19-11-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, ten cały świat jest wielkim szpitalem chorych. Baba przyszedł, aby uwolnić cały świat od choroby.

Pytanie:

Jaką świadomość powinniście mieć tak, abyście nigdy nie więdli i nie doświadczali fal cierpienia?

Odpowiedź:

Teraz pozostawimy ten stary świat oraz stare ciało i powrócimy do domu, a potem narodzimy się w nowym świecie. Uczymy się teraz radża jogi, aby pójść do królestwa. Ojciec dla nas, dzieci, zakłada ląd królów – Radżastan. Gdy będziesz tego świadomy, nie będziesz doświadczać żadnych fal cierpienia.

Piosenka:

Ty jesteś Matką i Ty jesteś Ojcem.

Om śanti. Dzieci, ta piosenka nie jest dla was. Ona jest odgrywana specjalnie po to, aby wyjaśniać nowym. To nie jest tak, że każdy tutaj jest rozsądny. Nie. Ci, którzy są nierozsądni, powinni zostać uczynieni rozsądnymi. Dzieci, wiecie, w jaki sposób stałyście się nierozsądne. Ojciec teraz czyni was rozsądnymi, tak jak studenci na uczelni stają się rozsądni, gdy się uczą. Stają się adwokatami lub inżynierami, zgodnie ze swoim zrozumieniem. Tutaj wy, dusze, macie się stać rozsądne. To dusza uczy się poprzez ciało. Jednak wykształcenie, które otrzymujecie na zewnątrz jest w celu utrzymania ciała i na przemijający czas. Niektórzy Hindusi są nawracani na chrześcijaństwo. Dlaczego oni to robią. Aby osiągnąć trochę szczęścia, aby łatwo zdobyć pracę i zarabiać pieniądze na swoje utrzymanie. Dzieci, teraz wiecie, że macie się stać świadome duszy. To jest główna kwestia, ponieważ ten świat jest chory. Nie ma ani jednej ludzkiej istoty, która nie byłaby chora. Z całą pewnością każdy ma taką lub inną chorobę. Ten cały świat jest największym szpitalem, w którym wszystkie ludzkie istoty są nieczyste i chore. Długość ich życia jest także bardzo krótka. Doświadczają nagłej śmierci; są łapani w szpony śmierci. Dzieci, tylko wy rozumiecie te aspekty. Dzieci, służycie nie tylko Bharatowi, ale całemu światu w incognito sposób. Główną kwestią jest to, że nikt nie zna Ojca. Pomimo, że oni są ludzkimi istotami, nie znają Ojca, który jest spoza tego świata, nie mają do Niego żadnej miłości. Ojciec mówi: Teraz powinieneś kochać Mnie. Mając do Mnie miłość, powrócisz do domu ze Mną. Macie przebywać w tym brudnym świecie do czasu powrotu do domu. Przede wszystkim stań się świadomy duszy z bycia świadomym ciała! Tylko wtedy będziesz mógł wdrożyć sobie tę wiedzę i pamiętać Ojca. Ci, którzy nie stają się świadomi duszy są bezużyteczni. Każdy jest świadomy ciała. Rozumiecie, że jeśli nie stajecie się świadomi duszy i nie pamiętacie Ojca, wówczas pozostajecie takimi, jakimi byliście wcześniej. Główną kwestia jest stać się świadomym duszy, a nie poznać stworzenie. Jest pamiętana wiedza o Stwórcy i stworzeniu. Nie mówi się, że najpierw jest wiedza o stworzeniu, a potem Stwórca. Nie. Najpierw jest Stwórca, który jest Ojcem. Mówi się: O, Boże Ojcze. On przychodzi i czyni was, dzieci, równymi sobie. Ojciec jest zawsze świadomy duszy i dlatego On jest najwyższy. Ojciec mówi: Jestem świadomy duszy. Czynię tego, w którego wchodzę, świadomym duszy. Wchodzę w niego, aby go nawrócić, ponieważ on także był świadomy ciała. Ja mówię mu: Uważaj się za duszę i dokładnie Mnie pamiętaj. Jest dużo ludzi, którzy uważają, że dusza jest odrębna od ludzkiej istoty. Ponieważ dusza opuszcza ciało, oznacza to, że one muszą być odrębne. Ojciec wyjaśnia, że każdy z was jest duszą. Dusze biorą kolejne narodziny. Dusze biorą ciała i grają role. Baba wciąż powtarza: Uważaj się za duszę. To wymaga wielkiego wysiłku. Uczniowie udają się do ogrodu, aby uczyć się w samotności. Gdy księża idą na spacer, spacerują w ciszy. Oni nie są świadomi duszy, oni po prostu pamiętają Chrystusa. Mogą pamiętać go, przebywając nawet w domu, ale oni specjalnie przebywają w samotności, pamiętają Chrystusa i za niczym się nie oglądają. Ci, którzy są bardzo dobrzy, wierzą, że pamiętając Chrystusa pójdą do Niego. Oni wierzą w to, że Chrystus jest w niebie i że oni pójdą do nieba. Oni także wierzą, że Chrystus odszedł do Niebiańskiego Boga Ojca i że oni także pójdą do Niego, jeśli będą go pamiętać. Wszyscy chrześcijanie są dziećmi tego Jednego. Oni mają trochę właściwej wiedzy, ale dusza Chrystusa nie powróciła do góry. Imię „Chrystus”, jest imieniem ciała, które zostało powieszone na krzyżu. Duszy nie można powiesić na krzyżu. Niewłaściwym jest powiedzieć, że dusza Chrystusa poszła do Boga, Ojca. W jaki sposób ktoś mógłby powrócić do domu teraz? Założyciel każdej religii z całą pewnością musi utrzymywać swoją religię, po jej założeniu. Gdy budynek jest pomalowany na biało, później w takim stanie jest także utrzymywany. Teraz macie pamiętać Nieograniczonego Ojca. Oprócz Nieograniczonego Ojca, nikt nie może wam dać tej wiedzy. Masz sam sobie wnosić korzyść. Z bycia chorym, masz uwolnić się od choroby. To jest wielki szpital chorych. Cały świat jest szpitalem chorych. Ci, którzy są chorzy z całą pewnością szybko umrą. Ojciec przychodzi i uwalnia cały świat od choroby. To nie jest tak, że uwolnicie się od choroby tutaj. Ojciec mówi: W nowym świecie jesteście wolni od choroby. Nie możecie uwolnić się od choroby w starym świecie. Lakszmi i Narajan są wolni od choroby, wiecznie zdrowi. Oni mają długie życie. Ci, którzy są występni są chorzy. Ci, którzy są wolni od występków, nie są chorzy. Oni są całkowicie czyści. Ojciec sam mówi: Obecnie cały świat ogólnie, a Bharat szczególnie jest chory. Dzieci, najpierw przychodzicie do świata wolnego od choroby. Przebywając na pielgrzymce pamiętania uwalniacie się od choroby. Dzięki pamiętaniu pójdziecie do swojego słodkiego domu. To także jest zwane pielgrzymką. Dusze są na pielgrzymce do Ojca, Najwyższej Duszy. To jest duchowa pielgrzymka. Nikt inny nie potrafi zrozumieć tego określenia. Rozumiecie to w kolejności, ale zapominacie. To jest główny aspekt i łatwy do wyjaśnienia. Jednak tylko ci, którzy sami przebywają na pielgrzymce mogą wyjaśniać to innym. Jeśli ty sam nie jesteś na tej pielgrzymce a próbujesz mówić o tym innym, twoja strzała nie trafi do celu. Musi być w tobie potęga prawdy. Tak bardzo pamiętamy Babę. Żona tak bardzo pamięta swojego męża. Ten Jeden jest Mężem wszystkich mężów, Ojcem wszystkich ojców i Przewodnikiem wszystkich przewodników. Przewodnicy także pamiętają tego jednego Ojca. Nawet Chrystus pamiętał Ojca. Jednak nikt Go nie zna. Tylko, kiedy Ojciec przychodzi, może Siebie przedstawić. Ludzie Bharatu nie znają Ojca. Jak więc mogą inni Go znaleźć? Ludzie przybywają z zagranicy, aby uczyć się jogi. Oni wierzą, że Bóg uczył starożytnej jogi. Wierzą w to. Ojciec mówi: Tylko raz, w każdym cyklu, przychodzę i uczę prawdziwej, starożytnej jogi. Główną kwestią jest uważać się za duszę i pamiętać Ojca. To jest znane jako duchowa joga. Wszystkie inne jogi są fizyczne. Oni mają jogę z żywiołem światła. Ale to nie jest Ojciec. To jest wielki żywioł, miejsce zamieszkania. Tylko jeden Ojciec ma rację. Tylko jeden Ojciec jest zwany Prawdą. Ludzie Bharatu nie wiedzą, w jaki sposób Ojciec jest Prawdą. Tylko On zakłada ląd prawdy. Istnieje ląd prawdy i ląd fałszu. Gdy mieszkacie w lądzie prawdy, królestwo Rawana nie istnieje. Po połowie cyklu zaczyna się królestwo Rawana, ląd fałszu. O całym złotym wieku mówi się, że jest to ląd prawdy. Koniec żelaznego wieku jest całkowitym lądem fałszu. Teraz siedzicie w zbieżnym wieku. Nie jesteście ani tu, ani tam. Teraz podróżujecie. Podróżuje dusza, a nie ciało. Ojciec przychodzi i uczy was jak podróżować. Jak przejść tam, stąd. Ludzie podróżują na księżyc, gwiazdy itp. Teraz wiecie, że nie ma w tym żadnej korzyści. To poprzez te rzeczy nastąpi zniszczenie. Cały wysiłek, który oni czynią jest marnotrawstwem. Wiecie, że wszystkie te rzeczy, które są tworzone poprzez naukę, będą dla was użyteczne w przyszłości. Ten dramat ma stały scenariusz. Nieograniczony Ojciec przychodzi i uczy was, a więc powinniście tak bardzo Go szanować. Zazwyczaj bardzo szanuje się nauczycieli. Nauczyciel uczy cię, w jaki sposób masz się uczyć i jak zdać. Jeśli nie słuchasz swojego nauczyciela, nie zdajesz. Ojciec mówi: Ja uczę was, aby uczynić was panami świata. Lakszmi i Narajan są panami. Pomimo, że ich poddani również są panami, istnieją różne pozycji. Wszyscy ludzie Bharatu mówią, że oni są panami. Nawet biedni uważają się za panów Bharatu. Jednak jest różnica pomiędzy nimi a królem. Różnica w pozycji jest z powodu wiedzy. Trzeba być mądrym w wiedzy. Czystość jest także konieczna. Potrzebne jest także zdrowie i bogactwo. W niebie jest wszystko. Ojciec wyjaśnia wam cel. Nikt inny na świecie nie posiada w swoim intelekcie takiego celu. Stale mówicie, że tacy się stajecie. Nasze królestwo będzie na całym świecie. Teraz panuje rząd ludzi nad ludźmi. Najpierw byli ci, podwójnie ukoronowani, a potem ci z pojedynczą koroną, a teraz są ci, którzy nie mają żadnej korony. Baba powiedział wam w murli, byście zrobili zdjęcie jak ci z pojedynczymi koronami kłaniają się tym z podwójnymi koronami. Ojciec mówi: Ja teraz czynię was podwójnie ukoronowanymi królami królów. Oni są królami na krótko, podczas gdy tutaj jest to kwestia 21 wcieleń. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest stać się czystym. Wołaliście do Mnie: Przyjdź i oczyść nieczystych. Nie prosiliście o to, aby was uczynić królami. Dzieci, obecnie macie nieograniczone wyrzeczenie. Pozostawicie ten świat i pójdziecie do domu, a potem przyjdziecie do nieba. Powinniście mieć to szczęście w sobie. Skoro rozumiecie, że idziecie do domu, a potem do swojego królestwa, dlaczego więdniecie i doświadczacie cierpienia? My dusze, pójdziemy do domu, a potem narodzimy się w nowym świecie. Dzieci, dlaczego nie doświadczacie stałego szczęścia? Bardzo dużo opozycji ze strony Mai jest powodem, że wasze szczęście się zmniejsza. Oczyściciel Sam mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy wielu żyć zostaną spalone. Stajecie się swadarśanćakradhari. Wiecie, że pójdziecie do waszego królestwa Ramy. Tutaj, było wielu różnych królów. Teraz zaistnieje duchowy ląd królów – Radżasthan. Staniecie się panami nieba. Chrześcijanie nie rozumieją znaczenia nieba. Oni nazywają to lądem wyzwolenia. To nie jest tak, że Niebiański Bóg, Ojciec mieszka w niebie. On mieszka w rejonie spokoju. Wy teraz czynicie starania, by pójść do raju. Musicie pokazać tę różnicę. Bóg, Ojciec to Ten, który mieszka w rejonie wyzwolenia, a nowy świat jest zwany niebem. Tylko Ojciec przychodzi i zakłada raj. Miejsce, które nazywacie rejonem spokoju, oni nazywają niebem. Wszystkie te aspekty trzeba zrozumieć. Ojciec mówi: Ta wiedza jest bardzo łatwa. Ta wiedza, którą daje tylko Ojciec jest po to, aby się stać się czystym i pójść do lądu wyzwolenia oraz wyzwolenia w życiu. Tylko Ojciec daje tę wiedzę. Gdy ktoś ma być powieszony, rozumie wewnętrznie, że idzie do Boga. Ten, który wykonuje egzekucje mówi mu, aby pamiętał Boga, nawet pomimo tego, że żaden z nich nie zna Boga. Ta osoba będzie pamiętała w tym czasie swoich znajomych i rodzinę. Zostało zapamiętane: „Ktoś kto na końcu pamięta swoją żonę....”. On z całą pewnością będzie pamiętał taką lub inną osobę. Tylko w złotym wieku oni są pogromcami przywiązania. Tam oni wiedzą, że pozostawią swoje ciało i wezmą następne. Tam nie ma potrzeby na pamiętanie. Dlatego mówi się: Każdy pamięta Boga w czasie cierpienia. Tutaj panuje cierpienie. Dlatego, aby otrzymać coś od Boga, oni Go pamiętają. Tam oni już coś otrzymali. Możecie powiedzieć, że waszym celem jest uczynić ludzkie istoty teistami tak, aby należeli do Pana i Mistrza. Obecnie wszyscy są sierotami. Teraz należymy do Pana i Mistrza. Tylko Ojciec daje dziedzictwo szczęścia, spokoju i dobrobytu. Lakszmi i Narajan żyją długo. Wy także wiecie, że ludzie Bharatu żyli długo. Teraz mają krótkie życie. Nikt nie wie, dlaczego życie stało się tak krótkie. Dla was jest to bardzo łatwe do zrozumienia, a potem do wyjaśniania innym. To także jest w kolejności. Każdy wyjaśnia na własny sposób. Każdy z was wyjaśnia zgodnie z tym, ile sobie wdrożył. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. Tak jak Ojciec jest zawsze świadomy duszy, tak samo czyń pełne starania, aby być świadomy duszy. Kochając swoim sercem jednego Ojca, masz wracać do domu.

2. Miej pełny szacunek do Nieograniczonego Ojca, tzn. przestrzegaj Jego poleceń. Pierwsze polecenie Ojca brzmi: Dzieci, uczcie się dobrze i zdawajcie. Macie przestrzegać Jego poleceń.

Błogosławieństwo:

Poświęć całą świadomość siebie, praktykując równowagę rozsądku i esencji oraz dzięki temu stań się tym, który przekształca świat.

Rozsądek oznacza zrozumienie punktów wiedzy, a zrozumienie i esencja oznaczają świadomość bycia uosobieniem wszystkich potęg. Jeśli masz równowagę tych obu, cała świadomość siebie i wszystkich starych rzeczy zostanie poświęcona. Poświęcając każdą sekundę, każdą myśl, każde słowo i każdy czyn dla usługi przekształcenia świata, automatycznie staniesz się tym, który przekształca świat. Ci, którzy poświęcają siebie i świadomość swoich ciał, są w stanie łatwo przekształcić atmosferę swoimi wzniosłymi wibracjami.

Hasło:

Pamiętaj swoje osiągnięcia, a aspekty smutku i niepokoju pójdą w zapomnienie.


*** OM ŚANTI ***