22.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jest czas na stan wznoszenia się. Bharat z biednego staje się bogaty. Weź od Ojca swoje dziedzictwo złotowiecznego zwierzchnictwa.

Pytanie:
Które z tytułów Ojca nie mogą być nadane Śri Krisznie?

Odpowiedź:
Ojciec jest Panem Biednych. Śri Kriszna nie może być tak nazywany. On jest bardzo bogaty i każdy w jego królestwie jest bogaty. Gdy Ojciec przychodzi, najbiedniejszym lądem ze wszystkich jest Bharat. On czyni Bharat bogatym. Mówicie, że wasz Bharat był niebem, ale już nim nie jest. On ponownie takim się stanie. Tylko Baba, Pan Biednych, czyni Bharat niebem.

Piosenka:
Nareszcie nadszedł dzień, na który czekaliśmy.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci słyszały tę piosenkę. Dusza jest incognito, a ciało jest widoczne. Dusz nie można zobaczyć tymi oczami, są incognito. One z całą pewnością istnieją, ale są ukryte w ciele. Dlatego mówi się, że dusze są incognito. Dusza sama mówi: Jestem bezcielesna. Przybyłam tutaj do fizycznego ciała i stałam się incognito. Dusze należą do bezcielesnego świata. Tam nie ma kwestii bycia incognito. Nawet Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza tam mieszka. On jest zwany Najwyższym. On jest Najwyższą ze wszystkich Duszą, Najwyższą Duszą, która mieszka całkowicie poza. Ojciec mówi: Tak jak wy jesteście incognito, tak Ja również muszę przyjść tutaj w incognito sposób. Nie wchodzę do więzienia łona. Moje imię, które mam cały czas, to Śiwa. Nawet gdy wchodzę w to ciało, moje imię nie zmienia się. Imię tego ciała zmienia się. Ja zawsze jestem zwany Śiwą, Ojcem wszystkich dusz. Wy, dusze w tych ciałach, jesteście incognito. Wykonujecie czyny poprzez swoje ciała. Ja również jestem incognito. Dzieci, otrzymujecie teraz wiedzę, że dusza jest ukryta w ciele. Dusza jest incognito, a ciało jest „cognito” (widoczne). Ja jestem bezcielesny. Incognito Ojciec przekazuje wam wiedzę poprzez to ciało. Wy również jesteście incognito i słuchacie poprzez swoje ciała. Rozumiecie, że Baba przyszedł, by uczynić Bharat ponownie bogatym z biednego. Mówicie: Nasz Bharat. Każdy mówi o swoim lądzie: Nasz Gudźrat, czy też nasz Radżastan. Kiedy mówi się „moje”, jest w tym przywiązanie. Każdy wierzy, że ich Bharat jest biedny, ale nikt nie wie, kiedy ich Bharat był bogaty ani w jaki sposób stał się taki. Dzieci, macie bardzo dużo upojenia. Nasz Bharat był bardzo bogaty. Nie było tam kwestii cierpienia. W złotym wieku nie było żadnych innych religii. Nikt nie wie, że była tylko jedna religia bóstw. Nikt nie zna historii i geografii świata. Teraz rozumiecie wszystko bardzo jasno. Nasz Bharat był bardzo bogaty, a teraz jest bardzo biedny. Ojciec teraz przyszedł, aby ponownie uczynić go bogatym. W złotym wieku, gdy tutaj było królestwo bóstw, Bharat był bardzo bogaty. Gdzie zniknęło to królestwo? Nikt nie wie. Nawet risi i muni itp. mówili, że oni nie znają Stwórcy i stworzenia. Ojciec mówi: Nawet bóstwa w złotym wieku nie mają wiedzy na temat Stwórcy, początku, środka i końca stworzenia. Jeśli one miałyby wiedzę o tym, że mają zejść w dół schodów i pójść do żelaznego wieku, nie miałyby szczęścia z powodu tego zwierzchnictwa, ponieważ one zaczęłyby się martwić. Wy teraz troszczycie się o to, w jaki sposób ponownie możecie stać sathopradan, takimi, jakimi kiedyś byliście. Dusze, macie również wiedzę, w jaki sposób mieszkacie w bezcielesnym świecie, a następnie schodzicie w dół na ziemię szczęścia. Teraz jesteśmy w stanie wznoszenia się. To są schody 84 wcieleń. Zgodnie z dramatem każdy aktor zejdzie w dół w kolejności i będzie grał swoją rolę w swoim czasie. Dzieci, teraz rozumiecie, kto jest Panem Biednych. Świat tego nie wie. Słyszałyście również piosenkę, że nareszcie nadszedł dzień, na który czekali wszyscy czciciele. Teraz zrozumieliście, że gdy Bóg przychodzi, wyzwala wszystkich czcicieli ze ścieżki czczenia, zabiera ich i zbawia. Baba ponownie przyszedł w to ciało. Ludzie świętują narodziny Śiwy, a więc On na pewno przychodzi. On nie mówi, że wchodzi w ciało Kriszny; nie. Ojciec mówi: Dusza Kriszny wzięła 84 wcielenia. To jest ostatnie z jego wielu wcieleń. Ten, który był pierwszym numerem, teraz jest na końcu swojego ostatniego wcielenia i to samo odnosi się do was. Ja wchodzę w zwykłe ciało. Przychodzę i mówię wam, w jaki sposób doświadczaliście 84 wcieleń. Sikhowie wierzą, że bezcielesny jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, Ojcem, który naprawdę zmienia ludzi w bóstwa. Tak więc dlaczego nie mielibyśmy stać się bóstwami? Ci, którzy stali się bóstwami, będą lgnąć do Niego. Ani jedna osoba nie uważa, że należy do religii bóstw. Historia innych religii jest bardzo krótka. Czasami jest to 500 lat, a czasami 1250 lat. Wasza historia ma 5000 lat. Tylko ci, którzy należeli do religii bóstw, pójdą do nieba. Wszystkie inne religie przychodzą później. Zgodnie z dramatem, ci, którzy należeli do religii bóstw, teraz zostali nawróceni na inne religie. Oni będą nawróceni w ten sam sposób ponownie, a następnie powrócą do swojej oryginalnej religii. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, byłyście panami świata. Rozumiecie również, że Baba ustanawia niebo, a więc dlaczego nie miałybyście być w niebie? My z całą pewnością weźmiemy prawo do naszego dziedzictwa od Ojca. To udowadnia, że taka osoba należy do naszej religii. Ci, którzy nie należą tutaj, nawet tutaj nie przyjdą. Oni powiedzieliby: Dlaczego mielibyśmy iść do innej religii? Rozumiecie, że bóstwa złotego wieku były bardzo szczęśliwe. One miały pałace ze złota. Było dużo złota w świątyni Somnath. Nie ma innej religii takiej jak ta. Nie może być innej świątyni tak wspaniałej jak Somnath. Było tam bardzo dużo diamentów i klejnotów. Budda i inni nie mieliby pałaców wysadzanych diamentami i klejnotami. Dzieci, jak bardzo utrzymywałyście cześć Ojca, który uczynił was tak wzniosłymi? Cześć zawsze powinna być utrzymywana. Oni wierzą, że wykonali dobre czyny w przeszłości. Teraz rozumiecie, że tylko Oczyściciel Ojciec wykonuje najlepszy czyn ze wszystkich. Dusze, mówicie, że nieograniczony Ojciec przychodzi i wykonuje najwznioślejszą usługę ze wszystkich. On zmienia nas z biednych w bogatych i z żebraków w książęta. Nikt teraz nie utrzymuje czci Tego, który uczynił Bharat niebem. Wy rozumiecie, że świątynia pamiętana jako najwyższa ze wszystkich została ograbiona. Nikt nigdy nie ograbił świątyni Lakszmi i Narajana. Oni ograbili świątynię Somnath. Na ścieżce czczenia również jest wielu, którzy są bardzo bogaci. Królowie są również w kolejności. Ci, którzy mają niską pozycję, oddają cześć tym, którzy mają wysoką pozycję. Oni siedzą na dworze w kolejności. Baba ma doświadczenie. Dwory tutaj są dworami nieczystych królów. Jak wyglądałyby dwory czystych królów? Ponieważ oni mają dużo bogactwa, ich domy byłyby również tak dobre. Teraz rozumiecie, że Ojciec was uczy. On przeprowadza założenie nieba. My stajemy się cesarzami i cesarzowymi nieba. Następnie, schodząc w dół (schodów), staniemy się czcicielami. Najpierw staniemy się czcicielami Śiwy. Będziemy czcili Tego, który uczynił nas panami nieba. On czyni nas bardzo bogatymi. Bharat teraz jest bardzo biedny. Ziemia, która kiedyś kosztowała 500 rupii, teraz jest warta więcej niż 5000. Wszystko to są sztuczne koszty. Tam ziemia nie ma ceny. Każdy może wziąć tyle ziemi, ile chce. Będzie tam bardzo dużo ziemi. Będą pałace nad rzekami słodkiej wody. Będzie bardzo niewiele ludzkich istot, a natura będzie waszym sługą. Będą bardzo dobre owoce i kwiaty. Obecnie oni muszą czynić bardzo dużo wysiłku, ale pomimo tego nie macie wystarczającej ilości zboża. Ludzkie istoty umierają z głodu i pragnienia. Gdy słyszycie tę piosenkę, powinniście mieć gęsią skórkę. Ojciec jest zwany Panem Biednych. Rozumiecie znaczenie tytułu „Pan Biednych”. Kogo On czyni bogatymi? On na pewno uczyniłby bogatymi ludzi, którzy zamieszkują ziemię, na którą On przychodzi. Dzieci, wiecie, że stanie się nieczystymi z czystych zabiera wam 5000 lat. Baba teraz natychmiast czyni was czystymi z nieczystych. On czyni was najwznioślejszymi. Otrzymujecie wyzwolenie w życiu w jednej sekundzie. Mówicie: Baba, należę do Ciebie. Ojciec mówi: Dzieci, jesteście panami świata. Jak tylko rodzi się syn, on staje się dziedzicem. Oni są tak bardzo szczęśliwi! Gdy tylko widzą, że dziecko, które się urodziło, jest dziewczynką, ich twarze kurczą się. Tutaj wszystkie dusze są synami. Rozumiecie teraz, że 5000 lat temu byliście panami nieba. Baba uczynił was takimi. Ludzie świętują narodziny Śiwy, ale nie wiedzą, kiedy Baba przyszedł. Oni nawet nie wiedzą, kiedy było królestwo Lakszmi i Narajana. Oni świętują Jego narodziny i po prostu budują wielkie świątynie z Śiwalingam, ale nie wiedzą, kiedy On przyszedł oraz co zrobił, kiedy przyszedł. Oni niczego nie wiedzą. Jest to zwane ślepą wiarą. Oni nie wiedzą, jaka jest ich religia ani kiedy ona była ustanowiona. Ludzie z wszystkich innych religii znają czas i datę, wiedzą kiedy przyszedł Budda i inni. Nie ma ani czasu, ani daty dla Śiw Baby, czy Lakszmi i Narajana. Oni nadali bardzo długi czas trwania czemuś, co ma tylko 5000 lat. Kto byłby w stanie pamiętać coś, co ma setki tysięcy lat? Oni nie rozumieją, kiedy w Bharacie istniała religia bóstw. Jeśli byłyby to setki tysięcy lat, populacja w Bharacie byłaby największa. Ląd Bharatu byłby również największy. Jeśli byłyby to setki tysięcy lat, byłaby niezliczona ilość ludzi. Ale nie ma ich tak dużo. W rzeczywistości, będzie ich nawet mniej (w tej religii). Ojciec przychodzi tutaj i wyjaśnia to wszystko. Gdy ludzie słyszą to, mówią, że nigdy nie słyszeli o tym wcześniej i że nigdy nie czytali o tym w pismach. To są cudowne rzeczy! Dzieci, wiedza całego cyklu jest teraz w waszych intelektach. Teraz, na końcu ostatniego z jego wielu wcieleń, ta dusza stała się nieczysta. Ten, który był satopradan, stał się tamopradan i on ma stać się ponownie satopradan. Dusze, teraz są wam dawane nauki. Gdy dusza słucha poprzez uszy, ciało kołysze się. Naprawdę my, dusze bierzemy 84 wcielenia. W 84 wcieleniach z całą pewnością mielibyśmy 84 rodziców. Takie jest konto. To wchodzi do waszych intelektów, że bierzecie 84 wcielenia i są także ci, którzy biorą mniej wcieleń. To nie jest tak, że każdy weźmie 84 wcielenia. Ojciec przychodzi i wyjaśnia to, co zostało napisane w pismach. O was mówią, że wzięliście 8,4 milionów wcieleń, ale o Mnie mówią, że biorę niezliczoną i nieskończoną ilość wcieleń. Włożyli Mnie w każdą cząsteczkę, w kamienie i skały. Mówią: Gdziekolwiek spojrzę, widzę tylko Ciebie. Widzę wszędzie tylko Krisznę. Mówią to w Mathurze i we Wrindawanie (miejsca pobytu Kriszny). Mówią, że Kriszna jest wszechobecny. Ci, którzy są wyznawcami Radhe, mówią, że oni widzą wszędzie tylko Radhe. „Ty jesteś Radhe i ja jestem Radhe.” Tak więc, tylko Ojciec jest Panem Biednych. Bharat, ląd, który był najbogatszy ze wszystkich, teraz stał się najbiedniejszy ze wszystkich. Dlatego muszę przyjść w Bharacie. Ten dramat jest z góry ustalony. Nie może być w nim najmniejszej zmiany. Sztuka życia, która została nakręcona, powtórzy się identycznie. Nie może być w niej najmniejszej zmiany. Musicie zrozumieć sztukę życia. Sztuka życia to znaczy sztuka życia! Tamte sztuki są ograniczone, podczas gdy ta sztuka życia jest nieograniczona. Nikt nie zna początku, środka czy końca tej nieograniczonej sztuki życia. Oni wierzą, że jedynie bezcielesny Bóg, a nie Kriszna, jest Panem Biednych. Kriszna był bogatym księciem w złotym wieku. Bóg nie ma swojego ciała. Dzieci, On przychodzi i czyni was bogatymi. On daje wam nauki radża jogi. Stajecie się prawnikami itp. dzięki swoim studiom, a następnie zarabiacie dochód. Teraz Ojciec także uczy was. W przyszłości staniecie się Narajanem ze zwykłego człowieka. Musicie się narodzić. To nie jest tak, że w złotym wieku ktoś wynurza się z oceanu. Kriszna także się urodził. W tamtym czasie nie było lądu Kansy. Imię „Kriszna” jest bardzo pamiętane. Jego ojciec nie jest pamiętany. Gdzie jest jego ojciec? Kriszna z całą pewnością jest czyimś dzieckiem. Gdy Kriszna się rodzi, jest wciąż pewna liczba nieczystych ludzi. Gdy oni wszyscy całkowicie znikną, on siada na tronie i bierze swoje królestwo. Jego era rozpoczyna się od tego momentu. Ta era zaczyna się od Lakszmi i Narajana. Zapisujecie pełne konto tego, w jaki sposób to królestwo trwa przez taki okres czasu, a tamto królestwo trwa przez taki okres czasu, tak, by ludzie mogli zrozumieć, że czas trwania cyklu nie może być tak długi. Jest pełne konto 5000 lat. Dzieci, to wchodzi do waszych intelektów. Wczoraj byliśmy panami nieba. Ojciec nas takimi uczynił. Dlatego Jego narodziny, Śiw Dżajanti, są świętowane. Znacie każdego. Wiecie, kiedy Chrystus, Guru Nanak itp. przychodzą. Historia i geografia świata powtarzają się identycznie. Te studia są bardzo łatwe. Wiecie o niebie. Bharat naprawdę był niebem. Bharat jest niezniszczalnym lądem. Żadne inne miejsce nie może mieć takiej samej chwały jak Bharat. Tylko jeden Ojciec oczyszcza wszystkich nieczystych. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Odrzuć wszelkie zmartwienia, utrzymując w swoim intelekcie wiedzę o początku, środku i końcu sztuki życia. Troszcz się tylko o to, aby stać się satopradan.

2. Baba, Pan Biednych, przyszedł, aby uczynić Bharat bogatym z biednego. Stań się Jego pełnym pomocnikiem. Pamiętaj swój nowy świat i bądź stale szczęśliwy.

Błogosławieństwo:
Bądź trimurti, tak jak Ojciec i służ jednocześnie na trzy sposoby.

Ojciec jest stale zaangażowany w służenie poprzez Swoje trzy formy: Ojca, Nauczyciela i Satguru. W ten sam sposób wy, dzieci, również macie służyć jednocześnie, w każdej sekundzie, na trzy sposoby: poprzez swoje umysły, słowa oraz czyny, a wtedy będziecie nazwane triumrti, jak Ojciec. Ci, którzy stają się trimurti, jak Ojciec i są w każdej sekundzie zaangażowani w usługę na trzy sposoby, będą w stanie wnieść korzyść światu. Tylko wtedy, gdy służycie równocześnie na wszystkie trzy sposoby, możecie wnieść korzyść takiemu wielkiemu światu. Wówczas będziecie w stanie wykonać zadanie służenia.

Hasło:
Wzniosłym braminem jest ten, kto swoją potęgą jest w stanie przekształcić zło w dobro.