18.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bądźcie godne zaufania i sprawdzajcie siebie z uczciwością, by zobaczyć w jakim stopniu stałyście się doskonałe. By stać się doskonałymi stale usuwajcie słabość świadomości ciała.

Pytanie:
Jaką umowę dzieci zawarły z Ojcem na przyszłość? Jaką korzyść z tej umowy/transakcji macie w zbieżnym wieku?

Odpowiedź:
Cokolwiek posiadacie, wszystko warte słomy, włączając w to wasze ciała, oddajecie Ojcu i mówicie: Baba, weźmiemy od Ciebie wszystko tam (w przyszłości). To jest najlepsza transakcja/umowa ze wszystkich. Czyniąc to, wszystko, co jest wasze pozostanie bezpieczne w sejfie Baby. Macie bezgraniczne szczęście, że jesteście tutaj jeszcze tylko przez krótki czas, a potem będziecie w swoim królestwie. Jeżeli ktoś pyta, powiedzcie mu: Jak wspaniale, my otrzymujemy dziedzictwo nieograniczonego szczęścia od naszego Nieograniczonego Ojca. Teraz staniemy się zawsze zdrowi i zawsze bogaci.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia duchowym dzieciom: Słodkie dzieci, kiedy przychodzicie i siadacie tutaj, bądźcie świadome duszy i siadajcie w pamiętaniu Ojca. Musicie zawsze zwracać na to uwagę. Za życia wciąż pamiętajcie Ojca. Jeżeli nie pamiętacie, grzechy gromadzone życie po życiu nie będą odcinane. Dysk samouświadomienia o Stwórcy oraz o początku, środku i końcu stworzenia, powinien obracać się w waszych intelektach. Jesteście latarniami morskimi, czyż nie tak? W jednym oku macie ląd spokoju, a w drugim macie ląd szczęścia. Siedząc, stojąc, poruszając się, uważaj siebie za latarnię morską. Uważając siebie za latarnię, wniesiesz korzyść dla siebie i dla innych. Baba pokazuje wiele metod. Kiedy spotykasz kogoś na drodze, powiedz mu: To jest ląd smutku. Czy pragniesz pójść do lądu spokoju i szczęścia? Przekaż mu sygnał. Latarnia morska także wysyła sygnały i pokazuje drogę. Wy również musicie pokazywać ścieżkę do lądu szczęścia i rejonu spokoju. Dzień i noc musicie mieć tylko tę troskę. Jeśli wyjaśnicie nawet tylko trochę komuś z potęgą jogi, strzała szybko trafi w cel, a ten, kto został trafiony strzałą, szybko zostanie się ,,zraniony”. Najpierw są ranni, a potem należą do Baby. Dzieci, pamiętacie Ojca z miłością, a więc Ojciec jest przyciągany. Niektórzy w ogóle nie pamiętają, a więc Ojciec ma miłosierdzie. Pomimo to mówi: Słodkie dzieci, stale dokonujcie postępu. Czyńcie wysiłek i uzyskujcie pierwsze miejsca. Oczyścicielem, Dawcą Zbawienia jest tylko jeden Ojciec i macie tylko Jego pamiętać. Nie tylko Ojca musicie pamiętać, także słodki dom. Nie tylko słodki dom, potrzebujecie pomyślności, a więc pamiętajcie również ląd nieba.

Ojciec przybył by uczynić dzieci doskonałymi. Tak więc, bądźcie godne zaufania i sprawdzajcie siebie z uczciwością: W jakim stopniu stałem się doskonały? Ojciec stale pokazuje sposób na stanie się doskonałym. Główną słabością jest świadomość ciała. Świadomość ciała nie pozwala na posuwanie się do przodu, a więc musicie zapomnieć swoje ciała. Ojciec ma wiele miłości dla dzieci. Ojciec jest szczęśliwy, widząc dzieci. Tak więc, dzieci także powinny być szczęśliwe. Powinniście wewnętrznie bąbelkować ze szczęścia pamiętając Ojca. Każdego dnia poziom szczęścia powinien pozostawać wysoko. Poziom wzrośnie dzięki pielgrzymce pamiętania i będzie wzrastał stopniowo. Doświadczając klęski i zwycięstwa w kolejności, zgodnie z wysiłkami, uzyskacie pozycję zgodną z poprzednim cyklem. BapDada jako Niezależny Obserwator stale ogląda stan dzieci, a także wciąż wam wyjaśnia. Obydwaj Bap i Dada mają wiele miłości dla dzieci, ponieważ wykonujecie uroczą usługę w każdym cyklu i robicie to z wielką miłością. Jednak, jeżeli dzieci nie przestrzegają śrimatu, co Ojciec może zrobić? Ojciec ma wiele miłosierdzia. Maja pokonuje was, a Ojciec umożliwia ponownie podniesienie się. Najsłodszym z wszystkich jest Jeden Ojciec. Jak słodki i uroczy jest Śiwa, Niewinny Bóg! Niewinny Śiwa, to imię tylko Jednego.

Słodkie dzieci, teraz stajecie się bardzo, bardzo cennymi diamentami. Jubilerzy zawsze trzymają swoje cenne diamenty w banku, dla bezpieczeństwa. Wy bramińskie dzieci, także jesteście cenne i jesteście bezpieczne siedząc w banku Śiw Baby. Teraz jesteście w sejfie Baby i stajecie się nieśmiertelne. Uzyskujecie zwycięstwo nad śmiercią. Teraz, kiedy należycie do Śiw Baby jesteście bezpieczne, ale wciąż musicie czynić wysiłek by uzyskać wysoką pozycję. Bez względu na to, jak dużo bogactwa i tym podobnych rzeczy ludzie świata posiadają, wszystko się skończy, nic nie pozostanie. Dzieci, teraz nie macie niczego, nawet tych ciał. Oddajcie je Ojcu. Dla tych, którzy nie mają niczego, to jest tak, jak gdyby posiadali wszystko. Wy zawarliście transakcję z Nieograniczonym Ojcem, dla przyszłego nowego świata. Mówicie: Baba cokolwiek mamy, co jest warte słomy, nawet te ciała, oddajemy wszystko Tobie, a potem weźmiemy wszystko tam od Ciebie. Tak więc, to jest tak jakbyście stali się bezpieczni. Wszystko jest teraz bezpieczne w skarbcu Baby. Dzieci, powinnyście posiadać tak dużo wewnętrznego szczęścia, że teraz tylko trochę czasu pozostało i że potem pójdziemy do naszego królestwa. Jeżeli ktoś was pyta powiedzcie mu: jak wspaniale, dostajemy dziedzictwo nieograniczonego szczęścia od Nieograniczonego Ojca. Stajemy się zawsze zdrowi i bogaci. Wszystkie pragnienia naszych serc są spełniane. Ojciec jest uroczy i czysty. On czyni dusze czystymi takimi samymi jak On sam. Im bardziej pamiętacie Ojca, tym bardziej uroczymi się staniecie. Bóstwa są tak urocze, że nawet ich martwe wizerunki są czczone. Tak więc, dzieci muszą stać się tak samo urocze. Na końcu nie wolno wam pamiętać żadnych cielesnych istot, czy czegokolwiek. Baba, otrzymaliśmy wszystko od Ciebie.

Słodkie dzieci obiecały sobie: Nie będę wykonywać żadnego grzesznego czynu, który sprawiłby, że sumienie mnie gryzie. Dlatego tak bardzo, jak tylko to jest możliwe naprawiaj siebie. Czyń wysiłek by uzyskać wysoką pozycję. Oczywiście każdy jest w kolejności. Biżuteria także jest w kolejności. Niektórzy mają wiele wad, podczas gdy inni są całkowicie czyści. Ojciec jest jubilerem, czyż nie tak? Tak więc Ojciec musi sprawdzać każdy klejnot bardzo uważnie. Jakim klejnotem jest ten i jakie wady posiada? Ojciec będzie przyglądał się bardzo dobrym, czystym klejnotom z wielką miłością. Bardzo dobre, czyste klejnoty są przechowywane w złotych pojemnikach. Dzieci same rozumieją, jakiego rodzaju klejnotami są i jakie wady posiadają.

Teraz powiedzielibyście: wspaniale! Satguru, wspaniale! Pokazałeś nam tę ścieżkę. Wspaniała fortuna, wspaniała! Wspaniały dramat, wspaniały! Mówicie to z serca: Dziękujemy Baba, że wziąłeś od nas dwie garści ryżu i że dajesz nam stukrotny zwrot w przyszłości. Jednak w tym również dzieci muszą mieć bardzo rozległe i nieograniczone intelekty. Dzieci, wciąż otrzymujecie obfitość skarbów bogactwa wiedzy, a więc powinnyście mieć bezgraniczne szczęście. Im czystsze jest serce, tym czystszymi będziesz czynić innych. Tylko poprzez stan jogi, serce staje się czyste. Dzieci, musicie mieć żywe zainteresowanie, by stać się joginami i czynić innych joginami. Jeżeli masz przywiązanie do swojego ciała i jesteś świadomy ciała, musisz zrozumieć, że twój stan jest bardzo słaby. Tylko świadome duszy dzieci, stają się prawdziwymi diamentami. A więc, tak bardzo jak jest to możliwe praktykuj bycie świadomym duszy. Pamiętaj Ojca. Słowo Baba jest najsłodsze z wszystkich. Ojciec posadzi dzieci na swoich powiekach z wielką miłością i zabierze ze sobą. Przebywając w pamiętaniu takiego Ojca, musicie być całkowicie upojone. Będąc w pamiętaniu Ojca, staniecie się bardzo szczęśliwe i opanowane. Tak jak Ojciec podźwiga tych, którzy Go znieważają, tak samo musicie naśladować Ojca. Bądźcie dawcami szczęścia.

Dzieci, teraz rozumiecie tajemnice dramatu. Ojciec opowiada wiadomości o bezcielesnym, subtelnym i fizycznym świecie. Dusza mówi: Teraz czynimy wysiłek by pójść do nowego świata. Z całą pewnością staniemy się godni pójścia do nieba. Wniesiemy korzyść sobie i innym. Aćća. Ojciec wyjaśnia wam najsłodsze dzieci: Ojciec jest tym, który usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia, a więc, dzieci, wy także macie dawać każdemu szczęście. Macie być prawymi rękami Ojca. Ojciec kocha takie dzieci. Prawa ręka jest używana do wykonywania pomyślnych zadań. Tak więc Ojciec Mówi: Bądźcie prawi we wszystkim. Pamiętajcie jednego Ojca, a końcowe myśli poprowadzą was do celu. Skończcie z przywiązaniem do tego starego świata. To jest cmentarz. Jeżeli umrzesz myśląc o swojej pracy, czy o swoich dzieciach, zrujnujesz wszystko niepotrzebnie. Pamiętając Śiw Babę staniesz się bardzo prosperujący. Kiedy stajesz się świadomy ciała, wszystko jest całkowicie rujnowane. Będąc świadomy duszy, stajesz się bardzo prosperujący. Nie wolno wam mieć dużo chciwości do bogactwa. Martwiąc się tym, zapominacie nawet Śiw Babę. Baba widzi w jakim stopniu oddajecie wszystko Ojcu i w jakim stopniu przestrzegacie śrimatu. Na początku nawet Ojciec zademonstrował to, stając się powiernikiem. Oddał wszystko Bogu i sam stał się powiernikiem. „Muszę używać wszystkiego dla zadania Boga”. Nigdy nie wolno wam martwić się przeszkodami. Tak bardzo jak jest to możliwe używajcie wszystkiego w wartościowo dla usługi. Oddaj wszystko Bogu i bądź powiernikiem.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Awjekt wzniosłe wersety – 1977

Czy wszyscy jesteście w stanie doświadczać stanu bycia stabilnymi w formie bycia poza dźwiękiem, przez długi czas? Czy potraficie być stabilni w doświadczaniu wchodzenia w dźwięk na dłuższy okres, czy też potraficie doświadczać stanu bycia poza dźwiękiem przez dłuższy okres? Im bardziej zbliżycie się do końcowego stanu, którym jest stan karmatyczny, tym więcej miłości będziecie mieć dla pozostawania stabilnymi w stanie ciszy, w stanie bycia poza dźwiękiem. Będąc stabilnym w tym stanie, potraficie stale doświadczać ponadzmysłowej radości. Poprzez stan ponadzmysłowej radości, łatwo będziecie przywoływać inne dusze. To jest potężny stan zwany stanem dobroczyńcy świata. Tak jak obecnie dzięki nauce potraficie doświadczać rzeczy jako bardzo bliskie, przez telefon odległy dźwięk jest słyszany, jako bardzo bliski, daleka scena jest dobrze widoczna w telewizji. Tak samo, bez względu na to, jak daleko znajdują się dusze, czy potraficie sprawić, że posłannictwo dotrze do dusz dzięki ciszy? Niech oni doświadczają tego, tak jak gdyby ktoś fizycznie przekazywał im posłannictwo w cielesnej formie. Siedząc daleko, oni będą doświadczać wizji was wzniosłych dusz i będą oglądać boskie działalności Boga tak, jak gdyby wydarzało się to dokładnie przed nimi. Będziecie widoczni poprzez myśli, to znaczy odgrywalibyście rolę osiągania sukcesu poprzez myśl, przebywając poza dźwiękiem. Jednak sposobem na osiągnięcie takiego sukcesu, jest całkowite ustabilizowanie się w formie ciszy. Dlatego mówi się: Cisza (milczenie) jest złotem. To nazywa się złoto-wiecznym stanem.

Będąc stabilnymi w takim stanie, będziecie potrafili wprowadzić większą gloryfikację poprzez mniejszy wydatek. Będziecie potrafili osiągać większe wyniki, poprzez mniejsze wydatki waszych skarbów czasu, energii i fizycznych zasobów. W tym celu, po prostu pamiętajcie jedno słowo. Jakie to jest jedno słowo? Równowaga. Niech będzie równowaga w każdym czynie, myśli i słowie, w związkach i kontaktach. Wtedy zamiast zwyczajnych, wasze słowa, czyny, myśli, związki i relacje będą widziane jako alokik, to znaczy będą wydawać się cudowne. Z ust i umysłu każdego wynurzy się dźwięk, że to jest cud. Zgodnie z czasem prędkość wysiłków, prędkość służenia światu muszą być bardzo szybkie. Tylko wtedy będziecie nazywani dobroczyńcami świata.

Większość dusz świata przywołuje ujawnienie was specjalnie umiłowanych dusz i Ojca. Jednak, tak umiłowane dusze, nie przywołują tamtych dusz tak bardzo. Jaki jest tego powód? Przeznaczacie zbyt wiele czasu na ograniczone gospodarstwo swojej natury i sanskar. Tak jak dusze bez wiedzy, nie mają czasu by słuchać wiedzy, tak samo wielu braminów nie ma czasu na bycie stabilnym w potężnym stanie. Dlatego jest potrzeba, by wasze stany stały się wulkaniczne.

Widząc gospodarstwo każdego BapDada uśmiecha się, ponieważ każdy stał się zbyt zajęty. Jesteście bardzo zajęci, czyż nie tak? W oryginalnym stanie będziecie stale wolni. Osiągniecie sukces i będziecie wolni. Ponieważ instrumenty nauki mogą być kontrolowane z ziemi, nawet kiedy udają się w przestrzeń, a pojazdy kosmiczne mogą być przekierowane kiedy jest to potrzebne, w takim razie czy wy, uosobienie potęgi ciszy, nie możecie służyć jakiejś duszy poprzez jakiegoś rodzaju usługę w cielesnym świecie w oparciu o wzniosłe myśli? Jednak macie pozostawać poza swoimi gospodarstwami, to znaczy musicie przebywać u góry ponad.

Używajcie wszystkich skarbów, o których wam powiedziano, nie tylko dla samych siebie, ale dla całego świata. Czy rozumiecie, co teraz musicie zrobić? Pokażcie równowagę służenia poprzez dźwięk, służenia poprzez pewne fizyczne środki i służenia poprzez bycie poza dźwiękiem w subtelny sposób; dzięki wielkości i potędze wzniosłych myśli, a wtedy zabrzmią bębny zniszczenia. Czy rozumiecie? Stwarzacie wiele planów, a BapDada teraz dzieli się swoim planem. Z powodu nieposiadania właściwej równowagi, musicie ciężko pracować. Po przeprowadzeniu specjalnego zadania, macie specjalny odpoczynek. Jednak, w końcowym planie doświadczycie bycia niestrudzonymi. Aćća

Duszom, które używają wszystkich swoich potęg dla korzyści świata; tym, które są uosobieniem sukcesu poprzez swoje myśli; tym, którzy są wolni od swoich gospodarstw; wzniosłym duszom, które pozostają stale stabilne w stanie ciszy. BapDady miłość pamiętanie i namaste.

Błogosławieństwo:
Bądź tak jak Ojciec dawcą spokoju i stań się instrumentem dla założenia nowego świata, dzięki potędze ciszy.

By gromadzić potęgę ciszy, przebywaj poza swoim ciałem i stań się bezcielesny. Potęga ciszy jest bardzo wielką potęgą – nowy świat jest dzięki niej zakładany. Ci, którzy są poza dźwiękiem i są stabilni w formie ciszy, będą w stanie przeprowadzić zadanie założenia. Dlatego bądź dawcą spokoju, to znaczy bądź uosobieniem spokoju i rozsyłaj promienie spokoju niespokojnym duszom. Specjalnie powiększaj potęgę ciszy. To jest największy z wszystkich darów. To jest najbardziej kochana i potężna rzecz.

Hasło:
Mieć dobre życzenia dla każdej duszy i materii, to znaczy być dobroczyńcą świata.