17.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, w tym wzniosłym, zbieżnym wieku macie się stać najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Najwznioślejszymi ludzkimi istotami są Lakszmi i Narajan.

Pytanie:
Jakie incognito zadanie wy, dzieci, przeprowadzacie razem z Ojcem?

Odpowiedź:
Założenie oryginalnej, wiecznej, religii bóstw i boskiego królestwa. Przeprowadzacie to zadanie razem z Ojcem w sposób incognito. Ojciec jest Panem Ogrodu i to On zmienia las kolców w ogród kwiatów. W tym ogrodzie nie ma niczego strasznego (przerażającego), co mogłoby sprawiać cierpienie.

Piosenka:
Nareszcie nadszedł dzień, na który czekaliśmy...

Om śanti.
Duchowy Ojciec jest tutaj i wyjaśnia duchowym dzieciom. On z całą pewnością musi wyjaśniać poprzez ciało. Dusza bez ciała nie może wykonać żadnego zadania. Tylko raz, w tym wzniosłym zbieżnym wieku duchowy Ojciec bierze ciało. Ten zbieżny wiek jest także zwany najwznioślejszym wiekiem, ponieważ po tym zbieżnym wieku przychodzi złoty wiek. Złoty wiek jest również nazwany najwznioślejszym wiekiem. Ojciec przychodzi i zakłada ten najwznioślejszy wiek. On przychodzi w zbieżnym wieku, dlatego ten wiek jest nazwany najwznioślejszym. Dzieci, tutaj On czyni was najwznioślejszymi, a następnie idziecie i pozostajecie w najwznioślejszym nowym świecie. Najwznioślejsi, to znaczy najwyżsi ze wszystkich ludzkich istot, którymi są Radhe i Kriszna, Lakszmi i Narajan. Tylko wy posiadacie tę wiedzę. Ludzie z innych religii także zgodzą się z tym, że oni na pewno są panami nieba. Bharat jest tak bardzo chwalony. Jednak ludzie sami o tym nie wiedzą. Mówi się, że taka i taka osoba stała się mieszkańcem nieba, ale oni nie rozumieją, co to jest niebo. Mówią, że taka i taka osoba odeszła do nieba, co oznacza, że musiała być wcześniej w piekle. Niebo nadejdzie, gdy Ojciec je założy. Tylko ono jest zwane nowym światem. Są dwie rzeczy: niebo i piekło. Ludzie mówią, że niebo trwa przez setki tysięcy lat. Dzieci, rozumiecie, że wczoraj istniało niebo, to było ich królestwo (Lakszmi i Narajana) i rozumiecie, że raz jeszcze bierzecie od Ojca prawo do swojego dziedzictwa. Ojciec mówi: Słodkie, kochane dzieci, ponieważ wy, dusze jesteście nieczyste, dlatego jesteście w piekle. Oni również mówią, że wiek żelazny będzie jeszcze trwał przez 40 tysięcy lat. Dlatego oni z całą pewnością powiedzieliby, że oni są mieszkańcami żelaznego wieku. Ten świat jest stary. Ludzkie istoty są w głębiach ciemności. Na końcu, gdy zapali się ogień, to wszystko się skończy. Macie kochające intelekty w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. W jakim stopniu twój intelekt jest kochający, w takim stopniu zasłużysz na wysoką pozycję. Budź się wcześnie rano i z wielką miłością pamiętaj Ojca. Być może nawet będziesz mieć łzy miłości. Tak jest dlatego, że upłynęło bardzo dużo czasu od momentu, gdy Ojciec przyszedł i z wami się spotkał. Baba, Ty przychodzisz i wyzwalasz nas z cierpienia. Grzęźliśmy w oceanie trucizny i wciąż stawaliśmy się tak nieszczęśliwi! To są teraz głębie piekła. Baba teraz powiedział wam o tajemnicach całego cyklu. On także powiedział wam, czym jest świat duchowy. Wcześniej nie wiedzieliście o tym. Ten świat jest zwany lasem kolców. Niebo jest zwane ogrodem Allaha, ogrodem kwiatów. Ojciec jest także zwany Panem Ogrodu. Kto czyni was, kwiaty ponownie kolcami? Rawan. Dzieci, rozumiecie, że Bharat był ogrodem kwiatów. On teraz jest lasem. W lesie mieszkają zwierzęta, skorpiony itd. W złotym wieku nie ma żadnych strasznych zwierząt. Oni zapisali tak dużo rzeczy w pismach: że Kriszna był ukąszony przez węża, że wydarzyło się to i tamto. Oni pokazali Krisznę w wieku miedzianym. Ojciec wyjaśnił, że czczenia całkowicie różni się od wiedzy. Tylko Jeden Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Brahma, Wisznu i Śankar nie są oceanami wiedzy. Nie. Tylko jeden Ocean Wiedzy jest zwany Oczyścicielem. Tylko dzięki wiedzy ludzkie istoty otrzymują zbawienie. Istnieją dwa miejsca zbawienia: ląd wyzwolenia i ląd wyzwolenia w życiu.Dzieci, wiecie, że teraz zakładane jest królestwo. Jednak to jest incognito. Ojciec Sam przychodzi i zakłada oryginalną, wieczną religię bóstw. Wszyscy inni przychodzą w swoich ludzkich kostiumach. Ojciec nie posiada Swojego kostiumu. To dlatego On nazywany jest Bogiem, Ojcem. Każdy inny jest fizyczny. On jest nazywany bezcielesnym Bogiem, Ojcem bezcielesnych dusz. Dusze, mieszkacie tam i Ojciec także tam mieszka. Jednak, On jest incognito. Ojciec Sam przychodzi i zakłada oryginalną, wieczną religię bóstw. W świecie dusz nie ma żadnego cierpienia. Ojciec mówi: Korzyść dla ciebie jest tylko w tej jednej rzeczy: Pamiętanie Ojca! Manmamabhaw! To wszystko! Jest zrozumiałe, że dzięki staniu się dzieckiem Ojca, dziecko otrzyma dziedzictwo. Pamiętać Alfę oznacza otrzymać dziedzictwo złotowiecznego, nowego świata. Ten nieczysty świat z pewnością ma być zniszczony. My z pewnością mamy pójść do lądu nieśmiertelności. Pan Nieśmiertelności opowiada wam, Parwati historię nieśmiertelności. Tak dużo ludzi chodzi na pielgrzymki! Tak wielu idzie do Amarnath! Tam nie ma niczego. Wszystko jest oszustwem, tam nie ma nawet ziarna prawdy. Oni śpiewają, że ciało jest fałszywe, Maja jest fałszywa i cały świat jest fałszywy. Musi być jakieś znaczenie tego. Tutaj jest tylko fałsz. To także jest aspekt wiedzy. To nie jest kłamstwo, gdy nazwie się szklankę szklanką. Na ścieżce czczenia oni mówią kłamstwa o Ojcu. Tylko Jeden Ojciec mówi prawdę. Wiecie, że Baba teraz przyszedł i przekazuje wam historię o stawaniu się prawdziwym Narajanem. Istnieją także sztuczne diamenty i perły. W obecnym czasie jest bardzo dużo pokazu sztucznych rzeczy. Te sztuczne rzeczy tak świecą, że one wyglądają nawet lepiej od prawdziwych! Wcześniej te sztuczne kamienie nie istniały tutaj. One pojawiły się niedawno, zostały przywiezione z zagranicy. Gdy pomieszane są sztuczne i prawdziwe nie możecie ich rozróżnić. Zostały wynalezione instrumenty, za pomocą których możecie je rozpoznać. Zostały wynalezione takie sztuczne perły, że nie możecie ich rozróżnić. Dzieci, wy nie macie dłużej żadnych wątpliwości. Ci, którzy mają wątpliwości, nie powracają tutaj. Tak wielu przychodzi na wystawy. Ojciec mówi: Otwierajcie teraz duże sklepy. Wasz sklep jest jedynym prawdziwym sklepem. Wy otwieracie prawdziwy sklep. Wielcy sannjasini mają wielkie sklepy, do których udają się ważni ludzie. Wy także możecie otworzyć duże ośrodki. Ekspansja czczenia jest całkowicie odrębna od wiedzy. Nie mówi się, że czczenie trwa od początku czasu, nie. Dzięki wiedzy jest wyzwolenie lub dzień. Tam byliście całkowicie wolnymi od występków panami świata. Ludzkie istoty nawet nie wiedzą, że Lakszmi i Narajan byli panami świata. Istniała tylko dynastia słońca i dynastia księżyca. Nie było żadnych innych religii. Dzieci, słyszałyście piosenkę. Czy rozumiecie, że nareszcie nadszedł zbieżny wiek, w którym my przychodzimy, by spotkać się z naszym Nieograniczonym Ojcem? Czynimy starania, by wziąć prawo do naszego nieograniczonego dziedzictwa. W złotym wieku nie powiecie, że nareszcie nadszedł dzień. Ludzie tutaj tworzą plany, aby było bardzo dużo zboża i innych rzeczy. Oni wierzą, że to oni zakładają niebo. Wierzą w to, że studenci sąnową krwią i bardzo dużo pomogą. Dlatego rząd mocno pracuje nad młodymi. Jednak, to studenci później rzucają kamieniami itd. To studenci są liderami w tworzeniu chaosu. Oni są bardzo sprytni. Oni są zwani tymi, którzy posiadają nową krew. Nie ma żadnej kwestii nowej krwi. Oni mają więzy krwi, a wy teraz macie duchowe więzy. Wy mówicie: Baba, jestem Twoim dwumiesięcznym dzieckiem. Niektóre dzieci świętują swoje duchowe narodziny. To boże narodziny powinny być świętowane. Twoje fizyczne narodziny powinny być odwołane. Będziemy karmić tylko braminów. To powinno być świętowane. Tamto poprzednie życie jest nieczyste, podczas gdy to jest twoim bożym życiem. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Jednak to się wydarzy, gdy będzie wiara. Nie powinno być tak, że świętujesz swoje boże urodziny, a potem wracasz do swojego nieczystego życia. To także się wydarza. Po świętowaniu swoich bożych urodzin, potem oni znikają. Obecnie oni świętują rocznicę swojego ślubu. Oni uważają śluby za pomyślne okazje. Oni nawet świętują dzień wejścia w degradację. Jest to cudowne, czyż nie tak? Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wszystkie te aspekty. Macie świętować tylko swoje boże urodziny razem z Braminami. Jesteśmy dziećmi Śiw Baby. Gdy obchodzimy urodziny, będziemy pamiętać tylko Śiw Babę. Dzieci, które mają wiarę w intelektach powinny świętować swoje urodziny tak, że zapominają o swoich nieczystych urodzinach. Baba także w ten sposób wam radzi. To zachodzi tylko wtedy, gdy macie silną wiarę w intelektach. Należymy do Baby, nikogo więcej, to wszystko! A potem na końcu dotrzemy do swojego celu. Jeżeli umrzesz w pamiętaniu Ojca, to potem następne życie, które otrzymasz będzie zgodne z tym. Bo inaczej ci, którzy na samym końcu pamiętają swoją żonę... To także jest wspomniane w piśmie Grant. Mówi się: Na samym końcu niech będzie woda Gangesu w twoich ustach. Wszystkie te rzeczy należą do ścieżki czczenia. Ojciec mówi do was: Nawet w czasie opuszczania swojego ciała obracaj dyskiem samorealizacji. Utrzymuj w intelekcie Ojca i cykl. Na pewno, gdy będziesz teraz stale czynić wysiłek, na końcu będziesz mieć takie pamiętanie. Dzieci, uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Ojca, ponieważ teraz macie powrócić bezcieleśni do domu. Gdy graliście swoje role tutaj, staliście się tamopradan z satopradan. Teraz ponownie macie stać się satopradan. Obecnie wy dusze jesteście nieczyste, a więc jak możecie otrzymać czyste ciała? Baba dał wam wiele przykładów. W końcu on jest jubilerem. Nieczystość nie jest dodawana do biżuterii. Ona jest dodawana do złota. Jeżeli chcesz 24 karatowe złoto zmienić w złoto 22 karatowe, dodajesz do niego srebro. Teraz nie ma żadnego złota! Oni stale biorą złoto od każdego. Popatrzcie, jakiego rodzaju banknoty oni tworzą obecnie. Nawet nie ma dość papieru. Dzieci rozumiecie, że to wydarza się cykl po cyklu. Każdy teraz jest całkowicie sprawdzany. Ludziom każe się otwierać ich schowki itd. Przeprowadza się pełne sprawdzanie. Mówi się, że bogactwo niektórych zostanie pogrzebane, bogactwo innych zagarnie rząd. Wybuchnie również taki gwałtowny ogień. Dzieci wiecie, że wszystko to się wydarzy. Dlatego wy na przyszłość przygotowujecie swoje torby i walizki. Inni ludzie o tym nie wiedzą. Tylko wy otrzymujecie dziedzictwo na 21 żyć. To dzięki waszym pieniądzom Bharat jest zmieniany w niebo. Wy sami potem będziecie tam mieszkać. Dzieci bierzecie prawo do swojego tilaka zwierzchnictwa dzięki własnym wysiłkom. Baba, Pan Biednych przyszedł, aby uczynić was panami nieba. Jednak stajecie się nimi dzięki własnej nauce. To nie wydarza się poprzez miłosierdzie lub błogosławieństwa. Obowiązkiem nauczyciela jest uczyć. To nie jest kwestia miłosierdzia. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie od rządu. Dlatego oni z całą pewnością będą uczyć. Otrzymujesz taką dużą nagrodę. Wy stajecie się multimilion razy fortunni. Oni pokazują symbol lotosu u stóp Kriszny. Przyszliście tutaj, aby stać się przyszłymi milionerami. Stajecie się bardzo szczęśliwi, bogaci i nieśmiertelni. Zwyciężacie nad śmiercią. Ludzkie istoty nie mogą zrozumieć tych rzeczy. Gdy czas twojego życia się kończy, stajesz się nieśmiertelny. Oni stworzyli wizerunki Pandawów, pokazując ich jako wielkich i wysokich. Uważają, że Pandawowie byli bardzo wysocy. Wy jesteście tymi Pandawami. To jest taka różnica jak pomiędzy dniem a nocą! Ludzie nie są tacy wysocy. Oni mają najwyżej 2 metry wzrostu. Na ścieżce czczenia jest najpierw czczenie Śiw Baby. Oni nie mogą zbudować Jego dużego wizerunku, prawda? Najpierw jest niesfałszowane czczenie Śiw Baby. Potem oni rzeźbią posągi bóstw i tworzą bardzo duże ich wizerunki. Oni tworzą ogromne postacie Pandawów. Tworzą te wizerunki w celu czczenia. Czczenie Lakszmi odbywa się tylko raz, co 12 miesięcy. Czczenie Dziagadamby (Matki Świata) odbywa się codziennie. Baba także wyjaśnił: Jesteście podwójnie czczeni. Ja jestem czczony tylko jako dusza albo lingam (owalny wizerunek). Wy jesteście czczeni w postaci saligramów, a także w postaci bóstw. Gdy palą ofiarny ogień Rudry, wtedy tworzą tak dużo saligramów. A więc kto jest większy? Dlatego Baba mówi do was dzieci: Namaste. On umożliwia wam osiągnięcie takiej wzniosłej pozycji! Baba przekazuje wam takie głębokie rzeczy. Dlatego więc dzieci powinnyście być tak bardzo szczęśliwe! Bóg uczy nas, aby uczynić nas bogami i boginiami. Powinniśmy dziękować Mu tak bardzo! Gdy pozostajecie w pamiętaniu Ojca, będziecie mieć dobre sny, a także będziecie mieć wizje. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Świętuj swoje boże, duchowe urodziny i utrzymuj swoje duchowe więzy, a nie więzy krwi. Odwołaj swoje nieczyste, fizyczne urodziny. One nawet nie powinny być pamiętane.

2. Przygotuj na przyszłość swoje torby i walizki. Używaj swojego bogactwa w sposób wartościowy, aby służyć Bharatowi i czynić go niebem. Nałóż sobie tilak zwierzchnictwa poprzez własny wysiłek.

Błogosławieństwo:
Włącz włącznik świadomości i w sekundę swoim kochającym intelektem doświadczaj bezcielesnego stanu.

Tam, gdzie jest miłość dla Boga, stawanie się bezcielesnym jest jak sekundowa zabawa. Ciemność znika, gdy tylko zapalisz światło. W ten sam sposób, gdy masz kochający intelekt i gdy zapalasz włącznik świadomości, włącznik świadomości ciała i fizycznego świata zostaje wyłączony. To jest gra sekundy. Potrzeba czasu, żeby ustami powiedzieć „Baba, Baba”, ale nie potrzeba żadnego czasu, żeby wprowadzić Babę do swojej świadomości. Słowo „Baba” jest bombą świadomości duszy, poprzez którą zapominasz stary świat.

Hasło:
Pozostawaj ponad błotem świadomości ciała, a staniesz się świetlanym i lekkim (double-light) aniołem.