21.02.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     06.11.87     Om Shanti     Madhuban


Sposobem na stanie się stałym sługą jest wykonywanie czterech rodzajów usługi.


Dzisiaj Dobroczyńca Świata, Ojciec, Sługa Świata, patrzy na wszystkie swoje współdziałające dzieci, będące sługami świata. Do jakiego stopnia każde dziecko, wraz z byciem stałym łatwym joginem, jest stałym sługą? Równowaga pamiętania i służenia w waszym brahmińskim życiu czyni was stale godnymi otrzymywania błogosławieństw od BapDady i wszystkich wzniosłych bramińskich dusz. To tylko w tym zbieżnym wieku i w tym brahmińskim życiu możecie otrzymać błogosławieństwa od Boga i brahmińskiej rodziny. Dlatego w tym krótkim życiu z łatwością otrzymujecie wszystkie osiągnięcia na wsze czasy. Ten zbieżny wiek może być nazywany specjalnym wiekiem błogosławieństw, dlatego ten wiek jest również nazywany wielkim wiekiem. Na podstawie każdego wzniosłego czynu i każdej wzniosłej myśli, Ojciec osobiście stale daje każdemu brahmińskiemu dziecku błogosławieństwa ze swojego serca. To brahmińskie życie jest życiem, w którym wzrastacie dzięki utrzymaniu błogosławieństwami od Boga. Otwartym sercem Ojciec, Niewinny Pan, daje wam, dzieci, fartuchy napełnione wszystkimi błogosławieństwami. Jednak, podstawą otrzymania wszystkich tych błogosławieństw jest równowaga pamiętania i służenia. Jeśli jesteś stałym joginem, jesteś również stałym sługą. Czy znaczenie usługi zawsze pozostaje w twoim intelekcie?

Niektóre dzieci uważają, że będą służyć tylko wtedy, gdy otrzymają szansę służenia, środki lub czas na służenie. Jednak tak jak BapDada umożliwia wam doświadczanie pamiętania stale i łatwo, tak samo usługa może być wykonywana stale i łatwo. Tak więc dzisiaj BapDada przyglądał się wykresowi usługi dzieci, które są sługami. Dopóki nie staniesz się stałym sługą, nie możesz stać się doświadczony w otrzymywaniu błogosławieństw przez cały czas. Na przykład, kiedy służysz zgodnie z czasem, zgodnie z szansą lub zgodnie z programem, wtedy, jako wynik tej usługi, otrzymujesz sukces i błogosławieństwa od Ojca i rodziny, ale to nie jest na wsze czasy. Dzięki otrzymywaniu tych błogosławieństw czasem doświadczasz łatwego postępu u siebie i w usłudze. Jednak innym razem, ponieważ nie ma równowagi między stałym pamiętaniem i służeniem, doświadczasz sukcesu po ciężkiej pracy. Dzisiaj Baba mówi wam, jak można stać się stałym sługą i jakie jest znaczenie takiej usługi.

W ciągu dnia możesz wykonywać wiele rodzajów usługi. W tym, pierwszą usługą jest służenie sobie, to znaczy zawsze zwracaj uwagę na siebie, jeśli chodzi o stawanie się kompletnym i doskonałym. Musisz zdać z wyróżnieniem wszystkie główne przedmioty tej nauki. Musisz stać się uosobieniem wiedzy, uosobieniem pamiętania i uosobieniem dharny; musisz być kompletny we wszystkim. Niech to służenie sobie zawsze będzie w twoim intelekcie. To służenie sobie automatycznie umożliwia ci służenie poprzez twoją doskonałą formę. Jednak metodą na to jest zwracanie uwagi i sprawdzanie; musisz sprawdzać siebie, a nie innych.

Druga to usługa służenia światu, którą wykonujecie na różne sposoby i różnymi metodami, poprzez słowa oraz poprzez związki i kontakty. Znacie to wszystko bardzo dobrze.

Trzecia to służenie jagii, które wykonujecie swoim ciałem i pieniędzmi.

Czwartą usługą jest służenie swoim umysłem. Gdziekolwiek mieszkasz, możesz służyć wielu duszom swoimi czystymi uczuciami, dobrymi życzeniami, wzniosłą postawą i wzniosłymi wibracjami. Sposobem na robienie tego jest stanie się latarnią morską i generatorem. Z jednego miejsca latarnia morska służy bardzo, bardzo daleko. W ten sam sposób, z jednego miejsca, możecie stać się instrumentami służenia bardzo wielu. Jeśli nagromadziliście wiele skarbów potęg, możecie zrobić to łatwo. Nie ma problemu, jeśli chodzi o uzyskanie fizycznych udogodnień, szansy lub czasu na to. Po prostu musisz być pełen światła i mocy. Niech umysł i intelekt będą zawsze wolne od bezużytecznych myśli. Niech z łatwością będą uosobieniem mantry „Manmanabhaw”.

Czy wszystkie te cztery rodzaje usługi nie sprawią, że staniesz się stałym sługą? Mając wszystkie cztery rodzaje usługi możesz stale wykonywać każdego rodzaju usługę w każdej chwili i łatwo staniesz się stałym sługą, a będąc stale zajęty usługą, będąc ciągle zajęty, z łatwością staniesz się zwycięzcą Mai. Spośród wszystkich czterech rodzajów usługi wykonuj usługę, jaką możesz, w dowolnym czasie, ale nie pozbawiaj się służenia nawet na sekundę. Musisz być sługą przez 24 godziny. Nie jesteś joginem ani sługą tylko przez osiem godzin, ale stałym sługą. To jest łatwe, prawda? Jeśli nie ma niczego innego, to służenie sobie jest dobre. Jakąkolwiek masz okazję, możesz wykonywać tę usługę o każdej porze.

Niektóre dzieci myślą, że nie są w stanie wykonywać usługi z powodu stanu swojego ciała lub z powodu braku czasu. Jednak jeżeli jesteś zajęty jakimś rodzajem służenia ze wszystkich czterech rodzajów usługi, gromadzisz oceny z przedmiotu usługi, a te oceny zostaną dodane do twojego końcowego wyniku. Tak jak gromadzą oceny ci, którzy służą słowami, tak samo służenie jagii, służenie sobie i służenie umysłem mają równie duże znaczenie i nagromadzicie tyle samo poprzez każdy sposób. Jest taka sama ilość punktów za każdy rodzaj służenia. Jednak ci, którzy wykonują wszystkie cztery rodzaje usługi, gromadzą więcej ocen. Ci, którzy wykonują tylko jeden lub dwa rodzaje służenia, gromadzą oceny zgodnie z tym. Nawet jeśli nie jesteś w stanie wykonywać wszystkich czterech rodzajów usługi, ale jesteś w stanie wykonać tylko dwa rodzaje, możesz również być stałym sługą, a ponieważ jesteś stały, twoje oceny wzrastają. Dlatego życie brahmińskie oznacza bycie stałym sługą i łatwym joginem.

Tak jak zwracacie uwagę na ciągłe pamiętanie i zapewnienie tego, aby połączenie pamiętania było stale nawiązane, tak samo niech też połączenie usługi będzie stale nawiązane. Doświadczacie różnych stanów pamiętania – czasami stanu nasiona, czasami formy anielskiej, czasami ubijania, czasami szczerej rozmowy – i chociaż macie różne stany, traktujecie to jako stałe pamiętanie w przedmiocie pamiętania. Tak samo istnieją różne formy służenia, ponieważ życie bez służenia nie jest życiem. Niech będzie pamiętanie w każdym oddechu i służenie w każdym oddechu. To jest nazywane równowagą. Tylko wtedy będziecie stale doświadczać otrzymywania błogosławieństw w każdej chwili, a dźwiękiem, który będzie stale i naturalnie wynurzać się z waszych serc, będzie to, że jesteście utrzymywani błogosławieństwami. Będziecie fruwać dzięki błogosławieństwom, doświadczając fruwającego stanu. Uwolnicie się od ciężkiej pracy i walki. Uwolnicie się od pytań ,,Co?”, „Dlaczego?”, „Jak?” i zawsze będziecie szczęśliwi. Będziecie stale doświadczać sukcesu jako swojego wrodzonego prawa. „Nie wiem, co się stanie. Nie wiem, czy będzie sukces, czy nie. Nie wiem, czy będę w stanie kontynuować w przyszłości, czy nie.” Tylko kiedy te myśli „Nie wiem…” zostaną przekształcone, doświadczysz stanu bycia mistrzem trikaldarszi. Będziesz stale mieć wiarę i upojenie, że zwycięstwo jest już zagwarantowane. Takie są oznaki błogosławieństw. Czy rozumiecie?

W tym wspaniałym wieku, w brahmińskim życiu, jeżeli musisz ciężko pracować po tym, jak uzyskałeś prawo do BapDady, jeżeli ciągle spędzasz życie walcząc… BapDada nie może znieść widoku życia ciężkiej pracy u dzieci. Dlatego musicie stać się stałymi joginami i stałymi sługami. Czy rozumiecie? Aćća.

Nadzieje starszych dzieci zostały spełnione, czyż nie tak? Gratulacje dla usłużnych dzieci, które służyły, dostarczając wodę i współdziałały dzień i noc, aby spełnić nadzieje wielu dzieci. Staliście się zwycięzcami snu, a także zwycięzcami materii. Przekażcie podziękowania wszystkim sługom Madhubanu, czy tworzyli plany, dowozili wodę, przyjmowali innych, zapewniali wygodne zakwaterowanie, przygotowywali posiłki na czas – wszystkim, którzy byli instrumentami wszystkich rodzajów służenia. BapDada dziękuje. Świat woła o wodę, a dzieci Ojca tak łatwo wykonują swoje zadania. BapDada stale widzi usługę wszystkich usłużnych dzieci. Mieszkańcy Madhubanu stali się instrumentami i umożliwiają wam otrzymywanie szansy tak wygodnie. Wy również współdziałaliście, prawda? Tak jak tamci ludzie stali się współdziałający, a wy otrzymujecie owoce tego, podobnie, jeśli wy wszyscy wciąż będziecie posuwać się naprzód w taki sam sposób zgodnie z czasem w każdym zadaniu, wielu innych brahminów będzie wciąż otrzymywać owoce waszego współdziałania.

BapDada uśmiechał się: w złotym wieku będą płynąć rzeki mleka, ale w wieku zbieżnym woda stała się tak wartościowa jak ghee. Rzeki ghee płyną z kranów. Woda stała się taka jak ghee, a więc stała się bezcenna, prawda? W ten sposób wielu otrzyma szansę. Tym niemniej jest tak ogromna różnica między światem a wami, brahminami. Wszyscy macie znacznie więcej wygody niż ludzie w wielu innych miejscach. Dlatego stale powiększajcie praktykę bycia tymi, którzy rozumieją znaczenie wszystkich tajemnic i pozostają szczęśliwi w każdej sytuacji. Aćća.

Wszystkim stałym joginom, stale służącym, wzniosłym duszom; tym, którzy są zawsze trikaldarszi i którzy doświadczają prawa do sukcesu; wzniosłym, stale szczęśliwym i zadowolonym duszom; dzieciom, które doświadczają błogosławieństw w każdej sekundzie, miłość, pamiętanie i namaste od BapDady, Dawcy Fortuny i Dawcy Błogosławieństw.

Do Dadi Dżi:

Miałaś myśl i każdy otrzymał owoc tej wzniosłej myśli. Otrzymujesz tak wiele girland błogosławieństw. Wraz z chwałą Ojca, ludzie śpiewają również chwałę tych, którzy stają się instrumentami. Dlatego dzieci też są czczone razem z Ojcem. Ojciec nie jest czczony sam. Każdy otrzymuje bardzo dużo szczęścia. Girlandy błogosławieństw dają ci prawo do otrzymania girland na ścieżce bhakti.

Awjakt BapDada spotyka się z grupami:

1) Wy wszystkie, wzniosłe dusze, gasicie pragnienie każdego spragnionego, czyż nie tak? Tam jest fizyczna woda, podczas gdy wy macie nektar wiedzy. Woda chwilowo gasi pragnienie i czyni cię zadowoloną duszą. Wy staliście się instrumentami, aby zadowolić wszystkie dusze nektarem, prawda? Czy zawsze macie ten entuzjazm? Ugaszenie czyjegoś pragnienia jest wielką dobroczynnością. O tych, którzy gaszą pragnienie spragnionych dusz, mówi się, że są duszami dobroczynnymi. Wy także staliście się wielce dobroczynnymi duszami i zaspokajacie pragnienie każdego. Ludzie stają się zdesperowani, gdy są spragnieni. Gdyby nie otrzymali wody, byliby bardzo zdesperowani, prawda? W ten sam sposób, ponieważ nie otrzymały nektaru wiedzy, dusze płaczą w smutku i niepokoju. Wy jesteście dobroczynnymi duszami, które dają im nektar wiedzy i gaszą ich pragnienie. Gromadzicie na swoim koncie dobroczynności na wiele wcieleń, prawda? W jednym życiu gromadzicie na swoim koncie na wiele wcieleń, prawda? Podczas jednego życiu gromadzicie na swoim koncie na wiele żyć. A więc nagromadziliście tak dużo, prawda? Staliście się tak pełni wszystkich skarbów, że jesteście w stanie rozdawać innym. Nagromadziliście dla siebie, a także staliście się dawcami, którzy dają innym. Zawsze sprawdzajcie: Czy byłam dobroczynną duszą przez cały dzień i czy wykonywałam akty dobroczynności, czy po prostu jadłam, piłam i dobrze się bawiłam? O tych, którzy gromadzą, mówi się, że są rozsądni, natomiast o tych, którzy zarabiają, a następnie wydają, nie mówi się, że są rozsądni. Tak jak znajdujecie czas na jedzenie posiłków, ponieważ wiecie, że jest to niezbędne, tak samo konieczne jest wykonywanie tego aktu dobroczynności. Zatem, zawsze jesteście dobroczynnymi duszami, nie tylko czasami. To nie jest tak, że robicie to, gdy macie okazję. Musicie stworzyć okazję. Obecnie możecie nakreślić linię swojej fortuny tak długą, jak tylko chcecie, ponieważ Ojciec jest Dawcą Fortuny i Dawcą Błogosławieństw. Ojciec dał swoim dzieciom pióro wzniosłej wiedzy. Tym piórem możecie narysować linię tak długą, jak chcecie. Aćća.

2) Wszyscy jesteście radż riszi, prawda? Radż to znaczy ci, którzy mają prawo, a riszi to znaczy tapaswi. Potęga tapasji jest środkiem, dzięki któremu możecie łatwo się przekształcić. Mając miłość do Boga, możecie uwolnić siebie i świat od przeszkód na wszystkie czasy. Wykonujecie usługę bycia wolnym od przeszkód i czynienia innych wolnymi od przeszkód, czyż nie tak? Jesteście tymi, którzy wyzwalają wszystkie dusze od wszelkiego rodzaju przeszkód. Jesteście tymi, którzy otrzymują od Ojca błogosławieństwo wyzwolenia w życiu i dajecie je innym, czyż nie? ,,Wolny od przeszkód” to znaczy wyzwolony w życiu.

3) Kiedy dziecko ma odwagę, Ojciec pomaga. Dzieci, gdy macie odwagę, zawsze otrzymujecie multimilionkrotną pomoc od Ojca. Ciężar spoczywa na Ojcu, ale bądź powiernikiem i stale podążaj naprzód w pamiętaniu Ojca. Pamiętanie Ojca jest baldachimem ochrony. Konta z przeszłości są jak krzyż, ale z pomocą Ojca stają się jak kolec. Niepomyślne sytuacje na pewno przyjdą, ponieważ wszystko musi być wyrównane tutaj. Jednak pomoc Ojca sprawia, że wszystko zmienia się w kolec. Sprawia, że wielkie rzeczy stają się małe, ponieważ wielki Ojciec jest z wami. Miej stałą wiarę, a stale będziesz posuwać się naprzód. Bądź powiernikiem na każdym kroku. Bycie powiernikiem oznacza, że wszystko jest „Twoje”, a wszelka świadomość „moje” kończy się. Bycie gospodarzem oznacza „moje”. Kiedy mówisz „Twoje”, nawet duża sytuacja staje się mała, a kiedy jest „moje”, nawet mała rzecz staje się duża. Świadomość „Twoje” czyni cię lekkim, a świadomość „moje” czyni cię ciężkim. Tak więc, kiedy doświadczasz, że jesteś ciężki, sprawdź, czy nie ma świadomości „moje”. Zmień „moje” na „Twoje”, a w tej samej chwili staniesz się lekki i wszystkie twoje ciężary skończą się w sekundę.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem, który, dzięki swojej specjalności zadowolenia i swojej wielkości, obdarza błogosławieństwami i jest szczególnie kochany przez każdego.

Tylko ten, kto jest zawsze zadowolony z siebie i z innych, może stać się szczególnie kochanym bóstwem, jednym ze specjalnych ośmiu bóstw. Nazwijcie to największą cnotą ze wszystkich, darem, specjalnością lub wielkością – to jest zadowolenie. Tylko zadowolone dusze są kochane przez Boga, kochane przez ludzi i kochane przez samych siebie. Takie zadowolone dusze są dobrze znane jako dusze, które obdarzają błogosławieństwami. Teraz, w końcowych chwilach, nawet bardziej niż przez formę wielkiego dawcy, więcej usługi będzie zachodzić przez formę tego, kto obdarza błogosławieństwami.

Hasło:
Zwycięskim klejnotem jest ten, kto stale ma na swoim czole jaśniejący tilak zwycięstwa.