21.05.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przybyłyście do nieograniczonego Ojca, by wziąć swoje nieograniczone dziedzictwo. Tutaj nie ma niczego ograniczonego. Gdy z wielkim entuzjazmem pamiętacie Ojca, zapomniany będzie stary świat.

Pytanie:
Jaki aspekt powinniście w sobie stale mielić i uczynić mocnym.

Odpowiedź:
Jestem duszą. Otrzymuję swoje dziedzictwo od Ojca, Najwyższej Duszy. Dusze są dziećmi, a Najwyższa Dusza jest Ojcem. Teraz odbywa się spotkanie dzieci z Ojcem. Umacniaj u siebie ten aspekt, stale go wewnętrznie mieląc. Im bardziej staniecie się świadomi duszy, tym bardziej skończy się wasza świadomość ciała.

Piosenka:
Wiedza spływa na tych, którzy są z Umiłowanym.

Om śanti.
Dzieci, wiecie, że siedzicie z Babą. On jest najwspanialszym Babą, Ojcem wszystkich. Baba teraz przybył. Nie powinno powstawać pytanie, co otrzymujecie od Ojca. Od Ojca otrzymujecie dziedzictwo. On jest nieograniczonym Ojcem każdego, od Niego otrzymujecie nieograniczone dziedzictwo i nieograniczoną posiadłość. Inne posiadłości są ograniczone. Ktoś ma 1000 (rupii), a ktoś inny 5000. Niektórzy mogą mieć milion, 2 miliony, 5 milionów, dużo milionów. Tamci wszyscy ziemscy ojcowie i dzieci są ograniczeni. Dzieci, tutaj zrozumiałyście, że przybyłyście do nieograniczonego Ojca, by wziąć swoją nieograniczoną posiadłość. Macie taką nadzieję w swoich sercach. Poza szkołami np. na satsangach nikt nie ma takich nadziei. Oni tylko mówią, że chcą spokoju. Jednak nie potrafią go tam osiągnąć. Dzieci, rozumiecie, że przybyłyście tutaj, by stać się panami nowego świata. W jakim innym celu mielibyście tutaj przychodzić? Dzieci, wasza liczba wzrasta. Mówicie: Baba, przybyliśmy tutaj, aby stać się panami świata. Tutaj nie ma niczego ograniczonego. Baba, przybyliśmy tutaj, aby wziąć prawo do swojego dziedzictwa nieograniczonego nieba. Bierzemy od Ojca prawo do tego dziedzictwa w każdym cyklu. Potem Maja, kot, wyrywa je nam. Dlatego nazywa się to grą zwycięstwa i klęski. Dzieci, Ojciec siada tutaj i tłumaczy wam. Dzieci, rozumiecie w kolejności. Ten nie jest mędrcem ani świętym. On nosi taki sam rodzaj ubrań jak wy. On jest Babą. Gdy ktoś zapyta was, kogo idziecie odwiedzić, mówicie: Idziemy do BapDady. Dlatego to jest rodzina. Dlaczego przybywacie tutaj? Co otrzymujecie tutaj? Nikt inny nie potrafi tego zrozumieć. Oni nie powiedzą, że idą do BapDady i że otrzymują od Niego swoje dziedzictwo. Każdy ma prawo do posiadłości dziadka. Wy, dusze, jesteście tak czy inaczej niezniszczalnymi dziećmi Śiw Baby. Teraz, gdy należycie do Brahmy, stajecie się Jego wnukami i wnuczkami. Wiecie, że jesteście duszami. Musicie mocno utrzymywać to w swoich sercach. My, dusze bierzemy prawo do naszego dziedzictwa od Ojca, Najwyższej Duszy. My, dusze przybyłyśmy i spotkałyśmy Ojca. Poprzednio, gdy byliśmy w świadomości ciała, powiedzielibyśmy: Taka i taka osoba otrzymuje taką i taką posiadłość. Teraz rozumiemy, że jako dusze bierzemy swoje dziedzictwo od Najwyższej Duszy. Dusze są dziećmi, a Najwyższa Dusza jest Ojcem. Spotkanie dzieci z Ojcem odbywa się po długim czasie i odbywa się tylko raz w cyklu. Na ścieżce czczenia jest dużo sztucznych spotkań (meli). To jest najbardziej cudowna mela dusz. Dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy przez długi czas. Jakie dusze? Wy, dusze. Dusze rozumiecie także, że jesteście mieszkańcami domu słodkiej ciszy. Zmęczyłyście się z powodu odgrywania tutaj swoich ról. Dlatego szliście do sannjasinów i przewodników, prosząc o spokój. Myśleliście, że możecie otrzymać od nich spokój, ponieważ oni zostawiają swoje domy i idą do lasów. Jednak tak nie jest; teraz oni wszyscy powrócili do miast. Opustoszały jaskinie w dżungli. Oni teraz siadają w miastach jako przewodnicy, a w rzeczywistości powinni dawać wiedzę o ścieżce odosobnienia i uczyć czystości. Dzisiaj oni nawet przeprowadzają ceremonie małżeństwa. Dzieci, wy kontrolujecie swoje zmysły potęgą jogi. Zmysły uspokajają się i wyciszają dzięki potędze jogi. Jest wyrządzana szkoda z powodu zmysłów. Macie zwyciężyć swoje zmysły, żeby nie było więcej żadnych szkód. Dopóki nie macie potęgi jogi, niemożliwe jest kontrolowanie zmysłów. Ojciec mówi: Tylko dzięki potędze jogi możecie skończyć ze szkodami ze strony zmysłów. W potędze jogi jest siła. To nie wymaga wielkiego wysiłku. Wraz z rozwojem, szkody ze strony waszych zmysłów skończą się. W złotym wieku nie ma złych chorób. Tutaj uczycie się kontrolować swoje zmysły w taki sposób, że tam nie będzie niczego brudnego. Sama nazwa tego to niebo. Ono zostało zapomniane, a więc ludzie mówią, że to trwa setki tysięcy lat. Nawet teraz oni wciąż jeszcze budują świątynie. Gdyby to były setki tysięcy lat, nie mogliby pamiętać niczego. Dlaczego budują świątynie? Ponieważ zmysły tam są spokojne i opanowane oraz nie wyrządzają żadnej szkody. Śiw Baba nie ma żadnych fizycznych zmysłów. Jednak On ma całą wiedzę w swojej duszy. Tylko On jest Oceanem Spokoju i Oceanem Szczęścia. Ludzie mówią, że to nie jest możliwe, aby kontrolować fizyczne zmysły. Ojciec mówi: Kontroluj swoje zmysły potęgą jogi. Pozostawaj w pamiętaniu Ojca. Nie pozwól swoim zmysłom wykonywać jakieś czyny wbrew zasadom. Podczas pamiętania takiego uroczego Ojca, powinny być łzy miłości. Dusze nie scalają się z Najwyższą Duszą. Tylko raz Ojciec spotyka się z wami, gdy wypożycza ciało. Dlatego powinniście odnosić się z miłością do takiego Ojca. Baba miał wielki entuzjazm. O! Baba uczyni mnie panem świata. Co ja zrobię z całym tym bogactwem i dobytkiem? On powiedział: Wyrzeknę się wszystkiego. On był jak szalony. Każdy zaczął pytać: Co mu się stało tak nagle? Pozostawił swój interes i przyszedł do Baby. Stopień jego szczęścia wzrósł bardzo wysoko. Zaczął mieć wizje, które pokazywały mu, że ma otrzymać królestwo. Jednak nie wiedział jak ma je otrzymać i co ma się wydarzyć. Wiedział tylko to, że ma je otrzymać. Wszystko pozostawił z takim szczęściem. Potem stopniowo zaczął otrzymywać wiedzę. Dzieci, przybyłyście tutaj do tej szkoły. To jest wasz cel nauki. To jest radża joga. Przybyłyście do nieograniczonego Ojca, by wziąć swoje królestwo. Dzieci, wiecie, że uczymy się u Niego. On jest Tym, którego pamiętaliśmy: Baba, przyjdź i usuń nasze cierpienie oraz daj nam szczęście. Córki mówią: Chcemy mieć dziecko takie jak Kriszna. Jednak, tylko w raju możecie je mieć. Kriszna należy do raju. Huśtacie go (jego wizerunek) na huśtawce, ale tylko w raju możecie naprawdę mieć dziecko takie jak on. Teraz przybyliście, aby wziąć swoje królestwo raju. Tam z pewnością będą książęta i księżniczki. Będzie spełniona wasza nadzieja posiadania dzieci w czysty sposób. Tutaj także jest dużo książąt i księżniczek, ale oni są mieszkańcami piekła. Chcecie mieć dzieci, które żyją w niebie. Te studia są bardzo łatwe. Ojciec mówi: Dużo czciliście. Bardzo błądziliście! Chodziliście na pielgrzymki z tak dużym szczęściem. Chodziliście także do Amarnath (świątyni w Himalajach). Oni wierzą, że Śankar tam opowiedział Parwati historię o nieśmiertelności. Teraz słuchacie Amarnath (Pana Nieśmiertelności) opowiadającego wam prawdziwą historię o nieśmiertelności. Ojciec siada tutaj i opowiada ją wam. Przybyliście do Ojca. Wiecie, że ten jest „Szczęśliwym Powozem”. Baba pożyczył ten powóz. Idziemy do Śiw Baby i będziemy postępować tylko według Jego śrimatu. Jeśli chcecie, to możecie zapytać Babę o cokolwiek. Niektórzy mówią: Baba nie jestem w stanie mówić niczego o wiedzy. Baba powiedziałby: Powinieneś zrobić wysiłek. Co Baba może z tym uczynić? Ojciec pokazuje wam, dzieci łatwy sposób, by stać się wzniosłymi. Po pierwsze, kontrolujcie swoje zmysły, po drugie, wpajajcie sobie boskie cnoty. Nie słuchajcie nikogo, kto staje się gniewny. Słuchaj tego jednym uchem, a wypuszczaj drugim. Nie słuchaj żadnych diabelskich rzeczy, które ci się nie podobają. Gdy widzisz, że twój mąż złości się i zamierza cię uderzyć, co powinnaś zrobić? Gdy widzisz, że twój mąż złości się, obsyp go kwiatami. Stale się do niego uśmiechaj. Jest dużo metod, aby ich używać. Są tacy, którzy są pełni żądzy i gniewu. Niewinni wołają o pomoc. Nie była to tylko jedna Draupadi, wszyscy jesteście Draupadi. Ojciec teraz przybył, by uchronić was od obnażania. Ojciec mówi: To jest wasze ostatnie życie na tej ziemi śmierci. Dzieci, przyszedłem, by zabrać was do rejonu ciszy. Dusze nie mogą tam pójść dopóki są nieczyste. Dlatego przyszedłem, by uczynić każdego czystym. Jakąkolwiek rolę każda dusza otrzymała, musi dopełnić tę rolę przed powrotem do domu. Teraz, w waszych intelektach macie wszystkie tajemnice o całym drzewie. Jednak nikt nie mógłby policzyć wszystkich liści na drzewie. Dlatego Ojciec tłumaczy główną rzecz na temat Nasiona i drzewa. Jest dużo ludzkich istot. On nie siedziałby i patrzył, co dzieje się wewnątrz każdego. Ludzie wierzą, że Bóg wie, co jest w każdym. Wszystko to jest ślepą wiarą. Ojciec mówi: Wzywacie Mnie, abym przyszedł, oczyścił was i nauczył radża jogi. Teraz uczycie się radża jogi. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie. To Ojciec daje te wskazówki. Śrimat Ojca i Jego sposoby są całkowicie unikalne. „Sposoby” to znaczy wskazówki, dzięki którym jesteśmy tymi, którzy są obdarzani zbawieniem. Tylko Ojciec daje nam zbawienie. Nikt inny tego nie zrobi. To obecnie wzywacie Go. Nie zapraszacie Go, by przyszedł w złotym wieku. Tylko teraz mówicie, że Dawcą Zbawienia dla wszystkich jest jeden Rama. Ludzie przesuwają paciorki różańca. Gdy przesuwając je, dochodzą do zwieńczenia różańca, nazywają go Ramą i podnoszą go do oczu. Imię, które mantrują odnosi się do zwieńczenia. Wszyscy inni są Jego czystym stworzeniem. Znacie ten różaniec bardo dobrze. To jest różaniec tych, którzy służą razem z Ojcem. Śiw Baba nie może być zwany Stwórcą. Jeśli nazywacie Go Stwórcą, powstaje pytanie: Kiedy On stworzył świat? Bramini są stwarzani teraz, w zbieżnym wieku, poprzez Pradżapitę Brahmę. Stworzenie Śiw Baby jest wieczne. Ojciec przychodzi, aby tylko oczyścić nieczystych. Teraz jest stary świat. Bóstwa mieszkają w nowym świecie. Kto zmieniłby siudrów w bóstwa? Teraz ponownie stajecie się bóstwami. Wiecie, że Baba zmienia was z siudrów w braminów i z braminów w bóstwa. Staliście się braminami, by stać się bóstwami. Dlatego Brahma staje się stwórcą ludzkiego świata. On jest głową ludzkiego świata, ale Śiwa jest niezniszczalnym Ojcem wszystkich dusz. Teraz słuchacie wszystkich tych nowych rzeczy. Ci, którzy są inteligentni bardzo dobrze je przyswajają. Stopniowo będzie was coraz więcej. Dzieci, przypomniano wam, w jaki sposób oryginalnie byliście bóstwami i jak potem wzięliście 84 wcielenia. Znacie te wszystkie tajemnice. Nie ma żadnej potrzeby wchodzić w coś więcej. Ojciec mówi: Główną rzeczą, jaką należy zrobić, by otrzymać pełne dziedzictwo od Ojca jest: po pierwsze, pamiętać Go i po drugie, stać się czystym. Obracajcie cyklem samorealizacji i czyńcie innych takimi jak wy. Jest to tak łatwe! Brakuje tylko pamiętania. Wiedza jest bardzo łatwa. Teraz stary świat ma być zniszczony. Potem bóstwa będą władać nowym złotowiecznym światem. W tym świecie najstarsze są wizerunki bóstw i ich pałaców. Mówicie, że byliście najstarszymi cesarzami i cesarzowymi świata. Tamte ciała zostały zniszczone, ale ich wizerunki wciąż powstają. Nikt nie wie, dokąd odeszli Lakszmi i Narajan, którzy władali, ani w jaki sposób oni wzięli tamto królestwo. Birla (przemysłowiec, który zbudował świątynię Lakszmi i Narajana) buduje dużo świątyń, ale on niczego nie wie. On wciąż otrzymuje dotacje i buduje więcej. Wierzy, że to jest błogosławieństwo bóstw. Niesfałszowane czczenie to czczenie wyłącznie Śiwy. Tylko jeden Ocean Wiedzy daje wiedzę. Wszystko inne jest ścieżką czczenia. Poprzez wiedzę jest zbawienie na połowę cyklu, kiedy nie ma żadnej potrzeby na czczenie. Zostało powiedziane: Wiedza, czczenie i brak zainteresowania. Teraz nie ma zainteresowania czczeniem i starym światem. Teraz ten stary świat ma być zniszczony. Dlaczego więc mielibyście być do niego przywiązani? Sztuka teraz się kończy i mamy powrócić do domu. Jest takie szczęście. Niektórzy myślą, że dobrze jest osiągnąć wieczne wyzwolenie, ponieważ nie muszą znowu wracać. Oni myślą, że dusze są pęcherzykami, które zanurzają się w oceanie. To wszystko jest kłamstwem. Aktor z pewnością gra. Gdyby tylko siedział w domu, nie mógłby być aktorem. Nie może być wiecznego wyzwolenia, ten dramat jest z góry wyznaczony na wieczność. Tutaj otrzymujecie tak dużo wiedzy. Nic z tego nie istnieje w intelektach innych ludzkich istot. Waszą rolą jest brać wiedzę od Ojca i brać swoje dziedzictwo. Jesteście związani więzami sztuki życia. Koniecznie musicie czynić starania. To nie jest tak, że jeśli jest coś w dramacie, to to otrzymacie. Gdyby tak było, to moglibyście tylko bezczynnie usiąść! Jednak nikt nie może zaprzestać wykonywania czynów. Karmy nie można się wyrzec. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Dzięki sile potęgi jogi niech twoje zmysły będą spokojne i opanowane. Utrzymuj je pod kontrolą. Nie mów ani nie słuchaj złych rzeczy. Jeśli coś ci się nie podoba, słuchaj jednym uchem i wypuszczaj drugim.

2. Aby wziąć swoje pełne dziedzictwo od Ojca, stań się tym, który obraca dyskiem samorealizacji. Stań się czysty i służ innym, aby uczynić ich takimi jak ty.

Błogosławieństwo:
Bądź prawdziwym sługą i napełnij tych, którzy są słabi potęgą, poprzez swoją potężną usługę.

Prawdziwą specjalnością prawdziwego sługi jest stanie się instrumentem, który napełnia słabych potęgą. Każdy wykonuje usługę, ale przyczyną różnicy widocznej w ich sukcesie, jest brak potęgi w instrumentach usługi. Na przykład, gdy miecz nie jest ostry, nie jest on użyteczny. W ten sam sposób, jeśli instrumenty usługi nie mają w sobie potęgi pamiętania, nie będzie sukcesu. Dlatego musicie stać się potężnymi sługami. Napełniajcie słabych potęgą i umożliwiajcie wynurzanie się jakościowych dusz. Wtedy zostaniecie nazwani prawdziwymi sługami.

Hasło:
Uważaj każdą sytuację za sposób na fruwający stan i stale będziesz fruwać.