21.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec uczy was, aby uczynić was pięknymi bóstwami. Podstawą waszego piękna jest czystość.

Pytanie:
Jaki jest znak ciem, które poświęcają siebie duchowemu Płomieniowi?

Odpowiedź:
1. Ćmy, które poświęcają siebie Płomieniowi, znają Go dokładnie, jaki On jest i dokładnie Go pamiętają. 2. Poświęcić siebie oznacza stać się równym Ojcu. 3. Poświęcić siebie oznacza wziąć prawo do królestwa, które jest wyższe niż pozycja Ojca.

Piosenka:
Płomień został zapalony na zebraniu ciem.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci usłyszały piosenkę. Kto to wyjaśnia? Duchowy Ojciec. On jest także zwany Płomieniem. Jemu zostało nadanych wiele imion. Istnieje także wielka chwała Ojca. To jest chwała Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, prawda? Ćmy, Ojciec przybył do was jako Płomień. Gdy ćmy widzą płomień, poświęcają się w nim i opuszczają swoje ciała. Wiele ciem oddaje swoje życie płomieniowi. Szczególnie podczas Dipmali, zapalanych jest wiele lamp. Dlatego dużo małych owadów umiera w nocy. Dzieci, teraz wiecie, że nasz Baba jest Najwyższym Duchem. On jest także zwany Husajnem. On jest bardzo piękny, ponieważ jest zawsze czysty. Gdy dusze stają się czyste, otrzymują czyste i naturalnie piękne ciała. Dusze są czyste, gdy są w rejonie spokoju. Gdy one przychodzą tutaj, aby grać swoje role, najpierw są satopradhan. Potem stają się sato, radżo i tamo. Po byciu pięknymi stają się brzydkie, to znaczy, stają się nieczyste. Gdy dusze są czyste, mówi się o nich, że są złotowieczne. Wtedy one dostają złotowieczne ciała. Świat staje się stary i nowy. Piękny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, do którego ludzie wołają na ścieżce czczenia „O, Śiw Baba!”, ten Bezcielesny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza teraz przybył, aby zmienić nieczyste dusze w czyste i uczynić je pięknymi. Nie jest tak, że dusze, które mają obecnie piękne ciała, są czyste, nie! Chociaż ciało może być piękne, to dusza jest nieczysta. Ludzie za granicą są bardzo piękni. Wiecie, że Lakszmi i Narajan mają złotowieczne piękno, podczas gdy ludzie tutaj mają piękno piekła. Ludzkie istoty tego nie wiedzą. Dzieci, tylko wam jest wyjaśniane to, że piękno tutaj jest pięknem piekła. Wszyscy stajemy się naturalnie piękni dla nieba. Pozostaniemy tacy piękni przez 21 żyć. Piękno, które ludzie mają tutaj, trwa tylko przez jedno życie. Kiedy Baba tutaj przychodzi, On nie tylko czyni ludzkie istoty tego świata pięknymi, On czyni cały świat pięknym. W nowym świecie złotego wieku, są tylko piękne bóstwa. Teraz uczycie się, aby stać się takimi jak one. Ojciec jest także nazywany Płomieniem, ale w rzeczywistości On jest Najwyższą Duszą. Tak, jak każdy z was jest zwany duszą, tak On jest zwany Najwyższą Duszą. Dzieci, śpiewacie chwałę Ojca, a Ojciec sławi was, dzieci. Czynię was w tak dużym stopniu wzniosłymi, że wasza pozycja staje się nawet wyższa niż moja. Nikt nie zna Mnie takiego, jaki jestem, kim jestem i jak odgrywam swoją rolę. Dzieci, teraz rozumiecie, jak wy, dusze, przychodzicie z najwyższej siedziby, aby grać swoje role. Należeliście do klanu siudrów, a teraz weszłyście do klanu braminów. To jest wasz klan; ten klan nie jest dla tych z innych religii. Inne religie nie mają klanów. Chrześcijanie mają tylko jeden klan, oni po prostu zawsze są chrześcijanami. Tak, oni także stają się sato, radżo i tamo, ale te klany odnoszą się tylko was. Świat także przechodzi poprzez stany sato, radżo i tamo. Nieograniczony Ojciec siada tutaj i wyjaśnia cykl świata. Ojciec, który jest Oceanem Wiedzy i Oceanem Czystości, sam mówi: Ja nie wchodzę w cykl narodzin. Chociaż ludzie świętują narodziny Śiwy, nie wiedzą, kiedy On przychodzi. Oni nawet nie znają historii Jego życia. Ojciec mówi: Dzieci, w każdym cyklu wyjaśniam wam, kim jestem, jaki jestem, jaką rolę mam i jak cykl świata stale się obraca. Wiecie, że stałyście się tamopradhan stale schodząc w dół schodów. Jesteście tymi, którzy biorą 84 życia. Tamci, którzy przychodzą później, także muszą przejść przez stany sato, radżo i tamo. Gdy stajecie się tamopradhan, cały świat staje się tamopradhan. Potem macie się niewątpliwie stać satopradhan z tamopradhan; ten cykl świata stale się obraca. Teraz panuje żelazny wiek. Następnie, po nim nadejdzie złoty wiek. Okres żelaznego wieku dobiega końca. Ojciec mówi: Dzieci, wszedłem w zwykłe ciało dokładnie tak, jak to zrobiłem w poprzednim cyklu, aby ponownie uczyć was radża jogi. Obecnie jest dużo rodzajów jogi: joga, aby stać się adwokatem, joga, aby stać się inżynierem itp. Aby stać się adwokatem, joga intelektu musi być połączona z adwokatem. Oni myślą: Stajemy się adwokatami. Dlatego, pamiętamy tego, który nas uczy. Ich ojcowie są odrębni. Jeśli oni mieliby przewodnika, wtedy pamiętaliby przewodnika. Pomimo to joga ich intelektów byłaby z adwokatem. To dusza studiuje. To dusza w ciele staje się adwokatem lub sędzią. Dzieci, teraz tworzycie w sobie sanskary, by stać się świadome duszy. Byliście świadomi ciała przez połowę cyklu. Ojciec mówi: Teraz stańcie się świadomi duszy! Sanskary uczenia się są w duszy. To ludzka dusza staje się sędzią. Teraz stajemy się bóstwami, panami świata, a naszym Nauczycielem jest Śiw Baba, Najwyższa Dusza. On jest Oceanem Wiedzy, Spokoju i Dobrobytu. Na obrazach zostały przedstawione tace klejnotów wynurzające się z morza. Te aspekty, do których odwołuje się Ojciec, należą do ścieżki czczenia. Ojciec wyjaśnia: To są niezniszczalne klejnoty wiedzy. Dzięki tym klejnotom wiedzy stajecie się bardzo bogaci, a także otrzymujecie bardzo dużo diamentów i klejnotów. Każdy z tych klejnotów jest wart setek tysięcy rupii. One czynią was bardzo bogatymi. Wiecie, że Bharat był światem bez występków. Zamieszkiwały tam czyste bóstwa. One teraz stały się nieczyste i brzydkie. To jest spotkanie dusz z Najwyższą Duszą. Tylko gdy dusze są w ciałach, mogą słuchać. Najwyższa Dusza także wchodzi w ciało. Dom dusz i Najwyższej Duszy to siedziba spokoju. Tam nie ma dźwięku ani ruchu. Dzieci, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przybywa tutaj, by się z wami spotkać. On spotyka się z wami poprzez to ciało. Dom jest tam, gdzie odpoczywacie. Dzieci, jesteście teraz w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku, podczas gdy reszta świata jest w żelaznym wieku. Ojciec siada tutaj i to wyjaśnia. Na ścieżce czczenia ludzie ponoszą dużo wydatków. Tworzą dużo obrazów, budują bardzo duże świątynie. W przeciwnym razie mogliby trzymać w domu obraz Kriszny. Tamte obrazy są bardzo tanie. A więc dlaczego chodzą tak daleko do świątyń? Tamta ścieżka jest ścieżką czczenia. W złotym wieku nie istnieją tamte świątynie itp. Tam ludzie są godni bycia czczonymi. W żelaznym wieku oni są czcicielami. Teraz jesteście w zbieżnym wieku i stajecie się godnymi czci bóstwami. Teraz staliście się braminami. Obecnie wasze ostatnie ciało, czyniące wysiłek, jest waszym najcenniejszym ciałem. Zarabiacie bardzo dużo dochodu, gdy w nim jesteście. Jecie i pijecie z nieograniczonym Ojcem. Wy również wzywaliście Go. Nie mówicie: Jem z Kriszną. Pamiętacie Ojca. Mówicie: Jesteś Matką i Ojcem. Dziecko stale bawi się ze swoim ojcem. Nie powiedzielibyście, że wszyscy jesteście dziećmi Kriszny. Wszystkie dusze są dziećmi Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. To dusze mówią poprzez swoje ciała: Gdy przyjdziesz, będziemy jeść i bawić się z Tobą. Wszystko będziemy robić z Tobą. Mówicie: „BapDada”. Zatem to jest jak rodzina. Jest Bap, Dada i wy, dzieci. Ten Brahma jest nieograniczonym stwórcą. Ojciec wchodzi w niego i adoptuje go. On mówi do niego: Jesteś Mój. To jest ustami zrodzone stworzenie. Żona jest także adoptowana. Ona także jest ustami zrodzonym stworzeniem. Jej mąż powiedziałby: Jesteś moja. Potem on stwarza z nią fizyczne stworzenie. Skąd ten system się zaczął? Ojciec mówi: Zaadoptowałem tego. Poprzez niego adoptuję was. Jesteście Moimi dziećmi. Jednak on jest mężczyzną. Dlatego Saraswati została także zaadoptowana, aby opiekować się wami wszystkimi. Jej został nadany tytuł „Matki”. Istnieje rzeka Saraswati. Ta rzeka jest matką, a Ojciec jest Oceanem. Ten także wyłonił się z Oceanu. Ogromne zgromadzenie odbywa się tam, gdzie rzeka Brahmaputra spotyka się z oceanem. W żadnym innym miejscu nie odbywa się tak wielkie zgromadzenie (mela). Tamto to spotkanie (mela) rzek. To jest spotkanie (mela) dusz i Najwyższej Duszy, i ono odbywa się wtedy, gdy On wchodzi w ciało. Ojciec mówi: Ja jestem Husajnem. Wchodzę w tego w każdym cyklu. To jest z góry ustalone w sztuce życia. Teraz w waszych intelektach jest cykl całego świata. Okres jego trwania to 5000 lat. Z tego nieograniczonego filmu ludzie stworzyli ograniczone filmy. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, potem staje się teraźniejszością. Teraźniejszość następnie staje się przyszłością, która następnie jest nazywana przeszłością. Ile czasu zabiera, by to stało się przeszłością? Ile czasu minęło, odkąd przyszliście do nowego świata? 5000 lat. Każdy z was teraz staje się tym, który obraca dyskiem samouświadomienia. Wyjaśniacie, że najpierw byliście braminami, a potem staliście się bóstwami. Dzieci, teraz otrzymujecie od Ojca swoje dziedzictwo rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Ojciec przychodzi i zakłada w tym samym czasie trzy religie. Następnie On inspiruje zniszczenie wszystkich innych religii. Znaleźliście Prawdziwego Przewodnika, Ojca, który zabiera was z powrotem. Wołacie: Zabierz nas i daj zbawienie! Pozwól umrzeć temu ciału! Pokaż mi sposób, by zostawić moje ciało i pójść do rejonu spokoju. Dlatego ludzie chodzą do guru. Jednak tamci guru nie mogą umożliwić wam opuszczenia waszego ciała i nie mogą zabrać was ze sobą. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem. Dlatego, gdy On przychodzi, dusze z całą pewnością muszą być oczyszczone. Tylko Ojciec jest zwany Śmiercią wszystkich Śmierci, Wielką Śmiercią. On sprawia, że każdy zostawia swoje ciało i zabiera ich z powrotem do domu. Ten jest Najwyższym Przewodnikiem. On zabiera wszystkie dusze z powrotem do domu. Te ciała są brudne i chcemy uwolnić się z ich niewoli. Gdy zostawimy nasze ciała, możemy uwolnić się z ich niewoli. Teraz jesteście uwalniani z diabelskich niewoli i zabierani do boskich związków szczęścia. Wiecie, że pójdziecie na ziemię szczęścia poprzez rejon spokoju. Wiecie także, w jaki sposób potem przyjdziecie na ziemię cierpienia. Ojciec przychodzi, aby uczynić was pięknymi z brzydkich. Ojciec mówi: Jestem także waszym prawdziwym, posłusznym Ojcem. Ojciec jest zawsze posłuszny swoim dzieciom. On tak bardzo im służy! On przeznacza dużo wydatków na edukację swoich dzieci. Następnie on daje im całe swoje bogactwo oraz posiadłość i odchodzi w towarzystwo świętych mężów. On czyni swoje dzieci bardziej wzniosłymi niż on sam. Ten Ojciec także mówi: Ja czynię was podwójnymi panami. Stajecie się panami świata, a także panami Brahmandu. Jesteście czczeni na dwa sposoby; jesteście czczeni jako dusze, a także czczeni jako klan bóstw. Ja jestem czczony tylko na jeden sposób, w formie Śiwalingam. Nie staję się królem. Ja bardzo wam służę! Dlaczego więc zapominacie takiego Ojca? Och, dusze! Uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Mnie tak, aby wasze grzechy mogły być usunięte. Do kogo przyszłyście? Najpierw jest Bap, Ojciec, a potem Dada. Najpierw jest Ojciec, a następnie prapradziadek Adi Dew, Adam, ponieważ jest dużo pokoleń. Czy ktoś nazwałby Śiw Babę Prapradziadkiem? On czyni was wzniosłymi pod każdym względem. Znaleźliście takiego Babę! Dlaczego więc Go zapominasz? Jak staniesz się czysty, jeśli Go zapominasz? Ojciec pokazuje ci sposoby na stanie się czystym. Domieszka będzie z ciebie usunięta tylko, gdy masz to pamiętanie. Ojciec mówi: najsłodsze, urocze dzieci, wyrzeknijcie się świadomości ciała i stańcie się świadome duszy. Macie także stać się czyści. Żądza jest największym wrogiem. Stańcie się czyści w tym jednym życiu przez wzgląd na Mnie. Fizyczny ojciec także powiedziałby: Nie wykonuj żadnych brudnych czynów. Zachowaj mój honor. Parlokik Ojciec także mówi: Przyszedłem, aby was oczyścić. Dlatego, nie brudź swojej twarzy, w przeciwnym razie spowodujesz utratę Mojego honoru; będzie stracony honor wszystkich braminów i Ojca. Niektórzy piszą: Baba, upadłem i pobrudziłem swoją twarz. Ojciec mówi: Przyszedłem, aby uczynić cię pięknym, a ty pobrudziłeś swoją twarz! Aby stać się na zawsze pięknym, na pewno musisz zrobić wysiłek. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Twoje ostatnie ciało, czyniące wysiłek, jest twoim najcenniejszym ciałem. Poprzez to ciało masz zarobić bardzo dużo dochodu. Jedz i pij z nieograniczonym Ojcem oraz doświadczaj wszystkich związków z Nim.

2. Nie wykonuj żadnego takiego czynu, poprzez który honor bramińskiej rodziny i honor Ojca byłby utracony. Bądź świadomy duszy i stań się całkowicie czysty. Usuń całą domieszkę ze swojej duszy poprzez pamiętanie.

Błogosławieństwo:
Bądź niezależnym obserwatorem, oglądając sceny cierpienia i niepokoju w żelazno wiecznym świecie z nieograniczonym brakiem zainteresowania.

Cokolwiek może się wydarzać w żelazno wiecznym świecie, ty zawsze jesteś w stanie wznoszenia się. Dla świata są krzyki rozpaczy, a dla ciebie okrzyki zwycięstwa. Nie obawiasz się żadnej sytuacji, ponieważ już wcześniej stałeś się gotowy. Obserwujecie jako niezależni obserwatorzy wszelkiego rodzaju gry. W obserwowaniu jako niezależny obserwator - kogoś kto płacze lub głośno krzyczy - jest przyjemność. Ci, którzy obserwują sceny cierpienia i niepokoju żelazno wiecznego świata, jako niezależni obserwatorzy, łatwo stają się tymi, którzy mają nieograniczony brak zainteresowania.

Hasło:
Niezależnie jakiego rodzaju ląd pragniesz przygotować, wraz ze służeniem poprzez słowa, służ także swoją postawą.