16.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zostałyście bardzo dobrze oświecone wiedzą. Znacie swoje 84 wcielenia, swojego bezcielesnego Ojca i swojego fizycznego ojca. Wasze błądzenie skończyło się.

Pytanie:
Dlaczego metody i wskazówki Boga zostały zapamiętane jako unikalne?

Odpowiedź:
1. Ponieważ On daje takie wskazówki, że wy, bramini stajecie się unikalni. Wszyscy stajecie się zjednoczeni dzięki wskazówkom Jednego.2. Tylko Bóg zbawia wszystkich. On zmienia was z czcicieli na godnych czczenia. To dlatego Jego metody i wskazówki są unikalne. Dzieci, nikt inny oprócz was nie może ich zrozumieć.

Om śanti.
Dzieci, wiecie, że jeżeli dziecko nie czuje się dobrze, Baba powiedziałby: Wszystko jest w porządku, chodź i połóż się tutaj. Nie ma w tym żadnego problemu, ponieważ wy, dzieci jesteście dawno zagubione, a teraz odnalezione i dlatego ponownie przyszłyście tutaj po pięciu tysiącach lat i spotkałyście się z Babą. Kogo spotkaliście? Nieograniczonego Ojca. Dzieci, które mają wiarę, wiedzą również o tym. Wy z całą pewnością spotkaliście nieograniczonego Ojca. Jest tylko dwóch Ojców: po pierwsze, ograniczony, a po drugie, Nieograniczony. Gdy doświadczane jest cierpienie, każdy pamięta Nieograniczonego Ojca. W złotym wieku pamiętany jest tylko fizyczny ojciec, ponieważ z całą pewnością tamten ląd jest ziemią szczęścia. To dzięki fizycznemu ojcu rodzicie się w tym świecie. Jednak parlokik Ojciec przychodzi tylko raz i sprawia, że należycie do Niego. Wy także mieszkacie razem z Ojcem w lądzie nieśmiertelności. Jest to zwane najwyższym rejonem, rejonem ponad. Tamten świat jest światem ponad. Niebo nie byłoby światem ponad. Zarówno niebo jak i piekło z całą pewnością są tutaj. Nowy świat jest zwany niebem, a stary świat jest zwany piekłem. Teraz jest nieczysty świat. Oni wołają: Oczyścicielu, przyjdź. W złotym wieku nie mówią w ten sposób. Oni stają się nieczyści, kiedy zaczyna się królestwo Rawana; to jest zwane królestwem pięciu występków. W złotym wieku z całą pewnością to było królestwo wolne od występków. Chwała Bharatu jest wielka, ale ponieważ pojawiły się występki, oni nie znają chwały Bharatu. Bharat był całkowicie wolny od występku, kiedy panowali Lakszmi i Narajan. Teraz, to królestwo nie istnieje. Co stało się z tym królestwem? Ci, którzy mają kamienne intelekty nie wiedzą o tym. Wszyscy inni znają założycieli swoich religii. Mieszkańcy Bharatu nie znają swojej religii ani Założyciela tej religii. Ci, z innych religii, znają religijnych założycieli, ale nie wiedzą, kiedy oni przyjdą, by ponownie je założyć. Ludzie z religii Sikhów także nie wiedzą, że wcześniej ich religia nie istniała. Guru Nanak przyszedł i założył ją. Tak więc, on z całą pewnością nie przychodzi w złotym wieku. Dopiero później Guru Nanak przychodzi i zakłada swoją religię, ponieważ historia i geografia świata powtarza się. Religia chrześcijańska także nie istniała. Została założona później. Na początku był nowy świat. Tam była tylko jedna religia. Tam byliście tylko wy, mieszkańcy Bharatu. Była tam tylko jedna religia. Później, gdy braliście swoje 84 wcielenia, zapomnieliście nawet, że byliście bóstwami i że wzięliście 84 wcielenia. Ojciec mówi: wy nie znacie własnych wcieleń. Ja wam o nich mówię. Przez połowę cyklu było królestwo Ramy. Później to stało się królestwem Rawana. Na początku była rodzina dynastii Słońca, a później rodzina dynastii Księżyca, królestwo Ramy. Dynastia Słońca była rodziną Lakszmi i Narajana. Ci, którzy należeli do dynastii Słońca, rodziny Lakszmi i Narajana, wzięli 84 wcielenia, a teraz należą do rodziny Rawana. Wcześniej oni należeli do rodziny dobroczynnych dusz. Teraz oni należą do rodziny grzesznych dusz. Oni wzięli swoje 84 wcielenia. Oni mówią, że my bierzemy 8 400 000 wcieleń. Kto mógłby usiąść i pomyśleć o 8 400 000 wcieleniach? To dlatego nikt o tym nie myśli. Teraz Ojciec wyjaśnił wam. Wy siedzicie przed Ojcem. Zarówno bezcielesny Ojciec, jak i fizyczny ojciec są dobrze znani w Bharacie. Oni śpiewają o Ojcu, chociaż nie znają Go. Oni śpią snem ignorancji. Dzięki wiedzy jest oświecenie. Ludzkie istoty nigdy nie błądzą, gdy jest światło. W ciemności oni stale błądzą. Mieszkańcy Bharatu byli godni czczenia. Teraz oni są czcicielami. Lakszmi i Narajan byli godni czczenia. Kogo oni mogliby czcić? Oni nie tworzyliby swoich wizerunków, by je czcić. To byłoby niemożliwe. Dzieci, wiecie, że z całą pewnością byliśmy godni czczenia. Później, w jaki sposób my, ci sami, staliśmy się czcicielami? Nikt inny nie rozumie tego. Tylko Ojciec wyjaśnia. Dlatego oni mówią: Wskazówki i metody Boga są unikalne. Dzieci, teraz wiecie, że Baba uczynił swoje wskazówki i metody unikalnymi w tym świecie. Jest bardzo dużo różnych opinii na świecie. Tutaj wskazówki dla was, braminów są jednakowe. To są metody i wskazówki Boga. Metoda oznacza zbawienie. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą Zbawienia. Oni także śpiewają: Dawcą Zbawienia dla wszystkich jest Rama. Ale oni faktycznie nie rozumieją, kim jest Rama. Mówią: Gdziekolwiek patrzę, widzę Ramę i tylko Ramę. To jest ciemność ignorancji. W ciemności jest cierpienie, a w świetle szczęście. Oni wołają tylko wtedy, kiedy żyją w ciemności. Modlić się to znaczy wołać do Ojca. Oni żebrzą, prawda? Chodzić do świątyń bóstw, to znaczy prosić o jałmużnę, prawda ? W złotym wieku nie ma potrzeby, aby prosić o jałmużnę. Żebraków nazwalibyście niewypłacalnymi. W złotym wieku byliście wypłacalni. To oznacza być wypłacalnym. Bharat teraz jest niewypłacalny. Nikt nawet nie rozumie tego. Gdy podali błędny czas trwania cyklu, w ich głowach z całą pewnością powstało zamieszanie. Ojciec siada i wyjaśnia wam z wielką miłością. Dzieci, On to wyjaśniał wam cykl temu: Pamiętaj Mnie, Ojca, Oczyściciela i dzięki temu staniesz się czysty. W jaki sposób staliście się nieczyści? Domieszka występków została dodana. Wszystkie ludzkie istoty są zardzewiałe. W jaki sposób można usunąć tę rdzę? Pamiętaj Mnie! Pozostaw świadomość ciała i bądź świadomy duszy! Zrozum siebie jako duszę. Po pierwsze, jesteś duszą, a dopiero później bierzesz ciało. Dusza tak czy inaczej jest wieczna. To ciało umiera. Złoty wiek jest zwany lądem nieśmiertelności. Żelazny wiek jest zwany lądem śmierci. Nikt na tym świecie nie wie, że ląd nieśmiertelności istniał, a także w jaki sposób on później stał się lądem śmierci. Ląd nieśmiertelności to znaczy, że nagła śmierć tam nie przychodzi. Tam życie trwa długo. Tamten świat jest czystym światem. Jesteście radź riszi. Ktoś, kto jest czysty jest zwany riszi. Kto uczynił was czystymi? Oni są czynieni riszi dzięki Śankaraczarii. Wy staliście się czyści dzięki Śiwaczarii (Śiwa, Nauczyciel). Ten Jeden nie studiował niczego. Śiw Baba przychodzi i uczy was poprzez tego. Śankaraczaria wziął wcielenie poprzez łono, on nie inkarnował z góry. Jednak Ojciec wchodzi w tego. On wchodzi i wychodzi, On jest zwany Panem. On mógłby wejść w kogokolwiek, jeśliby tylko zechciał. Baba wyjaśnił: Wchodzę w kogoś, aby wnieść korzyść. Z całą pewnością wchodzę w nieczyste ciało. Wnoszę korzyść wielu. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że Maja także nie jest mniejsza. Czasami Maja wchodzi podczas transu i sprawia, że osoba mówi niewłaściwe rzeczy. Dzieci, dlatego powinnyście być bardzo ostrożne. Gdy Maja czasami wchodzi, oni mówią: Jestem Śiwą, jestem tym i tym. Maja jest bardzo diabelska. Rozsądne dzieci bardzo szybko zrozumieją, kto wszedł. To ciało jest ustalone dla Niego. Dlaczego mielibyście słuchać innych? Kiedy słuchacie innych, możecie zapytać Babę, czy ten aspekt jest właściwy czy nie. Ojciec wyjaśni od razu. Wiele córek także nie rozumie, co to oznacza. Gdy ktoś wchodzi w drugą osobę, policzkuje innych; nawet zaczyna przeklinać. Czy Baba przeklinałby? Wiele dzieci nie rozumie tego. Pierwszej klasy dzieci także czasami zapominają. Powinniście pytać o wszystko, ponieważ Maja wchodzi w wielu. Oni wchodzą w trans i stale mówią takie głupstwa. W tym potrzebna jest duża uwaga. Ojcu powinny być przekazywane pełne wiadomości. „W tego i w tego wchodzi Mama, w tego i w tego wchodzi Baba.” Zapomnijcie o tym wszystkim. Ojciec ma tylko jedno polecenie: Pamiętaj tylko Mnie. Pamiętaj Ojca i pamiętaj cykl świata. Twarze tych, którzy pamiętają Stwórcę i stworzenie zawsze będą radosne. Wielu nie potrafi mieć pamiętania. Niewola karmy jest tak duża. Świadomość mówi: Teraz, kiedy znalazłem Ojca i kiedy On mówi: „Pamiętaj Mnie”, dlaczego miałbym Go nie pamiętać? Kiedy cokolwiek się wydarza, pytaj Ojca. Ojciec wyjaśni. Nadal istnieje cierpienie z powodu karmy. Kiedy osiągniecie swój stan karmatyczny, będziecie stale radośni, a do tego czasu taka lub inna rzecz będzie się wydarzać. Wiecie także, że jest śmierć dla ofiary i chwała dla łowcy. Zniszczenie ma nastąpić. Wy stajecie się aniołami. Pozostaniecie w tym świecie tylko przez kilka dni. Dzieci, wtedy nie będzie się wam podobał ten fizyczny świat. Z całą pewnością będziecie wolały subtelny rejon i bezcielesny świat. Mieszkańcy subtelnego rejonu są zwani aniołami. Wy stajecie się tacy na bardzo krótko, a później osiągacie swój stan karmatyczny. W subtelnym rejonie nie ma ciała ani kości. Co pozostaje, jeżeli nie ma ani ciała, ani kości? Pozostaje tylko subtelne ciało. To nie jest tak, że stajecie się bezcieleśni. Nie, subtelna forma pozostaje. Tam używany jest język niemego filmu. Dusza jest poza dźwiękiem. Jest to zwane subtelnym rejonem. Tam jest subtelny dźwięk. Tutaj jest świat dźwięku, tamten świat jest światem obrazów. Później jest świat ciszy, a tutaj jest świat dźwięku. To jest z góry ustalona rola w dramacie. Tam jest tylko cisza, potem świat obrazu, a tutaj świat dźwięku. Tych, którzy pamiętają te trzy światy jest tak niewielu. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, aby uwolnić się od kary, stańcie się karma joginami i wykonujcie czyny przynajmniej przez osiem godzin, odpoczywajcie przez osiem godzin i przez osiem godzin pamiętajcie Ojca. To tylko dzięki tej praktyce będziecie czyści. Gdy idziecie spać, to nie oznacza, że pamiętacie Ojca. Nie powinniście myśleć: Tak czy inaczej jesteśmy dziećmi Baby, więc dlaczego mielibyśmy Go pamiętać? Nie. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Mnie. Dopóki nie staniesz się czysty dzięki potędze jogi, nie możesz powrócić do domu. W przeciwnym razie otrzymasz karę i dopiero wtedy powrócisz. Musicie iść do subtelnego rejonu, a także do świata bezcielesnego. Później przychodzicie do nieba. Baba wyjaśnił: Później to także zostanie opublikowane w gazetach. Teraz jest dużo czasu. Wielkie królestwo jest zakładane. Południe, północ, wschód i zachód – Bharat jest wielki. Dźwięk rozejdzie się poprzez gazety. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i wtedy twoje grzechy będą odcięte. Oni wołają: Hej, Wyzwolicielu, Oczyścicielu, uwolnij nas od cierpienia. Dzieci, wiecie, że zgodnie z planem dramatu zniszczenie z całą pewnością nastąpi. Po tej wojnie będzie spokój i tylko spokój. To będzie ziemia szczęścia. Wszystko zostanie odwrócone do góry nogami. W złotym wieku jest tylko jedna religia. W żelaznym wieku jest dużo religii. Nikt tego nie potrafi zrozumieć. Po pierwsze, istnieje oryginalna, wieczna religia bóstw. Kiedy była dynastia Słońca, nie było dynastii Księżyca. Później nastąpiła dynastia Księżyca. Jeszcze później zniknęła religia bóstw. Następnie przyszli ci z innych religii. Oni tylko wtedy będą o tym wiedzieć, gdy ich organizacja rozrośnie się. Do tego czasu oni także nie będą o tym wiedzieć. Dzieci, teraz znacie początek, środek i koniec świata. Oni pytają was: Dlaczego tylko mieszkańcy Bharatu zostali pokazani na obrazie schodów? Powiedzcie im: Ta sztuka odnosi się do Bharatu. Przez połowę cyklu oni grają swoje role. Pozostałe religie przychodzą w miedzianym i żelaznym wieku. Cała wiedza jest pokazana na obrazie cyklu. Obraz cyklu jest pierwszej klasy. Złoty i srebrny wiek jest wzniosłym światem. Miedziany i żelazny wiek można nazwać zdegradowanym światem. Wy teraz jesteście u zbiegu. To są aspekty wiedzy. Nikt nie wie, w jaki sposób cykl czterech wieków obraca się. Złoty wiek jest królestwem Lakszmi i Narajana. Oni także nie wiedzą z wyprzedzeniem, że po złotym wieku nastąpi wiek srebrny. Po srebrnym wieku przychodzi miedziany i żelazny wiek. Ludzkie istoty w ogóle o tym nie wiedzą. Oni być może powiedzą, że wiedzą, ale tak naprawdę nikt nie wie, w jaki sposób cykl obraca się. Dlatego Baba wyjaśnia: Zwracajcie szczególną uwagę na Gitę. Słuchając prawdziwej Gity, staniecie się mieszkańcami nieba. Tutaj Śiw Baba Sam mówi. Tam ludzkie istoty czytają. Wy przede wszystkim studiujecie Gitę. Na początku, wy także weszliście na ścieżkę czczenia. Wy jako pierwsi staliście się czcicielami Śiwy. To wy jako pierwsi wykonywaliście niezafałszowane czczenie jednego Śiw Baby. Tak czy inaczej, czy ktokolwiek inny miałby potęgę, by zbudować świątynię Somnath? Możecie pisać różne rzeczy na tablicach. Możecie także napisać: Mieszkańcy Bharatu mogą stać się panami ziemi prawdy dzięki słuchaniu Gity. Wy, dzieci teraz wiecie, że stajecie się mieszkańcami nieba dzięki słuchaniu prawdziwej Gity. Kiedy wyjaśniacie, oni mówią: Tak, to z całą pewnością jest dobre. Kiedy oni wychodzą, wszystko się kończy! To, co usłyszeli, tam pozostawiają. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Przeżuwaj wiedzę o Stwórcy i stworzeniu oraz bądź stale radosny. Dzięki pielgrzymce pamiętania odetnij wszystkie stare niewole karmy i uczyń swój stan karmatycznym.

2. Maja bardzo ingeruje w czasie transu i w czasie wizji, dlatego bądź ostrożny! Przekazuj Ojcu wiadomości, a także zasięgaj Jego rady. Nie popełniaj żadnych błędów.

Błogosławieństwo:
Bądź stale potężną duszą i zawsze kochaj murli Murlidhara.

Dzieci, które mają miłość do uczenia się, to znaczy do murli, otrzymują błogosławieństwo bycia stale potężnymi. Żadna przeszkoda nie może przed nimi pozostać. Kochać Murlidhara tzn. kochać Jego murli. Jeżeli ktoś mówi, że ma dużą miłość do Murlidhara, ale nie ma czasu, by studiować, Ojciec tego nie akceptuje, ponieważ tam, gdzie jest miłość, nie może być żadnych wymówek. Dla nich studiowanie i miłość rodziny stają się fortecą, w której są bezpieczni.

Hasło:
Dopasuj się do każdej sytuacji, a staniesz się prawdziwym złotem.