16.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, każde z was związało nić swojego życia z jednym Ojcem. Wasze połączenie jest z Jednym. Wypełnijcie swoją odpowiedzialność wobec Jednego.

Pytanie:
Każda z was, dusz, w zbieżnym wieku wiążę nić swojego życia z Najwyższą Duszą. W jaki sposób to trwa jako system na ścieżce ignorancji?

Odpowiedź:
Luźny koniec sari panny młodej jest wiązany w czasie ślubu z szarfą pana młodego. Żona rozumie wtedy, że ma być jego towarzyszem przez całe życie. Teraz związałaś koniec swojego sari z Ojcem. Rozumiesz, że będziesz utrzymywana przez Ojca przez pół cyklu.

Piosenka:
Związałam z Tobą nić mojego życia.

Om śanti.
Popatrzcie, słowa piosenki mówią: Związałam nić swojego życia z Tobą. Dziewczyna wiąże nić swojego życia ze swoim mężem i wtedy rozumie, że ma spędzić swoje życie jako współtowarzysz oraz, że on ma się nią opiekować. Nie jest tak, że żona ma się opiekować nim. Nie, to on musi się nią opiekować przez całe życie. Dzieci, również wy związałyście nić swojego życia z Ojcem. Czy nazwiecie Go Nieograniczonym Ojcem, Nauczycielem czy Przewodnikiem, nić życia dusz ma być związana z Najwyższą Duszą. Tamten aspekt jest ograniczonym, fizycznym aspektem, podczas gdy to jest subtelny aspekt. Panna młoda wiąże nić swojego życia ze swoim mężem, a potem ona udaje się do jego domu. Aby zrozumieć to wszystko, potrzebujecie intelektu. W żelaznym wieku wszystko wynika z diabelskich wskazówek. Teraz wiecie, że związaliście nić swojego życia z Jednym. Wasze połączenie jest z Jednym. Macie spełnić swoją odpowiedzialność względem Jednego, ponieważ otrzymujecie od Niego dużo szczęścia. On czyni nas panami nieba. Powinniście więc przestrzegać wskazówek takiego Ojca. Ta nić jest duchową nicią. To duchy biorą śrimat. Z powodu stosowania diabelskich wskazówek spadliście w dół. Teraz macie stosować śrimat Duchowego Ojca. Dusze, rozumiecie, że wiążecie nić swojego życia z Najwyższą Duszą. Otrzymujemy od Niego dziedzictwo stałego szczęścia na 21 żyć. Wiążąc tamtą tymczasową nić życia, wciąż schodziliście, podczas gdy w tym jest gwarancja na 21 żyć. Wasz dochód jest ogromny. Odnośnie tego nie powinniście być niedbali. Maja czyni was bardzo niedbałymi. Niewątpliwie musiało tak być, że Lakszmi i Narajan związali nić swojego życia z Jednym i otrzymali tamto dziedzictwo na 21 żyć. Nić tego życia was, dusz, jest związana z Najwyższą Duszą w każdym cyklu niezliczoną ilość razy. W waszych intelektach jest to, w jaki sposób teraz należycie do Śiw Baby i to, że zawiązaliście z Nim nić swojego życia. Ojciec jest tutaj i wszystko wam wyjaśnia. Rozumiecie, że w poprzednim cyklu także zawiązaliście z Nim nić życia. Ludzie świętują Śiw Dżajanti, ale oni nie rozumieją czyje narodziny świętują. Baba, który jest Oczyścicielem z pewnością przychodzi w zbieżnym wieku. To rozumiecie tylko wy. Świat tego nie rozumie. Dlatego zostało zapamiętane, że istnieje garstka spośród multimilionów. Oryginalna, wieczna, boska religia zanikła, a wszystkie pisma i historie pozostają. W jaki sposób ludzie mogliby o niej cokolwiek wiedzieć, skoro ta religia teraz nie istnieje? Obecnie związujecie nić swojego życia. Nić dusz jest związana z Najwyższą Duszą. Nie jest to kwestia robienia czegoś poprzez ciało. Nadal możecie żyć w domu, ale po prostu pamiętajcie Go swoimi intelektami. Nić was, dusz jest związana z Nim. Ludzie wiążą swobodny koniec sari panny młodej. To jest fizyczna rzecz. Tutaj, wy, dusze, macie jogę z Najwyższą Duszą. Ludzie w Bharacie świętują narodziny Śiwy, ale nikt nie wie, kiedy On przychodzi. Ludzie nie wiedzą kiedy były narodziny Kriszny ani narodziny Ramy. Dzieci, piszecie: „Trimurti Śiw Dżajanti”, jednak Trimurti obecnie nie istnieje. Mówicie, że Śiw Baba stwarza świat poprzez Brahmę. Dlatego Brahma na pewno musi istnieć w cielesnej, formie. Mówicie o Trimurti, ale gdzie obecnie znajdują się Wisznu i Śankar? Te sprawy muszą być zrozumiane bardzo jasno. Trimurti, to znaczy, Brahma, Wisznu i Śankar. Założenie poprzez Brahmę odbywa się obecnie. W złotym wieku będzie utrzymanie poprzez Wisznu. Zadanie zniszczenia odbywa się na końcu. Istnieje tylko jedna religia Bharatu: oryginalna, wieczna, boska religia. Wszyscy inni przychodzą, aby założyć swoje religie. Każdy wie, że jakaś konkretna religia została założona oraz wie, w jakim czasie to nastąpiło? Taka a taka religia została założona w takim a takim czasie. Nikt nie rozumie niczego, jeśli chodzi o Bharat. Nikt nie rozumie, kiedy były narodziny Gity ani narodziny Śiwy. Musiała być różnica dwóch lub trzech lat pomiędzy wiekiem Kriszny a Radhe. Kriszna rodzi się pierwszy. Kriszna urodziłby się pierwszy w złotym wieku, a Radhe przyszła później, ale nikt nie rozumie, kiedy istniał złoty wiek. Zrozumienie tego wam także zajęło wiele lat. Ile ktoś mógłby zrozumieć w ciągu dwóch lub trzech dni? Ojciec bardzo łatwo wszystko wam wyjaśnia. On jest Nieograniczonym Ojcem. Każdy na pewno ma otrzymać od Niego dziedzictwo. Ludzie mówią: „Boże, Ojcze” i pamiętają Go. Istnieje świątynia Lakszmi i Narajana. Oni władali w niebie, ale kto dał im to dziedzictwo? Z pewnością musiałby to być Stwórca nieba, który dał im to, ale nikt nie rozumie, w jaki sposób On im to dał. Rozumiecie, że kiedy istniał złoty wiek, nie było żadnych innych religii. Kiedy żyjemy w złotym wieku, jesteśmy czyści. W żelaznym jesteśmy nieczyści, dlatego On musiał przekazać wiedzę w zbieżnym wieku, a nie złotym. Tam jest tylko nagroda. A więc On musiał dać im wiedzę w ich poprzednim życiu. Teraz także wy ją otrzymujecie. Rozumiecie, że tylko Ojciec zakłada oryginalną, wieczną, boską religię. Kriszna istniał w złotym wieku. Od kogo on otrzymał swoją nagrodę? Nikt nie rozumie tego, że Lakszmi i Narajan byli Radhe i Kriszną. Ojciec mówi: Ci, którzy zrozumieli to w poprzednim cyklu, zrozumieją to także obecnie. Zasadzana jest sadzonka. Zasadzamy sadzonkę najsłodszego drzewa. Wiecie, że Ojciec przyszedł 5000 lat temu i uczynił ludzi bóstwami. Jesteście teraz przenoszeni. Najpierw macie stać się braminami. Kiedy oni wykonują salto, szczytowy węzeł na pewno się pojawi. Teraz staliśmy się braminami. Bramini na pewno są potrzebni do zorganizowania ofiarnego ognia. To jest ofiarny ogień Śiwy lub Rudry. Mówi się: Ofiarny ogień wiedzy Rudry. Kriszna nie stwarza ofiarnego ognia. Płomienie zniszczenia wyłaniają się z tego ofiarnego ognia wiedzy Rudry. Ten ofiarny ogień Śiw Baby jest po to, aby oczyścić nieczystych. Rudra Śiw Baba jest bezcielesny. W jaki sposób On mógłby stworzyć ofiarny ogień, gdyby nie wszedł w ludzkie ciało? Tylko ludzkie istoty tworzą ofiarne ognie. Coś takiego nie istnieje ani w subtelnym rejonie ani w bezcielesnym świecie. Ojciec wyjaśnia: To jest zbieżny wiek. Kiedy istniało królestwo Lakszmi i Narajana, istniał złoty wiek. Teraz ponownie się tacy stajecie. Nić życia was, dusze, związana jest z Najwyższą Duszą. Dlaczego ta nić jest wiązana? Aby wziąć dziedzictwo stałego szczęścia. Rozumiecie, że Nieograniczony Ojciec czyni was Lakszmi i Narajanem. Ojciec wyjaśnił, że należeliście do boskiej religii. To było wasze królestwo. Następnie powtórnie narodziliście się i weszliście do religii wojowników. Dynastia słońca zanikła i nadeszła dynastia księżyca. Rozumiecie, w jaki sposób przeszliście wokół tego cyklu i jak dużo wcieleń wzięliście. Bóg mówi: O, dzieci! Nie znacie swoich wcieleń. Ja je znam. Teraz istnieją tylko dwa z trzech wizerunków przedstawionych w Trimurti. Istnieje dusza Brahmy i Najwyższa Dusza, Śiwa. Te dwa wizerunki są połączone – Brahma z Śiwą. Śankar nigdy nie przychodzi, aby odgrywać rolę, a Wisznu istnieje w złotym wieku. Teraz jesteście braminami, a potem stajecie się bóstwami. Takie jest w rzeczywistości znaczenie ”Hum so, so hum”, ale ludzie powiedzieli, że dusza jest Najwyższą Duszą i że Najwyższa Dusza jest duszą. To jest taka ogromna różnica. Wskazówki Rawana zaczynają się, gdy on się pojawia. Ta wiedza zaniknie, gdy będzie złoty wiek. Wszystko co się wydarza w dramacie, jest z góry wyznaczone. Tylko wtedy Ojciec może przyjść i przeprowadzić założenie. Teraz jest zbieżny wiek. Ojciec mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku każdej kalpy, aby zmienić was, ludzi, w bóstwa. Stwarzam ofiarny ogień wiedzy. Wszystko ma być poświęcone w tym ofiarnym ogniu. Płomienie zniszczenia muszą wyłonić się z tego ofiarnego ognia. Nieczysty świat ma być zniszczony. Jak inaczej mógłby być stworzony czysty świat? Wy mówicie nawet: Oczyścicielu przyjdź. Czy mógłby więc w tym samym czasie istnieć czysty i nieczysty świat? Nieczysty świat zostanie zniszczony. Powinniście być szczęśliwi z tego powodu. To dzięki Mahabharadzkiej Wojnie otworzyły się bramy nieba. Mówi się, że to jest ta sama Mahabharadzka Wojna. Ona jest dobra, ponieważ nieczysty świat zostanie zniszczony. Nikt inny nie ma trzeciego oka, które wy otrzymaliście. Powinniście być szczęśliwi, że ponownie otrzymujecie swoje dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. Baba, wziąłem od Ciebie swoje dziedzictwo wiele razy. Potem Rawan was przeklął. Łatwo jest pamiętać te aspekty. Cała reszta to nieprawdopodobne historie. Byliście bardzo bogaci, a więc, w jaki sposób staliście się tacy biedni? Wszystko to jest ustalone w dramacie. Mówi się: Wiedza, czczenie oraz brak zainteresowania. Tylko kiedy otrzymujecie wiedzę, może wystąpić brak zainteresowania czczeniem. Otrzymaliście wiedzę i dlatego nie jesteście zainteresowani czczeniem. Nie interesujecie się całym starym światem. To jest cmentarz. Przeszliście dookoła cyklu 84 żyć i teraz powracacie do domu. Pamiętajcie Mnie, a przyjdziecie do Mnie i wasze grzechy zostaną usunięte. Nie ma żadnego innego sposobu. Grzechy są niszczone w ogniu jogi, a nie przez kąpanie się w Gangesie. Ojciec mówi: Maja uczyniła was głupcami. Oni mówią o prima aprilis. Teraz przyszedłem, aby uczynić was takimi jak Lakszmi i Narajan. Obraz tego, kim jesteśmy dzisiaj i kim staniemy się jutro, jest bardzo dobry. Maja nie jest słabsza. Ona nie pozwala wam wiązać nici i odbywa się przeciąganie liny. Próbujemy pamiętać Babę, ale potem nie wiemy jak to się dzieje, że zapominamy. To wymaga wysiłku. Dlatego starożytna joga Bharatu jest bardzo dobrze znana. Kto dał im ich dziedzictwo? Nikt tego nie rozumie. Ojciec mówi: Dzieci, ponownie przyszedłem, aby dać wam wasze dziedzictwo. To jest obowiązek Ojca. Obecnie wszyscy są mieszkańcami piekła. Stajecie się szczęśliwi. Kiedy ktoś tu przychodzi i to rozumie, staje się szczęśliwy. Czuje, że to jest właściwe. Istnieje konto 84 żyć. Macie brać swoje dziedzictwo od Ojca. Ojciec rozumie, że zmęczyliście się czczeniem przez pół cyklu. Słodkie dzieci, Ojciec usunie całe wasze zmęczenie. Teraz czczenie, ścieżka ciemności, zbliża się do końca. Istnieje taka ogromna różnica pomiędzy tym lądem cierpienia a lądem szczęścia. Przychodzę w zbieżnym wieku cyklu, aby zmienić ląd cierpienia w ląd szczęścia. Macie przedstawiać Ojca. Ojciec da wam wasze nieograniczone dziedzictwo. Chwała należy tylko do Jednego. Gdyby to nie był Śiw Baba, kto oczyściłby was? Wszystko to jest ustalone w sztuce życia. Wołacie do Mnie w każdym cyklu: Oczyścicielu przyjdź. Ludzie świętują Śiw Dżajanti. Mówią, że Brahma założył niebo. W takim razie co takiego uczynił Śiwa, że ludzie świętują Śiw Dżajanti? Ludzie nie rozumieją zupełnie niczego. Ta wiedza powinna mocno wejść do waszych intelektów. Połączyliście swoją nić z Jednym, dlatego nie wiążcie się z nikim innym, w przeciwnym razie upadniecie. Ojciec spoza jest najprostszy. On nie ma żadnego zewnętrznego pokazu. Inni ojcowie podróżują dookoła samochodami i samolotami. Nieograniczony Ojciec mówi: Dzieci, przybyłem do nieczystego świata i w nieczyste ciało po to, aby wam służyć. Wołaliście: O, Najwyższy Chirurgu przyjdź, przyjdź i daj nam zastrzyk. Wam teraz jest dawany zastrzyk. Ojciec mówi: Miej jogę, a twoje grzechy zostaną spalone. Ojciec jest Tym, który usuwa cierpienie 63 żyć i jest Dawcą szczęścia na 21 żyć. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zwiąż duchową nić swojego intelektu z Najwyższym Ojcem. Przestrzegaj śrimatu Jednego.

2. Zasadzamy sadzonkę najsłodszego drzewa, dlatego najpierw siebie mamy uczynić bardzo słodkimi. Pozostawaj zaangażowanym na pielgrzymce pamiętania i spraw, aby twoje grzechy zostały usunięte.

Błogosławieństwo:
Używaj wszystkich swoich skarbów dla korzyści świata i stań się uosobieniem sukcesu.

Używasz dużo czasu dla swojego ograniczonego gospodarstwa domowego, swojej ograniczonej natury i sanskar. Masz jednak przebywać ponad swoim gospodarstwem domowym i utrzymywać równowagę w słowach, czynach, związkach i kontaktach, a będziesz wtedy mieć więcej królewskości poprzez mniejszy wydatek, oszczędnie gospodarując tymi wszystkimi skarbami. Teraz stań się tym, który dokonując mniejszego wydatku odnosi większy sukces, dzięki używaniu skarbu swojego czasu, skarbu swojej energii i swoich fizycznych skarbów. Zamiast używać ich dla siebie, używaj ich dla korzyści świata, a staniesz się uosobieniem sukcesu.

Hasło:
Bądź stale pochłonięty w miłości Jednego, a uwolnisz się od wszystkich przeszkód.