17.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie czynić każdego mieszkańcem lądu aniołów. Wnosicie korzyść każdemu. Waszym obowiązkiem jest uczynić biednych bogatymi.

Pytanie:
Jakie imiona Ojca są zwyczajne pomimo, że zadania jakie przeprowadza pod tymi imionami są bardzo wielkie?

Odpowiedź:
Baba jest Panem Ogrodu i Przewoźnikiem. Te imiona są bardzo zwyczajne, ale zabieranie kogoś na drugi brzeg jest tak wielkim zadaniem. Tak jak pływak trzyma kogoś za rękę, aby zabrać go na brzeg, biorąc za rękę Ojca stajecie się mieszkańcami nieba. Wy także jesteście tak jak Ojciec przewoźnikami; pokazujecie każdemu sposób, by mogli zabrać swoją łódź na drugi brzeg.

Om śanti.
Dzieci, powinnyście siedzieć w pamiętaniu. Nawet pomimo, że macie ciała, to macie uważać siebie za dusze. Nie siedzicie tutaj bez ciał. Ojciec mówi: Pozostawcie świadomość ciała i zasiadajcie tutaj w świadomości duszy. Świadomość duszy jest czysta, a świadomość ciała jest nieczysta. Wiecie, że stajemy się czyści fizycznie i duchowo kiedy stajemy się świadomi duszy. Stając się świadomymi ciała stajemy się nieczyści. Ludzie wołają: O Oczyścicielu, przybądź. Świat był czysty, ale teraz jest nieczysty. Z pewnością jeszcze raz świat będzie czysty. Cykl świata stale się obraca. Ci, którzy znają ten cykl świata są zwani tymi, który obracają dyskiem samorealizacji. Każdy z was obraca dyskiem samorealizacji. Jaźń, dusza, otrzymała wiedzę o cyklu świata. Kto dał wiedzę? On także z pewnością musiał obracać dyskiem samorealizacji. Tylko Ojciec może tego was uczyć. Żadna ludzka istota nie może was tego uczyć. Dzieci, uczy was Ojciec, Najwyższy Duch. On mówi: Dzieci, stańcie się świadome duszy. Nie ma żadnej potrzeby, aby ta wiedza czy te nauki były dawane w złotym wieku, tam nie ma także żadnego czczenia. Otrzymujecie swoje dziedzictwo poprzez tę wiedzę. Ojciec daje wam śrimat. To jest sposób byście stali się wzniośli. Wiecie, że byliście na cmentarzu i że Ojciec teraz czyni was wzniosłymi mieszkańcami lądu aniołów. Ten stary świat ma być obrócony w cmentarz. Ląd śmierci zwany jest cmentarzem (kabristanem). Nowy świat jest zwany lądem aniołów (paristanem). Ojciec wyjaśnia sekrety sztuki życia. Ten cały świat zwany jest stogiem siana. Baba wyjaśnił, że królestwo Rawana teraz rozciąga się na cały świat. Ludzie świętują Daszerę (palenie postaci Rawana) i są bardzo szczęśliwi. Ojciec mówi: Dzieci, by uwolnić was wszystkie od cierpienia, Ja także muszę przyjść do starego świata Rawana. O tym opowiada się historię. Ktoś został zapytany, czego chce jako pierwsze: szczęścia czy cierpienia. Osoba odpowiedziała, że chce najpierw szczęścia, ponieważ kiedy będzie w szczęściu, nie będzie tam mógł przyjść żaden z demonów śmierci. Tamto to jest tylko opowieść. Ojciec także mówi, że śmierć nigdy nie przychodzi do ziemi szczęścia. To jest ląd nieśmiertelności. Wy zwyciężacie śmierć. Stajecie się wszechmocnymi autorytetami. Tam nigdy nie powiecie, że ktoś umarł. Tam nawet nie wspomina się śmierci. Oni tylko zmieniają swoje kostiumy i zakładają inne. Tak jak wąż zrzuca swoją skórę, wy także zostawiacie swoją skórę, to znaczy wchodzicie w nowe ciało. Tam nawet pięć pierwiastków jest satopradhan. Wszystko staje się satopradhan. Wszystko, także owoce itp. są satopradhan. Złoty wiek jest zwany niebem. Tam oni są bardzo bogaci. Nikt inny nie może być tak szczęśliwym panem świata jak oni. Teraz wiecie, że to wy jesteście nimi. Dlatego powinniście mieć wielkie szczęście. Macie uczynić każdego mieszkańcem lądu aniołów. Macie wnosić korzyść wielu innym. Stajecie się bardzo bogaci. Wszyscy inni są biedni. Dopóki nie dacie Mu swojej ręki, nie możecie stać się mieszkańcem nieba. Nie każdy weźmie rękę Ojca. Tylko wy bierzecie Ojca za rękę. Inni potem wezmą was za ręce. Oni potem będą brali jeszcze innych za ręce, tak jak pływacy biorą innych, jednego po drugim, na drugi brzeg. Wy także jesteście tak jak Ojciec przewoźnikami. Wielu z was staje się przewoźnikami. To jest wasz interes. Pokazujemy każdemu sposób na zabranie ich łodzi na drugi brzeg. Dzieci Przewoźnika stają się także przewoźnikami. Imiona Boga, Przewoźnik, Pan Ogrodu są bardzo zwyczajne. Teraz możecie zobaczyć to w praktyczny sposób. Teraz zakładacie ląd aniołów. Wasze memoriały są przed wami. Pokazano was na ziemi siedzących w tapasji radża jogi, a na górze jest wasze królestwo. Nazwa „Dilwala” jest bardzo dobra. Ojciec zdobywa serce każdego. On daje każdemu zbawienie. Kto zdobywa wasze serca? Nikt tego nie wie. Śiw Baba jest także Ojcem Brahmy. To nieograniczony Ojciec zdobywa serca wszystkich. On wnosi korzyść nawet żywiołom itp. Dzieci, to także zostało wam wyjaśnione. Pisma wszystkich innych religii istnieją cały czas. Otrzymujecie tę wiedzę w zbieżnym wieku. Potem odbywa się zniszczenie i nie pozostaje żadne z pism. Wszystkie pisma są znakami ścieżki czczenia. To jest wiedza. Możecie poznać różnicę, prawda? Jest dużo czczenia. Ludzie dużo wydają kiedy czczą boginie. Ojciec mówi: Kiedy to robią otrzymują krótkotrwałe szczęście. Uczucia czci jakie mają są spełniane. Kiedy ozdabiają i czczą boginie mają wizje i dzięki temu stają się bardzo szczęśliwi. Jednakże w tym nie ma żadnej korzyści. Zostało także zapamiętane imię Miry. Jest różaniec czcicieli. Jako najbardziej wzniośli czciciele zostali zapamiętani, wśród kobiet Mira a wśród mężczyzn Narad. Dzieci, wy także jesteście w kolejności. W różańcu jest wiele paciorków. Na szczycie jest Baba, Kwiat (zwieńczenie) a potem jest podwójny paciorek. Każdy pozdrawia Kwiat. Wszyscy pozdrawiają każdy paciorek. Kiedy stwarzają święty ogień Rudry, najbardziej czczą Śiwę. Saligramów nie czczą tak bardzo. Ich cała uwaga zwrócona jest ku Śiwie, ponieważ to dzięki Śiw Babie saligramy stały się tak mądre, tak jak wy teraz stajecie się czyści. Wy, dzieci Ojca Oczyściciela jesteście tak jak Ojciec oczyścicielami. Jeśli nie pokazujecie ścieżki innym, otrzymacie pozycję wartą zaledwie kilku groszy. Niemniej, przynajmniej spotkaliście Ojca. To nie jest mała rzecz. Ojcem wszystkich jest Jeden. Nie powiecie tego o Krisznie. Czyim ojcem staje się Kriszna? Kriszna nie jest zwany ojcem. Dziecka nie możecie nazywać ojcem. Tylko kiedy on staje się częścią pary i stwarza dzieci, może być nazwany ojcem. One wtedy nazywałyby go ojcem. Nikt inny nie może go nazwać ojcem. Jednak starszego mężczyznę można także nazwać ojcem (Bapudzit). Ten jest Ojcem każdego. Śpiewa się o braterstwie. Przez powiedzenie, że Bóg jest wszechobecny to staje się ojcostwem. Dzieci, macie to wyjaśniać na bardzo wielkich zgromadzeniach. Zanim pójdziecie i dacie wykład, najpierw powinniście przemyśleć ten temat i napisać o tym. Ojciec nie musi przeżuwać oceanu wiedzy. On mówi wam tylko to, co powiedział wam cykl temu i potem powraca (do domu). Macie wyjaśniać różne kwestie. Najpierw zapiszcie, a potem to przeczytajcie. Po wykładzie będziecie pamiętać poszczególne punkty, którymi się nie podzieliliście: „Byłoby lepiej gdybym to wyjaśnił.” Tak się dzieje. Zapominacie taki lub inny punkt. Przede wszystkim powiedzcie każdemu: Bracia i siostry, siadajcie w świadomości duszy. Nigdy nie zapominajcie tego. Nikt nie pisze takich wiadomości. Przede wszystkim, mówcie każdemu: Usiądź w świadomości duszy. Wy, dusze jesteście niezniszczalne. Ojciec teraz przyszedł i daje wam wiedzę. Ojciec mówi: Przez pamiętanie Mnie wasze grzechy będą usunięte. Nie pamiętajcie cielesnych istot. Uważaj siebie za duszę. Jesteśmy mieszkańcami tamtego miejsca. Naszym Babą jest Śiwa, Dobroczyńca, a my dusze jesteśmy Jego dziećmi. Ojciec mówi: Bądź świadomy duszy. Jestem duszą. Wasze grzechy będą usunięte dzięki pamiętaniu Ojca. One nie będą usunięte przez kąpanie się w Gangesie. Wskazówką Ojca jest: Pamiętaj Mnie. Tamci ludzie studiują Gitę i cytują ją: Kiedy jest największa niereligijność, Ja przychodzę. Mówią to, ale nie rozumieją znaczenia tego. Ojciec daje wam radę dla usługi. Śiw Baba mówi: Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Śiw Babę. Ludzie wierzą, że Kriszna to powiedział. Wy mówicie, że Śiw Baba mówi nam, dzieciom: Pamiętajcie Mnie. Im bardziej pamiętacie Mnie, tym bardziej staniecie się satopradhan i tym wyższą pozycję uzyskacie. Przed wami jest także wasz cel i przedmiot nauki. Macie uzyskać wysoką pozycję poprzez czynienie starań. W innych miejscach ludzie uzyskują wysoką pozycję w swojej religii. My nie wchodzimy do innych religii. One przychodzą później. Oni wiedzą, że raj istniał przed nimi (tymi religiami). Bharat jest starożytnym lądem, ale nikt nie wie kiedy istniał. Nazywają ich bogami i boginiami, ale Ojciec mówi: Oni nie powinni być zwani bogami i boginiami. Tylko Ja jestem Bogiem. Wy jesteście braminami. Ojciec nie jest zwany braminem. On jest Bogiem, Najwyższym ze wszystkich. On nie ma żadnego cielesnego imienia. Wy wszyscy macie imiona dla swoich ciał. Dusza jest tylko duszą. On jest Najwyższą Duszą. Imię tej Duszy to Śiwa. On jest Bezcielesny. On nie ma ani fizycznego ani subtelnego ciała. To nie znaczy, że On nie ma formy. Coś co ma nazwę, ma też jakąś formę (postać). Wielką ignorancją jest powiedzieć, że Bóg jest poza imieniem o formą. Gdyby Ojciec był ponad imieniem i formą i dzieci byłyby także ponad imieniem i formą, wtedy nie byłoby żadnego świata. Możecie teraz bardzo dobrze tłumaczyć. Guru zrozumieją na końcu. Oni teraz mają władzę. Wy teraz stajecie się podwójnie bez przemocy. Najwyższa religia bóstw bez przemocy została zapamiętana jako religia podwójnie bez przemocy. Uderzyć kogoś fizycznie albo spowodować cierpienie jest także formą przemocy. Każdego dnia Ojciec wyjaśnia: Nigdy nie sprawiajcie cierpienia swoimi myślami, słowami i czynami. Z pewnością coś pojawi się w waszych myślach. W złotym wieku nic takiego nie pojawi się w waszych myślach. Tutaj to wchodzi do waszych myśli, słów i czynów. Tam nie będziecie słuchać takich słów, ani też nie będzie tam żadnych zgromadzeń prawdy (satsangów). Jedyne zgromadzenie prawdy jest tylko z Prawdą po to, by stać się prawdziwym. Tylko Ojciec jest Prawdą. Ojciec jest tutaj i opowiada wam historię o stawaniu się prawdziwym Narajanem ze zwykłego człowieka. Poprzez słuchanie tego stajecie się Narajanem. Później, na ścieżce czczenia, słuchacie z wielką miłością historii o stawaniu się prawdziwym Narajanem. Spójrzcie jak dobry jest wasz memoriał, świątynia Dilwala. W zbieżnym wieku Ojciec z pewnością musiał zdobyć wszystkie serca. Adi Dew, Dewi i dzieci są tutaj. To jest prawdziwy memoriał. Nikt za wyjątkiem was nie zna jego historii i geografii. To jest wasz memoriał. To także jest niezwykłe. Kiedy idziecie do świątyni Lakszmi i Narajana, powiedzcie im, że wy stajecie się tacy. Chrystus jest także tutaj. Wielu mówi, że Chrystus jest teraz gdzieś w swojej żebraczej formie. Tamopradhan to znaczy, że jest on żebrakiem, prawda? On z pewnością bierze kolejne wcielenia. Książę Kriszna jest teraz także żebrakiem: brzydki i piękny. Wiecie, jaki był Bharat i jaki teraz się stał. Ojciec jest Panem Biednych. Ludzie dają ofiary biednym i wykonują dobre czyny w imię Boga. Wielu nie ma nawet zboża w wystarczającej ilości. Gdy zrobicie dalszy postęp, zobaczycie, że nawet bogaci nie będą mieli wystarczająco ziarna. W każdym mieście bogaci są obrabowywani przez złodziei. Jest różnica w pozycji, prawda? Ojciec mówi: Uczyń taki wysiłek, że uzyskasz pierwszy numer. Obowiązkiem Nauczyciela jest ostrzeganie was. Macie zdać z honorem. To jest nieograniczona pathśhala. Ta radża joga jest po to, by ustanowić królestwo. Zniszczenie starego świata ma nastąpić ponownie. Inaczej, gdzie byście władali? Ta ziemia jest nieczysta. Ludzie mówią, że Ganges jest Oczyścicielem. Ojciec mówi: Obecnie wszystkie pięć żywiołów są nieczyste. Cały brud i śmiecie wpływają do oceanu. Ryby nadal w nim żyją. To tak jakby był to świat wody. Wiele gatunków żyje w wodzie. Ludzie otrzymują dużo pożywienia z wielkich oceanów. Więc to także jest jak miasto, prawda? Jak może miasto być Oczyścicielem? Ojciec wyjaśnia: Najsłodsze dzieci, tylko Ojciec jest Oczyścicielem. Wy, dusze stałyście się nieczyste i wasze ciała stały się nieczyste. Teraz pamiętajcie Mnie i staniecie się czyści. Stajecie się pięknymi panami świata. Tam nie ma żadnego innego kontynentu. To Bharat ma wszechstronną rolę w całym cyklu. Wszyscy jesteście wszechstronni. W sztuce aktorzy wchodzą (na scenę) kolejno. Tak samo jest tutaj. Baba mówi: Zrozum tylko, że to Bóg cię uczy. Jesteśmy studentami Oczyściciela, Boga, Ojca. W tym zawiera się wszystko. Jest to także Oczyściciel i jest On także Guru i Nauczycielem. Jest On także Ojcem. Jest On także Bezcielesny. To jest Światowy Uniwersytet Bezcielesnego Boga Ojca. To jest bardzo dobra nazwa. Ludzie bardzo sławią Boga. Kiedy słyszą o Punkcie są zdumieni. Sławią Boga tak bardzo, a kim On jest? Tylko Punktem. Ma On w sobie zapisaną wielką rolę. Ojciec teraz mówi: Kiedy jesteście w ciałach i żyjecie w domu z rodziną pamiętajcie tylko Mnie. Ci, którzy na ścieżce czczenia mocno czczą, są nazywani satopradhan, wielkimi czcicielami. Ich czczenie jest intensywne. Teraz macie zwiększyć szybkość pamiętania. Tylko ci, którzy mocno pamiętają będą gloryfikowani. Oni staną się paciorkami różańca zwycięstwa. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca , BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. By stać się Narajanem ze zwykłego człowieka, każdego dnia słuchaj prawdziwego Ojca. Przebywaj w towarzystwie Prawdy. Nigdy nie sprawiaj nikomu cierpienia swoimi myślami, słowami i czynami.

2. By stać się paciorkiem różańca zwycięstwa i zdać z honorem, zwiększ szybkość pamiętania. Stań się tak jak Ojciec oczyścicielem i służ każdemu by uczynić go czystym.

Błogosławieństwo:
Bądź karma joginem i zakończ wszystkie karmiczne niewole ze świadomością śmierci za życia.

To boskie życie, w którym umierasz śmiercią za życia, nie jest życiem w karmicznej niewoli. To jest życie karma jogina. W tym alokik, boskim życiu, bramińskie dusze nie są zależne, są niezależne. Te ciała są pożyczone i Ojciec napełnia potęgą wszystkie stare ciała i czyni, że działają, aby służyć całemu światu. To jest odpowiedzialność Ojca, nie wasza. Ojciec daje wam wskazówki jak działać. Wy jesteście wolni, a robi to Ten, który powoduje, że każdy się porusza. Dzięki temu specjalnemu wpajaniu, zakończ wszystkie karmiczne niewole i stań się karma joginem.

Hasło:
Fundamentem postawy nieograniczonej niezależności jest bliskość czasu (zakończenia)