17.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, szczerze żałujcie za swoje grzechy przebywając w pamiętaniu, a staniecie się zwycięzcami nad grzesznymi czynami i wasze przeszłe konta karmiczne zostaną wyrównane.

Pytanie:
Które dzieci z łatwością potrafią wyrzec się wszystkiego?

Odpowiedź:
Dzieci, które posiadają wewnętrzny brak zainteresowania wobec wszystkiego, z łatwością potrafią wszystkiego się wyrzec. Dzieci, nie powinnyście dłużej mieć pragnień: „Chcę ubrać się w to” lub „Chcę zjeść to” lub „Chcę robić to” itp. Mqacie wyrzec się całego starego świata, a w tym swojego ciała. Ojciec przyszedł, aby dać wam niebo do waszych rąk, dlatego joga waszych intelektów powinna być odsunięta od tego starego świata.

Piosenka:
Matko, o matko, jesteś fortuną świata!

Om śanti.
Dzieci, słyszałyście chwałę swojej matki. Jest dużo dzieci. Jest rozumiane, że skoro istnieje ojciec, z pewnością jest także matka. Matka na pewno jest potrzebna, by nastąpiło stworzenie. W Bharacie śpiewana jest bardzo dobra chwała matki. Odbywa się wielkie spotkanie dla Matki Świata (Dżagadamby). Oni czczą matkę w taki lub inny sposób. Oni muszą również czcić ojca. Ona jest matką świata a on jest Ojcem Świata (Dżagadpitą). Matka świata (Dżagadamba) jest w fizycznej postaci i ojciec świata (Dżagadpita) jest także w fizycznej postaci. Oboje są zwani stwórcami, ale oni są fizyczni. Tylko Jeden bezcielesny jest zwany Bogiem, Ojcem. Jest wam wyjaśniana tajemnica na temat matki i ojca. Jest młodsza matka, a także starsza matka. Jest chwała młodszej matki, pomimo, że jest ona adoptowana. Ta matka także została adoptowana, a więc Brahma Baba jest starszą matką. Jednak cała chwała dotyczy młodszej matki. Dzieci, wiecie, że każdy z nas musi wyrównać swoje karmiczne konta cierpienia za czyny, ponieważ pomimo że byliście pogromcami grzechu, Rawan sprawił potem, że wykonywaliście grzeszne czyny. Jest wiek tych, którzy wykonują grzeszne czyny, jak również wiek tych, którzy pokonali grzeszne czyny. Przez połowę cyklu jest wiek tych co pokonali grzeszne czyny, a potem zaczyna się wiek grzesznych czynów i on trwa przez pół cyklu. Dzieci, odnosicie teraz zwycięstwo nad swoimi grzesznymi czynami i stajecie się zwycięzcami grzesznych czynów. Żałujecie szczerze i potęgą jogi usuwacie swoje grzechy. Tylko dzięki pamiętaniu jest szczera skrucha i wasze grzechy są usuwane. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, przebywajcie w pamiętaniu i wasze grzechy będą usunięte, to znaczy usunięta będzie rdza. Jest ciężar grzechów z wielu żyć na waszych głowach. Zostało wyjaśnione, że numer jeden dobroczynna dusza także staje się numer jeden grzeszną duszą. Ta dusza musi czynić wiele wysiłków. On staje się nauczycielem, aby was uczyć i dlatego z pewnością musi czynić dużo wysiłków. Gdy ktoś zachoruje, mówi się, że to z powodu jego czynów. Wykonywaliście grzeszne czyny przez wiele żyć i dlatego musicie za nie cierpieć. Dlatego, nigdy nie wolno wam się obawiać. Macie ze szczęściem przechodzić przez choroby, ponieważ są to konta karmiczne waszych własnych czynów. Tylko przez pamiętanie jednego Ojca może być szczera skrucha. Dzieci, macie pić nektar wiedzy tak długo jak żyjecie. Przebywajcie w pamiętaniu. Dlatego, że konto grzesznych czynów nadal pozostaje, cierpicie z powodu kaszlu itp. Jest szczęście, że wszystkie wasze karmiczne konta tutaj się kończą. Jeśli pozostaną, nie będziecie mogli zdać z honorem. Jeśli nagrodę otrzymuje się po otrzymaniu kary, oznacza to utratę honoru. Istnieje dużo rodzajów cierpienia. Tutaj nie ma końca wielu rodzajom cierpienia, podczas gdy tam nie ma granic dla szczęścia. Sama nazwa to raj. Chrześcijanie mówią o niebie. Mówią o Niebiańskim Bogu Ojcu. Znacie to wszystko. Sannjasini na ścieżce odosobnienia mówią po prostu, że całe to szczęście jest jak to co upuszcza wrona. Tak jest naprawdę na tym świecie. Bez względu na to ile ktoś ma szczęścia, jest to krótkotrwałe szczęście. Nikt nie ma stałego szczęścia. Zawał serca lub klęski naturalne mogą wydarzyć się w każdej chwili. Dusza zostawia ciało i wchodzi w następne, a stare ciało automatycznie zamienia się w kurz. Ciała zwierząt przydają się na coś, ale ciała ludzkich istot są w ogóle bezużyteczne. Tamopradhan, nieczyste ciało jest bezużyteczne. Jest warte łusek. Ciała bóstw są jak diamenty. Dlatego popatrzcie, ile one są czczone! Dzieci, teraz otrzymałyście to zrozumienie. Ten jest nieograniczonym Ojcem, który jest Najukochańszy. Pamiętaliście Go przez pół cyklu. Tylko ci, którzy stają się braminami, mają prawo do wzięcia dziedzictwa od Ojca. Prawdziwi bramini powinni być bardzo czyści. Ci, którzy studiują prawdziwą Gitę, muszą żyć w czystości. Ludzie, którzy studiują fałszywą Gitę, nie żyją w czystości. W Gicie zostało napisane, że żądza jest największym wrogiem, ale ci, którzy przekazują Gitę, sami nie żyją w czystości. Gita jest klejnotem wszystkich pism, dzięki której, Ojciec zmienił was z łusek w diamenty. Tylko wy to rozumiecie. Ci, którzy studiują Gitę, nie potrafią rozumieć. Oni jedynie uczą się jak papugi. Cała chwała należy do Jednego. Nie ma chwały nikogo innego, nie ma nawet chwały Brahmy, Wisznu ani Śankara. Bez względu na to, ile się przed nimi kłaniacie albo poświęcacie się dla nich, nie otrzymacie dziedzictwa. Ludzie poświęcają siebie w Kaśi. Rząd teraz to zatrzymał, gdyż wielu popełniało samobójstwo w Kaśi w imię poświęcenia. Szli i rzucali się w studnię. Niektórzy poświęcali się bogini, a inni poświęcali się Śiwie. Nie ma korzyści w poświęcaniu się bóstwom. Ludzie poświęcają się bogini Kali. Stworzyli taki brzydki wizerunek Kali! Ci, którzy wcześniej byli złotowieczni, teraz wszyscy stali się żelaznowieczni. Tylko jedna jest zwana Ambą (matką); nie możecie nigdy nazwać Ojca Ambą. Nikt nie wie o tym. Matka świata (Dżagadamba) Saraswati jest córką Brahmy. Brahma z całą pewnością jest Ojcem Ludzi. On nie będzie istnieć w rejonie subtelnym. Oni rozumieją również, że Saraswati jest córką Brahmy. Oni nie pokazują żony Brahmy. Ojciec wyjaśnia: Zaadoptowałem córkę Saraswati poprzez tego Brahmę. Córka także rozumie, że Ojciec ją zaadoptował. Brahma także został adoptowany. Są to bardzo głębokie kwestie, które nie są w intelekcie nikogo innego. Ojciec jest tutaj i przekazuje wam głębokie tajemnice o Samym Sobie, a więc On z pewnością przekaże to wam osobiście. Nie przekaże tego przez inspiracje. Bóg mówi: O, dzieci. Może to powiedzieć tylko wtedy, kiedy wchodzi w fizyczną postać. Bezcielesny Ojciec jest tutaj i uczy nas poprzez tego. Brahma nas nie uczy. Brahma nie może być nazwany Oceanem Wiedzy. Tylko jeden Ojciec może być tak nazwany. Dusza rozumie, że to nie światowy ojciec ją uczy, ale parlokik Ojciec, ten od którego otrzymujemy dziedzictwo, jest tutaj i uczy. Niebo nie jest zwane parlok (światem ponad). Tamten to jest ląd nieśmiertelności, a to jest ląd śmierci, gdzie my dusze zamieszkujemy. Nie jest to parlok (świat ponad). My dusze przychodzimy do tego świata (lok). Świat ponad (parlok) jest światem dusz. Władaliście w tym Bharacie, a nie w świecie ponad (w parloku) Nie powiecie: Król świata ponad (parloku). Mówi się: Niech będzie wygoda w fizycznym świecie i w świecie bezcielesnym. To jest fizyczny świat, a potem świat ponad (parlok) staje się światem wygody. Tamten Bharat był rajem i ponownie taki się stanie. To jest ziemia śmierci. Ludzkie istoty mieszkają w świecie. Mówią, że chcą pójść do nieba. W świątyni Dilwala pokazani są ci, którzy wykonują tapasję, a powyżej (na suficie) pokazane są postacie z nieba. Ludzie myślą, że taka i taka osoba poszła do nieba. Jednak niebo istnieje tutaj, nie w górze. Świat, który dziś jest nieczysty, jutro stanie się czystym światem. Był czysty świat, a teraz stał się przeszłością, odszedł daleko, dlatego ludzie mówią o świecie ponad (Parloku). Bharat był niebem, a teraz jest piekłem, więc niebo odeszło. Zgodnie z planem sztuki życia wchodzicie na ścieżkę grzechu, a więc niebo odchodzi i dlatego mówią o świecie ponad (parloku) Teraz mówicie: Przyjdziemy tutaj do nowego świata i ponownie będziemy władać królestwem, które otrzymaliśmy jako swoją fortunę. Każdy czyni starania dla siebie. Ci, którzy coś robią, otrzymają zwrot za to. Nie każdy będzie to robić. Ci, którzy dobrze się uczą, staną się panami (nawab) raju. Czynicie ten świat złotym światem. Ludzie mówią, że Dwarka, złote miasto, zatonęła w oceanie. Tam jej nie ma i nikt jej ponownie nie wydobędzie. Gdy Bharat był niebem, władały tam bóstwa. Teraz nie ma tam niczego. Potem wszystko ponownie będzie zrobione ze złota. Złote pałace nie wyłonią się tam. Wszystko będzie musiało być ponownie stworzone. Powinniście mieć upojenie, że stajecie się księżniczkami i książętami. To jest uczelnia na stanie się książętami i księżniczkami. Tamte uczelnie to miejsca, gdzie uczą się książęta i księżniczki. Uczycie się, aby wziąć królestwo. Tamci ludzi stali się książętami, ponieważ wykonali dobroczynność i dawali dary w swoim poprzednim życiu i potem rodzili się u króla. Jak dobra jest ta uczelnia! Tam będą tak dobre leżanki. Nawet nauczyciel będzie mieć taką dobrą kanapę. Szkoły książąt i księżniczek w złotym i srebrnym wieku będą tak dobre. Oni będą chodzić do szkoły, ponieważ będą uczyć się języka, czyż nie tak? Popatrzcie na szkoły złotowiecznych książąt i księżniczek i szkoły miedzianych, występnych książąt i księżniczek, i popatrzcie, jak zwykłą jest wasza szkoła, was, którzy stajecie się książętami i księżniczkami. Nie możecie mieć nawet 2 m kw. ziemi. Wiecie jak książęta chodzą tam do szkoły. Tam nie musicie nawet iść pieszo. Będziecie wychodzić z pałacu i wsiadać do samolotu. Szkoły tam będą tak piękne. Będą tak piękne ogrody i pałace itp. Wszystko tam będzie nowe, wzniosłe i numer jeden. Nawet pięć żywiołów będzie satopradhan. Kto będzie wam służyć? Te pięć żywiołów będzie wam dawać najlepsze rzeczy. Gdy ktoś wyhoduje bardzo piękny owoc, daje ten owoc królowi i królowej jako prezent. Tutaj Śiw Baba jest waszym najwyższym Ojcem. Czym byście Go nakarmili? On nie ma pragnień odnośnie czegokolwiek: Powinienem zjeść to, albo założyć to, lub zrobić to. Dlatego wy dzieci także nie powinniście mieć tych pragnień. Jeśli macie to wszystko tutaj, tam otrzymacie mniej. Macie teraz wyrzec się całego świata. Wyrzeknij się wszystkiego, w tym swojego ciała. Gdy nie interesujesz się niczym, automatycznie wyrzekasz się wszystkiego. Baba mówi: Przyszedłem dzieci, aby dać wam niebo na wasze ręce. Wiecie, że On jest waszym Babą i dlatego z pewnością macie Go pamiętać. Na przykład, gdy kumari jest zaręczana lub wychodzi za mąż, nigdy nie powie, że nie może pamiętać swojego pana młodego czy męża, ponieważ ten związek jest formowany na całe życie. Podobnie, jest to związek Ojca i dziecka. Jednak Maja sprawia, że zapominacie. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i pamiętaj swoje dziedzictwo. Wyzwolenie i wyzwolenie w życiu są w tym zawarte. Więc dlaczego to zapominacie? Jest kwestia intelektu. Nie jest to kwestia mówienia czegoś ustami. Macie mieć wiarę. Wiecie, że będziecie żyć w czystości i że weźmiecie dziedzictwo czystego świata. Macie tutaj wszystko zrozumieć, ale nie ma potrzeby, żeby cokolwiek mówić. Teraz należymy do Baby. Śiw Baba oczyszcza nieczystych. Mówi: Stale pamiętaj Mnie. To znaczy: Manmanabhaw! Oni potem napisali, że Bóg Kriszna mówi. Oczyściciel jest tylko Jeden. Dawca Zbawienia dla wszystkich jest jeden. Macie pamiętać tylko Jednego. On mówi: Ponieważ zapominacie Mnie, jednego Ojca, stale pamiętacie tak wielu. Jeśli pamiętasz Mnie, staniesz się królem, który pokonał grzeszne czyny (królem Wikarmadżit). Została pokazana różnica pomiędzy królami, którzy są zwycięzcami nad grzechem, a królami, którzy wykonują grzeszne czyny. Z bycia godnymi czczenia, stajecie się czcicielami. Musicie zejść w dół. Stajecie się częścią dynastii kupców, a potem dynastii siudrów. Stać się częścią dynastii kupców oznacza wejść na ścieżkę grzechu. Macie całą historię i geografię w swoich intelektach. Jest dużo historii na ten temat. Tam nie ma kwestii przywiązania. Dzieci są bardzo szczęśliwe. Automatycznie są bardzo dobrze utrzymywane. Zawsze mają przed sobą pokojówki i sługi. Dlatego popatrzcie na swoją fortunę: siedzicie w szkole, gdzie każdy staje się przyszłym księciem i księżniczką. Znacie różnicę pomiędzy żelaznowiecznymi książętami i księżniczkami, a złotowiecznymi książętami i księżniczkami, pomiędzy cesarzami i cesarzowymi i królami i królowymi? Wielu ludzi ma imiona Lakami, Narajan, Radhe, i Kriszna itp. więc dlaczego czczą tę Radhe, Kriszna Lakami i Narajana? Mają takie same imiona. Tak, oni byli panami nieba. Wiecie, że tej wiedzy nie ma w żadnym z pism. Rozumiecie teraz, że nie ma siły w paleniu ogni ofiarnych, wykonywaniu tapasji i składaniu dotacji. Zgodnie ze sztuką życia świat musi się zestarzeć. Wszystkie ludzkie istoty muszą stać się tamopradhan, tamopradhan: w gniewie i chciwości… we wszystkim. „Dlaczego ta osoba wkracza na naszą ziemię?” Mają taką dużą przemoc i tak bardzo walczą ze sobą. Oni nie wahają się nawet zabijać. Dziecko czeka, aż jego ojciec umrze, by mógł otrzymać dziedzictwo. Taki tamopradhan świat musi być teraz zniszczony. Potem nadejdzie świat satopradhan. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby stać się czystą dobroczynną duszą, czyń wysiłek, by przebywać w pamiętaniu. Macie wyrównać swoje karmiczne konta, zdać z honorem i powrócić do domu z honorem. Dlatego nie obawiajcie się cierpienia za czyny wykonane w przeszłości, ale wyrównujcie swoje konta w szczęściu.

2. Zawsze bądź upojony, że stajesz się przyszłym księciem i księżniczką. To jest szkoła na stanie się książętami i księżniczkami.

Błogosławieństwo:
Bądź dobroczyńcą świata i stań się dawcą jak Ojciec, dzięki swojemu niezachwianemu stanowi.

Ci, którzy mają niezachwiany stan, mają w sobie również dobre życzenia i czyste uczucia. Dlatego każdy z was powinien również stać się nie do zachwiania. Specjalną cnotą tych, którzy mają niezachwiany stan, jest bycie miłosiernym. Oni zawsze mają uczucia bycia dawcami dla każdej duszy. Ich specjalnym tytułem jest dobroczyńca świata. Nigdy nie mają uczuć niechęci, konfliktu, zazdrości czy krytyki wobec żadnej duszy; mają uczucia dobroczynności.

Hasło:
Potęga ciszy jest jedyną metodą na zgaszenie ognia gniewu w innych.