17.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, obecnie esencja całej wiedzy jest w waszych intelektach, dlatego nie potrzebujecie nawet żadnych obrazów. Pamiętajcie Ojca, a także przypominajcie innym o pamiętaniu.

Pytanie:
Dzieci, jaka wiedza pozostanie w waszych intelektach na samym końcu?

Odpowiedź:
W tym czasie, w waszych intelektach będzie tylko wiedza o tym, że wracacie do domu. Potem, stamtąd, zejdziecie na dół, w cykl. Będziecie stopniowo schodzić po schodach, a następnie Ojciec przyjdzie, by wasz stan uczynić wznoszącym się. Teraz wiecie, że najpierw należeliście do dynastii słońca, a później do dynastii księżyca i tak dalej. Nie ma potrzeby na obrazy odnośnie tego.

Om śanti.
Dzieci, czy siedzicie tutaj w świadomości duszy? W swoich intelektach macie wiedzę o cyklu 84 wcieleń, to znaczy, macie wiedzę o różnorodności swoich wcieleń. Jest obraz pokazujący różnorodność form. Dzieci, wiecie również, w jaki sposób przechodzicie przez 84 wcielenia. Najpierw, z bezcielesnego świata wchodzicie do religii bóstw. Macie tę wiedzę w swoich intelektach, a więc nie ma potrzeby na żadne obrazy. Nie musimy pamiętać żadnych obrazów itp. Na końcu będziesz pamiętać tylko to, że jesteś duszą, mieszkańcem bezcielesnego świata i że tutaj grasz swoją rolę. Nie wolno wam o tym zapominać. Te aspekty ludzkiego cyklu świata są bardzo proste. Nie ma żadnej potrzeby na obrazy odnośnie tego, ponieważ wszystkie te obrazy itp. należą do ścieżki czczenia. Na ścieżce wiedzy jest nauka. Na ścieżce wiedzy nie ma potrzeby na obrazy. Tamte obrazy zostały poprawione. Na przykład, oni mówią, że Bogiem Gity jest śri Kriszna, my mówimy, że Śiwa. To trzeba zrozumieć intelektem. Intelekt ma tę wiedzę, że przeszliśmy dookoła cyklu 84 wcieleń. Teraz mamy stać się czyści. Staniemy się czyści, a później znów przejdziemy przez cykl od samego początku. Taką wiedzę, w esencji, macie utrzymywać w swoich intelektach. Tak jak intelekt Ojca ma wiedzę o historii i geografii świata oraz wiedzę, w jaki sposób obraca się cykl 84wcieleń, tak samo wy także macie wiedzę, w jaki sposób weszliście do dynastii słońca, a potem do dynastii księżyca. Nie ma więc potrzeby na żadne obrazy. One zostały stworzone tylko po to, by wyjaśniać innym ludziom. Na ścieżce wiedzy Ojciec po prostu mówi: Manmanabhaw! Jest obraz czteroramiennej postaci i postaci Rawana. One są pokazywane, aby wyjaśniać. Macie dokładną wiedzę w swoich intelektach. Możecie wyjaśniać nawet bez używania obrazów. Wwaszych intelektach jest cykl 84wcieleń. Łatwiej jest wyjaśniać przy użyciu obrazów, w innym przypadku nie byłoby na nie żadnej potrzeby. Wwaszych intelektach jest ta wiedza, że najpierw należycie do dynastii słońca, a potem do dynastii księżyca. Tam jesteście bardzo szczęśliwi i jest to zwane niebem. Wyjaśniacie to, używając obrazów. Nakońcu będziecie mieć tę wiedzę w swoich intelektach: Teraz wracamy do domu, a potem przejdziemyponownie przez cykl. Wyjaśniajcie ludziom, używając obrazu schodów tak, aby łatwiej mogli zrozumieć. Wwaszych intelektach macie także całą wiedzę o tym, w jaki sposób schodzicie po schodach. Później Ojciecprzychodzi ipodźwiga was. Ojciec mówi: Wyjaśniam wamtreść tych obrazów. Jest obraz cyklu. Możecie wyjaśnić, że jest to cykl 5000 lat. Jeżeli trwałoby to setki tysięcy lat, populacja wzrosłaby takbardzo. Chrześcijanie pokazują, że od czasu przybycia Chrystusa minęło 2000 lat. Jest dużo ludzkich istot w tej religii. Jesttak dużo ludzkich istot wciągu 5000 lat. Pokazujecie pełną kalkulację. Wzłotym wieku jest bardzo niewielu ludzi, ponieważ oni są czyści. Obecnie jest tak wielu. Gdyby złoty wiek trwał setki tysięcy lat, liczby ludności nie można byobliczyć. Oni licząc populację pokazują, że populacja chrześcijan jest większa od populacji Hindusów. Wielu Hindusów stało się chrześcijanami. Te dzieci, które są dobre i rozsądne, potrafią wyjaśniać bez obrazów. Pomyślcie tylko o tym, jak dużo obecnie jest ludzkich istot, a jak niewiele będzie ich w nowym świecie: Teraz istnieje stary świat, w którym jest tak dużo ludzi. A w jaki sposób nowy świat jest ustanawiany? Kto ustanawia nowy świat? To wszystko wyjaśnia tylko Ojciec. On jest Oceanem Wiedzy. Dzieci, macie pamiętać w swoich intelektach ten cykl 84 wcieleń. Idziemy teraz z piekła do nieba, a więc powinno być w was to wewnętrzne szczęście, prawda? W złotym wieku nie ma kwestii cierpienia. Tam niczego nie brakuje, dlatego nie ma potrzeby, aby o cokolwiek się tam starać. Tutaj, stale musicie czynić starania: Chcę ten sprzęt, chcę tę rzecz itd. Tam istnieją wszelkie udogodnienia, które dają szczęście, tak samo jak tutaj maharadżowie mają wszystkie takie udogodnienia. Biedni ludzie nie mają wszystkich tych udogodnień dających szczęście. To jest żelazny wiek, dlatego są różnego rodzaju choroby. Czynicie teraz starania, by pójśćdo nowego świata. Niebo i piekło istnieją tutaj. Gry i zabawy w subtelnym rejonie są tylko po to, by spędzać czas. Wszystkie te gry będziecie mieć do czasu osiągnięcia swojego karmatycznego stanu i one skończą się, gdy go osiągniecie. Będziecie pamiętać tylko to, że wy, dusze zakończyłyście 84 wcielenia i teraz wracacie do domu. Potem pójdziecie do satopradhan świata i będziecie grać satopradhan role. Macie tę wiedzę w intelektach, dlatego nie ma potrzeby na żadne obrazy itp. Prawnik bardzo dużo się uczy i gdy staje się prawnikiem, kończy się uczyć tego, co już umie. Potem otrzymuje nagrodę za swoją naukę. Wy również się uczycie, a potem pójdziecie i będziecie władać. Tam nie ma potrzeby na tę wiedzę. Teraz macie w intelektach świadomość tego, co na obrazach jest prawdziwe, a co fałszywe. Ojciec przychodzi i wyjaśnia, kim są Lakszmi i Narajan, a kim jest Wisznu. Ludzie popadają w zamieszanie, widząc obraz Wisznu. Jeśli się kogoś czci, nie rozumiejąc niczego na ten temat, jest to bezsensowne czczenie. Oni niczego nie wiedzą. Tak jak nie wiedzą niczego na temat Wisznu, tak samo nie wiedzą niczego odnośnie Lakszmi i Narajana. Nawet nie znają Brahmy, Wisznu i Śankara. Brahma istnieje tutaj, ale gdy on stanie się czysty, zostawi to ciało i pójdzie tam. Jest brak zainteresowania tym starym światem. Karmiczne niewole tutaj sprawiają ból i cierpienie. Ojciec teraz mówi: Wracajcie do domu! Tam nie ma nazwy ani śladu cierpienia. Przede wszystkim, byliście w swoim domu, a później weszliście do królestwa. Ojciec teraz przyszedł ponownie, by was oczyścić. Jedzenie i picie ludzi jest obecnie bardzo brudne. Popatrzcie tylko, co oni jedzą! Bóstwa nie jedzą takiego brudnego pożywienia. Popatrzcie, jak wygląda ścieżka czczenia. Oni nawet poświęcają ludzi. Ojciec mówi: To jest w dramacie. Stary świat z całą pewnością staje się ponownie nowy. Teraz wiecie, że stajecie się satopradhan. Wasze intelekty to rozumieją, prawda? Nawet byłoby lepiej, gdyby nie było tu żadnych obrazów, bo ludzie nie zadawaliby tylu pytań. Ojciec wam wyjaśnił cykl 84 wcieleń. Stajemy się dynastią słońca, potem dynastią księżyca, a następnie dynastią kupców. Bierzemy tak wiele wcieleń w każdej dynastii. Ma to pozostać w waszych intelektach. Dzieci, rozumiecie tajemnicę subtelnego rejonu. Idziecie do subtelnego rejonu w transie, ale tam nie ma ani wiedzy, ani jogi. Jest to tylko system. Zostało wam wyjaśniane, w jaki sposób dusza jest przywoływana i że gdy przychodzi, płacze żałując, że nie słuchała Ojca, gdy tu żyła. Dzieci, wszystko jest wyjaśniane wam po to, byście zajęły się wysiłkami i nie były niedbałe. Dzieci, powinnyście zawsze zwracać uwagę, by używać swojego czasu wartościowo, nie marnując ani chwili. Maja wtedy nie sprawi, że popełnicie błędy. Ojciec stale przypomina: Dzieci, nie marnujcie swojego czasu! Macie czynić starania, by wielu innym pokazywać tę ścieżkę. Macie się stać wielkimi dawcami. Pamiętajcie Ojca i wasze grzechy zostaną zniszczone. Każdemu, kto przychodzi, wyjaśniajcie to, a także cykl 84 wcieleń. Wiedza o tym, jak powtarza się historia i geografia świata oraz wiedza o cyklu powinna być w esencji w waszych intelektach. Dzieci, powinnyście czuć szczęście, że jesteście wyzwalane z tego brudnego świata. Ludzie uważają, że niebo i piekło istnieją tutaj razem. Ci, którzy mają bardzo dużo bogactwa, wierzą, że są w niebie. Oni doświadczają szczęścia, ponieważ wykonali jakieś dobre czyny. Teraz wykonujecie bardzo dobre czyny i za nie otrzymujecie szczęście przez 21 żyć. Tamci ludzie uważają, że są w niebie tylko przez jedno życie. Ojciec mówi: Jest to przemijające szczęście, podczas gdy wasze szczęście trwa przez 21 wcieleń. Dlatego Ojciec mówi: Stale każdemu pokazujcie ścieżkę. Gdy będziecie pamiętać Ojca, uwolnicie się od wszelkich chorób i staniecie się panami nieba. W niebie istnieje królestwo. To także macie pamiętać. Mieliście królestwo, ale ono teraz nie istnieje. To odnosi się do Bharatu. Cała reszta to sceny uboczne. Na końcu każdy powrócido domu. Potem pójdziemy do nowego świata. Nie ma potrzeby na obrazy, aby to wyjaśniać. Został stworzony obraz świata bezcielesnego i subtelnego rejonu tylko po to, by wyjaśniać ludziom. Zostało wyjaśnione, że ludzie ze ścieżki czczenia stworzyli obrazy, dlatego my musimy je teraz poprawić. W przeciwnym razie powiedzą, że jesteśmy ateistami. Dlatego zrobiliśmy właściwe poprawki. Poprzez Brahmę następuje założenie, a poprzez Śankara zniszczenie. Tak naprawdę, wszystko to jest w dramacie i nikt niczego nie robi. Naukowcy używają swoich intelektów, by wszystko tworzyć. Pomimo apelu, aby przestali tworzyć więcej bomb, oni mówią, że przestaną, gdy ci, którzy mają takie bomby, zatopią je w morzu. Ponieważ oni nadal mają broń i magazynują ją, to inni z całą pewnością będą tworzyć więcej. Dzieci, wiecie, że ten świat teraz z całą pewnością zostanie zniszczony. Na pewno będzie wojna. Nastąpi zniszczenie, a wy weźmiecie swoje królestwo. Ojciec mówi: Dzieci, teraz bądźcie dla każdego dobroczyńcami. Dzieci, Ojciec daje wam śrimat, byście mogłytworzyć swoją wzniosłą fortunę. On mówi: Słodkie dzieci, używajcie wszystkiego w wartościowy sposób, w imię Pana. Bogactwo niektórych ludzi zapadnie się pod ziemię, a bogactwo innych zostanie skonfiskowane przez rząd itd. Pan Sam mówi: Dzieci, używajcie swoich pieniędzy tutaj, otwierając uniwersytet razem ze szpitalem i będzie w tym korzyść dla wielu. Używajcie tego w imię Pana, a otrzymacie zwrot przez 21 żyć. Ten świat ma być zniszczony. Dlatego, ile tylko jest to możliwe, używaj wszystkiego, co posiadasz w wartościowy sposób w imię Pana. Śiw Baba jest Panem. Na ścieżce czczenia także ludzie dają dary w imię Pana. Obecnie wy dajecie bezpośrednio. Stale otwierajcie duże uniwersytety w imię Boga i wielu skorzysta. Weźmiecie fortunę królestwa na 21 żyć.W przeciwnym razie, całe to bogactwo i posiadłość będzie zniszczone. One nigdy nie są niszczone na ścieżce czczenia. Teraz wszystko ma być zniszczone. Używajcie tego teraz i otrzymacie za to zwrot. Wnoście korzyść każdemu w imię Pana i otrzymacie dziedzictwo na 21 żyć. Zostało to wam wyjaśnione tak wyraźnie! Jednak ci, którzy mają to w swojej fortunie, stale używają bogactwa w ten sposób. Macie się także opiekować swoim domem i dziećmi. Rola Brahmy Baby była taka. On był bardzo mocno upojony: Baba daje mi zwierzchnictwo. A więc, co mam zrobić z tym oślim interesem? Wszyscy siedzicie tu, by wziąć zwierzchnictwo. Dlatego, naśladujcie go. Wiecie, w jaki sposób on wyrzekł się wszystkiego. Miał tak duże upojenie z otrzymywania zwierzchnictwa. Gdy z dwóch partnerów w interesie jeden znalazł Allacha, oddał królestwo (jubilerski interes) drugiemu partnerowi. On miał królestwo; to nie było coś małego. Jego interes był bardzo dobrze prosperującym interesem. Obecnie otrzymujecie swoje zwierzchnictwo. Dlatego wnoście korzyść wielu. Najpierw zostało stworzone bhatti. Niektórzy zostali w pełni przygotowani, podczas gdy inni pozostali słabi. Gdy rząd drukuje banknoty, to te, które są niedokładnie wykonane, muszą być spalone. Wcześniej oni mieli srebrne monety. Byłobardzo dużo złota i srebra. Popatrzcie, co dzieje się teraz. Bogactwo niektórych ludzi zabierają władcy, a innych złodzieje. Popatrzcie tylko, ile jest kradzieży i rozboju. Będzie także głód. To jest królestwo Rawana. Złoty wiek jest zwany królestwem Ramy. Ojciec mówi: Byliście tak wzniośli! A więc, w jaki sposób staliście się tak bardzo zubożali? Dzieci, teraz otrzymałyście tak dużo wiedzy. Dlatego powinnyście być bardzo szczęśliwe. Dzień pod dniu wasze szczęście będzie wzrastać. Im dalej zajdziesz podczas swojej pielgrzymki, tym większe będzie twoje szczęście. Wiecie, że tuż przed wami jest rejon spokoju i ziemia szczęścia. Możecie zobaczyć już drzewa raju. To wszystko! Niemalże tam jesteście. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zwracaj uwagę, by używać swojego czasu w wartościowy sposób. Aby Maja nie zmuszała cię do popełniania błędów, stań się wielkim dawcą, zajmuj się pokazywaniem ścieżki wielu innym.

2. By stworzyć swoją wzniosłą fortunę, używaj wszystkiego, co masz wartościowy sposób w imię Pana. Otwórz duchowy uniwersytet.

Błogosławieństwo:
Stań się niestrudzonym, takim jak Ojciec Brahma i skończ z niedbałością, dzięki ścisłej dyscyplinie i zdecydowaniu.

Aby stać się niestrudzonym, takim jak Ojciec Brahma skończ z niedbałością. W tym celu zaadoptuj sobie ścisłą dyscyplinę. Miej zdecydowanie i utrzymuj swoich strażników uwagi stale uważnymi, a niedbałość się skończy. Najpierw pracuj nad sobą samym, a następnie służ, wtedy grunt zostanie przekształcony. Teraz pozostaw wygodną poduszkę Dunlop (dmuchaną poduszkę wygody), myśli wygody takich jak „zrobię to” „to się wydarzy”, utrzymuj hasło „mam to zrobić” w głowie, a wtedy przekształcenie się odbędzie.

Hasło:
Potężnymi słowami są słowa, które zawierają świadome duszy uczucia i dobre życzenia.