16-11-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, jesteście studentami tego duchowego uniwersytetu. Waszym obowiązkiem jest dawać posłannictwo Ojca całemu wszechświatowi.

Pytanie:

Dzieci, dlaczego bijecie w bębny i co wyjaśniacie każdemu?

Odpowiedź:

Bijecie w bębny, aby każdemu powiedzieć, że ponownie zakładane jest nowe królestwo bóstw i że wszystkie niezliczone religie teraz będą zniszczone. Każdemu mówicie, aby był wolny od trosk, ponieważ jest to problem międzynarodowy. Wojna na pewno się odbędzie, a po niej nadejdzie królestwo bóstw.

Om śanti.To jest duchowy uniwersytet. Dusze całego wszechświata uczą się w tym uniwersytecie. „Wszechświat” to znaczy świat. Dzieci, zgodnie z prawem, słowo „uniwersytet” odnosi się do was. To jest duchowy uniwersytet. To nie może być fizyczny uniwersytet. To jest jedyny Uniwersytet Boga Ojca, w którym wszystkie wy, dusze otrzymujecie lekcje. To wasze posłannictwo w taki lub inny sposób na pewno powinno dotrzeć do każdego. Macie dawać to posłannictwo. To posłannictwo jest bardzo proste. Dzieci, wiecie, że On jest naszym nieograniczonym Ojcem, Tym, którego każdy pamięta. Możecie również powiedzieć, że On jest waszym nieograniczonym Ukochanym i że wszystkie dusze, żyjące istoty na świecie na pewno pamiętają tego jednego Ukochanego. Macie bardzo dobrze wpajać sobie te punkty. Ci, którzy mają świeże intelekty, będą w stanie wpajać sobie to wszystko bardzo dobrze. Ojcem wszystkich dusz wszechświata jest tylko Jeden. Tylko ludzkie istoty studiują na uniwersytecie. Dzieci, wiecie także, że bierzecie 84 wcielenia. Nie ma żadnej kwestii 8,4 milionów żyć. Obecnie wszystkie dusze wszechświata są nieczyste. Ten brudny świat jest ziemią cierpienia. Tylko jeden Ojciec zabiera was na ziemię szczęścia. On jest także zwany Wyzwolicielem. Stajecie się panami całego świata i wszechświata. Ojciec mówi do was wszystkich: Idźcie i dawajcie to posłannictwo każdemu. Każdy pamięta Ojca. On jest zwany Przewodnikiem, Wyzwolicielem i Tym, który jest Miłosierny. Istnieje dużo języków. Wszystkie dusze wołają do Jednego. Dlatego Ten Jeden jest Nauczycielem całego wszechświata. On jest tak czy inaczej Ojcem, ale nikt nie wie, że On jest również Nauczycielem i Przewodnikiem wszystkich nas, dusz. On także prowadzi każdego. Dzieci, tylko wy znacie nieograniczonego Przewodnika. Nikt poza wami, braminami, nie zna Go. Tylko wy rozumiecie, czym jest dusza. Ani jedna ludzka istota na świecie nie rozumie, czym jest dusza. Nikt na świecie w ogóle, a Bharat w szczególności, nie rozumie, czym jest dusza. Pomimo że oni mówią, iż cudowna gwiazda skrzy się w środku czoła, niczego nie rozumieją. Teraz rozumiecie, że dusze są niezniszczalne. Dusza nigdy nie staje się większa lub mniejsza. Tak jak ty jesteś duszą, tak samo Ojciec również jest tylko punktem. On nie jest ani trochę większy lub mniejszy. On również jest Duszą, ale On również jest Najwyższą Duszą, Najwyższym. Z całą pewnością wszystkie dusze mieszkają w najwyższej siedzibie. One przychodzą tutaj, aby odgrywać swoje role. Następnie próbują powrócić z powrotem do swojej najwyższej siedziby. Każdy pamięta Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę, ponieważ tylko Najwyższy Ojciec zabiera dusze do wyzwolenia. Dlatego oni Go pamiętają. Dusze stały się tamopradhan. Dlaczego Go pamiętają? Oni tego nie wiedzą. Nie wiedzą nawet tego. Dziecko mówi „Baba”, to wszystko. Ono niczego nie wie. Podobnie, wy także mówicie „Baba, Mama”, ale niczego nie wiecie. W Bharacie istniał jeden naród i był nazywany narodem bóstw. Później przyszło wiele narodowości. Obecnie jest dużo narodowości i dlatego jest dużo walk itp. Tam, gdzie jest dużo narodowości rdzenni mieszkańcy próbują pozbyć się przybyszy. Jest dużo walk. Panuje również duża ciemność. Musi być jakaś granica. Jest limit liczby aktorów. Ta gra jest z góry wyznaczona. Tam jest wielu aktorów, ale nie może być ich ani więcej, ani mniej niż konkretna liczba. Gdy wszyscy aktorzy wejdą na scenę, potem muszą powrócić do domu. Wszyscy aktorzy, którzy nadal są tam, na górze, wciąż schodzą w dół. Bez względu na to, jak bardzo oni starają się kontrolować wzrost populacji, nie są w stanie tego zrobić. Mówcie im: My, BK mamy taką kontrolę narodzin, że tylko 900 tysięcy pozostanie. Cała populacja zostanie zredukowana. Mówimy wam prawdę; zakładamy taki świat. Nowy świat, nowe drzewo na pewno będzie małe. Tu nikt nie potrafi tego kontrolować, ponieważ świat staje się coraz bardziej i bardziej tamopradhan. Populacja wciąż rośnie. Wszyscy aktorzy, którzy nadal mają przyjść, przyjdą i wezmą ciała. Nikt tego nie rozumie. Ci z bystrymi intelektami rozumieją, że w królestwie będą wszelkiego rodzaju aktorzy. Ponownie jest zakładane królestwo, które istniało w złotym wieku. Potem zostaniecie przeniesieni. Teraz jesteście przenoszeni z klasy tamopradhan do klasy satopradhan. Udajecie się ze starego świata do nowego. Wasza nauka nie jest dla tego świata. Nie może istnieć żaden inny taki uniwersytet. Bóg, Ojciec mówi: Uczę was dla ziemi nieśmiertelności. Ta ziemia śmierci musi zostać zniszczona. W złotym wieku istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Nikt nie wie, w jaki sposób ono zostało założone. Baba zawsze mówi: Z całą pewnością, macie mieć ze sobą obraz Lakszmi i Narajana dokądkolwiek się udajecie, aby dać wykład. Data także musi być na nim napisana. Możecie wyjaśniać, że od początku nowego świata przez 1250 lat było królestwo tej dynastii. Podobnie mówi się: Istniało królestwo dynastii chrześcijańskiej; oni wciąż następują po sobie. Gdy istniała dynastia bóstw, nie było nikogo innego. Ta dynastia teraz jest zakładana ponownie. Wszyscy inni muszą zostać zniszczeni. Wojna jest tuż przed wami. Historie Bhagawadgity itp.są oparte na tym. Słuchaliśmy tych historii w naszym dzieciństwie. Teraz rozumiecie, w jaki sposób jest zakładane królestwo. Ojciec niewątpliwie uczy nas radża jogi. Ci, którzy zdają, stają się paciorkami w różańcu zwycięstwa, podczas gdy inni w ogóle nie znają tego różańca. Tylko wy o tym wiecie. Wasza ścieżka jest ścieżką rodzinną. Baba jest ponad. On nie posiada własnego ciała. Następnie są Brahma i Saraswati, którzy stają się Narajanem i Lakszmi. Najpierw musi być Ojciec, a potem para. Istnieją koraliki Rudrakś. W Nepalu mają drzewo, z którego zbierają koraliki Rudrakś. Niektóre są prawdziwe. Im są mniejsze, tym są droższe. Teraz rozumiecie, co to oznacza. Jest tworzony różaniec Wisznu, różaniec zwycięstwa, co oznacza różaniec Rundy. Tamci ludzie przesuwają paciorki różańca i mantrują imię Ramy, ale w tym nie ma żadnego znaczenia. Wciąż przesuwają paciorki różańca. Tutaj Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie. To jest ciche mantrowanie. Nic nie musicie mówić swoimi ustami. Piosenki również są fizyczne. Dzieci, po prostu macie pamiętać Ojca. W przeciwnym razie wciąż będziecie pamiętać piosenki. Tutaj, najważniejsze jest pamiętanie. Macie przejść poza dźwięk. Wskazówką Ojca jest: Manmanabhaw. Ojciec nie prosi was o to, abyście śpiewali piosenki lub głośno mówili. Nie ma żadnej potrzeby, aby śpiewać Moją chwałę. Wiecie, że On jest Oceanem Wiedzy, Oceanem Spokoju i Oceanem Szczęścia. Ludzkie istoty nie rozumieją tego. Oni po prostu tak Go nazwali. Nikt poza wami o tym nie wie. Ojciec przychodzi i przedstawia wam Swoje imię i formę. On wyjaśnia, jaki On jest i jakie jesteście wy, dusze. Wykonałyście duży wysiłek, odgrywając swoje role. Przez pół cyklu czciliście. Ja nie odgrywam takiej roli. Jestem poza szczęściem i cierpieniem. Wy doświadczacie cierpienia, a potem, w złotym wieku, doświadczacie szczęścia. Wasze role są wyższe niż Moja. Ja siedzę tam, w górze, wygodnie przez pół cyklu na emeryturze. Wy stale wołacie Mnie. To nie jest tak, że siedząc tam, słyszę wasze wołanie. Moja rola trwa obecnie. Znam tę rolę w sztuce życia. Sztuka życia teraz zbliża się do końca. Muszę przyjść i odgrywać rolę oczyszczania nieczystych i nic innego. Ludzie wierzą, że ponieważ Najwyższa Dusza jest Wszechmocnym Autorytetem, to Ona wie, co jest wewnątrz każdego. Uważają, że Ona wie, co się dzieje wewnątrz każdego. Ojciec mówi: Tak nie jest. Kiedy wy stajecie się całkowicie tamopradhan, wtedy jest dokładny czas, abym przyszedł. Wchodzę w zwykłe ciało. Dzieci, przychodzę i wyzwalam was z cierpienia. Poprzez Brahmę jest założenie jednej religii, a zniszczenie niezliczonych religii odbywa się poprzez Śiankara. Po krzykach rozpaczy będą okrzyki zwycięstwa. Będzie duża rozpacz. Ludzie wciąż będą umierać podczas klęsk naturalnych. Naturalne klęski są bardzo pomocne. W przeciwnym razie ludzkie istoty stałyby się bardzo chore i doświadczałyby dużego cierpienia. Ojciec mówi: Aby dzieci nie doświadczały stale cierpienia, nadchodzą klęski naturalne z tak ogromną siłą, że niszczą każdego. Bomby są niczym. Klęski naturalne bardzo pomagają. Wielu ludzi umiera podczas trzęsienia ziemi. Nadejdzie kilka fal wody i oni umrą. Będą ogromne fale oceaniczne. Trzydziestometrowe fale połkną ziemię. Co wydarzy się potem? Będą sceny rozpaczy. Potrzeba bardzo dużo odwagi, aby oglądać takie sceny. Wy także macie czynić wysiłek i stać się bez lęku. Dzieci, wam nie wolno mieć żadnej arogancji. Stańcie się świadome duszy. Ci, którzy są świadomi duszy, są bardzo słodcy. Ojciec mówi: Jestem bezcielesny i unikalny. Przychodzę tutaj, aby służyć każdemu. Tylko popatrzcie, w jaki sposób ludzie Mnie chwalą. Ocean Wiedzy, O Baba! A potem mówią: Przyjdź do nieczystego świata! Wy dajecie Mi bardzo dobre zaproszenie. Nawet nie prosicie Mnie, abym przybył do nieba, aby zobaczyć tamto szczęście. Wołacie: O, Oczyścicielu jesteśmy nieczyści! Przyjdź i uczyń nas czystymi. Popatrzcie, jakie Mi dajecie zaproszenie. Zapraszacie Mnie do całkowicie tamopradhan, nieczystego świata i do nieczystego ciała. Wy, ludzie Bharatu, dajecie Mi bardzo dobre zaproszenie. Takie jest znaczenie sztuki życia. Ten nie wiedział, że to było ostatnie z jego wielu żyć. Dopiero gdy Baba wszedł w niego, zostało mu to powiedziane. Baba wyjaśnił znaczenie wszystkiego. Brahma musiał zostać Jego żoną. Baba Sam mówi: Ten jest Moją żoną. Wchodzę w niego i adoptuję was poprzez niego. Ten jest prawdziwą starszą matką, a ta jest zaadoptowaną matką. Możecie nazywać ich „Matką i Ojcem”. Tylko do Śiw Baby mówicie „Ojciec”. To jest Brahma Baba. Mama jest incognito. Brahma jest matką, ale on ma męskie ciało. On nie jest w stanie opiekować się wami i dlatego została zaadoptowana córka. Jej zostało nadane imię Mateśwari, Saraswati. Ona jest zarządzającą. Zgodnie ze sztuką życia jest tylko jedna Saraswati, ale istnieje wiele imion: Durga, Kali itp. Może być tylko jedna Matka i Ojciec. Wszyscy jesteście dziećmi. Zostało zapamiętane, że Saraswati jest córką Brahmy. Wy jesteście Brahma Kumar i Kumari. Zostało wam nadanych wiele nazw. Ci, z was, którzy rozumieją to wszystko, rozumieją to także w kolejności. W nauce każdy jest w kolejności. Jedna osoba nie może być taka sama jak inna. Zakładane jest królestwo. To jest z góry ustalona sztuka życia. Trzeba ją zrozumieć szczegółowo. Jest dużo punktów. Nawet ci, którzy studiują, aby stać się prawnikami, są w kolejności. Niektórzy prawnicy zarabiają od dwóch do trzech tysięcy, podczas gdy inni noszą podarte ubrania. Tak samo jest tutaj. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że to jest problem międzynarodowy. Teraz każdemu macie mówić, aby był wolny od trosk. Wojna na pewno się odbędzie. Bijecie w bębny, aby powiedzieć, że ponownie jest zakładane nowe, boskie królestwo. Będzie zniszczenie niezliczonej liczby religii. To jest jasne. Wszyscy ci ludzie są stworzeni poprzez Pradżapitę Brahmę. On mówi: To jest moje, poprzez słowa zrodzone stworzenie. Jesteście poprzez słowa zrodzonymi braminami. Tamci bramini rodzą się poprzez występek. Oni są czcicielami, podczas gdy wy teraz stajecie się godni czczenia. Wiecie, że stajecie się bóstwami, które są godne czczenia. Teraz nie macie korony ze światła. Dusze, gdy staniecie się czyste, pozostawicie swoje ciała. Nie może być wam dana korona ze światła, gdy jesteście w obecnym ciele. Ona by wam nie pasowała. Obecnie jesteście jedynie godne chwały. Obecnie żadna dusza nie jest czysta i dlatego u nikogo nie może być światła. Światło istnieje w wieku złotym. To światło nie powinno być nawet pokazywane u tych, którzy mają dwa stopnie mniej. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. Uczyń swój stan tak nie do zachwiania i bez lęku, że będziesz w stanie być świadkiem ostatnich scen zniszczenia. Czyń wysiłek, aby stać się świadomym duszy.

2. Aby wziąć wysoką pozycję w nowym królestwie, zwracaj pełną uwagę na swoją naukę. Zdaj i stań się paciorkiem w różańcu zwycięstwa.

Błogosławieństwo:

Bądź duchowo miłosierny i dawaj dodatkową potęgę słabym, zniechęconym i bezsilnym duszom.

Dzieci, które są duchowo miłosierne, stają się wielkimi dawcami i tworzą nadzieję w tych, którzy są całkowicie beznadziejnymi przypadkami. Czynią słabych potężnymi. Dary są zawsze dawane biednym, którzy nie mają żadnego wsparcia. Stańcie się wielkimi dawcami i duchowo miłosiernymi w stosunku do dusz o jakości poddanych, które są słabe, zniechęcone i bezsilne. Nie bądźcie wielkimi dawcami dla siebie nawzajem. Pomiędzy sobą jesteście współdziałającymi towarzyszami, jesteście braćmi, równymi, którzy czynią wysiłki. Dawajcie więc współdziałanie, nie datki.

Hasło:

Zawsze przebywaj we wzniosłym towarzystwie jednego Ojca, a żaden kolor innego towarzystwa nie będzie mógł na ciebie wpłynąć.


*** OM ŚANTI ***