizacji.

Błogosławieństwo:
Utrzymuj świadomość Karankarawanhara (Tego, który inspiruje i który robi), doświadczaj łatwej jogi i stań się uosobieniem sukcesu.

Wykonując jakiekolwiek zadanie, miej świadomość, kto za tym stoi, kto uczynił cię instrumentem. Nie możesz osiągnąć sukcesu w żadnym zadaniu bez fundamentu. A więc, wykonując każde zadanie, po prostu myśl, że jesteś instrumentem i że to Sam Wszechmocny Ojciec sprawia, że wszytko się wydarza. Wykonuj działania w tej świadomości, a będziesz doświadczać jogi, jako łatwej. Następnie ta łatwa joga umożliwi ci łatwe władanie królestwem. Twoje sanskary z tutaj przeniosą cię tam.

Hasło:
Pragnienia są jak cień, jeśli się od nich odwrócisz, podążą za tobą.