17.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wy, bramini, stajecie się bóstwami. Czynicie Bharat niebem. Dlatego powinniście mieć upojenie należenia do bramińskiej kasty.

Pytanie:
Jakie są główne znaki prawdziwych braminów?

Odpowiedź:
1) Kotwice prawdziwych braminów są podnoszone z tego starego świata. To jest tak, jak gdyby oni zostawiali za sobą brzeg tego starego świata. 2) Robiąc wszystko własnymi rękami, prawdziwi bramini utrzymują swoje intelekty w pamiętaniu Ojca, tzn. są karma joginami. 3) Bramin tzn. ten, który jest jak kwiat lotosu. 4) Bramin tzn. ten, który stale czyni wysiłek, by pozostawać świadomym duszy. 5) Bramin tzn. ten, który pokonuje wielkiego wroga żądzę.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia duchowym dzieciom. Którym dzieciom? Wam, bramini. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście braminami, którzy staną się bóstwami. Macie także pamiętać różne klany. Tutaj jesteście tylko wy, bramini. Nieograniczony Ojciec uczy was, braminów. Nie uczy was ten Brahma. Uczy was Śiw Baba poprzez Brahmę. Bramini, On uczy tylko was. Żadna osoba nie może stać się bóstwem z siudry bez stania się najpierw braminem. Otrzymujecie swoje dziedzictwo od Śiw Baby. Tamten Śiw Baba jest Ojcem wszystkich. Ten Brahma jest zwany prapradziadkiem. Każdy ma światowego (fizycznego) Ojca. Każdy na ścieżce czczenia pamięta Ojca spoza tego świata. Dzieci, teraz rozumiecie, że ten jest subtelnym ojcem, którego nikt nie zna. Chociaż jest świątynia Brahmy, jest tutaj także świątynia Pradżapity Adi Dewa, którego niektórzy ludzie nazywają Mahawirem lub Dilwalą. W rzeczywistości to Śiw Baba, nie Pradżapita Brahma Adi Dew, jest prawdziwym Dilwalą (Zdobywcą Serc). Tylko jeden Ojciec czyni wszystkie dusze stale szczęśliwymi i daje im radość. Tylko wy to rozumiecie. Ludzie świata niczego nie rozumieją. Oni mają zdegradowane intelekty. My, bramini, otrzymujemy nasze dziedzictwo od Śiw Baby. Nawet wy ciągle o tym zapominacie. Pamiętanie jest bardzo łatwe. Sannjasini używają słowa „joga”. Po prostu pamiętacie Ojca. Słowo „joga” jest zwyczajne. To miejsce nie może być nazwane aśramem jogi, ponieważ to Ojciec i dzieci tutaj siedzą. Obowiązkiem dzieci jest pamiętać swojego nieograniczonego Ojca. Jesteśmy braminami i otrzymujemy dziedzictwo naszego Dziadka poprzez Brahmę. Dlatego Śiw Baba mówi: Tyle, ile tylko to jest możliwe, przebywajcie w pamiętaniu. Możecie mieć nawet ze sobą obrazek, by pomógł wam pamiętać. Jesteśmy braminami i bierzemy od Ojca nasze dziedzictwo. Czy bramini kiedykolwiek zapominają swoją kastę? Kiedy wchodzicie w towarzystwo siudrów, zapominacie, że jesteście braminami. Bramini są nawet wznioślejsi niż bóstwa, ponieważ jesteście pełni wiedzy. Bóg jest zwany Dźanidźananhar. Oni nie rozumieją znaczenia tego. To nie jest tak, że On siada i widzi, co jest w sercu każdego; nie. On posiada wiedzę o początku, środku i końcu świata. On jest Nasionem. On zna początek, środek i koniec drzewa. A więc tak bardzo macie pamiętać takiego Ojca. Dusza tego także pamięta tamtego Ojca. Tamten Ojciec mówi: Nawet ten Brahma pamięta Mnie, bo tylko wtedy on zdobędzie tamtą pozycję. Zdobędziecie pozycję tylko, kiedy Mnie pamiętacie. Najpierw przybyliście tu bezcieleśni i teraz macie ponownie stać się bezcieleśni i powrócić do domu. Wszyscy inni sprawiają wam cierpienie, dlaczego więc mielibyście ich pamiętać? Od kiedy Mnie odnaleźliście i Ja zabieram was do nowego świata. Tam nie ma cierpienia. Tam oni mają boskie związki. Tutaj przede wszystkim jest cierpienie w związku męża i żony, ponieważ oni są występni. Teraz czynię was godnymi tamtego świata, gdzie nie ma nawet wzmianki o występku. Został zapamiętany największy wróg żądza, ponieważ to ona sprawia cierpienie od swego początku, poprzez środek aż do końca. Nie powiedzielibyście o gniewie, że sprawia cierpienie od swego początku, poprzez środek aż do końca; nie. Żądza musi być pokonana. To ona sprawia cierpienie od swojego początku, poprzez środek aż do końca; ona czyni was nieczystymi. Słowo „nieczysty” odnosi się do występku żądzy. Ten wróg ma być pokonany. Wiecie, że stajecie się bóstwami nieba. Nie będziecie w stanie niczego osiągnąć dopóty, dopóki nie będziecie mieli tej wiary. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, macie stać się dokładne w swoich myślach, słowach i czynach. To wymaga wysiłku. Nikt na świecie nie wie, że wy czynicie Bharat niebem. Oni zrozumieją to, kiedy u was nastąpi rozwój. Oni chcą jednego świata, jednego królestwa, jednej religii i jednego języka. Możecie wyjaśniać, że 5000 lat temu był złoty wiek, gdzie było jedno królestwo i jedna religia i że to było zwane niebem. Nikt nie rozumie nic odnośnie królestwa Ramy i królestwa Rawana. Zmieniacie się z posiadających w 100 % zdegradowane intelekty w posiadających czyste intelekty, w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami. Ojciec siada tutaj i uczy was. Po prostu przestrzegajcie wskazówek Ojca. Ojciec mówi: Żyjąc w tym starym świecie, pozostawajcie tak czyści jak kwiat lotosu. Stale Mnie pamiętajcie! Ojciec wyjaśnia duszom. Ja przyszedłem, aby uczyć was poprzez te organy. Dusze, słuchacie poprzez swoje organy zmysłów. Dzieci, macie się stać świadomymi duszy. To jest brudne stare ciało. Wy, bramini, nie jesteście godni czci. Jesteście godni chwały, podczas gdy bóstwa są godne czci. Czynicie świat czystym niebem przestrzegając śrimatu i to dlatego jesteście sławieni. Nie możecie być czczeni. Tylko wy, bramini, nie bóstwa, jesteście sławieni. Ojciec zmienia was z siudrów w braminów. Oni zbudowali świątynie ku czci Dżagadamby i Brahmy, ale oni nie wiedzą, kim oni są. Brahma jest Ojcem Świata. Nie nazwalibyście go bóstwem. Zarówno dusze, jak i ciała bóstw, są czyste. Dusze, teraz stajecie się czyste. Wasze ciała nie są czyste. Teraz czynicie Bharat niebem przestrzegając wskazówek Boga. Stajecie się także godni nieba. Z całą pewnością macie się stać satopradhan. Ojciec uczy tylko was, braminów. Drzewo braminów będzie stale rosło. Ci, którzy stają się pełnymi braminami, staną się następnie bóstwami. To jest nowe drzewo. Tutaj są także sztormy Mai. W złotym wieku nie będzie żadnych sztormów. Tutaj, nawet jeśli chcecie, to Maja nie pozwala wam przebywać w pamiętaniu Baby i stać się satopradhan z tamo. Wszystko zależy od pamiętania. Starożytna joga Bharatu jest dobrze znana. Ludzie z zagranicy także są zainteresowani tym, by ktoś przybył i nauczył ich starożytnej jogi. Są dwa rodzaje jogi. Są hatha jogini i są radża jogini. Jesteście radża joginami. To jest starożytna radża joga Bharatu, której uczy tylko Ojciec. Oni zamiast Mojego, umieścili w Gicie imię Kriszny i to spowodowało tak wielką różnicę! Po narodzinach Śiwy, są potem narodziny nieba, w którym jest królestwo Śri Kriszny. Rozumiecie, że kiedy są narodziny Śiw Baby, są także narodziny Gity. Po tym są także narodziny nieba, w którym wszyscy będziecie czyści. Założenie tego odbywa się tak, jak odbyło się to w poprzednim cyklu. Ojciec mówi: Teraz pamiętajcie tylko Mnie! Kiedy nie pamiętacie Go, Maja sprawia, że wykonujecie taki czy inny grzeszny czyn. Kiedy nie pamiętacie, jesteście policzkowani. Kiedy będziecie przebywać w pamiętaniu, nie będziecie policzkowani. Odbywa się boksowanie. Wiecie, że to nie ludzka istota jest waszym wrogiem. To Rawan jest waszym wrogiem. Ojciec mówi: Ożenić się obecnie oznacza zniszczyć siebie. Tutaj oni stale siebie nawzajem niszczą (czynią siebie nawzajem nieczystymi). Ojciec spoza teraz wydał rozkaz: Dzieci, żądza jest największym wrogiem! Pokonajcie ją i złóżcie obietnicę czystości! Nikt nie powinien być nieczysty. To przez ten występek staliście się nieczyści na życie po życiu. Dlatego mówi się, że żądza jest największym wrogiem. Wszyscy mędrcy i święci mężowie wzywali: O, Oczyścicielu, przyjdź! Nie ma nikogo nieczystego w złotym wieku. Ojciec przychodzi i obdarza wszystkich zbawieniem poprzez wiedzę. Obecnie wszyscy są zdegradowani. Nie ma nikogo innego, kto może dać wiedzę. Tylko Ocean Wiedzy daje wiedzę. Dzięki wiedzy jest dzień. Dzień jest Ramy, a noc jest Rawana. Dzieci, tylko wy dokładne rozumiecie znaczenie tych słów. Jesteście słabi w swoich wysiłkach. Ojciec bardzo dobrze wam wyjaśnia. Wzięłyście pełne 84 życia a teraz macie się stać czyste i powrócić do domu. Powinniście mieć czystą dumę, że przestrzegając wskazówek Ojca, my, dusze, czynimy Bharat niebem, gdzie potem będziemy władać. Czy staniecie się królami, królowymi, czy poddanymi, pozycja, którą weźmiecie, będzie zgodna z wysiłkiem, który czynicie teraz. Możecie zobaczyć, jak są stwarzani królowie i królowe. Mówi się: Naśladuj Ojca! To odnosi się do tego czasu. To nie dotyczy światowego związku. Ojciec nadaje kierunek: Stale pamiętajcie tylko Mnie i wasze grzechy będą zniszczone. Rozumiecie, że teraz przestrzegacie śrimatu. Służycie tak wielu ludziom. Dzieci, kiedy przychodzicie do Ojca, Śiw Baba zabawia was wiedzą. Ten także uczy się. Śiw Baba mówi: Ja przychodzę rano. Aćća, gdy ktoś przychodzi, aby spotkać Babę, czy ten nie może mu wyjaśnić? Czy on powiedziałby: Baba, przyjdź i wyjaśnij, ponieważ ja nie jestem w stanie wyjaśnić? To są bardzo głębokie i incognito kwestie. Wyjaśniam najlepiej ze wszystkich. Dlaczego myślicie, że to tylko Śiw Baba wyjaśnia? Czy ten nie może wyjaśniać? Rozumiecie, że ten musiał wyjaśniać w poprzednim cyklu i dlatego osiągnął tamtą pozycje. Mama także wyjaśniała. Ona także wzięła wysoką pozycję. Mama i Baba są pokazywani w subtelnym rejonie. Dzieci, powinnyście naśladować Ojca. To biedni się oddają; bogaci nie są w stanie tego zrobić. To biedny mówi: Baba, wszystko to należy do Ciebie! Śiw Baba jest Dawcą. On nigdy niczego nie bierze. On mówi do dzieci: Wszystko to jest wasze. Ani tu, ani nigdzie Ja nie buduję pałacu dla Siebie. Ja was czynię panami nieba. Teraz macie napełniać swoje fartuchy klejnotami wiedzy. Ludzie idą do świątyni i mówią: Napełnij mój fartuch! Jednak, jaki fartuch? I napełnij go czym? To Lakszmi napełnia twój fartuch dając ci bogactwo. Oni w ogóle nie chodzą do Śiwy. Oni chodzą do Śankara i to mówią. Oni wierzą, że Śiwa i Śankar są tym samym, ale tak nie jest. Ojciec przychodzi i mówi wam o prawdziwych aspektach. Ojciec jest Tym, który Usuwa Cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Dzieci, macie mieszkać w domu ze swoją rodziną. Macie także dalej pracować (zajmować się swoim biznesem). Każdy z was prosi o radę dla siebie: Baba, ja muszę kłamać odnośnie tego. Ojciec wyczuwa puls każdego i daje radę zgodnie z tym, ponieważ On rozumie. On czuje: Dlaczego mam dawać rady, których dzieci nie mogłyby przestrzegać? On wyczuwa ich puls i daje rady, zgodnie z którymi one mogą postępować. Jeśli powiedziałbym im, by zrobili coś, czego nie mogliby zrobić, oni weszliby do szeregu nieposłusznych dusz. Każda dusza ma własne karmiczne konta. Jest tylko jeden Chirurg i wy macie do niego chodzić. On da wam pełną radę. Wszyscy powinniście pytać się Baby. Baba, jak powinienem współdziałać z innymi w tej sytuacji? Co powinienem teraz zrobić? Ojciec posyła was do nieba. Wiecie, że macie się stać mieszkańcami nieba. Teraz jesteśmy mieszkańcami zbieżnego wieku. Teraz ani nie jesteście w piekle ani w niebie. Kotwice tych, którzy stali się braminami zostały podniesione z tego brudnego świata. Opuściliście brzeg żelaznowiecznego świata. Niektórzy bramini idą szybko naprzód na pielgrzymce pamiętania, podczas gdy inni idą wolno. Niektórzy puszczają rękę Baby, czyli powracają do żelaznego wieku. Wiecie, że teraz Przewoźnik zabiera was do domu. Jest wiele rodzajów pielgrzymek. Wasza pielgrzymka jest tylko jedna. Ta pielgrzymka jest całkowicie unikalna. Kiedy przychodzą sztormy, one przerywają wasze pamiętanie. Uczyńcie tę pielgrzymkę pamiętania bardzo silną! Czyńcie wysiłek! Jesteście karma joginami. Na tyle, na ile tylko to jest możliwe, niech wasze ręce wykonują prace, a wasze serca niech pamiętają. Przez połowę cyklu wy, kochankowie, pamiętaliście Ukochanego i mówiliście: Baba, tutaj jest dużo cierpienia! Uczyń nas teraz panami lądu szczęścia. Kiedy będziecie przebywać na pielgrzymce pamiętania, wasze grzechy skończą się. Wzięliście dziedzictwo nieba, ale następnie je utraciliście. Bharat był niebem; to dlatego oni mówią o starożytnym Bharacie. Oni bardzo szanują Bharat. On jest największym, a także najstarszym lądem. Bharat jest teraz tak biedny i to dlatego wszyscy mu pomagają. Tamci ludzie wierzą, że będą mieli tak dużo zboża i wtedy nie będą musieli go sprowadzać. Jednak rozumiecie, że zniszczenie jest tuż przed wami. Ci, którzy rozumieją to dobrze, będą mieli dużo wewnętrznego szczęścia. Tak wielu przyjdzie na wystawy. Oni mówią: Mówicie prawdę. Jednak, to nie jest obecne w ich intelektach, że oni mają wziąć od Ojca swoje dziedzictwo. Jak tylko oni stąd odchodzą, wszystko się dla nich kończy. Rozumiecie, że Baba posyła was do nieba. Tam nie ma więzienia łona, ani żadnego innego więzienia. Teraz pielgrzymka do więzienia stała się tak łatwa! Potem w złotym wieku nie będziecie musieli widzieć ściany więzienia. Tam nie będzie więzień. Wszystko tutaj jest pokazem Mai. Oni niszczą ważnych ludzi. Dzisiaj oni okazują komuś dużo szacunku, a jutro ten szacunek się kończy. Obecnie wszystko, co się wydarza, jest bardzo szybkie. Śmierć także będzie szybka. W złotym wieku nie ma takich zaburzeń. Tylko popatrzcie, co się wydarzy, kiedy uczynicie dalszy postęp. Sceny będą bardzo przerażające. Dzieci, miałyście takie wizje. Dzieci, dla was najważniejszą jest pielgrzymka pamiętania. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Bądźcie bardzo, bardzo dokładni w swoich myślach, słowach i czynach. Po staniu się braminem, nie wykonuj żadnych czynów siudry.

2. Bądź posłuszny i postępuj zgodnie z radą, którą otrzymujesz od Baby. Wykonuj każdy czyn jako karma jogin. Napełniaj fartuch każdego klejnotami wiedzy.

Błogosławieństwo:
Bądź stale pełen potęgi, rozumiejąc znaczenie amrit weli i dokładnie jej używając.

Żeby uczynić się pełnym potęgi, każdego dnia podczas amrit weli, podróżuj wokoło, nie swoim ciałem, ale swoim umysłem. W amrit weli masz pomoc porannego czasu oraz pomoc intelektu, który jest w stanie satopradhan. Dlatego w czasie, który jest błogosławiony, umysł również musi być w potężnym stanie. Potężny stan oznacza stan nasiona jak stan Ojca. W zwykłym stanie możesz wykonywać czyny, ale dokładnie używaj błogosławionego czasu i wszystkie słabości się skończą.

Hasło:
Uczyń potężnymi, bezsilne dusze, które są pod zewnętrznym wpływem, używając skarbca swoich potęg.