20.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zapomnijcie wszystko, co widzicie tymi oczyma, łącznie z waszymi ciałami i pamiętajcie jednego Ojca, ponieważ wszystko teraz będzie zniszczone.

Pytanie:
Jaki wysiłek jest potrzebny, by wygrać na loterii królewską pozycję w złotym wieku?

Odpowiedź:
1. Aby wziąć królewską pozycję w złotym wieku, zwracaj na siebie pełną uwagę. Patrz, czy nie ma w tobie jakiś złych duchów. Jeśli są jakieś złe duchy, nie będziesz mógł poślubić Lakszmi. Aby stać się królem, musisz także tworzyć tutaj poddanych.
2. Musisz stać się tutaj odporny na płacz. Jeśli opuścisz ciało w wypadku i w tym czasie będziesz pamiętać cielesną istotę, twoja pozycja będzie zniszczona. Dlatego musisz czynić wysiłek, by przebywać w pamiętaniu Ojca.

Piosenka:
Jeśli nie dziś, to jutro, chmury się rozejdą.

Om śanti.
Śiw Baba mówi „Om śanti”. Następnie ta dusza (Brahmy) również mówi „Om śanti”. Ten Jeden jest Najwyższą Duszą, a ten to Pradżapita (Ojciec Ludzi). Ta dusza mówi „Om śanti” i dzieci również mówią „Om śanti”. Macie poznać swoją religię. Ludzie nie znają swojej religii. „Om śanti” oznacza: Ja, dusza, jestem uosobieniem spokoju. W duszy jest umysł i intelekt. Oni to zapominają i po prostu odnoszą to do umysłu. Jeśli ktoś pyta: „W jaki sposób dusza może zaznać spokoju?”, powiedz mu: Co za cudowne pytanie! Dusza sama w sobie jest uosobieniem spokoju, mieszkańcem rejonu spokoju. Tam doświadczysz spokoju. Kiedy dusza opuszcza ciało, staje się cicha. Wszystkie dusze muszą grać swoje role w tym świecie. W jaki sposób możesz stać się cichy, kiedy musisz wykonywać czyny? Ludzie dużo wędrują w poszukiwaniu spokoju. Nie wiedzą, że oryginalną religią nas, dusz jest spokój. Wy teraz znacie religię duszy. Każda dusza jest jak punkt. Ojciec wyjaśnił: Każdy mówi: „Pokłony Bezcielesnej, Najwyższej Duszy”. Tylko On może być zwany Najwyższym Ojcem. On jest Bezcielesny i ludzie do Niego mówią: „Pokłony Najwyższej Duszy, Śiwie.” Joga twojego intelektu jest teraz zwrócona w tę stronę. Wszystkie ludzkie istoty są świadome ciała. Ich joga nie jest zwrócona do Ojca. Dzieci, wszystko jest wam wyjaśniane. Mówi się: Pokłony bóstwu Brahmie. Nigdy nie mówią: Pokłony Najwyższej Duszy, Brahmie. Tylko Jeden może być zwany Najwyższą Duszą. On jest Stwórcą. Wiecie, że jesteście dziećmi Śiw Baby. On stworzył was poprzez Brahmę i uczynił swoimi. On uczynił również duszę Brahmy swoją, aby dać mu dziedzictwo. Baba nawet mówi do duszy Brahmy: Pamiętaj Mnie. On również mówi to do BK, aby stale Go pamiętać i wyrzec się świadomości ciała. To są kwestie wiedzy. Po 84 wcieleniach, ciała teraz się zepsuły; stały się chore i zepsute. Dzieci, byłyście całkowicie wolne od choroby. W złotym wieku nie było chorób. Byliście wiecznie zdrowi, nigdy nie bankrutowaliście. Teraz otrzymujecie swoje dziedzictwo 21 żyć, dlatego nie możecie zbankrutować. Tutaj każdy stale bankrutuje. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że ludzie śpiewają: „Pokłony Najwyższemu Ojcu, Najwyższej Duszy, Śiwie.” Brahma nie może być zwany Najwyższym Ojcem. On jest zwany Pradżapitą (Ojcem Ludzi). Bóstwa są w subtelnym rejonie. Nikt nie wie, że Pradżapita potem staje się aniołem. Stać się mieszkańcem subtelnego rejonu tzn. mieć subtelne ciało. Dzieci, teraz Ojciec powiedział wam: Stale pamiętajcie Mnie. Jesteście bezcielesne i Ja jestem Bezcielesny. Stale macie Mnie pamiętać i odsunąć jogę intelektów od wszystkich cielesnych istot. Wszystko, co widzicie tymi oczyma, łącznie z waszymi ciałami, będzie zniszczone. Następnie macie pójść do ziemi szczęścia poprzez rejon spokoju. Waszym pragnieniem jest ziemia szczęścia, tzn. ląd Kriszny. Dlatego Ojciec mówi: Pamiętaj rejon spokoju i ziemię szczęścia. Pomimo że w złotym wieku jest czystość, spokój i szczęście, nie możecie go nazwać rejonem spokoju. Macie tam wykonywać czyny; macie władać. Czyny, które wykonujecie w złotym wieku nie są grzeszne, ponieważ Maja tam nie istnieje. Jest to bardzo łatwe do zrozumienia. Jest to dzień Brahmy i w czasie dnia nie potykacie się. Potykacie się w ciemnościach nocy. Zatem przez pół cyklu jest czczenie, noc Brahmy, a przez pół cyklu jest dzień Brahmy. Baba wyjaśnił: W niektórych miejscach dzień trwa 6 miesięcy i noc trwa 6 miesięcy. Jednak to nie zostało wyjaśnione w pismach. W pismach oni wyjaśnili dzień Brahmy i noc Brahmy. Dlaczego oni nie mówią o nocy Wisznu? Tam Wisznu nie ma wiedzy. Wy, bramini wiecie, że to jest nieograniczony dzień i noc Brahmy oraz Brahma Kumarów i Kumari. Nie nazwiecie tego dniem i nocą Śiw Baby. Dzieci, wiecie, że przez pół cyklu macie dzień i przez pół cyklu noc. Taka jest sztuka! Sannjasini nie znają ścieżki rodzinnej; oni należą do ścieżki izolacji. Oni nie wiedzą o niebie i piekle. Pytają, skąd pojawiło się niebo, ponieważ nawet w pismach, oni złoty wiek uczynili piekłem. Baba teraz mówi wam bardzo słodkie rzeczy. Mówi: Dzieci, jestem Bezcielesny, jestem Oceanem Wiedzy. Moja rola dawania wiedzy pojawia się obecnie. Ojciec sam siebie przedstawia. Moja wiedza nie pojawia się na ścieżce czczenia. Wszystkie zwyczaje i systemy, które są w tamtym czasie, należą do ścieżki czczenia. Zgodnie ze sztuką życia, jestem instrumentem do dawania czcicielom wizji tego, kogo czczą z uczuciami miłości i oddania. W tamtym czasie, moja dusza nie posiada roli dawania wiedzy. Wiedza pojawia się obecnie. Tak, jak wasza taśma jest zapisana rolą 84 żyć, tak również Moja rola jest zapisana i jest odgrywana w swoim czasie, ona jest ustalona. Nie ma kwestii, by w to wątpić. Gdyby wiedza pojawiła się we Mnie na ścieżce czczenia, Ja przekazałbym ją. Nawet Lakszmi i Narajan tam nie mają tej wiedzy. To nie jest ustalone w sztuce życia. Ludzie po prostu mówią, że taki i taki guru dał im zbawienie, ale w jaki sposób guru może dać zbawienie? Oni również mają swoją rolę do odegrania. Niektórzy mówią: Świat naprawdę się powtarza i ten cykl stale się kręci. Oni następnie pokazują obracające się koło. Popatrzcie na cud cyklu świata; poprzez obracanie kołem, możesz zarobić na swoje utrzymanie. Poprzez poznanie cyklu świata, otrzymujecie nagrodę na 21 żyć. Baba wyjaśnia dokładne znaczenie. Wszyscy inni wyjaśniają niedokładnie. Zamek na twoim intelekcie teraz się otworzył. Najwyższy jest Bóg, a następnie są mieszkańcy subtelnego rejonu: Brahma, Wisznu i Śankar. Następnie w cielesnym świecie najpierw jest Lakszmi i Narajan, a następnie Dżagadamaba (Matka świata) i Dżagadpita (Ojciec świata). Oni są w zbieżnym wieku, ale nadal są ludzkimi istotami. Oni nie posiadają dodatkowych rąk. Nawet Brahma ma tylko dwie ręce. Tak wiele rąk oni pokazują na obrazach ścieżki czczenia. Gdyby ktoś miał 8 rąk, posiadałby również 8 nóg, ale tak nie jest. Pokazują Rawana z 10 głowami, a więc on powinien mieć 20 nóg. To wszystko są gry lalek. Oni niczego nie rozumieją. Kiedy czytają Ramajanę, wielu ludzi płacze. Ojciec wyjaśnia: Wszystko to jest ścieżką czczenia. Ponieważ zeszliście na ścieżkę grzechu siedząc na stosie żądzy, staliście się brzydcy. Teraz, w tym jednym życiu, poprzez zawiązanie bransoletki i siedzenie na stosie wiedzy, otrzymujecie dziedzictwo na 21 żyć. Tam jesteście świadomi duszy. Pozostawiacie stare ciało i bierzecie nowe. Nie ma powodu do płaczu. Tutaj, gdy dziecko się rodzi, gratulują sobie nawzajem i świętują w szczęściu. Jednak jutro, jeśli ono umiera, to strasznie rozpaczają. To jest świat cierpienia. Wiecie, że cała sztuka jest oparta na Bharacie. Bharat jest wiecznym lądem. Tylko tutaj jest szczęście i cierpienie, dziedzictwo nieba i piekła. Niebiański Bóg Ojciec niewątpliwie musiał stworzyć niebo. Gdyby to była kwestia setek tysięcy lat, jak ktoś mógłby cokolwiek zapamiętać? Nikt nie wie, kiedy ponownie nadejdzie niebo. Oni mówią, że żelazny wiek będzie trwał kolejne 40 tysięcy lat. Ile wcieleń wzięlibyście w ciągu 40 tysięcy lat, skoro w ciągu 5000 lat bierzecie 84 wcielenia! Dzieci, teraz to rozumiecie. Jesteście teraz w świetle, ale wszyscy ci, którzy nie mają wiedzy, śpią snem ignorancji. To jest ciemna noc ignorancji. Nikt nie ma wiedzy o cyklu świata. Jesteśmy aktorami. Ten cykl świata jest podzielony na 4 części. Tylko ludzkie istoty zrozumieją to. Dzieci, teraz wiecie, że Ojciec jest pełen wiedzy. On przekazuje wam te specjalności, które On ma. Bierzecie dziedzictwo od Oceanu Wiedzy. Baba zawsze mówi: Nie pamiętaj cielesnych istot. Pomimo że Ja mówię do ciebie poprzez cielesną istotę, masz pamiętać Mnie, Bezcielesnego. Jeśli stale Mnie pamiętasz, będziesz mógł mieć wiedzę i zamek na twoim intelekcie się otworzy. Zacznij od 15 minut lub pół godziny, a następnie stale powiększaj ten czas. Na końcu nie wolno ci pamiętać nikogo oprócz jednego Ojca. Dlatego sannjasini wyrzekają się wszystkiego i zasiadają do tapasji, a kiedy opuszczają ciało, atmosfera wokół staje się spokojna, tak jak było, gdy jedna wielka dusza pozostawiła ciało. Teraz macie wiedzę, że dusze są wieczne i że nie scalają się ze światłem. Oni nie mają tej wiedzy. Baba wyjaśnia, że dusza nie jest nigdy niszczona i że wiedza, którą dusza posiada, nigdy nie jest niszczona. Sztuka życia jest niezniszczalna; cykl złotego, srebrnego, miedzianego i żelaznego wieku stale się obraca. Stajecie się Lakszmi bądź Narajanem, a później, w kolejności, przychodzą ci z innych religii. Bóg, Ojciec jest jeden. Od złotego do żelaznego wieku stale trwa ekspansja. Nie może być innego drzewa. Jest tylko jeden cykl i oni pamiętają Jednego. Ludzie pamiętają guru Nanaka, ale on musi przyjść w swoim czasie. Każdy musi wejść w cykl narodzin i śmierci. Ludzie wierzą, że Kriszna jest wszędzie obecny. Niektórzy wierzą w jednego, a inni w kogoś innego. Baba wyjaśnia: Dzieci, wyjaśniajcie z taktem, że Bogiem wszystkich jest Jeden Bezcielesny. W Gicie jest powiedziane, że „Bóg mówi”. Dlatego Gita jest matką i ojcem wszystkich religijnych pism, ponieważ to dzięki niej każdy otrzymuje zbawienie. Ojciec usuwa cierpienie każdego i daje szczęście. Bharat jest miejscem pielgrzymki każdego. Tylko od Ojca otrzymujecie zbawienie. To jest Jego miejsce narodzin i każdy Go pamięta. Ojciec przychodzi i uwalnia każdego z królestwa Rawana. Teraz są największe głębie piekła. Ojciec mówi: O, ucieleśnione dusze, teraz macie powrócić do domu. Po prostu, pamiętajcie Mnie. Jeśli jesteście schwytani w pułapkę cielesnych istot, będziecie musieli płakać. Macie pamiętać tylko Jednego. Macie tam pójść, gdzie nie będziecie płakać przez 21 żyć. Jeśli ktoś umiera i zaczynacie płakać, nie można powiedzieć, że jesteście odporni na płacz. Jeśli doświadczysz nagłego wypadku i umrzesz pamiętając kogoś, wtedy jest to degradacja. Macie pamiętać Śiw Babę. Wielu ma atak serca. Macie pamiętać jednego Ojca podczas wszystkiego, co robicie. To powinno pozostać w twoim intelekcie. Ponieważ nie pamiętasz Baby w ciągu dnia, mówi ci się, abyś usiadł z grupą. Wówczas jest nagromadzona siła wszystkich. Jeśli pamiętasz kogoś innego swoim intelektem, będziesz musiał ponownie się urodzić. Bez względu na to, co się wydarza, musisz być stabilny. Niech nie będzie żadnej świadomości ciała. Im więcej pamiętasz Ojca, tym mocniej to pamiętanie zostaje zapisane w duszy. Będziesz również bardzo szczęśliwy, wiedząc, że szybko odejdziesz stąd i zasiądziesz na swoim tronie. Ojciec zawsze mówi: Dzieci, nigdy nie wolno wam płakać. Tylko wdowy płaczą. Macie tutaj stać się pełni cnót, a to wtedy stanie się niezniszczalne. Potrzebny jest wysiłek. Macie zwracać na siebie uwagę. Jeśli są w tobie jakieś złe duchy, nie będziesz mógł zdobyć wysokiej pozycji. Narad był czcicielem i pragnął poślubić Lakszmi. Jednak, kiedy zobaczył swoją twarz, wyglądała jak twarz małpy. Czynicie wysiłek, by poślubić Lakszmi. Jak ci, którzy mają 5 występków, mogą poślubić Lakszmi? Potrzebny jest wielki wysiłek. Wygrywacie na olbrzymiej loterii. Z pewnością staniemy się królami, a potem także są poddani. Ekspansja będzie zachodzić w setkach tysięcy. Kiedy przychodzą ludzie, najpierw przedstawcie im Ojca: Jaki jest wasz związek z Oczyścicielem, Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą? Oni z pewnością będą musieli powiedzieć, że On jest Ojcem. Poproście ich, aby zapisali, że tylko On jest Oczyścicielem, który zmienia nieczystych w czystych. Kiedy macie to od nich na piśmie, nikt nie będzie wówczas z wami dyskutował. Zapytajcie ich: Czy przyszliście tutaj, by słuchać, czy mówić? Dawcą zbawienia dla wszystkich jest Bezcielesny. On nigdy nie przyjmuje cielesnej czy subtelnej formy. Aćća, jaki jest wasz związek z Pradżapitą (Ojcem Ludzi)? On jest cielesną istotą, podczas gdy Ten jest Bezcielesnym Ojcem. My pamiętamy jednego Ojca. To jest nasz cel naszej nauki. Weźmiemy od Niego królestwo. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie pozwól, by twój intelekt został złapany w pułapkę jakiejś cielesnej istoty. Utrzymuj właściwy zapis pamiętania. Nigdy nie wolno ci płakać.

2. Bądź stabilny w swojej oryginalnej religii spokoju. Nie potykaj się w poszukiwaniu spokoju. Uwolnij każdego od potykania się. Pamiętaj rejon spokoju i ziemię szczęścia.

Błogosławieństwo:
Uwolnij się od zniechęcenia i arogancji oraz z pokorą wykonuj zadanie odnowy.

Nigdy się nie zniechęcaj w swoich wysiłkach. „Muszę to zrobić. Muszę tym się stać.” „Różaniec zwycięstwa jest moim memoriałem.” Stań się zwycięski dzięki tej świadomości. Nie rób miejsca dla zniechęcenia w swoim sercu, nawet na sekundę lub minutę. Zarówno arogancja jak i zniechęcenie nie pozwalają ci być silnym. Ci, którzy mają arogancję, mają również wiele uczuć bycia znieważonymi. Dlatego uwolnij się od obu i wówczas będziesz w stanie wykonywać zadanie odnowy.

Hasło:
Zasiadaj na tronie usługi świata i będziesz w stanie zasiąść na tronie swojego królestwa.