20.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, nie ma pokarmu lepszego niż szczęście. We wszystkim, co robicie pamiętajcie Ojca ze szczęściem a staniecie się czyści.

Pytanie:
Jaki jest sposób na zaprzestanie wykonywania jakiegokolwiek grzesznego czynu?

Odpowiedź:
Przestrzeganie śrimatujest metodą chronienia siebie od wykonywania grzesznych czynów. Pierwszym śrimatem Ojca jest: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Przestrzegajcie tego śrimatu i staniecie się zwycięzcami nad grzesznymi czynami.

Om śanti.
Duchowe dzieci siedzą tutaj, a także we wszystkich ośrodkach. Dzieci, wszystkie wiecie, że teraz przybył tutaj duchowy Ojciec. On jeszcze raz zabierze nas do domu z tego brudnego, starego świata. Ojciec przyszedł, aby uczynić was czystymi. On mówi tylko do dusz. To dusza słucha poprzez uszy. Ojciec nie posiada Swojego ciała. Dlatego Ojciec mówi: Ja biorę oparcie tego ciała, aby się wam przedstawić. Ja wchodzę w zwykłe ciało i pokazuję wam, dzieci, sposób na stanie się czystymi. W każdym cyklu przychodzę i pokazuję wam tę metodę. Stałyście się tak nieszczęśliwe w tym królestwie Rawana. Jesteście w królestwie Rawana, w domu cierpienia. Żelazny wiek jest zwany ziemią cierpienia. Ziemia szczęścia jest lądem Kriszny, niebem. Obecnie ten ląd nie istnieje. Dzieci, bardzo dobrze wiecie, że Baba teraz przyszedł, aby nas uczyć. Ojciec mówi: Możecie zbudować szkołę nawet w swoim domu. Macie stać się czyści i czynić innych czystymi. Kiedy staniecie się czyści, świat również stanie się czysty. Teraz świat jest zepsuty i nieczysty, jest to królestwo Rawana. Ci, którzy rozumieją to bardzo dobrze, muszą wyjaśniać innym. Ojciec po prostu mówi: Dzieci, uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Mnie, Ojca. Wyjaśniajcie to innym, w taki sam sposób: Ojciec przybył i mówi: Pamiętaj Mnie, a staniesz się czysty. Nie wykonuj żadnych diabelskich czynów. Jakiekolwiek czyny wykonujesz pod wpływem Mai, na pewno będą brudne i grzeszne. Głównym błędem, jaki popełniliście, to mówienie, że Bóg jest wszechobecny. To Majasprawiła, że tak mówiliście. Maja powoduje to, że wykonujecie grzeszne czyny w każdym wypadku. Znaczenie czynu, neutralnego i grzesznego czynu również zostało wam wyjaśnione. W oparciu o śrimat, doświadczacie szczęścia przez pół cyklu. Potem, przez drugie pół cyklu doświadczacie cierpienia, przestrzegając wskazówek Rawana. Całe czczenie, które wykonywaliście w królestwie Rawana, sprowadzało was jedynie w dół. Nie wiedzieliście o tym. Wasze intelekty stały się całkowicie kamienne. Zostały zapamiętane określenia „Kamienny intelekt i boski intelekt”. Na ścieżce czczenia oni mówią: O, Boże! Daj temu dobry intelekt tak, że on zatrzyma całą tę walkę itp. Dzieci, wiecie, że teraz Baba daje wam bardzo dobre intelekty. Baba mówi: Słodkie dzieci, wy, dusze, stałyście się nieczyste, a teraz macie być oczyszczone dzięki pielgrzymce pamiętania. Możecie podróżować, spacerować itp., możecie pokonać bardzo długą trasę, ponieważ bez względu na to, jak daleko idziecie, gdy będziecie iść w pamiętaniu Baby, zapomnicie swoje ciało. Mówi się: Nie ma takiego pokarmu jak szczęście. Ludzie będą szli ze szczęściem nawet bardzo daleko, aby zarobić pieniądze. Tutaj, stajecie się tak bogaci i prosperujący. Ojciec mówi: Ja przychodzę w każdym cyklu i przedstawiam się wam, dusze. Obecnie wszyscy są nieczyści, dlatego wciąż wzywają: Przyjdź i oczyść nas! To dusze wzywają Ojca. Każdy jest nieszczęśliwy w królestwie Rawana, w domu cierpienia. Królestwo Rawana rozciąga się na cały świat. Obecnie cały świat jest tamopradan. Istnieją wizerunki satopradan bóstw. Istnieje również ich chwała. Ludzie tak bardzo się trudzą, aby udać się do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Nikt nie wie, w jaki sposób Bóg przychodzi i daje owoc czczenia. Teraz rozumiecie, że otrzymujemy owoc od Boga. Istnieją dwa rodzaje owoców czczenia: pierwszym jest wyzwolenie, a drugim wyzwolenie w życiu. To są bardzo głębokie i subtelne kwestie i one muszą być zrozumiane. Ci, którzy dużo czcili od czasu, gdy zaczęło się czczenie, bardzo jasno zrozumieją wiedzę. Dlatego owoc, który oni otrzymają, również będzie dobry. Ci, którzy mniej czcili, wezmą mniej wiedzy i również otrzymają mniejszy owoc. Istnieje dokładne konto. Pozycje są w kolejności. Ojciec mówi: Po przyjściu i przynależeniu do Mnie, jeżeli upadniesz z powodu występku żądzy, to znaczy, że Mnie pozostawiłeś. To jest tak, jak gdyby dusza całkowicie upadła. Niektórzy upadają i są w stanie się podnieść, inni wpadają całkowicie do rynsztoka. Ich intelekty w ogóle nie poprawiają się. Niektórych ludzi gryzie sumienie i oni doświadczają cierpienia. Oni czują: Złożyłem obietnicę Bogu, a potem oszukałem Go i wpadłem w występek żądzy. Pozostawiłem rękę Baby, odszedłem i należałem do Mai. Takie dusze psują atmosferę. One są przeklęte. Dharamradź jest również z Ojcem. W tym czasie dusza nie uświadamia sobie co robi, ale później żałuje. Jest wielu takich ludzi, którzy kogoś zabijają itp. i oni muszą iść do więzienia. Potem żałują, że zabili tę osobę bez powodu. Wielu zabija innych w gniewie. Jest dużo wiadomości o tym w gazetach. Wy nie czytacie gazet. Wy nie wiecie, co dzieje się na świecie, na zewnątrz. Stan świata, dzień po dniu staje się coraz gorszy. Musicie zejść po schodach. Znacie tajemnice tego dramatu. To jest w waszych intelektach, że macie pamiętać tylko Babę. Nie wykonujcie żadnego brudnego czynu, przez który wasze dzienniki byłyby zepsute. Ojciec mówi: Jestem waszym Nauczycielem. Nauczyciel ma zapis postępu studenta w nauce oraz jego zachowania. Zachowanie niektórych jest bardzo dobre, niektórych mniej dobre, a innych całkowicie złe. Każdy jest w kolejności. Najwyższy Ojciec uczy was bardzo wzniosłych rzeczy. On również zna zachowanie każdego. Ty również możesz zrozumieć: Mam takie nawyki, z powodu których upadnę. Baba wyjaśnia wszystko bardzo jasno. Ktoś, kto nie uczy się dobrze, a także czyni innych nieszczęśliwymi, umrze nieszczęśliwy. Jego pozycja również będzie zniszczona. Tacy doświadczą dużej kary. Słodkie dzieci, jeżeli pragniecie stworzyć własną fortunę i fortunę innych, wpajajcie sobie sanskarę bycia miłosiernymi. Ojciec jest miłosierny, On staje się waszym Nauczycielem i was uczy. Podobnie niektóre dzieci uczą się dobrze, a także uczą innych. W tym macie stać się miłosierni. Nauczyciel jest miłosierny. On pokazuje wam sposób zarabiania dochodu oraz to, jak osiągnąć dobrą pozycję. Na tamtych studiach jest wiele rodzajów nauczycieli. Tutaj jest tylko jeden Nauczyciel. Jest tylko ta jedna nauka zmieniania się z ludzkich istot w bóstwa. Czystość jest głównym aspektem. Każdy prosi o oczyszczenie. Ojciec pokazuje wam ścieżkę, jak do tego dojść. Jednak, jeżeli to nie jest w czyjejś fortunie, jaki wysiłek on będzie czynił? Jeżeli to nie jest w czyimś przeznaczeniu, że będzie zdobywał dobre oceny, w jaki sposób nauczyciel mógłby go inspirować, aby czynił wysiłek? Ten Jeden jest nieograniczonym Nauczycielem. Ojciec mówi: Nikt inny nie może wam wyjaśniać historii i geografii, początku, środka i końca świata. Wszystkie, te nieograniczone aspekty są wam wyjaśniane. Wasz brak zainteresowania jest nieograniczony. Jesteście uczeni tego, ponieważ ten stary świat ma być zniszczony, a nowy stworzony. Sannjasini należą do ścieżki izolacji. W rzeczywistości oni powinni żyć w dżunglach. Wcześniej mędrcy, święci itp. żyli w dżunglach. Tak było, kiedy ich potęga była satopradan i oni wtedy przyciągali ludzi. W niektórych przypadkach żywność była im dostarczana do chat, w których mieszkali. Sannjasinom nigdy nie budowano świątyń. Świątynie zawsze budowano bóstwom. Wy nie czcicie, wy po prostu pozostajecie w jodze. Ich wiedza dotyczy pamiętania pierwiastka brahm. Oni po prostu pragną zanurzyć się w pierwiastku brahm (elemencie światła). Jednak nikt z wyjątkiem Ojca nie może ich tam zabrać. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku. On przychodzi i zakłada religię bóstw, ponieważ wam potrzebny jest nowy świat. Wszystkie pozostałe dusze powracają do domu. Nikt z tego starego świata nie może pozostać. Stajecie się panami całego świata. Wiecie, że kiedy było wasze królestwo na całym świecie, tylko wy tam żyliście. Tam nie było innych krajów. Tam jest mnóstwo ziemi. Tutaj jest tak dużo ziemi, a jednak oni osuszają morze, aby uzyskać jeszcze więcej ziemi, ponieważ populacja ludzi wciąż wzrasta. Oni nauczyli się od cudzoziemców odzyskiwania ziemi. Czym był Bombaj wcześniej? W przyszłości nie będzie Bombaju. Baba jest doświadczony. Na przykład, kiedy będzie trzęsienie ziemi lub huragan, to co zrobicie? Nie będziecie mogli wyjść na zewnątrz. Będzie dużo naturalnych klęsk. W jaki inny sposób zniszczenie mogłoby się odbyć? W złotym wieku jest tylko niewielu ludzi w Bharacie. Czym on jest dzisiaj, a czym stanie się jutro? Dzieci, jedynie wy wiecie to wszystko. Nikt inny nie może dać tej wiedzy. Ojciec mówi: Staliście się nieczyści. Dlatego wzywacie Mnie teraz, abym przybył i was oczyścił. Dlatego On na pewno musi przyjść, aby czysty świat mógł być założony. Dzieci, wiecie, że Baba przyszedł. On pokazuje wam bardzo dobre metody. Bóg mówi: Manmanabhaw! Przełam wszystkie związki ciała, łącznie z własnym ciałem i pamiętaj tylko Mnie. Tylko w tym macie czynić wysiłek. Wiedza jest bardzo łatwa. Nawet małe dziecko może ją pamiętać. Jednak to nie jest możliwe, by ono uważało siebie za duszę i pamiętało Ojca. Jeżeli dorośli nie potrafią utrzymywać tego w swoim intelekcie, w jaki sposób mogłoby to pozostać w intelektach małych dzieci? Dziecko może powtarzać: Śiw Baba, Śiw Baba, jednak nadal nie potrafi zrozumieć bycia punktem światła i tego, że Baba również jest punktem. Utrzymywanie tego w świadomości jest trudne. Macie dokładnie to pamiętać. On nie jest czymś ogromnym. Ojciec mówi: Moja dokładna postać to punkt. Dlatego wielki wysiłek musi być czyniony, żeby pamiętać Mnie takim, jaki jestem i kim jestem. Oni mówią tylko, że Najwyższa Dusza jest pierwiastkiem brahm, a my mówimy, że On jest absolutnie małym punktem. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Pierwiastek brahm jest miejscem, gdzie mieszkają dusze. Oni nazywają go Najwyższą Duszą. Utrzymuj to w swoim intelekcie: Jestem duszą, dzieckiem Najwyższej Duszy. Słucham poprzez te uszy. Baba mówi tymi ustami: Jestem Najwyższą Duszą, jestem Mieszkańcem lądu, który jest poza. Wy również przebywacie w lądzie poza, ale wchodzicie w cykl ponownych narodzin, a Ja nie. Teraz rozumiecie swoje 84 wcielenia. Wy także zrozumieliście rolę Ojca. Dusza nie staje się większa czy mniejsza, ale staje się brudna, kiedy wchodzi do żelaznego wieku. Cała ta wiedza jest w tak małej duszy! Postać Ojca również jest bardzo mała. Jednak On jest zwany Najwyższą Duszą. On jest Oceanem Wiedzy. On przybywa i wyjaśnia wam. Wszystkiego tego, czego uczycie się teraz, uczyliście się w poprzednim cyklu i dzięki temu staliście się bóstwami. Pomiędzy wami, najgorszą fortunę mają ci, którzy stają się nieczyści i czynią swoje intelekty zdegradowanymi. Tak się dzieje, ponieważ oni nie potrafią sobie wpajać wiedzy. Sumienie wciąż będzie ich gryzło. Oni nie potrafią także przekazywać innym, by żyli w czystości. Oni wewnętrznie rozumieją, że w czasie stawania się czystymi, zostali pokonani. Cały dochód, który nagromadzili został stracony. To potem wymaga dużo czasu. To jedno ukłucie czyni ich poważnie nieprzytomnymi. Ich rejestr jest zepsuty. Ojciec powie: Zostałeś pokonany przez Maję. Twoja fortuna jest bardzo zła. Musicie pokonać Maję, a potem staniecie się zwycięzcami świata. Tylko cesarze i cesarzowe są zwani zwycięzcami świata. Poddani nie są tak zwani. Boskie królestwo nieba teraz jest zakładane. Cokolwiek ktoś wykonuje, otrzymuje nagrodę za to. Na ile stajesz się czysty i czynisz czystymi innych, na tyle otrzymujesz owoc tego. Ci, którzy dużo rozdają, otrzymują owoc za to. Ci, którzy rozdają, są pamiętani, oni otrzymują czasowe szczęście w swoim następnym życiu. Tutaj, to jest kwestia 21 żyć. Macie stać się władcami czystego świata. Tylko ci, którzy stali się czyści poprzednio, ponownie staną się czyści. Gdy idziecie tą ścieżką, Maja kłuje was i upadacie. Maja nie jest mniej potężna. Nawet po pozostawaniu czystym od 8 do 10 lat, nawet po walczeniu o czystość, ratowaniu innych od upadania, oni sami upadają. Można to nazwać ich przeznaczeniem, czyż nie tak? Po przynależeniu do Ojca, oni należą do Mai. Dlatego stają się wrogami. Jest historia o kimś, kto stał się przyjacielem Boga. Ojciec przychodzi i daje wam, dzieci miłość, a także wizje. Niektórzy mieli wizje bez wykonywania czczenia. On czyni cię więc Swoim przyjacielem. Wielu miało wizje, ale ludzie wywoływali tak dużo zaburzeń, ponieważ sądzili, że rzucacie na nich urok, a więc wizje zostały zatrzymane. Na końcu powtórnie będziecie mieć dużo wizji. Wcześniej cieszyliście się tak bardzo wizjami, ale nawet po doświadczeniu ich, tak wielu odeszło. Z pieca wychodzą cegły dobrze i słabo wypalone, a niektóre rozkruszają się w pył. Tak wielu odeszło. Oni teraz zostali milionerami, miliarderami. Uważają, że są w niebie. Ale w jaki sposób niebo mogłoby istnieć tutaj? Niebo może istnieć tylko w nowym świecie. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie, dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby uczynić swoją fortunę wzniosłą, bądź miłosierny, studiuj wiedzę, a także ucz innych. Nigdy nie psuj swojego rejestru, wchodząc pod wpływ złego nawyku.

2. Masz się zmienić się ze zwykłej ludzkiej istoty w bóstwo, a głównym aspektem w tym celu jest czystość. Dlatego nigdy nie stawaj się nieczysty i nie czyń swojego intelektu brudnym. Nie wykonuj żadnego czynu, który powodowałby, że twoje sumienie będzie cię gryźć i że będziesz musiał żałować.

Błogosławieństwo:
Bądź posłannikiem spokoju i stań się mistrzem dawcą spokoju oraz potęgi i dawaj każdemu posłannictwo spokoju.

Dzieci jesteście posłannikami spokoju. Gdziekolwiek przebywacie, posuwajcie się na przód, uważajcie siebie za posłanników spokoju „Jestem posłannikiem spokoju i przekazuję posłannictwo spokoju. Dzięki temu, sam będziesz pozostawał potężnym uosobieniem spokoju, a także będziesz obdarzał spokojem innych. Ludzie mogą sprawiać niepokój, ty obdarzaj ich spokojem, oni mogą wywoływać ogień, ty spryskuj wodą. To jest obowiązek was, posłanników spokoju, was, mistrzów, dawców spokoju i potęgi.

Hasło:
Tak, jak łatwym wydaje się wejść w dźwięk niech będzie tak samo łatwym przechodzenie poza dźwięk.