21.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, aby w sekundę osiągnąć wyzwolenie i wyzwolenie w życiu, stańcie się „Manmanabhaw” i „Madjadżibhaw”. Dokładnie rozpoznajcie Ojca. Pamiętajcie Ojca i przedstawiajcie Go każdemu.

Pytanie:
W oparciu o jakie upojenie jesteście w stanie pokazywać (ujawniać) Ojca?

Odpowiedź:
Bądźcie upojeni tym, że teraz staliśmy się bożymi dziećmi i że On uczy nas. Mamy pokazywać prawdziwą ścieżkę wszystkim ludzkim istotom. Teraz jesteśmy w zbieżnym wieku. Poprzez nasze królewskie zachowanie mamy rozsławić imię Ojca. Opowiadajcie każdemu o chwale Ojca i chwale Kriszny.

Piosenka:
Jesteś fortuną jutra.

Om śanti.
Ta piosenka została skomponowana przez Partię Kongresową. Jednak ludzie Bharatu nie wiedzą, co znaczy „fortuna świata”. To jest kwestia całego świata. Żadna ludzka istota nie może zmienić fortuny całego świata i zmienić go z piekła w niebo. To nie jest chwała ludzkiej istoty. Jeżeli powiedziałoby się to o Krisznie, nikt nie mógłby go zniesławić. Ludzkie istoty nie rozumieją, w jaki sposób Kriszna zobaczył zaciemnienie księżyca 4-tej nocy, a potem był przez to zniesławiony. W zasadzie, zarówno Kriszna jak i Bóg Gity nie mogą być nigdy zniesławieni. To Brahma jest tym, który jest zniesławiany. Kriszna został zniesławiony, ale tylko dlatego, że mówiono, iż obnażył kobiety. Nikt niczego nie wie o Śiw Babie. Ludzie niewątpliwie starają się iść za Bogiem, ale Bóg nie może być nigdy zniesławiony. Chwała ich obu jest bardzo potężna. Chwała Kriszny jest największa. Chwała Lakszmi i Narajana nie jest tak wielka, ponieważ oni są małżeństwem. Kriszna jest bratem (kumar) i dlatego on otrzymuje więcej chwały. Ludzie śpiewają tę samą chwałę o Lakszmi i Narajanie, chwałę tego, w jaki sposób oni są 16 stopni całkowicie pełni i całkowicie bez grzechu, ale Krisznę oni umieścili w miedzianym wieku. Oni myślą, że jego chwała trwa od początku czasu. Dzieci, rozumiecie wszystkie te kwestie. To jest boska wiedza i Bóg jest Tym, który założył królestwo Ramy (Boga). Ludzkie istoty nie rozumieją, czym jest królestwo Ramy (Boga). Ojciec przychodzi i to wyjaśnia. Wszystko zależy od Gity. W Gicie zapisano niewłaściwe kwestie. Wojna nie odbywa się pomiędzy Kurawami a Pandawami, a więc nie powstaje pytanie o Ardżunę. Ojciec jest tutaj i uczy was w tej szkole. To nie powinna być szkoła na polu walki. Tak, to jest walka z Mają, Rawanem, nad którymi macie odnieść zwycięstwo. Macie zwyciężyć nad Mają i nad światem. Jednak ludzie nie rozumieją tych kwestii, ani nawet trochę. Dla nich w dramacie ustalone jest, że przyjdą później i zrozumieją. Dzieci, tylko wy możecie wyjaśniać im te aspekty. Nie ma kwestii strzelania z łuku do Bhiszampitamai itd. Wiele tych aspektów zostało zapisanych w pismach. Matki, powinnyście pójść i spędzić trochę czasu z tymi ludźmi. Mówcie im: Chcemy o tym z wami porozmawiać. To Bóg wypowiedział Gitę. To jest chwała Boga. Kriszna jest inny. My to podważamy. Rudra, Bóg Śiwa mówi, że to jest Jego ofiarny ogień wiedzy Rudry. To jest ofiarny ogień wiedzy Bezcielesnego Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Ludzkie istoty mówią: Bóg Kriszna mówi, ale tak naprawdę tylko ten Jeden może być zwany Bogiem. Powinniście napisać o Jego chwale, a potem o chwale Kriszny. Teraz, z tych dwóch, który jest Bogiem Gity? W Gicie jest wspomniana „łatwa radża joga”. Ojciec mówi: Miej nieograniczone wyrzeczenie. Wyrzeknij się świadomości swojego ciała i wszystkich cielesnych związków oraz uważaj się za duszę. Manmanambhaw! Madjadżibhaw! Ojciec wyjaśnia wszystko bardzo jasno. Gita zawiera śrimat wypowiedziany przez Boga. Śri znaczy najbardziej wzniosły, odnosi się to więc do Śiwy, Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Kriszna jest ludzką istotą z boskimi cnotami. Śiwa jest Bogiem Gity, Tym, który uczy radża jogi. Na końcu, z pewnością wszystkie pozostałe religie są niszczone a zakładana jest jedna religia. W złotym wieku była tylko jedna oryginalna religia bóstw. To nie był Kriszna ale Bóg, który ją założył. Ta chwała należy do Boga. On jest zwany Matką, Ojcem. Kriszna nie może być tak zwany. Macie prawdziwie przedstawiać Ojca. Możecie wyjaśnić, że Bóg sam jest Wyzwolicielem i Przewodnikiem, Tym, który zabiera każdego do domu. Zadaniem Śiwy jest zabrać każdego z powrotem do domu, jak chmarę komarów. Słowo „najwyższy” jest także bardzo dobre. Dlatego, macie wyjaśniać, że chwała Śiwy, Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy jest odrębna od chwały Kriszny. Macie to udowodnić i wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi. Śiwa nie przychodzi w cyklu życie po życiu. On jest Oczyścicielem, podczas gdy Kriszna rodzi się 84 razy. Teraz, kto może być zwany Najwyższą Duszą? Powinniście także to pisać: Nie znając nieograniczonego Ojca, staliście się nieszczęśliwymi sierotami. W złotym wieku, kiedy należycie do Pana, Mistrza, z pewnością będziecie szczęśliwi. Słowa powinny być bardzo dokładne. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i zdobądź swoje dziedzictwo wyzwolenia w życiu w sekundę. Nawet teraz Śiw Baba to mówi. Jego pełna chwała powinna być zapisana: Pokłony Śiwie, to od Niego otrzymujecie dziedzictwo nieba. Gdy zrozumiecie cykl świata, staniecie się mieszkańcami nieba. Teraz rozważcie, co jest prawdziwe. Dzieci, powinnyście pójść do aśramów sannjasinów i spotkać się z nimi osobiście, ponieważ gdy oni są w grupie, mają bardzo dużo arogancji. Dzieci, w waszych intelektach powinno pozostać to, w jaki sposób możecie pokazywać ludziom prawdziwą ścieżkę. Bóg mówi: Ja podźwigam nawet tych mędrców i świętych mężów. Jest także słowo „Wyzwoliciel”. Nieograniczony Ojciec mówi: Należcie do Mnie. „Ojciec pokazuje syna!”. Śri Kriszna nie może być Ojcem. Wszyscy mogą być dziećmi Boga Ojca. Oni wszyscy nie mogą być dziećmi jednej ludzkiej istoty, dlatego wy, dzieci, powinnyście być bardzo upojone, wyjaśniając innym, że jesteśmy dziećmi nieograniczonego Ojca. Po prostu popatrzcie na zachowanie królewskiego syna, księcia! Ono jest bardzo królewskie. Jednak ludzie Bharatu znieważyli tę biedną osobę (Śri Krisznę). Oni mówią: Wy także jesteście mieszkańcami Bharatu. Mówcie do nich: Tak, jesteśmy, ale jesteśmy w zbieżnym wieku. Staliśmy się dziećmi Boga i uczymy się z Nim. Bóg mówi: Uczę was radża jogi. Kriszna prawdopodobnie nie może tego powiedzieć. Oni zrozumieją to później. Król Dżanak także zrozumiał wszystko poprzez sygnały. On pamiętał Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę i wszedł w trans. Wielu stale wchodzi w trans. W transie oni widzą bezcielesny świat i raj. Rozumiecie, że jesteście mieszkańcami bezcielesnego świata. Zeszliście ze świata ponad, aby grać swoją rolę. Zniszczenie jest przed wami. Uczeni tak bardzo się zastanawiają, w jaki sposób dotrzeć na księżyc. To z powodu największej arogancji nauki, oni przyczynią się do własnego zniszczenia. Tak naprawdę, na księżycu niczego nie ma. Te aspekty są bardzo dobre, ale macie wyjaśniać im je w bardzo mądry sposób. To Ojciec, Najwyższy z Najwyższych jest Tym, który daje te nauki. On także jest waszym Ojcem. Jego chwała jest odrębna od chwały Kriszny. To jest niezniszczalny święty ogień wiedzy Rudry, w którym wszystko będzie poświęcone. Te punkty są bardzo dobre, ale wciąż potrzebny jest czas (aby je zrozumieć). Ten punkt jest także bardzo dobry: Jedno to duchowa pielgrzymka, drugie to fizyczna pielgrzymka. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do celu. Nikt, oprócz duchowego Ojca, nie może uczyć was tych kwestii. Powinniście pisać takie punkty: Manmanabhaw! Madiadżibhaw! Ta pielgrzymka jest dla wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Tylko Ojciec może zabrać was na tę pielgrzymkę. Kriszna nie może tego zrobić. Macie sobie wpoić nawyk pamiętania. Im więcej pamiętania macie, tym szczęście będzie większe. Jednak Maja nie pozwala wam przebywać w pamiętaniu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Wszyscy służycie. Jednak jest wzniosła usługa, a także zwykła usługa. Bardzo łatwo jest przedstawić komuś Ojca. Aćća. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Lekcja wieczorna:

Aby odpocząć, ludzie udają się w góry doświadczać świeżego powietrza. Gdy są w domu lub w pracy, pamiętają swoje obowiązki. Wychodząc na zewnątrz, uwalniają się od myślenia o swoim biurze. Dzieci także przychodzą tutaj, aby się odświeżyć. Czcząc przez połowę cyklu, zmęczyliście się. Otrzymujecie wiedzę w tym pomyślnym zbieżnym wieku. Jesteście odświeżeni poprzez wiedzę i jogę. Rozumiecie, że stary świat ma być zniszczony, a nowy świat jest zakładany. Całkowite zniszczenie nie następuje. Ci ludzie myślą, że świat będzie całkowicie zniszczony, ale tak nie jest. On po prostu się zmienia. To jest piekło, stary świat. Rozumiecie, czym jest stary świat, a czym jest nowy świat. To zostało wam wyjaśnione w szczegółach. Wszystkie szczegóły pozostają w waszych intelektach, ale to też jest w kolejności, zgodnie z waszymi wysiłkami. Potrzebujecie dużego oczyszczenia, aby to wyjaśniać. Wyjaśniajcie im w taki sposób, że to natychmiast zostaje w ich intelektach. Niektóre dzieci są słabe i upadają na tej drodze. Są także wersety Boga: Oni są zachwyceni, słuchają wiedzy i mówią innym o tej wiedzy... Tutaj, jest bitwa z Mają. Oni umierają dla Mai i należą do Boga. Potem, oni umierają dla Boga i należą do Mai. Oni są zaadoptowani, a potem pozostawiają Go. Maja jest bardzo potężna. Ona przynosi sztormy u wielu. Dzieci, także rozumiecie, że jest zwycięstwo i klęska. Ta gra dotyczy zwycięstwa i klęski. Zostaliśmy pokonani przez pięć występków. Teraz czynicie wysiłek, aby nad nimi zwyciężyć. W końcu, zwycięstwo będzie wasze. Od momentu przynależenia do Ojca, macie stać się mocne. Możecie zobaczyć jak bardzo Maja kusi was. Nawet gdy wchodzicie w trans, gra często kończy się. Dzieci, teraz w waszych intelektach jest to, że skończyliście cykl 84 żyć. Staliście się bóstwami, wojownikami, kupcami, a teraz staliście się braminami z siudrów. Stajecie się braminami, a następnie bóstwami. O tym nie powinniście zapomnieć. Jeżeli zapominacie o tym, cofacie się i wasze intelekty angażują się w światowe sprawy. Nie jesteście nawet w stanie pamiętać murli itd. Doświadczacie tego, że ta ścieżka pamiętania jest trudna. To także jest niezwykłe! Niektóre dzieci są zakłopotane noszeniem znaczka. To także jest świadomością ciała, prawda? Macie znosić zniewagi. Kriszna otrzymał dużo zniewag. Śiw Baba otrzymał najwięcej zniewag, a potem Kriszna. Następnie Rama otrzymuje najwięcej zniewag. To jest w kolejności. Bharat został bardzo zniesławiony poprzez te zniewagi. Dzieci, nie powinnyście tego się obawiać. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dobranoc.

Esencja dla dharny:
1. Spraw, aby twój intelekt miał nieograniczone wyrzeczenie i stale przebywał na tej duchowej pielgrzymce. Wdrażaj sobie zwyczaj przebywania w pamiętaniu.

2. „Ojciec pokazuje syna” „Syn pokazuje Ojca”. Prawdziwie przedstawiaj każdemu Ojca. Pokazuj każdemu ścieżkę do wyzwolenia w życiu w sekundę.

Błogosławieństwo:
Bądź pełen nowości i specjalności służenia swoimi połączonymi myślami i słowami, i tym samym dokonuj magii.

Połączenie myśli i słów działa jak czar. Gdy będziesz to robić, wszystkie trywialne sprawy grupy zakończą się w taki sposób, że będziesz myślał, że jest to magia. Gdy twój umysł będzie zajęty czystymi uczuciami i błogosławieństwami dla wszystkich, wszelkie zaburzenia umysłu zakończą się i nigdy nie będziesz rozczarowany swoimi wysiłkami. Nigdy nie będziesz się bał w grupie. Służąc połączonymi myślami i słowami, szybko dostrzeżesz wpływ takiej usługi z dużą prędkością. Teraz stań się pełen tej nowości i specjalności w służeniu, a 900 000 poddanych z łatwością stanie się gotowych.

Hasło:
Twój intelekt będzie podejmował dokładne decyzje, gdy staniesz się całkowicie bez występków.

Słodkie wersety Mateśwari.

Czyim obowiązkiem jest przejść z żelaznowiecznego pozbawionego smaku świata

do złotowiecznego świata napełnionego esencją?

Dlaczego ten, żelaznowieczny świat jest nazywany światem pozbawionym smaku? Dlatego, że w tym świecie nie istnieje żadna esencja, to znaczy, w niczym nie pozostała jakakolwiek moc. Nie ma szczęścia, spokoju ani czystości. W pewnym czasie istniało szczęście, spokój i czystość w tym świecie. Nie ma już dłużej takiej mocy, ponieważ w tym świecie istnieje pięć występków. Dlatego w tym świecie jest ocean lęku, to znaczy, ocean karmicznych niewoli. Dlatego ludzie są nieszczęśliwi i wołają do Boga: Boże zabierz nas na drugą stronę tego oceanu. To dowodzi, że niewątpliwie musi istnieć świat, w którym nie było żadnego lęku, to znaczy, świat bez lęku, do którego my pragniemy pójść. To, dlatego ten świat jest nazywany oceanem grzechu. Ludzie pragną przejść na stronę dobroczynnych dusz. Istnieją dwa światy. Jeden złotowieczny napełniony esencją świat, a drugi żelaznowieczny, pozbawiony smaku. Oba światy istnieją na tej ziemi. Aćća.