16.05.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, cykl tej sztuki życia teraz się kończy. Dlatego, aby pójść do nowego świata, musicie się stać takie jak mleko z cukrem. Tam każdy jest taki jak mleko z cukrem, podczas gdy każdy tutaj ,jest jak słona woda.

Pytanie:
Posiadając jaką wiedzę, wy dzieci, mające trzecie oko wiedzy stajecie się znawcami trzech aspektów czasu?

Odpowiedź:
Otrzymałyście teraz wiedzę o historii i geografii całego świata. Znacie historię i geografię od początku złotego wieku do końca wieku żelaznego. Otrzymałyście trzecie oko wiedzy. Dusza pozostawia jedno ciało i bierze następne. Sanskary są w każdej duszy. Ojciec mówi: Dzieci, teraz stańcie się niezależne od imienia i formy. Uważajcie się za bezcielesne dusze.

Piosenka:
Miej cierpliwość człowieku! Twoje dni szczęścia wkrótce nadejdą.

Om śanti.
Mówione jest to dzieciom w każdym cyklu. Dzieci, wy także to wiecie. Pragnieniem waszych serc jest to, aby szybko nadszedł złoty wiek, tak, abyście mogły być wyzwolone z tego świata cierpienia. Jednak sztuka życia porusza się bardzo powoli. Ojciec mówi wam, abyście zachowali cierpliwość: Pozostało jeszcze tylko kilka dni. Wybitne osobistości również mówią o tym, że ten świat ma się zmienić. Wszyscy przywódcy np. papież itp. mówią, że świat się zmieni. Aćća. Wtedy, w jaki sposób będzie mógł zaistnieć pokój? Obecnie każdy jest jak słona woda. Tutaj stajemy się jak mleko i cukier, podczas gdy ci, po drugiej stronie, dzień po dniu stają się coraz bardziej i bardziej tacy jak słona woda. Oni wszyscy będą walczyć pomiędzy sobą i nawzajem siebie zniszczą. Oni przygotowują się do tego. Cykl sztuki życia teraz się kończy. Stary świat wkrótce ma się skończyć, a zakładany jest nowy świat. Nowy świat starzeje się, a potem stary świat jest ponownie czyniony nowym. To jest zwane cyklem świata i on wciąż się obraca. To nie jest tak, że stary świat staje się nowy po upływie setek tysięcy lat; nie. Dzieci, wiecie bardzo jasno, że czczenie jest całkowicie odrębne od wiedzy. Czczenie jest połączone z Rawanem, a wiedza z Ramą. Teraz to rozumiecie. Wołacie do Ojca, modlicie się: O! Oczyścicielu przyjdź! Przyjdź i załóż nowy świat. W nowym świecie na pewno jest szczęście. Zarówno młode jak i stare dzieci wiedzą, że teraz mamy powrócić do domu. Ta sztuka życia teraz się kończy. Ponownie mamy pójść do wieku złotego, a następnie przejść wokół cyklu 84 wcieleń. My, dusze, rozpoznałyśmy siebie. My, dusze, posiadamy trzecie oko wiedzy, tzn. znamy cykl świata. To jest zwane byciem trinetri. Teraz macie trzecie oko, podczas gdy wszystkie inne ludzkie istoty mają tylko swoje fizyczne oczy. Nikt z nich nie posiada oka wiedzy. Tylko wtedy, kiedy oni mają trzecie oko, poprzez które dusza otrzymuje wiedzę, mogą stać się znawcami trzech aspektów czasu. To dusza pozostawia jedno ciało i bierze następne. Sanskary są w duszy. Dusze są niezniszczalne. Ojciec teraz mówi: Bądź niezależny od imienia i formy. Uważaj się za bezcielesną duszę. Nie uważaj siebie za ciało. Wiecie także, że pamiętaliście Najwyższą Duszę przez pół cyklu i że pamiętacie Go bardziej, kiedy bardzo cierpicie. Obecnie jest tak dożo cierpienia. Wcześniej nie było tak dużo cierpienia. Tamci królowie zaczęli walczyć pomiędzy sobą, kiedy przybyli ci z zewnątrz; oni podzielili się. W złotym wieku istniało tylko jedno królestwo. Teraz rozumiemy historię i geografię od początku złotego wieku do końca wieku żelaznego. W złotym i srebrnym wiekach istniało tylko jedno królestwo. Zazwyczaj nie ma tylko jednej dynastii. Popatrzcie tylko na chrześcijan. Nie ma u nich jedności. W złotym wieku cały świat jest tylko w rękach jednego. To istnieje tylko w złotym i srebrnym wieku. Teraz w waszych intelektach jest nieograniczona historia i geografia. Na innych satsangach nie usłyszycie słów „historia” i „geografia”. Tam usłyszycie tylko Ramajanę i Mahabharatę. Tamte kwestie tutaj nie istnieją. Tutaj macie historię i geografię świata. W waszych intelektach jest to, że wasz Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. Podziękowania należą się Ojcu, który wypowiedział całą tę wiedzę. Jedno drzewo to drzewo dusz, a drugie to drzewo ludzkich istot. Kto jest pokazywany jako stojący na szczycie drzewa ludzkich istot? Tylko Brahma jest nazywany prapradziadkiem. Wiecie, że Brahma jest główny, jednak nikt nie zna historii i geografii Brahmy. Teraz w waszych intelektach jest to, że Najwyższy ze wszystkich Ojciec mieszka w najwyższej siedzibie. Wiecie także o rejonie subtelnym. Wy, ludzkie istoty, macie zmienić się w anioły. Dlatego pokazywany jest subtelny rejon. Wy, dusze, tam się udajecie. Wasze ciała nie pójdą do rejonu subtelnego. W jaki sposób się tam udajecie? Dzięki temu co jest nazywane trzecim okiem. Jest to także nazywane boską wizją lub transem. Kiedy wchodzicie w trans widzicie Brahmę, Wisznu i Śankara. Ludzie pokazali, że zniszczenie następuje, kiedy Śankar otwiera swoje oko. Nikt nie potrafi z tego nic zrozumieć. Wiecie, że zgodnie z dramatem zniszczenie musi nastąpić. Ludzie będą walczyć pomiędzy sobą i zniszczenie się odbędzie. Jednak czego dokonuje Śankar? Po prostu jego imię jest wspomniane zgodnie z dramatem. Dlatego macie wyjaśniać, że istnieje trzech: Brahma, Wisznu i Śankar. Brahma jest dla założenia, Wisznu dla utrzymania, a Śankar dla zniszczenia. W rzeczywistości ta sztuka jest z góry wyznaczona. Śankar nie ma żadnej roli do odegrania. Rola, którą odgrywają Brahma i Wisznu istnieje przez cały cykl. Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą. Zostały zakończone 84 wcielenia Brahmy, a więc 84 wcielenia Wisznu również zostały zakończone. Śankar jest poza narodzinami i śmiercią. Dlatego oni połączyli Śiwę z Śankarem. W rzeczywistości Śiwa posiada największą rolę. On was uczy. Bóg jest nazywany pełnym wiedzy. Gdyby On miał przeprowadzić swoje zadanie poprzez natchnienie, w jaki sposób przekazałby nam wiedzę o cyklu świata? Dlatego Ojciec wyjaśnia: Dzieci, nie ma żadnej kwestii natchnienia. Ojciec musi przyjść tutaj. Ojciec mówi: Dzieci, Ja posiadam wiedzę o cyklu świata. Otrzymałem do odegrania tę rolę. Dlatego jestem nazwany Oceanem Wiedzy, Tym który jest Pełny Wiedzy. Tylko, kiedy otrzymacie wiedzę, możecie poznać jaka to jest wiedza. Jeżeli jej nie otrzymaliście, w jaki sposób możecie poznać jej znaczenie. Wcześniej również zazwyczaj mówiliście, że Bóg daje natchnienie, że On wie wszystko i że On widzi wszystkie grzechy, które popełniamy. Baba mówi: Ja nie prowadzę takiego interesu. Cokolwiek robisz, ty sam musisz doświadczyć za to kary. Ja nikogo nie karzę. Ja ani nie pilnuję nikogo, ani nie karzę poprzez inspirację. Jeżeli zrobiłbym cokolwiek poprzez natchnienie, to byłoby tak jakbym Ja dał karę. Gdybym Ja powiedział komuś, aby zabił inną osobę, Ja byłbym obwiniany. Ten, który mówi innej osobie również jest w to zamieszany. Gdyby Śankar miał dawać inspirację, on także byłby w to wplątany. Ojciec mówi: Dzieci, Ja daję wam szczęście. Chwalicie Mnie. Śpiewacie: Baba przyjdź i usuń nasze cierpienie. Ja nie sprawiam wam żadnego cierpienia. Dzieci, teraz siedzicie osobiście przed Ojcem. Dlatego powinniście mieć (odczuwać) tak dużo szczęścia. Macie bezpośrednie uczucie, że Baba osobiście nas uczy. To jest nazywane spotkaniem (melą). Wy chodzicie do ośrodków, ale tam nie nazwalibyście tego spotkaniem dusz z Najwyższą Duszą. To spotkanie dusz z Najwyższą Duszą odbywa się tutaj. Tylko wy wiecie, że to spotkanie odbywa się teraz. Ojciec przyszedł do swoich dzieci. Wszystkie dusze są tutaj. To dusze pamiętają Ojca i proszą Go by przybył. To jest najlepsze spotkanie. Ojciec przybywa i wszystkie dusze wyzwala z królestwa Rawana. W takim razie to jest dobre spotkanie, czyż nie tak? To jest spotkanie, dzięki któremu ludzkie istoty uzyskują boskie intelekty. Na tamtych melach (targach) ludzkie istoty stają się brudne. One niczego nie otrzymują, tylko wciąż marnują pieniądze. One (mele) są zwane diabelskimi melami Mai. To jest mela Boga. Pomiędzy nimi jest różnica jak pomiędzy dniem i nocą. Wy również należeliście do diabelskiej meli, ale teraz należycie do meli Boga. Wiecie także, że Baba przyszedł. Jeżeli każdy wiedziałby o tym, trudno by było powiedzieć, jak wielki tutaj byłby tłum. Skąd Baba wziąłby tyle budynków, aby ludzie mogli się zatrzymać? Zostało zapamiętane, że ludzie na końcu śpiewają: O Boże, Twoja gra (sztuka - play) jest cudowna. Jaka gra? Gra przekształcania świata. To jest największa i najcudowniejsza gra. Zanim stary świat będzie zniszczony, ma być założony nowy świat. Dlatego, gdy wyjaśniacie komuś, mówcie najpierw o założeniu, następnie o zniszczeniu, a potem o utrzymaniu. Kiedy założenie będzie zakończone, zacznie się zniszczenie, a potem będzie utrzymanie. Dzieci, wy także macie to szczęście, że jesteście braminami, którzy obracają dyskiem samouświadomienia. Potem stajecie się władcami świata. Nikt nie wie, co się stało z królestwem bóstw. Znikła po nich nawet nazwa i jakikolwiek ślad. Zamiast nazywania siebie bóstwami, nazywają się Hindusami. Ci, którzy zamieszkują w Hindustanie są zwani Hindusami. Lakszmi i Narajan nigdy nie byliby tak nazywani. Oni są nazywani bóstwami. Tak więc przybyliście na tą melę zgodnie z dramatem. To jest ustalone w dramacie. Ekspansja stopniowo wciąż będzie zachodzić. Jakąkolwiek rolę odgrywasz teraz, będziesz odgrywać tą rolę w następnym cyklu. Ten cykl wciąż się obraca. W królestwie Rawana mieliście diabelskie utrzymanie. Teraz jesteście dziećmi Boga. Staniecie się dziećmi bóstw, potem dziećmi wojowników. Staliście się częścią nieczystej ścieżki rodzinnej, ale stajecie się częścią czystej ścieżki rodzinnej. One (bóstwa) także są ludzkimi istotami, ale posiadają boskie cnoty. One zostały przedstawione z wieloma rękami. Nikt nie potrafi wam powiedzieć, kim jest Wisznu. Oni czczą Mahalakszmi. Ludzie nigdy nie proszą Dżagadamby o bogactwo. Jeżeli otrzymują dużo pieniędzy to mówią, że to z tego powodu, że czcili Lakszmi, dlatego ona napełniła ich skarbiec. Tutaj wszystko otrzymujecie od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, Śiwy, poprzez Dżagadambę. On jest Dawcą. Dzieci, jesteście nawet fortunniejsze niż BapDada. Tylko popatrzcie, ile spotkań jest organizowanych dla Dżagadamby. Nie organizuje się tak wiele dla Brahmy. Brahma został posadzony tylko w jednym miejscu. Jest ogromna świątynia Brahmy niedaleko Adźmiru. Jest wiele świątyń dla bogiń z powodu chwały tego, co wy teraz wykonujecie. Ponieważ służycie Bharatowi jesteście bardziej czczeni. Jesteście fortunni. Dżagadamba nigdy nie jest nazywana wszechobecną. Wy jesteście chwaleni. Brahma, Wisznu i Śankar nigdy nie są nazywani wszechobecni, ale o Mnie mówi się, że jestem w każdej cząsteczce! Znieważacie Mnie tak bardzo! Ja tak bardzo powiększam waszą chwałę. Mówi się: zwycięstwo dla Matki Bharatu. Wy, a nie Ziemia, jesteście matkami Bharatu. W wieku złotym Ziemia, która teraz jest tamopradhan, będzie satopradhan. Dlatego mówi się, że bóstwa nigdy nie stawiają swojej stopy w nieczystym świecie. One przychodzą, kiedy ląd staje się satopradhan. Teraz macie stać się satopradhan. Jeżeli stale będziesz przestrzegać śrimatu i pamiętać Ojca, weźmiesz wysoką pozycję. Powinniście się o to troszczyć. Kiedy pamiętasz Babę, twoje grzechy są usuwane. Stale będziecie otrzymywać śrimat. Dusze, w złotym wieku będziecie czyste, dlatego otrzymacie czyste ciała. Kiedy złoto ma w sobie domieszkę, stworzona z niego biżuteria również jest z domieszką. Podobnie, kiedy dusze są fałszywe, ich ciała także są fałszywe. Wartość złota jest redukowana przez domieszkę. Teraz nie macie żadnej wartości. Wcześniej byliście 24 karatowym złotem, panami świata. Teraz jesteście 9 karatowi. Dzieci, Ojciec prowadzi z wami serdeczną rozmowę. Dzieci, On siada tutaj i was zabawia. Dlatego, słuchając Go, zmieniacie się ze zwyczajnych ludzi w bóstwa. Tam będą istniały pałace z diamentów i klejnotów. Co to będzie za niebo? Tam nawet pijecie sok z mango (w transie), a następnie powracacie tutaj. Owoc tam także jest bardzo duży. Nie bylibyście w stanie znaleźć takiego owocu tutaj. W subtelnym rejonie nie ma niczego. Wkrótce macie pójść tam w sposób praktyczny. To jest spotkanie dusz z Najwyższą Duszą. Przez to spotkanie stajecie się czyści i jaśniejący. Dzieci, gdy przybywacie tutaj jesteście wolne, ponieważ nie martwicie się o dom i biznes (pracę). Dlatego będąc tutaj macie szansę, aby pozostać na pielgrzymce pamiętania. Tam pamiętacie swój dom i wszystko inne. Tutaj nie ma niczego do pamiętania. Możecie budzić się o drugiej nad ranem i siadać tutaj. Do ośrodków nie możecie chodzić w nocy. Tutaj jest to bardzo łatwe. Możecie przyjść i usiąść w pamiętaniu Śiw Baby. Nie pamiętaj nikogo innego. Tutaj otrzymujecie również pomoc. Kładź się spać wcześnie i wstawaj wcześnie. Przyjdź i siadaj tutaj od godziny 3 do 5. Dzieci, Baba przyjdzie i wy będziecie bardzo szczęśliwe. Baba uczy radża jogi. Ten także się uczy. Dlatego obydwaj Bap i Dada przyjdą tutaj. Wtedy zauważycie różnicę w pamiętaniu tutaj i tam (waszych ośrodkach). Tutaj nie musisz pamiętać niczego innego. W tym jest wiele korzyści. Baba doradza wam, że to jest bardzo dobre. Dzieci, teraz zobaczymy, czy potraficie się obudzić. Niektórzy z was posiadają praktykę budzenia się wcześnie rano. Wyrzekliście się pięciu występków i macie brak zainteresowania tym całym starym światem. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Terazodbywa się cudowna sztuka przekształcenia świata. Dlatego przekształć siebie. Żyjcie razem tak jak mleko z cukrem.

2. Budź się wcześnie rano i siadaj w pamiętaniu Jednego Ojca. Nie pamiętaj w tym czasie nikogo innego. Miej nieograniczony brak zainteresowania do starego świata. Wyrzeknij się pięciu występków.

Błogosławieństwo:
Stań się zwycięski poprzez wiarę w intelekcie i w każdej chwili, zamiast odsuwania się od wszystkiego, doświadczaj wsparcia Ojca.

Dusze, które otrzymały błogosławieństwo zwycięstwa, doświadczają, że w każdej chwili mają wsparcie. W swoich umysłach nie mają najmniejszej myśli, że są bez wsparcia, samotne. Nigdy nie są smutne i nie mają ograniczonego, krótkotrwałego braku zainteresowania. One nigdy nie odsuwają się od jakiegoś zadania, problemu czy osoby, ale wykonując każdy czyn i stając przed czymś, stają się współdziałające i utrzymują postawę nieograniczonego braku zainteresowania.

Hasło:
Pozostawaj w towarzystwie jednego Ojca i uczyń Go swoim Towarzyszem.