16.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, nieograniczony Ojciec przybył na to nieograniczone zebranie, aby zaadoptować was, biedne dzieci. On nie potrzebuje udawać się na zebranie bóstw.

Pytanie:
Który dzień powinniście świętować bardzo uroczyście i okazale?

Odpowiedź:
Dzień, w którym umarliście za życia i uwierzyliście w Ojca. Ten dzień powinien być świętowany bardzo uroczyście i okazale. Ten dzień to Dżanamasthmi (urodziny) dla was, dzieci. Gdy będziecie świętować swoje narodziny po śmierci za życia, wasze intelekty będą pamiętać, że odsunęliście się od starego świata i teraz należycie do Baby, tzn. wzięliście prawo do dziedzictwa.

Piosenka:
Płomień zapalił się na zebraniu ciem.

Om śanti.
Wy, dzieci Bharatu, słuchałyście wielu pieśni, wierszy, Wed, pism, Upaniszadów oraz chwały bóstw itd. Teraz otrzymałyście zrozumienie, w jaki sposób ten cykl świata stale się obraca. Dzieci, znacie przeszłość, widzicie także, jaki jest obecny świat. Doświadczyłyście też tego praktycznie. Jednak jeszcze nie doświadczyłyście praktycznie tego wszystkiego, co się nadal ma wydarzyć. Doświadczyłyście wszystkiego, co wydarzyło się w przeszłości. Ojciec wam to wyjaśnił. Nikt oprócz Ojca nie może tego wyjaśnić. Jest dużo ludzkich istot, ale one niczego nie wiedzą. Nie wiedzą niczego o Stwórcy ani o początku, środku i końcu stworzenia. Ludzie nawet nie wiedzą, że teraz jest koniec wieku żelaznego. Tak, w miarę waszego postępu, oni przyjdą, by poznać koniec. Oni poznają esencję, ale nie wezmą pełnej wiedzy. Tylko studenci, którzy uczą się tego, mogą ją poznać. To są studia, by stać się królami królów z ludzkich istot; nie nieczystymi królami, ale boskimi królami, którzy są czczeni przez nieczystych królów. Tylko wy, dzieci znacie te aspekty. Uczeni i kapłani niczego w ogóle nie wiedzą. Oni nie znają Boga, Tego, którego nazywają Płomieniem. Nawet śpiewacy niczego nie wiedzą. Oni po prostu śpiewają chwałę. Bóg niewątpliwie musiał przyjść na zebranie na tym świecie. Zebranie tzn. gdy wielu ludzi zbiera się razem. Wesołe zebranie (przyjęcie) to miejsce, gdzie oni jedzą, piją. Wy teraz na tym zebraniu otrzymujecie niezniszczalne skarby klejnotów wiedzy, tzn. moglibyście nawet powiedzieć, że otrzymujecie od Ojca zwierzchnictwo nad rajem. Na tym zebraniu tylko wy, dzieci, znacie Ojca i wiecie, że On przyszedł, by dać wam prezent. Co Ojciec może dać na zebraniu? Co ludzie dają sobie nawzajem, kiedy się spotykają? Pomiędzy tym, co oni sobie nawzajem dają, a tym, co daje wam Ojciec, jest taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Ojciec karmi was chałwą, a oni karmią was czymś najtańszym, tzn. ciecierzycą. Jest wielka różnica pomiędzy chałwą a ciecierzycą! Oni stale karmią siebie nawzajem ciecierzycą. Kiedy ktoś nic nie zarabia, mówi się „on jada tylko ciecierzycę”. Dzieci, teraz wiecie, że nieograniczony Ojciec daje wam błogosławieństwo zwierzchnictwa nad niebem. Śiw Baba przychodzi na to zebranie, prawda? Są także świętowane narodziny Śiwy, ale nikt nie wie, co On robi gdy przychodzi. On jest Ojcem, a więc z całą pewnością będzie was karmił i coś wam da. Wasza matka i ojciec, będą was w życiu utrzymywać. Wiecie, że Ten, który jest waszą Matką i Ojcem, przychodzi i opiekuje się waszym życiem, tzn. On was adoptuje. Dzieci same mówią: Baba, jestem Twoim dziesięciodniowym dzieckiem, tzn. należę do Ciebie dziesięć dni. A więc powinieneś zrozumieć, że wziąłeś prawo do zwierzchnictwa nad niebem, ponieważ zostałeś przez Niego zaadoptowany. Ta adoptacja następuje za życia i nie jest oparta na ślepej wierze. Matka i ojciec oddają swoje dziecko do adopcji. Czują, że ich dziecko będzie szczęśliwsze z innymi rodzicami, ponieważ tamci z większą miłością będą się nim opiekować. Wy, dzieci fizycznego ojca, przychodzicie tutaj i jesteście adoptowani przez nieograniczonego Ojca. Nieograniczony Ojciec adoptuje was z wielkim zainteresowaniem. Dzieci także piszą: Baba, teraz należę do Ciebie. Nie powiecie tego na odległość. Dziecko jest adoptowane praktycznie, a więc jest również święto tej adopcji. Tak jak narodziny są świętowane, tak samo wy stajecie się Jego dziećmi. Mówicie: Baba, teraz należę do Ciebie. Po 6 czy 7 dniach powinno nastąpić święto nadania imienia, ale nikt tego nie świętuje. Powinniście świętować swoje urodziny bardzo uroczyście i okazale, ale nikt z was tego nie świętuje. Nawet nie wiecie, że macie świętować narodziny. Zazwyczaj świętuje się po roku. Jednak, jeżeli nie świętowaliście tego na początku, dlaczego mielibyście świętować po roku? Być może nie ma wiedzy albo wiary. Kiedy już świętowałeś swoje narodziny i utwierdziłeś się w swojej wierze, to jeśli potem, po świętowaniu swoich narodzin, uciekasz stąd, to wtedy trzeba zrozumieć, że umarłeś. Niektórzy ludzie świętują swoje urodziny bardzo uroczyście i okazale. Biedni mogą rozdawać tylko kawałki cukru trzcinowego i ciecierzycę, nic więcej. Dzieci nie mają takiego szczęścia, jakie powinny mieć, ponieważ nie w pełni rozumieją. Gdy będziecie świętować swoje urodziny, będziecie mogły mocno o tym pamiętać, ale nie macie takich intelektów. Dzisiaj Ojciec wyjaśnia ponownie nowym dzieciom: Jeżeli masz wiarę, to świętuj swoje urodziny. „To jest dzień, w którym nabrałem wiary, a więc to jest moje Dżanamaśtami (urodziny).” Dzieci, powinnyście w pełni pamiętać Ojca i swoje dziedzictwo. Dzieci nigdy nie zapominają, że są dziećmi takich i takich rodziców. Tutaj niektóre dzieci mówią: Baba, nie jestem w stanie Cię pamiętać. Nigdy czegoś takiego nie powiedzielibyście na ścieżce ignorancji. Tam nie powstaje kwestia niepamiętania. Wy pamiętacie Ojca, a On pamięta każdego. Wszystkie Moje dzieci zostały całkowicie spalone na śmierć na stosie żądzy. Żaden guru ani mahatma tak nie powie. Bóg mówi: Wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Wszyscy są dziećmi Boga. Wszystkie dusze są dziećmi Boga, Ojca. Gdy Ojciec wchodzi w ciało, mówi: Wszystkie te dusze są Moimi dziećmi. One weszły na stos żądzy, zostały całkowicie spalone na śmierć i stały się tamopradhan. Ludzie Bharatu stali się żelaznowieczni. Oni wszyscy stali się brzydcy z powodu siedzenia na stosie żądzy. Dusza, która była piękna, godna czczenia i numer jeden, teraz stała się czcicielem i jest brzydka. Piękna staje się brzydka. Usiąść na stosie żądzy, to usiąść na wężu. W niebie nie ma węży, które by kogoś kąsały. Takie rzeczy nie mogą tam istnieć. Ojciec mówi: Kiedy wchodzi w was 5 występków, stajecie się jak dzikie kolce. Mówicie: Baba, zgadzamy się, że to jest dżungla kolców. Oni stale kąsają siebie nawzajem i są spaleni na śmierć. Bóg mówi: Moje dzieci, dzieci Oceanu Wiedzy, które uczyniłem czystymi w poprzednim cyklu, teraz stały się nieczyste i brzydkie. Dzieci, wiecie jak stajecie się brzydkie z pięknych. Macie w swoich intelektach pełną historię i geografię 84 żyć, i to w esencji. Wiecie o tym obecnie. Niektórzy znają swoją biografię od wieku 5 czy 6 lat, ale w kolejności, zgodnie ze zdolnością swojego intelektu. Każdy zna swoją przeszłość i wie, jakie złe rzeczy wykonał. Zazwyczaj ludzie mówią o wielkich rzeczach, które wykonali. Oni nie mogą wiedzieć, co zrobili w swoich poprzednich życiach. Nikt nie może przekazać wam swojej biografii życie po życiu. Jednak Ojciec wyjaśnia, jak przeszliście przez 84 życia. Tylko ci, którzy przeszli przez pełne 84 życia, będą tego świadomi. Ja daję wam wskazówki dotyczące powrotu do domu. Dlatego Ojciec mówi: Ta wiedza jest dla dusz wszystkich religii. Jeśli chcesz pójść do rejonu wyzwolenia, do swojego domu, to tylko Ojciec może cię tam zabrać. Nikt nie może pójść do domu bez Ojca. Nikt nie zna tego sposobu pamiętania Ojca i docierania tam. Każdy musi się odradzać. Nikt oprócz Ojca nie może was tam zabrać. Wam nawet nie wolno myśleć o wiecznym wyzwoleniu; to nie jest możliwe. Ta sztuka życia ma wieczny plan i nikt nie może jej opuścić. Tylko jeden Ojciec jest dla każdego Wyzwolicielem i Przewodnikiem. Tylko On przychodzi i mówi wam, w jaki sposób Go pamiętać, aby wasze grzechy były usuwane. Jeśli nie zostaną usunięte, będziecie musieli doświadczyć kary. Jeśli nie czynisz wysiłku, to jest zrozumiałe, że nie należysz tutaj. Dzieci, znacie ścieżkę do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu, w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Każdy z was wyjaśnia ze swoją prędkością. Możecie także powiedzieć, że świat obecnie jest nieczysty. Jest tyle przemocy itd. Takie aspekty nie będą istniały w złotym wieku. Teraz jest wiek żelazny. Wszystkie ludzkie istoty zgodzą się z tym. Są wieki: złoty, srebrny, miedziany i żelazny. Te nazwy muszą także istnieć w innych językach. Każdy zna język angielski i jest też słownik hindi-angielski. Brytyjczycy władali tutaj przez długi czas, a więc język angielski jest tu używany. W obecnym czasie ludzkie istoty akceptują to, że nie mają żadnych cnót. „Baba, przyjdź i miej miłosierdzie nad nami! Oczyść nas ponownie, ponieważ jesteśmy nieczyści.” Dzieci, rozumiecie, że ani jedna nieczysta dusza nie może powrócić do domu. Każdy musi przejść przez stany sato, radżo i tamo. Ojciec przychodzi na to nieczyste zebranie. Jest to ogromne zebranie. Ja nigdy nie idę na zebranie bóstw. Nie idę tam, gdzie możecie otrzymać 36 rodzajów bardzo odżywczego jedzenia. Idę do dzieci, które nie mają nawet ciapati. Adoptuję je i daję im ich dziedzictwo. Nie adoptuję bogatych. Bogaci zatracają się we własnym upojeniu. Sami mówią, że to jest ich niebo. Gdy ktoś umiera, ludzie mówią, że odszedł do nieba, a więc z całą pewnością opuścił piekło. Dlaczego tego nie wyjaśniacie? Nikt z was nie jest tak mądry, by napisać o tym w gazetach. Dzieci, wiecie, że sztuka życia sprawia, iż czynicie wysiłek. Wszelki wysiłek, jaki czynimy, jest ustalony w tej sztuce. Konieczne jest czynić starania. Nie wolno wam tylko liczyć na sztukę życia. Odnośnie wszystkiego niewątpliwie trzeba czynić wysiłek. Wy jesteście karma joginami i radża joginami. Tamci ludzie wyrzekają się karmy i są hatha joginami. Wy zajmujecie się wszystkim – mieszkacie w domach i opiekujecie się swoimi dziećmi. Tamci uciekają, ponieważ nie podoba im się przebywanie w domu. Jednak, ich czystość jest potrzebna w Bharacie. To jest dobre. W dzisiejszych czasach oni nawet nie żyją w czystości. To nie jest tak, że każdy może pójść do czystego świata. Nikt oprócz Ojca nie może was tam zabrać. Teraz wiecie, że rejon spokoju jest waszym domem, ale jak możecie tam pójść? Dużo grzechów zostało popełnionych. Ludzie nazywają Boga wszechobecnym. Czyj honor tracicie mówiąc tak? Honor Śiw Baby! Oni mówią, że Bóg jest w każdej cząsteczce, w psach i kotach. Komu Ja to powinienem zgłosić? Ojciec mówi: Jestem pełen potęgi. Mam także ze sobą Dharamradża. To jest czas wyrównania kont dla każdego. Każdy doświadczy kary, a potem powróci do domu. Sztuka życia jest w ten sposób stworzona. Z całą pewnością trzeba będzie doświadczyć kary. Są wizje. Wizje także otrzymuje się w więzieniu łona „Zrobiłeś to i to, a więc to jest kara za to, co zrobiłeś”. Dlatego wtedy krzyczycie: Wypuście mnie z tego więzienia! Nie będę ponownie wykonywać takich grzechów. Ojciec osobiście przychodzi do was i wyjaśnia wam wszystkie aspekty. Doświadczacie kary w łonie. To także jest więzienie, a więc cierpicie. W złotym wieku nie istnieje żadne więzienie, w którym doświadczalibyście kary. Ojciec teraz wyjaśnia: Dzieci, pamiętajcie Mnie i domieszka będzie usunięta. Wielu zaakceptuje wasze słowa. Imię Boga jest wspominane, ale oni popełnili błąd, wstawiając imię Kriszny. Tylko Ojciec wyjaśnia wam, dzieci. Wszystko, co słyszycie, drukujcie w gazetach. W obecnym czasie Śiw Baba mówi do każdego: Przechodząc przez 84 wcielenia, stałeś się tamopradhan. Ja teraz ponownie ci radzę: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy zostaną usunięte, a potem pójdziesz do rejonu wyzwolenia i do lądu wyzwolenia w życiu. To jest rozkaz Ojca: Pamiętaj Mnie i domieszka będzie usunięta. Aćća, dzieci, Ja bardzo dużo wyjaśniłem! Jak dużo więcej mogę wyjaśnić? Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Niewątpliwie, odnośnie wszystkiego czyń wysiłek. Nie siedź tylko i nie uważaj, że to jest ustalone w dramacie! Stań się karma joginem i radża joginem, a nie kimś, kto wyrzeka się karmy lub jest hatha joginem.

2. Aby powrócić do domu razem z Ojcem bez doświadczania kary, uczyń duszę satopradhan poprzez pamiętanie Go. Stań się piękny z brzydkiego.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem potęgi i poprzez swoją wielkość, zwieś flagę nowości.

Teraz, zgodnie z czasem i jego bliskością, gdy będziesz wpływać na innych swoją formą potęgi, będziesz w stanie zbliżyć ostateczne ujawnienie. Tak, jak ujawniłeś miłość i współdziałanie, w ten sam sposób, dawaj doświadczenie swojej formy potęgi w lustrze usługi. Gdy poprzez swoją wielkość, zwiesisz flagę nowości formy Śakti, wtedy nastąpi ujawnienie. Swoją formą potęgi, dawaj wizję Wszechmocnego Autorytetu Ojca.

Hasło:
Obdarowywanie potęgami poprzez swój umysł i cnotami poprzez swoje czyny, jest wielką darowizną.