18.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, powinniście bardzo interesować się wykonywaniem usługi zmieniania ludzkich istot w bóstwa. Jednak, żeby wykonywać taką usługę, musicie mieć głęboką dharnę.

Pytanie:
W jaki sposób dusze stają się brudne? Jakim brudem pokryte są dusze?

Odpowiedź:
Dusze stają się brudne, pamiętając przyjaciół i krewnych. Pierwszym śmieciem jest świadomość ciała, a potem zaczynają się śmieci chciwości i przywiązania. Dusze pokryły się brudem występków. Wtedy zapominają by pamiętać Ojca i nie są w stanie służyć.

Piosenka:
Moje serce pragnie Cię przywołać.

Om śanti.
Ta piosenka jest bardzo dobra. Dzieci dają gwarancję: Po wysłuchaniu Ciebie, chcę dzielić się tą wiedzą z innymi. Niektóre dzieci mają pamiętanie i to jest również niezbędne. Niektórzy będą pamiętać, a także spotykać się z Babą. Mówi się, że garść z wielu milionów przychodzi i bierze to dziedzictwo. Wasze intelekty teraz stały się bardzo szerokie i nieograniczone. Z całą pewnością Ojciec przyszedł także 5000 lat temu, by uczyć was radża jogi. Przede wszystkim, macie wyjaśniać, kto wypowiedział tę wiedzę, ponieważ błąd dotyczący tego aspektu jest największy. Ojciec wyjaśnił, że Gita, klejnot i matka wszystkich pism jest pismem Bharatu. Ale ludzie zapomnieli, kto wypowiedział Gitę czyli klejnot, matkę wszystkich pism i jaka religia dzięki temu została założona. Jednak, oni z całą pewnością śpiewają: O, Boże przyjdź! Bóg na pewno przychodzi, aby stworzyć czysty, nowy świat. On jest Ojcem świata, prawda? Czciciele śpiewają: „Kiedy Ty przychodzisz, możemy otrzymać szczęście i spokój”. Szczęście i spokój to są dwie rzeczy. W złotym wieku na pewno będzie szczęście, ale cała reszta dusz jest w rejonie spokoju. Musi to być wyjaśnione. W nowym świecie jest nowy Bharat, królestwo Ramy. W tym świecie istnieje szczęście, dlatego jest chwała królestwa Ramy. Jeżeli tamten świat jest zwany królestwem Ramy, to ten musi być zwany królestwem Rawana, ponieważ tutaj jest cierpienie. Tam istnieje szczęście. Ojciec przychodzi i daje szczęście. Wszyscy inni otrzymują spokój w rejonie spokoju. Ojciec jest Dawcą spokoju i szczęścia. Tutaj panuje niepokój i cierpienie. Tak więc ta wiedza powinna dotrzeć do waszych intelektów. W tym celu potrzebny jest bardzo dobry stan. Nawet małe dzieci są tego uczone, ale one nie potrafią wyjaśnić znaczenia. To musi być wpajane bardzo głęboko w taki sposób, że jeśli ktoś zada ci jakieś pytania, będziesz mógł im wyjaśnić. Potrzebny jest bardzo dobry stan. Bo inaczej czasami upadasz z powodu świadomości ciała lub gniewu, lub przywiązania. Niektórzy nawet piszą: Baba, dzisiaj upadłem z powodu gniewu; dzisiaj upadłem z powodu chciwości. Kiedy twój stan jest silny, nie ma kwestii upadania. Będzie wtedy wielkie zainteresowanie służeniem, aby zmieniać ludzkie istoty w bóstwa. Piosenka jest bardzo dobra: Baba, gdy przyjdziesz, będziemy bardzo szczęśliwi. Ojciec z całą pewnością musi przyjść, bo inaczej, kto uczyni nieczysty świat czystym? Kriszna jest cielesną istotą. Nie możesz podać jego imienia ani imienia Brahmy, Wisznu czy Shankara. Ludzie śpiewają: „Oczyścicielu przyjdź!”. Powinniście więc ich zapytać: Do kogo to mówicie? Kto jest Oczyścicielem i kiedy On przyjdzie? Ten Jeden jest Oczyścicielem i skoro wołacie do Niego, to ten świat z całą pewnością jest nieczysty. Złoty wiek jest zwany czystym światem. Kto uczyni nieczysty świat czystym? W Gicie jest wspomniane, że naprawdę Sam Bóg uczył radża jogi i umożliwił odniesienie zwycięstwa nad występkami. Żądza jest największym wrogiem. Macie ich pytać: Kto powiedział, że On będzie uczyć nas radża jogi i że żądza jest największym wrogiem? Kto powiedział, że On jest wszechobecny? W jakim piśmie jest to napisane? O kim mówi się, że jest Oczyścicielem? Czy Ganges jest Oczyścicielem, czy ktoś inny? Nawet Gandhidżi mówił: Oczyścicielu, przyjdź! Ganges zawsze istniał. To nie jest nic nowego. Ganges jest zwany niezniszczalnym, ale żywioły stały się tamoguni, więc wyrządzają szkody. Powodują, że on wylewa i jest powódź. Zmieniają potem jego bieg. W złotym wieku wszystko działa dokładnie. Tam nie może być ani za mało, ani za dużo deszczu. Tam nie ma kwestii cierpienia. Dlatego to powinno pozostać w twoim intelekcie, że Oczyścicielem jest tylko nasz Baba. Kiedy ludzie pamiętają Oczyściciela, wtedy mówią: „O, Boże!”, „O Baba!”. Kto to powiedział? Dusze to powiedziały. Wiecie, że Oczyściciel, Śiw Baba przybył. Z całą pewnością musicie umieścić słowo „Bezcielesny”. W przeciwnym razie oni uważają, że to jest ten cielesny. Dusze stały się nieczyste, a więc nie możecie powiedzieć, że wszyscy są Bogiem. Powiedzieć: „jestem Brahmą”, „jestem Śiwą”, to jest to samo. Jednak, Panem stworzenia jest tylko jeden Stwórca. Ludzie przekazują długie i skomplikowane wyjaśnienia, podczas gdy nasze wyjaśnienie jest sekundowe. W sekundzie otrzymujecie dziedzictwo Ojca. Dziedzictwem Ojca jest królestwo nieba. Jest to wyzwolenie w życiu. Tutaj jest niewola w życiu. Macie wyjaśniać: Naprawdę, gdy Ty przyjdziesz, przyjdziesz, aby dać nam dziedzictwo nieba, wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Dlatego jest napisane, że Dawcą Wyzwolenia i wyzwolenia w życiu jest Jeden. To także musi być wyjaśnione. W złotym wieku jest tylko jedna, oryginalna, wieczna religia bóstw. Tam nie ma ani nazwy, ani śladu cierpienia. Jest to ziemia szczęścia. Tam jest królestwo dynastii słońca, a potem w srebrnym wieku jest królestwo dynastii księżyca, a następnie, w miedzianym wieku, przychodzą ci z islamu i buddyści. Cała rola jest ustalona. Taka wielka rola jest ustalona i zapisana w takim małym punkcie w duszy i w Najwyższej Duszy. Wy także macie pisać na obrazie Śiwy: Ja nie jestem tak duży jak jżotilingam (owalna postać światła). Jestem jak gwiazda. Dusze także są gwiazdami. Zostało zapamiętane: Cudowna gwiazda świeci w środku czoła. A więc jest to dusza. Jestem Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Jednak, jestem Najwyższy, jestem Oczyścicielem. Moje cnoty są odrębne. Dlatego wszystkie cnoty także powinny zostać zapisane. Z jednej strony napiszcie o chwale Ojca, a z drugiej strony napiszcie o chwale śri Kriszny. To są odrębne kwestie. Macie napisać to bardzo jasno, by ludzie mogli przeczytać i bardzo jasno zrozumieć. Niebo i piekło; szczęście i cierpienie – czy nazwiecie to dniem i nocą Kriszny, czy nazwiecie to dniem i nocą Brahmy, jest to tym samym. Wiecie, w jaki sposób trwa szczęście i cierpienie. Dynastia słońca ma 16 boskich stopni, a dynastia księżyca 14. Jedni są całkowicie satopradhan, a drudzy są sato. Ci z dynastii słońca stają się następnie częścią dynastii księżyca. Kiedy ci z dynastii słońca wchodzą do srebrnego wieku, to na pewno rodzą się w klanie dynastii księżyca, biorąc królewskie pozycje. Te kwestie powinny bardzo dobrze umocnić się w twoim intelekcie. Na ile przebywasz w pamiętaniu i stajesz się świadomy duszy, na tyle będziesz mógł wpajać. Będziesz także mógł bardzo dobrze służyć. Bardzo jasno mówcie innym: Siedzę w ten sposób; wpajam w ten sposób; wyjaśniam w ten sposób i przeżuwam ocean wiedzy w ten sposób, aby móc wyjaśniać innym. Wasze przeżuwanie będzie trwać cały czas. Inaczej jest z tymi, którzy nie mają wiedzy; nie będą niczego wchłaniać. Jeśli wpajaliby wiedzę, służyliby. Usługa teraz stale bardzo wzrasta. Wasza chwała dzień po dniu będzie się powiększać, a następnie tak wiele ludzi przyjdzie na wasze wystawy. Tak wiele obrazów musi być wykonanych. Bardzo duży namiot będzie musiał być postawiony. W rzeczywistości, aby wyjaśniać te kwestie, potrzebne jest przebywanie w samotności. Naszymi głównymi obrazami są obrazy: drzewa, cyklu i ten obraz Lakszmi i Narajana. Ludzie nie będą mogli tak jasno zrozumieć na podstawie obrazu Radhe i Kriszny, kim oni są. Obecnie wiecie, że Ojciec czyni was czystymi, takimi jak oni. Nie każdy w takim samym stopniu stanie się kompletny. Dusze staną się czyste, ale nie każdy będzie wpajać sobie wiedzę. Jeśli ktoś nie wpaja sobie wiedzy, to można zrozumieć, że weźmie niską pozycję. Wasze intelekty teraz stały się tak bystre. W każdej klasie jest to w kolejności. Niektórzy są mądrzy, a niektórzy są tępi. To także jest w kolejności. Jeśli dobrą osobę powierza się komuś, kto jest trzeciego stopnia, aby wyjaśniał jej wiedzę, to ta osoba pomyśli, że tutaj nie ma niczego. Dlatego czyniony jest wysiłek, żeby znaleźć kogoś dobrego w wyjaśnianiu dobrej osobie. Nie każdy zda w takim samym stopniu. Baba ma limit. Wyniki tej nauki są ogłaszane w każdym cyklu. Jest 8 głównych, którzy zdają, następnie 100, a potem 16 tysięcy, a następnie są poddani. Także wśród nich są bogaci, biedni, wszystkie rodzaje. Można zrozumieć, jaki wysiłek każdy obecnie czyni i jakiej pozycji jest godny. Nauczyciel będzie świadomy tego. Nauczyciele także są w kolejności. Niektórzy nauczyciele są dobrzy i każdy jest zadowolony, że oni dobrze uczą, a także dają dużo miłości. Tylko dobry nauczyciel uczyni mały ośrodek wielkim ośrodkiem. Musicie tak dużo pracować intelektami. Na ścieżce wiedzy macie stać się całkowicie słodcy. Tylko gdy masz pełną jogę ze słodkim Ojcem, staniesz się słodki, a następnie będziesz mógł wpajać. Wielu nie ma jogi z takim słodkim Babą. Oni nawet nie rozumieją tego, że żyjąc w domu z rodziną muszą mieć pełną jogę z Ojcem. Sztormy Mai z całą pewnością przyjdą. Niektórzy będą pamiętać swoich starych przyjaciół i krewnych, a inni będą pamiętać coś innego. Pamiętanie przyjaciół i krewnych czyni duszę brudną. Kiedy w duszy są śmieci, dusza boi się. Tutaj nie wolno wam się bać. Maja to zrobi. Śmieci z całą pewnością spadną na nas. Śmieci są wrzucane do ognia w czasie święta Holi. Jeśli przebywamy w pamiętaniu Baby, to śmieci nie pozostaną. Jeśli zapominasz Ojca, numer jeden brud świadomości ciała spadnie na ciebie, a następnie przyjdą wszystkie inne – chciwość, przywiązanie itd. Macie dla samych siebie czynić wysiłek i zarabiać dochód, a następnie czynić wysiłek, aby innych uczynić takimi jak wy. Bardzo dobra usługa zachodzi w ośrodkach. Kiedy oni przychodzą tutaj, mówią, że zorganizują otwarcie ośrodków, ale jak tylko stąd wychodzą, wszystko się kończy. Baba sam im mówi, że oni zapomną wszystko. Tutaj macie przebywać w bhatti do czasu, aż staniecie się godni wyjaśniania innym. Połączenie z Śiw Babą jest najsłodsze. Można zrozumieć, jaki rodzaj służenia wykonujesz. Z całą pewnością otrzymasz nagrodę za fizyczne służenie. Wielu ciężko pracuje. Jednak, istnieją przedmioty. W tamtej nauce są przedmioty i w tej duchowej nauce także są przedmioty. Pierwszym przedmiotem jest pamiętanie, a następnie uczenie się. Cała reszta jest incognito. Cały dramat musi być zrozumiany. Nikt nie wie, że każdy wiek to 1250 lat. Jak długo trwa złoty wiek? Dobrze, jaka religia tam istniała? Kto tutaj powinien mieć największą liczbę wcieleń? Buddyści, ci z islamu i im podobni nie wezmą tak wielu wcieleń. Te kwestie nie pozostają w niczyich intelektach. Powinniście pytać tych, którzy studiują pisma: Dlaczego uważacie, że to są wersety Boga? Gita jest klejnotem, matką wszystkich pism. W Bharacie, religia bóstw była pierwsza. Co było pismem tej religii? Kto wypowiedział Gitę? Nie mogą to być wersety Boga Kriszny. Jest to zadanie tylko Boga, aby przeprowadzić założenie i zniszczenie. Kriszna nie będzie zwany Bogiem. Kiedy on przyszedł? W jakiej formie jest teraz? Z całą pewnością macie napisać o chwale Kriszny jako odrębnej od chwały Śiw Baby. Śiwa jest Bogiem Gity. Śri Kriszna otrzymał swoją pozycję jej studiowaniu. 84 wcielenia śri Kriszny są także pokazane. Na końcu macie także pokazać obraz zaadoptowanego Brahmy. To jest tak, jakbyśmy mieli w swoich intelektach różaniec 84 żyć. Macie także z całą pewnością pokazać 84 wcielenia Lakszmi i Narajana. Macie przeżuwać ocean wiedzy w nocy i myśleć o tych kwestiach. Wyzwolenie w życiu otrzymuje się w sekundę. Co powinniśmy napisać? Wyzwolenie w życiu oznacza pójście do nieba. Jednak tylko kiedy Ojciec, Stwórca nieba przychodzi, wy stajecie się Jego dziećmi i tylko po staniu się Jego dziećmi, możecie stać się panami nieba. Złoty wiek jest światem czystych, dobroczynnych dusz. Żelazny wiek jest światem grzesznych dusz. Tamten świat jest światem bez występków. Tam nie ma królestwa Mai, Rawana. Pomimo że tam nie będziemy mieć tej wiedzy, nadal będziemy mieć myśli: Jestem duszą, a to ciało teraz stało się stare, więc muszę je zostawić. Tutaj nie każdy ma wiedzę nawet o duszy. Od Ojca otrzymujecie dziedzictwo wyzwolenia w życiu, a więc powinniście także Go pamiętać. Ojciec daje rozkaz – manmanabhaw. Kto w Gicie powiedział manmanabhaw? Kto może powiedzieć: pamiętaj Mnie i ziemię Wisznu? Kriszna nie może być zwany Oczyścicielem. Nikt nie zna tajemnicy 84 żyć. Dlatego, wy powinniście to każdemu wyjaśniać. Zrozum te kwestie, wnoś korzyść sobie i innym, a otrzymasz dużo szacunku. Nie miej lęku i stale chodź w różne miejsca – tu i tam. Jesteście bardzo incognito. Możecie zmieniać swoje ubrania i służyć. Powinniście zawsze mieć ze sobą obrazy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Miej pełną jogę ze słodkim Ojcem. Stań się w najwyższym stopniu słodki i świadomy duszy. Przeżuwaj Ocean wiedzy, wpajaj ją, a następnie wyjaśniaj innym.

2. Uczyń swój stan silnym. Bądź bez lęku. Interesuj się służeniem zmieniania ludzkich istot w bóstwa.

Błogosławieństwo:
Bądź w stanie szczęścia z fortuną szczęścia, nieustannie jedząc i karmiąc innych pokarmem szczęścia.

Dzieci, macie prawdziwe, niezniszczalne bogactwo i dlatego jesteście najbogatsze ze wszystkich. Nawet jeśli jecie tylko suche czapati, te suche czapati są wypełnione pokarmem szczęścia. Nic więcej nie jest potrzebne. Jesteście tymi, którzy jedzą najlepsze pożywienie, czapati szczęścia, a więc jesteście stale w stanie szczęścia. Dlatego stale przebywajcie w tym stanie szczęścia, aby inni, którzy was widzą, również stali się szczęśliwi, bo tylko wtedy będzie można o was powiedzieć, że jesteście duszami, które mają fortunę szczęścia.

Hasło:
Osoba pełna wiedzy to ktoś, kto nie marnuje ani jednej myśli, czy słowa.