21.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to wasze bramińskie życie jest wznioślejsze nawet niż życie bóstw, ponieważ obecnie znacie trzy światy, a także trzy aspekty czasu. Jesteście Bożymi dziećmi.

Pytanie:
Dzieci, jaki jest stromy szczyt, na który się wspinacie?

Odpowiedź:
Zmienić się z ludzkich istot w bóstwa jest stromym szczytem, na który obecnie się wspinacie. Mówi się, że jeżeli się wespniesz, możesz zakosztować nektaru miłości. To jest bardzo stromy szczyt, ale cudem jest to, że wspinacie się w ciągu jednej sekundy, podczas gdy zejście wymaga dużo czasu.

Pytanie:
Okrzyki zwycięstwa rozlegną się, gdy naczynie grzechu rozbije się. Co jest symbolem tego na ścieżce czczenia?

Odpowiedź:
Oni przedstawiają Sitę, która wydostaje się z naczynia, to znaczy, że gdy naczynie grzechu napełnia się i pęka, wtedy rodzi się Sita i Radhe.

Piosenka:
Zabierz nas z tej ziemi grzechu do miejsca wypoczynku i komfortu!

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, usłyszałyście piosenkę czczenia. Na ścieżce czczenia oni wołają: Zabierz nas z tego nieczystego świata do czystego świata; zabierz nas z ziemi niepokoju do lądu spokoju. W intelekcie jest, że był inny świat, w którym był zarówno spokój jak i szczęście. Było to królestwo cesarza i cesarzowej, Lakszmi i Narajana, i ich wizerunki także tu istnieją. Historia i geografia, której ludzkie istoty się uczą dotyczy tylko jednej czwartej świata; ona nie obejmuje nawet połowy cyklu. Nikt nie wie o wiekach złotym i srebrnym. To jest tak, jak gdyby ich oczy były zamknięte, tak jakby mieli tylko jedno oko. Nikt nie zna historii i geografii świata. Świat jest bardzo wielki. Kiedy zaczął się nowy świat, kiedy on stał się stary, a potem kiedy on ponownie staje się nowy ze starego? Dzieci, teraz to rozumiecie. On na pewno się stanie tym. Macie przejść przez złoty, srebrny, miedziany i żelazny wiek. Złoty wiek z pewnością przyjdzie po żelaznym wieku. W zbieżnym wieku przybędzie Ten, który zakłada złoty wiek. To są bardzo dobre metoda na wyjaśnianie. Tylko Ojciec przekształca żelazny wiek w złoty wiek, ale nawet ten łatwy punkt nie wchodzi do niczyjego intelektu, ponieważ ich intelekty są zamknięte zamkiem Mai. Oni śpiewają chwałę Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy: O Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, Ty jesteś Intelektem Mądrego; daj mądrość głupim. Wszyscy inni dają diabelskie wskazówki. Tylko Jeden Ojciec daje wzniosłe polecenia. Ludzie wzywają, ale niczego nie rozumieją. Dzieci, teraz macie wiedzę o trzech światach. To nie jest tak, że macie wiedzę tylko o tym świecie, ale wiecie także, co jest poza tym światem. Teraz macie w swoim intelekcie wiedzę o trzech światach – o świecie dusz, subtelnym rejonie i świecie fizycznym. To jest w intelektach tych, którzy dobrze się uczą. Tutaj uczycie się w szkole, a więc wiedza powinna w pełni pozostawać w waszych intelektach. Wiedza o trzech aspektach czasu jest teraz w waszych intelektach. Stajecie się trikaldarsi (znawcami trzech aspektów czasu), ale nie możecie być nazwani trilokinat (panami trzech światów). Nikt nie staje się panem trzech światów. Słowo trikaldarsi jest trafne. Znacie trzy światy i trzy aspekty czasu. Z pewnością zamieszkujemy w świecie dusz. My, dusze, tam mieszkamy. Nikt inny nie ma tej wiedzy w swoim intelekcie. Dzieci, rozumiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest trikaldarsi. On zna trzy aspekty czasu, początek, środek i koniec, a także trzy światy. Możecie nazwać Lakszmi i Narajana panami Wajkuntu (raju), ale nie panami trzech światów. Oni są panami nieba. Nie możecie nazwać Ojca Panem raju. To jest coś do zrozumienia. Żadna ludzka istota nie może być tak pełna wiedzy jak Bóg. Oni mówią, że Bóg zna wewnętrzne tajemnice i że jest pełen wiedzy. Jednak oni nie rozumieją znaczenia tego. Jeśli On byłby znawcą wewnętrznych tajemnic, to On także wiedziałby, co jest w sercu każdego. Ludzie nazywają Go wszechobecnym i znieważają Go. Wy teraz należycie do Bożego społeczności, a potem będziecie należeć do społeczności bóstw. Kto jest wyżej (wznioślejszy), Bóg czy bóstwa złotego wieku? Wyżej (wznioślejsze) niż tamte bóstwa są bóstwa subtelnego rejonu. Mówi się, że najwyższym (najwznioślejszym) jest Brahma, mieszkaniec subtelnego rejonu: on jest awjekt. Tutaj on jest wjekt (cielesny). On jest sławiony, kiedy staje się czystym aniołem. Jeśli bramini byliby ozdobieni ozdobami teraz, one nie pasowałyby do nich. To dlatego oni pokazują Wisznu trzymającego dysk samouświadomienia. Teraz rozumiecie znaczenie konchy, dysku, buławy i kwiatu lotosu. W złotym wieku Lakszmi i Narajanowi nie będzie dana ta broń, ponieważ ona odnosi się do obecnego czasu. W rzeczywistości to jest broń wiedzy; nie ma kwestii fizycznej broni. W pismach oni pokazują fizyczną broń. Oni pokazują armie Pandawów i Kurawów, ale oni nie pokazali żadnych kobiet w tych armiach; w armii Pandawów oni pokazali tylko mężczyzn. Gdzie odeszła armia Śakti? Ona jest incognito. Nikt nie wie, gdzie odeszły Śiw Śakti. Oni nie podali żadnego opisu ich. Jak Śakti walczyły? Oni pokazali armię, ale nikt nie potrafi tego zrozumieć. Oni odnotowywali cokolwiek ktoś powiedział. Wy teraz rozumiecie dokładnie (właściwie). Wszyscy jesteśmy aktorami i każda dusza otrzymała swoją rolę. Teraz wiecie o wszystkich sekretach dramatu od Baby, Tego, który jest Twórcą, Reżyserem i Głównym Aktorem. Istnieją cztery wieki, to znaczy cztery części, które są zwane epokami. W rzeczywistości jest pięć wieków; piątym jest ten dobroczynny wiek. Zbieg złotego i srebrnego wieku nie może być zwany dobroczynnym wiekiem, ponieważ schodzicie w dół w tamtym czasie. To są schody, po których schodzicie w dół ze stanu satopradan do radżo, a potem tamo. Tak więc macie zejść w dół schodów. W wiedzy raz galopujecie w górę schodów, a potem stale schodzicie w dół schodów, na które się wspięliście. Bardzo łatwo jest zejść po schodach, ale bardzo trudno jest wspiąć się; czynicie bardzo dużo wysiłku. Stać się bóstwem z ludzkiej istoty jest stromym podejściem. Mówi się, że jeśli wespniesz się, zakosztujesz nektaru miłości. Rozumiecie, że teraz wspinacie się i że później upadniecie oraz że wasze kości będą pokruszone. Jak dużo czasu to zabiera? To wejście na szczyt jest bardzo strome. Rozumiecie, że ponownie się wspinacie i że później zejdziecie w dół. To zabiera tylko sekundę, by się wspiąć. Ci, którzy przychodzą później mogą wspiąć się w sekundę. Niewinne matki są napastowane i córki wołają: Baba, uratuj nas od bycie rozebraną! Jest wiele córek. Niewinne są bardzo napastowane. Gdy one są bite, naczynie grzechu dopełnia się, a gdy ono staje się pełne, rozbija się. Oni pokazali Sitę wyłaniającą się z tego naczynia. Wy, prawdziwe Sity, wyłaniacie się teraz. Wyłania się zarówno Radhe jak i Sita. Kiedy oni piszą „Raghupati Raghaw Radżaram” (chwała Ramie), oni dodają imię Sity. Oni mówią o Dżagadambie i Dżagadpicie. Oni później stają się księciem i księżniczką. Oni byli Lakszmi i Narajanem, ale popatrzcie, kim oni stali się teraz na końcu! Nie było 330 milionów ludzkich istot w złotym wieku; tam było bardzo niewiele ludzkich istot, a później zaszła ekspansja. Społeczność bóstw wciąż bierze kolejne narodziny (życie, wcielenie) i później staje się diabelską społecznością. Ci, którzy należą do diabelskiej społeczności teraz są przekształcani w tych, którzy należą do społeczności bóstw. Oni są tym czynieni w każdym cyklu. Cała wiedza jest teraz weszła do waszych intelektów. To wy stajecie się trikaldarsi, a także wy otrzymaliście wiedzę o trzech światach. Mówicie, że byliście godni czci, panami Wajkuntu, a teraz staliście się czcicielami, panami piekła. Jednak przez nieznanie precyzyjnego znaczenia „hum so”, oni mówią o sobie „hum so”(to znaczy oni nazywają siebie Bogiem). To jest wielka różnica! Teraz jest wam wyjaśniane, że to jest historia i geografia świata. Teraz znacie ten nieograniczony cykl, a także znacie trzy światy i trzy aspekty czasu. Ojciec uczy was tych incognito rzeczy. Nikt o tym nie wie; nawet Gita nie zawiera tych rzeczy. Ci, którzy mają tę wiedzę, mogą uczyć innych. Później oni wszyscy przyjdą i powtórzą swoje role w swoim czasie. Chrystus powtórzy swoją rolę w swoim czasie. Rozumiecie, że stajecie się tymi, którzy należą do dynastii słońca i dynastii księżyca oraz którzy później stają się tymi, którzy należą do społeczności kupców i siudrów. Cykl stale obraca się w ten sposób. Buddyści i ci z islamu przyjdą i powtórzą swoje role w swoim czasie. Kiedy jest jedna oryginalna religia bóstw, inne religie nie istnieją. Jest tylko jeden świat. Ojciec wyjaśnił wam tajemnice Stwórcy i stworzenia. Każda osoba jest ograniczonym Brahmą, który stwarza dzieci i je utrzymuje. To jest stworzenie, które otrzymuje dziedzictwo od Stwórcy, Ojca. Czy kiedykolwiek słyszeliście o bracie dającym dziedzictwo innemu bratu? Dzieci, rozumiecie to najpierw, że są ograniczeni ojcowie, których każdy zna. Od ograniczonego ojca otrzymujecie ograniczone dziedzictwo. Nikt nie staje się panem świata studiując wiedzę, której uczą ziemscy nauczyciele. Te rzeczy są nieograniczone. Ograniczeni pamiętają tamtego nieograniczonego Ojca. Oni nazywają Go „Babą, Śiw Babą”. Stwórca byłby nazywany „Babą”. Samo „Baba” jest bardzo mało znaczące, a wiec On jest nazywany Śiw Babą. On jest bezcielesny. Jest zadawane pytanie: Jaki jest twój związek z Śiw Babą? Oni mówią: Śiw Baba, napełnij nasze fartuchy! Śiwa jest właściwym imieniem dla Baby. Obraz Śankara jest odrębny. Oni pomieszali Śiwę z Śankarem, a więc powiedzieć Śiw Śankar jest bardzo dużym błędem. Najwyższy ze wszystkich Ojciec został zapomniany. Jest wykonywanych wiele dobrych obrazów. Teraz odbywa się założenie poprzez Brahmę. Tylko obecnie otrzymujecie wiedzę. Staliście się teraz braminami. Skąd pochodzą bramini? Ja adoptuję ich dokładnie tak, jak zaadoptowałem Brahmę. Bramini są zrodzeni poprzez Brahmę. Rozumiecie, że teraz jesteście Pradżapita Brahma Kumars i Kumaris. To jest konieczne (niezbędne), by zamieścić słowo „Pradżapita”. Powiedzieć tylko „Brahma”, jest niewystarczające, ponieważ wielu ma na imię Brahma, ale nikt nie miałby imienia Pradżapita Brahma. On jest ludzką istotą. Rudra Śiw Baba utworzył ten ofiarny ogień wiedzy. A więc bramini na pewno są potrzebni. Rozumiecie, kim są bramini. Ten ofiarny ogień jest tworzony przez braminów. Teraz jesteście braminami, a później macie się stać bóstwami. Każdy musi zejść w dół na tę ziemię, a więc potem dokąd każdy pójdzie? Wszyscy są poświęceni w tej Rudra gjan jagja. Cały stary świat jest poświęcany w tej Rudra gjan jagja. Płomienie zniszczenia wyłoniły się z ofiarnego ognia wiedzy. Mówi się: Zniszczenie poprzez Śankara. Widzicie także znaki tego. To jest dokładny czas. Mówi się, że są europejscy Jadawowie, Kurawowie i Pandawowie, ale ludzie Bharatu zapomnieli swoją religię. Są także obrazy tego, ale nadal nikt ich nie zna. Istniało królestwo bóstw, ale kto dał im tamto królestwo? Jak była założona religia bóstw? Oni w ogóle niczego nie rozumieją. Ten, który zakłada religię, potem to wyjaśnia. Nikt inny nie może wyjaśnić historii i geografii świata, ani nikt inny nie może dać wiedzy o trzech światach. Teraz zrozumieliście rolę każdego. Wszyscy przybędą w swoim czasie, aby odgrywać swoje role. Wraz z postępem czasu wasza sława będzie rosła. Ekspansja będzie szybko następować, a więc wy także będziecie musieli zbudować bardzo wielkie budynki. To jest rola w dramacie. Rozumiecie, że tak wiele dzieci przyjdzie. Ich liczba będzie stale rosnąć. Oni przyjdą, aby wziąć nauki. Wielu innych przyjdzie tylko po to, aby się rozejrzeć. Jeśli przychodzi Minister Edukacji, macie także wyjaśnić mu wiedzę. To jest nasza historia i geografia świata. Nikt nie rozumie cyklu całej kalpy. Teraz zostaliście uczynieni takimi jak Ojciec oceanami wiedzy przez Ocean Wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Masz się uczyć nieograniczonej historii i geografii oraz uczyć innych. Aby dostać ozdoby, masz stać się czystym aniołem.

2. Tylko jeden Ojciec jest Intelektem Mądrego. Zatem przestrzegaj Jego śrimatu i stań się mądry. Miej upojenie, że to bramińskie życie jest bezcenne.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem, który przyciąga poprzez wchłanianie woni całkowitej czystości wraz z kolorem i formą.

Stając się braminami wszyscy nabraliście koloru i wasze formy uległy przekształceniu. Jednak wasza woń jest w kolejności. Żeby stać się wizerunkiem, który przyciąga, wraz z kolorem i formą, musicie również mieć woń całkowitej czystości. Czystość nie oznacza zaledwie celibatu, ale oznacza bycie oddzielnym od ciała. Niech twoje serce nie będzie przywiązane do niczego oprócz Ojca. Żyj w celibacie jeżeli chodzi o twoje ciało, twoje związki i twoje sanskary. Tylko duchowe róże rozsiewające taką woń, stają się wizerunkami, które przyciągają.

Hasło:
Rozpoznaj rzeczywistą prawdę i łatwo będzie ci doświadczyć ponadzmysłowej radości.