18.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci pamiętajcie jednego Ojca, który daje szczęście. W tym krótkim czasie gromadźcie potęgę jogi, ponieważ będzie ona bardzo użyteczna na końcu.

Pytanie:
Jaką świadomość powinny mieć dzieci, które mają nieograniczony brak zainteresowania?

Odpowiedź:
Stale powinniście mieć świadomość: to ciało jest moim brudnym kostiumem, teraz mam je zrzucić i powrócić do domu. Pamiętaj Ojca i dziedzictwo i nic innego. To jest nieograniczony brak zainteresowania. Wykonując czyny, czyń taki wysiłek pozostawania w pamiętaniu, że ciężar grzechu jest usuwany z twojej głowy, a dusza z tamopradhan staje się satopradhan.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec tłumaczy wam każdego dnia bardzo łatwe rzeczy. To jest uniwersytet Boga. W Gicie powiedziana jest prawda: Bóg mówi. Bogiem, Ojcem wszystkich jest Jeden. Nikt inny nie może być zwany Bogiem. Tak, wszyscy mogą być dziećmi jednego Ojca. To powinno wejść do waszych intelektów, że Ojciec z całą pewnością ustanawia nowy świat nieba. My, z całą pewnością otrzymalibyśmy dziedzictwo nieba od takiego Ojca. Śiw Dżajanti jest pamiętane tylko w Bharacie. Jednak tylko Ojciec przychodzi i wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się Śiw Dżajanti. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku dla dzieci, aby ponownie uczynić je czystymi z nieczystych, tzn. dać im ich dziedzictwo. Obecnie każdy jest przeklęty przez Rawana i dlatego wszyscy są nieszczęśliwi. Teraz to jest żelaznowieczny świat. Zawsze pamiętajcie, że jesteście braminami, ustami zrodzonym potomstwem Brahmy. Ci, którzy uważają siebie za Brahma Kumar i Kumari powinni zrozumieć, że oni w każdym cyklu otrzymują dziedzictwo Dziadka poprzez Brahmę. Nikt inny nie może mieć tak wiele dzieci. On jest Ojcem każdego. Brahma również jest dzieckiem. Wszystkie dzieci otrzymują dziedzictwo od Dziadka. Jego dziedzictwem jest królestwo złotego wieku. Ponieważ ten nieograniczony Ojciec jest Stwórcą nieba, my z całą pewnością powinniśmy mieć królestwo nieba. Jednak zapomnieliśmy, że mieliśmy królestwo nieba. W jaki sposób bezcielesny Ojciec nam je daje? On na pewno daje je poprzez Brahmę. W Bharacie istniało jego królestwo. Teraz jest zbieżny wiek cyklu. Ponieważ Brahma istnieje w zbieżnym wieku, wy jesteście zwani Brahma Kumarami i Kumari. Nie może być żadnej kwestii ślepej wiary. To jest adopcja. Wy jesteście Brahma Kumarami i Kumari. Brahma jest dzieckiem Śiw Baby, a my ponownie otrzymujemy królestwo nieba od Śiw Baby. My również otrzymaliśmy je poprzednio, 5 tys. lat temu. Należeliśmy do religii bóstw. Ekspansja odbywa się aż do samego końca. Np. Chrystus przyszedł i nawet teraz religia chrześcijańska istnieje i stale rośnie. Oni rozumieją, że stali się chrześcijanami poprzez Chrystusa. Chrystus przyszedł 2 tys. lat temu. Teraz ta religia wzrasta. Wszystko na początku jest satopradhan, następnie sato, radżo i tamo. Byliście satopradhan, a następnie przeszliście przez stany sato, radżo i tamo. Tamopradhan świat na pewno ponownie staje się satopradhan. W nowym świecie istniała oryginalna, wieczna religia bóstw. Są cztery główne religie. Wasza religia trwa przez połowę cyklu. Tutaj również wy należycie do tej religii, ale ponieważ staliście się występni, dłużej nie nazywacie siebie bóstwami. Należeliście do oryginalnej, wiecznej religii bóstw, ale kiedy weszliście na ścieżkę grzechu, staliście się nieczyści i dlatego nazwaliście siebie Hindusami. Teraz staliście się braminami. Śiw Baba jest Najwyższy z wszystkich. Następnie jesteście wy, Bramini. Wasz bramiński klan jest najwyższy ze wszystkich. Staliście się dziećmi Brahmy, ale wy nie otrzymujecie dziedzictwa od Brahmy. Śiw Baba ustanawia niebo poprzez Brahmę. Wy dusze znacie teraz Ojca. Ojciec mówi: poznając Mnie, poprzez Mnie, rozumiecie całą wiedzę początku, środka i końca cyklu świata. Ja mam tę wiedzę. Ja jestem Oceanem Wiedzy, Oceanem Błogości, Oceanem Czystości. Stajecie się czyści na 21 wcieleń, a następnie upadacie w ocean trucizny. Teraz Ojciec, Ocean Wiedzy, czyni was czystymi z nieczystych. Woda Gangesu nie może was oczyścić. Ludzie idą tam i kąpią się, ale woda nie może być Oczyścicielem. Tamte rzeki również istniały w złotym wieku i one nadal istnieją w żelaznym wieku. Nie ma różnicy pomiędzy wodami. Oni nawet mówią: Dawcą Zbawienia dla wszystkich jest jeden Rama; tylko On jest Oceanem Wiedzy i Oczyścicielem. Baba przychodzi i daje wam wiedzę, dzięki której stajecie się panami nieba. W złotym i srebrnym wieku nie ma czczenia, pism itp. Otrzymujecie dziedzictwo stałego szczęścia od Ojca. To nie jest tak, że musicie tam iść i kąpać się w Gangesie, czy też iść na pielgrzymkę. To jest wasza duchowa pielgrzymka, której nie może uczyć żadna ludzka istota. Ojciec jest Ojcem wszystkich dusz. Są niezliczeni fizyczni ojcowie, podczas gdy jest tylko jeden Duchowy Ojciec. Pamiętajcie to bardzo mocno. Kiedy Baba pyta was, ilu masz ojców, popadacie w zamieszanie i zastanawiacie się, o co Baba was pyta. Każdy ma tylko jednego ojca. W jaki sposób ktoś mógłby mieć dwóch lub trzech ojców? Ojciec wyjaśnia: Pamiętacie tamtego Ojca, Najwyższą Duszę, kiedy jesteście nieszczęśliwi. Kiedy jest cierpienie oni mówią: o Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, wyzwól nas z cierpienia! A więc, jest dwóch ojców. Jeden jest fizycznym ojcem, a drugi jest duchowym ojcem, którego chwałę się śpiewa: jesteś Matką i Ojcem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi. Jest bardzo dużo szczęścia z powodu jego miłosierdzia. Wy nie możecie otrzymać tak dużo szczęścia od fizycznych rodziców. Kiedy ludzie doświadczają cierpienia, pamiętają tamtego Ojca. Tylko ten Ojciec może zadać takie pytanie; nikt inny nie może zadać wam takiego pytania. Na ścieżce czczenia śpiewacie: Baba, kiedy Ty przyjdziesz, ja będę słuchać Ciebie, nikogo innego. Wszyscy inni sprawiają cierpienie. Tylko Ty dajesz szczęście! Dlatego Ojciec przychodzi i przypomina wam, co mówiliście. Wiecie, że tylko wy jesteście zwani Brahma Kumarami i Kumari. Ludzie mają tak kamienne intelekty, że oni nie rozumieją, kim są Brahma Kumari i kim są Mama i Baba! Oni nie są mędrcami, czy świętymi mężami. Mędrcy i święci mężowie są zwani guru, nie matką i ojcem. Ten Ojciec przychodzi i ustanawia królestwo religii bóstw, gdzie władają król i królowa, Lakszmi i Narajan. Na początku oni są czyści, a następnie stają się nieczyści. Ci, którzy są godni czci biorą następnie 84 wcielenia. Najpierw otrzymujecie dziedzictwo szczęścia na 21 wcieleń od Ojca. Kumari podźwiga 21 pokoleń. To jest pamiętane o was. Jesteście kumari, a nie tymi, którzy mają rodziny. Chociaż jesteście dorośli, wszyscy z was umarliście śmiercią za życia i teraz staliście się dziećmi Ojca. Pradżapita Brahma ma wiele dzieci i ich liczba stale wzrasta. Następnie one wszystkie staną się bóstwami. To jest ofiarny ogień Śiw Baby. Jest on znany jako ofiarny ogień samozwierzchnictwa, aby zdobyć samozwierzchnictwo. Dusze otrzymują od Ojca swoje dziedzictwo królestwa nieba. Co macie zrobić w tym ofiarnym ogniu? Macie w nim poświęcić wszystko, włączając w to swoje ciało. Poprzez ten ofiarny ogień zdobędziecie królestwo. Ojciec przypomina wam, że na ścieżce czczenia śpiewaliście: Baba, kiedy Ty przyjdziesz Ja oddam się Tobie! Ja poświęcę się Tobie! Teraz wy wszyscy uważacie siebie za Brahma Kumarów i Kumari. Być może żyjecie w domu z wasza rodziną, ale macie żyć w czystości jak lotosy. Uważajcie siebie za dusze! Jesteśmy dziećmi Baby. Wy dusze jesteście zakochanymi. Ojciec mówi: Ja jestem jedynym Umiłowanym! Wzywaliście mnie Umiłowanego. Jesteście zakochanymi połowy cyklu. Ten, który jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą jest bezcielesny. Dusza, która odgrywa rolę poprzez to ciało jest również bezcielesna. Macie również odgrywać rolę na ścieżce czczenia. Czczenie jest nocą .Ludzie potykają się w nocy. Wy potykaliście się od miedzianego wieku. Obecnie, doświadczacie wielkiego cierpienia. Teraz jest koniec żelaznego wieku Wszystkie ich pieniądze itd. zostaną obrócone w kurz. Ktoś, kto jest milionerem czy królem, myśli, że całe to bogactwo, które posiada będzie dla jego dzieci i wnuków, że oni będą z tego korzystali. Jednak Ojciec mówi: oni nie skorzystają z tego! Ten świat będzie zniszczony. Pozostaje bardzo mało czasu. Będzie bardzo dużo przeszkód. Ludzie będą walczyć pomiędzy sobą. Na końcu, oni będą walczyć w taki sposób, że będą płynęły rzeki krwi. Wy nie walczycie z nikim. Utrzymujecie waszą potęgę jogi. Jeśli jesteś w pamiętaniu i ktoś ze złymi myślami pojawi się przed tobą, on otrzyma przerażającą wizję i natychmiast ucieknie. Będziecie pamiętali Śiw Babę, a on ucieknie. Ci którzy są bardzo silnymi dziećmi, będą czynili wysiłek, aby należeć tylko do jednego Śiw Baby i do nikogo innego. Ojciec wyjaśnia: niech twoje ręce wykonują pracę, a twoje serce pamięta Ojca. Dzieci, macie także zajmować się swoim domem. Jednak, jeśli wy dusze pamiętacie Ojca, wtedy ciężar grzechu będzie usunięty. Po prostu, pamiętajcie Mnie i staniecie się satopradhan z tamopradhan, ale w kolejności zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Następnie zrzucicie swoje ciała i Baba zabierze wszystkie dusze z powrotem, jak chmarę komarów. Będzie kara dla całej reszty świata. Tylko kilku pozostanie wtedy w Bharacie. Z tego powodu odbyła się ta Mahabharadzka wojna. Tutaj będzie wielka ekspansja. Tak wielu usłyszy to na wystawach i poprzez projektory itp. Tamci poddani stale są stwarzani. Tylko jeden będzie królem, a cała reszta będzie poddanymi. Nawet o doradcach mówi się, że są w lini poddanych. Jest wielu poddanych. Jeden król miałby około 100 tysięcy poddanych. A więc król i królowa muszą czynić wysiłek. Ojciec mówi: w czasie wykonywania wszystkiego, stale pamiętajcie tylko Mnie. Zakochani mają fizyczną miłość jeden dla drugiego. Wy dzieci w obecnym czasie jesteście zakochani. Wasz Umiłowany przyszedł i uczy was. Teraz On was uczy. Po studiach staniecie się bóstwami. Wasze grzechy będą zniszczone poprzez pamiętanie i staniecie się wolni od choroby na zawsze. Wy również macie pamiętać cykl 84 wcieleń. W złotym wieku wzięliśmy taką liczbę wcieleń, a w srebrnym wieku wzięliśmy taką liczbę wcieleń. My, którzy należymy do religii bóstw, przeszliście dookoła pełen cyklu 84 wcieleń. Wraz z rozwojem wasza liczba bardzo wzrośnie. Będziecie mieli tysiące ośrodków. Będziecie tłumaczyli tę wiedzę na każdej ulicy: pamiętajcie Ojca i dziedzictwo! Teraz macie powrócić do domu. To jest brudny kostium. Jest to nieograniczony brak zainteresowania. Sannjasini po prostu porzucają ich ograniczony dom i rodzinę. Oni są hatha joginami. Oni nie mogą uczyć radża jogi. Oni mówią, że czczenie jest wieczne. Ojciec mówi: czczenie rozpoczyna się w miedzianym wieku. Wy zeszliście w dół 84 stopni i staliście się tamopradhan. Byliście bóstwami. Chrześcijanie mówią, że oni są chrześcijaninami. Wiecie, że byliście w złotym wieku. Ojciec ustanowił religię bóstw. Ci, którzy byli Lakszmi i Narajanem teraz są Braminami. W złotym wieku był jeden król, jedna królowa i jeden język. Dzieci miały także wizję tego. Wszyscy z was należycie do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Tylko wy bierzecie 84 wcielenia. Kiedy ludzie mówią, że dusza jest odporna na efekt czynu i że Bóg jest wszechobecny, jest to błędne. W każdym człowieku jest dusza, a więc, w jaki sposób oni mogą powiedzieć, że Bóg jest w każdym? Jeśli tak to każdy byłby Ojcem! Oni stali się tak tamopradhan. Poprzednio wierzyliście we wszystko co usłyszeliście. Ojciec teraz przychodzi i mówi wam prawdę. On daje wam trzecie oko wiedzy dzięki któremu rozumiecie początek, środek i koniec świata. Jest to również historia nieśmiertelności. W subtelnym rejonie nie ma historii itp. Wszystko to są sadzonki ścieżki czczenia. Wszyscy z was słuchacie historii nieśmiertelności, aby stać się nieśmiertelnym. Tam wy zostawiacie swoje ciała i bierzecie następne w wielkim szczęściu. Tutaj, kiedy ktoś umiera, oni bardzo dużo płaczą i zawodzą. Tam nie ma choroby itp. Tam oni stale są wiecznie zdrowi i mają długie życie. Tam nie ma nieczystości. Teraz uczyńcie to pewnym, że zakończyliście cykl 84 wcieleń i że Ojciec przyszedł, aby zabrać nas z powrotem. On również mówi ci o metodzie na stanie się czystym. On mówi: pamiętaj Mnie, Ojca i swoje dziedzictwo. W złotym wieku jesteście w 16 stopniach pełni, a następnie stopnie są redukowane. Obecnie, nie ma w was żadnych stopni. Tylko Ojciec wyzwala was od cierpienia i zabiera was z powrotem do szczęścia. Dlatego On jest zwany Wyzwolicielem. On zabiera każdego do domu ze sobą. Wasi guru, nie zabierają was z powrotem ze sobą. Kiedy jeden z tych guru odchodzi, któryś z naśladowców siada na jego tronie. Następnie jest bardzo dużo zamieszania pomiędzy naśladowcami. Oni walczą pomiędzy sobą o tron. Ojciec mówi: Ja zabiorę was dusze ze sobą. Jeśli nie staniesz się doskonałym, doświadczysz kary i twoja pozycja zostanie zniszczona. Królestwo jest tutaj ustanawiane. Aćća.

Najsłodszym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Praktykuj takie pamiętanie, że jeśli ktoś ze złymi myślami pojawi się przed tobą, zostanie zmieniony. Czyń wysiłek, by należeć do jednego Śiw Baby i nikogo innego.

2. Aby osiągnąć samozwierzchnictwo, poświęć wszystko, łącznie z własnym ciałem. Kiedy oddasz wszystko, łącznie z własnym ciałem, temu ofiarnemu ogniowi, otrzymasz królewski status.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem wszystkich osiągnięć i będąc duszą, która ma wiedzę, zanurz się w Oceanie Wiedzy i w wiedzy.

Ci, którzy są duszami, mającymi wiedzę, są zawsze zanurzeni w Oceanie Wiedzy i w wiedzy. Będąc uosobieniem wszystkich osiągnięć, automatycznie masz stan bycia nieświadomym wiedzy o pragnieniach. Ci, którzy nawet nieznacznie zależą od swojej natury lub sanskar, proszą o imię, szacunek i honor. Ci, którzy wykrzykują pytania “Co?” i “Dlaczego?”, ci, którzy wołają, ci, którzy wewnętrznie mają jedną formę, ale zewnętrznie coś innego, nie mogą być nazywani duszami, które mają wiedzę.

Hasło:
Tylko ci, którzy doświadczają ponadzmysłowego szczęścia i błogości w swoim życiu, są łatwymi joginami.