19.06.22    Avyakt Bapdada     Polish Murli     06.04.91    Om Shanti     Madhuban


Oznaki stanu karmatycznego.


Czy wciąż zbliżacie się do stanu karmatycznego? Działania nasilają się, ale bycie karmatycznym oznacza bycie poza efektem jakiejkolwiek niewoli działań. Niech to doświadczenie wzrasta. Niech będzie oddzielenie. Tak jak ja, dusza, wykonywałam działania poprzez to ciało, a następnie oddzieliłam się od niego, tak nie bądźcie pod wpływem żadnego zadania; bez względu na rezultat jakiegoś czynu, który wykonujecie, niech będzie oddzielenie od osiągania owocu tego zadania. Owoc działania oznacza nie być pod wpływem tego, co jest jego wynikiem, ale po prostu wciąż doświadczać absolutnego oddzielenia. Niech będzie tak, jakby ktoś inny kazał ci to zrobić, a ty po prostu to zrobiłeś. Ktoś sprawił, że to zrobiłeś, a ty byłeś tylko instrumentem. Jednak musisz być oddzielony nawet jeśli chodzi o bycie instrumentem. Czy czujecie, że w ten sposób wzrasta wasz stan karmatyczny?

Stany maharati są kochające i różnią się od stanów innych, prawda? Tak jak Ojciec Brahma był bardzo jasny, w ten sam sposób instrumentalne dusze w cielesnych formach również stają się jasne w swoich cielesnych formach, w kolejności. Karmatyczny oznacza kochający i oddzielony. Inni wykonują czynności i wy również je wykonujecie, ale wasz sposób wykonywania tych czynności jest inny. Jest różnica w stanie. Cokolwiek się dzieje, po prostu oddzielacie się od tego. Wykonujecie działania, a po ich wykonaniu czujecie się tak, jakbyście niczego nie zrobili. Ten, który was zainspirował, sprawił, że to zrobiliście. Będziecie wciąż doświadczać takiego stanu. Będziecie odczuwać lekkość. Podczas wykonywania działań jest lekkość w ciele i lekkość w stanie waszych umysłów, a wynik działania nie pociąga umysłu. Czy macie taki stan? Im bardziej zadanie będzie się powiększać, tym bardziej będzie wzrastać wasza lekkość. Działania nie będą was pociągać do siebie, ale będziecie wykonywać je tak, jakby mistrz inspirował działania, a instrument wykonywał je jako instrument.

Oznaką lekkości w duszy jest to, że specjalne potęgi duszy - umysł, intelekt i sanskary - również będą stawać się lekkie w ten sam sposób. Wasze myśli dadzą wam doświadczenie stanu całkowitej lekkości. Potęga podejmowania decyzji w intelekcie również będzie działać tak, jakby nic nie robiła, i żadna sanskara nie będzie was przyciągać. Będzie tak, jakby działały sanskary Ojca. Doświadczycie lekkości we wszystkich trzech subtelnych potęgach - umyśle, intelekcie i sanskarach. Automatycznie wyłoni się z serca i ust każdego: „Jaki jest Ojciec, takie są dzieci, kochające i oddzielone”, ponieważ zgodnie z czasem atmosfera na zewnątrz będzie z dnia na dzień coraz cięższa. Im cięższa będzie atmosfera na zewnątrz, tym lżejsze będą myśli, działania i związki szczególnie umiłowanych dzieci. Dzięki tej lekkości wszystkie wasze działania będą przebiegać w bardzo lekki sposób. Z powodu tamopradhan atmosfery, inni będą doświadczać ciężkości na wiele różnych sposobów. Będzie ciężkość w naturze i ciężkość w postawach ludzkich dusz. Również w tym wasza lekkość uczyni innych lekkimi. Aćća. Wszystko idzie dobrze, prawda? Nie wchodzicie pod wpływ działań, ale jesteście w stanie wywierać wpływ na działania. Cokolwiek robicie lub słyszycie, stan waszej lekkości ma wpływ na zadanie. Żadne fluktuacje w działaniach nie mają na was wpływu. Niezachwiany stan również czyni zadanie niezachwianym. Zadanie, które jest niemożliwe pod każdym względem, z łatwością staje się możliwe i będzie nadal możliwe. Aćća.

19/06/22 Madhuban Awjakt BapDada Om śanti 10/04/91

Aby zasiąść na tronie serca i tronie świata,

dawaj szczęście i otrzymuj szczęście.

Dzisiaj Pan Świata patrzy na swoje dzieci, które są dziećmi (balak) i panami (malik). Wszystkie dzieci są obecnie panami siebie, a w innych wcieleniach one także staną się panami świata. Boże dzieci stają się panami. „Brahmińskie dusze” tzn. dusze, które są panami. Obecnie jesteście panami wszystkich swoich narządów zmysłów; nie jesteście duszami, którzy są zależne. Jesteście tymi, którzy mają prawo, tzn. jesteście panami. Nie jesteście pod wpływem swoich fizycznych narządów. Dlatego jesteście dziećmi, które są panami. Doświadczacie bożego upojenia byciem dzieckiem, a także doświadczacie upojenia byciem zwierzchnikiem samego siebie. Jesteście podwójnie upojeni. Oznaką upojenia jest niezniszczalne duchowe szczęście. Czy stale doświadczacie, że jesteście duszami z całego świata, które mają fortunę szczęścia? Wah! Jak wspaniała jest moja wzniosła fortuna, tzn. moje wzniosłe szczęście. Macie fortunę szczęścia i stale jecie pokarm szczęścia, a także karmicie tym innych. Wraz z tym, zawsze huśtacie się na huśtawce szczęścia. Dajecie innym wielki dar szczęścia i tworzycie ich fortunę szczęścia. Czy swoje życie uczyniliście w ten sam sposób tak bezcennym jak diament, czy nadal czynicie je tym? Czy już je tym uczyniliście, czy nadal je tym czynicie? Brahmińskie życie oznacza pozostawać w szczęściu, jeść pokarm szczęścia i przebywać na huśtawce szczęścia. Jesteście takimi brahminami, prawda? Co jest w życiu oprócz szczęścia? Wasze życie samo w sobie jest szczęściem. Jeśli nie macie szczęścia, nie macie brahmińskiego życia. Być szczęśliwym tzn. żyć życiem, które jest warte, by nim żyć.

Dzisiaj BapDada oglądał konto dobroczynności wszystkich dzieci, ponieważ wy wszyscy jesteście dobroczynnymi duszami. Gromadzicie na kontach dobroczynności na niezliczone życia. Ile dobroczynności nagromadziliście w ciągu całego dnia? Możecie sprawdzić to sami, prawda? Jedno to danie daru, a drugie to działalność dobroczynna. Dobroczynność ma większe znaczenie niż dar. Akt dobroczynności jest aktem bezinteresownego służenia. Akt dobroczynności nie jest czymś na pokaz, ale jest wykonany z serca. Darowizna może być albo na pokaz, albo z serca. Akt dobroczynności to akt, w którym współdziałacie z duszami w czasie ich potrzeby, tzn. jesteście dla nich użyteczni. Dusza, która wykonuje dobroczynne działania, otrzymuje błogosławieństwa z serc wielu dusz. Nie tylko mówią „dziękuję” ustami, ale w ich sercach są gromadzone błogosławieństwa w incognito sposób. Dobroczynna dusza jest przepełniona natychmiastowym owocem, który otrzymuje z błogosławieństw od Boga i błogosławieństw od dusz. Sposób patrzenia i postawa dobroczynnej duszy daje innym doświadczenie błogosławieństw. Na twarzy dobroczynnej duszy jest stale widoczny blask satysfakcji i zadowolenia. Z powodu owocu, jaki uzyskała, dobroczynna dusza jest stale ponad arogancją lub zniewagą, ponieważ taka dusza jest cesarzem, który jest przepełniony. Jest wolnym od trosk cesarzem, który nie ma arogancji ani uczucia obrażenia się. Dobroczynna dusza używa w sposób wartościowy potęgi swojej dobroczynności w każdej myśli w każdej chwili zaburzenia oraz w każdym działaniu. Oznaką gromadzenia na koncie dobroczynności jest to, że kończy się bezużyteczność. Taka dobroczynna dusza zdobywa tron królestwa świata. Zatem sprawdź swoje konto: W jakim stopniu stałam się tak dobroczynną duszą? Jeśli bylibyście zapytani „Czy wszyscy jesteście dobroczynnymi duszami?”, wszyscy odpowiedzielibyście „Ha ji”, prawda? Wszyscy jesteście dobroczynnymi duszami, ale w kolejności. A może jesteście wszyscy numer jeden? Jesteście w kolejności, prawda? Ilu zasiądzie na tronie w wieku złotym i srebrnym? Czy wszyscy razem zasiądziecie na nim? Zatem wszyscy jesteście w kolejności, prawda? Dlaczego tworzy się kolejność? Jaki jest tego powód? BapDada sprawdził szczególnie jeden specjalny aspekt u dzieci. Ta jedna rzecz staje się przeszkodą, by stać się numer jeden.

Teraz, podczas Roku Tapasji, czy każdy ma cel stania się kompletnym, czy bycia w kolejności? Chcecie stać się kompletni, prawda? Wszyscy wypowiadacie jedno hasło, a także piszecie je i pokazujecie. To hasło brzmi: Dawaj szczęście i bierz szczęście. Nie wywołujcie smutku i nie przyjmujcie smutku. To hasło jest silne. Jaki więc był rezultat, który zobaczył Baba? Większość zwraca uwagę, aby nie powodować smutku. Jednak tylko pół hasła jest w porządku. Jeśli chodzi o powodowanie, uważacie, że nie powinniście wywoływać smutku, ale jeśli chodzi o przyjmowanie, mówicie ,,Ta osoba spowodowała mój smutek i dlatego to się stało”. „Ta osoba to powiedziała, ta osoba to zrobiła, i to dlatego to się wydarzyło”. W ten sposób dokonujecie osądu, prawda? Stajesz się swoim własnym prawnikiem i przedstawiasz swoją sprawę. A więc dobrze zwracacie uwagę na pół hasła. Powinniście podkreślić je jeszcze bardziej. Przynajmniej na połowę hasła zwraca się uwagę! Jednak uwaga zwrócona na drugą połowę hasła jest tylko z nazwy. Tamta osoba wywołała smutek, ale dlaczego wziąłeś go? Kto ci powiedział, abyś to brał? Czy szrimatem Baby jest przyjmowanie smutku, napełnianie swojego fartucha smutkiem? Nie wywołuj smutku i nie przyjmuj smutku. Tylko wtedy staniesz się dobroczynną duszą; tylko wtedy staniesz się duszą tapaswi. Bycie tapaswi oznacza przekształcenie siebie. Dlatego przyjmuj każdy smutek, który ktoś powoduje, w formie szczęścia. Wprowadź przekształcenie. Tylko wtedy będziesz nazywany tapaswi. Uważaj zniewagę za chwałę. Wtedy będziesz nazywany dobroczynną duszą. Matka Dżagadamba stale czyniła tę lekcję silną dla wszystkich dzieci: Patrz na dusze, które znieważają cię lub wywołują twój smutek, będąc uosobieniem miłosierdzia. Nie patrz na nie jako ktoś zniesławiony. One mogą cię znieważać, ale ty musisz oferować im kwiaty. Wtedy będziesz nazywany dobroczynną duszą. Obejmij swoim sercem tych, którzy cię znieważają. Nie obejmuj ich powierzchownie, ale obejmij swoim sercem, swoim umysłem. To jest aspekt, który staje się przeszkodą w waszej umiejętności gromadzenia na koncie dobroczynności. Nie wolno mi powodować smutku. Nie wolno mi go powodować, ale też nie wolno mi go przyjmować. Skoro to nie jest nic dobrego, dlaczego bierzesz te śmieci i gromadzisz je? Kiedy przyjmujesz smutek, gromadzisz śmieci. Co wyłoni się ze śmieci? Zarazki w formie śladów grzechu. Wy nie popełniacie wielkich grzechów. Teraz pozostają ślady grzechu, ale nie powinno być nawet śladu. Wiele dzieci mówi Babie bardzo słodkie rzeczy. Każdy prowadzi szczerą rozmowę i mówi bardzo słodkie rzeczy. Jedno hasło stało się mocne dla każdego. „Nie chcieliśmy, aby to się stało, ale to się stało”. Jeśli ty nie chciałeś, aby to się stało, to kto chciał, aby to się stało, że mówisz, że to się stało? Czy jest jakaś inna dusza? „To nie powinno się stać, ale się wydarza”. Kto to mówi? Czy jakaś inna dusza to mówi, czy ty to mówisz? Nie udowodnisz tym swojej tapasji. To, co nie powinno się wydarzyć, nie powinno być zrobione. To jest oznaka dobroczynnej duszy. BapDada słyszy takie historie od wielu dzieci każdego dnia. Kiedy one mówią, opowiadają historię w tak interesujący sposób, że słucha się tego. Niektórzy z was mają nawyk tworzenia długich historii, a inni opowiadają krótkie historie, ale opowiadacie wiele historii. Dzisiaj jest ostanie zanurzenie z tegorocznych spotkań. Wszyscy przybyliście, aby się zanurzyć, prawda? Również na ścieżce bhakti, kiedy wykonują ostatnie zanurzenie, z całą pewnością mają taką czyż inną myśl. Albo coś poświęcają, albo kierują się jakimś egoistycznym motywem. Mają oba rodzaje myśli. Podczas Roku Tapasji miejcie myśl „Przez cały dzień, poprzez moje myśli, poprzez moje słowa i poprzez moje czyny, będę dobroczynną duszą i będę działać dobroczynnie. Zostało wam powiedziane o oznakach dobroczynności. Natychmiastowym owocem dobroczynności są błogosławieństwa otrzymywane od każdej duszy i dobroczynność jest gromadzona w każdej myśli. Błogosławieństwa są gromadzone poprzez wasze słowa, a podziękowania z serca każdego powinny wynurzać się za wasze współdziałanie w waszych związkach i relacjach. To jest nazywane tapasją. Taka tapasja stanie się postawą przekształcenia świata. Otrzymacie nagrodę za taki wynik. Więc nie opowiadajcie żadnych historii o tym, co się wydarzyło. Wszyscy nauczyciele powinni zdobyć pierwszą nagrodę. Wraz z nimi, mieszkańcy Madhubanu też powinni ją zdobyć. Dlaczego? Fala z Madhubanu i fala od instrumentalnych nauczycieli łatwo dociera do tych, którzy żyją z rodzinami i są bożmi studentami. Zatem wy wszyscy zdobędziecie tak czy inaczej numer z przodu. Teraz zobaczymy, czyje imiona się pojawią dla nagrody. Czy będą to imiona nauczycieli, mieszkańców Madhubanu, czy bożych studentów? Podwójni cudzoziemcy również czynią intensywne wysiłki. BapDada ma wiele nagród. Ktokolwiek życzy sobie zdobyć je, może to zrobić. Nagród nie brakuje. Skarbiec jest pełen. Aćća.

Wszyscy przybyliście na to zgromadzenie. Czy cieszycie się nim, czy były jakieś trudności? Powitał was deszcz, ponieważ natura też was kocha. Nie przestraszyliście się, prawda? Otrzymaliście dobre Brahma bhodżan, prawda? Byliście popychani przez 63 wcielenia, a teraz znaleźliście przeznaczenie, swój cel. Przynajmniej macie 3 stopy kwadratowe ziemi! Tak ogromna sala została wybudowana, a wy powiększyliście piękno tej sali. Ta sala jest używana w wartościowy sposób. Nie było żadnej trudności, prawda? Jednak to nie oznacza, że będziecie wciąż organizować takie zgromadzenia. Udogodnienia muszą pojawić się wraz ze stworzeniem. Aćća.

Wszystkim wzniosłym duszom, które są dziećmi, a także panami; dobroczynnym duszom, które stale gromadzą dobroczynność na każdym kroku; specjalnym duszom, które stale siedzą na tronie serca i mają prawo do tronu świata; duszom, które są tak jak Ojciec oceanami szczęścia, stale dają szczęście i biorą szczęście; dzieciom, które są tak jak Ojciec dawcami i stale są szczęśliwe, dając szczęście każdemu, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada rozmawia z Dadis:

BapDada zobaczył, że wszystkie maharati wykonały bardzo dobrą usługę z głębi swoich serc; usługę uczynienia każdego potężnym. Nie ma potrzeby, aby Baba dziękował wam, bo nagromadziłyście dużo na swoich kontach. Zgromadziłyście bardzo duże konta. BapDada jest bardziej niż multi-milionkrotnie zadowolony, widząc odwagę, zapał i entuzjazm dzieci, które są mahawirami. Utrzymywałyście odwagę, a zgromadzenie było stale związane nicią miłości i dlatego odniosłyście sukces. Zgromadzenie jest silne, prawda? Mały różaniec jest mocny. Bransoletka jest gotowa. Różaniec nie jest gotowy, ale bransoletka jest gotowa, prawda? Dlatego nawet mały różaniec jest czczony. Duży jest nadal przygotowywany. On też będzie przygotowany; on musi zostać przygotowany. Zostało wam powiedziane, że niektóre z paciorków są gotowe do tego dużego różańca. Jest mały margines na sprawienie, aby paciorki się spotkały. Mała girlanda jest bardzo dobrze przygotowana. Dzięki tej girlandzie jest łatwy sukces, a sukces jest zawsze oznaczony girlandami na szyjach paciorków stanowiących girlandę. Nałożony jest tilak zwycięstwa. BapDada jest zadowolony. Multi-milionkrotne gratulacje. Wy jesteście instrumentami. Ojciec jest Karawanhar (Tym, który inspiruje). Kim są ci, którzy wykonują? Wy jesteście tymi, którzy są instrumentami wykonującymi to. Ojciec jest Kręgosłupem. To dlatego to jest bardzo dobre. Bardzo dobrze wypełniliście odpowiedzialność miłości i utrzymania. Aćća.

Błogosławieństwo:
Stań się uosobieniem sukcesu dzięki otrzymaniu dobrego owocu z nasiona dobrych myśli.

W przypadku dusz, które są uosobieniem sukcesu, ich każda myśl dla siebie i innych jest owocna. One osiągają sukces w każdym czynie, który wykonują. Słowa, które wypowiadają, są realizowane w praktyce i dlatego nazywa się je prawdziwymi wersetami. Każda myśl, słowo i działanie dusz, które są uosobieniem sukcesu, przynosi im sukces; one nie są bezużyteczne. Jeśli nasiono myśli jest bardzo dobre, ale owoc, który wyrasta z niego, nie jest dobry, to oznacza, że grunt zdecydowanej dharny nie jest dobry lub czegoś brakuje w tym, jak zwracają na to uwagę.

Hasło:
Jeśli chcesz zostać uwolniony z fal smutku, wykonuj każdy czyn jako karma jogin.

Uwaga: Dzisiaj jest trzecia niedziela miesiąca, Światowa Godzina Medytacji. Wszyscy bracia i siostry, radża jogini wykonujący tapasję, zasiądą do specjalnej medytacji od 18:30 do 19:30. Szczególnie w czasie jogi bądźcie stabilni w swojej subtelnej anielskiej formie i podróżując po świecie, służcie, dając światło i moc wszystkim duszom i materii.