15.11.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     18.01.87     Om Shanti     Madhuban


Oznaki stanu karmatycznego.


Dzisiaj Awjakt BapDada przybył, by spotkać się ze swoimi dziećmi, które otrzymały błogosławieństwo stanu awjakt, czyli awjakt aniołami. Tylko raz w całym cyklu, w tym zbieżnym wieku, odbywają się te awjakt spotkania. W złotym wieku będą spotkania bóstw, ale awjakt spotkania aniołów odbywają się tylko w tym czasie. Bezcielesny Ojciec również świętuje spotkanie poprzez awjakt ojca Brahmę. Bezcielesny głęboko kocha to zgromadzenie aniołów. Dlatego pozostawia swoje miejsce i przychodzi do subtelnego i cielesnego świata, aby świętować spotkanie z wami. Ze względu na przyciąganie miłości anielskich dzieci, Ojciec musi zmienić swoją formę i ubranie oraz przyjść do świata dzieci. Ten zbieżny wiek jest bardzo unikalnym i uroczym światem Ojca i dzieci. Miłość jest największą siłą, która przyciąga; wiąże Najwyższą Duszę, która jest wolna od niewoli i wolna od ciała, więzią miłości. Sprawia, że Ten, który jest bezcielesny, staje się istotą cielesną dzięki wypożyczeniu ciała. To jest praktyczny dowód miłości dzieci.

To jest dzień, w którym rzeki miłości dzieci z wszystkich miejsc zanurzają się w Oceanie Miłości. Dzieci mówią: Przybyliśmy na spotkanie z BapDadą. Czy dzieci przyszły na spotkanie z Ojcem, czy Ojciec przybył, by spotkać się z wami, dzieci? A może i dzieci, i Ojciec przybywają do Madhubanu, by się spotkać? Dzieci przybyły, aby kąpać się w Oceanie Miłości, ale Ojciec przybywa, aby kąpać się w tysiącach Gangesów. Dlatego mela (spotkanie) Oceanu i Gangesów jest unikalna. Zanurzacie się w Oceanie Miłości i stajecie się tacy jak Ocean. Ten dzień jest zwany dniem stawania się równym Ojcu – Dniem Pamiętania, to znaczy Dniem Potęgi. Dlaczego? Ten dzień jest memoriałem tego, że ojciec Brahma stał się kompletny, doskonały i równy Ojcu. Dziecko i ojciec Brahma, ponieważ Brahma jest dzieckiem, a także ojcem. W tym dniu:

Brahma dał dowód w formie miłości, że jest godnym dzieckiem,
dał dowód, że stał się równy,
dał dowód, że jest w najwyższym stopniu kochający i całkowicie niezależny,

Oprócz więzi miłości do służenia nie ma innych więzów. Również w służeniu on nie jest duszą związaną jakąkolwiek niewolą służenia, ponieważ niektórzy służą, będąc wolni od niewoli, podczas gdy inni służą, będąc związani niewolami służenia. Ojciec Brahma był także sługą. Królewskie formy pragnienia w służeniu również wiążą niektórych w niewolę karmicznych kont usługi, ale prawdziwi słudzy są wolni od tych karmicznych kont. To jest zwane stanem karmatycznym. Tak jak istnieje niewola ciała i niewola cielesnych związków, tak samo egoistyczne motywacje w służeniu są również niewolą i tworzą przeszkodę w stawaniu się karmatycznym. Stać się karmatycznym oznacza uwolnić się od tego królewskiego konta karmicznego.

Większość tych, którzy przybyli, to słudzy i instrumenty prowadzące Gita Pathszale. Tak więc służenie oznacza wyzwalanie innych. Wyzwalając innych, nie uwiązujesz siebie w żadnej niewoli, prawda? Po wyrzeczeniu się przywiązania do swoich fizycznych dzieci itp., nie masz przywiązania do swoich studentów, zamiast stać się zwycięzcą przywiązania, prawda? Mówiąc „Ten jest jest bardzo dobry, on jest bardzo dobry” i uważając kogoś za dobrego, nie uwiązujesz się w niewoli pragnienia, by on należał do ciebie, prawda? Wam nie podobają się złote łańcuchy, prawda? Zatem świętujcie dzisiejszy dzień jako dzień uwolnienia się od jakiejkolwiek ograniczonej świadomości „moje”, tzn. jako dzień awjakt, aby stać się karmatycznym. To nazywa się dawaniem dowodu miłości. Cel każdego, aby stać się karmatycznym, jest dobry. Teraz sprawdź, w jakim stopniu uwolniłeś się od jakiejkolwiek niewoli karmy. Po pierwsze, sprawdź, czy nie odczuwasz żadnych egoistycznych motywacji, zarówno w aspekcie lokik, jak i alokik, w czynach i w związkach. Po drugie, czy uwolniłeś się od karmicznych kont działań swoich poprzednich wcieleń i od jakiegokolwiek wpływu marnotrawnej natury i sanskar z powodu słabych wysiłków w obecnym czasie. Jeśli jakaś słaba natura albo sanskary, lub natura i sanskary z przeszłości wpływają na ciebie w jakimkolwiek momencie, to jesteś uwiązany w niewoli, a nie wolny od niewoli. Nie myśl „Nie chcę, żeby to się stało, ale moja natura i sanskary sprawiają, że to robię”. To też nie jest oznaką tego, kto jest wolny od niewoli, ale tego, kto jest uwiązany w niewoli. Inna rzecz: kiedy twój oryginalny stan, wzniosły stan, chwieje się z powodu jakiejś sytuacji w usłudze, sytuacji w brahmińskiej rodzinie albo z powodu żywiołów, to również nie jest stan bycia wolnym od niewoli. Uwolnijcie się również od tej niewoli. Po trzecie, uwolnijcie się także od wszelkich zaburzeń swojego wzniosłego stanu, które mogą wynikać z jakiegoś rodzaju choroby twojego ostatniego starego ciała w starym świecie. Przyjście choroby to jedno, a czymś innym jest to, że ta choroba powoduje twoje zachwiania. Choroba jest w planie dramatu, ale zachwiania twojego stanu są oznaką, że jesteś uwiązany w niewoli. Uwolnij się od myśli o chorobie ciała. Zamiast tego miej myśli o oryginalnym sobie, myśli o wiedzy oraz o byciu tym, kto ma czyste i pozytywne myśli dla innych, ponieważ myślenie za dużo o materii zmienia się w formę zmartwienia. Uwolnienie się od tego jest zwane stanem karmatycznym. Wyrzeczenie się wszystkich tych niewoli jest oznaką stanu karmatycznego. Ojciec Brahma uwolnił się od wszystkich tych rodzajów niewoli i osiągnął stan karmatyczny. Dzisiaj jest dzień na stanie się karmatycznym, tak jak ojciec Brahma. Czy zrozumieliście znaczenie tego dnia? Aćća.

Dzisiejsze zebranie jest szczególnie zebraniem tych, którzy są specjalnymi sługami, to znaczy tych, którzy stają się czystymi i dobroczynnymi duszami. Otworzyć Gita Pathszalę oznacza stać się czystą i dobroczynną duszą. Największą dobroczynnością z wszystkich jest dobroczynność wyzwolenia na zawsze każdej duszy od grzechów wielu żyć. Nazwa jest bardzo dobra: „Gita Pathszala”. Ci z Gita Pathszali to ci, którzy studiują lekcje Gity, a także uczą innych. Pierwszą lekcją wiedzy Gity jest stać się bezcielesną duszą, a ostatnią lekcją jest bycie zwycięzcą przywiązania i uosobieniem pamiętania. Pierwsza lekcja to metoda, którą należy zastosować, a ostatnia jest wynikiem osiągniętym dzięki nauczeniu się tej lekcji. Czy wy, mieszkańcy szkół Gity, uczycie się tej lekcji w każdej chwili, czy po prostu czytacie murli? Sposobem na to, by szkoła Gity była prawdziwa, jest przede wszystkim studiowanie samemu, to znaczy stawanie się tym, a następnie stanie się instrumentem i uczenie innych. Czy wy wszyscy w szkołach Gity służycie w ten sposób? Ponieważ wszyscy jesteście przykładami tej Bożej nauki przed światem. Przykład jest ważny. Przykład jest inspiracją dla wielu dusz, aby stały się takie. Zatem ci, którzy prowadzą szkoły Gity, mają dużą odpowiedzialność. Jeśli pokazujesz najmniejszą słabość w stawaniu się przykładem, to zamiast tworzyć fortunę wielu dusz, stajesz się instrumentem pozbawiającym wiele dusz stworzenia swojej fortuny, ponieważ ci, którzy widzą i słuchają was, dusze instrumentalne, robią to w cielesnej formie. Ojciec jest incognito, prawda? Dlatego zademonstrujcie to, wykonując takie wzniosłe czyny, że widząc to wiele dusz też wykona takie wzniosłe czyny i będzie mogło utworzyć swoją wzniosłą fortunę. Po pierwsze, zawsze uważajcie się za przykład. Po drugie, zawsze pamiętajcie swój symbol. Czy wiecie, jaki jest symbol prowadzących szkoły Gity? Kwiat lotosu. BapDada powiedział, abyście stali się kwiatami lotosu i zastosowali to w praktyce. Sposobem na stanie się lotosem jest wprowadzenie tego w praktykę. Jeżeli nie zastosujesz tego w praktyce, nie możesz stać się lotosem. Dlatego zawsze utrzymuj w swoim intelekcie „Jestem przykładem”. Utrzymuj również symbol kwiatu lotosu w swoim intelekcie. Bez względu na to, jak bardzo wzrasta usługa, bądź niezależny i kochający, kiedy służysz. Nie bądź tylko kochający, ale niezależny i kochający. Dobrze jest mieć miłość do służenia, ale musicie upewnić się, że ta miłość nie zmienia się w przywiązanie. Nazywa się to byciem kochającym i oddzielonym. Staliście się instrumentami usługi i to jest bardzo dobre. Otrzymaliście przynajmniej tytuł bycia czystymi i dobroczynnymi duszami. Ponieważ dokonaliście aktu dobroczynności, otrzymaliście specjalne zaproszenie. Teraz wciąż róbcie postępy odnosząc sukces, dla którego Baba nauczył was lekcji. Czy rozumiecie, co macie zrobić w przyszłości?

Dzisiaj wszyscy czekacie szczególnie na jedną rzecz, i co to jest? (Że Baba ogłosi wynik.) Czy wy podacie wyniki, czy Ojciec? Co powiedział BapDada? Czy przyjmie wyniki, czy poda wyniki? Zgodnie z planem dramatu, cokolwiek się wydarzyło i jak się wydarzyło, powie się, że jest dobre. Wszyscy mieliście dobry cel i pokazaliście kwalifikacje swoim działaniem zgodnie z własną zdolnością. Przyjęliście, w kolejności, błogosławieństwo „przez długi czas”, a błogosławieństwa, które osiągnęliście, sprawiają, że stajecie się wizerunkami dającymi błogosławieństwa i wciąż jesteście dawcami błogosławieństw, jak Ojciec. Czego chce teraz BapDada? Otrzymaliście błogosławieństwa, a teraz, w tym roku, szczególnie praktykując bycie wolnym od niewoli przez długi czasu, tzn. mając stan karmatyczny, taki jak stan Ojca, dajcie światu doświadczenie bycia niezależnym (oddzielonym) i kochającym. Teraz zmieńcie metodę doświadczania tego tylko czasami i ujawnijcie doświadczenie trwające przez długi czas – bycia nie do zachwiania, nie do poruszenia i wolnym od przeszkód, niewoli, grzesznych myśli i grzesznych czynów, to znaczy bycia bezcielesnym, bez występków i bez ego. W praktyczny sposób pokażcie światu ten stan. To jest znane jako stawanie się równym Ojcu. Czy rozumiecie?

Jeśli chodzi o wyniki, ilu z was było zadowolonych z siebie? Po pierwsze, jest zadowolenie z siebie, po drugie, jest zadowolenie brahmińskiej rodziny, a po trzecie, jest zadowolenie Ojca. W wynikach tych trzech aspektów macie teraz zdobyć więcej punktów. Zatem stań się zadowolony i spraw, by inni byli zadowoleni. Stańcie się Ojca klejnotami zadowolenia i zawsze lśnijcie. BapDada szanuje was, dzieci, i dlatego pokazuje wam wyniki incognito. Staniecie się tacy w przyszłości i dlatego Ojciec widzi wasz stale doskonały stan. Aćća.

Wszyscy jesteście klejnotami zadowolenia, prawda? Widząc ekspansję, bądźcie szczęśliwi! Wszyscy czekacie, by były kolejki z Abu Road w górę. Na razie tylko sala się zapełniła, ale co wtedy zrobicie? Będziecie wtedy spać czy będziecie mieć stałą jogę przez całą noc? To też się stanie. Dlatego cieszcie się, mając niewiele. Zamiast metra kwadratowego, jeśli otrzymasz 1/3 tego, bądź zadowolony. Nie myśl, że kiedyś było inaczej. Świętuj szczęście rosnącej rodziny. Na niebie i na ziemi nigdy nie zabraknie miejsca. Jest wiele gór. Kiedy myślisz „Powinno być to, powinienem otrzymać to…”, wtedy robisz z tego coś wielkiego. Wtedy Dadi muszą również myśleć o tym, co robić i jak to zrobić. Nadejdzie taki dzień, że będziecie spać w dzień w słońcu, a czuwać w nocy. Ludzie rozpalają ogień i siadają wokół niego, żeby im było ciepło, a wy wszyscy rozpalicie ognie jogi i zasiądziecie tam. Czy podoba wam się to? Czy chcecie łóżek i krzeseł? Jeżeli potrzebujesz krzesła, skorzystaj z oparcia skały. Gdy masz udogodnienia, korzystaj z nich, a jeśli ich nie masz, uczyń skałę swoim krzesłem. Potrzebujecie tylko oprzeć gdzieś plecy, nic więcej. Jeśli przyjdzie 5000 osób, to oczywiście krzesła trzeba będzie zabrać. Następnie, gdy będzie kolejka, będziecie musieli nawet wyrzec się łóżek. Bądźcie zawsze gotowi. Jeśli otrzymujesz łóżko, mów „ha dżi”, a jeśli zostaniesz poproszony o spanie na podłodze, też mów „ha dżi”. Na początku mieliście dużą praktykę tego. Przez dwa tygodnie ambulatorium było zamknięte. Nawet osoby z astmą jadły jaglane czapati i lassi (jogurt zmieszany z wodą). Jednak nie zachorowali; wszyscy stali się zdrowi. To pokazała ich praktyka na początku i tak samo będzie na końcu. Pomyślcie tylko, gdybyście ludziom chorym na astmę dali do picia lassi, baliby się to wypić. Jednak gdy zmieszane jest z tym lekarstwo błogosławieństw, to staje się formą przyjemności. Nie jest to sprawdzian ani nic trudnego. W tamtym czasie nie traktowaliście tego jako wyrzeczenie, ale jako odmianę. Czy wszyscy jesteście gotowi? A może nauczyciele dadzą listę tym, którzy mają dostarczyć wszystkie udogodnienia? Dlatego niewielu jest tutaj przywoływanych. Kiedy nadejdzie czas, będziecie doświadczać, że jesteście formą sukcesu swojego duchowego wysiłku, będąc ponad wszystkimi tymi udogodnieniami. Jesteście także duchowym wojskiem, prawda? Macie także grać rolę tego wojska. Teraz jest to kochająca rodzina, to jest dom. Doświadczacie tego, prawda? Jednak, gdy nadejdzie czas, z tą miłością będziecie musieli być duchową armią i przezwyciężyć wszelkie sytuacje, jakie przyjdą. To jest specjalność wojska. Aćća.

Gudżarat ma specjalne błogosławieństwo bycia stale gotowym. Nie dajecie wymówek: „Co możemy zrobić? Jak to możemy zrobić?” Oni nie mieli rezerwacji, ale po prostu przybyli tutaj. Jest korzyść w byciu blisko. Gudżarat ma specjalne błogosławieństwo bycia posłusznym, ponieważ wy mówicie „Ha dżi” dla służenia. Cała usługa, która wymaga ciężkiej pracy, jest przekazywana Gudżaratowi. Kto wykonuje usługę robienia czapati? Kto wykonuje usługę przydzielania zakwaterowania i zajmowania się wszystkim? Gudżarat. BapDada obserwuje wszystko. Nie jest tak, że BapDada nie jest świadomy wszystkiego. Ci, którzy wykonują wysiłek, szczególnie otrzymują miłość od Umiłowanego. Macie fortunę bycia blisko i utrzymaliście dobrą metodę powiększania swojej fortuny. Nie każdy wie, jak powiększać swoją fortunę. Niektórzy otrzymują fortunę, ale zatrzymują tylko trochę, nie wiedzą, jak ją powiększyć. Jednak ci z Gudżaratu mają fortunę i wiedzą również, jak ją powiększać. W ten sposób zwiększacie swoją fortunę. BapDada jest zadowolony, widząc to. Otrzymać specjalne błogosławieństwa od Ojca jest również oznaką fortuny. Czy rozumiecie?

Wszystkim kochającym dzieciom, które dotarły tutaj zewsząd, wszystkim kochającym dzieciom wszędzie, z tego lądu i z zagranicy, BapDada, jako zwrot waszej miłości, daje błogosławieństwo „Bądź wiecznie kochający”. Tak jak przyjechaliście tu z tak daleka z powodu miłości, tak jak fizycznie przybyliście blisko i osobiście do Baby, podobnie, również w swoich wysiłkach, stańcie się równi Ojcu swoim fruwającym stanem, to znaczy zawsze bądźcie blisko Ojca. Tak jak przybyliście tutaj osobiście przed Ojca, w ten sam sposób zawsze bądźcie blisko Ojca poprzez swój fruwający stan. Czy rozumiecie, co macie zrobić? Ta miłość waszych serc dociera do Ojca, Pocieszyciela Serc, jeszcze zanim tu docieracie. Bez względu na to, czy jesteście osobiście przed Babą, czy fizycznie daleko tego dnia, w tym lądzie czy za granicą, nawet będąc daleko, wszystkie dzieci są najbliżej ze wszystkich i siedzą na tronie serca. Najbliższym miejscem jest serce. Wy nie siedzicie za granicą ani gdzieś indziej na tej ziemi, ale siedzicie na tronie serca. Zatem jesteście blisko, prawda? Miłość wszystkich dzieci, ich pamiętanie, skargi i ich słodkie rozmowy z serc oraz dary dotarły do Ojca. BapDada daje wszystkim kochającym dzieciom specjalne błogosławieństwo: „Bądźcie zawsze wolne od trudzenia się, będąc zagubionymi w miłości”. A więc wszyscy otrzymaliście zwrot, prawda?

Wszystkim kochającym dzieciom; wszystkim duszom, które zawsze są blisko; wszystkim specjalnym duszom, które są wolne od jakiejkolwiek niewoli karmy i które przez długi czas doświadczają stanu karmatycznego; wszystkim klejnotom zadowolenia, siedzącym na tronie serca; wraz z błogosławieństwem stanu awjakt, miłość, pamiętanie, dobranoc i dzień dobry od BapDady.

Błogosławieństwo:
Bądź kompletny i doskonały oraz równy Ojcu, poprzez zakończenie wszystkich starych kont i poprzez założenie nowych szat nowych sanskar.

Podczas Dipawali ludzie noszą nowe ubrania. W ten sam sposób, w tym nowym wcieleniu umierania za życia, świętujcie Nowy Rok, nosząc ubrania nowych sanskar. Jakiekolwiek pozostają jeszcze stare konta twoich słabości, wad, braku siły i wrażliwości, zakończ je wszystkie i świętuj prawdziwe Dipawali. W tym nowym życiu przyswajaj nowe sanskary, a staniesz się równy Ojcu.

Hasło:
Gromadź skarby czystych myśli, a twój czas nie zostanie zmarnowany na bezużyteczne myśli.


Uwaga: Dzisiaj jest trzecia niedziela miesiąca i wszyscy bracia i siostry, radża jogini wykonujący tapasję, będą praktykować medytację od 18.30 do 19.30. Dzięki wzniosłej postawie czystych uczuć, stań się wielkim dawcą poprzez swój umysł i służ, dając każdemu błogosławieństwo bycia nieustraszonym.