20.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, aby stać się wiecznie zdrowymi i wiecznie bogatymi, macie teraz bezpośrednio ubezpieczyć swoje ciało, umysł i bogactwo. Tylko obecnie możecie zawrzeć takie nieograniczone ubezpieczenie.

Pytanie:
O czym powinniście przypominać sobie nawzajem, abyście wszyscy mogli zrobić postęp?

Odpowiedź:
Przypominajcie sobie nawzajem, że dramat się kończy i że musimy wrócić do domu. Odgrywaliśmy przedtem te role niezliczoną ilość razy. Zakończyliśmy nasze 84 życia. Teraz zdejmiemy te kostiumy, te ciała i wrócimy do domu. To jest usługa was, duchowych, społecznych pracowników. Wy, duchowi, społeczni pracownicy stale macie przekazywać wszystkim to posłannictwo: Zapomnij o ciele, o wszystkich cielesnych związkach i pamiętaj Ojca oraz dom.

Piosenka:
Opuść swój tron na niebie i zejdź w dół, na ziemię!

Om śanti.
Ta piosenka jest specjalnie śpiewana w Gita patśalach (w miejscach, gdzie studiowana jest Gita). Ci, którzy wypowiadają Gitę, najpierw śpiewają ten werset, ale nie rozumieją, do kogo się zwracają. Obecnie religia jest zniesławiana. Najpierw są modły, a potem jest odpowiedź (z Gity). Oni wzywają: Przyjdź i wypowiedz wiedzę Gity, ponieważ grzech bardzo się powiększył. Wtedy jest odpowiedź (z Gity): Gdy dusze z Bharatu stają się nieszczęśliwe i grzeszne, gdy zachodzi znieważenie religii, wtedy Ja przychodzę. On musi zmienić swoją formę, więc z pewnością musiałby wejść w ludzkie ciało. Wszystkie dusze zmieniają swoją formę. Dusze, oryginalnie jesteście bezcielesne, stajecie się cielesne, gdy przychodzicie tutaj i wtedy jesteście zwane ludzkimi istotami. Ludzkie dusze są teraz nieczyste i grzeszne, więc muszę zmienić Swoją formę i przyjść. Tak jak wy z bezcielesnych stajecie się cieleśni, w ten sam sposób Ja także staję się taki. Śri Kriszna nie może przyjść do tego nieczystego świata. On jest panem nieba. Ludzie uważają, że Śri Kriszna wypowiedział Gitę, ale Kriszna nie może istnieć w tym nieczystym świecie. Jego imię, postać, kraj, czas i działanie są całkowicie odmienne od niego. Ojciec wyjaśnia to wszystko. Kriszna ma własną matkę i ojca; ma swoją postać stworzoną w łonie matki. Ja nie wchodzę w łono, ale na pewno potrzebuję pojazdu. Wchodzę w tego, gdy jest on w swoim ostatnim z wielu żyć. W swoim pierwszym wcieleniu on jest śri Kriszną. To życie jest teraz jego 84 i ostatnim z jego wielu żyć. Dlatego Ja wchodzę w niego. On nie znał swoich żyć. Śri Kriszna nie mówi, że nie zna swoich żyć. Bóg mówi: Ten, w którego Ja wchodzę, nie znał swoich żyć. Tylko ja je znam. Śri Kriszna jest panem królestwa. W złotym wieku jest królestwo dynastii słońca, jest to ląd Wisznu. Połączona forma Lakszmi i Narajana jest zwana Wisznu. Gdziekolwiek dajecie wykład, wystarczy zagrać tę piosenkę, ponieważ ludzie z Bharatu sami śpiewają tę piosenkę. Tylko gdy zanika ta religia, Ja mogę przyjść, wypowiedzieć znowu Gitę i ustanowić ponownie tę samą religię. Skoro teraz nie ma żadnych ludzkich istot z tej religii, to skąd pojawiła się wiedza Gity? Ojciec wyjaśnia: W złotym i srebrnym wieku nie ma żadnych pism. To wszystko są szczegóły ścieżki czczenia. Poprzez nie nikt nie może Mnie spotkać. Niewątpliwie muszę przyjść. Przychodzę i obdarzam was wszystkich zbawieniem poprzez wyzwolenie. Każdy musi wrócić do domu. Po wyzwoleniu pójdziecie do nieba. Pójdziecie do wyzwolenia, a potem do wyzwolenia w życiu. Ojciec mówi: Wyzwolenie w życiu możecie otrzymać w sekundę. Zostało powiedziane: Żyjąc w swojej rodzinie, możesz w sekundę uzyskać wyzwolenie w życiu, to znaczy, uwolnić się od cierpienia. Sannjasini nie mogą dać wam wyzwolenia w życiu. Oni nie wierzą w wyzwolenie w życiu. W złotym wieku religia sannjasinów nie istnieje. Religia sannjasinów zaczyna istnieć później. Religia islamu i buddyści nie przychodzą do złotego wieku. Teraz istnieją wszystkie religie za wyjątkiem religii bóstw. Oni wszyscy zostali nawróceni na inne religie. Nie znają swojej religii. Nikt nie uważa, że należy do religii bóstw. Mówią: „Dżajhind” (zwycięstwo dla Hindustanu). Jednak, teraz nie ma zwycięstwa. Nikt nie wie, kiedy Bharat jest zwycięski, a kiedy jest pokonany. Bharat jest zwycięski, gdy wy otrzymujecie swoją fortunę królestwa, a stary świat jest niszczony. To Rawan was pokonuje, a Rama czyni was zwycięskimi. Mówi się: Zwycięstwo dla Bharatu. Nie jest to „Zwycięstwo dla Hind”. Oni zmienili słowa. Słowa Gity są bardzo dobre. Bóg, Najwyższy z Najwyższych mówi: Nie mam matki i ojca. Muszę stworzyć swoją formę dla Siebie. Wchodzę w tego. Matka rodzi śri Krisznę. Ja jestem Stwórcą. Zgodnie ze sztuką życia wszystkie tamte pisma zostały stworzone dla ścieżki czczenia. Gita, Bhagawad itp., wszystkie są stworzone na podstawie religii bóstw. Religia bóstw, którą stworzył Ojciec, teraz przeminęła i znowu będzie istniała w przyszłości. Początek, środek i koniec są zwane przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. W tym początek, środek i koniec mają różne znaczenia. To, co stało się przeszłością stanie się znowu teraźniejszością. Jakiekolwiek historie zostały opowiedziane w przeszłości, będą powtórzone w przyszłości. Ludzkie istoty o tym nie wiedzą. Baba obecnie opowiada wam historię, że to, co wydarzyło się w przeszłości, będzie powtórzone znowu w przyszłości. Te aspekty muszą być zrozumiane i macie mieć bardzo oczyszczone intelekty, aby to zrobić. Dzieci, powinnyście iść i dawać wykłady gdziekolwiek jesteście zapraszane. Syn pokazuje Ojca! Dzieci, ujawnicie, kim jest wasz Ojciec. Ojciec z całą pewnością jest potrzebny. W przeciwnym razie, jak moglibyście zdobyć dziedzictwo? Jesteście najwyżsi ze wszystkich. Jednak, tamtym ważnym ludziom także musi być okazywany szacunek. Każdemu macie przedstawiać Ojca. Każdy woła: O Boże, Ojcze! Modlą się do Boga: O Boże, Ojcze przyjdź! Jednak nie wiedzą, kim On jest. Musicie śpiewać chwałę Śiw Baby, chwałę śri Kriszny i chwałę Bharatu. Bharat był świątynią Śiwy, był niebem. 5000 lat temu było królestwo bóstw. Kto je założył? Z pewnością to musiał być Bóg, Najwyższy ze Wszystkich. Pokłony są oddawane Śiwie, Najwyższemu ze Wszystkich, Bezcielesnemu, który jest także zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Chociaż ludzie Bharatu świętują narodziny Śiwy, nie wiedzą, kiedy Śiwa przybył. Z pewnością, musiał On przyjść w zbieżnym wieku zanim zostało stworzone niebo. On mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu, a nie w każdym wieku. Nawet gdyby On przychodził we wszystkich wiekach, wtedy byłyby cztery inkarnacje. Oni pokazują wiele inkarnacji. Najwyższy ze Wszystkich jest tylko jeden Ojciec, Ten, który stwarza niebo. Bharat był niebem, był bez występków, nie może więc być kwestii, jak tam rodzą się dzieci. Jakiekolwiek panują zwyczaje i systemy, takie będą trwały. Dlaczego martwicie się o to? Najpierw powinniście rozpoznać Ojca. Tam macie wiedzę o duszy. My, dusze, zostawiamy ciała i bierzemy następne. Tam nie ma kwestii płaczu. Tam nigdy nie ma nagłej śmierci. Zostawiacie swoje ciała w szczęściu. Ojciec wyjaśnił, jak przychodzi i zmienia swoją formę. Tego nie można powiedzieć o Krisznie. On rodzi się poprzez łono. Brahma, Wisznu i Śankar mieszkają w subtelnym rejonie. Ojciec Ludzkości z całą pewnością potrzebny jest tutaj; jesteśmy jego dziećmi. Tamten bezcielesny Ojciec jest niezniszczalny i my, dusze, jesteśmy także niezniszczalne. Jednak, my niewątpliwie musimy brać kolejne wcielenia. Ta sztuka życia jest ustalona. Mówicie: Przyjdź i wypowiedz znowu wiedzę Gity. Wszyscy ci, którzy przychodzą i odchodzą, z pewnością wchodzą w cykl. Ojciec także przyszedł i odszedł, a teraz przyszedł ponownie. On mówi: Przychodzę i ponownie wypowiadam do was Gitę. Ludzie wzywają: O, Oczyścicielu przyjdź. Dlatego ten świat z pewnością musi być nieczysty. Wszyscy są nieczyści, dlatego idą i kąpią się w Gangesie, aby zmyć swoje grzechy. Niebo istniało w Bharacie. Bharat jest najwyższym wiecznym lądem, jest miejscem pielgrzymek dla każdego. Wszystkie ludzkie istoty są nieczyste. Ojciec daje wszystkim wyzwolenie w życiu. Z całą pewnością musi być śpiewana chwała Tego, który wykonuje wielką usługę. Bharat jest miejscem narodzin niezniszczalnego Ojca. On czyni każdego czystym. Ojciec nie może opuścić swojego miejsca narodzin i pójść dokądś indziej. Dlatego Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia, jak tworzy swoją formę. Wszystko zależy od waszej dharny. Wasza pozycja zależy od tego, ile sobie wdrażacie. Nie każdy może czytać murli w ten sam sposób. Chociaż każdy mógłby grać na drewnianym flecie, to nie wszyscy potrafią grać w taki sam sposób. Każdy odgrywa swoją rolę w inny sposób. Ogromna rola jest zawarta w bardzo małej duszy. Najwyższa Dusza mówi: Muszę też odgrywać rolę. Przychodzę, gdy religia jest znieważana. Ja także daję zwrot na ścieżce czczenia. Ludzie składają ofiary i wykonują dobre czyny w imię Boga, a więc Bóg daje owoc za to. Każdy siebie ubezpiecza. Oni wierzą, że w swoim następnym życiu otrzymają zwrot za to, co dali, podczas gdy wy ubezpieczacie siebie na 21 żyć. Tamto jest ograniczone, pośrednie ubezpieczenie, podczas gdy to jest nieograniczone, bezpośrednie ubezpieczenie. Otrzymacie nieograniczone bogactwo, gdy ubezpieczycie swój umysł, ciało i bogactwo. Staniecie się wiecznie zdrowi i bogaci. Ubezpieczacie siebie bezpośrednio. Ludzkie istoty składają ofiary w imię Boga, ponieważ wierzą, że Bóg da im za to zwrot. Nie rozumieją, w jaki sposób On daje ten zwrot. Ludzkie istoty myślą, że cokolwiek otrzymały, zostało im dane przez Boga, że Bóg dał im dziecko. Aćća, jeśli Bóg daje im dziecko, On może także zabrać je z powrotem. Wszyscy z was z całą pewnością musicie umrzeć. Niczego ze sobą nie zabierzecie. Wasze ciała także się skończą. Dlatego teraz ubezpieczcie to, co chcecie, tak, aby było to ubezpieczone na 21 żyć. Nie jest tak, że możecie wszystko ubezpieczyć, a potem w ogóle nie służyć i stale tutaj jeść. Macie służyć. Stale są wydatki na utrzymanie was. Jeśli ubezpieczycie wszystko i jecie tutaj, nie otrzymacie niczego. Otrzymacie coś, jeśli służycie. Tylko wtedy zdobywacie wysoką pozycję. Im więcej służysz, tym więcej otrzymujesz. Im mniej służysz, tym mniej otrzymujesz. Rządowi pracownicy społeczni są także w kolejności. Oni mają wielu ważnych szefów. Jest dużo rodzajów pracowników społecznych. Ich usługa jest fizyczna, podczas gdy wasza jest duchową usługą. Wy każdego czynicie pielgrzymem. To jest duchowa pielgrzymka, która zabiera was do Ojca. Ojciec mówi: Odrzuć świadomość swojego ciała, swoich cielesnych związków, a także przewodników itp. oraz pamiętaj tylko Mnie. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest bezcielesny. On przyjmuje cielesną formę, aby wam wyjaśniać. On mówi: Wypożyczam to ciało. Biorę oparcie materii. Przybyliście nadzy i teraz musicie wszyscy znowu wrócić do domu. On mówi duszom wszystkich religii, że śmierć stoi przed nimi. Jadawowie i Kurawowie, wszyscy będą zniszczeni, a Pandawowie przyjdą znowu, aby władać swoim królestwem. Epizod Gity powtarza się jeszcze raz. Stary świat jest tuż przed zniszczeniem. Gdy braliście 84 wcielenia, ten świat stał się stary. Teraz, gdy zakończyliście 84 życia, ta sztuka się kończy. Teraz mamy wrócić do domu, wyrzekniemy się naszych ciał i wrócimy do domu. Przypominajcie sobie nawzajem, że teraz musimy wrócić do domu. Odgrywaliśmy rolę 84 żyć niezliczoną ilość razy. Ta sztuka jest stworzona na zawsze. Ludzie muszą wrócić do swojej sekcji, do religii, do której należą. Teraz jest sadzona sadzonka religii bóstw, która zanikła. Ci, którzy byli kwiatami, przyjdą ponownie. Przyjdzie dużo dobrych kwiatów, ale z powodu sztormów Mai, upadną. Później, otrzymają dające życie zioło wiedzy i wstaną ponownie. Ojciec mówi: Studiowaliście wiele pism itp. On także miał przewodników. Jest tylko Jeden, który może dać zbawienie wszystkim, włączając w to przewodników. Jest wyzwolenie i wyzwolenie w życiu w sekundę. Jest król i królowa, a więc to staje się ścieżką rodzinną. To była rodzinna ścieżka bez występków, podczas gdy teraz stała się ona całkowicie występna. Królestwo Rawana tam nie istnieje. Królestwo Rawana istnieje po połowie cyklu. To ludzie Bharatu zostali pokonani przez Rawana. Ludzie wszystkich innych religii przechodzą poprzez stany sato, radżo i tamo w swoim czasie. Oni na początku są szczęśliwi, a potem stają się nieszczęśliwi. Po wyzwoleniu jest wyzwolenie w życiu. Obecnie każdy jest całkowicie nieczysty i zepsuty. Każda dusza musi zostawić swoje ciało, a potem wziąć inne, nowe. Ojciec mówi: Nie wchodzę w cykl narodzin i śmierci. Nikt nie może być Moim ojcem. Wszyscy inni mają ojca. Nawet śri Kriszna rodzi się poprzez łono matki. Ten Brahma rodzi się poprzez łono, a potem otrzymuje królestwo. To on musi stać się nowy ze starego. On stał się stary przez 84 życia. To z wielką trudnością pozostaje w intelektach ludzi w dokładny sposób, tak, aby oni mogli mieć wielkie upojenie. Ta wiedza jest jak piżmo, jest bardzo pachnąca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stań się duchowym, społecznym pracownikiem i ucz każdego tej duchowej pielgrzymki. Posadź sadzonkę swojej religii bóstw.

2. Używaj swojego oczyszczonego intelektu, aby ujawnić Ojca. Najpierw wszystko sobie wdróż, a potem wyjaśniaj innym.

Błogosławieństwo:
Stań się uosobieniem łatwego sukcesu, służąc potężnie umysłem, jednocześnie służąc słowami.

Tak jak stałeś się doświadczony w byciu stale zajętym służeniem słowami, podobnie, w każdej chwili, wraz ze służeniem słowami, niech automatycznie ma miejsce służenie myślami. „Służenie umysłem” oznacza, że ty i inni automatycznie odczuwacie czyste wibracje dobrych życzeń i czystych uczuć w każdej chwili dla każdej duszy. Niech stale wyłaniają się z twojego umysłu błogosławieństwa dla wszystkich dusz w każdej chwili. Służąc umysłem, energia twoich słów zostanie zachowana, a ta potężna usługa umysłem z łatwością uczyni cię uosobieniem sukcesu.

Hasło:
Ci, którzy sławią imię Ojca każdym swoim czynem, są prawdziwymi, Bożymi pomocnikami.