15.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tylko jeden Ojciec jest w błogości i jedynie On wszystkich błogosławi. Tylko Ojciec jest nazywany Usuwającym Smutek i Dawcą Szczęścia. Nikt oprócz Niego nie może usunąć waszego cierpienia.

Pytanie:
Zarówno na ścieżce czczenia jak i na ścieżce wiedzy istnieje system adopcji, ale jaka jest różnica pomiędzy tymi systemami?

Odpowiedź:
Na ścieżce czczenia, gdy ktoś jest adoptowany, jest to związek guru i ucznia. Gdy sannjasin jest adoptowany, on nazywa siebie naśladowcą. Na ścieżce wiedzy nie jesteście ani naśladowcami, ani wyznawcami. Staliście się dziećmi Ojca. Stać się dzieckiem tzn. mieć prawo do dziedzictwa.

Piosenka:
Pokłony Śiwie...

Om śanti.
Dzieci, usłyszałyście piosenkę. Ta chwała jest chwałą Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, Śiwy. Mówią: Pokłony Śiwie. Nie mówią „Pokłony dla Rudry” ani „Pokłony dla Somnath”. Mówią „Pokłony Śiwie” i to On jest wielce sławiony. Pokłony Śiwie tzn. Ojcu. Imię Boga, Ojca, to Śiwa. On jest bezcielesny. Kto powiedział: „O, Boże Ojcze”? Dusza to powiedziała. Gdy dusza mówi tylko „O, ojcze”, to odnosi się do fizycznego ojca. Powiedzenie „O, Boże, Ojcze” odnosi się do duchowego Ojca. Te kwestie trzeba zrozumieć. O bóstwach mówi się, że mają boskie intelekty. Bóstwa były panami świata. Obecnie nikt nie jest panem. Nikt nie jest panem ani panem (władcą) Bharatu. Król jest zwany ojcem, albo dawcą pokarmu (żywicielem). Teraz nie ma żadnych królów. Kto powiedział: Pokłony Śiwie? Jak możecie powiedzieć, że On jest Ojcem? Jest tak wiele Brahma Kumarów i Kumari. Oni stają się wnukami Śiw Baby. On adoptuje ich poprzez Brahmę. Oni wszyscy mówią: Jesteśmy Brahma Kumarami i Kumari. Dobrze. Czyim dzieckiem jest Brahma? Śiwy. Brahma, Wisznu i Śankar, wszyscy trzej są dziećmi Śiwy. Śiw Baba jest Bogiem, Najwyższym ze wszystkich, Tym, który mieszka w świecie bezcielesnym. Brahma, Wisznu i Śankar są mieszkańcami subtelnego rejonu. O.K., a więc w jaki sposób został stworzony ludzki świat? On mówi: Zgodnie z drametem, Ja wchodzę w zwykłe ciało Brahmy i czynię go Ojcem Ludzi (Pradżapitą). Ja muszę wejść w tego, któremu nadano imię Brahma. Jego imię zmienia się po adopcji. Nawet sannjasini zmieniają swoje imiona. Najpierw rodzą się w rodzinie, potem, zgodnie ze swoimi sanskarami, od dzieciństwa czytają pisma itp., a następnie wchodzą na ścieżkę wyrzeczenia. Udają się do jakiegoś sannjasina i są tam adoptowani. Wówczas mówią: To jest mój guru. Nie nazwą go ojcem. Oni stają się uczniami (wyznawcami) albo naśladowcami guru. Guru adoptuje ucznia i mówi „Jesteś moim uczniem” albo „Jesteś moim naśladowcą”. Ten Ojciec mówi: Jesteście Moimi dziećmi. Wy, dusze, na ścieżce czczenia wołałyście do Ojca, ponieważ tutaj jest bardzo dużo cierpienia. Jest bardzo dużo okrzyków rozpaczy. Oczyściciel Ojciec jest tylko Jeden. Dusze kłaniają się bezcielesnemu Śiwie. Ojciec zawsze istnieje. To o Bogu, Ojcu, oni śpiewają: Ty jesteś Matką i Ty jesteś Ojcem. Skoro jest Ojciec, to na pewno potrzebna jest także Matka. Nie może być stworzenia bez Matki i Ojca. Ojciec z całą pewnością musi przyjść do dzieci. Wiedzieć w jaki sposób cykl świata się powtarza i znać jego początek, środek i koniec tzn. stać się trikaldarsi. Są miliony aktorów i każdy ma swoją własną rolę. Ta sztuka życia jest nieograniczona. Ojciec mówi: Ja jestem Stwórcą, Reżyserem i Głównym Aktorem. Ja gram, czyż nie tak? Jestem zwany Najwyższą Duszą. Forma duszy i forma Najwyższej Duszy są takie same. Tak naprawdę dusza jest tylko punktem. Dusza, gwiazda, mieszka w środku czoła. Jest niezmiernie subtelna, nie można jej zobaczyć. Dusza jest subtelna i Ojciec dusz jest także subtelny. Ojciec wyjaśnia: Wy, dusze, jesteście jak punkty. Ja, Śiwa, także jestem jak punkt. Jednak Ja jestem Najwyższym Stwórcą i Reżyserem. Ja jestem Oceanem Wiedzy. Posiadam wiedzę o początku, środku i końcu świata. Posiadam pełną wiedzę i jestem Błogością. Ja każdego błogosławię. Zabieram każdego w zbawienie. Tylko jeden Ojciec jest Usuwającym Cierpienie i Dawcą Szczęścia. W złotym wieku nikt nie jest nieszczęśliwy. Jest to królestwo tylko Lakszmi i Narajana. Ojciec wyjaśnia: Ja jestem Nasionem drzewa ludzkiego świata. Na przykład, jest drzewo mango, które ma nieżywe nasiono, a więc to nasiono nie może mówić. Gdyby było żywe, to by powiedziało: Gałęzie, gałązki i liście wynurzcie się ze mnie. Ten (Nasiono) jest żywy i to drzewo jest zwane drzewem kalpy. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, jest Nasionem drzewa ludzkiego świata. Ojciec mówi: Ja Sam przychodzę i każdemu wyjaśniam wiedzę o tym. Ja czynię was, dzieci, stale szczęśliwymi. To Maja czyni was nieszczęśliwymi. Ścieżka czczenia musi się skończyć. Sztuka życia z całą pewnością musi się obrócić (ponowić). To jest historia i geografia nieograniczonego świata. Cykl stale się obraca. Wiek żelazny musi zmienić się w złoty. Świat jest tylko jeden. Bóg, Ojciec, jest Jeden. On nie ma Ojca. On jest także Nauczycielem i uczy was. Bóg mówi: Ja uczę was radża jogi. Ludzie nie znają Matki i Ojca. Dzieci, wiecie, że jesteście bezcielesnymi dziećmi bezcielesnego Śiw Baby. Jesteście także dziećmi cielesnego Brahmy. Wszystkie bezcielesne dzieci są braćmi, a wszystkie dzieci Brahmy są braćmi i siostrami. To jest metoda na życie w czystości. Jak mogą bracia i siostry wejść w występek? To występek rozpala ogień, czyż nie tak? Mówi się „ogień żądzy”. Ojciec pokazuje wam metodę, jak się przed tym zabezpieczyć. Przede wszystkim, osiągnąć tutaj można bardzo dużo. Jeżeli będziemy przestrzegać śrimatu Ojca, otrzymamy dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. Tylko dzięki pamiętaniu stajemy się wiecznie zdrowi. Joga starożytnego Bharatu jest bardzo dobrze znana. Ojciec mówi: Jeżeli ciągle będziecie Mnie pamiętać, staniecie się czyści i pozbędziecie się grzechów. Jeżeli pozostawisz swoje ciało w pamiętaniu Ojca, przyjdziesz do Mnie. Ten stary świat kończy się. To jest ta sama Mahabharacka wojna. Zwycięstwo odniosą ci, którzy należą do Ojca. Królestwo jest zakładane. Bóg uczy radża jogi, abyście stali się panami nieba. Potem Maja, Rawan czyni was panami piekła. To jest tak, jakby rzucono na was klątwę. Ojciec mówi: Umiłowane dzieci, stańcie się mieszkańcami nieba dzięki przestrzeganiu Moich wskazówek! Potem, kiedy zaczyna się królestwo Rawana, Rawan mówi: O, dzieci Boga, stańcie się mieszkańcami piekła! Niebo z całą pewnością musi przyjść po piekle. To jest piekło, czyż nie tak? Wszędzie jest tak dużo przemocy. W złotym wieku nie ma żadnych walk ani kłótni. Bharat sam w sobie był niebem, nie było żadnych innych królestw. Teraz ten Bharat jest piekłem, istnieje niezliczona ilość religii. Zostało zapamiętane to, że Ja muszę przyjść, by zniszczyć wiele religii i założyć jedną. Ja inkarnuję tylko raz. Ojciec musi przyjść do nieczystego świata. On przychodzi, gdy stary świat ma się skończyć. Po to potrzebna jest wojna. Ojciec mówi: Słodkie dzieci, przyszłyście bezcielesne i teraz zakończyłyście swoją rolę 84 wcieleń. Teraz macie wrócić do domu. Ja czynię was czystymi z nieczystych i zabieram z powrotem do domu. W ciągu 5000 lat bóstwa przechodzą przez 84 wcielenia. To jest konto. Nie każdy przejdzie przez 84 wcielenia. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i bierz swoje dziedzictwo. Cykl świata powinien obracać się w waszych intelektach. Jesteśmy aktorami. Jeżeli będąc aktorem nie znasz Stwórcy, Reżysera i Głównego Aktora sztuki, to jesteś nierozsądny. Przez to Bharat stał się tak biedny. Ojciec przychodzi i czyni Bharat wypłacalnym. Ojciec wyjaśnia: Wy, ludzie Bharatu, byliście w niebie i z całą pewnością musieliście wziąć 84 wcielenia. Wasze 84 wcielenia teraz się zakończyły. Pozostało teraz tylko to jedno, ostatnie wcielenie. Bóg mówi: Bogiem każdego jest Jeden. Nikt z innych religii nie zaakceptuje Kriszny jako Boga. Oni zaakceptują tylko Bezcielesnego. On jest Ojcem wszystkich dusz. On mówi: Ja przychodzę na końcu wielu żyć tego (Brahmy) i wchodzę w niego. Gdy królestwo zostaje założone, zaczyna się zniszczenie i Ja powracam do domu. To jest bardzo duży ofiarny ogień. Wszystkie inne ofiarne ognie będą poświęcone w tym jednym ogniu. Śmieci całego świata wpadają do niego i potem nie będą już tworzone żadne inne ofiarne ognie. Ścieżka czczenia kończy się. Po złotym i srebrnym wieku czczenie zaczyna się ponownie. Czczenie teraz zbliża się do końca. A więc wszystko jest chwałą Śiw Baby. Ludzie nadali Mu tak wiele imion, jednak niczego nie wiedzą. On jest Śiwą, a potem jest także zwany Rudrą, Somnath i Babulnath (Tym, który zmienia kolce w kwiaty). Nadali wiele imion Jednemu. On otrzymał imię zgodnie z usługą, jaką wykonał. On daje wam nektar do picia. Wy, matki, stałyście się instrumentami do otwarcia bram nieba. Ci, którzy są czyści, są sławieni. Nieczyści sławią czystych. Każdy schyla głowę przed pannami (kumari). Wy Brahma Kumarowie i Kuamri podźwigacie Bharat. Macie stać się czyści i wziąć od Ojca swoje dziedzictwo czystego świata. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, masz żyć w czystości. To wymaga wysiłku. Żądza jest największym wrogiem. Gdy nie mogą żyć bez występku, zaczynają je bić. W tym ofiarnym ogniu Rudry niewinne są atakowane. Kiedy urna grzechów tych, którzy atakują niewinne, staje się pełna, następuje zniszczenie. Wiele córek nigdy nie widziało Baby, ale piszą: Baba, ja Cię znam. Z całą pewnością stanę się czysta, by wziąć od Ciebie moje dziedzictwo. Ojciec wyjaśnia: Na ścieżce czczenia studiowaliście pisma i chodziliście na fizyczne pielgrzymki. Teraz macie wracać do domu, a więc miejcie jogę ze Mną. Odsuń się od wszystkich innych, połącz się tylko ze Mną i Ja zabiorę cię z powrotem ze Sobą, a potem poślę cię do nieba. Tamto miejsce jest rejonem spokoju. Dusze tam nie mówią. Złoty wiek jest ziemią szczęścia, a to jest ziemia smutku. Teraz, żyjąc na tej ziemi smutku, macie pamiętać rejon spokoju oraz ziemię szczęścia i wtedy pójdziecie do nieba. Wzięliście 84 wcielenia. Cykl klanów stale się obraca. Najpierw są bramini, (kok na czubku głowy), potem klan bóstw, następnie wojowników. Gracie grę salta. Teraz z braminów staniemy się bóstwami. Ten cykl stale się obraca. Poznając go stajecie się władcami globu. Potrzebujecie nieograniczonego dziedzictwa od nieograniczonego Ojca. Dlatego koniecznie macie przestrzegać poleceń Ojca. Wyjaśniacie, że bezcielesna Najwyższa Dusza przyszła i weszła w to fizyczne ciało. Kiedy my, dusze, jesteśmy bezcielesne, mieszkamy tam. To słońce i księżyc są światłami. To jest zwane nieograniczonym dniem i nocą. Wiek złoty i srebrny są dniem, a wiek miedziany i żelazny nocą. Ojciec przychodzi i pokazuje wam ścieżkę do zbawienia. Otrzymujecie takie dobre wyjaśnienie. W złotym wieku jest szczęście, a potem ono stale po trochu zmniejsza się. W złotym wieku jest 16 niebiańskich stopni, a potem w srebrnym 14. Wszystkie te kwestie trzeba zrozumieć. Tam nigdy nie ma nagłej śmierci. Tam nie ma nad czym płakać ani o co walczyć. Wszystko zależy od uczenia się. Tylko dzięki tej nauce możecie zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Bóg uczy nas, aby uczynić nas bogami i boginiami. Tamte studia są warte paru groszy. Te studia są warte diamentów. Jest to po prostu kwestia stania się czystym w tym ostatnim życiu. Ta radża joga jest najłatwiejsza ze wszystkich. Uczyć się, by zostać prawnikiem, nie jest tak łatwo. Tutaj, pamiętając Ojca i cykl, stajecie się władcami globu. Jeżeli nie znasz Ojca, niczego nie wiesz. Sam Ojciec nie staje się Panem świata, On czyni tym was, dzieci. Śiw Baba mówi: Ten Brahma stanie się cesarzem. Ja się tym nie staję. Zasiadam w lądzie nirwany. Ja czynię was, dzieci, panami świata. Tylko bezcielesny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, może wykonywać prawdziwie altruistyczną usługę. Ludzkie istoty nie mogą tego uczynić. Znajdując Boga stajecie się panami całego świata. Stajecie się panami ziemi, nieba, wszystkiego. Bóstwa były panami świata, prawda? Teraz jest tak wiele podziałów. Ojciec mówi: Ja czynię was panami świata. Tylko wy istnieliście w niebie. Bharat był panem świata, a teraz stał się bardzo biedny. Bharat ponownie staje się panem świata dzięki wam, matki. Matki są większością i dlatego mówi się: Pokłony matkom. Pozostał krótki czas i nie ma gwarancji odnośnie ciała. Każdy musi umrzeć. Teraz dla każdego jest czas emerytury. Każdy musi wrócić do domu. Bóg nas tego uczy. On jest wszechwiedzący, spokojny i błogi. To On czyni nas pełnymi wszystkich cnót, w 16 niebiańskich stopniach w pełni czystymi. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry, w kolejności, zgodnie z waszymi staraniami, od Matki i Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Ta nauka czyni cię takim jak diament. Dlatego ucz się dobrze, odsuń się od wszystkich innych i łącz się tylko z jednym Ojcem.

2. Przestrzegaj śrimatu i bierz swoje pełne dziedzictwo nieba. We wszystkim, co robisz, obracaj dyskiem samouświadomienia.

Błogosławieństwo:
Służ jako powiernik, wyrzekając się wszelkiej świadomości "moje" i stań się nieustannie zadowoloną duszą.

Żyjąc z rodziną i służąc, zawsze pamiętaj: "Jestem powiernikiem, sługą". Gdy nie masz żadnej świadomości "moje" podczas służenia, możesz stać się zadowolony. Kiedy jest jakaś świadomość "moje", jesteś zaniepokojony i myślisz: "Moje dziecko robi to...". Gdy masz świadomość "twoje" (tera - twój), jesteś w stanie przepłynąć (terna - płynąć) na drugi brzeg. Mówienie "twoje, twoje" oznacza szacunek dla samego siebie, a mówienie "moje, moje" oznacza arogancję.

Hasło:
W każdej chwili, w swoim intelekcie bądź świadomy Ojca i Jego śrimatu, a zostaniesz nazwany duszą, która jest oddana swoim sercem.