16.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wprowadzajcie w praktykę nauki, które Ojciec wam daje. Po złożeniu obietnicy, nie wolno odwracać się od tej obietnicy. Nie bądźcie nieposłuszne rozkazom.

Pytanie:
Jaka jest esencja waszej nauki? Jaką praktykę z całą pewnością powinniście mieć?

Odpowiedź:
Wasza nauka jest po to, aby pójść na emeryturę. Esencją tej nauki jest przejście poza dźwięk. Tylko Ojciec zabiera każdego z powrotem do domu. Dzieci, zanim powrócicie do domu, macie stać się satopradhan. W tym celu przebywajcie w odosobnieniu i praktykujcie świadomość duszy. Tylko praktyka bezcielesności uczyni duszę satopradhan.

Om śanti.
Uważając się za duszę i pamiętając Babę z tamopradhan staniecie się satopradhan i w ten sposób staniecie się panami takiego (satopradhan) świata. W każdym cyklu stajecie się satopradhan z tamopradhan, a następnie biorąc 84 wcielenia stajecie się tamopradhan. Potem Ojciec daje wam nauki: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Na ścieżce czczenia także Go pamiętaliście, ale w tamtym czasie wasze intelekty miały fizyczną wiedzę. Teraz w swoich intelektach macie głęboką i subtelną wiedzę. Macie pamiętać Ojca w praktyczny sposób. Macie również wyjaśniać, że dusza jest taka jak gwiazda i Ojciec jest także taki jak gwiazda. Tylko, że On nie wchodzi w kolejne wcielenia, podczas gdy wy wchodzicie. Dlatego stajecie się tamopradhan. Obecnie macie czynić starania, aby ponownie stać się satopradhan. Maja ciągle sprawia, że zapominacie. Teraz macie uwolnić się od popełniania błędów. Nie wolno wam popełniać żadnych błędów. Jeśli nadal będziecie popełniać błędy staniecie się jeszcze bardziej tamopradhan. Otrzymujecie wskazówkę: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Naładuj swoją baterię a staniesz się satopradhan i panem świata. Nauczyciel uczy każdego, ale studenci zdają w kolejności, potem oni także zarabiają swój dochód w kolejności. Zdajecie w kolejności, a potem bierzecie pozycję w kolejności. Jest różnica pomiędzy panami świata a poddanymi i służącymi. Studenci, którzy są dobrzy, godni, posłuszni, wierni i godni zaufania z całą pewnością będą przestrzegać wskazówek Nauczyciela. Im lepszy twój rejestr, tym lepsze stopnie otrzymasz i dlatego Ojciec stale na nowo wyjaśnia wam: Dzieci, nie popełniajcie żadnych błędów. Nie uważaj, że w poprzednim cyklu nie zdałeś. Do serc wielu wchodzi to, że ponieważ nie służą, to (znaczy, że) musieli nie zdać. Ojciec stale was ostrzega. Byliście satopradhan i złotowieczni i staliście się tamopradhan i żelaznowieczni. Historia świata powtórzy się znowu. Ojciec pokazuje wam bardzo łatwy sposób na stanie się satopradhan: Pamiętaj Mnie, a twoje grzechy będą usunięte. Wspinając się staniecie się satopradhan. Wspinacie się powoli i dlatego nie wolno wam zapominać Baby. Jednak Maja sprawia, że zapominacie. Ona czyni was nieposłusznymi. Akceptujecie wskazówki, które Ojciec wam przekazuje, składacie obietnicę, a potem nie przestrzegacie tych wskazówek. Wówczas Ojciec powie, że jesteście nieposłuszni rozkazom i odwracacie się od swojej obietnicy. Po złożeniu obietnicy Ojcu, musicie przełożyć ją na praktykę. Nikt inny nie da nauk, które daje wam Nieograniczony Ojciec. Zmiana niewątpliwie ma się dokonać. Obraz jest tak dobry. Jesteście bramińskim klanem, a następnie staniecie się klanem Wisznu. To jest nowy, boży język. Macie to zrozumieć. Nikt inny nie daje tej duchowej wiedzy. Niektóre organizacje nazywają siebie duchowymi organizacjami, jednak nie może być żadnej duchowej organizacji takiej jak wasza. Jest wiele imitacji, naśladowania. To jest coś nowego. Jest was bardzo niewielu. Nikt inny nie potrafi zrozumieć tych aspektów. Całe drzewo stoi, ale nie ma pnia, a później będzie tylko pień. Nie będzie żadnych gałęzi i gałązek. One wszystkie się skończą. Nieograniczony Ojciec przekazuje wam nieograniczone wyjaśnienia. Teraz jest królestwo Rawana nad całym światem, jest to Lanka (wyspa). Tamta Lanka jest po drugiej stronie oceanu i nieograniczony świat (fizyczny) jest także na oceanie, wszędzie dookoła jest woda. To są ograniczone aspekty, podczas gdy Ojciec uczy was nieograniczonych aspektów. Tylko jeden Ojciec wam wyjaśnia. To jest nauka. Jesteście zajęci nauką, dopóki wasze wyniki nie są ogłoszone, a potem idziecie do pracy. Wasze intelekty pracują jedynie w tym celu. Obowiązkiem studenta jest zwracać uwagę na naukę. We wszystkim, co robisz masz przebywać w pamiętaniu. Studenci, ta nauka pozostaje w waszych intelektach. Aby zdać studenci ciężko pracują w czasie egzaminów. Oni specjalnie, wcześnie rano idą do parku, aby się uczyć, ponieważ wibracje hałasu w domu są nieczyste. Ojciec wyjaśnił: Wdróż sobie praktykę świadomości duszy i wtedy nie zapomnisz. Jest wiele miejsc, w których można doświadczyć samotności.. Na początku, po zakończeniu lekcji chodziliście w góry. Teraz, dzień po dniu wiedza jest pogłębiana. Studenci pamiętają swój cel i przedmiot nauki. To jest nauka po to, aby pójść na emeryturę. Nikt, oprócz jednego Ojca nie może was tego uczyć. Mędrcy i święci mężowie uczą czczenia. Tylko Ojciec pokazuje wam sposób, aby przejść poza dźwięk. Tylko Ojciec zabiera was z powrotem do domu. Teraz jesteście na nieograniczonej emeryturze o czym nikt nie wie. Ojciec mówi: wszyscy jesteście na emeryturze. Cały świat jest na emeryturze. Czy ktoś się uczy czy nie, każdy musi powrócić do domu. Wszystkie dusze pójdą do bezcielesnego świata do swoich sekcji. Drzewo dusz, które jest stwarzane jest cudowne. Cykl tego całego dramatu jest całkowicie dokładny. Nie może być w tym najmniejszej różnicy. Są zegary wahadłowe i sprężynowe. Zegar wahadłowy jest bardzo dokładny. Tutaj także joga intelektu niektórych jest taka jak zegar wahadłowy, podczas gdy innych jest taka jak zegar sprężynowy. Niektórzy w ogóle nie są w stanie mieć jogi. To jest tak, jakby zegar w ogóle nie działał. Macie stać się tacy jak zegar wahadłowy i tylko wtedy pójdziecie do królestwa, podczas gdy ci, którzy są jak sprężynowy zegar, staną się częścią poddanych. Macie czynić wysiłek, aby stać się wahadłowym zegarem. Powiedzenie „garstka z multimilionów” odnosi się tylko do tych, którzy mają osiągnąć królewską pozycję. Oni są nanizani w różańcu zwycięstwa. Dzieci, rozumiecie, że to naprawdę wymaga wysiłku. Oni mówią: Baba, ciągle Cię zapominam. Baba wyjaśnia: Dzieci, im silniejsze się stajecie, tym potężniej Maja będzie z wami walczyć. W zapasach zawodnicy muszą być bardzo ostrożni. Silny rozpoznaje silnego. Tak samo jest tutaj. Są dzieci mahawirzy i one także są w kolejności. Maja sprowadza bardzo silne sztormy na bardzo dobrych maharati. Baba wyjaśnia: Bez względu na to jak Maja cię dręczy i ile sprowadza na ciebie sztormów, masz być uważny, ostrożny. Nie możesz być pokonany przez żadną sytuację. Niech sztormy przychodzą do twoich myśli, ale nie wolno ci wykonywać takich czynów poprzez fizyczne ciało. Sztormy przyjdą, aby cię powalić. Gdyby nie było bitwy z Mają, to w jaki sposób stałbyś się silnym zapaśnikiem? Nie wolno ci się niepokoić sztormami Mai, jednak idąc tą ścieżką wchodzisz pod wpływ swoich fizycznych zmysłów i wtedy natychmiast upadasz. Ten Ojciec każdego dnia ci wyjaśnia: Nie wolno ci wykonywać grzesznych czynów poprzez fizyczne ciało. Jeśli nie przestajesz wykonywać grzesznych czynów, weźmiesz pozycję wartą kilku groszy. Wewnętrznie sam zrozumiesz, że nie zdasz. Każdy musi powrócić do domu. Ojciec mówi: Jeśli pamiętasz Mnie, twoje pamiętanie nigdy nie będzie zniszczone. Pamiętając Mnie nawet trochę, pójdziesz do nieba. Rozumiesz jaką pozycję otrzymasz pamiętając Mnie trochę, a jaką pozycję otrzymasz pamiętając dobrze. Nie można ukryć tego, kim każdy się stanie. Sam możesz zrozumieć jaką pozycję wziąłbyś, gdybyś teraz miał atak serca. Możesz nawet zapytać Babę. Gdy poczynisz dalsze postępy, sam to zrozumiesz. Zniszczenie jest tuż tuż. Sztormy, deszcze, naturalne klęski itd., zanim przyjdą nie zapytają cię czy mogą przyjść. Rawan jest tutaj. To jest bardzo trudny egzamin. Ci, którzy zdają, biorą wysoką pozycję. Królowie muszą być mądrzy, żeby mogli troszczyć się o swoich poddanych. Niewielu zdaje najwyższy egzamin państwowy. Ojciec uczy was i czyni was satopradhan panami nieba. Wiecie, że z satopradhan staliście się tamopradhan i że teraz macie się stać satopradhan dzięki pamiętaniu Ojca. Macie pamiętać Oczyściciela, Ojca. Ojciec mówi: Manmanabhaw. To jest ten sam epizod Gity. Ta Gita jest po to, abyście stali się podwójnie ukoronowanymi. To Ojciec czyni was takimi. W swoim intelekcie masz całą wiedzę. Ci, którzy są inteligentni, potrafią dobrze wdrażać to sobie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Wieczorna lekcja z dnia 05/01/1969 r.

Wy, dzieci, siedzicie tutaj na lekcji i wiecie, kto jest waszym Nauczycielem. Studenci cały czas pamiętają, kto jest ich nauczycielem, ale tutaj zapominacie. Nauczyciel wie, że dzieci stale Go zapominają. Wcześniej nie spotkaliście takiego Duchowego Ojca. Spotykacie Go tylko w zbieżnym wieku. W żelaznym wieku i złotym wieku, macie tylko fizycznych ojców. Dzieci, ten Jeden przypomina wam, że dla was dzieci, powinno być pewne, że znajdujecie się w zbieżnym wieku, w którym stajecie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Dlatego pamiętając Ojca, powinniście pamiętać wszystkich trzech. Gdy pamiętasz Nauczyciela, powinieneś jednocześnie pamiętać wszystkich trzech. Gdy pamiętasz Guru również powinieneś pamiętać wszystkich trzech. Koniecznie musisz to pamiętać. Głównym aspektem jest stanie się czystym. Ci, którzy są czyści są zwani satopradhan. Oni żyją w złotym wieku. Przeszliście przez cykl i teraz jest zbieżny wiek. Ojciec przychodzi w każdym cyklu i uczy was. Zamieszkujecie z Ojcem, prawda? Wiecie również, że On jest Prawdziwym Przewodnikiem i że On naprawdę pokazuje wam ścieżkę do rejonu wyzwolenia i lądu wyzwolenia w życiu. Zgodnie z planem dramatu czynimy wysiłek i naśladujemy Ojca. Tutaj otrzymujemy nauki i naśladujemy Go. Tak jak ten (Brahma), który się uczy, tak samo wy dzieci także czynicie podobne starania. Jeśli chcecie stać się bóstwami, macie wykonywać czyste czyny. Nie powinny pozostać żadne śmieci. Głównym, specjalnym aspektem jest pamiętanie Ojca. Rozumiecie, że zapominacie Ojca, Jego nauki, a także pielgrzymkę pamiętania. Zapominając Ojca, zapominacie także wiedzę. Zapominacie nawet, że jesteście studentami. Powinniście pamiętać wszystkich trzech. Jeśli pamiętasz Ojca, to z całą pewnością powinieneś pamiętać Nauczyciela i Prawdziwego Przewodnika. Gdy pamiętasz Śiw Babę, potrzebne są ci także boskie cnoty. W pamiętaniu Ojca jest czar. Dzieci, nikt inny nie może nauczyć was tego czaru, którego uczy was Ojciec. W tym życiu stajecie się satopradhan z tamopradhan. To wymaga całego cyklu, aby stać się tamopradhan, ale teraz, w tym jednym życiu mamy stać się satopradhan. A to zależy od tego, ile wysiłku każdy czyni. Nie cały świat czyni wysiłek. Ci, z innych religii, nie będą czynić wysiłku. Dzieci miały wizję, w jaki sposób przychodzą religijni założyciele. Oni odegrali swoje role w różnych kostiumach i teraz weszli w stan tamopradhan. Wasze zrozumienie również mówi wam, że tak jak wy stajecie się satopradhan, inni także staną się tacy. Od Ojca bierzecie dar czystości. Każdy woła: Uwolnij nas stąd i zabierz z powrotem do domu! Stań się naszym Przewodnikiem. Zgodnie z planem sztuki życia każdy ma powrócić do domu. Powracaliście do domu. dużo razy. Niektórzy nie pozostają w domu przez pełne 5000 lat, a niektórzy przebywają w domu przez pełne 5000 lat. Oni przychodzą tutaj na końcu, a więc można powiedzieć, że przebywali w rejonie spokoju przez 4999 lat. My powiemy, że byliśmy w tym świecie na tej Ziemi przez 4999 lat. Dzieci, macie wiarę, że wzięłyście 83 lub 84 wcielenia. Ci, którzy są bardzo bystrzy niewątpliwie przyjdą pierwsi. Aćća.

Miłość, pamiętanie i dobrej nocy, najsłodszym, duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby stać się satopradhan, naładuj swoją baterię poprzez pielgrzymkę pamiętania. Uwolnij się od popełniania błędów. Dobrze prowadź swój rejestr. Nie popełniaj błędów.

2. Nie wykonuj nieprawych czynów. Nie bądź zaniepokojony sztormami Mai, ale panuj nad swoimi fizycznymi zmysłami. Czyń dokładne wysiłki tak, jak dokładny jest zegar wahadłowy.


Błogosławieństwo:
Bądź łatwym joginem, który zawsze cieszy się świadomością swojego związku i osiągnięć.

Podstawą łatwej jogi jest twój związek i osiągnięcia. Miłość rozwija się na podstawie związku, a tam, gdzie są osiągnięcia tam łatwo podąża umysł i intelekt. W swoim związku pamiętaj o tym z prawem „moje”. Mów: „Mój Baba” ze swojego serca i pozwól, aby skarby potęg, wiedzy, cnót, szczęścia i pokoju, błogości oraz miłości, które otrzymałeś od Ojca, pojawiły się w twojej świadomości. Wtedy będzie nieograniczone szczęście i staniesz się łatwym joginem.

Hasło:
Stań się wolny od wszelkiej świadomości ciała, a wszystkie inne związki zostaną automatycznie zakończone.