19.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz macie żyć z dużą prostotą. Gdy nosicie drogie, modne ubrania, pojawia się świadomość ciała.

Pytanie:
W jakim aspekcie dzieci stają się leniwe, jeżeli nie mają w swojej fortunie wysokiej pozycji?

Odpowiedź:
Baba mówi: Dzieci, aby poprawić siebie prowadźcie swój dziennik. Jest dużo korzyści w prowadzeniu dziennika swojego pamiętania. Zawsze miej przy sobie notatnik. Sprawdzaj, jak długo pozostawałeś w pamiętaniu Ojca. Jaki jest twój rejestr? Czy twój charakter jest boski? Czy pozostajesz w pamiętaniu Baby w czasie wykonywania wszystkiego? Tylko dzięki pamiętaniu twoja rdza może być usunięta i twoja fortuna może stać się wzniosła.

Piosenka:
Nikt nie jest tak unikalny jak Niewinny Pan.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, na pewno powinnyście mieć obraz Lakszmi i Narajana w swoim domu. Powinnyście doświadczać wielkiego szczęścia patrząc na niego, ponieważ to jest cel i przedmiot waszej nauki. Wiecie, że jesteście studentami i że Bóg was uczy. Jesteście studentami Boga. Studiujecie tę naukę. Cel każdego jest ten sam. Patrząc na ten obraz powinniście czuć wielkie szczęście. Dzieci, słyszałyście piosenkę. On jest Panem, który jest bardzo niewinny. Niektórzy uważają Śankara za Niewinnego Pana. Oni pomylili Śiwę z Śankarem. Teraz wiecie, że Śiwa jest Bogiem, Najwyższym ze Wszystkich, a Śankar jest bóstwem. Tak więc, w jaki sposób oni mogliby być jednym i tym samym? Słyszeliście także w piosence, że On jest Tym, który chroni czcicieli. Czciciele na pewno muszą doświadczać nieszczęść. Istnieją nieszczęścia z powodu pięciu występków u każdego. Każdy jest czcicielem. Nikt nie może być nazwany pełną wiedzy duszą. Tak jak Śiwa i Śankar są odrębni, tak samo wiedza i czczenie są całkowicie odrębne. Gdy otrzymujecie wiedzę, czczenie nie pozostaje. Stajecie się panami ziemi szczęścia. Otrzymujecie zbawienie na pół cyklu. Tylko poprzez jeden sygnał uzyskujecie swoje dziedzictwo na pół cyklu. Możecie zobaczyć, jak dużo trudności mają czciciele. Dzięki wiedzy stajecie się bóstwami. Potem, gdy czciciele doświadczają trudności, to znaczy, gdy doświadczają nieszczęść i cierpienia, przychodzi Ojciec. Ojciec wyjaśnia: Zgodnie z dramatem, cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, musi się powtórzyć. Następnie, gdy zaczyna się czczenie, zaczyna się ścieżka grzechu, która oznacza ścieżkę stawania się nieczystym. W tym pierwszym występkiem jest żądza. Mówi się o tym: Gdy pokonujecie żądzę, stajecie się zdobywcami świata. Oni nie odnoszą zwycięstwa. Nikt w królestwie Rawana nie może urodzić się bez występku. Królestwo Rawana nie istnieje w wieku złotym. Jeżeli Rawan tam istniałby, to po co Bóg miałby zakładać królestwo Ramy? Ojciec bardzo troszczy się o to, aby wszystkie jego dzieci były szczęśliwe. On gromadzi bogactwo, aby przekazać je swoim dzieciom i utrzymywać je szczęśliwymi. Jednak, tutaj tak nie jest. Tutaj jest królestwo cierpienia. Nieograniczony Ojciec mówi: Tam doświadczacie szczęścia życie po życiu. Tam otrzymujecie mnóstwo bogactwa. Nie doświadczacie tam cierpienia przez 21 żyć. Tam nikt nie bankrutuje. Niech wasze intelekty wpajają to i bądźcie wewnętrznie bardzo szczęśliwi. Wasza wiedza i joga są całkowicie incognito. Nie posiadacie fizycznej broni. Ojciec wyjaśnia: To jest miecz wiedzy. Oni przedstawili to za pomocą fizycznej broni u bogiń. Ci, którzy studiują pisma itp., nigdy nie mówią, że to jest miecz wiedzy lub bransoleta wiedzy. Jedynie nieograniczony Ojciec potrafi to wyjaśniać. Oni wierzą, że jeżeli armia śakti odniosła zwycięstwo, to ona na pewno musiała posiadać broń. Ojciec przychodzi i mówi wam o wszystkich tych błędach. Wielu ludzi będzie słuchać waszych rzeczy. Nawet pewnego dnia przyjdą ci, którzy są uczeni w pismach. On jest nieograniczonym Ojcem, prawda? Dzieci, tylko dzięki przestrzeganiu śrimatu możecie doświadczyć korzyści. Wtedy przełamie się wasza świadomość ciała. Dlatego bogaci ludzie tutaj nie przychodzą. Ojciec mówi: Wyrzeknij się wszelkiej dumy wynikającej z posiadania ciała. Ludzie mają wielkie upojenie z powodu swoich dobrych ubrań. Wy teraz żyjecie w prostocie. Teraz udajecie się do domu swoich teściów. Tam będziecie mieć mnóstwo ozdób do noszenia. Tutaj nie wolno wam nosić drogich ubrań. Ojciec mówi: Zachowujcie dużą prostotę. „Jakie czyny ja wykonuję…” Dzieci, wy także macie żyć z dużą prostotą. W przeciwnym razie będzie świadomość ciała. Wszystko to jest przyczyną wielu szkód. Wiecie, że udajecie się do domu swoich teściów. Tam otrzymacie mnóstwo biżuterii. Tutaj wam nie wolno nosić biżuterii itp. Obecnie jest dużo rozbojów itp. Rabusie napadają na was na ulicach. Dzień po dniu tego rodzaju zaburzenia wciąż będą narastać. Dlatego Ojciec mówi: Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Mnie. Gdy stajesz się świadomy ciała, zapominasz Ojca. Tylko obecnie macie czynić ten wysiłek. Później, na ścieżce czczenia nie będziecie musieli czynić tego wysiłku. Teraz jesteście w zbieżnym wieku. Wiecie, że Ojciec przychodzi w najwznioślejszym zbieżnym wieku. Wojna na pewno się odbędzie. Wciąż produkowanych jest dużo bomb atomowych. Bez względu na to, jak bardzo będziecie łamać sobie głowy nad tym, aby oni zaprzestali robienia tego, to nie jest możliwe. To jest ustalone w dramacie. Nawet, jeżeli będziecie próbować wyjaśniać im, oni nie zrozumieją. Śmierć na pewno musi przyjść. Dlatego, w jaki sposób oni mogliby to zatrzymać? Oni rozumieją wszystko, a jednak nie zaprzestają produkcji broni. To jest ustalone w dramacie. Jadawowie i Kurawowie muszą zostać zniszczeni. Jadawami są ludzie, którzy mieszkają w Europie. Oni są dumni ze swej nauki, poprzez którą zachodzi zniszczenie. Następnie jest zwycięstwo poprzez dumę ciszy. Wy jesteście uczeni tego, aby mieć dumę ciszy (stać się uosobieniem ciszy). Pamiętaj Ojca: Martwą ciszę. Ja, dusza, jestem oddzielna od ciała. Czy ktokolwiek inny czyni wysiłek, aby pozostawić ciało tak, jak my to robimy? Idźcie i poszukajcie na całym świecie, czy jest ktokolwiek inny, kto mówi „O, duszo, teraz muszę opuścić to ciało.” Stań się czysty! W przeciwnym razie będzie doświadczana kara. Kto doświadczy kary? Dusza. W tamtym czasie dusze otrzymują wizję grzechów, które wykonały i kary, którą mają otrzymać za tamte czyny. W tamtym czasie dusza czuje się tak, jakby otrzymywała karę za wiele żyć. Jeżeli tak dużo cierpienia się doświadcza, to jaka do tego byłaby równowaga szczęścia? Ojciec mówi: Nie wolno ci wykonywać więcej żadnych grzesznych czynów. Prowadź swój dziennik. W każdej szkole jest prowadzony dziennik działalności i zachowania każdego. Nawet minister edukacji mówi: Charakter Bharatu teraz nie jest dobry. Mówcie im: Czynimy nasz charakter takim, jak charakter Lakszmi i Narajana. Zawsze miejcie ze sobą obraz Lakszmi i Narajana. To jest wasz cel i przedmiot nauki. Stajemy się takimi. Zakładamy oryginalną, wieczną religię bóstw, przestrzegając śrimatu. Tutaj naprawiane jest zachowanie i działalność każdego. Macie tutaj także sąd. Dzieci we wszystkich ośrodkach powinny mieć sąd (uczestniczyć w sądzie). Mówcie im: Każdego dnia prowadźcie dziennik, tak byście mogli być przekształceni. Jeżeli to nie jest w czyjejś fortunie, on staje się leniwy. Bardzo dobrze jest prowadzić swój dziennik. Rozumiecie, że znając cykl osiemdziesięciu czterech żyć, stajecie się władcami globu. Jest to łatwe. Jednak, musicie także stać się czyści. Prowadź swój dziennik pielgrzymki pamiętania. Bardzo skorzystasz, czyniąc to. Jeżeli nie notujesz tego, wtedy można zrozumieć, że nie pamiętasz Baby. Zawsze powinieneś mieć przy sobie swój notatnik. Musisz prowadzić swój dziennik: Jak długo pamiętałem Ojca? Dopóki nie masz pamiętania, twoja rdza nie może być usunięta. Aby usunąć z czegoś rdzę, wkłada się to do nafty. W czasie wykonywania czynów pamiętajcie Ojca i otrzymacie owoc za swoje wysiłki. To wymaga wysiłku. Nie zostaniesz ukoronowany tak po prostu. Baba obdarza was wysoką pozycją. Dlatego, pewien wysiłek musi być uczyniony. W tym celu nie musisz używać swoich rąk, stóp itp. Te studia są absolutnie łatwe. Wasze intelekty są świadome tego, kim jesteście czynieni przez Śiw Babę poprzez Brahmę. Dokądkolwiek się udajesz, zawsze masz mieć ze sobą swój znaczek. Mówcie im: W rzeczywistości, to jest nasz herb. Musi być wielka królewskość w wyjaśnianiu innym. Wyjaśniajcie z wielką słodyczą. Wyjaśniajcie na temat herbu. Wyjaśniajcie także, czym jest kochający intelekt, a czym jest niekochający intelekt. Czy znasz Ojca? Nie nazwałbyś fizycznego ojca Bogiem. Tylko nieograniczony Ojciec jest Oczyścicielem i Oceanem Szczęścia. Tylko poprzez Niego otrzymujesz ogromne szczęście. Na ścieżce ignorancji one wierzą, że ich matka i ojciec dają im szczęście. Potem, są odsyłane do domu teściów. Wasz dom teściów jest nieograniczony. Tamten jest ograniczony. Być może tamta matka i ojciec mogą dać ci pięć do siedmiu milionów lub miliard. Ojciec nazwał was: Dzieci, które staną się multi, multimilionerami. Tam nie ma żadnej kwestii bogactwa, otrzymujecie wszystko. Pałace tam są bardzo piękne. Otrzymujecie pałace na życie po życiu. Istnieje przykład Sudamy. Ludzie słyszeli o garści ryżu, a więc oni także przynoszą to tutaj. Jednak, nie możecie jeść samego ryżu, dlatego oni przynoszą trochę przypraw. Przynoszą to z wielką miłością. Rozumieją, że Baba będzie dbał o nich życie po życiu. Dlatego On jest nazywany Dawcą. Na ścieżce czczenia dajecie w imię Boga i dlatego otrzymujecie coś na krótki czas w swoim następnym życiu. Gdy ktoś daje coś biednym lub otwiera uczelnię, wtedy jako zwrot za ten dar otrzymuje w swym następnym życiu wykształcenie. Jeżeli buduje dom dla pielgrzymów, ponieważ wielu przebywających tam doświadczało szczęścia, otrzymuje dobry dom do zamieszkania. Tutaj jednak jest to kwestia życia po życiu. Wiecie, że cokolwiek dajecie Śiw Babie, jest używane dla was. Śiw Baba nie zatrzymuje niczego dla siebie. On powiedział Brahmie: Daj wszystko, co posiadasz, a staniesz się panem świata. Została mu dana wizja zniszczenia i wizja królestwa. Był tak upojony, że Baba czyni go panem świata. W Gicie mówi się, że Ardżunie została dana wizja i powiedziano mu: Pamiętaj Mnie, a taki się staniesz. Została mu dana wizja zniszczenia i założenia. Poziom szczęścia Brahmy także wzrastał od początku. Taka była rola w dramacie. Nikt nie zna tego szczęśliwego powozu. Dzieci, dlatego powinnyście utrzymywać ten cel i przedmiot nauki w swoich intelektach. Stajemy się tacy. Na ile czynicie wysiłek, tak zgodnie z tym weźmiecie wysoką pozycję. Pamiętane jest: Naśladuj Ojca. To odnosi się do obecnego czasu. Nieograniczony Ojciec mówi: Przestrzegaj rady, którą wam dałem. Ja także mówię wam, co zrobił ten Brahma. Bóg także nazywany jest Biznesmenem, Kupcem Klejnotów i Czarodziejem. Baba nagle pozostawił wszystko. Poprzednio był jubilerem fizycznych klejnotów, a teraz stał się jubilerem niezniszczalnych klejnotów wiedzy. To jest wielki czar – zmienić piekło w niebo. On jest także Biznesmenem. Baba zawiera dobrą transakcję z dziećmi. On bierze waszą słomę i garść ryżu, a w zamian za to daje wam pałace. On umożliwia nam zarabianie wielkiego dochodu. Interes diamentów i klejnotów także odbywa się w ten sposób. Gdy amerykański klient się pojawia, musi zapłacić pięćset lub tysiąc rupii za coś, co kosztuje sto rupii. Oni biorą od niego dużą sumę pieniędzy. Wy posiadacie najstarszą, najbardziej starożytną rzecz ze wszystkich. Jest nią ta starożytna joga. Wy teraz znalazłyście Niewinnego Pana. On jest bardzo niewinny. Tylko popatrzcie, kim On was czyni. W zamian za waszą słomę, popatrzcie, kim On was czyni na dwadzieścia jeden żyć. Ludzkie istoty niczego nie rozumieją. Czasami mówią, że Niewinny Pan dał im coś. Czasami mówią, że Amba im to dała. Czasami mówią, że ich guru im to dał. Tutaj jest nauka. Siedzicie w duchowym Uniwersytecie. Ta Gita jest także nazywana Bożym Uniwersytetem. „Wersety Boga” – tak jest napisane w Gicie, ale nikt nie wie, kto jest Bogiem. Spytajcie kogokolwiek – czy wiesz, czy znasz Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę? Ojciec jest Panem Ogrodu, On zmienia was z kolców w kwiaty. Tamto jest nazywane ogrodem Allacha. Europejczycy mówią o raju. Bharat prawdziwie był lądem aniołów. Teraz jest cmentarzem. Wy teraz ponownie stajecie się panami lądu aniołów. Ojciec przybył, aby zbudzić tych, którzy śpią. Wiecie o tym w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, który czynicie. Ci, którzy zbudzili się, budzą także innych. Jeżeli ktoś nie budzi innych, to oznacza, że sam jeszcze się nie obudził. Dlatego, Ojciec wyjaśnia: Te piosenki itp. rzeczy także są ustalone w dramacie. Niektóre piosenki są bardzo dobre. Gdy jesteś nieszczęśliwy, puszczaj te piosenki i będziesz bardzo szczęśliwy. „O, podróżniku nocy, nie bądź strudzony”. Ta piosenka także jest bardzo dobra. Noc teraz zbliża się do końca. Ludzie wierzą, że im więcej czczenia wykonują, tym szybciej odnajdą Boga. Gdy mają wizję Hanumana itp., wierzą, że odnaleźli Boga. Ojciec mówi: Wszystkie tamte wizje itp. są ustalone w dramacie. Dla kogokolwiek oni mają uczucia oddania, jest im dawana wizja tego. Ale w rzeczywistości, nikt taki nie istnieje. Ojciec powiedział: Wszyscy powinniście zawsze mieć ze sobą swój znaczek. Tworzonych jest wiele różnych rodzajów znaczka. Ten znaczek jest bardzo dobry do wyjaśniania innym. Jesteście duchowym wojskiem. Wojsko zawsze ma swoje insygnia. Dzieci, gdy macie ze sobą swój znaczek, macie upojenie, że tacy się stajecie. Jesteśmy studentami. Baba zmienia nas, ludzi w bóstwa. Ludzkie istoty czczą bóstwa. Bóstwa nie czczą bóstw. Tutaj, zwykłe ludzkie istoty czczą bóstwa, ponieważ bóstwa są wzniosłe. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze utrzymuj swój cel i przedmiot nauki w swoim intelekcie. Zawsze miej ze sobą obraz Lakszmi i Narajana. Bądź szczęśliwy wiedząc, że uczysz się, by taki się stać. Jesteśmy teraz studentami Boga.

2. Oddaj swoje stare siano i garść ryżu, a otrzymasz w zamian pałac. Naśladuj Ojca Brahmę i stań się jubilerem niezniszczalnych klejnotów wiedzy.

Błogosławieństwo:
Bądź w stanie koncentrować się i kontrolować swój umysł dzięki zastrzykowi bezcielesności.

Obecnie, jeśli ktoś wymyka się spod kontroli, gdy powoduje wiele kłopotów, skacze wokoło lub szaleje, dostaje zastrzyk, żeby go uspokoić. W ten sam sposób, jeśli twoja potęga myśli nie jest pod twoją kontrolą, daj sobie zastrzyk bezcielesności. Twoja potęga myśli, nie będzie wtedy zmarnowana. Z łatwością będziesz w stanie się skoncentrować. Jednak, jeśli oddasz lejce swojego intelektu Ojcu, a potem odbierzesz je, twój umysł będzie tworzyć niepotrzebną, ciężką pracę. Teraz uwolnij się od niepotrzebnej, ciężkiej pracy.

Hasło:
Utrzymuj w świadomości swoją formę przodka i miej miłosierdzie do wszystkich dusz.