16.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Bharat, który był taki jak diament, stając się nieczystym, stał się ubogi. Teraz macie ponownie uczynić go czystym jak diament. Macie zasadzić sadzonkę słodkiego drzewa bóstw.

Pytanie:
Jakie jest zadanie Ojca, w którym dzieci muszą stać się Jego pomocnikami?

Odpowiedź:
Zakładanie rządu bóstw na całym świecie, zniszczenie niezliczonej ilości religii i założenie jednej prawdziwej, to są zadania Ojca. Dzieci, macie stać się pomocnikami w tych zadaniach. Macie czynić wysiłek, by otrzymać wysoką pozycję. Nie myślcie, że tak czy inaczej pójdziecie do nieba.

Piosenka:
Ty jesteś Matką i Ty jesteś Ojcem.....

Om śanti.
Ludzie świata śpiewają: „Ty jesteś Matką i Ty jesteś Ojcem”, ale oni nie wiedzą do kogo oni się odnoszą. To jest także coś wspaniałego. Mówią to po prostu, by to powiedzieć. To naprawdę jest w waszych intelektach, kim jest ta Matka i Ojciec. On jest Mieszkańcem najwyższego rejonu. Jest tylko jeden najwyższy rejon. Złoty wiek nie może być zwany najwyższym rejonem. Złoty wiek jest tutaj, a my wszyscy mieszkamy w najwyższym rejonie. Dusze, wiecie, że przybyliście z najwyższego rejonu, lądu nirwany, do tego cielesnego świata. Niebo nie jest ponad. Przybyłyście z najwyższego rejonu. Dzieci, teraz wiecie, że gracie swoje role poprzez ciała. Teraz wiecie, ile razy się urodziłyście i w jaki sposób gracie wasze role. Ten Jeden jest Mieszkańcem dalekiego lądu i przyszedł do tego obcego lądu. Dlaczego jest to zwane obcym lądem? Przybyliście do Bharatu, czyż nie? Jednak przede wszystkim idziecie do nieba założonego przez Ojca, a potem ono staje się piekłem, królestwem Rawana. Jest tak wielka jest ilość różnych religii i rządów. Następnie Ojciec przychodzi i stwarza jedno królestwo. Teraz jest tak wiele rządów. Oni stale mówią, że wszyscy powinni się zjednoczyć i stać się jednym. W jaki sposób oni wszyscy mogą być zjednoczeni i stać się jednym? 5000 lat temu był w Bharacie jeden rząd. To był wszechmocny autorytet świata Lakszmi i Narajana. Nie ma innego autorytetu, który może rządzić światem. Wszystkie religie nie mogą przyjść do jednej religii. W niebie był tylko jeden rząd i dlatego oni mówią, że wszystko powinno stać się jednym. Ojciec mówi: Teraz inspiruję zniszczenie innych rządów i zakładam jeden oryginalny, wieczny rząd bóstw. Wy też mówicie: Zakładamy królestwo jednego rządu bóstw w Bharacie, zgodnie ze wskazówkami Najwyższego Autorytetu Świata, Tego ze wszystkimi potęgami. Nie może być jednego rządu gdzie indziej, oprócz rządu bóstw. 5000 lat temu był w Bharacie jeden rząd bóstw, tzn. był na całym świecie. Teraz Ojciec przyszedł ponownie, by założyć rząd bóstw na całym świecie. My, dzieci, jesteśmy Jego pomocnikami. Ta tajemnica jest wspomniana w Gicie. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry. Ten Jeden Bezcielesny jest zwany Rudrą. Kriszna nie może być tak zwany. Rudra to jest imię Tego Bezcielesnego. Słysząc wiele imion, ludzie myślą, że Rudra to ktoś inny niż Somnath. Zatem teraz musi być założony jeden rząd bóstw. Nie bądź szczęśliwy myśląc, że tak czy inaczej pójdziesz do nieba. Popatrzcie, w jaki sposób ludzie tak bardzo się starają, by zdobyć pozycję w piekle! Najpierw oni otrzymują pozycję, a potem zarabiają dużo pieniędzy. Musi być jeden Bóg dla czcicieli, inaczej oni by błądzili. Tutaj oni nazywają każdego Bogiem. Oni wielu uważają za Jego wcielenie. Ojciec mówi: Ja przychodzę tylko raz. Oni śpiewają: O, Oczyścicielu, przyjdź! Cały świat jest nieczysty i w tym Bharat jest najbardziej nieczysty. Bharat jest bardzo biedny, ale Bharat był taki jak diament. Macie otrzymać królestwo w nowym świecie. Ojciec wyjaśnia, że Kriszna nie może być zwany Bogiem. Tylko Bezcielesny, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, który jest ponad narodzinami i śmiercią, może być zwany Bogiem. Ludzie mówią: On jest Bogiem i ja jestem Bogiem. Przyszliśmy tutaj po prostu by się rozkoszować. Oni są bardzo upojeni. „Gdziekolwiek patrzę, widzę tylko Ciebie. To wszystko jest Twoim cudem! Jestem Tobą, a Ty jesteś mną.” Oni po prostu stale tańczą i mają tysiące naśladowców. Ojciec mówi: Czciciele stale modlą się do Boga. Na ścieżce czczenia, oni czczą Boga z wielkimi uczuciami oddania. Baba mówi: Ja daję im wizje. Jednak oni Mnie nie spotykają. Jestem Stwórcą nieba. To nie jest tak, że ja daję im dziedzictwo nieba. Jest tylko jeden Bóg. Ojciec mówi: Biorąc kolejne wcielenia, każdy teraz stał się słaby. Teraz przychodzę z najwyższego rejonu. Nie wchodzę do nieba, które zakładam. Wielu ludzi mówi, że oni służą altruistycznie ale czy oni chcą tego czy nie, na pewno otrzymują owoc tego co robią. Oni dają dary, więc z całą pewnością otrzymają owoc. Staniecie się bogaci, ponieważ dawaliście dary i wykonywaliście dobroczynność w przeszłości. Teraz czynicie wysiłek. Im większy wysiłek czynicie, tym wyższą pozycję otrzymacie w przyszłości. Teraz nauczyliście się wykonywania dobre czynów dla kolejnych przyszłych żyć. Ludzie robią to dla swojego następnego życia. Oni mówią także, że to jest owoc ich przeszłych czynów. Nie powiedzielibyście tego w złotym i srebrnym wieku. Teraz jest przygotowywany owoc czynów na 21 żyć. Zwrot wysiłku zbieżnego wieku trwa przez 21 pokoleń. Sannjasini nie mogą powiedzieć, że stwarzają taki zwrot dla was, że będziecie szczęśliwi przez 21 żyć. Bóg musi dać dobry, czy zły owoc. Oni więc zrobili jeden błąd, w którym wydłużyli długość cyklu. Wielu mówi, że długość cyklu wynosi 5000 lat. Muzułmanin przyszedł do was i powiedział, że długość cyklu to 5000 lat. On słyszał o rzeczach, o których wy tutaj mówicie. Obrazy są dla wszystkich ale nie każdy by w nie uwierzył. Wiecie, że to jest ofiarny ogień wiedzy Rudry, poprzez który pojawia się ogień zniszczenia. Tutaj jesteście uczeni łatwej radża jogi. Dusza Kriszny jest teraz w jego ostatnim wcieleniu i otrzymuje dziedzictwo od Śiwy (Rudry). On siedzi tutaj. Baba jest oddzielony od tego. Kiedy oni karmią bramińskich kapłanów i przywołują duszę, ta dusza wchodzi w ciało bramina i mówi. Ludzie specjalnie chodzą na pielgrzymki i przywołują dusze. Dusza odeszła tak dawno, więc jak może przyjść? Co się dzieje? Dusza mówi: Jestem bardzo szczęśliwa. Urodziłam się w takim to, a takim domu. Co tam się dzieje? Czy ta dusza opuściła to miejsce i przyszła tutaj? Ojciec wyjaśnia. Ja daję im owoc ich oddania (czczenia) i oni stają się szczęśliwi. To także jest tajemnicą dramatu. Oni mówią, a więc ta rola trwa. Jeżeli ktoś nie mówi, to dlatego, że to nie jest ustalone. Bądźcie w pamiętaniu Ojca i wasze grzechy będą usunięte. Nie ma innej metody. Każdy musi przejść przez stany sato, radżo i tamo. Ojciec mówi: Uczyniłem ciebie panem nowego świata. Ponownie przyszedłem z najwyższego rejonu do tego starego świata i wszedłem w stare ciało. Ten jeden był godny czci. On stał się czcicielem i teraz ponownie staje się godny czci. To samo odnosi się do was. Ja także czynię was takimi samymi. Ten jeden jest najlepszy w czynieniu wysiłków. Dlatego mówicie, „Mataśwari, Pitaśri”. Ojciec także mówi: Czyń wysiłek, by usiąść na tronie. Ta Dżagadamba spełnia pragnienia każdego. Jeżeli jest matka, musi także być ojciec, a także dzieci. Pokazujecie ścieżkę każdemu. Wszystkie wasze pragnienia są spełniane w złotym wieku. Baba mówi: Jeżeli mieszkając w domu, masz pełną jogę, możesz zdobyć pozycję wyższą od tych, którzy mieszkają tutaj. Jest wielu, którzy są w niewoli. Poprzedniej nocy, Baba wyjaśnił Ministrowi Spraw Wewnętrznych, że powinno być znalezione rozwiązanie, żeby słabsi nie byli atakowani. Jednak, oni pomyślą o tym, kiedy usłyszą to od dwóch do czterech razy. Oni to zaakceptują, jeżeli jest to w ich fortunie. Ta wiedza bardzo się wyślizguje. Jeżeli ci z religii Sikhów wiedzieliby o tym, oni zrozumieliby ten zwrot „stworzenie bóstw z ludzkich istot nie zabiera dużo czasu”. Kto to zrobił? Oni śpiewają Jego chwałę: Bezcielesny jest tylko Jeden, ten Jeden, którego imię to Prawda, Nieśmiertelny Wizerunek. Żywioł brahm jest Jego tronem. Oni mówią: Opuść Swój tron i przybądź tutaj! Ojciec siedzi tutaj i wam wyjaśnia. On zna początek, środek i koniec świata. To nie jest tak, że On wie, co jest w sercu każdego. Ludzie pamiętają Boga, by zabrał ich do zbawienia. Baba mówi: Ja zakładam Światowy Wszechmocny Rząd Bóstw. Wszystkie te podziały, które występowały będą usunięte. Musi być zasadzona sadzonka tych, którzy należą do naszej religii bóstw. Drzewo jest bardzo duże. Najsłodsze z nich to bóstwa. Ich sadzonka musi być zasadzona. Ci z innych niezliczonych religii, którzy przychodzą, nie sadzą sadzonek.

Aćća, dzisiaj jest dzień Satguru. Ojciec mówi: Dzieci, przestrzegajcie śrimatu i stawajcie się czyste a Ja zabiorę was z powrotem ze Sobą. Następnie, czy staniecie się aksamitnymi królowymi czy jedwabnymi królowymi, jeżeli chcecie otrzymać dziedzictwo, przestrzegajcie Moich wskazówek. Tylko dzięki pamiętaniu staniecie się czyste z nieczystych. Aćća. Miłość, pamiętanie i pokłony od BapDady oraz słodkiej Mamy dla dawno zagubionych, a teraz odnalezionych dzieci.

Esencja dla dharny:
1. Zwrot wysiłków, które czynicie w zbieżnym wieku ma trwać przez 21 żyć. Utrzymując to w swojej świadomości wykonuj wzniosłe czyny. Stwarzaj swój dochód przez rozdawanie wiedzy.

2. Zasadzana jest sadzonka słodkiego drzewa bóstw. Dlatego stań się bardzo słodki.

Błogosławieństwo:
Służ jako niezależny obserwator, utrzymując w swojej świadomości wyjątkowość i unikalność swoich bramińskich narodzin.

Te bramińskie narodziny są boskimi narodzinami. Zwykłe dusze świętują oddzielnie swoje urodziny, dzień ślubu, dzień przyjaciela, ale twoje urodziny, dzień ślubu, dzień matki, dzień ojca, dzień zaręczyn są takie same, ponieważ wszyscy obiecaliście należeć do jednego Ojca i nikogo innego. Odgrywaj więc swoją rolę w usłudze, utrzymując w świadomości specjalność i wyjątkowość tych narodzin. Bądź towarzyszem innych w usłudze, ale bądź towarzyszem, pozostając jednocześnie niezależnym obserwatorem. Niech nie będzie najmniejszego podporządkowania komukolwiek.

Hasło:
Cesarz wolny od trosk to ten, kto w swoim życiu zachowuje równowagę między pokorą a autorytetem.


Wzniosłe wersety Mateśwari.

Różnica pomiędzy duszami, a Najwyższą Duszą.

Dusze i Najwyższa Dusza były oddzielone przez długi czas i piękne spotkanie odbyło się, gdy dusze odnalazły Satguru w formie ajenta. Gdy wypowiadamy takie słowa, ich dokładnym znaczeniem jest to, że dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy przez długi czas. „Długi czas” oznacza, że dusze zostały oddzielone od Najwyższej Duszy dawno temu. Te słowa dowodzą tego, że dusze i Najwyższa Dusza są oddzielnymi istnieniami. Jest podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma. Ale ponieważ ludzie świata nie rozpoznają Go, rozumieją te słowa, jako oznaczające „Ja dusza jestem Najwyższą Duszą”. Ponieważ dusze są pod wpływem Mai zapomniały swoją oryginalną formę. Gdy wpływ Mai jest usuwany dusze stają się takie jak Najwyższa Dusza. Zatem oni uważają dusze za odrębne w ten sposób. Następnie są także inni ludzie, którzy mówią, że „Ja dusza jestem Bogiem”, ale, ponieważ zapomniały same siebie stały się nieszczęśliwe. Gdy dusza rozpoznaje siebie i staje się czysta, zanurza się w Najwyższej Duszy i staje się jednością. Tak więc oni mówią, że dusza jest odrębna w ten sposób. Ale my wiemy, że każda dusza i Najwyższa Dusza to są dwa odrębne istnienia. Ani dusza nie może stać się Bogiem, ani połączyć się z Najwyższą Duszą. Najwyższa Dusza nie może wejść pod wpływ (przykryta) w jakikolwiek inny sposób.