19.07.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     25.02.86     Om Shanti     Madhuban


Wzniosłe wersety Awjakt BapDady z ceremonii oddania się w Madhubanie 50 podwójnych cudzoziemców, braci i sióstr.


Dzisiaj BapDada składa specjalne, pełne miłości gratulacje z okazji tego szczególnie wzniosłego dnia. Jaką ceremonię celebrowaliście dzisiaj? Zewnętrznie scena była piękna, a głos zapału i entuzjazmu oraz zdecydowania z serca każdego dotarł do Ojca, Pocieszyciela Serc. Dlatego dzisiejszą uroczystość można nazwać ceremonią zdecydowanych myśli napełnionych zapałem i entuzjazmem. Od momentu, gdy zaczęliście należeć do Ojca, macie związek i on będzie trwać. Jednak w tym szczególnym dniu świętowaliście w specjalny sposób i dlatego to można nazwać posiadaniem zdecydowanych myśli. Bez względu na to, co się dzieje, nawet jeśli nadchodzą burze Mai, nawet jeśli pojawiają się różne sytuacje spowodowane przez ludzi, jeśli pojawiają się jakieś sceny zaburzenia natury, jeśli są jakiegoś rodzaju okoliczności w waszych lokik lub alokik związkach, jeśli są bardzo silne sztormy myśli w waszych umysłach, mimo to, wy należycie do jednego Ojca i nikogo innego. Czy mieliście zdecydowaną myśl posiadania jednej wiary i jednego Oparcia, czy tylko siedzieliście na scenie? Czy siedzieliście na pojedynczej scenie, czy na podwójnej? Jedną sceną była ta fizyczna scena, a drugą była scena zdecydowanej myśli, scena zdecydowania. Zatem siedzieliście na podwójnej scenie, prawda? Nosiliście bardzo piękne girlandy. Czy nosiliście tylko tamte girlandy, czy nosiliście także girlandy sukcesu? Sukces jest girlandą dookoła twojej szyi. To zdecydowanie jest podstawą sukcesu. Razem z tymi fizycznymi girlandami nosiliście również girlandy sukcesu, prawda? BapDada zawsze widzi podwójną scenę. On nie tylko widział fizyczną scenę, ale patrzył też na świadomy duszy stan umysłu, zdecydowaną myśl i wzniosłą girlandę sukcesu. Baba widział podwójną girlandę i podwójną scenę. Wszyscy mieliście zdecydowaną myśl. Bardzo dobrze. Bez względu na to, co się dzieje, macie spełnić odpowiedzialność swojego związku. Macie osiągnąć sukces poprzez spełnienie odpowiedzialności miłości do Boga. Jest zagwarantowane, że sukces jest girlandą dookoła waszych szyj. Należeć do jednego Ojca i nikogo innego jest zdecydowaną myślą. Kiedy masz tylko Jednego, automatycznie i łatwo masz stały i stabilny stan. Zawiązaliście niezniszczalną nić wszystkich związków, czyż nie tak? Jeśli brak choć jednego związku, będzie zachwianie. Dlatego zawiązaliście nić wszystkich związków. Nawiązaliście połączenie i mieliście tę myśl. Czy macie wszystkie związki, czy tylko trzy główne związki? Jeśli macie wszystkie związki, macie wszystkie osiągnięcia. Jeśli nie ma wszystkich związków, będzie brakować takiego czy innego osiągnięcia. To była ceremonia każdego, prawda? Mając tę zdecydowaną myśli, otrzymujecie specjalne podźwignięcie w swoich przyszłych wysiłkach. Ta metoda szczególnie powiększa wasz zapał i entuzjazm. BapDada składa wszystkim dzieciom gratulacje z okazji ceremonii posiadania zdecydowanej myśli, a także daje błogosławieństwo: Bądźcie zawsze niezniszczalne. Bądźcie nieśmiertelne.

Dzisiaj jest tutaj grupa z Azji. Jaka jest specjalność Azji? Pierwsza grupa, która udała się na usługę za granicę, to była grupa, która pojechała do Japonii. Zatem to jest specjalność, czyż nie tak? Zgodnie z inspiracjami sakar Baby, specjalne zaproszenie do zagranicznej usługi przyszło z Japonii i tam rozpoczęła się usługa za granicą. Tak więc Azja jest na pierwszym miejscu w założeniu. To było pierwsze zaproszenie z zagranicy. To w Azji był początek usługi, która rozpoczęła się zaproszeniem od ludzi z innych religii. A więc Azja jest tak fortunna! Drugą specjalnością jest to, że Azja jest najbliżej Bharatu. Mówi się, że ci, którzy są blisko, są z całego serca kochani. Serdecznie ukochane dzieci są ukryte. W każdym miejscu pojawiło się wiele bardzo dobrych klejnotów. Chociaż ilość jest mniejsza, jest dobra jakość. Owoc waszej usługi jest dobry. W ten sposób ilość powoli rośnie. Wszyscy jesteście kochający i wszyscy jesteście kochani. Każdy z was jest bardziej kochający od drugiego. To jest specjalność brahmińskiej rodziny. Każdy z was doświadcza, że ma więcej miłości niż inni, że Ojciec także każdego z was bardziej kocha niż innych, że BapDada sprawia, że tylko wy idziecie naprzód. To dlatego ludzie na ścieżce bhakti stworzyli bardzo dobry, wymowny wizerunek. Pokazali Wallabh (Krisznę) z każdą gopi. On jest nie tylko z jedną Radhe czy z ośmioma księżniczkami; Gopi Walabh jest z każdą gopi. Na przykład, gdy idziecie do świątyni Dilwala, zauważacie, który jest wasz wizerunek albo wasza nisza. Zatem, czy jest wizerunek każdego z was w zgromadzeniu tych, którzy tańczą? Ten taniec jest zwany wielkim tańcem (maharaas). Jest wielka chwała tego wspaniałego tańca. BapDada ma większą miłość do każdego z was, do każdego bardziej niż do drugiego. BapDada jest zadowolony, widząc wzniosłą fortunę każdego dziecka. Bez względu na to, kto to jest, wszyscy jesteście garstką z wielu milionów. Jesteście multimilionkrotnie fortunni. W porównaniu ze światem jesteście garstką z wielu milionów, czyż nie tak? Japonia jest tak duża, ale ile jest tam dzieci Ojca? Zatem jesteście garstką z multimilionów, prawda? BapDada widzi specjalność i fortunę każdego. Jesteście z głębi serca ukochaną garstką z wielu milionów. Dla Ojca wszyscy jesteście specjalnymi duszami. Ojciec nie uważa niektórych za zwyczajnych, a innych za wyjątkowych. Wszyscy jesteście wyjątkowi. Po tej stronie będzie większa ekspansja, ponieważ jest wykonywana specjalna, podwójna usługa. Po pierwsze, są ci z wielu różnych religii i po tej stronie jest wiele dusz, które wyłoniły się z Sindh. Im też możecie dobrze służyć. Jeśli zbliżycie ich, to dzięki ich współdziałaniu będziecie mogli z łatwością dotrzeć do innych religii. Dzięki podwójnemu służeniu możecie spowodować podwójną ekspansję. W ten czy inny sposób, czy to pozytywnie, czy negatywnie, zostało w nich zasiane nasiono. Ponieważ otrzymali wprowadzenie, mogą łatwo wejść w związek. Możecie wykonać dużo usługi, ponieważ to jest rodzina wszystkich dusz (ze wszystkich religii). Brahminowie rozprzestrzenili się na wszystkie religie. Nie ma religii, do której brahminowie nie dotarli. Oni wyłaniają się teraz ze wszystkich religii i przybywają tutaj. Macie poczucie przynależenia, gdy tylko pojawiacie się w brahmińskiej rodzinie. To tak, jakbyście poszli tam z powodu jakiegoś karmicznego konta i teraz powrócili do swojej rodziny. Przybyliście tutaj zewsząd, aby stać się instrumentami i wziąć swoją fortunę służenia. To nie jest mała fortuna, to jest bardzo wzniosła fortuna. Stajecie się największymi ze wszystkich dobroczynnych dusz. Wchodzicie na listę wielkich dawców, wielkich sług. Zatem stanie się instrumentem to także specjalny prezent. Podwójni cudzoziemcy otrzymują ten prezent. Zdobywacie trochę doświadczenia, a następnie stajecie się instrumentami założenia ośrodka. A więc jest to specjalny prezent – przychodzicie ostatni i idziecie szybko. Służąc, większość z was ma świadomość, że cokolwiek wy, instrumenty, robicie i w jakikolwiek sposób działacie, inni, którzy was widzą, zrobią to samo. To staje się podwójną uwagą. Zwracając podwójną uwagę, macie podwójne podźwignięcie. Czy rozumiecie? Podwójni cudzoziemcy mają podwójne podźwignięcie. Lądy wszędzie stały się teraz bardzo dobre. Po zaoraniu pola ziemia staje się dobra, prawda? Wtedy łatwo rodzi bardzo dobre owoce. Aćća. Dźwięk wielkich „mikrofonów” z Azji szybko dotrze do Bharatu. Dlatego przygotujcie takie „mikrofony”.

Do starszych Dadi:
Co można powiedzieć w waszej chwale? Tak jak mówi się o Ojcu „Jeśli zmienisz ocean w atrament, ziemię w papier...”, tak też jest to chwała wszystkich was, Dadi. Gdyby Baba zaczął was chwalić, trwałoby to dzień i noc, to byłoby jak pełny 7-dniowy kurs. Taniec (harmonia) pomiędzy wami wszystkimi jest dobry. Horoskop (raasi) was wszystkich jest taki sam i wszystkie wykonujecie bardzo dobry taniec (raas). Iść ręka w rękę, czyli harmonizować swoje myśli, jest tańcem. BapDada wciąż ogląda ten taniec was wszystkich, Dadi. Jest to taniec specjalnych 8 klejnotów. Wy, Dadi, jesteście specjalną ozdobą rodziny. Gdyby nie było ozdoby, nie byłoby piękna. Tak więc wszyscy patrzą na was z tą miłością.

Do Dadi Bridżindry:
Od dzieciństwa ozdabiałaś innych w swoim lokik i alokik życiu, a więc dzięki stałemu ozdabianiu, ty teraz zostałaś ozdobiona. Jest tak, prawda? BapDada nie tylko zawsze pamięta dzieci, które są mahawirami i maharati, ale BapDada zanurza je w sobie. O tych, którzy są zanurzeni, nie ma potrzeby pamiętać. BapDada zawsze utrzymuje ujawnionych przed światem tych, którzy są specjalnymi klejnotami. Zatem wy jesteście specjalnymi klejnotami, które zostaną ujawnione przed światem. Dostajesz dodatkową pomoc, która pochodzi ze szczęścia każdego. Widząc twoje szczęście, każdy otrzymuje pokarm szczęścia. Ponieważ wy ciągle otrzymujecie błogosławieństwa miłości od każdego, długość życia was wszystkich powiększa się. Obecnie musicie wykonać dużo pracy, a więc jesteście ozdobą rodziny. Każdy patrzy na was z tak wielką miłością. Gdyby baldachim został usunięty znad czyjejś głowy, jak by to było? Jeśli ci, którzy zawsze mają baldachim, nie mają go, co by to było? Wy wszystkie jesteście baldachimem rodziny.

Do Dadi Nirmalszanty:
Stale widzisz swój memoriał w Madhubanie. Memoriały są tam, aby je pamiętać. Jednak pamiętanie ciebie tworzy memoriał. Cała rodzina pamięta wizerunki oparcia, które stały się instrumentami. Ty jesteś wizerunkiem oparcia. Ponieważ jesteś silnym wizerunkiem oparcia w zadaniu założenia, ten budynek ekspansji i rozwoju staje się tak silny. Dlaczego? Ponieważ oparcie jest silne. Aćća.

Stańcie się świetlani i lekcy (double light).
(Wybrane, bezcenne klejnoty z murli awjakt)


Być double light oznacza ustabilizować się w formie światła duszy i następnie automatycznie stać się lekkim. Tylko ci, którzy są double light, są aniołami. Anioły nigdy nie są uwiązane z nikim w niewoli. Ponieważ są double light, nigdy nie są przyciągane do atrakcji tego starego świata.

Być double light oznacza stale doświadczać fruwającego stanu. Ci, którzy są lekcy, stale fruwają wysoko, natomiast ci, którzy są obciążeni, pozostają tu na dole. Zatem być duszą double light oznacza nie mieć żadnego ciężaru, ponieważ jeśli jesteś w jakikolwiek sposób obciążony, nie możesz pofrunąć. Mając podwójną odpowiedzialność, bądź double light. Będąc double light, nigdy się nie zmęczysz swoją lokik odpowiedzialnością, ponieważ jesteś powiernikiem, a powiernik nigdy się nie męczy. Gdy myślisz, że dom lub rodzina są twoje, czujesz ciężar. Jednak gdy nic nie jest twoje, nie może być ciężaru. Bądź w pełni kochający i niezależny, bądź mistrzem i dzieckiem.

Zawsze oddawaj się Ojcu i zawsze będziesz lekki. Oddaj swoje obowiązki Ojcu, innymi słowy oddaj Ojcu swoje ciężary i staniesz się lekki. Oddaj się swoim intelektem. Jeśli oddasz się swoim intelektem, nie będzie w nim nic innego. Wszystko należy do Ojca, wszystko jest w Ojcu, wtedy nie ma nic więcej. Double light oznacza nie być obciążonym nawet swoją naturą ani sanskarami. Nie mieć żadnego ciężaru – nawet swoich bezużytecznych myśli – to nazywa się lekkością. W takim stopniu, w jakim jesteś lekki, odpowiednio łatwo doświadczysz fruwającego stanu. Jeśli musisz czynić nawet najmniejszy wysiłek, żeby mieć jogę, z pewnością musi być jakiś ciężar na tobie. Zatem bierz wsparcie „Baba, Baba!” i stale fruwaj.

Stale pamiętaj swój cel stania się równym Ojcu. Gdy patrzysz na innych, stajesz się słaby. Dlatego patrz na Ojca i naśladuj Ojca. Wzniosłą metodą na wejście w stan fruwający jest jedno wyrażenie „Wszystko jest Twoje”. A więc zmień słowo „moje” na „Twoje”. Gdy mówisz „Jestem Twój”, dusza staje się lekka i skoro wszystko należy do Niego, ty stajesz się double light. Na początku praktykowaliście poruszanie się w takim stanie, że inni czuli, iż przemieszczało się światło; nie widzieli waszych ciał. Praktykując to, zdawaliście każdy sprawdzian. Teraz, gdy czasy są bardzo złe, zwiększcie praktykę bycia double light. Będziecie stale bezpieczni, gdy będziecie ciągle widziani w swojej formie światła. Gdy tylko wejdą do waszego miejsca usługi, niech zobaczą fortecę światła.

Tak jak ogromna maszyneria zasilana jest energią elektryczną, tak samo, wykonując cokolwiek, wy wszyscy stawajcie się double light, w oparciu o zasilanie dzięki stałemu połączeniu. Gdy masz stan bycia double light, cały wysiłek i trudności kończą się. Przestań czuć, że coś posiadasz i stale czuj się powiernikiem, wykonującym Bożą usługę, a staniesz się double light. Niech każdy, kto wchodzi w bliski kontakt z tobą, czuje, że jesteś duchowy i alokik. Niech widzą tylko twoją anielską postać. Anioły są zawsze u góry. Anioły są przedstawiane ze skrzydłami, ponieważ są fruwającymi ptakami.

Tylko gdy twój umysł jest zdecydowany, a twój stan jest double light, jesteś w stanie nieustannie huśtać się w szczęściu i usuwać każdą przeszkodę oraz zakończyć trudności innych. Nic nie jest moje, wszystko należy do Ojca. Kiedy dźwigasz ciężar, pojawiają się wszelkiego rodzaju przeszkody. Kiedy nic nie jest moje, jestem wolny od przeszkód. Zawsze uważaj, że jesteś double light i stale służ. Im lżejszy jesteś w usłudze, tym łatwiej będziesz w stanie fruwać i inspirować innych do fruwania. Służyć, będąc double light i w pamiętaniu, jest podstawą sukcesu.

Konieczne jest wypełnianie swoich obowiązków, ale im większe są twoje obowiązki, tym bardziej musisz być double light. Wypełniając swoje obowiązki, nie bądź w żaden sposób nimi obciążony; to nazywa się kochaniem Ojca. Nie martw się o to, co powinieneś zrobić, ponieważ masz wiele obowiązków. Nie myśl „Czy powinienem to zrobić, czy nie?”, „To jest bardzo trudne do zrobienia”. Doświadczanie tego oznacza bycie obciążonym. Być double light oznacza przejść poza to uczucie. Nie pozwól, by twój stan zmieniał się w jakikolwiek sposób, poprzez uczucie obciążenia obowiązkami. Ci, których intelekty stale mają pełną wiarę, zawsze są w stanie double light i całkowicie wolni od trosk. Zawsze są w stanie fruwającym. Stan fruwający jest najwyższy ze wszystkich stanów. Stopy intelektów takich dusz nie dotykają ziemi. Niedotykanie ziemi oznacza bycie ponad świadomością ciała. Ci, którzy zawsze są ponad ziemią świadomości ciała, są zawsze aniołami.

Teraz stań się tak double light, żeby pojazd twojego boskiego intelektu mógł ustabilizować cię na najwyższym szczycie. Następnie prześlij wszystkim duszom świata promienie światła i mocy oraz rozsyłaj fale współdziałania swoimi dobrymi życzeniami i czystymi uczuciami. Sposobem na fruwanie wysoko w tym pojeździe jest przestrzeganie szlachetnych, wzniosłych wskazówek BapDady. Niech w żaden sposób nie będzie najmniejszego śmiecia wskazówek twojego umysłu ani wskazówek umysłów innych.

Błogosławieństwo:
Stań się multimilionerem, który gromadzi na swoim koncie dobroczynności, znając znaczenie każdej sekundy i każdej myśli.

Wy, dobroczynne dusze, macie w swoich myślach taką specjalną potęgę, że potraficie uczynić niemożliwe możliwym. Np. w obecnych czasach, używając specjalnego wyposażenia, oni są w stanie sprawić, aby rośliny rosły na pustyni, a kwiaty na skałach. W taki sam sposób, dzięki swoim wzniosłym myślom jesteś w stanie sprawić, aby dusze nie mające nadziei stały się pełne nadziei. Po prostu znaj wartość każdej sekundy i każdej myśli, z tą świadomością używaj każdej sekundy i każdej myśli i gromadź na swoim koncie dobroczynności. Potęga twoich myśli jest tak wzniosła, że nawet jedna myśl może uczynić cię multimilionerem.

Hasło:
Wykonuj każdy czyn z wiarą i upojeniem tego, który ma wszystkie prawa, a wszelka ciężka praca skończy się.


Uwaga: Dzisiaj jest trzecia niedziela miesiąca i wszyscy bracia i siostry, radża jogini wykonujący tapasję, proszeni są szczególnie o słuchanie wołania bhagatów podczas medytacji w godzinach 18.30 – 19.30. Bądźcie stabilni w swojej formie szczególnie ukochanych bóstw, miłosiernych dawców, i wykonujcie usługę spełniania pragnień każdego.