16.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, im więcej wiedzy przekazujecie innym, tym bardziej wiedza w waszych intelektach stanie się subtelna (udoskonalona). Dlatego, z całą pewnością służcie.

Pytanie:
Jakie dwa rodzaje dzieci ma Ojciec? Jaka jest różnica pomiędzy nimi?

Odpowiedź:
Ojciec ma pasierbów i prawdziwe dzieci. Pasierbowie tylko mówią, „Baba, Mama”, ale nie potrafią w pełni przestrzegać śrimatu. Oni nie oddają się całkowicie. Prawdziwe dzieci oddają się całkowicie swoimi ciałami, umysłami i bogactwem, to znaczy stają się powiernikami. Stale, na każdym kroku przestrzegają śrimatu. Pasierbowie, gdy idą naprzód, upadają, ponieważ nie służą; rozwijają sobie wątpliwości. Prawdziwe dzieci mają pełną wiarę w intelekcie.

Piosenka:
Nie zapominaj dni swojego dzieciństwa.

Om śanti.
Ojciec wyjaśnia dzieciom. Który Ojciec? W rzeczywistości, obaj ojcowie. Jeden jest duchowym Ojcem zwanym Babą, a drugi jest fizycznym ojcem zwanym Dadą. Dzieci we wszystkich ośrodkach wiedzą, że są dziećmi BapDady. Śiwa jest duchowym Ojcem. On jest Ojcem wszystkich was, dusz, a Brahma Dada jest głową ludzkiego genealogicznego drzewa. Przyszliście i staliście się jego dziećmi. Niektórzy są naprawdę prawdziwymi dziećmi, podczas gdy niektórzy są pasierbami. Jedni i drudzy mówią „Mama, Baba”, ale pasierbowie nie potrafią się oddać. Ci, którzy nie oddają siebie, nie mogą otrzymać dużo siły, to znaczy, nie potrafią uczynić Ojca powiernikiem ich ciała, umysłu, i bogactwa. Nie potrafią przestrzegać Jego śrimatu, by stać się wzniosłymi. Prawdziwe dzieci otrzymują subtelną pomoc. Jednak, jest ich bardzo mało. Chociaż są prawdziwe dzieci, one także nie będą teraz nazwane naprawdę silnymi dziećmi dopóki nie zostaną ogłoszone wyniki. Chociaż oni nawet żyją tutaj i są bardzo dobrzy, a także służą, nawet one upadają. To wszystko jest kwestia jogi intelektu. Nie wolno wam zapominać Baby. Dzieci, z waszą pomocą Baba czyni ten Bharat niebem. Zapamiętano armię Śiw Śakti. Każdy z was musi rozmawiać ze sobą: Jesteśmy naprawdę adoptowanymi dziećmi Śiw Baby. Bierzemy prawo do naszego dziedzictwa nieba od Ojca. Od miedzianego wieku dziedzictwo, które otrzymywaliśmy od fizycznego ojca było tylko dziedzictwem piekła. Nasze nieszczęście narastało. Na ścieżce czczenia jest tylko ślepa wiara. Pomimo że wiele lat przeminęło od czasu gdy zaczęło się czczenie, stale tylko schodziliśmy w dół. Czczenie także na początku było niesfałszowane. Ludzie czcili tylko Jednego. Teraz, zamiast tego, czczą wielu. Żaden z mędrców lub świętych mężów nie wie, kiedy zaczęło się czczenie. W pismach wspomniano o nocy i dniu Brahmy. Chociaż Brahma i Saraswati stają się Lakszmi i Narajanem, ludzie wspomnieli imię Brahmy. Razem z Brahmą jest także wiele dzieci. Nie byłoby wiele dzieci Lakszmi i Narajana. On nie byłby zwany Pradżapitą. Teraz tworzeni są nowi ludzie. Nowe stworzenie (ludzie) są braminami. To bramini uważają siebie za dzieci Boga. Bóstwa nie uważałyby się za takie. One nawet nie są świadome cyklu. Wiecie, że teraz staliście się dziećmi Śiw Baby. On wyjaśnił nam cykl 84 żyć. Z Jego pomocą, raz jeszcze czynimy Bharat czystym, boskim Radżastanem (lądem królów). To trzeba jasno zrozumieć. Potrzeba odwagi, aby to wyjaśniać. Jesteście Armią Śiw Śakti i Pandawów. Jesteście także przewodnikami: pokazujecie każdemu ścieżkę. Nikt, oprócz was, nie może pokazać ścieżki do duchowego, słodkiego domu. Tamci przewodnicy zabierają was do Amarnat lub do innego miejsca pielgrzymki. Wy BK zabieracie każdego bardzo daleko do najwyższego rejonu (Paramdhamu). Tamci są fizycznymi przewodnikami, którzy sprawiają, że błądzicie. Wy zabieracie każdego do Ojca w rejonie spokoju. Dlatego, zawsze macie pamiętać: Raz jeszcze czynimy Bharat boskim Radżastanem (lądem królów). Każdy by w to uwierzył. W Bharacie była oryginalna, wieczna religia bóstw. W złotym wieku Bharat był nieograniczonym, czystym Radżastanem bóstw. Potem on stał się Radżastanem czystych wojowników. Następnie, gdy pojawiła się Maja, stał się diabelskim Radżastanem. Tutaj także żyli królowie i królowe, którzy panowali na początku. Jednak królestwo, które istniało było królestwem bez korony światła. Po Radżastanie bóstw, on stał się nieczystym, diabelskim Radżastanem. Teraz jest to ląd nieczystych ludzi. To w Radżastanie ludzie rządzą ludźmi. W rzeczywistości, tego nie można nazwać Radżastanem, ale po prostu nadano mu taką nazwę. Teraz nie ma żadnego królestwa. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Ten obraz Lakszmi i Narajana będzie dla was bardzo użyteczny. Masz wyjaśniać używając go: Bharat był podwójnie ukoronowany, podobnie jak na tym obrazie. To było królestwo Lakszmi i Narajana. W dzieciństwie oni byli Radhe i Kriszną. Potem, w srebrnym wieku, ono stało się królestwem Ramy. Następnie, w miedzianym wieku przyszła Maja. To jest bardzo łatwe. Historia i geografia Bharatu jest wyjaśniana w esencji. To w miedzianym wieku zbudowano świątynie czystemu królowi Narajanowi i królowej Lakszmi. Bóstwa same weszły na ścieżkę grzechu. Zaczęły stawać się nieczyste. Potem zbudowały świątynie dla czystych bóstw, które istniały przedtem i zaczęły je czcić. To nieczyści kłaniają się przed czystymi. Dopóki nie przybyli przedstawiciele brytyjskiego rządu, byli królowie i królowe. Nawet właściciele ziemscy tytułowali siebie królem i królową, dzięki czemu otrzymywali szacunek na dworze. Teraz nikt nie jest królem. Gdy ludzie zaczęli walczyć między sobą, przyszli ci z islamu. Dzieci, wiecie, że teraz raz jeszcze jest koniec żelaznego wieku. Zniszczenie jest tuż przed wami. Ojciec raz jeszcze uczy was radża jogi. Tylko wy wiecie, jak odbywa się założenie. Potem, ta historia i geografia będą wymazane. Na ścieżce czczenia tamci ludzie piszą swoją Gitę i jest w tym wielka różnica. Oni niewątpliwie potrzebują do czczenia religijnych ksiąg o bóstwach. Dlatego, zgodnie ze sztuką życia, stworzyli Gitę. To nie jest tak, że na ścieżce czczenia oni założą królestwo lub zmienią ludzkie istoty w Narajana za pomocą Gity. W ogóle nie! Ojciec teraz wyjaśnia: Jesteście incognito armią. Baba także jest incognito. To incognito potęga jogi umożliwia wam otrzymanie królestwa. Otrzymujecie ograniczone królestwo dzięki fizycznej potędze. Potęgą jogi otrzymujecie nieograniczone królestwo. Dzieci, macie wiarę w sercach, że teraz czynicie Bharat takim samym Radżastanem bóstw. Wysiłek tych, którzy czynią wysiłki nie może pozostać ukryty. Zniszczenie musi nastąpić. To jest także wspomniane w Gicie. Pojawia się pytanie: Zgodnie z wysiłkami obecnego czasu, jaką pozycję otrzymam w przyszłości? Także tutaj, kiedy ktoś zostawia ciało, istnieje pytanie: Jaką pozycję osiągnie? Tylko Ojciec wie, jaki rodzaj usługi wykonała ta osoba swoim ciałem, umysłem i bogactwem. Dzieci nie mogą tego wiedzieć. BapDada wie. Można ci także powiedzieć, jaki rodzaj usługi wykonałeś, czy wziąłeś wiedzę czy nie, czy bardzo dużo pomogłeś. Na przykład, ludzie dają dary, ponieważ wierzą, że ta instytucja jest bardzo dobra i że wykonuje dobrą pracę. Oni mówią: Nie mam potęgi, aby żyć w czystości. Pomogę jagii. Dlatego, ktoś otrzymuje zwrot za to. Kiedy ludzie budują uczelnię lub szpital, robią to dla innych. To nie jest tak, że mogą pójść do szpitala, jeśli sami zachorują. Cokolwiek budują, robią to dla innych. A więc otrzymują owoc za to. To się nazywa darem. Co się wydarza tutaj? Dano wam błogosławieństwa, abyście byli szczęśliwi. Zarówno w tym świecie jak i w świecie poza jesteście szczęśliwi. Gdy mówisz o tym świecie i świecie poza (parlok), to odnosi się do zbieżnego wieku. To oznacza, że zarówno to życie w lądzie śmierci jak i życie w lądzie nieśmiertelności staje się wartościowe. Naprawdę te wasze narodziny teraz są czynione wartościowymi. Niektórzy służą swoim ciałem, niektórzy służą swoim umysłem, a inni służą swoim bogactwem. Wielu nie potrafi brać wiedzy. Oni mówią: Baba, nie mam odwagi, ale mogę pomóc. Ojciec powie takiej osobie: Możesz stać się bogaty. Jeśli coś jest, możesz zapytać Ojca. Chcesz naśladować Ojca, a więc masz Go pytać: Baba, co powinienem zrobić w tej sytuacji? Ojciec, który daje wam śrimat, siedzi tutaj. Masz Go pytać; nie wolno ci niczego przed Nim ukrywać. W przeciwnym razie, choroba się powiększy. Jeśli na każdym kroku nie będziesz przestrzegać śrimatu, to coś będzie nie tak. Baba nie jest daleko. Powinieneś osobiście przyjść do Baby i Go zapytać. Powinieneś regularnie przychodzić do takiego BapDady. W rzeczywistości, powinieneś być stale połączony z najukochańszym Ojcem. Powinieneś lgnąć do Pana Młodego. Tamci są fizyczni, podczas gdy ten Jeden jest duchowy. Tutaj, nie ma kwestii lgnięcia do Niego. Nie każdy będzie tutaj posadzony. Chodzi o to, że chcesz, żeby Ojciec po prostu stale siedział przed tobą, a ty stale słuchałbyś Go i przestrzegał Jego wskazówek. Jednak, Baba powie: Nie wolno ci tutaj po prostu siedzieć. Stań się Gangesem. Idź i służ. Dzieci, wasza miłość powinna być taka, jak tych, którzy są upojeni miłością. Jednak, macie także służyć. Ci, których intelekty mają wiarę, lgną do Niego całkowicie. Dzieci piszą: Taka i taka osoba ma bardzo dobrą wiarę w intelekcie. Ja odpowiem: On w ogóle niczego nie zrozumiał! Jeśli miałby wiarę, że przyszedł Baba, który czyni nas panami nieba, nie wytrzymałby nawet sekundy, aby nie spotkać się z takim Ojcem. Jest wiele córek, które są bardzo zdesperowane. Potem one mają wizję Brahmy lub Kriszny, gdy siedzą w domu. Jeśli miałbyś wiarę, że Ojciec przyszedł z najwyższego rejonu (Paramdhamu), żeby dać ci królestwo, przyszedłbyś i spotkałbyś się z Babą. Kiedy tacy przychodzą, Baba mówi im, aby stali się Gangesami wiedzy. Potrzebnych jest wielu poddanych. Królestwo jest zakładane. Te obrazy są bardzo dobre do wyjaśniania. Możesz powiedzieć każdemu, że raz jeszcze zakładacie królestwo. Zniszczenie jest tuż przed wami. Zanim umrzesz, weź od Ojca swoje dziedzictwo. Każdy chce, żeby tam był jeden Wszechmocny Rząd, ale nie wszyscy mogą zgromadzić się i zjednoczyć się. Z pewnością było jedno królestwo, które jest pamiętane. Nazwa złotego wieku jest bardzo mocno gloryfikowana. On jest ponownie zakładany. Niektórzy szybko uwierzą w te rzeczy, podczas gdy inni nie uwierzą. 5000 lat temu istniało królestwo Lakszmi i Narajana, a potem stało się królestwem królów. Wszyscy królowie stali się teraz nieczyści. Teraz tam ma być królestwo czystych Lakszmi i Narajana. Jest to bardzo łatwo wam wyjaśniać. Zakładamy królestwo bóstw dzięki śrimatowi Śiw Baby i z Jego pomocą. Otrzymujemy także potęgę od Śiw Baby. Powinieneś mieć to upojenie. Jesteście wojownikami. Możecie także iść do świątyń i wyjaśniać ludziom, że założenie nieba z pewnością się odbędzie dzięki Stwórcy. Wiesz, że nieograniczony Ojciec jest tylko Jeden. On osobiście ozdabia cię wiedzą. On uczy cię radża jogi. Ci, którzy przekazują Gitę nigdy nie mogą uczyć was radża jogi. Dzieci, nabywacie doświadczenia, żeby mieć upojenie w intelektach. Baba przyszedł, aby założyć niebo. W niebie jest czysty Radżastan. Ludzie zapomnieli królestwo Lakszmi i Narajana. Ojciec teraz osobiście siedzi przed wami i wyjaśnia wam. Możesz pójść do każdej Gita Patśali itp. Nikt inny nie może przekazać całej historii czy geografii lub wiadomości o 84 życiach. Jeśli masz obraz Radhe i Kriszny razem z obrazem Lakszmi i Narajana, łatwo będzie to wyjaśnić. To jest właściwy obraz. Powinien być także bardzo jasny podpis na nim. Przechowujesz cały cykl w swoim intelekcie. Powinieneś pamiętać także Tego, który ci ten cykl wyjaśnił. Jednak, potrzeba dużo wysiłku w praktyce stałego pamiętania. Niech będzie takie stałe pamiętanie, że na końcu nie będziesz pamiętać w ogóle żadnych śmieci. Nie wolno ci nigdy zapomnieć Ojca. Małe dzieci bardzo pamiętają swojego ojca, a potem kiedy dzieci podrastają, pamiętają bogactwo. Otrzymujecie także to bogactwo, które macie bardzo dobrze wpajać, a potem rozdawać innym. Stań się pełnym filantropem. Ja osobiście przychodzę do was i uczę was radża jogi. Życie po życiu studiowaliście tamtą Gitę i nie było żadnego osiągnięcia. Tutaj, Ja daję wam te nauki, aby zmienić was ze zwykłego człowieka w Narajana. Tamto jest ścieżką czczenia. Tutaj także, wyłoni się garść z multimilionów, która będzie częścią waszego klanu bóstw. Potem oni z pewnością przyjdą tutaj, aby stać się braminami. Niektórzy staną się królami, a inni staną się poddanymi. Pośród nich także, niektórzy byli zachwyceni, słysząc wiedzę, przekazywali ją, a potem uciekli. Jest bardzo surowa kara dla tych, którzy stali się dziećmi, a potem rozwodzą się z Ojcem. Kara jest surowa. Obecnie nikt z was nie może powiedzieć, że ma stałe pamiętanie. Jeśli tak mówisz, powinieneś posłać twój napisany dziennik Babie i Baba zrozumie, że używasz swojego ciała, umysłu i bogactwa do służenia Bharatowi. Zawsze miej obraz Lakszmi i Narajana w swojej kieszeni. Dzieci, powinnyście mieć dużo upojenia. Pracownicy społeczni pytają was, jak służycie Bharatowi. Powiedzcie im: Swoim ciałem, umysłem i bogactwem czynimy Bharat Radżastanem bóstw. Nikt inny nie może tak służyć. Im więcej służycie, tym bardziej oczyszczą się wasze intelekty. Jest dużo dzieci, które nie potrafią bardzo dobrze wyjaśniać, a więc znieważają nazwę. Niektóre mają nawet złego ducha gniewu, a więc to także działa niszcząco. Takim osobom powie się, żeby spojrzały na swoją twarz. Czy stałeś się godny, aby poślubić Lakszmi lub Narajana? Jaką pozycję miałyby dzieci, które straciły honor? Weszłyby w szeregi piechoty. Jesteście także armią. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stań się wielkim dawcą niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Służ Bharatowi swoim ciałem, umysłem i bogactwem, aby uczynić go niebem.

2. Nie wykonuj żadnych niszczących działań. Praktykuj bycie w stałym pamiętaniu.

Błogosławieństwo:
Doświadczaj stabilnego i stałego szczęścia oraz zajmij pierwsze miejsce, stając się pełnym wszystkich nieskończonych skarbów.

Żeby zająć pierwsze miejsce, stale doświadczaj stabilnego i stałego szczęścia. Nie daj się schwytać w żadne dżamele. Gdy wchodzisz w dżamelę, huśtawka szczęścia poluźnia się i nie możesz huśtać się wysoko. Dlatego stale huśtaj się na stabilnej huśtawce szczęścia. Wy, wszystkie dzieci otrzymujecie od BapDady niezniszczalne, nieskończone i nieograniczone skarby. Stale więc bądźcie stabilne i pełne osiągnięć tych skarbów. Specjalnością zbieżnego wieku jest doświadczenie. Korzystajcie więc ze specjalności tego wieku.

Hasło:
Aby być wielkim dawcą poprzez swój umysł, bądź stale stabilny w duchowym stanie.