21.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, by brać błogosławieństwa od Ojca, na każdym kroku przestrzegajcie śrimatu. Postępujcie właściwie.

Pytanie:
Kto może zdobyć tron serca Śiw Baby?

Odpowiedź:
Kiedy Brahma Baba zapewnia, że gdy jakieś dziecko jest usłużne i daje każdemu szczęście, nie sprawia nikomu cierpienia swoimi myślami, słowami lub czynami, kiedy Brahma Baba to o nim powie, to może ono zasiąść na tronie serca Śiw Baby.

Pytanie:
Jaką usługę wy duchowi słudzy wykonujecie obecnie z Babą?

Odpowiedź:
Jesteście duchowymi sługami do oczyszczenia nie tylko całego świata, ale także pięciu żywiołów. Dlatego jesteście prawdziwymi społecznymi pracownikami.

Piosenka:
Bierz błogosławieństwa od Matki i Ojca.

Om śanti.
Dzieci, słyszałyście piosenkę. W rzeczywistości, dzieci otrzymują błogosławieństwa od ich fizycznej matki i ojca. Kiedy dzieci klękają do stóp matki i ojca, są przez nich błogosławione. Bębny nie brzmią dla fizycznej matki i ojca. Bicie w bębny oznacza, że wielu może usłyszeć. Ludzie śpiewają do nieograniczonego Ojca „Jesteś Matką i Ojcem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi. Dzięki Twoim błogosławieństwom i miłosierdziu, otrzymujemy nieograniczone szczęście.” Tę chwałę śpiewa się w Bharacie. Z całą pewnością to musiało wydarzyć się w Bharacie, dlatego tutaj się o tym śpiewa. Powinniście wejść całkowicie w nieograniczoność. Intelekt mówi, że tylko Jeden Ojciec jest Stwórcą nieba. Każdy w złotym wieku jest szczęśliwy. Tam nie może być żadnego śladu cierpienia. Dlatego mówi się, że każdy pamięta Boga w czasie cierpienia, ale nikt nie pamięta Go w czasie szczęścia. Przez pół cyklu, kiedy istnieje cierpienie, każdy pamięta Go. W złotym wieku, jest bezkresne szczęście, a więc tam nikt Go nie pamięta. Ponieważ ludzki istoty mają teraz kamienne intelekty, niczego nie rozumieją. W żelaznym wieku jest bezkresne cierpienie. Jest tak dużo walki i kłótni. Bez względu na to jak wykształceni są uczeni w pismach, nie rozumieją w ogóle znaczenia tych piosenek. Chociaż ludzie śpiewają: „Jesteś Matką i Ojcem”, nie rozumieją, którą Matkę i którego Ojca chwalą. Mówi się tak do wielu ludziach. Chociaż oni wszyscy są dziećmi Boga, każdy obecnie jest nieszczęśliwy. Nikt nie posiada nieograniczonego szczęścia. Szczęście otrzymuje się z błogosławieństw. Kiedy nie ma błogosławieństw, jest cierpienie. Ojciec jest chwalony jako Miłosierny. Nawet mędrcy i święci mężowie są zwani miłosiernymi. Dzieci, rozumiecie, że na ścieżce czczenia, ludzie śpiewają „Jesteś Matką i Ojcem.” Oczywiście, to jest słuszne. Jednak, jeśli ktoś jest bystry, zapyta, że jeśli Najwyższa Dusza jest zwana Bogiem, Ojcem, jak On może być zwany Matką? Ich intelekty kierują się w stronę Dżagadamby (Matki Świata), a więc powinny także kierować się w stronę Dżagadpity (Ojca Świata). Brahma i Saraswati nie są bogiem i boginią. Im nie można dać tej chwały. Nie można nazwać ich Matką i Ojcem. Chociaż ludzie śpiewają tę chwałę Najwyższemu Ojcu, Najwyższej Duszy, nie rozumieją jak On staje się Matką i Ojcem. Dzieci, teraz powiedziano wam abyście brali błogosławieństwa od Matki i Ojca, to znaczy, przestrzegali śrimatu. Jeśli twoje zachowanie jest dobre, automatycznie otrzymasz błogosławieństwa. Jeśli twoje zachowanie nie jest dobre i nadal sprawiasz innym cierpienie, jeśli nie pamiętasz Matki i Ojca, i nie inspirujesz innych do pamiętania, wtedy nie możesz ani wziąć błogosławieństw ani nie będziesz mógł otrzymać dużo szczęścia. Nie będziesz mógł zdobyć tronu serca Ojca. Jeśli zdobyłeś tron serca tego ojca (Brahmy Baby), to znaczy, że zdobyłeś także tron serca Śiw Baby. Tę chwałę daje się tamtej Matce i Ojcu. Intelekt powinien być pociągany w kierunku nieograniczonej Matki i Ojca. Żaden intelekt nie jest pociągany w kierunku Brahmy. Chociaż intelekty niektórych są pociągane w kierunku Dżagadamby i oni urządzają święta w jej imieniu, nikt nie rozumie co ona robi. Wy rozumiecie, że zgodnie z prawem, waszą prawdziwą matką jest ten Brahma. Trzeba także zrozumieć i pamiętać, że będąc Brahmą, ojcem, on jest także waszą matką. Piszecie do Śiw Baby, na adres Brahmy, a więc, oprócz tego, że jest on waszym ojcem, on jest także waszą matką. Dzieci, macie zdobyć tron serca tego ojca, ponieważ Śiw Baba wszedł w niego. Kiedy ten ojciec zapewnia Śiw Babie, że jakieś szczególne dziecko jest bardzo dobre i usłużne, że daje szczęście każdemu, że nie rani nikogo swoimi myślami, słowami czy czynami, wtedy może ono zdobyć tron serca Śiw Baby. To co wyrażasz swoimi myślami, słowami czy czynami, powinno to dawać każdemu szczęście. Nie sprawiaj nikomu cierpienia. Myśl o sprawieniu cierpienia najpierw wchodzi do umysłu. Jednak, kiedy wprowadzasz taką myśl w czyn, staje się ona grzechem. Sztormy z pewnością przyjdą do umysłu, ale nie wolno ci wprowadzać ich w czyn. Jeśli kogoś wzburzyłeś, przyjdź i powiedz Ojcu: Baba, z powodu takiej rzeczy, oni są wzburzeni. Wtedy, Baba ci wyjaśni. Cokolwiek to jest, najpierw wchodzi do umysłu. Mówienie także jest czynem. Jeśli chcecie wziąć błogosławieństwa od Matki i Ojca, macie przestrzegać śrimatu. Nazwać tego Matką i Ojcem to bardzo głęboka kwestia. Ten Brahma jest ojcem jak również starszą matką. Teraz, kto nazwałby tego ojca matką? Kto tę matkę (Brahmę) nazwałby matką? Ta matka nie może mieć matki. Po prostu tak jak Śiw Baba nie ma ojca, w taki sam sposób, ta matka Brahma nie ma matki. Dzieci, główny aspekt, który jest wam wyjaśniany to to, że jeśli ranisz kogoś swoimi myślami, słowami czy czynami, otrzymasz cierpienie i twoja pozycja będzie zniszczona. Bądź uczciwy wobec prawdziwego Pana. Bądź uczciwy również wobec tego Brahmy. Ten Dada da świadectwo, mówiąc: Baba, to dziecko jest dobre i wartościowe. Baba będzie chwalić duszę i powie, że jesteś usłużnym dzieckiem, że służysz swoim ciałem, umysłem i bogactwem. Kiedy nie sprawiasz nikomu cierpienia, możesz zdobyć tron serca BapDady i matki. Zdobyć serce tego, oznacza zdobyć tron Tamtego. Godne dzieci zawsze myślą, jak mogą stać się godne aby usiąść na tronie. Głęboko się oto troszczą. Jest osiem tronów, w kolejności. Następnie jest sto osiem a następnie szesnaście tysięcy sto osiem. Jednak, masz zdobyć prawo do wysokiej pozycji. Nie pasuje duszy zasiąść na tronie, kiedy jest już o dwa stopnie mniej. Godne dzieci będą czynić bardzo dużo wysiłku uświadamiając sobie, że jeśli nie wezmą teraz pełnego dziedzictwa dynastii słońca od Baby, nie wezmą go w każdym cyklu. Jeśli nie będziesz nanizany na różaniec zwycięstwa teraz, nie będziesz nanizany w każdym cyklu. Ten wyścig odbywa się w każdym cyklu. Jeśli teraz będzie strata, będzie strata w każdym cyklu. Dobry biznesmen to ten który przestrzega śrimatu, naśladuje w pełni Matkę i Ojca i nigdy nie sprawia nikomu cierpienia. W ramach tego, cierpieniem numer jeden jest miecz żądzy. Ojciec mówi: Aćća, nawet jeśli myślisz, że to Bóg Kriszna mówi to, on także jest numer jeden. Powinieneś akceptować to co on mówi. Wtedy możesz stać się panem nieba. Ludzie myślą, że Kriszna jest Bogiem i że wskazówki które on dał były śrimatem. Aćća. Przestrzegaj jego wskazówek, gdyż on także mówi, że żądza jest największym wrogiem, że musisz ją pokonać. Tylko kiedy zwyciężysz ten występek, będziesz mógł pójść do lądu Kriszny. Jednak, to nie Kriszna mówi o czymś takim, ponieważ Kriszna był małym dzieckiem. Jak mógłby on dać takie wskazówki? On dałby wskazówki kiedy podrósł i zasiadł na tronie. Tylko kiedy on staje się godny aby dawać instrukcje, może rządzić królestwem. Śiw Baba mówi teraz: Pamiętaj Mnie w bezcielesnym świecie. Kriszna powiedziałby: Pamiętaj mnie w niebie. On mówi także: Musisz pokonać żądzę, największego wroga. Tam nie otrzymasz trucizny. Dlatego, wyrzeknij się trucizny tutaj i stań się czysty. To Ojciec Kriszny siedzi tutaj i wyjaśnia. Aćća, ludzkie istoty usunęły Moje imię i wstawiły imię dziecka. On także jest pełen wszystkich boskich cnót. Napisano także w Gicie, że on mówi: Żądza jest największym wrogiem. Jednak ludzie mu nie wierzą; nie przestrzegają nawet wskazówek Kriszny. Myślą, że będą przestrzegać wskazówek Kriszny kiedy Kriszna sam przyjdzie. Jednak do tej pory, stale topią się. Sannjasini nie mogą powiedzieć, że przyszli aby uczyć radża jogi. Tylko Ojciec może wam to powiedzieć i wyjaśnić, że to jest aspekt zbieżnego wieku. Kriszna istniał w złotym wieku. Musiał być ktoś kto uczynił go tak godnym. Śiw Baba Sam mówi: Ja teraz czynię Śri Krisznę i całą jego dynastię słońca godną pójścia do nieba. Baba tak ciężko pracuje żebyście wy, dzieci, poszły do nieba i wzięły tam wysoką pozycję. W przeciwnym razie, będziecie musieli pójść i pracować dla tych którzy biorą wysoką pozycji. Macie wziąć pełne dziedzictwo od Ojca. Zapytaj siebie: Czy jestem wystarczająco godny? Godni są także w kolejności. Są najwyżsi, średni i najniżsi. Ci którzy są najwyżsi nie mogą pozostać ukryci. Oni będą mieli miłosierne serca aby służyć Bharatowi. Pracownicy społeczni są także w kolejności: najwyżsi, średniego poziomu i najniższego. Niektórzy kradną od innych ludzi, sprzedają rzeczy innych ludzi i uzyskują stąd pieniądze. Dlatego, jak mogliby być nazwani godnymi społecznymi pracownikami. Jest wielu którzy nazywają siebie społecznymi pracownikami, ponieważ służą społeczeństwu. Tylko Ojciec prawdziwie służy. Wy także mówicie, że razem z Babą jesteście duchowymi sługami. Nie tylko oczyszczamy cały świat, ale oczyszczamy również żywioły. Sannjasini nie rozumieją, że żywioły są obecnie tamopradan i że one także muszą stać się satopradan. Kiedy żywioły będą satopradan, twoje ciało także będzie satopradan. Baba wyjaśnia tak dużo, ale wy dzieci stale zapominacie. Ci którzy to przekazują innym, będą pamiętać. Jeśli nie rozdajesz, nie możesz wpajać. BapDada gloryfikuje imię tych, którzy dobrze służą. Dzieci, nawet wy rozumiecie, którzy są bystrzejsi w służeniu. Ci, którzy służą, zdobywają tron serca Baby. Zawsze naśladuj Matkę i Ojca. Stań się godny, aby usiąść na tronie Jego serca. Ci którzy zaangażują się w służeniu innym, dadzą szczęście innym. Spójrz w lustro swojego serca: Czy jestem godnym dzieckiem Baby? Możesz także napisać dziennik usługi, którą wykonujesz i wysłać go: To jest usługa którą wykonuję. Teraz osądź dla samego siebie, tak żeby Ojciec także rozumiał, czy masz najwyższy poziom, średni czy najniższy. Dzieci, wy także rozumiecie, którzy są jeźdźcami na słoniach, którzy są kawalerią. Nikt nie może pozostać ukryty. Jeśli wysyłasz Babie swój dziennik, Baba może cię ostrzec. Stale jesteś ostrzegany, nawet pomimo że nie posyłasz dziennika. Teraz weź tak duże dziedzictwo, jakie chcesz. Wtedy otrzymasz świadectwo (dyplom) od BapDada. Ten jest starszą matką. Możesz od niego otrzymać świadectwo (dyplom). Ta cudowna mamusia nie ma mamusi, po prostu tak jak Ojciec nie ma ojca. Jednak z kobiet, Mama jest numer jeden. Dżagadamba jest chwalona w sztuce życia. Ona także wykonała bardzo dużo usługi. Tak jak Brahma Baba udawał się do innych miejsc, Mama także to czyniła. Służyła w małych wioskach. Była najbystrzejszą ze wszystkich. Baba ma ze sobą Starszego Babę. Dlatego, dzieci macie także opiekować się nim (Brahmą Babą). W złotym wieku, poddani także są bardzo szczęśliwi. Mają własne pałace, krowy i byki itp., wszystko. Aćća. Dzieci, bądźcie szczęśliwe i niech się wam pomyślnie wiedzie. Nie zapominajcie, że nie wolno wam nikogo pamiętać; ponieważ macie pamiętać Śiw Babę. Macie zapomnieć własne ciało, a więc jak moglibyście pamiętać kogokolwiek innego? Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie idzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie denerwuj nikogo. Uszczęśliwiaj każdego swoimi myślami, słowami i czynami i bierz błogosławieństwa od Ojca i rodziny.

2. Bądź godny i służ duchowo Bharatowi. Miej miłosierne serce i stań się duchowym społecznym pracownikiem. Służ swoim ciałem, umysłem i bogactwem. Bądź prawdziwy wobec prawdziwego Pana.

Błogosławieństwo:
Bądź satguru jak Ojciec i podwójnie podkreślaj swoje słowa oraz uczyń je cennymi.

Słowa was dzieci, muszą być takimi słowami, że ci, którzy ich słuchają, będą spragnieni, żeby usłyszeć, jak coś mówisz. To nazywa się wypowiadaniem cennych, wzniosłych wersetów. Wzniosłe wersety nie są wieloma słowami. Jeśli ktoś stale mówi, kiedykolwiek chce, te słowa nie będą nazwane wzniosłymi wersetami. Jesteście satguru jak Ojciec, dziećmi Satguru, tak więc każde z waszych słów jest wzniosłym wersetem. W każdym czasie i w każdym miejscu wypowiadaj tylko słowa, które są niezbędne, juktijukt i korzystne dla ciebie i dla innych dusz. Podwójnie podkreślaj swoje słowa.

Hasło:
Bądź klejnotem, który ma czyste i pozytywne myśli oraz stale oświetlaj świat swoimi promieniami.