18.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jeśli chcecie wziąć tilak panowania nad sobą, czyli tilak samozwierzchnictwa na 21 żyć, zapomnijcie o swoich ciałach i wszelkiej świadomości ciała i pamiętajcie jednego Ojca.

Pytanie:
Jaki aspekt mądrości biednych dzieci czyni Ojca szczęśliwym i jaką radę Ojciec daje takim dzieciom?

Odpowiedź:
Biedne dzieci uważają, że powinny używać wszystkich swoich bezwartościowych posiadłości w sposób wartościowy w usłudze Baby i gromadzić swoją fortunę na przyszłe 21 żyć. Baba jest bardzo zadowolony, widząc mądrość takich dzieci. Baba takim dzieciom daje najlepszą radę: Dzieci, bądźcie powiernikami. Nie myślcie, że coś należy do was. Opiekujcie się swoimi dziećmi; opiekujcie się wszystkim jako powiernicy. Używając wiedzy, ulepszajcie swoje życie i stawajcie się królami królów.

Piosenka:
Przyszedłem po obudzeniu swojej fortuny...

Om śanti.
Dzieci usłyszały dwie linie piosenki. Dzieci zrozumiałyście, że przyszłyście tutaj po stworzeniu swojej fortuny w nowym świecie. Aby stworzyć swoją fortunę, trzeba czynić starania. Dzieci, rozumiecie, że tutaj otrzymujecie śrimat, że otrzymujecie wielką mantrę „Manmanabhaw”. Istnieją takie słowa. Kto daje wam tę mantrę? Najwyższy ze Wszystkich daje wskazówki, Ten, który jest Oceanem. Tylko raz otrzymujemy wskazówki od Niego. To, co już wydarzyło się w dramacie, powtórzy się ponownie po 5000 lat. Dzięki tej wielkiej mantrze twoja łódź może przepłynąć na drugi brzeg. Oczyściciel Ojciec przychodzi tylko raz i daje wam śrimat. Kto jest Oczyścicielem? Tylko Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza oczyszcza nieczystych i zabiera ich do czystego świata. Tylko On może być zwany Oczyścicielem i Dawcą Zbawienia. Siedzicie przed Nim. Wiecie, że On jest wszystkim dla was. Najwyższy ze Wszystkich tworzy naszą fortunę. Macie wiarę, że otrzymujemy tę wielką mantrę od nieograniczonego Ojca. On jest Ojcem. Ten Ojciec jest bezcielesny, a ten jest cielesny. Dzieci pamiętają Go i Ojciec także pamięta dzieci. W każdym cyklu Baba mówi tylko do swoich dzieci. Ojciec mówi: Jest tylko jedna mantra, która zbawia każdego i tylko Jeden ją daje. Tylko Satguru daje prawdziwą mantrę. Wiecie, że przyszliście tutaj, aby stworzyć swoją fortunę w waszym lądzie szczęścia. Złoty wiek jest zwany ziemią szczęścia, podczas gdy to jest ziemia cierpienia. Śiw Baba daje mantrę tylko tym, którzy stają się braminami poprzez usta Brahmy, a więc On z całą pewnością musi wejść w fizyczną postać. W jaki sposób On dałby mantrę? On mówi: W każdym cyklu Ja daję wam wielką mantrę: Pamiętajcie Mnie stale, wyrzeknijcie się wszystkich cielesnych religii i wszystkich cielesnych związków. Uważając się za ciało, pamiętasz wszystkie związki ciała, to znaczy wujków, stryjków, guru i wszystkich świętych mężów. Ten mówi: Gdy umierasz, świat staje się dla ciebie martwy. Ojciec także mówi: Dusze, Ja daję wam mantrę: Uważajcie się za dusze i bądźcie bezcieleśni. Wyrzeknijcie się świadomości ciała. Tutaj każdy jest świadomy ciała, ale w złotym wieku każdy jest świadomy duszy. W tym zbieżnym wieku stajecie się świadomi duszy, a także stajecie się teistami znającymi Boga. Ci, którzy znają Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę i Jego stworzenie są teistami. Nie ma żadnych teistów w żelaznym ani w złotym wieku. Oni są tylko w zbieżnym wieku. Bierzecie dziedzictwo od Ojca, a potem idziecie i władacie w złotym wieku. Tutaj powstaje kwestia ateistów i teistów; tam nie powstaje ta kwestia. Bramini, którzy byli wcześniej ateistami, teraz stali się teistami. Obecnie cały świat jest ateistyczny. Nikt nie zna Ojca ani Jego stworzenia. Oni po prostu mówią, że On jest wszechobecny. Dzieci, tylko wy macie połączenie z nieograniczonym Ojcem. Otrzymujecie śrimat od Niego, to znaczy, On inspiruje was do czynienia starań. On mówi: Dzieci, zapomnijcie świadomość ciała, włączając w to swoje ciało i nie pamiętajcie nikogo innego. Uważaj się za duszę i pamiętaj Mnie, swojego Ojca. To jest zwane wielką mantrą, dzięki której tworzysz swoją fortunę. Otrzymujesz tilak zwierzchnictwa nad sobą na 21 żyć. To jest nagroda. Gita jest po to, abyś mógł zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana, to znaczy ze zwykłej ludzkiej istoty w boską. Dzieci, wiecie, że ten świat się zmienia. Tworzycie swoją fortunę w nowym świecie. Ta ziemia jest ziemią śmierci. Popatrzcie, jak wygląda fortuna ludzi tego świata! Sama nazwa to ziemia cierpienia. Kto to powiedział? Dusza. Teraz staliście się świadomi duszy. Dusza mówi: To jest ziemia cierpienia. Nasza najwyższa siedziba jest miejscem, w którym mieszka Baba. Ojciec teraz daje wiedzę i tworzy naszą fortunę. On daje jedną wielką mantrę: Pamiętaj Mnie! Możesz słuchać cielesnej istoty, ale pamiętaj Mnie, bezcielesnego. Z całą pewnością macie słuchać Go poprzez cielesną istotę. Brahma kumarowie i kumari także mówią ustami do nieczystych, aby pamiętali Oczyściciela. Potęgą pamiętania macie spalić ciężar grzechów, które są na waszych głowach. Macie się uwolnić od choroby. Dzieci, osobiście siedzicie przed Ojcem. Wiecie, że Baba przyszedł, aby stworzyć waszą fortunę i pokazać wam bardzo łatwą ścieżkę. Oni mówią: Baba, zapominam pamiętać Ciebie. Powinieneś się zawstydzić. Pamiętasz fizycznego ojca, który czyni cię nieczystym, a o tym parlokik Ojcu, który cię oczyszcza i mówi ci, abyś ciągle Go pamiętał, tak aby twoje grzechy były usunięte, mówisz, że Go zapominasz. Baba mówi: Ja przyszedłem, aby uczynić cię godnym bycia w świątyni. Wiecie, że Bharat był Siwalają, świątynią Śiwy, gdzie my władaliśmy, a potem zaczęliśmy czcić swoje wizerunki w świątyniach. Zapomnieliśmy, że byliśmy bóstwami. Wasza Mama i Baba także byli godnymi czczenia bóstwami, a potem stali się czcicielami. Macie tę wiedzę w swoich intelektach. Na obrazie drzewa zostały pokazane tylko główne punkty: fundamentem była oryginalna, wieczna religia bóstw. Ona dłużej nie istnieje. Złoty wiek pojawił się 5000 lat temu, a teraz jest wiek żelazny. Po wieku żelaznym, przyjdzie ponownie złoty wiek. Na pewno musi przyjść Ten, który daje śrimat. Świat na pewno musi się zmienić. Wciąż bijecie w bębny (ogłaszacie każdemu), ale drzewo nie może rosnąć szybciej. Na tej ścieżce pojawia się dużo przeszkód. Ludzie są łapani w różnorodne kształty i imiona. Ojciec mówi: Nie bądź schwytany. Możesz mieszkać w domu ze swoją rodziną, ale pamiętaj także Ojca i żyj w czystości. Bóg mówi: Żądza jest największym wrogiem. Wcześniej Bóg Gity to powiedział i On teraz mówi to jeszcze raz. Bóg Gity z całą pewnością musi umożliwić wam pokonanie żądzy. Jedno to królestwo Rawana, a drugie to królestwo Ramy. Królestwo Ramy jest dniem, królestwo Rawana jest nocą. Ojciec mówi: To królestwo Rawana teraz się kończy. W tym celu czynione są wszelkie przygotowania. Ojciec będzie was uczył, potem zabierze z powrotem do domu, a następnie potrzebne jest królestwo. Nie władalibyście w tym nieczystym świecie, prawda? Śiw Baba nie ma stóp, aby mógł je tutaj postawić. Bóstwa nie mogą postawić swoich stóp w tym nieczystym świecie. Wiecie, że stajecie się bóstwami, a potem przyjdziecie do Bharatu, ale świat zmieni się z żelaznego wieku w złoty wiek. Obecnie stajecie się wzniośli. Dużo dzieci mówi: Baba, przychodzi dużo sztormów. Ojciec mówi: Zapominacie o Ojcu. Nie przestrzegacie Jego śrimatu. Otrzymujecie najwznioślejsze wskazówki od Ojca: Dzieci, nie stawajcie się zepsute. Uczy was tylko Jeden i On mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Nawet nie pamiętaj Jego powozu. Jest Woźnica, a także właściciel powozu. To nie jest kwestia konnego powozu. Czy ktoś usiadłby w nim i dawałby wiedzę? Obecnie ludzie podróżują samolotami. Nauka jest teraz bardzo potężna. Przepych Mai jest także w pełnej sile. Teraz oni każdemu oddają tak wielkie honory. Premierowi jakiegoś kraju można okazać dużo szacunku, a po 15 dniach ten szacunek będzie zabrany. Nawet królowie mają problemy: oni żyją w ciągłym lęku. Otrzymujecie taką łatwą wiedzę. Jesteście tak biedni, nie macie nawet grosza. Ty czynisz Babę swoim Powiernikiem i mówisz: Baba, wszystko to, co posiadam należy do Ciebie. Baba mówi: Aćća, bądź powiernikiem. Jeśli nadal uważasz, że wszystko należy do ciebie, to nie będzie rozsądne. Masz przestrzegać śrimatu. Ci, którzy są powiernikami, będą przestrzegać śrimatu. Jesteś biedny, a więc pomyśl, że powinieneś oddać Babie wszystkie swoje bezwartościowe posiadłości. Baba daje ci pierwszej klasy radę. Macie opiekować się swoimi dziećmi. Teraz otrzymujecie wiedzę, dzięki której naprawiana jest wasza przyszłość i stajecie się królami królów. Obowiązkiem Ojca jest dawać wam rady. Pamiętaj Ojca. Powinieneś czuć również miłosierdzie, aby ratować kogoś, kto wpada do rynsztoku. Macie zachowywać się z wielkim taktem. Istnieją Supnaka i Putna (żeńskie diabły). Adziamil i Duriodan także dotyczą obecnego czasu. Sceny obecnego czasu zaistnieją ponownie po upływie cyklu. Ten Ojciec przychodzi osobiście i daje wiedzę. On umożliwia ci wzięcie pozycji bóstwa z ludzkiej istoty. Przyszliście tutaj, aby wziąć swoje dziedzictwo tak jak 5000 lat temu. Wcześniej również była wielka wojna. Ona jest związana z tym. Ojciec wyjaśnia wszystko dokładnie i umożliwia wam wzięcie pozycji bóstwa z pozycji zwykłej ludzkiej istoty. Przyszliście tutaj, aby wziąć od Ojca dziedzictwo. Nie otrzymacie dziedzictwa od Brahmy, Dżagadamby ani od żadnej innej Brahma Kumari. Oni także biorą swoje dziedzictwo od Ojca. Oni także wyjaśniają innym. Staliście się dziećmi Dżagatpity (Ojca Świata) i bierzecie dziedzictwo poprzez niego. On mówi każdemu indywidualnie: Dziecko, pamiętaj Mnie! Ta strzała trafia bezpośrednio w ciebie. Ojciec mówi: Dzieci, macie wziąć ode Mnie dziedzictwo. Nawet gdy umierają twoi krewni lub przyjaciele, ty i tak nadal masz brać od Ojca dziedzictwo. Z tego powodu powinieneś być bardzo szczęśliwy, ponieważ wiesz, że przyszedłeś tutaj, by stworzyć swoją fortunę. Wiecie, że Baba ponownie czyni was panami nieba, a więc macie również wdrażać sobie takie maniery. Masz chronić się od występków. Stajemy się czyści i wolni od występków. Zrozumieliście dramat i drzewo. Nie ma żadnych innych trudności. To jest coś bardzo prostego. Ale pomimo to mówisz: Baba, zapominam Cię. Przyszedł zły duch. Baba mówi: Przegoń złe duchy. Patrz w lustro swojego serca, aby zobaczyć, czy stałeś się godny. Mamy stać się Narajanem ze zwykłych ludzkich istot. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia: Słodkie dzieci, stukrotnie fortunne dzieci, przyszłyście tutaj, aby stać się stukrotnie fortunne. Obecnie wszyscy są niefortunni. Tylko ludzie Bharatu byli fortunni; byli tak bogaci. To wszystko dotyczy Bharatu. Ojciec mówi: Teraz uważaj się za duszę, ponieważ przyszedłeś do Mnie, a więc twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do twojego celu. Dramat życia teraz się kończy i my powrócimy do domu. On pokazuje wam sposób: Uwolnij się od wszystkich grzechów, a staniesz się czystą, dobroczynną duszą. Istniał taki czas czystych, dobroczynnych dusz. On jest teraz ponownie ustanawiany. Stary świat musi się zmienić i stać się nowy. Oni wierzą, że Bharat był starożytnym lądem i był on niebem. Niebo stworzył Niebiański Bóg, Ojciec. Kiedy On przychodzi? On przychodzi tylko w obecnym czasie. Mówi się, że to jest czas na przyjście dobroczynnego Ojca. Społeczeństwo Rawana jest tak duże, podczas gdy społeczeństwo Boga jest małe. Wasza liczba stale tutaj rośnie. Dzieci stale będą przychodzić, aby brać ponownie dziedzictwo od Ojca. Wyjaśniacie stale poprzez wystawy, programy i projektory. Teraz macie bardzo dużo służyć. Ojciec mówi: Umiłowane dzieci, to jest sztuka życia. Jednak, o tym, co wydarzyło się do obecnego czasu trzeba powiedzieć, że sztuka życia jest dokładna. Ojciec mówi: Nawet Ja jestem ustalony w tej sztuce życia. Dzieci, nawet Ja muszę wejść do nieczystego świata. Dzieci, popatrzcie, w jaki sposób Ja opuszczam najwyższą siedzibę i przychodzę tutaj dla was. Lekarze nie uciekają przed zarazą; oni muszą przyjść. Ludzie śpiewają: Oczyścicielu przyjdź! Przyjdź i oczyść nas z 5 występków, tzn. wyzwól nas z nich. Zabierz nas z ziemi cierpienia do ziemi szczęścia. Bóg jest Wyzwolicielem. On jest Wyzwolicielem wszystkich. On staje się Przewodnikiem i zabiera każdego z powrotem do domu, a potem przychodzicie w dół w kolejności. Jest dynastia słońca, dynastia księżyca, następnie, gdy rozpoczyna się wiek miedziany, stajecie się czcicielami. Śpiewa się, że bóstwa weszły na ścieżkę grzechu. Oni nawet pokazują wizerunki ze ścieżki grzechu. Rozumiecie teraz praktycznie, że byliście bóstwami. To są takie łatwe kwestie do zrozumienia. Dokładnie wdróż sobie to do swojego intelektu. Dzieci, przyszłyście teraz tutaj, by stworzyć swoją fortunę. Ojciec tutaj siedzi przed wami osobiście. Jednak nauczyciele są w kolejności. Tutaj Bóg wam przekazał esencję wszystkich Wed i pism poprzez usta ojca ludzi Brahmę. Brahma słyszy wszystko pierwszy. Oni pokazali Brahmę, Wisznu i Śankara w subtelnym rejonie. Jednak Wisznu jest panem złotego wieku, a Brahma panem zbieżnego wieku. Brahma jest potrzebny tutaj tak, aby bramini mogli stać się bóstwami. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry (bezcielesnego). Ten ofiarny ogień został już wcześniej stworzony. Cały świat będzie poświęcony w tym ogniu. Wszystko będzie zniszczone. Dzieci, potem pójdziecie władać w nowym świecie. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Usuń z siebie złe duchy i stań się godny zmiany ze zwykłego człowieka w Narajana. Sprawdzaj w lustrze swojego serca, aby zobaczyć, w jakim stopniu stałeś się godny.

2. Uważaj się za duszę, bądź bezcielesny i pamiętaj Ojca. Praktykuj zapominanie świadomości ciała.

Błogosławieństwo:
Miej szczęśliwe serce i bądź pogodny oraz stale bądź radosny, dzięki swojej królewskości czystości.

Dusze, które mają królewskość, to znaczy, rzeczywistość czystości, stale tańczą w szczęściu. Ich szczęście nigdy nie jest mniejsze. Dzień po dniu, ich szczęście stale się zwiększa w każdej chwili. Nie są jednym wewnątrz, a czymś innym na zewnątrz. Są wierne, prawdziwe w swojej postawie, spojrzeniu, słowach i zachowaniu. Takie prawdziwe i królewskie dusze stale są szczęśliwe w swoich sercach oraz w swoich oczach i rysach. Mają wiecznie szczęśliwe serca i są pogodne.

Hasło:
Najwznioślejszą potęgą na świecie, jest potęga czystości.