19.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz zmieniacie ten cmentarz w ląd aniołów. Dlatego zupełnie nie powinniście interesować się tym starym światem, tym cmentarzem.

Pytanie:
W jaki sposób nieograniczony Ojciec jest cudownym Sługą Swoich duchowych dzieci?

Odpowiedź:
Baba mówi: Dzieci, jestem waszym Praczem. W jednej sekundzie piorę wszystkie brudne ubrania, nie tylko wasze dzieci, ale całego świata. Dusze, gdy wasze ubrania staną się czyste, otrzymacie czyste ciała. On jest takim cudownym Sługą, że w jednej sekundzie oczyszcza każdego czarowną mantrą „Manmanabhaw”.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec wyjaśnił wam znaczenie „om śanti”. Oryginalną religią mnie duszy jest spokój. Nie musicie czynić wysiłku by pójść do lądu spokoju. Dusza jest uosobieniem spokoju, mieszkańcem lądu pokoju. Tak, dusza potrafi pozostawać spokojna przez pewien czas. Dusza mówi: Zmęczyłam się ciężarem fizycznych zmysłów. Teraz stabilizuję się w swojej oryginalnej religii, oddzielam się od ciała. Jednak czyny muszą być wykonywane. Jak długo możesz pozostawać w spokoju? Dusza mówi: Jestem mieszkańcem lądu spokoju. Przychodząc tutaj, w ciało, zaczęłam mówić. Ja, dusza, jestem niezniszczalna, a moje ciało jest zniszczalne. Dusze stają się czyste i nieczyste. W złotym wieku nawet 5 żywiołów jest satopradan. Tutaj 5 żywiołów jest tamopradhan. Gdy domieszka jest dodawana do złota, złoto staje się nieczyste. Wtedy wkładają je do ognia, aby je oczyścić. To nazywa się ogniem jogi. W świecie na zewnątrz ludzie uczą różnych rodzajów hata jogi. Ich nie można nazwać ogniem jogi. To jest ogień jogi, w którym są palone grzechy. Najwyższa Dysza czyni dusze czystymi z nieczystych. Ludzie wzywają: Oczyścicielu przyjdź! Zgodnie z planem dramatu każdy musi stać się nieczysty – tamopradhan. To jest drzewo, a jego Nasiono jest ponad. Gdy ktoś wzywa Ojca, jego intelekt kieruje się do góry. On jest Tym, od którego bierzecie prawo do dziedzictwa. On teraz przyszedł tutaj na dół. On mówi: Ja muszę tutaj przyjść. Drzewo ludzkiego świata różnorodności religii jest teraz nieczyste i tamopradhan. Ono osiągnęło stan całkowitego rozkładu. Dzieci, Ojciec siada tutaj i wam wyjaśnia. W złotym wieku istnieją bóstwa, a diabły w żelaznym. Nigdy nie odbywa się bitwa pomiędzy diabłami a bóstwami. Odnosicie zwycięstwo nad pięcioma diabelskimi występkami dzięki potędze jogi. Nie ma kwestii wojny z użyciem przemocy. Wy nie stosujecie żadnej przemocy. Nigdy fizycznie nikogo nie uderzacie. Jesteście podwójnie bez przemocy. Używać miecza żądzy jest największym grzechem. Ojciec mówi: Miecz żądzy sprawia cierpienie, od początku, poprzez środek do końca. Nikt nie powinien ulegać występkowi żądzy. Ludzie śpiewają chwałę przed posągami bóstw: Jesteście pełni wszelkich cnót. Dusze mówią: Stałyśmy się nieczyste. Dlatego one wołają: O, Oczyścicielu przyjdź! Gdy dusze są czyste nikogo, nie wzywają. Tamto jest nazywane niebem. Tutaj mędrcy i święci mantrują tak bardzo: O, Oczyścicielu, Ramo, który należysz do Sity. Ojciec mówi: Obecnie cały świat jest nieczysty. Nikt nie może być o to obwiniony. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Dopóki Ja nie przyjdę każdy musi grać swoją rolę. Istnieje wiedza, czczenie i brak zainteresowania starym światem. Ten brak zainteresowania jest nieograniczony, podczas gdy ich brak zainteresowania jest ograniczony. Rozumiecie, że ten stary świat będzie teraz zniszczony. Gdy nowy dom jest budowany, nie ma zainteresowania starym domem. Nieograniczony Ojciec mówi: Ja teraz buduję dom nieba i daję wam go. Teraz jest piekło. Niebo jest nowym światem, piekło starym światem. Stwarzamy nowy świat, żyjąc w starym. Zbudujemy ląd aniołów nad starym cmentarzem. Będą istnieć te same brzegi rzeki Dżamuny i zostaną na nich zbudowane pałace. Będzie to samo Delhi i rzeka Dżamuna. Jednak bajką jest to, gdy ludzie mówią, że istniała forteca Pandawów. Zgodnie z planem dramatu, na pewno ona będzie zbudowana. Podobnie, tak jak wy wykonywaliście tapasję, organizowaliście ofiarne ognie i składaliście dary, tak samo to wszystko będziecie robić ponownie. Najpierw czcicie Śiwę i budujecie Mu pierwszej klasy świątynie. To jest niesfałszowane czczenie. Teraz jesteście na ścieżce wiedzy. To jest niesfałszowana wiedza. Słuchacie jej tylko od Śiw Baby, Tego, którego najpierw czciliście. W tamtym czasie (wzłotym wieku) nie istniały żadne inne religie.Wtedy byliście tylko wy i byliście bardzo szczęśliwi. Religia bóstw daje dużo szczęścia. Wasze usta są osładzane, gdy tylko wspominana jest ta nazwa. Tę wiedzę otrzymujecie tylko od Jednego Ojca. Ojciec mówi: Nie słuchajcie nikogo innego! To jest wasza niesfałszowana wiedza. Teraz należycie do nieograniczonego Ojca. Otrzymacie dziedzictwo od Ojca w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Ojciec przyszedł do cielesnego świata na krótko. On mówi: Dzieci, tylko Ja mogę dać wam wiedzę. Ja nie posiadam stałego ciała, Ja wchodzę w ciało tego. Zaraz po Śiwa Dżajanti jest Gita Dżajanti. Wtedy zaczyna się wiedza. Tylko Najwyższy Duch przekazuje wam tę duchową wiedzę. Nie ma tutaj kwestii wody, woda nie może być zwana wiedzą. Tylko dzięki wiedzy, a nie wodzie stajecie się czyści z nieczystych. Rzeki są na całym świecie. Ojciec, Ocean Wiedzy, przychodzi tutaj, wchodzi w tego i wypowiada wiedzę. Gdy ktoś umiera, oni wlewają wodę Gangesu w jego ust. Oni wierzą, że woda oczyści nieczystego i dzięki temu on pójdzie do nieba. Tutaj także ludzie udają się do Gaumukh (pyska krowy). W rzeczywistości to wy jesteście żywymi gaumukami. Nektar wiedzy wypływa z waszych ust. Od krowy otrzymuje się mleko, więc nie ma tu kwestii wody. Obecnie to rozumiecie. Rozumiecie, że skoro coś się wydarza w dramacie, to powtórzy się identycznie po 5000 lat. Ojciec, Dawca Zbawienia dla wszystkich, siada tutaj i wyjaśnia to wszystko. Każdy jest zdegradowany. Wcześniej nie rozumieliście, dlaczego ludzie palą wizerunek Rawana. Teraz rozumiecie, że ma się odbyć nieograniczona Dasiera. Królestwo Rawana rozciąga się nad całym światem. Cały świat jest Lanką. Rawan nie mieszka w ograniczoności. Na całym świecie istnieje królestwo Rawana. Czczenie trwa przez pół cyklu. Najpierw jest niesfałszowane czczenie, a potem zaczyna się sfałszowane. Dasiera, Rakśa Bandan itd. są to święta z obecnego czasu. Po Śiwa Dżajanti następuje Kriszna Dżajanti. Teraz jest zakładany ląd Kriszny. Dzisiaj jesteście w lądzie Kansy, a jutro będziecie w lądzie Kriszny. Kriszna nie może tutaj istnieć (w obecnym czasie). Kriszna rodzi się w złotym wieku. On jest pierwszym księciem. On uczy się w szkole, a potem, gdy dorasta, staje się spadkobiercą tronu. Tańczenie z gopami i z gopi jest tylko ich świętowaniem w szczęściu. Jak to mogłoby być możliwe, aby Kriszna usiadł i przekazywał komuś wiedzę? Cała chwała należy do Śiw Baby, który oczyszcza nieczystych. Gdy wyjaśniacie wyższym urzędnikom, oni mówią, że to jest właściwe. Jednak nie są w stanie przekazywać tej wiedzy innym. Nikt nie słuchałby ich. Każdy mógłby powiedzieć, że on stał się BK, ponieważ rzucono na niego urok. Oni tylko słyszą nazwę BK i to wystarcza! Oni wierzą, że wy rzucacie czary. Gdy dajecie komuś nawet trochę wiedzy, oni mówią, że wy, BK, rzucacie czary, że nie słuchacie nikogo z wyjątkiem waszego Dady, nie czcicie itd. Baba mówi wam, abyście nikomu nie zabraniali czczenia. Oni sami tego zaprzestaną. Gdy przestajecie czcić i wyrzekacie się występków, następują zaburzenia. Baba powiedział, że On stwarza ofiarny ogień Rudry i że diabelska społeczność stwarza w tym przeszkody. To jest nieograniczony ofiarny ogień Śiw Baby, w którym ludzkie istoty zmieniają się w bóstwa. Zostało zapamiętane, że płomienie zniszczenia wyłoniły się z ofiarnego ognia wiedzy. Tylko, gdy stary świat będzie zniszczony, będziecie władać w nowym świecie. Ludzie mówią: prosimy o pokój, a ci Brahma Kumaris mówią o zniszczeniu! Ojciec wyjaśnia: Cały ten świat będzie poświęcony w ofiarnym ogniu wiedzy. Ten stary świat będzie podpalony, będą także naturalne klęski. Zniszczenie musi nastąpić. Wszystkie ludzkie istoty zostaną zmielone jak ziarna gorczycy i zniszczone, a dusze pozostaną. Każdy może zrozumieć, że dusze są niezniszczalne. Teraz będzie nieograniczona Holika (ogromny płomień), w którym wszystkie ciała zostaną zniszczone, a dusze staną się czyste i powrócą do domu. Cokolwiek jest wkładane do ognia, jest oczyszczane. Ludzie palą ofiarne ognie w celu oczyszczenia. Wszystkie te aspekty są fizyczne. Teraz cały świat ma być poświęcony. Założenie na pewno musi być ukończone zanim odbędzie się zniszczenie. Gdy komuś wyjaśniacie, najpierw mówcie o założeniu, a potem o zniszczeniu. Założenie jest przeprowadzane poprzez Brahmę. Imię Pradżapita Brahma jest bardzo dobrze znane. Są Adi Dew i Adi Dewi. Istnieją setki tysięcy świątyń Dżagadamby. Oni organizują dla niej wiele meli. Jesteście dziećmi Dżagadamby; obecnie staliście się tymi, którzy posiadają wiedzę, a potem będziecie książętami i księżniczkami. Stajecie się bardzo bogaci. Potem, na ścieżce czczenia, w czasie Diwali, prosicie Lakszmi o zniszczalne bogactwo. Tutaj otrzymujecie wszystko. Miej długie życie! Miej dużo dzieci! Wiecie, że będziecie żyć 150 lat. Ojciec mówi: Im więcej masz jogi, tym dłużej będziesz żyć. Masz jogę z Iśwarem (Bogiem) i stajesz się jogeśwarem (tym, kto ma jogę z Bogiem). Ludzkie istoty są bhogeswarami (tymi, którzy ulegają występkom). Mówi się, że Bóg pierze ubrania nieczystych występnych istot. Ojciec mówi: Jestem także nazywany Praczem. Ja przychodzę i oczyszczam wszystkie dusze, a następnie one otrzymują czyste, nowe ciała. Ojciec mówi: Ja piorę wszystkie ubrania całego świata w ciągu jednej sekundy. Po prostu, będąc manmanabhaw zarówno dusze jak i ciała stają się czyste. To jest czar! Wyzwolenie w życiu w jednej sekundzie! To jest tak łatwa metoda. Dzięki pamiętaniu Ojca staniecie się czyści. Po prostu pamiętaj Ojca we wszystkim, co robisz! Ja nie daję wam żadnej innej trudności. Po prostu macie pamiętać Mnie. Teraz w każdej sekundzie macie stan wznoszenia się. Ojciec mówi: Dzieci, przybyłem jako wasz Sługa. Wołaliście: Oczyścicielu przyjdź i oczyść nas. Dobrze, dzieci, przyszedłem. Dlatego jestem waszym Sługą, prawda? Gdy stajesz się bardzo nieczysty, wtedy wołasz w rozpaczy. Teraz przyszedłem. Dzieci, przychodzę i daję wam tę mantrę w każdym cyklu. Pamiętaj Mnie, a staniesz się czysty. To także oznacza manmanabhaw. Manmanabhaw i madjadżibhaw oznaczają: Pamiętajcie Ojca, a staniecie się panami lądu Wisznu. Przybyliście, aby wziąć prawo do królestwa lądu Wisznu. Po lądzie Rawana następuje ląd Wisznu. Po lądzie Kansy następuje ląd Kriszny. To jest wam tak łatwo wyjaśniane! Ojciec mówi: Skończ z całym przywiązaniem do tego starego świata. Teraz zakończyliśmy 84 życia. Zostawimy te stare kostiumy i pójdziemy do nowego świata. Tylko dzięki pamiętaniu wasze grzechy zostaną odcięte. Powinniście mieć tyle odwagi. Tamci ludzie wciąż pamiętają pierwiastek brahm. Oni wierzą, że scalą się z tym pierwiastkiem brahm. Jednak pierwiastek brahm jest miejscem zamieszkania. Tamci ludzie tylko siadają w tapasji i wierzą, że połączą się z pierwiastkiem brahm. Jednak nikt nie może powrócić do domu. Oni nie staną się czyści, mając jogę z pierwiastkiem brahm. Nikt jeszcze nie powrócił do domu. Musicie urodzić się ponownie. Ojciec przybywa i przekazuje wam prawdę. Prawdziwy Baba zakłada ląd prawdy. Rawan przychodzi i czyni go lądem fałszu. Teraz jest zbieżny wiek, w którym stajesz się najbardziej wzniosły i dlatego on jest zwany najwznioślejszym wiekiem. Zmieniacie się z łusek w diamenty. To jest nieograniczony aspekt. Najwznioślejszymi ze wszystkich istot są bóstwa. Teraz siedzicie w najwznioślejszym zbieżnym wieku. To Najwznioślejszy Ojciec czyni was najwznioślejszymi. On daje wam najwyższe ze wszystkich dziedzictwo. Dlaczego o tym zapominacie? Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie! Dzieci mówią: Baba, miej miłosierdzie, tak abyśmy nie zapominały! W jaki sposób to jest możliwe? Macie przestrzegać wskazówek Baby. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, a staniesz się czysty z nieczystego. Przestrzegaj Jego rady! Jakie błogosławieństwa mogę wam dać? Aćća

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca BapDady, Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Przestrzegaj każdej wskazówki Ojca i czyń siebie diamentem z łuski. Pozostawaj w pamiętaniu jednego Ojca i uczyń swój kostium czystym.

2. Teraz masz udać się do nowego domu. Dlatego miej nieograniczony brak zainteresowania starym domem. Miej upojenie, że stworzymy ląd aniołów na tym starym cmentarzu.

Błogosławieństwo:
Bądź trikaldarsi i miej wgląd w przyszłość, utrzymując przed sobą wzniosły wizerunek zbieżnego wieku.

Zanim doświadczycie wszystkich osiągnięć w przyszłości, wy, zbieżnowieczni bramini doświadczacie ich teraz. Obecnie zdobywacie podwójną koronę, tron i tilak oraz stajecie się uosobieniem wszystkich praw. W przyszłości będziesz mieć złotą łyżkę, ale obecnie, stajesz się jak diament. Twoje życie staje się jak diament. Tam będziesz huśtać się na huśtawkach ze złota i diamentów, ale tutaj, huśtasz się w ramionach BapDady, na huśtawce ponadzmysłowej radości. A więc stań się trikaldarsi i doświadczaj wszystkich osiągnięć, widząc wzniosły obraz teraźniejszości i przyszłości.

Hasło:
Równowaga pomiędzy karmą i jogą umożliwia ci zdobycie prawa do błogosławieństw Boga.