16.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ten zbieżny wiek jest wiekiem na oczyszczanie waszych grzechów. W tym wieku z całą pewnością macie stać się czyste i nie popełniać żadnych grzechów.

Pytanie:
Które dzieci potrafią doświadczać ponadzmysłowej radości?

Odpowiedź:
Te, które są pełne niezniszczalnych klejnotów wiedzy mogą doświadczać ponadzmysłowej radości. Im więcej wiedzy wdrażasz w swoim życiu, tym bogatszy się stajesz. Jeśli nie przyswajasz żadnych klejnotów wiedzy, pozostajesz biedny. Ojciec daje ci wiedzę o przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości i czyni cię trikaldarśi.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
Przeszłość stała się teraz teraźniejszością, a następnie ta teraźniejszość stanie się przeszłością. Ludzie pamiętają przeszłość. Jesteście teraz w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Słowo „pomyślny” (purśotam) z całą pewnością musi być użyte. Widzicie teraźniejszość. Memoriał przeszłości teraz wydarza się w sposób praktyczny. Na ten temat nie powinny powstawać żadne wątpliwości. Dzieci, wiecie, że teraz jest zbieżny wiek, a także koniec żelaznego wieku. Zbieżny wiek z całą pewnością przeminął 5000 lat temu i stał się teraz teraźniejszością. Ojciec teraz przyszedł. Dlatego przyszłość jest tym, czym była przeszłość. Ojciec teraz uczy was radża jogi, abyście w złotym wieku wzięli swoje królestwo. Teraz jest zbieżny wiek. Dzieci, nikt oprócz was nie wie o tym. Wy uczycie się radża jogi praktycznie. Jest to coś bardzo łatwego. Dzieci, wy wszyscy, młodzi i starzy, macie wyjaśniać jedną główną kwestię: Pamiętaj Ojca i oczyścisz się ze swoich grzechów. Ponieważ to jest czas na oczyszczenie swoich grzechów, kto dalej by grzeszył? Jednak Maja zmusza was do wykonywania grzesznych czynów i wtedy rozumiesz, że zostałeś uderzony i popełniłeś poważny błąd. Wołaliście do Ojca: Oczyścicielu, przyjdź! Teraz, kiedy Ojciec przyszedł, aby was oczyścić, powinniście się oczyszczać, czyż nie tak? Po przynależeniu do Boga nie powinniście stawać się nieczystymi. W złotym wieku każdy był czysty. Sam Bharat był czysty. Zostało zapamiętane – świat występny i świat bez występku. Oni są całkowicie bez występku, a my jesteśmy występni, ponieważ żyjemy w występku. Słowo „występek” oznacza bycie występnym. Nieczyści ludzie wołają do Niego, aby przyszedł i ich oczyścił. Gniewni ludzie nie wołają. Ojciec także przychodzi zgodnie z planem sztuki życia. Tego nie można zmienić w najmniejszy sposób. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, odbywa się w teraźniejszości. Znać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to znaczy być trikaldarśi. To trzeba zapamiętać. Te kwestie wymagają wielkiego wysiłku. Wy stale zapominacie, bo inaczej dzieci powinny doświadczać tak wielkiej, ponadzmysłowej radości! Stajecie się najbogatsi dzięki niezniszczalnym klejnotom wiedzy. Im więcej przyswajasz, tym bogatszy się stajesz. Jednak jest to dla nowego świata. Wiecie, że cokolwiek robicie teraz, jest to dla przyszłego, nowego świata. Ojciec przyszedł, by założyć nowy świat i zniszczyć stary. To wydarzy się dokładnie tak, jak wydarzyło się w ubiegłym cyklu. Dzieci, wy to zobaczycie. Będą także naturalne klęski. Nastąpi trzęsienie ziemi i wszystko będzie zniszczone. Będzie tak wiele trzęsień ziemi w Bharacie. My mówimy, że wszystko to z całą pewnością się wydarzy. Wydarzyło się to także w poprzednim cyklu. Dlatego mówi się, że złote miasto Dwarka zostało zatopione. Dzieci, powinnyście bardzo jasno umiejscowić w swoich intelektach to, że tę wiedzę wzięłyście również 5000 lat temu. Nie ma w tym najmniejszej różnicy. Baba, wzięliśmy od Ciebie nasze dziedzictwo 5000 lat temu. Braliśmy nasze dziedzictwo od Ciebie niezliczoną ilość razy. Nie można tego policzyć. Stajecie się panami świata tak wiele razy, a potem także stajecie się żebrakami. Obecnie cały Bharat jest żebrakiem. Piszecie „Zgodne z planem sztuki życia”. Tamci ludzie nie używają określenia „sztuka życia”, oni mają własny plan. Wy mówcie, że zgodnie z planem sztuki życia raz jeszcze przeprowadzamy założenie, dokładnie tak, jak uczyniliśmy to 5000 lat temu. Przestrzegamy teraz śrimatu i robimy dokładnie to, co czyniliśmy w poprzednim cyklu. Otrzymujemy potęgę przestrzegając śrimatu. Jest nazwa „Śiw Śakti”. Wy, potęgi Śiwy, jesteście tamtymi boginiami, które są czczone w świątyniach. Jesteście boginiami, które ponownie osiągają królestwo świata. Popatrzcie, jak bardzo Dżagadamba jest czczona! Ona otrzymała wiele imion. Jednak ona jest tylko jedna, tak jak Ojcem jest tylko jeden Śiwa. Wy pomagacie uczynić świat niebem, a więc wy też jesteście czczeni. Jest tak wiele bogiń! Lakszmi jest tak bardzo czczona. Na Deepmali (Diwali, święto świateł), ludzie czczą Mahalakszmi (Lakszmi z czterema rękami). Ona jest główna; cesarz i cesarzowa razem stają się Mahalakszmi; obydwoje są w tym. My także czciliśmy Mahalakszmi. Jeśli nasze bogactwo wzrosło, wierzyliśmy, że to było z powodu błogosławieństw danych przez Mahalakszmi. Oni po prostu czczą ją co roku. Aćća, ludzie proszą ją o bogactwo. O co oni proszą boginie? Wy, boginie zbieżnego wieku, dajecie błogosławieństwo nieba. Ludzie nie wiedzą, że wszystkie ich pragnienia nieba mogą być spełnione przez boginie. Wy jesteście boginiami, czyż nie tak? Dajecie ludzkim istotom wiedzę, dzięki której wszystkie ich pragnienia są spełniane. Kiedy chorują, proszą, aby boginie ich wyleczyły i chroniły ich. Jest wiele rodzajów bogiń. Wy jesteście boginiami zbieżnego wieku, Śiw śakti. Błogosławicie ich niebem. Ojciec to daje i wy, dzieci, także to dajecie. Oni pokazują Mahalakszmi, a Narajana czynią incognito. Dzieci, Ojciec powiększa wasz wpływ. Boginie spełniają wszystkie pragnienia szczęścia na 21 żyć. Ludzie proszą Mahalakszmi o bogactwo. Robią dobre interesy dla bogactwa. Ojciec przychodzi, czyni was panami całego świata i daje wam bardzo dużo bogactwa. Śri Lakszmi i Narajan byli panami świata. Teraz oni są biedni. Dzieci, wiecie, jak oni władali królestwem i jak potem ich stan stopniowo opadł. Popatrzcie, jaki teraz stan osiągnęliście przechodząc przez kolejne wcielenia i tracąc swoje stopnie! To nie jest nic nowego. Cykl stale się obraca co każde 5000 lat. Bharat jest teraz tak zubożały! Jest to królestwo Rawana. Bharat był tak wzniosły, był numer jeden. Teraz jest ostatni. Jeśli nie stałby się ostatnim numerem, to jak mógłby stać się pierwszym numerem? Musi być odpowiednie konto. Gdy będziecie cierpliwie ubijać ocean wiedzy, wszystko automatycznie pojawi się w waszych intelektach. To są takie słodkie kwestie! Znacie teraz cykl całego świata. Kształcenie nie odbywa się tylko w szkole, nauczyciel daje wam także lekcje do uczenia się w domu. Jest to zwane pracą domową. Ojciec także daje wam pracę domową. W ciągu dnia możesz pracować, ponieważ masz zarabiać na utrzymanie swojego ciała. Każdy ma czas w amrit weli. Druga lub trzecia godzina rano to bardzo dobry czas. Budź się w tym czasie i pamiętaj Ojca z wielką miłością. To występki są przyczyną twojego cierpienia od momentu, kiedy się zaczynają, aż do samego końca. Ludzie palą postać Rawana, ale nie rozumieją znaczenia tego. Mówią, że system palenia postaci Rawana trwa od początku czasu. To także jest ustalone w sztuce życia. Oni stale zabijają Rawana, ale Rawan nie umiera! Dzieci, teraz rozumiecie, kiedy skończy się palenie postaci Rawana. Słuchacie teraz historii prawdziwego Narajana. Wiecie, że otrzymujecie od Ojca swoje dziedzictwo. Każdy jest sierotą, ponieważ nikt nie zna Ojca. Oni nie znają Ojca, który czyni Bharat niebem. To także jest ustalone w sztuce życia. Ojciec przychodzi tylko wtedy, gdy oni zeszli w dół schodów i stali się tamopradhan. Jednak oni nie uważają siebie za tamopradhan. Ojciec mówi: Całe drzewo teraz osiągnęło stan całkowitego rozkładu! Ani jedna dusza nie jest satopradhan. Satopradhan dusze istnieją w rejonie spokoju i w krainie szczęścia. Teraz one są tamopradhan. Tylko Ojciec może przyjść i obudzić was ze snu ignorancji. Wy budzicie się, a następnie budzicie innych. Gdy ktoś umiera, ludzie zapalają lampę, aby było światło dla tej duszy. Teraz wszędzie jest całkowita ciemność. Dlatego dusze nie mogą powrócić do domu. Mimo że one chcą się wyzwolić ze swojego cierpienia, ani jedna dusza nie może być wyzwolona. Dzieci, które są stale świadome, że to teraz jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek, nie mogą nie rozdawać klejnotów wiedzy. Tak jak ludzie dają dary i wykonują wielką charytatywność w pomyślnym miesiącu dobroczynności, tak samo wy macie rozdawać klejnoty wiedzy w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Rozumiecie także, że uczy was Sam najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Tutaj nie ma kwestii, że Kriszna to robi. Kriszna jest pierwszym księciem złotego wieku. Potem on stale bierze kolejne wcielenia. Baba wyjaśnia wam tajemnice przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Stajecie się trikaldarśi. Nikt oprócz Ojca nie może uczynić was trikaldarśi. Tylko Ojciec posiada wiedzę o początku, środku i końcu świata. Tylko On jest zwany Oceanem Wiedzy. Tylko Bóg jest pamiętany jako najwyższy ze wszystkich. On jest Stwórcą. Słowa „Niebiański Bóg, Ojciec” są bardzo jasne. On jest Tym, kto zakłada niebo. Świętowane są narodziny Śiwy, ale nikt nie wie, kiedy On przyszedł ani co uczynił, kiedy przyszedł. Oni nawet nie rozumieją, co oznaczają Jego narodziny. A więc co oni świętują? Wszystko to jest ustalone w sztuce życia. Dzieci, tylko obecnie, a nie w żadnym innym czasie, znacie początek, środek i koniec sztuki życia. Dowiecie się o tym ponownie, gdy Ojciec ponownie przyjdzie. Staliście się teraz świadomi tego, w jaki sposób kręci się cykl 84 wcieleń. Co jest na ścieżce czczenia? Niczego tam nie otrzymujecie. Tak wielu czcicieli chodzi do zatłoczonych miejsc i potykają się. Baba wyzwolił was od tego. Rozumiecie, że teraz przestrzegacie śrimatu i ponownie czynicie Bharat wzniosłym. Tylko dzięki przestrzeganiu śrimatu możecie stać się wzniośli. Śrimat jest otrzymywany tylko w zbieżnym wieku. Dokładnie wiecie, kim byliście i w jaki sposób ponownie tacy się stajecie. Teraz jeszcze raz czynicie starania, aby to osiągnąć. Dzieci, jeśli podczas wykonywania wysiłku upadacie, musicie powiedzieć o tym Ojcu, by On mógł was ostrzec i uczynić znowu czujnymi. Nie powinno być tak, że nic nie robisz w tym kierunku i uważasz, że poniosłeś klęskę. Powstań raz jeszcze. Weź jakieś lekarstwo! Chirurg jest tutaj. Baba wyjaśnia, jak wielka jest różnica pomiędzy upadkiem z pierwszego piętra, a upadkiem z czwartego piętra. Występek żądzy jest czwartym piętrem. Dlatego Baba mówi, że żądza jest największym wrogiem. Ona uczyniła was nieczystymi. Teraz stańcie się czyści! Oczyściciel Ojciec przyszedł, by was oczyścić. On z całą pewnością oczyszcza was w zbieżnym wieku. To jest zbieg końca żelaznego wieku i początku złotego wieku. Dzieci, wiecie, że Ojciec teraz sadzi sadzonkę. Następnie całe drzewo urośnie tutaj. Wasze, braminów, drzewo urośnie, a potem będziecie doświadczać szczęścia w dynastiach słońca i księżyca. Tak łatwo jest wam to wyjaśniane! Aćća, jeśli nie otrzymujesz murli, to pamiętaj Ojca! Umocnij to w sobie, że Śiw Baba mówi ci poprzez ciało Brahmy: Pamiętaj Mnie i wejdziesz do klanu Wisznu. Wszystko zależy od waszych wysiłków. Jaki wysiłek wykonałeś w każdym cyklu, dokładnie taki sam będziesz wykonywać teraz. Przez połowę cyklu byliście świadomi ciała. Teraz czyńcie pełne starania, abyście stali się świadomi duszy. To wymaga wysiłku. Nauka jest łatwa; główną kwestią jest stanie się czystym. Zapomnieć Ojca jest wielkim błędem. Ponieważ stajecie się świadomi ciała, zapominacie Go. Przez 8 godzin pracuj, dla utrzymania ciała, ale wykonuj wysiłek przebywania w pamiętaniu przez następne 8 godzin. Tego stanu nie stworzy się bardzo szybko. Na końcu, gdy wszyscy osiągniecie taki stan, odbędzie się zniszczenie. Gdy już osiągniecie stan karmatyczny, wasze ciała nie pozostaną. Zrzucicie to ciała, ponieważ dusza wówczas będzie czysta. Gdy osiągniecie w kolejności swoje stany karmatyczne, zacznie się wojna. Do tego czasu wciąż będą odbywać się próby. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. W tym najbardziej pomyślnym miesiącu dobroczynności, rozdawaj niezniszczalne klejnoty wiedzy. Budź się w amrit weli i ubijaj ocean wiedzy. Oprócz zarabiania dochodu na utrzymanie swojego ciała zgodnie ze śrimatem, musisz także wykonywać pracę domową, którą Ojciec ci daje.

2. Kiedykolwiek masz jakąś przeszkodę w swoich wysiłkach, powiedz o tym Ojcu i weź od Niego śrimat. Mów wszystko Chirurgowi. To jest czas na oczyszczenie się ze swoich grzechów. Dlatego nie popełniaj więcej grzechów.

Błogosławieństwo:
Stań się karmatyczny, taki jak Ojciec i bądź wolny od swojego ciała, związków i materialnych wygód.

Jeżeli ci, którzy utrzymują swoją świadomą duszy formę, opiekując się swoją rodziną i gospodarstwem jako instrumenty zgodnie ze wskazówkami, a nie z powodu przywiązania, otrzymaliby rozkaz, aby teraz odejść, zrobiliby to. Kiedy zadmie róg, to wasz czas nie będzie przemijał na myśleniu (zastanawianiu się). Wtedy będzie można powiedzieć, że jesteś zwycięzcą przywiązania. Dlatego sprawdzajcie samych siebie, czy jakiekolwiek niewole waszego ciała, związków i materialnych wygód nie pociągają was do siebie. Tam gdzie istnieje jakaś niewola, będzie przyciąganie. Ale ci, którzy są wolni będą bliscy karmatycznego stanu, tacy jak Ojciec.

Hasło:
Wraz z miłością i współdziałaniem stań się formą potęgi, a w królestwie otrzymasz miejsce na przedzie.