18.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście duchową armią, podwójnie bez przemocy. Macie założyć swoje boskie królestwo dzięki przestrzeganiu śrimatu.

Pytanie:
Przed czym mają ostrzegać każdego duchowi słudzy?

Odpowiedź:
Ostrzegajcie każdego: To jest czas tej samej Mahabharadzkiej Wojny. Teraz ten stary świat ma być zniszczony. Ojciec inspiruje do założenia nowego świata. Po zniszczeniu rozlegną się okrzyki zwycięstwa. Zanim nastąpi zniszczenie powinniście spotykać się ze sobą i omawiać, w jaki sposób przedstawić każdemu Ojca.

Piosenka:
Zmarnowałeś dzień na jedzenie, a noc na spanie…

Om śanti.
Ojciec wyjaśnia, że Najwyższym ze Wszystkich jest Bóg. On może być także nazwany Głównodowodzącym, ponieważ jesteście armią. Kto jest waszym Najwyższym Dowódcą? Wiecie, że są dwa rodzaje wojska. Tamci są fizycznym wojskiem, podczas gdy wy jesteście duchową armią. Tamte wojska są ograniczone, podczas gdy wy jesteście nieograniczonym wojskiem. Wśród was są komandorzy, generałowie, a także porucznicy. Dzieci wiecie, że zakładacie swoje królestwo dzięki przestrzeganiu śrimatu. Nie ma tu kwestii żadnej wojny itd. Ponownie, dzięki przestrzeganiu śrimatu zakładamy nasze boskie królestwo na całym świecie. Tę rolę gramy w każdym cyklu. Wszystkie te aspekty są nieograniczone. Te aspekty nie dotyczą tamtych walk. Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich. On jest także zwany Czarodziejem, Jubilerem i Oceanem Wiedzy. Chwała Ojca jest nieograniczona. Po prostu, macie pamiętać Ojca swoimi intelektami. Maja sprawia, że zapominacie Go pamiętać. Jesteście podwójnie bez przemocy, duchową armią. Waszą jedyną troską jest to, jak założyć swoje królestwo. Dramat z całą pewnością sprawi, że zrobicie to. Macie czynić starania, prawda? Dobre dzieci powinny omawiać to pomiędzy sobą. Wasza wojna z Mają będzie trwać do końca. Wiecie, że Mahabharadzka Wojna niewątpliwie odbędzie się. Jak inaczej stary świat mógłby zostać zniszczony? Baba daje nam śrimat. My, dzieci, mamy założyć ponownie nasze królestwo. Po zniszczeniu starego świata w Bharacie rozlegną się okrzyki zwycięstwa. Staliście się w tym celu instrumentami. Dlatego, spotykajcie się ze sobą i omawiajcie sposoby wykonywania usługi, tak, byście mogli przekazywać każdemu posłannictwo Ojca, że ten stary świat ma być zniszczony. Ojciec zakłada nowy świat. Gdy fizyczny ojciec buduje dom, dzieci cieszą się. Jest to ograniczony aspekt, podczas gdy tutaj ta kwestia dotyczy całego świata. Nowy świat jest zwany złotym wiekiem, a stary świat jest zwany żelaznym wiekiem. Teraz jest stary świat. Dlatego wy powinniście wiedzieć, kiedy i w jaki sposób Ojciec zakłada nowy świat. Ci z was, którzy o tym wiedzą, wiedzą o tym w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, który czynią. Najwspanialszym ze wszystkich jest Ojciec. Następnie, cała reszta jest w kolejności: jeźdźcy na słoniach, kawaleria i piechota. Komandorzy i kapitanowie są wymieniani jako przykłady po to, by wam wyjaśniać. Dzieci, powinnyście spotykać się pomiędzy sobą i omawiać metody, jak przedstawiać Ojca. To jest duchowa usługa. W jaki sposób możemy ostrzec naszych braci i siostry i powiedzieć im, że Ojciec teraz przyszedł, aby założyć nowy świat? Przed wami stoi zniszczenie starego świata. To jest ta sama Mahabharadzka wojna. Ludzie nawet nie wiedzą, co wydarza się po tej Mahabharadzkiej wojnie. Czujecie, że teraz, w tym zbieżnym wieku, stajecie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Ojciec przyszedł, aby uczynić was najwznioślejszymi ludzkimi istotami. W tym nie ma kwestii żadnej wojny. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, w nieczystym świecie nie może być ani jednej czystej istoty, a w czystym świecie nie może być nikogo nieczystego. Nikt nie może zrozumieć tak prostej rzeczy! Wam, dzieci wyjaśniane są wszystkie obrazy w esencji. Cokolwiek ludzie robią na ścieżce czczenia: czy mantrują, czy pokutują, czy składają dary, czy wykonują dobroczynność itd., to przynosi im szczęście, które jest krótkotrwałe, warte tyle, co odchody wrony. Tylko wtedy, gdy przyjdziecie tutaj i zrozumiecie te rzeczy, pozostaną one w waszych intelektach. Teraz jest królestwo czczenia, nie ma śladu wiedzy. Tak jak nie ma nikogo czystego w nieczystym świecie, tak samo nikt tylko ten Jeden ma tę wiedzę. Wedy i wszystkie pisma należą do ścieżki czczenia. Musicie zejść w dół po schodach. Teraz staliście się braminami. Ta armia jest w kolejności. Główni, tacy jak: komandorzy, generałowie, kapitanowie itd. powinni się spotykać i omawiać, w jaki sposób przekazywać posłannictwo Baby. Dzieci, zostało wam wyjaśnione to, że Posłannik, Wychowawca i Przewodnik są Jednym. Wszyscy inni należą do ścieżki czczenia. Tylko wy należycie do wieku zbieżnego. Stanie się Lakszmi i Narajanem to wasz dokładny cel i przedmiot nauki. Na ścieżce czczenia oni opowiadają historie o prawdziwym Narajanie, o trzecim oku i o nieśmiertelności. Ojciec opowiada wam teraz historię prawdziwego Narajana. Na ścieżce czczenia wszystko jest kwestią przeszłości. Oni budują świątynie dla tych, którzy przyszli i odeszli. Teraz Śiw Baba uczy was. Później, na ścieżce czczenia będą budowane memoriały tego. W złotym wieku nie ma żadnych obrazów ani Śiwy, ani Lakszmi i Narajana. Wiedza jest całkowicie odrębna od czczenia. Tylko wy macie tę wiedzę, dlatego Ojciec powiedział: Nie słuchaj złego, nie mów nic złego... Wy dzieci jesteście teraz tak szczęśliwe, że nowy świat jest zakładany. Baba ponownie daje wam wskazówki, jak założyć ziemię szczęścia. Wskazówką numer jeden jest to, że musicie stać się czyści. Każdy jest nieczysty. Dobre dzieci powinny spotykać się i omawiać, jak można rozszerzać usługę i w jaki sposób dawać biednym posłannictwo Ojca. Ojciec przyszedł tak, jak w poprzednim cyklu. On mówi: Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Mnie! Królestwo z całą pewnością ma być założone. Oni na pewno to zrozumieją. Ci, którzy nie należą do boskiej religii, nie zrozumieją. W czasie zniszczenia oni mają intelekty, w których nie ma miłości do Boga. Wy dzieci wiecie, że należycie do Pana i Mistrza. Dlatego nie wolno wam wejść w występek, walczyć ani kłócić się. Wasza bramińska religia jest bardzo wzniosła. Oni należą do religii siudrów, podczas gdy wy należycie do bramińskiej religii. Jesteście węzłem na szczycie głowy, a oni są stopami. Ponad tym szczytowym węzłem jest tylko Najwyższy z Najwyższych, Bezcielesny Bóg. Na obrazie różnorodnych form nie pokazuje się szczytowego węzła ani Śiw Baby, ponieważ nikt nie może Go zobaczyć fizycznymi oczami. Oni mówią tylko o bóstwach, wojownikach, kupcach i siudrach. Ci, którzy stali się bóstwami, później przechodzą przez kolejne wcielenia i stają się wojownikami, kupcami i siudrami. Nikt nie rozumie symboliki obrazu różnorodnych form. Wy teraz to rozumiecie. Dlatego powinniście tworzyć dokładne obrazy. Śiw Baba, a także wy, bramini powinniście być pokazani. Każdemu macie przekazywać to posłannictwo: Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca! Waszym obowiązkiem jest przekazywanie posłannictwa. W taki sposób, w jaki istnieje nieograniczona chwała Ojca, tak samo istnieje także wielka chwała Bharatu. Jeżeli ktoś będzie słuchać wiedzy przez siedem dni, to wtedy pozostanie ona w jego intelekcie. Oni mówią, że nie mają czasu! O! Ale wzywaliście Go przez połowę cyklu i On teraz przyszedł tutaj w praktyczny sposób. Ojciec musi przyjść na końcu (cyklu). Tylko wy bramini rozumiecie to w kolejności zgodnie ze staraniami, jakie robicie. Gdy tylko zaczęliście się uczyć tej wiedzy, zbudowaliście w sobie wiarę, że ten Umiłowany, którego wzywaliście, teraz przyszedł. On z całą pewnością musiał przyjść w czyjeś ciało. On nie posiada własnego ciała. Ojciec mówi: Ja wchodzę w niego i przekazuję wam, dzieci wiedzę o cyklu świata, o Stwórcy i stworzeniu. Nikt inny tego nie wie. To jest nauka. Baba czyni ją bardzo łatwą i wyjaśnia ją wam. Baba mówi: Ja czynię was tak bogatymi! Nikt nie staje się tak czysty i szczęśliwy jak wy w każdym cyklu. Wy, dzieci obecnie dajecie tę wiedzę każdemu. Ojciec daje wam klejnoty. Wy potem rozdajecie je innym. Wy czynicie Bharat niebem. Wy przestrzegacie śrimatu i czynicie Bharat niebem, używając swojego umysłu, ciała i bogactwa. To jest takie wzniosłe zadanie. Jesteście incognito armią. Nikt tego nie wie. Wy wiecie, że zdobywacie zwierzchnictwo nad światem i stajecie się wzniośli dzięki przestrzeganiu śrimatu. Ojciec mówi: Teraz, stale pamiętaj tylko Mnie! Kriszna nie mógł tego powiedzieć, ponieważ on był księciem. Wy stajecie się książętami. W złotym i srebrnym wieku istnieje czysta ścieżka rodzinna. Nieczyści królowie czczą wizerunki czystego króla Narajana i czystej królowej Lakszmi. Na początku jest królestwo czystej ścieżki rodzinnej, a później królestwo nieczystej ścieżki rodzinnej; pół na pół, dzień i noc. Jeżeli byłaby to kwestia setek tysięcy lat, wtedy nie byłoby to pół na pół. Jeżeli byłoby to setki tysięcy lat to wtedy populacja w ramach religii hinduskiej, która w rzeczywistości jest boską religią, byłaby o wiele większa. Byłaby niezliczona ilość Hindusów. Obecnie oni nadal robią spis ludności. To jest w dramacie i ponownie wydarzy się. Przed wami stoi śmierć. To będzie ta sama Mahabharadzka wojna. Powinniście więc spotykać się ze sobą i tworzyć plany usługi. Powinniście stale służyć. Stwarzacie nowe obrazy i macie wystawy. W porządku, co powinniście jeszcze zrobić? Aćća, stwórzcie duchowe muzeum. Gdy ludzie je zobaczą, będą polecać je innym. Biedni jak i bogaci ludzie odkładają trochę pieniędzy na cele dobroczynne. Bogaci dają więcej pieniędzy. To samo dzieje się tutaj. Niektórzy dają tysiąc, a niektórzy mniej. Niektórzy przesyłają tylko dwie rupie. Oni mówią: Użyjcie jednej rupii, aby położyć cegłę w moim imieniu, a drugą rupię odłóżcie na konto 21 wcieleń. To jest incognito. Jedna rupia biednej osoby równa się tysiącom rupii bogatej osoby. Co może zrobić ktoś biedny, jeżeli ma tak mało? To jest konto. Biznesmeni także odkładają coś na dobroczynne cele. Co teraz ma być zrobione? Pomóżcie Ojcu! Ojciec wtedy da wam zwrot na 21 wcieleń. Ojciec przychodzi i pomaga biednym. Ten świat dłużej nie pozostanie, wszystko obróci się w kurz. Wiecie, że założenie nowego świata musi teraz nastąpić, dokładnie tak jak w ubiegłym cyklu. Bezcielesny Ojciec mówi: Dzieci, wyrzeknijcie się wszystkich cielesnych religii i pamiętajcie Jednego Ojca. Ten Brahma jest także częścią stworzenia. Czyim dzieckiem jest Brahma? Kto go stworzył? Jak zostali stworzeni Brahma, Wisznu i Śankar? Nikt tego nie wie. Ojciec przychodzi i wyjaśnia prawdę. Brahma na pewno musi istnieć w ludzkim świecie. Dynastia Brahmy została zapamiętana. Nikt nie wie, w jaki sposób Bóg stwarza ludzki świat. Brahma musi istnieć tutaj, prawda? Ojciec mówi: Ten, w którego ciało Ja wszedłem, jest teraz w ostatnim ze swoich wielu wcieleń. On przeszedł przez pełne 84 wcielenia. Brahma nie jest Stwórcą. Tylko bezcielesny Ojciec jest Stwórcą. Dusze także są bezcielesne. One są wieczne. Nikt ich nie stworzył. Skąd więc pojawił się Brahma? Ojciec mówi: Ja wszedłem w niego i zmieniłem jego imię. Imiona was, braminów zostały także zmienione. Wy jesteście radż risi. Na samym początku wyrzekliście się wszystkiego i przybyliście, by mieszkać z Ojcem. Dlatego wasze imiona zostały zmienione. Później, ponieważ Maja zjadła niektórych z was, Baba zaprzestał tworzenia różańca i nadawania imion. Obecnie we wszystkim jest bardzo dużo oszustwa. Oni oszukują nawet jeżeli chodzi o mleko, nie można nigdzie dostać niczego prawdziwego! Oni nawet oszukują Ojca; zaczęli nawet nazywać siebie Bogiem. Wy, dzieci teraz rozumiecie, kim jest dusza, a kim jest Najwyższa Dusza. Jednak jest to w kolejności, zgodnie z wysiłkiem każdego. Ojciec wie, jak dużo każdy z was uczy się i uczy innych oraz jaką pozycję później otrzyma. Macie wiarę, że jesteście czynieni przez Ojca koronowanymi książętami świata. Dlatego macie czynić zgodne z tym wysiłki i pokazać każdemu, że stajecie się koronowanymi książętami. Potem przechodzicie dookoła cyklu 84 wcieleń, by teraz powtórnie się nimi stać. To jest piekło i tutaj nic nie pozostanie. Ojciec teraz przyszedł, by napełnić wasze skarbce i usunąć całe wasze cierpienie. Zapytajcie każdego: Przyszedłeś tutaj, by napełnić swój skarbiec, prawda? Śmierć nie może istnieć w lądzie nieśmiertelności. Ojciec przyszedł, by usunąć wasze cierpienie i napełnić wasze skarbce. Tamta ziemia jest ziemią nieśmiertelności. Ta ziemia jest ziemią śmierci. Macie słuchać i mówić o tych słodkich rzeczach, a nie o bezużytecznych rzeczach. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ojciec przyszedł, by uczyć was tej nauki, dzięki której stajecie się panami świata. Dlatego nigdy nie mówcie, że nie macie czasu. Przestrzegajcie śrimatu i służcie Bharatowi umysłem, ciałem i bogactwem oraz czyńcie go niebem.

2. Słuchajcie i rozmawiajcie między sobą o bardzo słodkich rzeczach dotyczących wiedzy. Zawsze pamiętajcie wskazówkę Ojca: Nie słuchaj niczego złego, nie mów nic złego...

Błogosławieństwo:
Bądź wszechstronny, czujny i zawsze gotowy wyrzekając się nawet subtelnego lenistwa w czynieniu wysiłków.

Męczenie się wysiłkami jest oznaką lenistwa. Leniwy szybko się męczy, podczas gdy ci, którzy mają entuzjazm są niestrudzeni. Ci, którzy są rozczarowani swoimi wysiłkami są leniwi i myślą: „Cóż mogę zrobić? Mogę tylko tyle. Nie mogę zrobić nic więcej. Nie mam odwagi. Idę naprzód, robię wszystko.” Teraz nie pozwól, aby pozostała nazwa ani ślad tego subtelnego lenistwa .Aby to zrobić stale musisz być czujny zawsze gotowy i wszechstronny.

Hasło:
Mając przed sobą ważność czasu, gromadź na swoim koncie wszystkie osiągnięcia.