19.05.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, znajdujecie się teraz w lądzie Boga, aby udać się do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. To jest towarzystwo Prawdy, dzięki któremu stajecie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami.

Pytanie:
Dzieci, w jaki sposób jesteście wznioślejsze i nie mniej ważne niż Ojciec?

Odpowiedź:
Baba mówi: Dzieci, nie staję się Panem Świata. Czynię was zarówno panami świata, jak i panami Brahmandu. Ja, najwyższy ze wszystkich Ojciec, kłaniam się wam, dzieci. Dlatego jesteście wznioślejsze nawet niż Ja. Kłaniam się wam, panom. Potem wy kłaniacie się Ojcu, który was tym czyni.

Om śanti.
Baba mówi „namaste” do was najsłodsze, duchowe dzieci. Wy nawet nie odpowiadacie i nie mówicie: Baba, namaste. Dzieci, wiecie,że Baba teraz czyni was zarówno panami Brahmandu, jak i panami świata. Ojciec po prostu staje się Panem Brahmandu; On nie staje się Panem Świata. Dzieci, On czyni was panami iBrahmandu i świata. A więc powiedzcie Mi, kto jest wspanialszy? Wy, dzieci, jesteście wspanialsze. Dzieci, dlatego mówicie: Namaste. Baba, tylko Ty czynisz nas panami Brahmandu i świata. Dlatego mówimy Tobie „namaste”. Muzułmanie mówią: Pokłony Allahowi. To wy, dzieci, jesteście takimi dziećmi, które mają wiarę i które są szczęśliwe. Ten, kto nie ma wiary, nawet nie przyszedłby tutaj. Ci, którzy przychodzą tu wiedzą, że nie przychodzą do ludzkiego guru. Oni nie przychodzą do ludzkiego ojca, ludzkiego nauczyciela ani ludzkiego przewodnika. Przychodzicie do duchowego Ojca, duchowego Nauczyciela i duchowego Satguru. Istnieje niezliczona ilość ludzkich istot, podczas gdy Ten jest tylko jeden. Wcześniej nikomu Go nie przedstawiono. Wspomina się w pismach ścieżki czczenia, że nikt nie zna Stwórcy i stworzenia. Oni są nazywani sierotami, ponieważ Go nie znają. Ci, którzy są dobrze wykształceni, mogą zrozumieć, że Ojcem wszystkich dusz jest tylko jeden Bezcielesny. On przychodzi i staje się naszym Ojcem, a także naszym Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem. W Gicie jest sławione imię Kriszny. Gita jest klejnotem wszystkich pism; ona jest matką wszystkich pism. Ona jest najwznioślejszym pismem. Tylko Gita jest uważana za matkę i ojca. Żadne inne pismo nie jest nazywane matką i ojcem. Śrimad Bhagawad Gita została zapamiętana jako matka. To wiedza Gity wyłoniła się z lotosowych ust Boga. Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich. Dlatego jest oczywiste, że Gita wypowiedziana przez Najwyższego ze Wszystkich jest stwórcą; wszystkie inne pisma są jej liśćmi, stworzeniem. Dziedzictwo nigdy nie jest otrzymywane od stworzenia. Jeśli otrzymalibyście je, byłoby ono tylko przemijające. Jest bardzo dużo innych pism, których ludzkie istoty uczą ludzkie istoty. Studiując je, otrzymują tylko przemijające szczęście na jedno życie. Ludzkie istoty są uczone przez ludzkie istoty różnych nauk na przejściowy czas. Oni otrzymują jedynie przemijające szczęście. Potem, w następnym życiu, muszą podjąć inną naukę. Tutaj jest tylko jeden bezcielesny Ojciec, od którego otrzymujecie dziedzictwo na 21 żyć. Żadna ludzka istota nie może wam go dać. Oni czynią was niewartymi nawet pensa, podczas gdy Ojciec czyni was wartymi funta. Dzieci, teraz Ojciec siedzi tutaj i wam wyjaśnia. Wszyscy jesteście dziećmi Boga. Z tego powodu, że nazywają Go wszechobecnym, ludzie nie rozumieją żadnego znaczenia. Jeśli Najwyższa Dusza byłaby w każdym, to byłoby ojcostwo. Jeśli każdy byłby Ojcem, jak otrzymalibyście dziedzictwo? Czyje cierpienie byłoby usunięte i przez kogo? Tylko Ojciec jest nazywany Tym, który Usuwa Cierpienie i Daje Szczęście. Nie ma sensu w nazywaniu każdego Ojcem. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia, że to jest królestwo Rawana. To także jest ustalone w dramacie. Dlatego jest to jasno pokazane na obrazach. Dzieci, to jest w waszych intelektach, że jesteście w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Ojciec przybył, aby uczynić was najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Tak jak otrzymalibyście pozycję, studiując i stając się prawnikiem lub lekarzem, w taki sam sposób rozumiecie, kim staniecie się dzięki tej nauce. Siedzicie tu w towarzystwie Prawdy, dzięki czemu idziecie do ziemi szczęścia. Są dwa lądy prawdy: Jeden to jest ląd szczęścia, a drugi to jest rejon spokoju, który jest siedzibą Boga. Ojciec jest Stwórcą. Ci, którzy stają się mądrzy dzięki uczeniu się z Ojcem, mają obowiązek służenia. Ojciec mówi: Teraz staliście się bystrzy dzięki zrozumieniu wszystkiego. Dlatego idźcie do świątyń Śiwy i wyjaśniajcie im. Pytajcie ich: Dlaczego ofiarowujecie Śiwie różne owoce, kwiaty, masło, ghee, kwiaty ak i róże? Oni nie ofiarowują kwiatów ak w świątyni Kriszny. Tam oni ofiarowują bardzo dobre pachnące kwiaty. W świątyni Śiwy ofiarowują tylko kwiaty ak lub róże. Jednak, nikt z nich nie wie, co to oznacza. Dzieci, teraz uczy was Ojciec. To nie ludzka istota uczy was. Na świecie ludzkie istoty uczą ludzkie istoty, podczas gdy tu uczy was Bóg. Żadna ludzka istota nie może być nigdy zwana Bogiem. Nawet Lakszmi i Narajan nie mogą być nazywani Bogiem. Oni są zwani bóstwami. Brahma, Wisznu i Śankar są także zwani bóstwami. Tylko jeden Ojciec jest Bogiem. On jest Ojcem wszystkich dusz. Każdy wzywa: O, Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo! Jego prawdziwe imię to Śiwa, a wy, dzieci jesteście zwane saligramami. Gdy pandyci tworzą ofiarny ogień, tworzą ogromne Śiwa lingam i dużo małych saligramów. Dusze są zwane saligramami, a Najwyższa Dusza jest zwana Śiwą. On jest Ojcem wszystkich, wszyscy my wszyscy jesteśmy braćmi. Ludzie nawet mówią o braterstwie. Jesteśmy dziećmi Ojca; jesteśmy braćmi. A więc, następnie, w jaki sposób staliśmy się braćmi i siostrami? Wy, ludzie, jesteście stworzeni poprzez usta Pradżapity Brahmy; jesteście braminami. Jesteście dziećmi Pradżapity Brahmy. Dlatego jesteście zwani córkami i synami Brahmy. Aćća, kto stworzył Brahmę? Bóg. Brahma, Wisznu i Śankar są częścią stworzenia. Subtelny rejon jest także stworzeniem. Dzieci, wyłoniłyście się poprzez lotosowe usta Brahmy. Jesteście zwane braminami. Jesteście zaadoptowanymi, ustami zrodzonymi dziećmi. Jak Pradżapita Brahma stwarza dzieci? Niewątpliwie musi je adoptować, tak jak naśladowcy są adoptowani przez przewodników; oni są zwani uczniami. Pradżapita Brahma jest ojcem całego świata. On jest także zwany prapradziadkiem. Brahma, Ojciec Ludzi, potrzebny jest tutaj. Jest także Brahma w subtelnym rejonie. Chociaż imiona Brahmy, Wisznu i Śankara są zapamiętane jako tych, którzy są w subtelnym rejonie, to jednak tam nie ma żadnych ludzi. Kto jest Pradżapitą Brahmą? Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wszystkie te kwestie. Bramińscy kapłani także nazywają siebie dziećmi Brahmy. Gdzie teraz jest Brahma? Mówicie, że on siedzi tutaj, podczas gdy oni mówią, że on istniał w przeszłości. Tamci bramini nazywają siebie czcicielami. Wy teraz jesteście braminami w praktyczny sposób. Wszystkie wy, dzieci Pradżapity Brahmy, jesteście dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Śiw Baba zaadoptował Brahmę. On mówi: Wchodzę w to stare ciało i uczę was radża jogi. Zmiana ludzi w bóstwa nie jest zadaniem ludzkiej istoty. Tylko Ojciec jest zwany Stwórcą. Ludzie Bharatu wiedzą, że świętuje się narodziny Śiwy. Śiwa jest Ojcem. Ludzie nie wiedzą, kto dał bóstwom to królestwo. Stwórcą nieba jest Najwyższa Dusza, Ten, który jest zwany Oczyścicielem. Wy, dusze, jesteście oryginalnie czyste, a następnie przechodzicie poprzez stany sato, radżo i tamo. Teraz, w żelaznym wieku, każdy jest tamopradhan, podczas gdy w złotym wieku każdy jest satopradhan. Królestwo Lakszmi i Narajana zaczęło się 5000 lat temu, a dynastia bóstw trwała 2500 lat. Ich dzieci także władały tamtym królestwem; istnieli Lakszmi I i Narajan I, Lakszmi II i Narajan II itd. Ludzie o tym nie wiedzą. Każdy jest teraz tamopradhan i nieczysty. Tutaj ani jedna ludzka istota nie może być czysta. Każdy wzywa: O, Oczyścicielu, przyjdź! Dlatego ten świat jest nieczysty. On jest zwany żelaznowiecznym piekłem. Nowy świat jest zwany niebem, czystym światem. W jaki sposób potem stajecie się nieczyści? Nikt tego nie wie. W Bharacie nie ma ani jednej ludzkiej istoty, która wie o swoich 84 życiach. Ludzie biorą maksymalnie 84 życia, a minimalnie jedno życie. Bharat jest uważany za niezniszczalny ląd, ponieważ to jest ląd, w którym inkarnuje Śiw Baba. Ląd Bharatu nie może być nigdy zniszczony, podczas gdy wszystkie inne lądy będą zniszczone. Oryginalna, wieczna religia bóstw teraz zanikła. Nikt tutaj nie nazwałby siebie bóstwem, ponieważ bóstwa są czyste i satopradhan. Oni wszyscy teraz stali się nieczystymi czcicielami. Ojciec siedzi tutaj i wszystko to wyjaśnia. Bóg mówi: Bóg jest Ojcem wszystkich i przychodzi tylko raz w Bharacie. Kiedy On przychodzi? W tym najwznioślejszym zbieżnym wieku. Tylko ten zbieżny wiek jest nazywany najwznioślejszym wiekiem. To jest zbieżny wiek, wiek, gdy żelazny wiek zmienia się w złoty, z nieczystego w czysty. Nieczyste ludzkie istoty żyją w żelaznym wieku, podczas gdy czyste bóstwa żyją w złotym wieku. Dlatego ten wiek, kiedy przychodzi Ojciec i zmienia was z nieczystych w czystych, jest zwany najwznioślejszym zbieżnym wiekiem. Przyszliście tutaj, aby zmienić się ze zwykłych ludzi w bóstwa, najwznioślejsze ludzkie istoty. Ludzkie istoty nawet nie wiedzą, że my, dusze, żyjemy w lądzie nirwany. Przychodzimy tutaj stamtąd, aby odgrywać swoje role. Czas trwania tej sztuki to 5000 lat. Musimy grać swoje role w tej nieograniczonej sztuce. Wszystkie ludzkie istoty są aktorami. Ten cykl dramatu stale się obraca; on nigdy nie może się zatrzymać. Najpierw bóstwa przychodzą grać swoje role w złotym wieku. Następnie są wojownicy srebrnego wieku. Ta sztuka ma być rozumiana. Teraz ten świat jest lasem kolców. Wszystkie ludzkie istoty są nieszczęśliwe. Po tym żelaznym wieku nadejdzie złoty wiek. W żelaznym wieku jest bardzo dużo ludzkich istot. Ile będzie w złotym wieku? Bardzo niewiele. Tam będą tylko oryginalne, wieczne bóstwa dynastii słońca. Teraz ten stary świat ma być przekształcony. Ze świata zwykłych ludzkich istot on zmieni się w świat bóstw. Istniała oryginalna, wieczna religia bóstw, ale nikt teraz nie nazwałby siebie bóstwem. Oni zapomnieli swoją religię. Tylko ludzie Bharatu zapomnieli swoją religię. Nazywają swoją religię hinduizmem, ponieważ mieszkają w Hindustanie. Bóstwa są czyste, podczas gdy Hindusi są nieczyści. Dlatego oni nie mogą nazywać siebie bóstwami. Oni ciągle czczą bóstwa. Nazywają siebie grzesznymi i zdegradowanymi. Ojciec wyjaśnia: Byliście godni czczenia, ale teraz staliście się nieczystymi czcicielami. Zostało wam także wyjaśnione znaczenie „hum so”. Oni mówią, że dusza jest Najwyższą Duszą. Oni niewłaściwie to zinterpretowali. Ciało jest fałszywe i Maja jest fałszywa. Nie powiecie tego w złotym wieku. Ojciec stwarza ziemię prawdy, a następnie Rawan przychodzi i czyni ją ziemią fałszu. Teraz Ojciec przychodzi i wszystko to wam wyjaśnia. Czym jest dusza i Najwyższa Dusza? Nikt tego nie wie. Ojciec mówi: Dusze, jesteście punktami światła. Rola 84 żyć każdego jest ustalona. Nikt nie wie, jakie jesteśmy my, dusze. Oni tylko wiedzą, że jakaś osoba jest prawnikiem lub kimś innym, ale nikt niczego nie wie o duszy. Tylko gdy przychodzi Ojciec, daje wam rozpoznanie. Wasza wieczna rola 84 żyć jest zapisana w was, duszach. Wasza rola nigdy nie może być zniszczona. Ten Bharat był ogrodem kwiatów, w którym nie było niczego innego oprócz szczęścia. Teraz nie ma niczego innego oprócz cierpienia. Teraz Ojciec daje nam wiedzę. Dzieci, teraz od Ojca słuchacie nowych kwestii. Najnowszą kwestią jest ta, że macie się zmienić ze zwykłych ludzi w bóstwa. Wiecie, że istota, która was uczy zmieniania się z ludzkiej istoty w bóstwo, nie jest ludzką istotą; to Bóg uczy tej nauki. Nazywać tego Boga wszechobecnym oznacza znieważać Go. Ojciec teraz wyjaśnia: Czynię Bharat niebem co każde 5000 lat. Rawan przychodzi i czyni go piekłem. Nikt na świecie o tym nie wie. Tylko Ojciec przychodzi i zmienia was ze zwykłych ludzi w bostwa. Zostało zapamiętane, że Bóg pierze brudne ubrania. Tam nie ma występku. Tamten świat jest całkowicie bez występków. Teraz świat jest występny. Ludzie wzywają: O, Oczyścicielu, przyjdź! Rawan uczynił nas nieczystymi. Jednak oni nie wiedzą, gdy Rawan przyszedł lub co się wydarzyło. Rawan uczynił was tak biednymi! 5000 lat temu Bharat był bardzo bogaty. Istniały pałace ze złota wysadzane diamentami i klejnotami. Było dużo bogactwa. Popatrzcie, w jakim stanie on jest teraz! Nikt oprócz Ojca nie może uczynić Bharatu koroną (najwyższym lądem). Teraz mówicie, że Śiw Baba czyni Bharat niebem. Ojciec mówi: Teraz przed wami stoi śmierć. Wszyscy jesteście na emeryturze. Teraz macie powrócić do domu. Dlatego uważaj siebie za duszę i stale pamiętaj tylko Mnie, tak, aby twoje grzechy mogły być usunięte. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. My jesteśmy braminami, ustami zrodzonymi dziećmi Brahmy. Sam Bóg uczy nas tej nauki, aby zmienić zwykłych ludzi w bóstwa. Miej to upojenie i szczęście. To w tym najpomyślniejszym zbieżnym wieku macie wykonać wysiłek, aby stać się najwznioślejszymi ludzkimi istotami.

2. Teraz jesteśmy na emeryturze. Śmierć stoi przed nami. Mamy powrócić do domu. Dlatego mamy spalić wszystkie nasze grzechy poprzez przebywanie w pamiętaniu Ojca.

Błogosławieństwo:
Miej stale świadomość bycia duchowym pielgrzymem oraz bądź ponad, niezależny i wolny od przywiązania.

Duchowy pielgrzym stale idzie naprzód na pielgrzymce pamiętania. Ta pielgrzymka zawsze wnosi szczęście. Ci, którzy przebywają na duchowej pielgrzymce, nie muszą udawać się na żadne inne pielgrzymki. Wszystkie inne pielgrzymki zanurzone są w tej pielgrzymce. Całe błądzenie umysłu i ciała się kończy. Zawsze miej więc świadomość, że jesteś duchowym pielgrzymem, ponieważ pielgrzym nie ma żadnego przywiązania do nikogo. Otrzymuje błogosławieństwa łatwego bycia ponad, bycia niezależnym i wolnym od przywiązania.

Hasło:
Stale śpiewaj pieśń: “Wah, wspaniały Baba! Wah, wspaniała moja fortuna! I wah, słodka rodzina!”.