19.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ci którzy wykonywali czczenie od początku, którzy wzięli 84 wcielenia, będą słuchać waszej wiedzy z wielkim zainteresowaniem. Oni zrozumieją wszystko poprzez sygnały.

Pytanie:
W jaki sposób możecie rozpoznać, czy dusza jest blisko boskiej rodziny, czy daleko?

Odpowiedź:
Dusze, które należą do waszej boskiej rodziny zaakceptują wszystkie aspekty tej wiedzy i nie będą wpadać w zamieszanie. Im więcej czcili, tym więcej będą próbować zrozumieć. Dlatego wy, dzieci, powinniście najpierw wyczuwać puls każdego i wtedy im służyć.

Om śanti.
Duchowe dzieci, Duchowy Ociec zasiada tutaj i wyjaśnia wam. Dzieci, rozumiecie, że duchowy Ojciec jest bezcielesny i że On wyjaśnia nam poprzez to ciało. Ja, dusza, jestem także bezcielesna i słucham poprzez to ciało. Dwóch Ojców teraz jest razem. Dzieci, wiecie, że obydwaj Ojcowie są tutaj. Znacie również trzeciego ojca. Jednak, ten Brahma jest lepszy niż tamten fizyczny ojciec, ale Najwyższy Ojciec jest najlepszy. Jest to w kolejności. Dlatego odsunęliście się od relacji ze swoim światowym ojcem i teraz macie związek z tymi dwoma Ojcami. Ojciec jest tutaj, przekazuje i mówi wam, w jaki sposób możecie wyjaśniać ludziom. Wielu ludzi przychodzi do was na wystawy. Wiecie, że nie każdy weźmie 84 wcielenia. W jaki sposób możecie poznać, czy ktoś bierze 84 wcielenia, czy też 10 wcieleń, czy 20 wcieleń? Dzieci, teraz rozumiecie, że ci, którzy bardzo dożo czcili od początku, otrzymają owoc tego, odpowiedni do tego ile czcili. Jeśli oni mniej czcili i zaczęli troszkę później, to otrzymają mniejszy owoc i trochę później przyjdą. Baba wyjaśnia to dzieciom, które służą. Zapytajcie ich: Jesteście dziećmi Bharatu, a więc czy wierzycie w bóstwa? W Bharacie było królestwo Lakszmi i Narajana. Ci, którzy wzięli 84 wcielenia i czcili od początku, szybko zrozumieją, że oryginalna, wieczna religia bóstw naprawdę tutaj była. Oni będą słuchać z wielkim zainteresowaniem. Inni po prostu przyjdą i będą się rozglądać, a potem odejdą nie pytając o nic. To jest tak, jakby to nie weszło do ich intelektów. Dlatego, powinno być zrozumiane, że oni nie należą do tego miejsca. Później, oni być może zrozumieją. Niektórzy ludzie rozumieją i natychmiast przytakują swoimi głowami: To wyliczenie 84 żyć naprawdę jest dokładne. Oni pytają: W jaki sposób ja mogę zrozumieć, że wziąłem pełne 84 wcielenia? Aćća. Jeżeli nie 84 wcielenia, to być może wziąłeś 82 wcielenia, ale przynajmniej wszedłeś do religii bóstw. Jeśli tyle nawet nie akceptują swoimi intelektami, to powinniście zrozumieć, że oni nie biorą 84 wcieleń. Ci, którzy przychodzą później, będą słuchać mniej wiedzy. Ci, którzy więcej czcili będą bardzo się starać, aby słuchać wiedzy i szybko ją zrozumieją. Jeśli ktoś rozumie mniej, to powinniście sobie uświadomić, że oni przyjdą później i że oni musieli później również zacząć czczenie. Ci, którzy bardzo dużo czcili zrozumieją poprzez sygnały. Ta sztuka stale się powtarza. Wszystko zależy od czczenia. Ten Baba najwięcej czcił. Ci, którzy mniej czcili, otrzymają mniejszy owoc. Wszystkie te kwestie muszą być zrozumiane. Ci, którzy mają grube intelekty nie potrafią sobie tego wdrażać. Stale będą tworzone wystawy. One będą tworzone w wielu różnych językach. Macie wyjaśniać każdemu na świecie. To wy jesteście prawdziwymi prorokami i posłannikami. Tamci religijni założyciele nic nie robią. Oni nie są przewodnikami. Oni nazywają siebie przewodnikami, ale oni nie są dawcami zbawienia. Ich instytucja nie istnieje w czasie, kiedy oni przychodzą, a więc komu oni by dawali zbawienie? Guru to ten, kto komuś daje zbawienie. To jest ten, kto zabiera duszę z tego świata cierpienia do miejsca spokoju. Chrystus itp. nie będą nazwani guru, oni po prostu są założycielami religii. Oni nie mają innej pozycji. Tylko ci, którzy przychodzą pierwsi i są satopradan, a potem przechodzą przez stany sato, radżo i tamo mają pozycje, podczas gdy inni po prostu przychodzą, zakładają swoją religię i stale się odradzają. Kiedy każdy jest w stanie tamopradan, wtedy Ojciec przychodzi, czyni ich czystymi i zabiera z powrotem ze sobą. Kiedy stajecie się czyści, to nie możecie przebywać w nieczystym świecie. Czyste dusze pójdą do wyzwolenia, a potem wejdą w wyzwolenie w życiu. Oni mówią, że On jest Wyzwolicielem i Przewodnikiem, ale oni nie rozumieją znaczenia tego. Jeśli oni zrozumieliby znaczenie, to poznaliby Go. Określenie „ścieżka czczenia” nie istnieje w złotym wieku. To jest także zaplanowane w sztuce życia. Oni stale grają własne role. Nie każdy może osiągnąć zbawienie. Teraz otrzymujecie tę wiedzę. Ojciec mówi: Ja przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu. To jest najbardziej dobroczynny zbieżny wiek. Żaden inny wiek nie jest dobroczynny. Zbieżny wiek złotego i srebrnego wieku nie ma takiego znaczenia. Kiedy kończy się dynastia słońca, zaczyna się królestwo dynastii księżyca, a potem kończy się dynastia księżyca i wy stajecie się częścią dynastii kupców. Nikt nie wie, kim stajecie się potem. Możecie zrozumieć z posągów, które pozostały, że ci którzy należeli do dynastii słońca stają się naszymi przodkami i oni stają się częścią dynastii księżyca. Ci z dynastii słońca byli cesarzami, a ci z dynastii księżyca byli królami. Tamci byli bardzo bogaci, podczas gdy ci, z dynastii księżyca, nie zdali. Ale te aspekty nie są wspomniane w żadnych pismach. Ojciec teraz zasiada tutaj i wam wyjaśnia. Każdy mówi: Wyzwól nas! Oczyść nas! Oni nie proszą o szczęście, ponieważ szczęście zostało w pismach znieważone. Każdy pyta: Jak mogę mieć spokój umysłu? Dzieci, teraz rozumiecie, że otrzymujecie i spokój i szczęście. Tam, gdzie jest spokój jest także szczęście, a tam gdzie jest niepokój jest również cierpienie. W złotym wieku jest zarówno spokój jak i szczęście, podczas gdy tutaj jest cierpienie i niepokój. Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia to. Maja, Rawan całkowicie zdegradował wasze intelekty. To także jest w dramacie. Ojciec mówi: Ja także jestem w niewoli dramatu. Ja teraz gram swoją rolę i to odbywa się tylko obecnie. Mówicie: Baba, tylko Ty przychodzisz w każdym cyklu i czynisz nas czystymi i wzniosłymi z nieczystych i zdegradowanych. Poprzez Rawana zdegradowaliście się. Ojciec teraz przychodzi i zmienia was z ludzkich istot w bóstwa. Tylko Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam znaczenie chwały, która jest w piosence. Ci, którzy siadają na nieśmiertelnym tronie, nie rozumieją znaczenia tego. Baba wyjaśnił wam, że to dusza jest nieśmiertelnym wizerunkiem. To ciało jest powozem duszy. Nieśmiertelny wizerunek, to jest wizerunek, który nigdy nie doświadcza śmierci i on siedzi na tym nieśmiertelnym tronie. W złotym wieku nigdy nie przychodzi do was śmierć. Tam nigdy nie ma nagłej śmierci. Tamten to jest ląd nieśmiertelności, a to jest ląd śmierci. Nikt nie rozumie znaczenia „lądu nieśmiertelności” i „lądu śmierci”. Ojciec mówi: Ja wyjaśniam wam wszystko w bardzo łatwy sposób. Po prostu pamiętaj tylko Mnie i staniesz się czysty. Mędrcy i święci mężowie śpiewają: Oczyścicielu! Oni wołają do Ojca, do Oczyściciela. Gdziekolwiek idą to na pewno będą wołali: Oczyścicielu! Prawdy nigdy nie można ukryć. Wiecie, że Ojciec Oczyściciel przyszedł i pokazuje nam ścieżkę. W poprzednim cyklu On także powiedział: Uważaj się za duszę i stale pamiętaj tylko Mnie, a staniesz się satopradan. Wszyscy jesteście kochankami tego Umiłowanego. Tamci kochankowie są tylko na jedno życie, podczas gdy wy wszyscy jesteście kochani przez Tego Jednego przez wiele żyć. Pamiętaliście Go mówiąc: O, Prabhu! Tylko ten Ojciec jest Dawcą. Tylko Ojca dzieci mogą o coś poprosić. Kiedy dusze stają się nieszczęśliwe, to pamiętają Ojca. W szczęściu nikt Go nie pamięta. Każdy Go pamięta, kiedy stał się nieszczęśliwy. „Baba, przyjdź i daj nam zbawienie”, tak, jak idą do guru i mówią: Daj nam dziecko. Aćća. Ale jeśli otrzymują dziecko to stają się bardzo szczęśliwi, a kiedy nie otrzymują dziecka, to mówią: Takie było życzenia Boga. W ogóle nie rozumieją sztuki życia. Jeśli oni mówiliby o sztuce życia, to powinni wszystko wiedzieć. Wy znacie sztukę życia. Nikt inny jej nie zna. To nie jest wspomniane w żadnych pismach. Sztuka życia, to znaczy sztuka życia i wy powinniście znać początek, środek i koniec sztuki życia. Ojciec mówi: Ja przychodzę co każde 5000 lat. Cztery wieki są całkowicie równe. Znaczenie jest nadawane swastyce. Swastyka jest rysowana w księgach rachunkowych. To także jest księga rachunkowa, w jaki sposób my tworzymy zysk, a potem wchodzimy w stratę. W czasie, kiedy tworzymy stratę osiągamy stan całkowitego upadku. To jest sztuka na temat zwycięstwa i klęski. Jeśli jest bogactwo i zdrowie, to jest szczęście. Jednak, jeśli jest bogactwo, ale nie ma zdrowia to nie ma szczęścia. Ja daję wam zarówno zdrowie jak i bogactwo, a więc na pewno będziecie szczęśliwi. Kiedy ktoś zostawia ciało, to oni mówią, że dusza odeszła do nieba, ale wewnętrznie doświadczają smutku. Jednak, oni powinni być jeszcze szczęśliwsi. Dlaczego zapraszają duszę, żeby wróciła tutaj do piekła? Oni niczego nie rozumieją. Ojciec teraz przychodzi i wyjaśnia wam wszystkie te kwestie. On wyjaśnia wam tajemnice Nasiona i drzewa. Nikt inny nie potrafi stworzyć takiego obrazu drzewa. Ten Brahma ani nie stworzył tego drzewa, ani nie usłyszał tego od guru. Jeśli on usłyszałby to od guru to ten guru miałby wielu innych naśladowców. Ludzie uważają, że jakiś guru musiał go nauczyć tego wszystkiego lub też uważają, że jakaś potęga Najwyższej Duszy musiała w niego wejść. Jednak, w jaki sposób jakaś potęga Najwyższej Duszy mogła w niego wejść? Ci biedni niczego nie rozumieją. Sam Ojciec siedzi tutaj i wszystko wam mówi. Ja mówię wam, że wchodzę w zwykłe, stare ciało. Ja przychodzę, aby was uczyć. Ten także słucha. Jego uwaga jest skierowana na Mnie. On jest także studentem. On sam nie nazywa siebie inaczej. Pomimo bycia Ojcem Ludzkości, on jest także studentem. Chociaż miał wizję zniszczenia, on niczego nie rozumiał. Stopniowo on zrozumie wszystko, tak, jak wy rozumiecie. Ojciec wyjaśnia wam, że ten Brahma także stale stara się zrozumieć, on stale się uczy. Każdy student czyni wysiłek w nauce. Brahma, Wisznu i Śankar są mieszkańcami subtelnego rejonu. Nikt nie wie, jaka jest ich rola. Sam Ojciec wyjaśnia każdy aspekt tak, że nie ma potrzeby abyście zadawali pytania. Najwyższa Dusza Śiwa jest na szczycie, a potem są bóstwa. W jaki sposób oni mogą to pomieszać? Dzieci, teraz wiecie, że Ojciec wchodzi w tego Brahmę i dlatego oni są zwani BapDadą. Ojciec jest odrębny od Dady (starszego brata). Śiwa jest Ojcem, a Brahma jest Dadą. Otrzymujecie dziedzictwo od Śiwy poprzez tego Brahmę. Bramini są dziećmi Brahmy. Ojciec zaadoptował was zgodnie z planem sztuki zycia. Ojciec mówi: Ten, był numer jeden czcicielem, on wziął 84 wcielenia. On jest również zwany brzydkim i pięknym. Kriszna był piękny w złotym wieku i stał się brzydki w żelaznym wieku. On był nieczysty, a teraz staje się czysty. To samo odnosi się do was. To jest żelaznowieczny świat, a tamten to jest złotowieczny świat. Nikt nie zna schodów. Ci, którzy przychodzą później nie biorą 84 wcieleń. Oni z całą pewnością wezmą mniejszą ilość wcieleń, a więc w jaki sposób im można pokazać schody? Baba wyjaśnił na temat tych, którzy biorą maksymalną ilość wcieleń i tych, którzy biorą minimalną ilość wcieleń. To jest wiedza. Tylko Ojciec jest pełen wiedzy, jest Oczyścicielem. On przekazuje wiedzę na temat początku, środka i końca. Oni wszyscy mówili: Neti, neti (nie wiemy; ani to, ani tamto). Oni nie znają własnej duszy, a więc jak oni mogą znać Ojca? Po prostu mówią o duszy, tylko żeby mówić. Niczego nie wiedzą. Wy teraz wiecie, że dusza jest wieczna i że ona ma zapisaną w sobie niezniszczalną rolę 84 żyć. Taka mała dusza ma całą rolę zapisaną w sobie. Jest zrozumiane, że ci, którzy słuchają tego bardzo uważnie, a także to rozumieją, są blisko. Jeśli ta wiedza nie pozostanie w ich intelektach, trzeba zrozumieć, że oni przyjdą później. Wyczuwaj ich puls w czasie dawania wiedzy. Ci, którzy wyjaśniają są także w kolejności. To jest wasza nauka. Królestwo jest zakładane. Niektórzy biorą najwyższą pozycję ze wszystkich, pozycję królów, podczas gdy inni staną się służącymi poddanych. Jednak, to jest prawdą, że w złotym wieku nie ma żadnego cierpienia. Jest to zwane lądem szczęścia, niebem i ponieważ niebo istniało w przeszłości, dlatego oni pamiętają niebo. Ludzie uważają, że niebo musi być gdzieś wysoko. Jest dokładny memoriał pokazany w świątyni Dilwara. Adi Dew i Adi Dewi oraz wy dzieci, siedzicie w jodze na ziemi, a królestwo jest pokazane powyżej. Ludzie mają wizję tego i dają pieniądze, ale nie rozumieją. Dzieci, otrzymałyście trzecie oko wiedzy. Przede wszystkim znacie biografię Ojca, a więc czego więcej byście chcieli? Dzięki poznaniu Ojca zrozumiecie wszystko. Dlatego powinno być szczęście. Wiecie, że teraz pójdziecie do złotego wieku i będziecie budować pałace ze złota, będziecie tam władać. Usłużne dzieci będą wiedzieć w swoich intelektach, że ta duchowa wiedza została dana przez duchowego Ojca. Ojciec dusz jest zwany duchowym Ojcem. On jest Dawcą Zbawienia. On daje dziedzictwo spokoju i szczęścia. Możecie im wyjaśniać: Ten obraz schodów jest na temat mieszkańców Bharatu, którzy biorą 84 wcielenia. Przychodzicie w połowie cyklu, a więc jak możecie wziąć 84 wcielenia? Bierzemy maksymalną ilość wcieleń. To są bardzo głębokie kwestie, które muszą być zrozumiane. Główny aspekt dotyczy jogi waszych intelektów, aby stać się czystymi z nieczystych. Jeśli obiecasz, że staniesz się czysty, a potem stajesz się nieczysty, to twoje kości będą całkowicie skruszone. I to będzie tak, jakbyś upadł z czwartego piętra budynku. Twój intelekt stanie się całkowicie nieczysty i twoje sumienie zacznie cię gryźć. Potem nie będziesz mógł niczego powiedzieć. Dlatego Ojciec mówi: Bądźcie ostrożni. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zrozum dokładnie tę sztukę życia i wyzwól się z niewoli Mai. Uważaj się za duszę, która jest nieśmiertelnym wizerunkiem. Pamiętaj Ojca i stań się czysty.

2. Stań się prawdziwym prorokiem i posłannikiem oraz każdemu pokazuj ścieżkę do rejonu spokoju i lądu szczęścia. W tym dobroczynnym, zbieżnym wieku wnoś korzyść wszystkim duszom.

Błogosławieństwo:
Bądź napełniony wszystkimi skarbami i stale doświadczaj stanu doskonałości, dzięki świadomości dysku samouświadomienia.

Ci, którzy stale obracają dyskiem samouświadomienia są wolni od wielu rodzajów obrotów Mai. Jeden dysk samouświadomienia kończy z wszelkimi bezużytecznymi obrotami. On przepędza Maję daleko. Maja nie może stanąć przed takimi duszami. Dzieci, które obracają dyskiem samouświadomienia są stale pełne, pozostają niezachwialne. Doświadczają siebie jako pełnych wszelkich skarbów. Maja próbuje pozbawić ich tych skarbów, ale oni są stale ostrożnymi, uważnymi i zapalonymi światłami, a więc Maja nie jest w stanie im nic zrobić. Ci, których strażnicy uwagi stale są czujni są bezpieczni.

Hasło:
Niech twoje słowa będą bardzo potężne i zawierają czyste i wzniosłe uczucia.