20.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście Bożą społecznością. Znaleźliście Ojca, Słońce Wiedzy. Teraz zbudziliście się i dlatego macie budzić innych.

Pytanie:
Dlaczego istnieje wiele różnych konfliktów i jakie jest ich rozwiązanie?

Odpowiedź:
Kiedy jest świadomość ciała, jest wiele różnych konfliktów, są omeny Mai. Baba mówi: Stań się świadomy duszy i zaangażuj się w usłudze. Pozostawaj na pielgrzymce pamiętania, a wszystkie złe omeny zostaną usunięte.

Om śanti.
Duchowe dzieci, Ojciec przyszedł, by wyjaśniać i dać wam śrimat. Dzieci, zrozumiałyście, że wszystko musi się wydarzać zgodnie z planem sztuki życia. Pozostaje bardzo niewiele czasu. Ten Bharat z lądu Rawana musi być ponownie uczyniony lądem Wisznu. Ojciec jest incognito i te studia też są incognito. Jest wiele ośrodków. Są małe ośrodki w małych wsiach i duże ośrodki w dużych miastach. Jest również wiele dzieci. Niektóre dzieci rzuciły wyzwanie. Tak więc kiedykolwiek przygotowujecie jakąś literaturę, macie również pisać: My z całą pewnością uczynimy ten nasz ląd Bharatu niebem. Macie również bardzo dużo miłości dla waszego lądu Bharatu, ponieważ rozumiecie, że ten Bharat był niebem 5000 lat temu. Bharat był bardzo królewski i piękny. Był zwany niebem. Tylko wy, zrodzone poprzez usta stworzenie Brahmy, macie tę wiedzę. Z całą pewnością mamy uczynić Bharat niebem poprzez przestrzeganie śrimatu. Macie każdemu pokazywać ścieżkę. Nie ma kwestii żadnego rodzaju konfliktu. Powinniście siadać i dyskutować pomiędzy sobą, w jaki sposób możecie ogłaszać to (reklamować) poprzez obrazy na wystawach i drukować obrazy w gazetach. Zorganizujcie seminarium dla siebie, aby omówić te kwestie, tak jak urzędnicy rządowi zbierają się razem i dyskutują, w jaki sposób ulepszyć (rozwijać) Bharat. Oni siadają i dyskutują w jaki sposób uporządkować wszystko i w jaki sposób ponownie ustanowić pokój i szczęście w Bharacie. Tamten rząd stale czyni ten wysiłek. Wasz rząd Pandawów jest również pamiętany. To jest także ważny Boży Rząd. On w rzeczywistości jest zwany czystym Bożym Rządem. Oczyściciel Ojciec jest tutaj i czyni nieczyste dzieci panami czystego świata. Dzieci, tylko wy to rozumiecie. Główną jest oryginalna, wieczna, religia bóstw Bharatu. Dzieci, rozumiecie, że to jest ofiarny ogień wiedzy Rudry. Bóg, Ojciec Śiwa, jest zwany Rudrą. Pamiętane jest, że Ojciec naprawdę przyszedł, by ustanowić ofiarny ogień wiedzy Rudry. Oni pokazali bardzo długi czas trwania. Oni śpią snem ignorancji. Teraz Ojciec was obudził. Wy macie budzić innych. Stale budzicie innych zgodnie z planem sztuki życia. Taki sam wysiłek jaki uczyniliście do obecnego czasu, wykonaliście także w poprzednim cyklu. Tak, na polu bitwy jest zwycięstwo i klęska. Czasami Maja jest potężniejsza, a czasami dzieci Boga są bardziej potężne. Czasami usługa posuwa się naprzód bardzo szybko, a czasami dzieci muszą stawiać czoła przeszkodom Mai. Maja czyni je kompletnie nieprzytomnymi. To jest pole bitwy, czyż nie tak? Rawan, Maja, powoduje, że dzieci Ramy są nieprzytomne. Jest historia Lakszmana. Mówicie, że wszystkie ludzkie istoty śpią snem Kumbakarny. Mówicie to wy, którzy należycie do bożego społeczeństwa. Ci, którzy znaleźli Słońce Wiedzy i obudzili się, będą to rozumieć. Nie ma potrzeby, abyście cokolwiek do siebie mówili. Rozumiecie, że należycie do bożego społeczeństwa i rzeczywiście obudziliście się. Wszyscy inni wciąż jeszcze śpią. Dzieci, oni nie rozumieją, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przyszedł, aby dać wam dziedzictwo. Oni zapomnieli to całkowicie. Ojciec przychodzi jedynie w Bharacie. Przychodzi i czyni Bharat panem nieba. Nie ma wątpliwości, że Bharat był panem nieba. Narodziny Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy odbywają się tutaj. Oni świętują narodziny Śiwy, czyż nie tak? On na pewno musiał przyjść i coś wykonać. Intelekt mówi: On na pewno musiał przyjść i ustanowić niebo. Założenie nie może odbyć się poprzez natchnienie (inspirację). Dzieci, tutaj jesteście uczone radża jogi. Jest wam wyjaśniana pielgrzymka pamiętania. Poprzez inspirację nie rozchodzi się żaden dźwięk. Oni wierzą, że Śankar miał natchnienie i że tylko wtedy Jadawowie stworzyli pociski. Ale nie ma w tym kwestii natchnienia. Rozumiecie, że tworzenie pocisków itp. jest ich rolą w sztuce życia. Nie ma w tym kwestii natchnienia. Zgodnie ze sztuką życia zniszczenie ma nastąpić. Zostało zapamiętane, że pociski były użyte w Mahabharadzkiej Wojnie. To co wydarzyło się w przeszłości, ma się powtórzyć. Wy gwarantujecie, że ustanowicie niebo w Bharacie, gdzie będzie tylko jedna religia. Nie piszecie, że niezliczone religie będą zniszczone. Jasno przedstawiono na obrazie, że kiedy niebo jest ustanowione, żadne inne religie nie pozostają. Obecnie rozumiecie to wszystko. Największe role to role Śiwy, Brahmy i Wisznu. Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą. To są bardzo głębokie kwestie. Do intelektów mądrych dzieci bardzo szybko wchodzi to, w jaki sposób Wisznu staje się Brahmą i w jaki sposób Brahma staje się Wisznu. Boskie społeczeństwo jest również stwarzane. Nie jest to kwestia stworzenia tylko jednego. Dzieci, rozumiecie to. Ani jedna osoba na świecie nie rozumie tego. Chociaż oni czczą Lakszmi, Narajana i Wisznu, nie rozumieją, że Wisznu jest podwójną formą Lakszmi i Narajana, tzn. tych, którzy władali królestwem w nowym świecie. Żadna ludzka istota nie ma czterech rąk. Ten cel nauki jest pokazany w subtelnym rejonie, aby przedstawić ścieżkę rodzinną. Nikt nie wie, w jaki sposób historia i geografia całego świata powtarza się. Skoro oni nie znają Ojca, to jak mogą znać Jego stworzenie? Tylko Ojciec przekazuje wam wiedzę początku, środka i końca stworzenia. Risi i muni mówili: my nie wiemy. Gdyby znali Ojca, znaliby także początek, środek i koniec stworzenia. Ojciec mówi: Dzieci, Ja przychodzę tylko raz i przekazuję wam całą wiedzę i potem nie przychodzę ponownie. A więc jak oni mogliby znać Stwórcę, a także początek, środek i koniec stworzenia? Ojciec sam mówi: Ja nie przychodzę w żadnym innym czasie za wyjątkiem zbieżnego wieku. Wzywacie mnie w zbieżnym wieku. O złotym wieku mówi się, że jest czysty, a o żelaznym wieku, że jest nieczysty. Dlatego Ja na pewno przychodzę na końcu nieczystego świata. Przychodzę na końcu żelaznego wieku i czynię nieczystych czystymi. Na początku złotego wieku wszyscy są czyści. Jest to bardzo łatwe do zrozumienia. Ludzie niczego nie wiedzą, nie wiedzą kiedy Oczyściciel Ojciec przychodzi. Teraz jest koniec żelaznego wieku. Jeśli nadal pozostawałoby 40 tysięcy lat żelaznego wieku, tak jak oni to mówią, to o ile bardziej stalibyście się nieczyści? Byłoby wtedy tak dużo cierpienia! Nie byłoby w ogóle szczęścia! Ponieważ oni nie rozumieją niczego, dlatego są w całkowitych ciemnościach. Wy to rozumiecie. Dzieci, powinniście spotykać się ze sobą. Macie bardzo jasno tłumaczyć obrazy. Wszystkie obrazy itd. zostały stworzone zgodnie ze sztuką życia. Dzieci, rozumiecie, że czas przemija i sztuka życia powtarza się identycznie. Stan niektórych dzieci stale się chwieje, czasami jest wysoko, a czasami nisko. To trzeba bardzo jasno zrozumieć. Czasami są złe omeny i dlatego tak wiele wysiłku trzeba czynić, aby je usunąć. Baba stale wam powtarza: Dzieci, to z powodu świadomości ciała jest konflikt. Macie stać się świadome duszy. Dzieci, macie bardzo dużo świadomości ciała. Stańcie się świadomi duszy i będziecie w stanie pamiętać Ojca i stale będzie rozwój w usłudze. Ci, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję, będą stale zaangażowani w usłudze. Jeśli nie jest to w czyjejś fortunie, nie będzie w stanie wykonywać takiego wysiłku. Oni sami mówią: Baba, ja nie jestem w stanie wpajać tej wiedzy. To nie pozostaje w ich intelektach. Ci, którzy wszystko wpajają, doświadczają bardzo dużo szczęścia. Oni wierzą, że Śiw Baba przyszedł. Ojciec teraz mówi: Dzieci, zrozumcie wszystko bardzo jasno i tłumaczcie innym. Niektórzy są zaangażowani w usługę. Oni stale czynią wysiłki. Dzieci, rozumiecie, że jakakolwiek sekunda przeminęła, ona jest nagrana w sztuce życia i powtórzy się w ten sam sposób. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że wielu nowych przyjdzie, aby słuchać wykładów przeprowadzanych na zewnątrz. Wiecie, że tak wielu ludzi daje wykłady oparte na Gicie, Wedach i pismach. Oni nie wiedzą, że Bóg przyszedł tutaj i wyjaśnia nam swoje tajemnice oraz tajemnice początku, środka i końca stworzenia. Tylko Stwórca przychodzi i przekazuje wam całą wiedzę. Obowiązkiem Ojca jest uczynienie was trikaldarśi. Te kwestie nie są wymienione w pismach. To są nowe rzeczy. Baba wyjaśnia wam wciąż na nowo: Gdziekolwiek idziecie, przede wszystkim wyjaśniajcie im, kim jest Bóg Gity: Czy jest to Śri Kriszna czy Bezcielesny Śiwa? Nie będziecie w stanie wyjaśnić tego używając projektora. Na wystawach obrazy są przed nimi i po wytłumaczeniu możecie ich spytać: Teraz powiedzcie mi, kim jest Bóg Gity? Kto jest Oceanem Wiedzy? Kriszna nie może być tak nazwany. Kim jest Ocean Czystości, Spokoju i Szczęścia, Wyzwoliciel i Przewodnik? Przede wszystkim powinniście poprosić ich, aby to napisali wypełniając formularz, a następnie poproście, aby go podpisali. (Było słychać głosy ptaków). Spójrzcie, jak one bardzo walczą! Obecnie walka rozgrywa się na całym świecie. Nawet ludzkie istoty stale walczą pomiędzy sobą. Tylko ludzkie istoty mają intelekty, aby cokolwiek zrozumieć. Pamiętane jest 5 występków ludzkich istot. To nie odnosi się do zwierząt. To jest występny świat. Mówi się, że świat jest światem ludzkich istot. W żelaznym wieku jest diabelskie społeczeństwo, podczas gdy w złotym wieku jest boskie społeczeństwo. Teraz rozumiecie pełen kontrast. Możecie to udowodnić ludziom. Zostało to bardzo jasno przedstawione na obrazie schodów. Na dole są nieczyści, a na szczycie czyści. Jest to przedstawione bardzo jasno. Obraz schodów jest głównym obrazem: stan wznoszenia się i schodzenia. Ten obraz schodów jest bardzo dobry. Co możemy napisać, aby ludzie mogli bardzo jasno zrozumieć, że to rzeczywiście jest nieczysty świat i że niebo było czystym światem? Tutaj każdy jest nieczysty. Nawet jedna osoba nie może być czysta. Powinniście mieć te myśli dzień i noc. Dziecko Atom Prakaś pisze: Baba, czy ja powinienem stworzyć ten obraz? Baba mówi: Możesz ubijać ocean wiedzy i stworzyć jakikolwiek obraz, ale obraz schodów ma być bardzo dobry. Używając go można bardzo wiele wyjaśnić. Wzięliście 84 wcielenia, a następnie wzięliście pierwsze wcielenie. Ze stanu schodzenia przechodzicie następnie w stan wznoszenia się. Każdy z was powinien o tym myśleć. W jaki inny sposób będziecie mogli służyć? Jest bardzo łatwo wyjaśniać używając obrazów. Po nastaniu złotego wieku schodzicie w dół schodów. Dzieci, rozumiecie, że jesteście aktorami. Nie idziecie bezpośrednio do złotego wieku, gdy jesteście stąd przenoszeni. Najpierw musicie iść do rejonu ciszy. Tak, ci z was, którzy uważają siebie za aktorów w sztuce życia, również są w kolejności. Nikt inny na całym świecie nie może powiedzieć, że jest aktorem. My piszemy, że pomimo, iż oni są aktorami w sztuce życia, nie znają Stwórcy, Reżysera, ani początku, środka i końca tej sztuki. A więc oni są pierwszej klasy nierozumnymi! Bóg to mówi. Bóg Śiwa mówi poprzez ciało Brahmy. Oceanem Wiedzy jest Bezcielesny. On nie ma własnego ciała. Są sposoby, aby zrozumieć to bardzo jasno. Dzieci, powinnyście mieć bardzo dużo upojenia. My nikogo nie znieważamy. To są prawdziwe rzeczy. Możecie wydrukować obraz wszystkich seniorów. Możecie pokazać obraz schodów każdemu. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby ustanowić pokój i szczęście w Bharacie i stworzyć niebo organizujcie dla siebie seminaria (spotkania). Przestrzegajcie śrimatu i w ten sposób służcie Bharatowi.

2. Aby czynić postęp w usłudze i wziąć prawo do wysokiej pozycji dzięki usłudze, czyń wysiłek, aby być świadomym duszy. Ubijaj ocean wiedzy.

Błogosławieństwo:
Prawdziwie się wyrzeknij i doświadczaj fortuny, mając wyrzeczenie w swojej wzniosłej dharnie.

Wzniosłą dharną braminów jest pełna czystość. Zostało zapamiętane o tej dharnie: Nie złamiesz swojej obietnicy, nawet jeśli będziesz miał umrzeć. W każdego rodzaju sytuacji, czy musisz się czegoś wyrzec, czy też coś tolerować lub stawić czoła opozycji, miej odwagę, żeby utrzymać tę dharnę, rób to ze szczęściem. Nie uważaj wyrzeczenia za wyrzeczenie, ale doświadczaj tego jako fortuny, a zostaniesz wtedy nazwany tym, który się prawdziwie wyrzekł.

Hasło:
Ci, którzy utrzymują wszystkie swoje potęgi w porządku, są tak jak Ojciec, wszechmocnymi autorytetami.