16.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, nie powinnyście być łapane przez imię i postać żadnej cielesnej istoty. Bądźcie bezcielesne i pamiętajcie Ojca, a wydłuży się czas waszego życia i stale będziecie uwalniać się od choroby.

Pytanie:
Jakie są główne znaki rozsądnych dzieci?

Odpowiedź:
1. Rozsądne dzieci najpierw wdrażają sobie wiedzę, a potem umożliwiają to innym. Chmury napełniają siebie, a potem idą i spuszczają deszcz na innych. One w czasie uczenia się nie ziewają. Nauczyciele mają odpowiedzialność przyprowadzania tutaj tylko tych, którzy odświeżają się, a potem idą i spuszczają deszcz na innych.
2. Tylko ci, którzy są w dokładnej jodze, którzy pomagają w tworzeniu potężnej atmosfery i nie tworzą przeszkód powinni tutaj przychodzić. Tutaj wszędzie powinna być przestrzegana cisza; nie powinno być żadnego rodzaju hałasowania.

Piosenka:
Pokłony dla Śiwy.

Om śanti.
Zostało wam wyjaśnione znaczenie „om śanti”. Ojciec mówi: Dusze i Najwyższa Dusza są uosobieniem spokoju. Jaki jest Ojciec, takie są dzieci, a więc Ojciec wyjaśnia wam, dzieci: Tak czy inaczej jesteście uosobieniem spokoju. Spokoju nie możecie otrzymać na zewnątrz. Ten świat jest królestwem Rawana. Obecnie musisz pamiętać tylko swojego Ojca. Jestem obecny w nim, a więc przestrzegaj poleceń, które ci daję. Baba nie więzi was w niczyjej postaci ani imieniu. Postać i jego imię są czymś zewnętrznym; nie powinniście być złapani w jego postać. Cały świat usidla każdego w postaci i imieniu. Baba mówi: Wszyscy mają postacie i imiona; nie pamiętajcie ich. Pamiętaj swojego Ojca, a czas twojego życia wydłuży się i będziesz uwolniony od choroby. Lakszmi i Narajan byli także tacy jak wy, ale zostali ozdobieni. To nie jest tak, że oni byli wysocy do sufitu. Ludzkie istoty są ludzkimi istotami. Ojciec mówi: Nie pamiętajcie żadnych cielesnych istot. Zapomnijcie o swoich ciałach i uważajcie się za dusze. Macie pozostawić to ciało. Następna kwestia: Nie bądźcie niedbali! Jest ogromny ciężar grzechów na waszych głowach. Jest to wielki ciężar i tego ciężaru nie można zmniejszyć w inny sposób, jak tylko poprzez pamiętanie jednego Ojca. Ojciec wyjaśnił, że ci, którzy stają się czyści i najwznioślejsi, potem stają się najbardziej nieczyści. Nie powinno was to dziwić. Macie patrzeć na siebie i bardzo dużo pamiętać Ojca. Pamiętajcie Ojca, ile tylko jest to możliwe. Jest to łatwe! Pamiętajcie takiego ukochanego Ojca podczas wszystkiego, co robicie. Wołaliście do Niego: Oczyścicielu, przyjdź! Jednak nikt nie ma takiej prawdziwej, głębokiej miłości do Niego. Oni kochają swoich mężów, dzieci itd. Oni tylko śpiewali: Oczyścicielu przyjdź! Ojciec mówi: Dzieci, przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu. Został zapamiętany ofiarny ogień wiedzy Rudry. Kriszna jest księciem złotego wieku. On nie może przyjść mając inne imię, postać, miejsce lub czas. Nehru będzie istniał w tej samej postaci i będzie miał tę samą pozycję po upływie cyklu. W taki sam sposób śri Kriszna przyjdzie ponownie w złotym wieku. Jego rysy nie zmienią się. Ten ofiarny ogień nazywa się ofiarnym ogniem wiedzy Rudry, a więc jest to ofiarny ogień, w którym koń jest poświęcany, by osiągnąć zwierzchnictwo nad sobą. Poświęcić siebie, aby wziąć królestwo, tzn. należeć do Niego. Wy teraz należycie do Ojca, a więc powinniście pamiętać tylko Jednego. Oderwijcie się od wszelkiej ograniczoności i połączcie się z Nieograniczonym. On jest wspaniałym Ojcem. Rozumiecie, co Ojciec daje, gdy przychodzi. Nieograniczony Ojciec daje wam nieograniczone dziedzictwo, którego nie może dać nikt inny. Ludzkie istoty stale walczą ze sobą i zabijają nożami. Czegoś takiego wcześniej nie było. Rozumiecie, że Baba przyszedł ponownie. On mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu, gdy nowy świat ma być założony. Ludzie proszą o nowy świat i nowe królestwo Ramy. Tam, w nowym świecie jest szczęście i bogactwo, tam jest wszystko. Tam nikt nie kłóci się i nie walczy. Ale w pismach oni nawet złoty i srebrny wiek zmienili w piekło. Jest to błąd. Ci ludzie kłamią, podczas gdy Ojciec mówi prawdę. Ojciec mówi: Nazywacie Mnie Prawdą. Przychodzę i przekazuję wam prawdziwą historię. Czyje królestwo istniało w Bharacie 5000 lat temu? Dzieci, rozumiecie, że 5000 lat temu naprawdę istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Oni mówią, że 3000 lat przed Chrystusem Bharat był rajem. Jest to bardzo prosta kalkulacja. Oni pytają: Dlaczego wy uważacie, że cykl trwa tyle i tyle? Ale możecie to obliczyć! Minęło tyle i tyle lat od czasów Chrystusa. Są tylko cztery wieki. Przez połowę cyklu jest dzień, a przez połowę cyklu jest noc. Potrzebni są tacy, którzy potrafią bardzo dobrze wyjaśniać. Ojciec wyjaśnia: Żądza jest największym wrogiem. Ludzie Bharatu śpiewają chwałę bóstw, mówiąc, że one są pełne wszystkich cnót, 16 boskich stopni pełne. A więc, w takim razie skąd pojawiło się 16108 królowych? Tam nie ma żadnych religijnych pism. Religijne pismo jest czymś, co wypowiedział religijny założyciel. Pismo jest tworzone w imię założyciela danej religii. Dzieci, teraz idziecie do nowego świata. Wszystko tutaj jest stare i tamopradan. Dlatego Ojciec mówi: Odsuń jogę swojego intelektu od starych rzeczy, pamiętaj tylko Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Gdy ktoś jest niedbały, Baba powie: Taka jest fortuna tej osoby! Jest to coś bardzo łatwego. Czy nie potrafisz tego zrozumieć? Usuńcie każdą nić przywiązania do czegokolwiek i pamiętajcie jednego Ojca, a wtedy nie doświadczycie żadnego cierpienia przez 21 żyć ani nie staniecie się kalecy. Tam rozumiesz, że czas jednego życia dobiegł końca, zostawisz swoje ciało i weźmiesz następne. Istnieje przykład węża. Dawane są także przykłady innych zwierząt. Na pewno one muszą mieć jakieś zrozumienie. Zwierzęta mają więcej rozsądku niż ludzkie istoty dzisiejszego świata. Przykład brzęczących ciem przekształcających owady także dotyczy obecnego czasu. Zobaczcie, w jaki sposób one zabierają inne insekty. Wasze dni szczęścia teraz nadchodzą. Córki mówią: Chcemy żyć w czystości i dlatego jesteśmy bardzo bite. Tak, dzieci, coś musicie tolerować. Mówi się: Niewinni są atakowani. Tylko, gdy jest takie bicie, urna grzechu może się dopełnić. Dużo przeszkód pojawi się w ofiarnym ogniu wiedzy Rudry. Niewinni są bici. Zostało to zapamiętane w pismach. Córki mówią: Baba, spotkałyśmy Cię 5000 lat temu, wzięłyśmy nasze dziedzictwo nieba i stałyśmy się cesarzowymi. Baba mówi: Tak, córki, macie czynić taki wysiłek. Macie pamiętać Śiw Babę, a nie jego. On (Brahma) nie jest guru. Jego uszy także słuchają. Baba jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Wy uczycie się u Niego i uczycie innych. Ojciec wszystkich jest Jeden. On nas uczy. Dlatego macie pamiętać nieograniczonego Ojca. Brahma i Wisznu nie będą zwani Mężem wszystkich mężów. Tylko Śiw Baba jest zwany Mężem wszystkich mężów, a więc dlaczego mielibyście Go nie złapać? Wy wszyscy najpierw pójdziecie do domu swoich rodziców, do świata bezcielesnego, a potem do domu waszych teściów. Najpierw, wszyscy mamy pokłonić się Śiw Babie, a potem pójdziemy do złotego wieku. To jest taka łatwa kwestia, warta kilku groszy. Baba wszędzie patrzy na wszystkie dzieci, aby zobaczyć, czy ktoś przysypia. Jeżeli drzemiesz lub ziewasz, wtedy joga twojego intelektu odchodzi. I wtedy, ponieważ joga twojego intelektu błądzi na zewnątrz, to psuje atmosferę. Dlatego Baba zawsze mówi: Przyprowadzajcie tutaj takie chmury, które odświeżają siebie, a potem idą i spuszczają deszcz wiedzy. W jakim innym celu oni tutaj przychodziliby? Odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy ich przyprowadzają. Którzy nauczyciele są tak rozsądni, że napełniają siebie, a potem idą i spuszczają deszcz na innych? Macie przywozić tutaj tylko takich. Jaka jest korzyść w przywożeniu innych? Masz słuchać tych rzeczy, wdrażać sobie je i umożliwiać innym wdrażanie ich sobie. Macie czynić starania. Jeśli jesz z tego skarbca, twoje cierpienie i ból skończy się. Tutaj powinni przyjeżdżać tylko ci, którzy dokładnie przebywają w jodze. Inni psują atmosferę. Obecnie, macie być jeszcze bardziej ostrożni. Nie ma nawet kwestii robienia zdjęcia itp. Ile tylko jest to możliwe, przebywajcie w pamiętaniu Ojca i dawajcie innym dar jogi. Tutaj wszędzie powinna być utrzymywana cisza. Szpitale są zawsze w cichym miejscu, gdzie nie ma żadnego hałasu, ponieważ pacjentom potrzebna jest cisza. Otrzymujecie wskazówki, by przebywać w takiej ciszy. Prawdziwą ciszą jest pamiętanie Ojca. Cała reszta jest czymś sztucznym. Ludzie mówią: Dwie minuty martwej ciszy. Jednak, ich intelekty wszędzie wędrują w czasie tych dwóch minut. Ani jedna osoba nie potrafi utrzymywać takiej prawdziwej ciszy. Wy stajecie się oddzieleni. „Jestem duszą”, to znaczy umacnianie się w swojej oryginalnej religii. Jednak, gdy dławisz się, a potem próbujesz przebywać w ciszy, to nie jest prawdziwy spokój. „Stań się bezcielesny i przebywaj w ciszy przez 3 minuty!” Nikt nie ma siły, by to powiedzieć. To są wzniosłe wersety Ojca: Ukochane dzieci, pamiętajcie Mnie i wasze grzechy z każdego życia będą odcięte. Bo inaczej twoja pozycja będzie zniszczona, a także kara będzie doświadczona. Jest wielka korzyść w przestrzeganiu wskazówek Śiw Baby. Stale pamiętaj Ojca. Ile tylko jest to możliwe, pamiętajcie najsłodszego Ojca. Studenci muszą bardzo się troszczyć, aby utrzymać honor swojego nauczyciela. Jeżeli wielu studentów nie zdaje, nauczyciel nie otrzymuje nagrody. Tutaj nie ma żadnej kwestii miłosierdzia lub błogosławieństw. Każdy z was musi sam błogosławić siebie i być dla siebie miłosiernym. Studenci są miłosierni dla siebie; czynią starania. Tutaj także to jest nauka. Im więcej masz jogi, tym bardziej będziesz zwyciężać nad grzechem i tym wyższą pozycję weźmiesz. Dzięki pamiętaniu uwolnisz się na zawsze od choroby. Manmanabhaw! Kriszna tego nie może powiedzieć. Bezcielesny Ojciec mówi: Stańcie się bezcieleśni. To jest nieograniczona rodzina Boga. Jest matka, ojciec, bracia i siostry, to wszystko! Nie ma żadnych innych związków! W innych związkach są również wujkowie, stryjkowie itd. Tutaj jest tylko związek braci i sióstr. Takie coś nie istnieje w żadnym innym czasie, jak tylko w wieku zbieżnym. Odkąd bierzemy nasze dziedzictwo od naszej Matki i Ojca, otrzymujemy bardzo dużo szczęścia. W królestwie Rawana jest bardzo dużo cierpienia. W królestwie Ramy jest bardzo dużo szczęścia i w tym celu teraz czynicie starania. Jednak, jaki wysiłek czynisz teraz, to będzie ustalone na każdy cykl. Osiągnięcie jest wielkie. Całe bogactwo multimilionerów zmieni się w kurz. Tylko popatrzcie, co się dzieje, gdy mała wojna się zaczyna! Dzieci, jednak to jest opowieść o was. Poprzez słuchanie prawdziwej opowieści stajecie się panami ziemi prawdy. Macie tę silną wiarę. Nikt bez wiary nie może nawet przyjść tutaj. Dzieci, nie powinnyście być niedbałe. Macie brać od Ojca swoje pełne dziedzictwo tak, jak robią to Mama i Baba. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Bądź niezależny od ciała i praktykuj umacnianie się w swojej religii. Ile tylko jest to możliwe, pamiętaj najbardziej ukochanego Ojca. Usuwaj każdy ślad przywiązania do wszystkiego.

2. Zwracaj pełną uwagę na uczenie się oraz miej odnośnie siebie miłosierdzie i błogosławieństwa. Oderwij jogę swojego intelektu od wszystkiego, co jest ograniczone i połącz ją z Nieograniczonym. Poświęć siebie całkowicie poprzez należenie do Ojca.

Błogosławieństwo:
Stań się łatwym joginem i duszą gjani, kończąc ze wszystkimi swoimi słabościami, dzięki stałemu towarzystwu Prawdy.

Wszelka słabość pojawia się, gdy odsuwasz się od Prawdy i angażujesz się w inne towarzystwo. Dlatego na ścieżce czczenia mówią: Stale przebywaj w towarzystwie Prawdy. Towarzystwo Prawdy oznacza stałe przebywanie w towarzystwie prawdziwego Ojca. Dla was dzieci łatwo jest mieć towarzystwo prawdziwego Ojca, ponieważ macie z Nim bliski związek. A więc stale przebywaj w towarzystwie Prawdy oraz stań się łatwym joginem i duszą gjani, która kończy ze wszystkimi słabościami.

Hasło:
Żeby być stale szczęśliwym, wyrzeknij się pragnienia słuchania jakiejkolwiek chwały.

Bezcenne wzniosłe wersety Mateśwaridżi

Stany wyzwolenia i wyzwolenia w życiu.

Stany wyzwolenia i wyzwolenia w życiu są odrębne. Kiedy używamy słowa “wyzwolenie”, to oznacza bycie wyzwolonym od grania roli poprzez ciało; a to oznacza, że dusza już nie ma na tej ziemi roli do odegrania w ciele. Kiedy dusza nie ma roli do odegrania jako ludzka istota, to oznacza, że dusza jest w świecie bezcielesnym, w świecie który jest ponad szczęściem i smutkiem. To jest zwane jako stan wyzwolenia. To nie jest status wyzwolenia w życiu. Dusza, która jest wolna od jakiejkolwiek niewoli karmy, to znaczy, która będąc aktorem w ciele jest wolna od wszelkiej niewoli karmy, posiada status wyzwolenia w życiu, najwyższy stan ze wszystkich. To jest nasza boska nagroda. Czyniąc wysiłek w tym życiu otrzymujemy naszą złoto-wieczną, boską nagrodę. To jest nasz wysoki status, ale jak moglibyśmy powiedzieć, że dusze które nie odgrywają roli mają status? Kiedy dusza nie odgrywa roli na scenie, nie posiada statusu wyzwolenia. Nie wszystkie ludzkie istoty pójdą do złotego wieku, ponieważ tam ludzka społeczność jest bardzo mała. Ci co mają jogę z Bogiem i stają się karmatyczni otrzymają status złoto-wiecznych, wyzwolonych w życiu bóstw. Reszta otrzyma karę od Daramradża i stanie się wolna od niewoli karmy. Staną się wyzwoleni i czyści i pójdą do lądu wyzwolenia; będą w wyzwoleniu, ale nie otrzymają statusu w lądzie wyzwolenia. Ten stan jest otrzymywany automatycznie w swoim czasie bez konieczności czynienia wysiłku. To pragnienie nie wchodzenia w cykl narodzin i śmierci, które posiadają ludzkie istoty od miedzianego wieku do żelaznego, jest teraz spełniane. To znaczy, że wszystkie dusze z całą pewnością muszą przejść przez ląd wyzwolenia. Aćća.