16.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie stać się godne chwały dzięki służeniu w zbieżnym wieku. Potem staniecie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami i godnymi czczenia w przyszłości.

Pytanie:
Jaką chorobę macie usunąć z korzeniami, aby móc zasiąść na tronie serca Ojca?

Odpowiedź:
1. Chorobę świadomości ciała. Z powodu tej świadomości ciała wszystkie występki uczyniły was bardzo chorymi. Tylko gdy skończy się ta świadomość ciała, będziesz mógł wejść na tron serca Ojca.
2. Aby wejść na tron serca, uczyń swój intelekt nieograniczonym i siedź na stosie wiedzy. Zajmij się duchową usługą. Wraz z przekazywaniem wiedzy bardzo dobrze pamiętaj Ojca.

Piosenka:
Obudźcie się panny młode, obudźcie. Wasze dni szczęścia nadchodzą.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci słyszałyście piosenkę. Duchowy Ojciec powiedział to poprzez usta tego zwykłego, starego ciała. Ojciec mówi: Musiałem przyjść do tego starego ciała, do tego starego królestwa. Teraz jest to królestwo Rawana. To ciało należy do kogoś innego, ponieważ była w nim już dusza, gdy w nie wszedłem. Wchodzę w obce ciało. Gdybym miał swoje ciało, miałoby swoje imię. Moje imię nigdy się nie zmienia. Stale nazywacie Mnie Śiw Babą. Dzieci, słuchacie tych piosenek każdego dnia. Nowy wiek, który oznacza nowy świat, złoty wiek, nadchodzi. Komu mówione jest, by się obudził? Duszom, ponieważ dusze śpią w największej ciemności. Niczego nie wiedzą. Nie znają nawet Ojca. Ojciec teraz przyszedł, aby was obudzić. Znacie teraz nieograniczonego Ojca. Macie otrzymać od Niego nieograniczone szczęście w nowym wieku. Złoty wiek jest zwany nowym wiekiem. Żelazny wiek jest zwany starym wiekiem. Uczeni w pismach i pandyci niczego nie wiedzą. Jeśli zapytacie któregoś z nich, jak nowy wiek staje się stary, nikt z nich nie będzie w stanie wam tego powiedzieć. Mówią, że jest to kwestia setek tysięcy lat. Rozumiecie teraz, jak przeszliście do starego wieku z nowego wieku, to znaczy jak staliście się mieszkańcami piekła z mieszkańców nieba. Ludzkie istoty niczego w ogóle nie wiedzą. Nie znają nawet biografii tych, których czczą. Czczą Dżagadambę, ale nie wiedzą, kim jest Amba. W rzeczywistości, matki są zwane Ambą, ale tylko jedna powinna być czczona. Jest tylko jeden niezafałszowany memoriał Śiw Baby. Jest także tylko jedna Amba. Jednak oni nie wiedzą, kim jest Dżagadamba. Ta jest Dżagadambą (matką świata), a Lakszmi jest cesarzową świata. Wiecie, kim jest matka świata i kim jest cesarzowa świata. Nikt inny nie jest w stanie zrozumieć tego. Lakszmi jest bóstwem, natomiast Dżagadamba jest braminem. Bramini istnieją tylko w wielu zbieżnym. Nikt nie zna tego wieku zbieżnego. Nowy, najwznioślejszy świat jest stwarzany poprzez Pradżapitę Brahmę. Jesteście w stanie zobaczyć tam (w złotym wieku) najwznioślejsze ludzkie istoty. Obecnie wy, bramini, jesteście godni chwały. Jesteście teraz sługami, a potem staniecie się godnymi czczenia. Brahma został pokazany z tyloma rękami. Więc, dlaczego Amba nie miałaby być pokazana z tyloma rękami? Każdy także jest jej dzieckiem. Pradżapita także staje się matką i ojcem. Dzieci nie są zwane Pradżapitą. W złotym wieku Lakszmi i Narajan nigdy nie są zwani matką świata i ojcem świata. Imię „Pradżapita” jest bardzo dobrze znane. Ojciec i matka świata jest tylko jedna. Wszyscy pozostali są jego dziećmi. Gdy chodzicie do świątyni Pradżapity Brahmy w Adżmerze, możecie odnieść to do Baby, ponieważ on jest Ojcem Ludzkości. Fizyczni ojcowie stwarzają dzieci. A więc są ograniczonymi ojcami ludzi. Ten jest nieograniczony. Śiw Baba jest nieograniczonym Ojcem wszystkich dusz. Dzieci, macie pisać o tej różnicy. Dżagadamba i Saraswati jest tą samą, a mimo to tyle imion jest jej nadanych – Durga, Kali itd. Wszyscy jesteście dziećmi Amby i Baby. Jest to stworzenie. Saraswati jest córką Pradżapity Brahmy i jest także zwana Ambą. Wszyscy pozostali są synami i córkami i oni wszyscy są zaadoptowani. Jak inaczej mogłoby być tyle dzieci? Wszyscy są stworzeniem zrodzonym poprzez słowa. Żona jest stworzona poprzez usta, a więc mąż staje się stwórcą. On mówi „Ona jest moja. Stworzyłem z nią dzieci.” Wszystko to jest adopcją. To jest duchowe stworzenie zrodzone poprzez słowa. Dusze istnieją tak czy inaczej, nie są adoptowane. Ojciec mówi: Wy, dusze, zawsze jesteście Moimi dziećmi. Dzieci, przychodzę i adoptuję was poprzez Pradżapitę Brahmę. On nie adoptuje dusz. Adoptuje synów i córki. Są to bardzo subtelne kwestie, które należy zrozumieć. Rozumiejąc je, stajecie się Lakszmi i Narajanem. Możemy wyjaśnić, jak oni tacy się stają. Jakie czyny wykonali, że stali się panami świata? Możecie pytać się na wystawach: Czy wiecie, w jaki sposób oni zdobyli królestwo nieba? Nie każdy z was jest w stanie wyjaśniać dokładnie. Ci, którzy mają boskie cnoty i są zajęci duchową usługą mogą wyjaśniać. Wszyscy inni są złapani w chorobę Mai. Jest wiele rodzajów chorób. Jest także choroba świadomości ciała. To występki czynią was chorymi. Ojciec mówi: Czynię was czystymi bóstwami. Kiedyś byliście pełni wszystkich cnót, całkowicie czyści. Teraz staliście się całkowicie nieczyści. Nieograniczony Ojciec mówi to. Nie jest to kwestia zniesławienia, ale jedynie wyjaśnienie. Nieograniczony Ojciec mówi do ludzi Bharatu: Przychodzę tutaj do Bharatu. Chwała Bharatu jest nieograniczona. On przychodzi tutaj i zmienia piekło w niebo, a wszystkich innych obdarza spokojem. A więc chwała takiego Ojca także jest bez granic, nie ma jej końca. Nikt nie zna Dżagadamby ani jej chwały. Możecie pokazać kontrast pomiędzy biografią Dżagadamby a biografią Lakszmi. Dżagadamba staje się Lakszmi. Potem, po wzięciu 84 wcieleń, Lakszmi staje się tą samą Dżagadambą. Powinniście mieć różne obrazy. Oni pokazują Lakszmi z naczyniem, ale jak Lakszmi mogłaby istnieć w wieku zbieżnym? Ona istnieje tylko w wieku złotym. Ojciec wyjaśnia to wszystko. Ci, którzy zostali wyznaczeni, by malować te obrazy także powinni przeżuwać ocean wiedzy. Łatwo będzie potem wyjaśniać. Tylko gdy macie rozległe, nieograniczone intelekty możecie wejść na tron serca Ojca. Będziecie w stanie wejść na tron serca Ojca, gdy będziecie bardzo dobrze pamiętać Ojca i siedzieć na stosie wiedzy. Nie jest tak, że ci, którzy potrafią bardzo dobrze przekazywać wiedzę, mogą wejść na tron serca Ojca. Nie. Ojciec mówi: Będziecie mogli wejść na tron w kolejności, na końcu, gdy usuniecie świadomość ciała, zgodnie z wysiłkami, które czynicie. Ojciec wyjaśnił, że ci, którzy mają wiedzę o pierwiastku brahm, czynią wielkie wysiłki, by się z nim scalić, ale nikt nie może się z nim w taki sposób scalić. Oni czynią wysiłki i osiągają wysoką pozycję. Stają się tak wielkimi duszami, że są na wagę platyny. Tak czy inaczej czynią wysiłki, by scalić się z pierwiastkiem brahm i dlatego otrzymują owoc za swoje wysiłki. Jednak, nie mogą otrzymać wyzwolenia ani wyzwolenia w życiu. Dzieci, wiecie, że ten stary świat odejdzie. Wszystkie te bomby nie zostały wyprodukowane po to, by je przechowywać. Wiecie, że te bomby będą użyte w celu zniszczenia starego świata. Jest wiele rodzajów bomb. Ojciec teraz uczy was wiedzy i jogi. Potem stajecie się podwójnie ukoronowanymi książętami i księżniczkami, bóstwami. Która pozycja jest wyższa? Kok bramiński jest najwyżej. Ten kok jest najwyższy ze wszystkich. Dzieci, Ojciec teraz przyszedł, by uczynić was czystymi z nieczystych. Czy macie upojenie, że stajecie się także tymi, którzy oczyszczają, że oczyszczacie każdego i czynicie ich książętami i księżniczkami? Gdybyście mieli to upojenie, mielibyście dużo szczęścia. Zapytaj się swojego serca, ilu czynisz podobnymi do siebie. Pradżapita Brahma i Dżagadamba są podobni. Stwarzają stworzenie braminów. Tylko Ojciec pokazuje wam metodę, jak zmienić się z siudrów w braminów. Nie jest to wspomniane w żadnym z pism. Jest to wiek Gity. Naprawdę była Mahabharacka wojna. Dlaczego tylko jedna osoba miałaby być uczona radża jogi? Dlatego ludzie mają tylko Ardżunę i Krisznę w swoich intelektach. Tak wielu z was uczy się tutaj. Tylko popatrzcie, jak wy siedzicie w zwykły sposób. Małe dzieci uczą się na temat alfy i bety. Jesteście tutaj i także jesteście uczeni na temat Alfy i bety. Alfa to Baba, a beta to wasze dziedzictwo. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, a staniesz się panem świata. Nie wykonujcie żadnych diabelskich czynów. Wpajajcie sobie boskie cnoty. Sprawdzajcie, czy nie macie żadnych wad. „Jestem bez cnót. Nie mam żadnych cnót”. Tak się mówi w Nirgun Aśram, ale oni nie znają znaczenia tego. „Nirgun” znaczy „nie mam żadnych cnót”. Zadaniem Ojca jest uczynienie was cnotliwymi. Oni przyjęli dla siebie tytuł Ojca. Ojciec wyjaśnia tak dużo kwestii, a także daje wam wskazówki. Pokazujcie różnicę pomiędzy Dżagadambą a Lakszmi. Brahma i Saraswati należą do wieku zbieżnego, natomiast Lakszmi i Narajan należą do wieku złotego. Te obrazy są używane, by wyjaśniać. Saraswati jest córką Brahmy. Uczycie się, by zmienić się ze zwykłych ludzi w bóstwa. Jesteście teraz braminami. Złotowieczne bóstwa są także ludzkimi istotami, ale są zwane bóstwami. Zniewagą jest nazywać je ludzkimi istotami i dlatego one są zwane bóstwami albo bogami i boginiami. Gdyby królowie i królowe byli zwani bogami i boginiami, ich poddani także musieliby być tak nazywani. Dlatego są nazywani bóstwami. Jest także obraz Trimurti. W złotym wieku jest bardzo niewiele ludzkich istot, natomiast w wieku żelaznym jest bardzo dużo ludzkich istot. Jak można to wyjaśnić? Obraz cyklu z pewnością jest w tym celu potrzebny. Zapraszacie tylu ludzi, by przychodzili na wystawy. Jak dotąd nikt nie zaprosił celnika. Macie przeżuwać w ten sposób. Potrzebny jest nieograniczony intelekt. Powinniście szanować Ojca. Oni tak bardzo ozdabiają konia Husajna. Opaska na głowie konia jest tak mała, zaś sam koń jest tak wielki. Dusza jest małym punktem, a mimo to jej ozdoba jest tak wielka. Jest to tron nieśmiertelnego wizerunku. Oni wzięli aspekt wszechobecności z Gity. Ojciec mówi: Dusze, uczę was radża jogi. A więc jak mógłbym być wszechobecny? Jak Ojciec, Nauczyciel i Guru może być wszechobecny? Ojciec mówi: Jestem waszym Ojcem, a także Oceanem Wiedzy. Gdy rozumiecie tę nieograniczoną historię i geografię, otrzymujecie nieograniczone królestwo. Macie także wpajać sobie boskie cnoty. Maja łapie was za nos. Gdy czyjeś zachowanie staje się brudne, pisze do Baby mówiąc, że popełnił taki błąd. Mówi: „Pobrudziłem swoją twarz”. Tutaj jesteście uczeni czystości. Więc potem, jeśli ktoś upada, co może z tym zrobić Ojciec? Jeśli dziecko wykonuje brudne czyny w domu i brudzi swoją twarz, ojciec powie „Lepiej by było, gdybyś nie żył”. Mimo że nieograniczony Ojciec wie, że taki jest dramat, powie także w ten sposób, prawda? Po tym, jak przekazujesz te nauki innym, a potem sam upadasz, gromadzisz tysiąckrotną karę. Niektórzy mówią: Maja mnie uderzyła. Maja uderza was w taki sposób, że całkowicie tracicie całą swoją mądrość. Ojciec stale wyjaśnia: Te oczy bardzo was oszukują. Nigdy nie wykonuj żadnych grzesznych czynów. Wiele sztormów przyjdzie, ponieważ jesteście na polu bitwy. Nie wiecie, co może się wydarzyć. Maja szybko was uderza. Teraz stajecie się tak rozsądni. To dusze stają się rozsądne i to dusze były nierozsądne. Ojciec czyni nas teraz rozsądnymi. Wielu wciąż jest świadomymi ciała. Nie rozumieją, że są duszami. Ojciec uczy nas, dusze. Ja, dusza, słucham poprzez te uszy. Ojciec mówi: Nie pozwól, by twoje uszy słyszały cokolwiek występnego. Ojciec czyni was panami świata. Jest to bardzo wysoki cel. Gdy zbliży się śmierć, będziesz się bać. Gdy ktoś umiera, przyjaciele i rodzina mówią mu: „Pamiętaj Boga” albo „Pamiętaj swojego guru”. Uczą was, by pamiętać ludzkie istoty. Ojciec mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Dzieci, to jest w waszych intelektach. Ojciec rozkazuje wam, by stale pamiętać tylko Jego. Nie pamiętaj żadnych ludzkich istot. Matka i ojciec są także ludzkimi istotami, prawda? Ja jestem całkowicie bez wizerunku. Jestem bezcielesny. Jestem w tym i przekazuję wam wiedzę. Uczycie się teraz wiedzy i jogi. Mówicie, że uczycie się tej wiedzy od Ojca, Oceanu Wiedzy, aby stać się książętami i księżniczkami. Ocean Wiedzy uczy was wiedzy, a także uczy was radża jogi. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stań się rozsądny i nigdy nie bądź pokonywany przez sztormy Mai. Oczy oszukują cię i dlatego masz się sobą opiekować. Nie pozwól swoim uszom, by słuchały czegokolwiek występnego.

2. Zapytaj własnego serca: Ilu uczyniłem podobnymi do siebie? Czy stałem się tak jak Ojciec oczyścicielem i wykonuję usługę oczyszczania innych (czynienia ich księżniczkami i książętami)? Czy mam jakieś wady? W jakim stopniu wpoiłem sobie boskie cnoty?

Błogosławieństwo:
Stańcie się miłosiernymi dziećmi Miłosiernego Ojca i pokażcie każdemu jego cel.

Gdy miłosierne dzieci Miłosiernego Ojca widzą kogoś, kto jest jak żebrak, czują miłosierdzie dla tej duszy, że ona powinna wziąć korzyść i znaleźć swój cel (w życiu). Ktokolwiek z was wchodzi w relacje z takimi duszami, z pewnością przedstawia im Ojca. Gdy ktoś przychodzi do twojego domu, najpierw proponujesz mu wodę, a następnie, jeśli ta osoba chce odejść bez niczego, będzie to uważane za złe. W ten sam sposób ktokolwiek wchodzi z tobą w relacje, z pewnością masz zaproponować mu wodę przedstawienia Ojca, to znaczy dzieci Dawcy, bądźcie dawcami i na pewno coś im dawajcie, tak, żeby dotarli do swojego celu.

Hasło:
Łatwe znaczenie „dokładnej postawy braku zainteresowania” to bycie tak kochającym, jak się jest niezależnym.