16.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, uważajcie się za braci, za dusze i miejcie do siebie nawzajem duchową miłość. Jeśli chcesz stać się satopradhan, nie znajduj u nikogo wad.

Pytanie:
Na podstawie czego możesz wziąć od Ojca wielomilionowe dziedzictwo?

Odpowiedź:
Aby wziąć od Ojca wielomilionowe dziedzictwo, przebywaj na pielgrzymce pamiętania. Zapomnij wszystko oprócz Ojca. Nie marnuj swojego czasu na takie rzeczy jak: „Ta osoba jest taka”; „Ta osoba robi to”. Cel jest bardzo wysoki, a więc zawsze utrzymuj cel stawania się satopradhan. Stale z miłością lgnij do Ojca. Stale sprawdzaj siebie na subtelnym poziomie i wtedy będziesz mógł wziąć swoje pełne dziedzictwo.

Om śanti.
Dzieci, które tutaj teraz siedzicie wiecie, że Nieograniczony Ojciec raz jeszcze czyni was satopradhan. Główna metoda, którą On wam przekazuje to: uważajcie się za braci, za dusze. Główna nauka, która jest wam dawana, to mieć do siebie nawzajem wielką, duchową miłość. Mieliście duchową miłość, ale już jej nie macie. W bezcielesnym świecie nie pojawia się kwestia miłości. Dlatego Nieograniczony Ojciec przychodzi i daje nauki: Dzieci, gdy mówicie „dzisiaj, jutro” czas przemija. Przemijają dni, miesiące i lata. Ojciec powiedział wam, że byliście tacy jak Lakszmi i Narajan. Kto uczynił was takimi? Ojciec. Ojciec wyjaśnił wam także, w jaki sposób zeszliście w dół. Czas przemijał, a wy stopniowo schodziliście w dół. Dzień przeminął, miesiąc przeminął, rok przeminął i ten okres czasu przeminął. Rozumiecie, że na początku byliście satopradhan. Mieliście tak dużo miłości do siebie nawzajem. Ojciec dał wam, wszystkim braciom, nauki, że wy, bracia, powinniście mieć do siebie nawzajem dużo miłości. Jestem waszym Ojcem. Opiekuję się wami z tak wielką miłością. Czynię was satopradhan, z tamopradhan. Waszym celem i przedmiotem nauki jest stanie się satopradhan. Rozumiecie, że im bardziej staniecie się satopradhan, tym więcej będziecie doświadczać szczęścia. Byliście satopradhan. Wy, bracia żyliście ze sobą z wielką miłością. Teraz przyszliście, aby dowiedzieć się od Ojca, że jako bóstwa mieliście do siebie dużo miłości. Jest wielka chwała tych bóstw i ich nieba. Wy także byliście mieszkańcami nieba, a potem mówiąc „dzisiaj, jutro” stale schodziliście w dół od pierwszego dnia do dzisiaj. Teraz pozostało tylko kilka lat do 5000 lat. W waszych intelektach jest to, że odgrywaliście rolę od początku. Teraz, z powodu świadomości ciała, nie macie do siebie nawzajem miłości. Stale widzicie u innych wady: „Ta i ta osoba jest taka”. Kiedy byliście świadomi duszy nigdy nie znajdowaliście wad u innych. Mieliście do siebie nawzajem dużo miłości. Teraz macie ponownie wdrożyć taki sam stan. Tutaj patrzycie na innych w taki sposób, że zaczynacie walczyć i kłócić się pomiędzy sobą. W jaki sposób można z tym skończyć? Ojciec to także wyjaśnia: Dzieci, byłyście satopradhan i godnymi czci bóstwami, a następnie stopniowo upadałyście i stałyście się tamopradhan. Byłyście tak słodkie. Obecnie, ponownie macie się stać tak słodkie. Byłyście dawcami szczęścia, a teraz jesteście dawcami cierpienia. W królestwie Rawana zaczęliście używać miecza żądzy i zaczęliście dawać cierpienie. Nie używaliście miecza żądzy, kiedy byliście satopradhan. Pięć występków jest waszymi wrogami. To jest występny świat. Rozumiecie także, co oznacza królestwo Ramy, a co oznacza królestwo Rawana. Gdy mówiliście „dzisiaj, jutro” złoty, srebrny i miedziany wiek skończyły się. Teraz nawet żelazny wiek niemal się kończy. Z satopradhan staliście się tamopradhan. Wasze duchowe szczęście zanikło, a długość waszego życia także się skróciła. Ja teraz przyszedłem, a więc z całą pewnością uczynię was satopradhan. To wy wołaliście: Oczyścicielu przyjdź! Ojciec wyjaśnia: Ja przychodzę co każde 5000 lat w zbieżnym wieku. Teraz uważajcie się za dusze i pamiętajcie Ojca. Im więcej Mnie pamiętacie, tym więcej waszych wad będzie usuwanych. Kiedy byliście satopradhan, nie mieliście żadnych wad. Nazywaliście siebie bóstwami. Teraz, w jaki sposób te wady mogą być usunięte? To dusze stają się niespokojne. Teraz macie sprawdzać siebie, dlaczego staliście się niespokojni? Kiedy uważaliście się za braci, mieliście dla siebie bardzo dużo miłości. Ten sam Ojciec teraz przyszedł. On mówi: Uważajcie siebie za dusze, za braci. Miejcie do siebie wzajemnie miłość i okazujcie tę miłość. Stając się świadomi ciała, znajdujecie u siebie nawzajem wady. Ojciec mówi: Czyńcie własne starania, aby wziąć wysoką pozycję. Rozumiecie, że Ojciec was teraz całkowicie napełnił, dając wam takie dziedzictwo. Ojciec teraz przyszedł, dlaczego więc nie mielibyśmy przestrzegać Jego wskazówek i nie wziąć ponownie pełnego dziedzictwa? Byliśmy bóstwami, a potem wzięliśmy 84 wcielenia. Najsłodsze dzieci, byłyście tak nie do zachwiania. Nie było żadnego konfliktu pomiędzy wami i nikogo nie znieważaliście. Teraz jest taka lub inna słabość, a więc to musi być usunięte. Wszyscy jesteśmy braćmi. Mamy pamiętać tylko jednego Ojca. Powinna być troska tylko o to, aby stać się satopradhan: „Ta osoba jest taka”; „ten zrobił to”. Teraz zapomnijcie to wszystko. Ojciec mówi: Odłóżcie na bok to wszystko i uważajcie się za dusze. Teraz czyńcie wysiłek, aby stać się satopradhan. Tylko z tego powodu, że stajecie się świadomi ciała, widzicie wady u innych. Uważajcie się za dusze i pamiętajcie Ojca. Patrzcie na innych jak na braci i będziecie widzieć tylko cnoty. Czyńcie wysiłek, by inspirować innych do stania się cnotliwymi. Jeśli ktoś robi coś złego, jest zrozumiałe, że ta osoba jest tamo lub radżopradhan, a więc dlatego z całą pewnością jej zachowanie będzie takie. Ojciec ma najwięcej cnót. Dlatego wdrażajcie od Ojca wszystkie cnoty i wyrzeknijcie się wszystkich innych rzeczy. Wyrzeknijcie się wad i wdrażajcie cnoty. Ojciec czyni was tak cnotliwymi. On mówi: Dzieci, wy także macie się stać tak cnotliwe jak Ja. Ojciec jest Dawcą Szczęścia. My także mamy stać się dawcami szczęścia. Powinniście mieć tylko jedną troskę, aby stać się satopradhan. Nie słuchajcie niczego innego i nie obrażajcie nikogo. Każdy ma taką lub inną słabość. Wady są takie, że wy sami nie potraficie ich zrozumieć. Inni rozumieją, że ktoś ma wady, podczas gdy ta osoba uważa się za bardzo dobrą. Jednak w jakimś momencie, złe słowa wynurzają się u niej. Takie rzeczy nie wydarzają się, kiedy jest satopradhan stan. Tutaj macie wady, ale ponieważ nie rozumiecie tego, uważacie się za bardzo bystrych. Ojciec mówi: Jestem najmądrzejszy ze wszystkich. Przyszedłem, aby uczynić was mądrymi i najsłodszymi ze wszystkich. Wyrzeknijcie się swoich wad itp. Sprawdzajcie własny puls i zobaczcie, na ile pamiętacie Najsłodszego, Duchowego Ojca z miłością? Na ile rozumiecie te aspekty i na ile wyjaśniacie je innym? Nie ma żadnej korzyści w stawaniu się świadomym ciała. Głównym aspektem jest wyjaśnianie, że ten świat teraz jest tamopradhna. Gdy świat był satopradhan, było to królestwo bóstw. Teraz wzięliście 84 wcielenia i staliście się tamopradhan. Ponownie macie stać się satopradhan. To ludzie Bharatu stali się tamopradhan i oni ponownie staną się satopradhan. Nikt inny nie może być zwany satopradhan. W złotym wieku nie ma żadnej innej religii. Ojciec mówi: Staliście się satopradhan z tamopradhan niezliczoną ilość razy i teraz ponownie macie się tacy stać. Przestrzegajcie śrimatu i pamiętajcie Mnie. To jest jedyna troska, jaką musicie mieć. Jest wielki ciężar grzechów na waszych głowach. Ojciec teraz obudził was. Czciciele stają przed bóstwami i mówią: Jesteśmy występni. Mówią tak, ponieważ bóstwa przyciągają swoją czystością, dlatego ludzie stają przed nimi i tak mówią. Jednak zapominają o tym, kiedy wracają do domu. Gdy stają przed bóstwami czują niechęć do siebie, ale zapominają o tej niechęci, kiedy wracają do domu. Nawet nie myślą o tym, kto ich uczynił takimi. Ojciec teraz mówi: Jeśli chcesz stać się bóstwem, to z całą pewnością musisz się uczyć. Masz przestrzegać śrimatu. Ojciec mówi: Przede wszystkim macie uczynić siebie satopradhan. Dlatego stale pamiętajcie tylko Mnie i nie plotkujcie. Po prostu macie mieć jedną troskę, że macie się tacy stać. Ojciec mówi: Należeliście do oryginalnej, wiecznej, boskiej religii, a potem gdzie odeszliście? Została napisana historia 84 wcieleń tego Brahmy. Obecnie tacy się mamy stać. Mamy wpajać boskie cnoty. Uważajcie siebie za braci i pamiętajcie Ojca. Macie wziąć od Ojca swoje dziedzictwo. Powinno wejść do waszych intelektów, że ludzie ciągle czczą i znieważają Boga. W rzeczywistości to nie jest chwała, a tylko zniewaga. Z jednej strony Go sławią, a z drugiej strony Go znieważają, ponieważ Go nie znają. Z jednej strony sławią Ojca, a z drugiej strony mówią, że jest wszechobecny. Mówiąc, że Bóg jest w kamieniach i kamyczkach, odwrócili się od Boga. W czasie zniszczenia intelekty, które są odwrócone od Boga ulegną zniszczeniu, podczas gdy intelekty, które kochają Boga i osobiście są przed Bogiem, będą prowadzone do zwycięstwa. Na ile to jest możliwe pamiętajcie Ojca. Wcześniej Go pamiętaliście, jednak tamto pamiętanie było zafałszowane, ponieważ pamiętaliście tak wielu. Ojciec teraz mówi: Przebywaj w nie sfałszowanym pamiętaniu. Pamiętaj tylko Mnie. Na ścieżce czczenia jest niezliczona ilość wizerunków, które pamiętaliście. Teraz ponownie macie stać się satopradhan. Tam, nie ma potrzeby na pamiętanie, ponieważ ścieżka czczenia tam nie istnieje. Ojciec mówi: Troszczcie się tylko o to, jak możecie stać się satopradhan. Teraz otrzymaliście wiedzę na temat tego, w jaki sposób obraca się cykl. Jest to łatwe. Aćća. Jeśli ktoś z was nie potrafi tego wyjaśniać, to przynajmniej wasze intelekty mogą zrozumieć, jak staliście się tamopradhan z satopradhan i jak teraz koniecznie macie stać się ponownie satopradhan. Jeśli ktoś nie potrafi tego mówić, to można powiedzieć, że taka jest jego fortuna i przeznaczenie. Ojciec pokazał wam bardzo prostą metodę. Łatwą metodą jest użycie znaczka, on przedstawia Nieograniczonego Ojca. To od Niego otrzymujemy nasze dziedzictwo. Ojciec z całą pewnością ustanowi niebo i On na pewno stworzy je tutaj. Narodziny Śiwy tzn. narodziny nieba, a bóstwa istniały w niebie, jak one się tym stały? Oni stali się bóstwami ucząc się w najbardziej pomyślnym, zbieżnym wieku. Dzieci, teraz otrzymałyście zrozumienie, a więc macie wyjaśniać innym. To jest wasza łatwa wiedza, łatwa joga, a także łatwe dziedzictwo. Jednak niektórzy tutaj biorą dziedzictwo warte groszy, podczas gdy inni biorą dziedzictwo warte wielu milionów. Wszystko zależy od tego, ile się uczysz. Przebywając na pielgrzymce pamiętania zapomnij o wszystkim innym. „Ta i ta osoba jest taka”. Nie marnuj czasu na to. Cel jest bardzo wysoki. Maja stwarza ci przeszkody w staniu się satopradhan. Nie ma przeszkód w uczeniu się tej wiedzy. Baba mówi: Sprawdzajcie siebie i zobaczcie, ile macie miłości. Wasza miłość powinna być taka, że lgniecie do Ojca. To Ojciec was uczy. To nie jest tak, że dusza tego Brahmy was uczy. On także się uczy. „Baba, czynisz mnie tak rozsądnym. Ty jesteś Najwyższy ze wszystkich i to Ty czynisz mnie tak wzniosłym w tym ludzkim świecie.” Wewnętrznie powinniście chwalić Babę w ten sposób: Baba, dokonujesz takich cudów. Ojciec mówi: Dzieci, przyjdźcie i ponownie weźcie swoje królestwo. Ciągle ze szczęściem pamiętajcie tylko Mnie. Masz zapytać siebie: Jak bardzo pamiętam Babę? Mówi się: „Nie ma takiego pokarmu jak szczęście”. Jest szczęście w odnalezieniu Ojca. Jednak dzieci nie potrafią wewnętrznie utrzymywać tego szczęścia. Bo inaczej, sumienie mówi, że powinno być bardzo dużo szczęścia. Staniemy się królami poprzez tę naukę. Jesteśmy dziećmi Nieograniczonego Ojca. Najwyższy Baba nas uczy. Baba jest tak miłosierny. Tylko popatrzcie dzieci, w jaki sposób On siada tutaj i wyjaśnia nowe aspekty. Teraz jest wiele nowych aspektów w waszych intelektach, których nie ma w intelektach nikogo innego. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Wdrażaj sobie stan świadomości duszy i stań się dawcą szczęścia. Nie znajduj u nikogo wad. Żyjcie z innymi z wielką miłością i nie miejcie żadnego konfliktu opinii.

2. Wyrzeknij się wszystkiego i wdrażaj sobie cnoty od jednego Ojca. Po prostu troszcz się aby stać się się satopradhan. Ani nie słuchaj obraźliwych rzeczy o innych, ani sam nikogo nie znieważaj. Nie uważaj się za zbyt mądrego (sprytnego).

Błogosławieństwo:
Bądź duszą, która eksperymentuje z potęgami wiedzy i jogi w oparciu o światło.

Tak jak wiele praktycznych eksperymentów nauki pokazane jest w świetle natury, podobnie ty możesz eksperymentować z niezniszczalnym światłem Boga, światłem świadomości duszy i światłem swojego praktycznego stanu, dzięki potęgom wiedzy i jogi. Jeśli wasz stan i forma są double-light, wtedy bardzo łatwo odniesiesz sukces w swoich eksperymentach. Gdy każdy zacznie eksperymentować ze sobą, będzie stworzone potężne zgromadzenie dusz, które eksperymentują.

Hasło:
Ci, którzy kończą ze wszystkimi śladami i potomstwem przeszkód, są niszczycielami przeszkód.