20.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście instrumentami do założenia spokoju. Dlatego macie być bardzo, bardzo spokojne. Niech w waszych intelektach pozostaje to, że jesteście zaadoptowanymi dziećmi Ojca i dlatego jesteście braćmi i siostrami.

Pytanie:
Kogo nazwiecie w pełni oddanym i co świadczy o tym?

Odpowiedź:
W pełni oddani są ci, których intelekty są świadome, że są utrzymywani przez Bożą Matkę i Ojca. Oni mówią: Baba, to wszystko jest Twoje. Ty nas utrzymujesz. Nawet, pomimo że niektórzy mają pracę, rozumieją, że to wszystko jest dla Baby. Stale pomagają Ojcu i to dzięki temu trwa to całe zadanie tak dużego ofiarnego ognia i każdy jest z niego utrzymywany. Takie dzieci mają oddane intelekty. Wraz z tym, aby zdobyć wysoką pozycję, macie również uczyć się i uczyć innych. Gdy wykonujecie wszystko dla utrzymania ciała, macie z każdym oddechem pamiętać Nieograniczoną Matkę i Ojca.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
To jest piosenka chwały. W rzeczywistości, cała chwała dotyczy Boga, Najwyższego ze Wszystkich, którego dzieci znają. Każdy na świecie dowie się poprzez dzieci, że On jest naszą Matką i Ojcem. Siedzicie teraz z rodziną, z Matką i Ojcem. Śri Kriszna nie może być zwany Matką i Ojcem. Nawet gdy Radhe jest z nim, oni nadal nie mogą być nazwani Matką i Ojcem, ponieważ są księciem i księżniczką. W pismach popełniono ten błąd. Nieograniczony Ojciec przekazuje teraz esencję wszystkich pism. Dzieci, obecnie, tylko wy siedzicie osobiście przed Nim i choć niektóre dzieci są daleko, one również słuchają. Wiedzą, że Matka i Ojciec wyjaśnia im tajemnice o początku, środku i końcu świata oraz pokazuje im ścieżkę i metodę na stałe szczęście. Tutaj jest dokładnie tak jak w domu. Kilkoro dzieci jest tu, a dużo pozostaje na zewnątrz. Jest to ustami zrodzone nowe stworzenie Brahmy, a ci są starym stworzeniem. Dzieci, wiecie, że Baba przyszedł, aby uczynić was stale szczęśliwymi. Fizyczni rodzice również wychowują dziecko i prowadzą je do szkoły. Tutaj, nieograniczony Ojciec uczy nas, a także utrzymuje. Dzieci, teraz nie macie nikogo oprócz Jednego. Matka i Ojciec także rozumieją, że jesteście Jego dziećmi. W ziemskich rodzinach jest 10 do 15 dzieci, z których dwoje lub troje są zamężni lub żonaci. Wszyscy siedzący tutaj jesteście dziećmi Baby. Wszystkie dzieci, które mają być stworzone, zostaną stworzone poprzez lotosowe usta Brahmy. Później, więcej dzieci nie będzie stworzonych, ponieważ każdy musi wrócić do domu. Ten jest zaadoptowaną matką, która jest instrumentem. Są to bardzo cudowne kwestie. Pewne jest, że dziecko biednej osoby będzie wiedzieć, że jego ojciec jest biedny, a dziecko bogatego ojca będzie wiedzieć, że jego ojciec jest bogaty. Jest dużo matek i ojców. Tutaj, Ten jeden jest Matką i Ojcem całego świata. Wiecie wszyscy, że zostaliście zaadoptowani poprzez jego usta. Ten Jeden jest naszą Matką i Ojcem z ponad tego świata. On przychodzi do starego świata, gdy ludzie są bardzo, bardzo nieszczęśliwi. Dzieci, wiecie, że zostałyście zaadoptowane przez tę Matkę i Ojca z poza tego świata. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Nie łączy nas inny związek. Stąd, bracia i siostry powinni być bardzo słodcy, królewscy, pełni wiedzy, pełni spokoju i błogości. Ponieważ zakładacie spokój, macie być bardzo spokojni. Intelekty was dzieci wiedzą, że jesteście zaadoptowanymi dziećmi parlokik Ojca. Przybyłyście z najwyższej siedziby. Ten Jeden jest Dadą, Dziadkiem. Ten Dada (Brahma) oznacza starszego brata. Ci, którzy są w pełni oddani zrozumieją, że są utrzymywani przez Bożego Rodzica: Baba, to wszystko jest Twoje. Ty nas utrzymujesz. Każdy jest utrzymywany przez dzieci, które w pełni się oddały. I choć niektórzy mogą mieć pracę, rozumieją, że wszystko jest dla Baby, a więc stale pomagają Ojcu. W przeciwnym razie, w jaki sposób mogłoby trwać zadanie jagi? Król i królowa są również zwani matką i ojcem. Niemniej, oni są nadal fizycznymi rodzicami. Mówi się: Królowa Matka i Król Ojciec. Ten Jeden jest nieograniczony. Dzieci, wiecie, że siedzicie z matką i Ojcem. Dzieci, wiecie również, że na ile się uczycie i uczycie innych, zgodnie z tym zdobędziecie wysokie pozycje. Jednocześnie musicie wykonywać czyny, aby utrzymać swoje ciała. Ten Dada jest starszy. Śiw Baba nigdy nie będzie nazwany starym lub młodym. On jest bezcielesny. Wiecie również, że bezcielesny Ojciec zaadoptował nas, dusze. Następnie, w cielesnej formie jest ten Brahma. My, dusze mówimy, że Ojciec uczynił nas swoimi. Następnie, idąc dalej powiecie, że wy, bracia i siostry, uczyniliście Brahmę swoim. Śiw Baba mówi: Staliście się Moim ustami zrodzonym stworzeniem poprzez Brahmę. Brahma również mówi: Staliście się moimi dziećmi. Bramini, macie w swoich intelektach, z każdym oddechem, to, że ten jest waszym ojcem, a Ten Jeden jest waszym Dziadkiem. Pamiętacie swojego Dziadka nawet bardziej niż ojca. Tamci ludzie walczą ze swoimi ojcami, aby wziąć posiadłość dziadka. Wy również macie próbować zdobyć większe dziedzictwo niż ojciec zdobywa od Dziadka. Gdy Baba pyta, wszyscy mówicie, że poślubicie Narajana. Niektóre nowe osoby, które przyszły, nie będą w stanie żyć w czystości i nie podniosą swoich rąk. One powiedzą, że Maja jest bardzo potężna. One nie powiedzą, że poślubią Śri Narajana albo Śri Lakszmi. Gdy Baba osobiście mówi do was, wasz stopień szczęścia tak bardzo wzrasta. Gdy wasze intelekty są odświeżone, to doświadczacie upojenia. Później, niektórzy z was potrafią utrzymywać to upojenie stale, podczas, gdy u innych ono się zmniejsza. Macie pamiętać nieograniczonego Ojca. Macie pamiętać swoje 84 życia, a także królestwo władców globu. Ci, którzy w to nie wierzą nie będą mogli pamiętać Baby. BapDada rozumie wówczas, że chociaż mówią „Baba, Baba”, nie pamiętają Go prawdziwie. Nie są godni poślubienia Lakszmi lub Narajana. Ich działalność jest taka! Ojciec wie, co jest wewnątrz każdego i rozumie intelekt każdego. Tutaj, to nie jest kwestia pism. Ojciec przyszedł i nauczył was radża jogi, która jest zwana Gitą. Ci z mniejszych religii tworzą własne pisma i stale je studiują. Baba nie studiował pism. On mówi: Dzieci, przyszedłem, by pokazać wam ścieżkę do nieba. Tak jak przyszliście bezcieleśni, tak macie powrócić bezcieleśni. Macie zostawić swoje ciała i wszystkie karmiczne konta ciała, ponieważ ono sprawia cierpienie. Jeśli chorujecie i nie możecie udać się na lekcję, jest to niewola ciała. Do tego potrzebujecie bardzo dobrego i potężnego intelektu. Przede wszystkim musi być wiara, że Baba naprawdę tworzy niebo, ale teraz jest piekło. Gdy ktoś umiera, ludzie mówią, że odszedł do nieba. Dlatego, on z pewnością musiał być w piekle. Rozumiecie to teraz, ponieważ w swoich intelektach macie niebo. Baba każdego dnia wyjaśnia wam w nowy sposób. Dlatego bardzo silnie to jest w waszych intelektach. Nasza Matka i Ojciec są nieograniczeni. Dlatego, przede wszystkim, intelekt musi wędrować całkowicie ponad. Potem powiecie: Obecnie Baba jest w Abu. Ludzie udają się na pielgrzymkę do Świątyni Badrinath (Pana, który przekształca), która jest wysoko. Prowadzą was tam przewodnicy. Sam Badrinath nie przybywa, by was tam zaprowadzić. To ludzie zostają przewodnikami. Tutaj, Śiw Baba Sam przychodzi z najwyższej siedziby. On mówi: O, dusze, musicie pozostawić te ciała i pójść do lądu Śiwy. Z pewnością macie pamiętać cel, do którego macie dotrzeć. Nie jest możliwe, by Badrinath (bożek) przybył w żywej formie i zabrał dzieci z powrotem ze sobą. On jest mieszkańcem tego miejsca. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza mówi: Jestem mieszkańcem najwyższej siedziby. Przyszedłem, by zabrać was z powrotem do najwyższej siedziby. Kriszna nie może tego powiedzieć. Rudra Śiw Baba mówi: Ofiarny ogień wiedzy został stworzony. W Gicie również wspomniany został Rudra. Duchowy Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie. Ojciec uczy was pielgrzymki w tak mądry sposób, a więc gdy nastąpi zniszczenie, wy, dusze zostawicie swoje ciała i pójdziecie prosto do Ojca. Wówczas czyste dusze będą potrzebować czystych ciał. Jednak, to nastąpi, gdy ten stary świat będzie nowy. Teraz wszystkie dusze powrócą z Babą tak jak chmara komarów i dlatego On jest również zwany Przewoźnikiem. Tak jest, ponieważ On zabiera was z tego oceanu trucizny na drugi brzeg. Śri Kriszna nie może być zwany Przewoźnikiem. Ojciec Sam zabiera was z tego świata cierpienia do świata szczęścia. Ten Bharat był lądem Wisznu, królestwem Lakszmi i Narajana. Teraz jest to ląd Rawana. Powinniście pokazać obraz Rawana. Macie bardzo dużo używać obrazów. Jakie jesteście wy, dusze, taka też jest dusza Baby. Tylko, że wy wcześniej nie mieliście wiedzy. On jest Oceanem Wiedzy. Ci, którzy nie znają Stwórcy ani stworzenia, są zwani ignorantami (nie posiadającymi wiedzy). Ci, którzy poznali Stwórcę i stworzenie od Stwórcy określani są jako posiadający wiedzę. Tę wiedzę otrzymujecie tutaj, nie w złotym wieku. Tamci ludzie mówią, że Bóg jest Panem Świata. Ludzie pamiętają Pana. Jednak to Lakszmi i Narajan stają się panami świata. Bezcielesny Śiw Baba nie staje się Panem Świata. Dlatego macie zapytać ich: Czy ten Pan jest bezcielesny, czy cielesny? Bezcielesny nie może być Panem cielesnego świata. On jest Panem Brahmandu. Przychodzi i zmienia nieczysty świat w czysty. On Sam nie staje się Panem czystego świata. To Lakszmi i Narajan stają się panami, a Ojciec ich takimi czyni. Te bardzo głębokie kwestie trzeba zrozumieć. Kiedy my, dusze przebywamy w żywiole brahm, jesteśmy panami Brahmandu. Król i królowa powiedzą, że są panami Bharatu, a więc ich ludzie również powiedzą, że są panami. Oni również tam mieszkają. Podobnie Ojciec jest Panem Brahmandu i my również jesteśmy panami. Baba przychodzi i tworzy nowy ludzki świat. On mówi: Nie chcę władać tym światem. Ja nie staję się ludzką istotą. Wypożyczam to ciało. Uczę was radża jogi, aby uczynić was panami świata. Ile wysiłku czynicie, na tyle weźmiecie wysokie pozycje. Nie wolno wam w tym niczego stracić. Nauczyciel będzie uczył każdego. Gdy wielu studentów zdaje egzamin, nauczyciel jest chwalony a także otrzymuje nagrodę (awans) od rządu. Tak samo jest tutaj. W jakim stopniu dobrze się uczycie, tak zgodnie z tym otrzymacie dobrą pozycję. Rodzice również będą bardzo szczęśliwi. Gdy studenci zdają egzamin, ich rodzice rozdają słodycze. Tutaj, każdego dnia rozdajecie słodycze. A potem, gdy zdacie swoje egzaminy, będziecie obsypani złotymi kwiatami. Nie będzie tak, że złote kwiaty spadną na was z nieba, ale staniecie się panami złotych pałaców. Tutaj, ludzie przygotowują złote kwiaty, aby pochwalić kogoś i obsypać go tymi kwiatami. Na przykład król Durbangi był bardzo bogaty. Gdy jego syn jechał za granicę, król urządził przyjęcie i wydał dużo pieniędzy. Miał przygotowane złote kwiaty i obsypywał nimi każdego. To było bardzo kosztowne i sławiono jego imię. Mówi się: Spójrzcie, jak ludzie Bharatu marnowali pieniądze! Wy pójdziecie i sami będziecie mieszkać w złotych pałacach. Powinniście mieć tak dużo upojenia. Ojciec mówi: Po prostu pamiętaj Mnie i cykl, a twoja łódź przepłynie na drugi brzeg. To jest tak łatwe! Dzieci, jesteście żywymi ćmami. Baba jest żywym Płomieniem. Mówicie, że nasze królestwo teraz ma być założone. Prawdziwy Baba przyszedł teraz, aby dać wam owoc za czczenie. Sam Baba powiedział wam w jaki sposób On przychodzi i tworzy nowy świat braminów. Ja z pewnością muszę przyjść. Dzieci, wiecie, że jesteście synami i córkami Brahmy, wnuczkami Śiw Baby. To jest cudowna rodzina. Spójrzcie, w jaki sposób sadzonka bóstw jest zasadzana! Jest to wyraźne pokazane na obrazie drzewa. Siedzicie poniżej. Dzieci, jesteście tak fortunne! Najbardziej umiłowany Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam: Przyszedłem by wyzwolić was dzieci z łańcuchów Rawana. Rawan uczynił was chorymi. Ojciec mówi: Teraz, pamiętaj Mnie, tzn. pamiętaj Śiw Babę. Dzięki temu twoje światło zostanie zapalone. Wtedy będziesz mógł pofrunąć. Maja złamała skrzydła każdego. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby uczynić swój intelekt dobrym i potężnym, będąc w ciele, bądź niezależny od niewoli ciała. Praktykuj bycie bezcielesnym. W czasie choroby, przebywaj w pamiętaniu Ojca.

2. Staliście się dziećmi Matki i Ojca spoza tego świata i dlatego macie stać się bardzo, bardzo słodcy, królewscy, spokojni, pełni wiedzy i napełnieni błogością. Macie przebywać w spokoju i zakładać pokój.

Błogosławieństwo:
Bądź najwyższą istotą, która przestrzega najwyższego kodeksu postępowania oraz wraz z byciem duchowym, bądź również wesoły i zabawny.

Niektóre dzieci żartują i bardzo droczą się z innymi, uważając to za wesołe i zabawne. Ogólnie, cnota bycia zabawnym i wesołym jest uważana za dobrą. Jednak dobre jest to wtedy, gdy jest to bycie wesołym w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę osobę, czas, grupę, miejsce i atmosferę. Jeśli, z tych wszystkich rzeczy, nawet jedna nie jest właściwa, wówczas bycie zabawnym i wesołym w takiej sytuacji, jest uważane za bezużyteczność. Wówczas otrzymałbyś świadectwo bycia kimś, kto bardzo rozśmiesza innych, ale też za dużo mówi. Dlatego śmianie się i droczenie się z innymi jest dobre, gdy jest duchowość, dzięki temu druga dusza weźmie z tego korzyść. Niech twoje słowa będą w ramach limitu, w granicach i powie się wtedy, że jesteś najwyższą istotą, która przestrzega najwyższego kodeksu postępowania.

Hasło:
Żeby być stale zdrowym, zwiększaj swoją duchową potęgę.