21-11-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, ten zbieżny wiek jest pomyślnym czasem na stanie się najwznioślejszym, ponieważ to w tym czasie Ojciec uczy was, jak zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana.

Pytanie:

: Dzieci, jaką macie wiedzę, dzięki której nie płaczecie w żadnych okolicznościach?

Odpowiedź:

: Wiecie, że to jest z góry wyznaczona sztuka życia. Wiecie, że każda dusza ma w tej sztuce swoją rolę do odegrania. Ojciec daje nam nasze dziedzictwo szczęścia, jak więc możemy płakać? Chcieliśmy odnaleźć Tego, który żyje ponad tym światem, w żywiole brahm. Teraz odnaleźliśmy Go, czego więc jeszcze potrzebujemy? Fortunne dzieci nigdy nie płaczą.

Om śanti. Dzieci, duchowy Ojciec zasiada tutaj i coś wam wyjaśnia. Na obrazach powinniście pisać: Trimurti Śiw Baba wyjaśnia dzieciom. Gdy wyjaśniasz komuś, ty, dusza, mówisz: To mówi Śiw Baba. Ten Ojciec także mówi: Baba wyjaśnia wam. Tutaj to nie ludzkie istoty wyjaśniają ludzkim istotom, ale to Najwyższa Dusza wyjaśnia duszom, albo dusza wyjaśnia duszom. Tylko Śiw Baba jest Oceanem Wiedzy i jest duchowym Ojcem. To w tym czasie wy, duchowe dzieci, otrzymujecie swoje dziedzictwo od duchowego Ojca. Tutaj macie pozostawić wszelką ziemską dumę. To w tym czasie macie stać się świadomi duszy i pamiętać Ojca. Masz działać i zajmować się swoimi interesami, ale w każdym wolnym czasie uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca, a uwolnisz się od grzechów. Wiecie, że Śiw Baba wszedł w tego (Brahmę). On jest Prawdą i Żywą Istotą. On jest zwany Prawdą, Żywą Istotą i Uosobieniem Błogości. Takiej chwały nie może mieć Brahma, Wisznu czy Śankar, ani żadna ludzka istota. Bóg, Najwyższy ze Wszystkich, jest tylko jeden i On jest Najwyższą Duszą. Tylko w tym czasie otrzymujecie tę wiedzę. Nie otrzymujecie jej nigdy więcej. Ojciec przychodzi co każde 5000 lat i czyni was świadomymi duszy, abyście Go pamiętali. Dzięki temu z tamopradhan stajecie się satopradhan; nie ma innej metody. Chociaż ludzkie istoty wzywają „O, Oczyścicielu, przybądź!”, nie rozumieją znaczenia tego. Nawet jeżeli mówią: „Rama, Oczyścicielu Sity”, w porządku. Wszyscy jesteście Sitami, to znaczy jesteście czcicielami. Ten jeden jest Ramą, Bogiem. Wy, czciciele, chcecie od Boga owocu swojego czczenia. Owocem jest wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą Wyzwolenia i Wyzwolenia w Życiu. W sztuce życia są ci, którzy mają największe role i ci, którzy mają najmniejsze role. Ta sztuka życia jest nieograniczona. Nikt inny nie może jej zrozumieć. Obecnie z tamopradhan i najbardziej zdegradowanych stajecie się satopradhan i najwznioślejszymi ludzkimi istotami. O tych, którzy są satopradhan mówi się, że są najwznioślejsi. Obecnie nie jesteście najwznioślejsi. Ojciec czyni was najwznioślejszymi. Nikt nie wie, w jaki sposób wciąż obraca się cykl tej sztuki życia. Jest żelazny wiek, zbieżny wiek, a potem złoty wiek. Kto czyni stary świat nowym? Nikt oprócz Ojca nie może tego zrobić. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku, by was uczyć. Ojciec nie przychodzi ani w złotym wieku, ani w żelaznym wieku. Ojciec mówi: Moja rola jest w zbieżnym wieku. Dlatego zbieżny wiek jest zwany dobroczynnym wiekiem. To jest pomyślny wiek. Mówi się, że jest to najbardziej pomyślny czas zbieżnego wieku, kiedy przychodzi Ojciec i zmienia was, dzieci, ze zwykłych ludzi w Narajana. Ludzkie istoty są ludzkimi istotami, ale nabywają boskich cnót, więc mówi się o nich, że należą do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Ojciec mówi: Ja ustanawiam tę religię i w tym celu wy z całą pewnością macie stać się czyści. Tylko Ojciec jest Oczyścicielem. Cała reszta to panny młode, czciciele. Właściwie jest powiedzieć „Rama, Oczyściciel Sity”. Jednak potem mówią, że to jest król Rama z klanu wojowników. To jest niewłaściwe. Ludzie stale mówią co chcą, bez zrozumienia. Wciąż to mantrują. Wiecie, że teraz jest zakładana także religia dynastii księżyca. Ojciec przychodzi i ustanawia klan braminów; tego nie nazywa się dynastią. To jest rodzina. Tutaj nie ma ani królestwa Pandawów, ani Kaurawów. Ci, którzy studiowali Gitę, bardzo szybko będą mogli to zrozumieć. To także jest Gita. Kto ją wypowiada? Bóg! Dzieci, przede wszystkim macie wyjaśniać, kto jest Bogiem Gity. Ludzie mówią: Bóg Kriszna mówi. Jednak Kriszna istnieje w złotym wieku. Dusza, która jest w nim, jest niezniszczalna. Imię ciała zmienia się. Imię duszy nigdy się nie zmienia. Ciało duszy Śri Kriszny istnieje w tej formie tylko w złotym wieku. On uzyskuje numer jeden. Są Lakszmi i Narajan Pierwszy, Drugi, Trzeci, więc ich stopnie będą o tyle mniejsze. Tworzony jest różaniec. Ojciec wyjaśnił, że jest różaniec Rundy i różaniec Rudry. Różaniec Rundy pokazywany jest wokół szyi Wisznu. Dzieci, stajecie się panami lądu Wisznu, w kolejności. To jest tak, jakbyście stawali się girlandą wokół szyi Wisznu. Przede wszystkim stajecie się girlandą wokół szyi Śiwy. Jest to zwane różańcem Rudry, z którym ludzie mantrują. Różaniec nigdy nie jest czczony. Paciorki różańca są przesuwane w pamiętaniu. Ci, którzy w kolejności przychodzą do królestwa lądu Wisznu, stają się paciorkami różańca. W różańcu najpierw jest węzeł (kwiat), a potem podwójny paciorek. To przedstawia ścieżkę rodzinną. Ścieżka rodzinna zaczyna się od Brahmy, Saraswati i dzieci. To oni potem stają się bóstwami. Lakszmi i Narajan są pierwsi. Ponad nimi jest węzeł (kwiat), Śiw Baba. Po przesunięciu paciorków różańca ludzie kłaniają się węzłowi (kwiatowi). Śiw Baba jest Węzłem (Kwiatem), który nie bierze wcieleń. On wchodzi w tego (Brahmę). On wam wyjaśnia. Ten (Brahma) ma własną duszę. On utrzymuje swoje ciało, podczas gdy obowiązkiem Tamtego jest dawanie wam wiedzy. Gdy umiera czyjaś żona lub ojciec, ta dusza jest przywoływana do ciała bramińskiego kapłana. Wcześniej te dusze przychodziły. Jednak dusza nie pozostawi swojego ciała, żeby przyjść. To wcześniej byłoby ustalone w sztuce życia. Wszystko to jest ścieżką czczenia. Tamta dusza poszła i wzięła następne ciało. Dzieci, teraz otrzymujecie całą tę wiedzę. Dlatego, gdy ktoś umiera, nie martwcie się o nic. Nawet jeśli umiera wasza matka, jedzcie chałwę. Córka (siostra Shanta) poszła wyjaśnić im i zapytała: Dlaczego płaczecie? Ta dusza odeszła i wzięła następne ciało. Ta dusza nie powróci dlatego że płaczecie. Ci, którzy są fortunni, nie płaczą. Ona spowodowała, że przestali płakać i zaczęła im wyjaśniać. Wiele córek idzie i wyjaśnia w ten sposób: Teraz przestańcie płakać! Nie karmcie fałszywych braminów. Przyprowadzę wam tutaj prawdziwych braminów. Wtedy oni zaczną słuchać tej wiedzy. Następnie zrozumieją, że to, co ona mówi, jest właściwe. Słuchając tej wiedzy staną się spokojni. Nawet gdy ludzie czytają Bhagawad przez siedem dni, ich cierpienie nie jest usuwane. Jednak wy, córki, możecie usunąć cierpienie każdego. Rozumiecie, że nie ma potrzeby płakać. Ten dramat jest z góry wyznaczony. Każdy ma do odegrania swoją rolę. W żadnych okolicznościach nie powinniście płakać. Odnaleźliście nieograniczonego Ojca, Nauczyciela i Guru, w poszukiwaniu którego tak bardzo błądziliście. Teraz odnaleźliście Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę, który żyje ponad tym światem, w żywiole brahm. Czego jeszcze potrzebujecie? Ojciec daje tylko dziedzictwo szczęścia. Zapominanie Ojca kończy się płaczem. Jeśli pamiętacie Ojca, doświadczacie szczęścia. O! Stajemy się panami świata. A potem nigdy nie będziemy płakać przez 21 pokoleń. 21 pokoleń znaczy dożywanie starości w każdym życiu. To znaczy, że nie będzie nagłej śmierci. Wewnętrznie powinniście być tak bardzo szczęśliwi. Wiecie, że zwyciężycie Maję i staniecie się zwycięzcami świata. Nie ma w tym kwestii żadnej broni. Jesteście Śiw Śakti. Macie miecz wiedzy i strzałę wiedzy. Ludzie na ścieżce czczenia przedstawili boginie z fizycznymi łukami i trójzębami. Ojciec mówi: Macie zwyciężyć występki mieczem wiedzy; boginie nie mogą mieć w sobie przemocy. Wszystko to jest ścieżka czczenia. Mędrcy i święci należą do ścieżki odosobnienia; oni nie wierzą w rodzinną ścieżkę. Wyrzekacie się całego starego świata i starego ciała., Jeśli wy, dusze, pamiętacie Ojca, stajecie się czyste. Zabierzecie ze sobą sanskary wiedzy, a potem, w nowym świecie, urodzicie się zgodnie z nimi. Jeśli urodzicie się tutaj, to wasze sanskary zawiodą was do dobrego domu, do króla lub do religijnego domu. Będziecie kochani przez każdego. Powiedzą, że jesteś boginią. Ludzie śpiewają wielką chwałę Kriszny. Mówią też, że w dzieciństwie on ukradł masło i rozbił gliniane naczynie, że zrobił to i tamto. Oskarżają go o wiele rzeczy. Aćća, dlaczego pokazali Krisznę jako niebieskiego? Tam Kriszna jest bardzo piękny. Ciała stale się zmieniają i imiona także się zmieniają. Śri Kriszna jest pierwszym księciem złotego wieku; dlaczego więc uczynili go niebieskim? Nikt nie może wam tego powiedzieć. Węże nie istnieją tam, żeby mogły uczynić kogoś niebieskim. Tutaj, gdy ktoś jest zatruty, sinieje. Tam coś takiego nie może się wydarzyć. Teraz stajecie się częścią społeczności bóstw. Nikt nie wie o tej bramińskiej społeczności. Przede wszystkim Ojciec adoptuje was, braminów, poprzez Brahmę. Skoro istnieje Pradżapita, także będzie wielu jego ludzi. Zostało powiedziane, że Saraswati jest córką Brahmy. Ona nie jest jego żoną. Nikt tego nie wie. Stworzenie Pradżapity Brahmy jest zrodzone przez słowa. Nie jest to kwestia żony. Ojciec wchodzi w niego i mówi: Jesteście moimi dziećmi. Ja nadałem mu imię „Brahma”. Imiona wszystkich tych, którzy stali się Jego dziećmi, zmieniły się. Dzieci, teraz pokonujecie Maję. Jest to zwane sztuką o zwycięstwie i klęsce. Ojciec umożliwia wam dokonanie takiego taniego interesu! Jednakże Maja pokonuje was i powoduje, że uciekacie. Pięć występków Mai pokonuje was. O tych, którzy mają w sobie pięć występków, mówi się, że są częścią diabelskiej społeczności. Ludzie stają przed posągami bogiń w świątyniach i śpiewają ich chwałę: Jesteście pełne wszystkimi cnót… Ojciec wyjaśnia wam: Byliście godnymi czczenia bóstwami, a potem na 63 wcielenia staliście się czcicielami. Teraz znowu stajecie się godni czczenia. Ojciec czyni was godnymi czczenia, a Rawan czyni was czcicielami. O tym nie mówi się w pismach. Ojciec nie studiował żadnych pism. On jest Oceanem Wiedzy. On jest Wszechmocnym Autorytetem Świata. Wszechmocny znaczy Ten, który ma wszystkie potęgi. Ojciec mówi: Ja znam wszystkie Wedy i pisma. To wszystko są szczegóły ścieżki czczenia. Ja to wszystko znam. W miedzianym wieku staliście się czcicielami. W złotym i srebrnym wieku nie ma czczenia. Tam jest dynastia tych, którzy są godni czczenia. Potem jest dynastia czcicieli. Obecnie wszyscy są czcicielami. Nikt nie zna tych aspektów. Ojciec przychodzi i opowiada wam historię 84 wcieleń. Sztuka o byciu godnym czczenia i czcicielem opiera się na was. Ludzie mówią o religii hinduskiej. W rzeczywistości w Bharacie była oryginalna, wieczna religia bóstw, a nie religia hinduska. Tak wiele kwestii musi być wyjaśnionych. Te nauka zajmują zaledwie sekundę. Tym niemniej ona trwa tak długo. Mówi się: Nawet jeśli zamienisz ocean w atrament, a las w pióra, nie może być końca tej wiedzy. Ja wciąż będę mówić wam tę wiedzę aż do końca. Ile książek stworzycie z tego? Na początku Baba budził się wcześnie i pisał, a potem Mama to czytała. Od tamtego czasu to drukowano. Musiano zużyć dużo papieru. Gita jest bardzo maleńka. Ludzie nawet robią medalion z Gity. Gita ma wielki wpływ, ale ludzie zapomnieli Boga Gity, Dawcę Wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. Mieczem wiedzy pokonaj występki. Napełnij się sanskarami wiedzy. Wyrzeknij się starego świata i swojego starego ciała.

2. Bądź szczęśliwy z powodu swojej fortuny. Nie martw się o nic. Nie roń łez smutku nawet gdy ktoś opuszcza ciało.

Błogosławieństwo:

Bądź stałym i naturalnym joginem, który zawsze trzyma przy sobie swoją koronę i swój tron.

Obecnie wy, wszystkie dzieci, otrzymujecie od Ojca koronę i tron. Obecna korona i tron umożliwiają ci otrzymanie korony i tronu na wiele przyszłych żyć. Jeśli stale trzymasz przy sobie swoją koronę odpowiedzialności za korzyść świata i tron serca BapDady, staniesz się stałym i naturalnym joginem. Następnie, nie będzie żadnej kwestii czynienia jakiegokolwiek wysiłku, ponieważ, po pierwsze, będziesz mieć bliski związek, a po drugie, twoje osiągnięcie będzie bezgraniczne. Tam, gdzie jest osiągnięcie, jest naturalne pamiętanie.

Hasło:

Używając swojego prostego i jasnego intelektu, wprowadź swoje plany w praktyczną formę, ponieważ w tym jest zanurzony sukces.


*** OM ŚANTI ***