17.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, słowa „kochający i niekochający” należą do ścieżki rodzinnej. Teraz kochacie tylko jednego Ojca. Wy, dzieci, stale pozostajecie w pamiętaniu Ojca.

Pytanie:
Jaka inną nazwę mogłybyście nadać pielgrzymce pamiętania?

Odpowiedź:
Pielgrzymka pamiętania jest pielgrzymką miłości. Ci, którzy mają niekochające intelekty mają złą woń bycia schwytanymi w pułapkę czyjegoś imienia i postaci. Ich intelekty stają się tamopradhan. Ci, którzy kochają tylko jednego Ojca stale będą rozdawać wiedzę. Oninie kochaliby żadnej cielesnej istoty.

Piosenka:
Ten czas przemija.

Om śanti.
Ojciec wyjaśnia dzieciom. Teraz to może być nazwane pielgrzymką pamiętania, a także pielgrzymką miłości. Ludzie udają się na tamte pielgrzymki. Oni idą na pielgrzymkę do stworzenia; istnieją różne rodzaje stworzeń. Nikt nie zna Stwórcy. Teraz znacie Ojca Stwórcę. Nigdy nie wolno wam zatrzymywać się w waszym pamiętaniu Ojca. Znaleźliście pielgrzymkę pamiętania. To może być nazwane pielgrzymką pamiętania lub pielgrzymką miłości. Ci, którzy bardziej kochają, będą bardzo dobrze przebywać na tej pielgrzymce. Im bardziej pozostajesz na pielgrzymce pamiętania z miłością, tym bardziej stajesz się czysty. Bóg Śiwa mówi: Niektórzy w czasie zniszczenia mają niekochające intelekty, a niektórzy kochające. Dzieci wiecie, że teraz to jest czas zniszczenia. Teraz jest odgrywany ten sam epizod Gity. Baba pokazał wam kontrast pomiędzy Gitą śri Kriszny a Gitą Trimurti Śiwy. Teraz, kto jest Bogiem Gity? To są wersety Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy Śiwy. Słowo „Śiwa” nie może być pisane samo, ponieważ wielu nosi imię „Śiwa”. Dlatego też, kiedy piszecie „Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza” On jest postrzegany jako Najwyższy. Nikt inny nie nazwałby siebie Najwyższym Ojcem. Sannjasini mówią o samych sobie „Śiwohum” (Jestem Śiwą). Oni nie są w stanie pamiętać Ojca. Oni nawet nie znają Ojca. Oni w ogóle nie kochają Ojca. Wyrażenie „kochający i niekochający” odnosi się do ścieżki rodzinnej. Intelekty niektórych dzieci kochają Ojca, podczas gdy inni mają niekochające intelekty. Tak jest nawet wśród was. Ci, którzy kochają Ojca pozostają zaangażowani w usłudze. Oni nie kochaliby nikogo poza Ojcem. Oni mówią do Śiw Baby: Baba, jestem Twoim pomocnikiem, jestem tylko Twój. W tym nie ma żadnej kwestii Brahmy. Dusze, które kochają Śiw Babę na pewno stają się Jego pomocnikami. Oni stale służą z Śiw Babą. Gdy oni w ogóle nie kochają, to znaczy, że stają się niekochający. Niekochający intelekt jest prowadzony do zniszczenia. Ci, którzy kochają Ojca na pewno staliby się Jego pomocnikami. Oni będą pomagać w usłudze zgodnie ze stopniem swojej miłości. Ponieważ inni nie mają żadnego pamiętania, nie mają też żadnej miłości. Wtedy kochają cielesne istoty. Ludzie dają innym upominki, aby być przez nich pamiętanym. Oni na pewno są pamiętani. Dzieci, teraz Ojciec daje wam dar niezniszczalnych klejnotów wiedzy, poprzez który osiągacie swoje zwierzchnictwo. Rozdajecie niezniszczalne klejnoty wiedzy, a więc macie kochające intelekty. Wiecie, że Ojciec przybył, aby wnieść korzyść każdemu i że wy także macie stać się Jego pomocnikami. Takie dusze z kochającymi intelektami są zwycięskie. Ci, którzy nie mają żadnego pamiętania nie mają kochających intelektów. Jeżeli kochałbyś Ojca, pamiętałbyś Go, a twoje grzechy byłyby usuwane. Pokazywałbyś także innym ścieżkę, aby skorzystali. Wśród was, bramińskich dzieci, także wszystko zależy od tego, czy jesteście kochający, czy niekochający. Jeżeli pamiętasz Ojca coraz więcej i więcej to znaczy, że Go kochasz. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie stale! Stańcie się Moimi pomocnikami! Stworzenie powinno pamiętać tylko jednego Ojca Stwórcę. Żadne stworzenie nie powinno być pamiętane. Nikt na świecie nie wie, kto jest Stwórcą, ani też oni Go nie pamiętają. Sannjasini pamiętają pierwiastek brahm, ale to także jest stworzenie. Stwórca wszystkiego jest Jeden. Cokolwiek możesz zobaczyć swymi oczami jest częścią stworzenia. To, czego nie możesz zobaczyć to Stwórca, Ojciec. Istnieją wizerunki Brahmy, Wisznu i Śankara, ale oni także są częścią stworzenia. Na szczycie obrazu, który Baba powiedział wam, abyście przygotowali, musicie napisać: Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Trimurti Bóg Śiwa mówi. Pomimo że ktoś może nazywać siebie Bogiem on nie może nazwać siebie Najwyższym Ojcem. Joga waszych intelektów jest połączona z Śiw Babą, a nie z ciałem. Uważaj siebie za bezcielesną duszę i pamiętaj Mnie, Ojca. Usługa, jaką wykonujesz, w całości zależy od tego, czy jesteś kochający, czy nie. Gdy głęboko kochasz, bardzo dobrze wykonujesz usługę Ojca i wtedy będzie powiedziane, że jesteś zwycięski. Gdy nie ma żadnej miłości, nie będziesz służył. Wtedy twoja pozycja także jest zmniejszana. Zmniejszona pozycja to znaczy, że niszczysz swoją wysoką pozycję. W rzeczywistości, wszystko będzie zniszczone, ale to specjalnie odnosi się do bycia kochającym lub niekochającym. Ojciec Stwórca jest tylko jeden. Mówi się do Niego: Pokłony Najwyższej Duszy, Śiwie. Są świętowane narodziny Śiwy (Dżajanti). Nigdy nie słyszelibyście o narodzinach Śankara. Imię Pradżapita Brahma jest bardzo dobrze znane. Narodziny Wisznu nie są świętowane. To narodziny Kriszny są świętowane. Nikt nawet nie wie, jaka jest różnica pomiędzy Wisznu a Kriszną. Ludzkie istoty mają niekochające intelekty w czasie zniszczenia. Tak, więc wśród was także są kochające i niekochające intelekty. Ojciec mówi: To wasze duchowe zajęcie jest bardzo dobre. Zaangażuj się w usłudze dzień i noc. O czasie wieczornym, pomiędzy szóstą a siódmą, mówi się, że jest bardzo dobry. Duchowe zebrania także organizowane są rano i wieczorem. W nocy atmosfera staje się zła. W nocy dusze wchodzą w milczenie. To jest nazywane snem. Potem one budzą się rano. Mówi się: O umyśle, pamiętaj Ramę we wczesnych porannych godzinach. Ojciec wyjaśnił dzieciom: Pamiętajcie Mnie, swojego Ojca! Tylko, gdy Śiw Baba wchodzi w ciało, może powiedzieć: Pamiętaj Mnie, a twoje grzechy będą zniszczone. Dzieci, wiecie jak bardzo pamiętacie Ojca i jak dużo duchowo służycie. Każdemu dawajcie to wprowadzenie: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca, a staniesz się satopradhan z tamopradhan. Domieszka będzie usunięta. Jest także procent w posiadaniu kochającego intelektu. Jeżeli nie kochasz Ojca, to z całą pewnością musisz kochać własne ciało lub ciała swoich przyjaciół, krewnych itp. Jeżeli kochasz Ojca, pozostaniesz zaangażowany w usłudze. Jeżeli nie kochasz Ojca, nie będziesz angażował się w usłudze. Bardzo łatwo jest wyjaśniać komuś znaczenie Alfy i bety. Oni pamiętają Go i mówią „O Boże, o Najwyższa Duszo!”, ale zupełnie Go nie znają. Baba wyjaśnił, że na pewno musicie pisać „Najwyższy Ojciec, Trimurti Bóg Śiwa mówi”, na szczycie u góry każdego obrazu, a wtedy nikt nie będzie w stanie niczego powiedzieć. Dzieci, teraz zasadzacie swoją sadzonkę. Każdemu pokazujcie tę ścieżkę tak, aby oni przyszli i wzięli swoje dziedzictwo od Ojca. Oni nie znają Ojca, a więc nie mają kochających intelektów. Ludzie stali się absolutnie tamopradhan w miarę, jak grzechy powiększały się. Ci, którzy mają bardzo dużo pamiętania, kochają Ojca. Oni są tymi, którzy mają złotowieczne intelekty. Jeżeli twój intelekt wędruje w innych kierunkach, pozostaniesz tamopradhan. Nawet, pomimo że możesz siedzieć przed Babą, jeżeli nie masz pamiętania, nie będziesz nazwany kimś z kochającym intelektem. Znakiem kochającego intelektu jest pamiętanie. Takie dusze będą wpajać sobie tę wiedzę, a także będą mieć miłosierdzie do innych i będą mówić im: Pamiętajcie Ojca i staniecie się czyści. Bardzo łatwo jest wyjaśniać to każdemu. Tylko swoim dzieciom Ojciec daje zwierzchnictwo nieba. Śiw Baba na pewno musiał tutaj przyjść. Dlatego też są świętowane narodziny Śiwy. Kriszna, Rama itp. także wszyscy żyli i odeszli. Dlatego ich narodziny są świętowane. Oni także pamiętają Śiw Babę, ponieważ On przychodzi i daje dzieciom zwierzchnictwo świata. Nikt nowy nie mógłby zrozumieć tych aspektów. W jaki sposób Bóg przychodzi i daje dziedzictwo? Oni mają absolutnie kamienne intelekty. Oni nawet nie mają na tyle inteligencji, aby mieć pamiętanie. Ojciec Sam mówi: Byliście Moimi ukochanymi przez pół cyklu. Teraz przybyłem. Na ścieżce czczenia tak bardzo błądziliście, ale nikt z was nie odnalazł Boga. Dzieci, teraz rozumiecie, że Ojciec przyszedł w Bharacie i pokazał ścieżkę do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Kriszna nie pokazuje tej ścieżki. Ojciec przychodzi i uczy ludzi Bharatu, jak kochać Boga. On przychodzi tylko w Bharacie, gdzie oni świętują narodziny Śiwy. Dzieci, wiecie, że Bóg jest Najwznioślejszy ze Wszystkich. Jego imię to Śiwa. Dlatego piszecie, że narodziny Śiwy są tak cenne jak diament. Wszystkie inne narodziny są bezwartościowe tak jak łuski. Niektórzy ludzie złoszczą się, gdy to piszecie. Dlatego, gdy będziecie pisać na każdym obrazie „Bóg Śiwa mówi” będziecie pozostawać bezpieczni. Niektóre dzieci nie rozumieją dokładnie, a więc popadają w zamieszanie. Zaciemnienie Mai najpierw atakuje intelekt. Ona odsuwa jogę intelektu od Ojca. Poprzez to oni upadają ze szczytu prosto na dół. Joga intelektu zostaje schwytana w cielesne istoty, a to oznacza, że taka dusza przestała kochać Ojca. Macie kochać tego jednego unikalnego, bezcielesnego Ojca. Kochanie cielesnych istot jest powoduje szkodę. Jeżeli joga twojego intelektu przerywa się, upadasz. To jest wiecznie stworzony dramat, ale to nadal ma być wyjaśniane. Gdy czyjś intelekt jest niekochający, to jest tak, jak gdyby była zła woń bycia schwytanym w pułapkę czyjegoś imienia i postaci. W przeciwnym razie ta dusza pozostawałaby zaangażowana w usłudze. Baba wyjaśnił bardzo jasno wczoraj, że główna kwestia to: Kto jest Bogiem Gity? To poprzez to stajecie się zwycięscy. Spytajcie ich: Kto jest Bogiem Gity? Czy jest to Śiwa czy śri Kriszna? Kto daje szczęście? To Śiwa jest Tym, który daje szczęście. Dlatego powinniście głosować na Niego. On jest Tym, który jest chwalony. Teraz dajcie nam wasz głos na to, kto jest Bogiem Gity. Ci, którzy głosują na Śiwę, byliby nazwani tymi z kochającymi intelektami. To są wspaniałe wybory. Wszystkie te triki wejdą do intelektów tych, którzy stale, w ciągu dnia, przeżuwają ocean wiedzy. Niektóre dzieci dąsają się, gdy idą naprzód. W jednej chwili one mają miłość, a w następnej, gdy ich miłość jest przerwana, dąsają się. Przestają mieć pamiętanie, gdy się złoszczą. One nawet nie piszą listów. To oznacza, że nie mają żadnej miłości. Dlatego Baba także nie pisałby do nich listów przez sześć do ośmiu miesięcy. Baba jest także Śmiercią Wszystkich Śmierci. Dharamradż także jest z Nim. Jeżeli nie masz czasu, aby pamiętać Ojca, jaką pozycję osiągniesz? Twoja pozycja będzie zniszczona. Na początku Baba powiedział wam o waszej pozycji z wielkim taktem. Tych dzieci już dłużej tutaj nie ma. Różaniec musiał być stworzony jeszcze raz. Baba wciąż będzie chwalił tych, którzy są usłużni. Ci, którzy mają stać się cesarzami powiedzieliby, że równi im także powinni stać się tacy jak oni, że oni również powinni władać królestwem tak jak my. Król jest znany, jako anndatta (ten, który rozdaje jedzenie) oraz jest matką i ojcem. Matka tutaj jest nazywana Dżagadambą. Otrzymujecie od niej skarby bez granic. Macie wziąć wysoką pozycję poprzez czynienie starań. Dzieci, stopniowo dowiecie się, kim każde się stanie. Gdy służysz, Ojciec będzie cię pamiętał. Dlaczego Ojciec miałby cię pamiętać, jeśli nie służysz? Ojciec pamięta te dzieci, które mają kochające intelekty. Baba wyjaśnił także, że gdy nosisz coś, co dał ci ktoś, z niewątpliwie będziesz pamiętać tę osobę. Gdy otrzymujesz wszystko ze skarbca Baby, będziesz pamiętać tylko Śiw Babę. Baba sam dzieli się swoim doświadczeniem. Z całą pewnością jest to pamiętanie. Dlatego nie wolno ci mieć niczego, co zostało ci dane przez kogoś innego. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1 Prawdziwie kochaj sercem jednego, unikalnego, bezcielesnego Ojca. Zawsze zwracaj uwagę na to, aby żadne zaciemnienie Mai nie zaatakowało twojego intelektu.

2. Nigdy nie dąsaj się na Ojca. Pozostawaj usłużnym i czyń swoją przyszłość wzniosłą. Nie zatrzymuj niczego, co zostało ci dane przez innych.

Błogosławieństwo:
Będąc stale kochającym, stań się wolny od wykonywania ciężkiej pracy, doświadczania trudności i uczyń Maję oraz materię swoimi sługami.

Dzieci, które są stale kochające, są stale chronione od wykonywania ciężkiej pracy i doświadczania trudności, będąc zanurzonymi w miłości. Zarówno Maja jak i materia stają się ich sługami od teraz. To oznacza, że dusze, które są stale kochające stają się panami, a więc materia i Maja nie mają odwagi sprawić by stale kochające dusze używały dla nich swojego czasu lub myśli. Ich każda chwila i myśl są dla pamiętania Ojca oraz dla usługi. Chwałą stanu kochających dusz jest należenie do Jednego Ojca i nikogo innego; Ojciec jest ich światem. One nie mogą być uzależnione od kogokolwiek nawet w swoich myślach.

Hasło:
Stań się pełnym wiedzy, a problemy będą doświadczane jako zabawiające gry.