18.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jesteście czynione prawdziwymi bóstwami przez prawdziwego Ojca. Dlatego nie będzie potrzeby, by mieć Towarzystwo Prawdy (satsang, religijne zgromadzenie) w złotym wieku, wieku prawdy.

Pytanie:
Dlaczego w złotym wieku bóstwa nie mogą wykonywać żadnych grzesznych czynów?

Odpowiedź:
Ponieważ one zostały pobłogosławione przez prawdziwego Ojca. Grzeszne czyny zaczynają być wykonywane, gdy jesteście przeklęci przez Rawana. W złotym i srebrnym wieku jesteście zbawieni. W tamtym czasie nie wspomina się o degradacji; nie ma występków, a więc nie wykonuje się grzesznych czynów. W miedzianym i żelaznym wieku każdy jest zdegradowany i dlatego oni wciąż wykonują grzeszne czyny. To jest coś, co ma być zrozumiane.

Om śanti.
Ojciec jest tutaj i wyjaśnia najsłodszym, duchowym dzieciom. On jest Najwyższym Ojcem, Najwyższym Nauczycielem i Najwyższym Satguru. Kiedy ludziom mówi się o tej chwale Ojca, automatycznie jest udowadniane to, że Kriszna nie może być niczyim ojcem. On jest małym dzieckiem, księciem złotego wieku. On nie może być nawet nauczycielem. On sam siada z nauczycielem i uczy się. Tam nie ma żadnych przewodników, ponieważ każdy tam jest zbawiony. Przez połowę cyklu jest zbawienie i przez połowę cyklu jest degradacja. Ponieważ tam jest zbawienie, nie ma tam żadnej potrzeby na wiedzę. Tam nie wspomina się tej wiedzy, ponieważ to tutaj poprzez tę wiedzę otrzymujecie zbawienie na 21 wcieleń. Potem, od miedzianego wieku do końca żelaznego wieku, jest degradacja. Jak więc może Kriszna istnieć w miedzianym wieku? Nikt nie jest tego świadomy. W każdym aspekcie jest głębokie znaczenie i istotne jest, by wyjaśniać wszystko. Ten Jeden jest Najwyższym Ojcem i Najwyższym Nauczycielem. W języku angielskim możecie nazwać Go tylko Najwyższym. Niektóre angielskie słowa są bardzo dobre, na przykład słowo „dramat”. Sztuka nie jest zwana dramatem (filmem), ponieważ w sztuce może być zmiana aktorów. Ludzie mówią, że ten cykl świata stale się obraca, ale nie wiedzą, jak on się obraca. Nikt nie wie, czy on powtarza się identycznie, czy też są w nim jakieś zmiany. Oni mówią: Cokolwiek jest ustalone, odbywa się. To jest z pewnością sztuka, która stale się powtarza. To tylko ludzkie istoty mają wciąż iść przez ten cykl. OK, jak długo trwa ten cykl? Jak on się powtarza? Ile czasu zajmuje obrót? Nikt tego nie wie. Są klany buddystów i tych z islamu, którzy mają role do odegrania w dramacie. Nie ma dynastii was, braminów; to jest bramiński klan. On jest zwany najbardziej wzniosłym bramińskim klanem. Jest także klan bóstw. To jest bardzo łatwo wyjaśniać. Anioły przebywają w subtelnym rejonie. Tam nie ma ciała ani kości. Bóstwa mają ciała i kości. Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą. Dlaczego przedstawiono Brahmę wyłaniającego się z pępowiny Wisznu? Te rzeczy nie istnieją w subtelnym rejonie, ani nie ma tam żadnych ozdób. Dlatego Brahma jest przedstawiany jako bramin w białym ubraniu. Na końcu swoich wielu wcieleń Brahma staje się biedną, zwykłą ludzką istotą. Obecnie on nosi ubrania z tkanej ręcznie bawełny. Tamci biedni ludzie nie rozumieją, czym jest subtelne ciało. Ojciec wyjaśnia wam, że tam są tylko anioły, które nie mają ciał ani kości. W subtelnym rejonie nie powinno być żadnych ozdób. Ponieważ to zostało przedstawione na obrazach, Baba daje wizję tego, tak jak daje wizje Hanumana, i wyjaśnia wam znaczenie. Nie ma takiej ludzkiej istoty jak Hanuman. Na ścieżce czczenia ludzie stworzyli wiele rodzajów obrazów. Jeśli mówicie cokolwiek do tych, którzy w to wierzą, oni się denerwują. Oni czczą boginie, a potem je topią. To wszystko jest ścieżką czczenia. Ludzie są po szyję uwięzieni w ruchomych piaskach ścieżki czczenia. Jak można ich stamtąd wyciągnąć? Usunięcie ich z tego staje się trudne. Niektórzy są instrumentami wyciągającymi innych, a potem sami są schwytani. Oni sami są schwytani po szyję w ruchomych piaskach, to znaczy upadają w występek, który jest największym ruchomym piaskiem. Takie rzeczy nie istnieją w złotym wieku. Wy teraz jesteście czynieni prawdziwymi bóstwami przez prawdziwego Ojca. W złotym wieku nie ma towarzystwa Prawdy (religijnego zgromadzenia). To tutaj macie towarzystwo Prawdy. Ludzie myślą, że każdy jest formą Boga, w ogóle niczego nie rozumieją. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia: W żelaznym wieku wszyscy są grzesznymi duszami, podczas gdy w złotym wieku wszyscy są czystymi i dobroczynnymi duszami. Jest to różnica jak pomiędzy dniem a nocą. Wy teraz jesteście w zbieżnym wieku. Znacie zarówno żelazny wiek jak i złoty wiek. Główną rzeczą jest przejść z tej strony na drugą stronę. Ludzie mówią o oceanie trucizny i oceanie mleka, ale oni niczego nie rozumieją. Ojciec teraz siada tutaj i mówi wam o tajemnicach czynu i neutralnego czynu. Ludzie wykonują czyny, ale niektóre są neutralne, a inne są grzeszne. W królestwie Rawana wszystkie czyny są grzeszne. W złotym wieku nie ma grzesznych czynów, ponieważ tam jest królestwo Ramy. Oni otrzymali błogosławieństwa od Ojca. Rawan przeklina was. To jest sztuka o szczęściu i cierpieniu. Każdy pamięta Ojca w czasie cierpienia. Nikt nie pamięta Go w czasie szczęścia. Tam nie ma żadnych występków. Dzieci, powiedziano wam, że sadzona jest sadzonka. To teraz zaczął się system sadzenia młodych drzew. Ojciec rozpoczął system sadzenia sadzonek. Gdy był tutaj rząd brytyjski, nigdy nie drukowano w gazetach, że gdzieś posadzono drzewa. Ojciec siada tutaj i sadzi sadzonkę religii bóstw. On nie sadzi innych sadzonek. Jest dużo innych religii, ale religia bóstw zanikła. Ponieważ oni stali się zepsuci w religii i czynach, zmienili jej nazwę. Ci, którzy należą do religii bóstw, przyjdą ponownie do tej samej religii bóstw. Każdy ma iść do swojej religii. Ci, którzy należą do chrześcijańskiej religii, nie mogą z niej odejść i pójść do religii bóstw; nie mogą być z niej wyzwoleni. Tak, niektóre dusze z religii bóstw, które zmieniły religię na chrześcijańską, powrócą do swojej religii bóstw. Ta wiedza i joga będzie im się naprawdę podobać i to będzie dowodem, że należą do waszej religii. Musicie mieć szerokie intelekty, by zrozumieć i wyjaśniać to. Macie przyswajać to wszystko i gdy przekazujecie to innym nie tylko czytać im z książki, tak jak ktoś, kto przekazuje Gitę innym ludziom siedzącym i słuchającym go. Niektórzy potrafią recytować wersety Gity z pamięci. Oni wszyscy siedzą i wyciągają z tego swoje własne zrozumienie. Wszystkie wersety są w sanskrycie. Jest zapamiętanie powiedzenie, że gdyby zamienić ocean w atrament, a cały las w pióra, to i tak nie byłoby końca tej wiedzy. Gita jest bardzo mała, ma tylko 18 rozdziałów. Niektórzy ludzie noszą nawet miniaturkę Gity na szyi. Ona ma bardzo drobne pismo. Niektórzy mają zwyczaj noszenia jej na szyi. Robią taki mały medalion. W rzeczywistości to jest kwestia tylko sekundy. Gdy należycie do Ojca, to jest tak, jakbyście stawali się panami świata. Takie dzieci zaczynają nawet pisać do Baby: Baba, jestem Twoim jednodniowym dzieckiem. Ich wiara trwa tylko jeden dzień i natychmiast piszą list do Baby. Skoro stałeś się dzieckiem, jesteś panem świata. To z trudem zostaje w czyimś intelekcie. Stajecie się panami świata, prawda? Tam nie ma innych lądów. Znikają ich nazwy i ślad po nich. Nikt nawet nie jest świadomy, że tamte lądy istniały. Gdyby istniały, z pewnością istniałaby także ich historia i geografia. Te lądy tam nie istnieją. Dlatego mówi się, że stajecie się panami świata. Baba wyjaśnił: Ja jestem waszym Ojcem i jestem Oceanem Wiedzy. Ta wiedza jest tak wzniosła, że dzięki niej stajemy się panami świata. Naszym Ojcem jest Najwyższy. On jest prawdziwym Ojcem i prawdziwym Nauczycielem. On mówi nam prawdę. Nauki, jakie nam daje, są nieograniczone. On jest nieograniczonym Przewodnikiem, który zbawia każdego. Gdy śpiewacie chwałę Jednego, ta chwała nie może należeć do nikogo innego. Tak może być tylko wtedy, gdy On czyni was równymi Sobie. Dlatego wy także stajecie się oczyścicielami. Ludzie piszą: Satnaam! (w imię Prawdy). Wy, matki, jesteście oczyścicielami Gangesami. Możecie być nazwane Śiw Śakti lub tymi, które należą do klanu Śiwy, Brahma Kumars i Kumaris, którzy należą do klanu Śiwy. Do klanu Śiwy należy każdy, ale stworzenie stwarzane jest poprzez Brahmę, a więc wy, Brahma Kumars i Kumaris, istniejecie tylko w zbieżnym wieku. On adoptuje was poprzez Brahmę. Przede wszystkim jesteście wy, Brahma Kumars i Kumaris. Jeśli ktoś sprzeciwia się, możecie mu powiedzieć: To jest Pradżapita Brahma, ten, w którego Ojciec wchodzi. Ojciec mówi: Ja wchodzę w niego na końcu ostatniego z jego wielu wcieleń. Ludzie przedstawiają Brahmę wyłaniającego się z pępowiny Wisznu. Aćća, a z czyjej pępowiny wyłania się Wisznu? Możecie namalować strzałkę wskazującą odwrotny kierunek: Wisznu staje się Brahmą, a Brahma staje się Wisznu. Ten wyłania się z tamtego, a tamten wyłania się z tego. Temu zajmuje to jedną sekundę, a tamtemu 5000 lat. To są cudowne rzeczy, które wy wyjaśniacie. Ojciec mówi: Lakszmi i Narajan biorą 84 wcielenia, a potem Ja wchodzę w tego na końcu ostatniego z jego wielu wcieleń i czynię go tym. To należy zrozumieć. Usiądźcie, a my powiemy wam, dlaczego nazywamy go Brahmą. Te obrazy zostały stworzone, by pokazać to całemu światu. Możemy to wam wyjaśnić. Jednak zrozumieją to tylko ci, którym przeznaczone jest zrozumienie. O tych, którzy tego nie rozumieją, mówimy, że nie należą do naszego klanu. Chociaż mogą tam pójść, wejdą w skład poddanych. Dla nas wszyscy są biedni, bezradni. O tych, którzy są biedni odnośnie bogactwa mówi się, że są biedni i bezradni. Dzieci, macie przyswajać bardzo dużo punktów. Mają być dawane wykłady na różne tematy. Czy ten temat nie jest ważny? Ludzie pokazują cztery ręce Pradżapity Brahmy i Saraswati. Dwie ręce należą do córki. Oni nie są parą. W rzeczywistości Wisznu to para. Saraswati jest córką Brahmy. Śankar także nie ma partnerki. Dlatego oni mówią o Śiwie i Śankarze. Co robi Śankar? Zniszczenie odbywa się poprzez bomby atomowe. Jak mógłby Ojciec sprowadzić śmierć na swoje dzieci? To byłby grzech. W rzeczywistości Ojciec bez żadnego wysiłku zabiera was wszystkich do rejonu spokoju. Każdy wyrównuje swoje karmiczne konta i wraca do domu, ponieważ jest to czas wyrównania. Ojciec przychodzi, by służyć. On zbawia każdego. Wy także najpierw otrzymacie wyzwolenie, a potem zbawienie. To należy zrozumieć. Nikt inny w ogóle nie wie o tych kwestiach. Możecie zobaczyć, że niektórzy bardzo łamią sobie głowy, a mimo to w ogóle niczego nie rozumieją! Ci, którzy mają dobrze coś zrozumieć, przyjdą i zrozumieją. Powiedzcie im: Jeśli chcecie zrozumieć każdą rzecz, musicie przeznaczyć trochę czasu. Tutaj jest wam przedstawiany Ojciec. To jest las kolców, wszyscy sprawiają sobie nawzajem cierpienie. Jest to zwane ziemią cierpienia. Złoty wiek jest ziemią szczęścia. Wyjaśnimy wam, jak ziemia cierpienia zmienia się w ziemię szczęścia. Lakszmi i Narajan byli w lądzie szczęścia. Potem, po przejściu przez 84 wcielenia, weszli do lądu cierpienia. W jaki sposób ten został nazwany Brahmą? Ojciec mówi: Ja wchodzę w niego i inspiruję go do nieograniczonego wyrzeczenia. Ojciec od razu inspiruje do wyrzeczenia, ponieważ On ma inspirować go do służenia. On inspiruje do wszystkiego. Po nim pojawiło się wielu i też zostały im nadane imiona. Tamci ludzie później pokazują przykład kociąt. To wszystko są bajki. Jak tam mogą być kocięta? Kot nie usiądzie i nie będzie słuchać wiedzy. Baba pokazuje wam wiele sposobów służenia. Jeśli ktoś niczego nie rozumie, powiedzcie mu: Dopóki nie zrozumiesz Alfy, nie będziesz mógł zrozumieć niczego innego. Miej wiarę w tą jedną rzecz i zanotuj to. Inaczej zapomnisz! Maja sprawi, że zapomnisz. Główną rzeczą jest przedstawianie Ojca. Nasz Ojciec jest Najwyższym Ojcem i Najwyższym Nauczycielem, który mówi nam o tajemnicach początku, środka i końca świata, których nikt inny nie zna. Na wyjaśnienie tego potrzeba czasu. Dopóki oni nie zrozumieją Ojca, stale będą zadawać pytania. Dopóki nie zrozumieją Alfy, nie będą w stanie zrozumieć bety. Stale będą mieć wątpliwości i będą pytać: Dlaczego mówicie, że to jest tak, podczas gdy w pismach jest inaczej? Dlatego przede wszystkim przedstawiaj każdemu Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Miej w swoim intelekcie głęboką filozofię karmy, neutralnej karmy oraz grzesznej karmy i nie wykonuj grzesznych czynów. Przyswajaj wiedzę i jogę, a potem dawaj wiedzę innym.

2. Wykonuj usługę zmieniania zwykłych ludzkich istot w bóstwa poprzez dawanie prawdziwej wiedzy prawdziwego Ojca. Wyciągaj każdego z ruchomych piasków występku.

Błogosławieństwo:
Eksperymentuj na sobie i zdobądź świadectwo służenia umysłem, poprzez swój potężny stan.

Żeby dać błogosławieństwo światła i mocy światu, twórz potężną atmosferę w amrit weli, eksperymentując na sobie z pamiętaniem i będziesz wtedy w stanie zdobyć świadectwo służenia umysłem. W końcowych chwilach to właśnie umysłem będziesz musiał służyć, żeby spojrzeniem zabierać innych ponad oraz żeby zmieniać postawy innych, swoją postawą. Uczyń każdego potężnym poprzez swoją wzniosłą świadomość. Gdy będziesz w ten sposób praktykować przesyłanie światła i mocy, atmosfera stanie się wolna od przeszkód i ta forteca będzie mocna.

Hasło:
Rozsądną osobą jest ta, która jednocześnie wykonuje wszystkie trzy rodzaje usługi: poprzez myśli, słowa i czyny.